INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW"

Transkrypt

1 PL MYTO DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W NIEMCZECH INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW Wydanie zaktualizowane 2014 Na zlecenie

2 SPIS TREŚCI Wstęp Informacje ogólne Obowiązek wykupu myta Przepisy dotyczące obowiązku wykupu myta Pojazdy objęte obowiązkiem wykupu myta Pojazdy nie objęte obowiązkiem wykupu myta lub zwolnione od tego obowiązku Sieć dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta Kompetencje stron zaangażowanych Kompetencje w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego: Republika Federalna Niemiec i przedsiębiorstwo Toll Collect Kompetencje w zakresie kontroli i nakładania kar grzywny: Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) Kompetencje odnośnie sieci dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta: Federalny Instytut Drogownictwa (BASt) Rejestracja Sposoby wykupu myta Wykup automatyczny z użyciem urządzenia pokładowego Instalacja urządzenia pokładowego Sposób działania urządzenia pokładowego Wykup w systemie ręcznym Wykup przez Internet Wykup na terminalu stacjonarnym Anulowanie trasy w systemie ręcznym Anulowanie trasy przez Internet Anulowanie trasy na terminalu stacjonarnym Żądanie zwrotu opłaty po upływie okresu ważności dowodu wykupu myta Wysokość myta Sposoby płatności Sposoby płatności dla użytkowników zarejestrowanych Rozliczenie przez obciążenie konta przedpłat przez Toll Collect Środki płatnicze z gwarancją realizacji płatności Sposoby płatności dla użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych Gotówka Karta paliwowa i kredytowa Procedura rozliczenia dla użytkowników zarejestrowanych Regularny wykaz wykupionego myta Specjalny wykaz wykupionego myta Reklamacja wykazu zakupionego myta Usługi dodatkowe Kontrola Pytania i odpowiedzi Serwis i kontakt... 39

3 WSTĘP Szanowni Państwo, Położenie Niemiec w sercu Europy sprawiło, że kraj ten stał się centralnym punktem międzynarodowego ruchu samochodów ciężarowych. Tysiące samochodów ciężarowych z całej Europy przejeżdża przez Niemcy - głównie na autostradach. Stały wzrost transportu towarowego prowadzi do poważnego obciążenia dróg i wymaga inwestycji na potrzeby ich utrzymania i rozbudowy. Aby rozłożyć związane z takimi inwestycjami koszty sprawiedliwie na wszystkich użytkowników dróg, niemiecki rząd wprowadził w styczniu 2005 roku obowiązek opłaty myta, czyli wniesienia opłaty drogowej dla wszystkich krajowych i zagranicznych samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przedsiębiorstwo Toll Collect opracowało i uruchomiło na zlecenie rządu Republiki Federalnej Niemiec pierwszy na świecie system pobierania opłat drogowych łączący technikę nawigacji satelitarnej z zaawansowaną technologią telefonii komórkowej. Inaczej niż w przypadku winiet, opłaty drogowe są pobierane od liczby kilometrów przejechanych po drogach podlegających obowiązkowi wykupu myta, liczby osi pojazdu oraz klasy emisji spalin. W ten sposób każdy płaci tylko za rzeczywiście przejechane kilometry uczciwie i sprawiedliwie. Przedsiębiorstwo Toll Collect opracowało system, który przy poborze myta nie powoduje ograniczeń w ruchu drogowym. W porównaniu z tradycyjnymi systemami opłat drogowych innowacyjna technologia nie wymaga ograniczenia prędkości pojazdu, jego zatrzymywania lub przejazdu na wyznaczone pasy jezdni. Niemieckie i europejskie firmy transportowe uzyskały tym samym możliwość sprawnego i elastycznego uiszczania opłat drogowych. Rozwiązania techniczne systemu Toll Collect umożliwiają jego współpracę z innymi systemami poboru myta. We wrześniu 2011 r. uruchomiona została usługa TOLL2GO przy współpracy z firmą ASFINAG, austriackim operatorem systemu poboru myta. Przez zamontowane w pojeździe urządzenie pokładowe Toll Collect można dzięki usłudze TOLL2GO opłacić myto dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 12 ton także w Austrii. Niniejsza broszura informacyjna zawiera wszelkie pożyteczne informacje dotyczące opłaty myta dla samochodów ciężarowych w Niemczech począwszy od rejestracji, poprzez sposoby wykupu myta, aż po wykaz wykupionego myta. Życzymy szerokiej drogi! Operator systemu Toll Collect 1

4 1 INFORMACJE OGÓLNE 1 INFORMACJE OGÓLNE System poboru myta przedsiębiorstwa Toll Collect oferuje trzy sposoby wykupu myta: wykup automatyczny przy użyciu urządzenia pokładowego zainstalowanego w pojeździe, tzw. On-Board Unit (OBU), wykup ręczny na terminalu stacjonarnym lub wykup ręczny przez Internet. Centralną opcję w tym systemie stanowi automatyczny wykup myta. Zainstalowane w pojeździe urządzenie pokładowe ustala za pomocą sygnałów nawigacji satelitarnej (Global Positioning System, GPS) i dodatkowych wspomagających czujników nawigacyjnych, jakie odcinki dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta pokonuje samochód ciężarowy. Urządzenie pokładowe OBU ustala położenie pojazdu i w dowolnej chwili jest w stanie przyporządkować to położenie odcinkowi drogi w sieci dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta o łącznej długości kilometrów (licząc w obu kierunkach jazdy). Na podstawie przekazanych przez użytkownika danych o klasie emisji spalin i liczbie osi pojazdu urządzenie pokładowe oblicza opłatę drogową i przesyła informacje łączami telefonii komórkowej do centrum obliczeniowego Toll Collect. Alternatywnie można skorzystać z ręcznych sposobów wykupu myta. Użytkownik może dokonać wykupu myta dla odcinka drogi podlegającej obowiązkowi wykupu myta na terminalu stacjonarnym lub przez Internet. Także te dane zostają przesłane do centrum obliczeniowego Toll Collect. Warunkiem wykupu myta za pośrednictwem urządzenia pokładowego jest uprzednie zarejestrowanie użytkownika korzystającego z sieci dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta i jego pojazdów w przedsiębiorstwie Toll Collect. Także w odniesieniu do wykupu myta przez Internet wymagane jest zarejestrowanie się w przedsiębiorstwie Toll Collect. Rozliczenie myta dla użytkowników zarejestrowanych następuje przez obciążenie karty kredytowej, obciążenie konta karty kredytowej w systemie przedpłat, obciążenie rachunku bankowego użytkownika przez Toll Collect, płatność kartą paliwową lub płatność w systemie LogPay. Możliwość wykupu myta na terminalu stacjonarnym jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Niezarejestrowani użytkownicy mogą dokonać płatności do wyboru gotówką, kartą paliwową lub kredytową. Użytkownicy zarejestrowani mogą ponadto płacić kartą pojazdu. Pozycje wykupu myta pojawiają się wówczas na miesięcznych wykazach wykupu myta, a rozliczenie następuje dopiero po przejeździe drogami należącymi do sieci dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta. 2

5 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobów płatności i systemu poboru opłat drogowych do dyspozycji użytkowników jest serwis użytkownika. Aby zapewnić egzekwowanie wymogu wykupu myta, przedsiębiorstwo Toll Collect oddało do dyspozycji Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) rozległy system monitoringu. W przebiegu kontroli możliwe jest sprawdzenie w centrum obliczeniowym Toll Collect w odniesieniu do wszystkich pojazdów objętych obowiązkiem wykupu myta, czy dokonana została ważna operacja wykupu myta. System kontroli składa się z automatycznych kontroli wykonywanych przez urządzenia na mostkach kontrolnych i przez przenośne przyrządy kontrolne, stacjonarnych i mobilnych kontroli za pomocą odpowiednich urządzeń kontrolnych i kontroli eksploatacyjnych. Połączenie wszystkich tych rodzajów kontroli zapewnia dostateczny i stały nadzór przestrzegania obowiązku wykupu myta i umożliwia stałe dopasowanie systemu monitoringu do zmieniających się warunków. Przestrzegane są przy tym przepisy prawne o ochronie danych osobowych. W dniu 19 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa o opłacie myta na ponadregionalnych drogach federalnych (Bundesfernstraßenmautgesetz, BFStrMG) zastępując ustawę o opłacie myta na autostradach (Autobahnmautgesetz, ABMG) jako podstawę do pobierania opłat drogowych za przejazd samochodami ciężarowymi. Zmiana określenia ustawowego precyzuje, że sieć dróg podlegających opłacie drogowej, obejmuje nie tylko autostrady, lecz również drogi federalne bądź odcinki dróg federalnych. Podstawy prawne dla poboru myta w zależności pokonanej odległości: Ustawa o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych (BFStrMG) z 12 lipca 2011 r. (Federalny Dz.U. I s. 1378), zmieniona ostatnio artykułem 2 ust. 152 ustawy z 7 sierpnia 2013 r. (Federalny Dz.U. I s. 3154) Rozporządzenie dotyczące poboru, dokumentowania prawidłowego wnoszenia oraz zwrotów opłat drogowych z 24 czerwca 2003 r. (Federalny Dz.U. I s. 1003), zmienione ostatnio artykułem 2 ustawy z 23 lipca 2013 r. (Federalny Dz.U. I s. 2550) Rozporządzenie dotyczące obejmowania dodatkowych odcinków dróg federalnych obowiązkiem wniesienia opłaty drogowej (MautStrAusdehnV) z 8 grudnia 2006 r. (Federalny Dz.U. I s. 2858), zmienione ostatnio artykułem 4 ustawy z 12 lipca 2011 r. (Federalny Dz.U. I s. 1378) Rozporządzenie ustanawiające węzły drogowe z obowiązkiem wniesienia opłaty drogowej dla określonych odcinków dróg federalnych (BStrMKnotV) z 9 sierpnia 2013 r. (Federalny Dz.U. I s. 3218) 3

6 2 OBOWIĄZEK WYKUPU MYTA 2 OBOWIĄZEK WYKUPU MYTA Federalny Instytut Drogownictwa (Bundesanstalt für Straßenwesen, BASt) publikuje aktualne informacje o sieci dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta w Internecie. Strona internetowa zawiera zestawienie wszystkich autostrad i dróg federalnych objętych obowiązkiem wykupu myta dla pojazdów użytkowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. 2.1 Przepisy dotyczące obowiązku wykupu myta Pojazdy objęte obowiązkiem wykupu myta Obowiązkiem wykupu myta objęte są wszystkie ciężkie pojazdy użytkowe i zestawy drogowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton, które są przeznaczone wyłącznie do transportu towarów (warunek 1) lub są użytkowane w tym celu (warunek 2). Obowiązek wykupu myta wynika ze spełnieniu jednego z obu warunków wg 1 ust. 1 zdanie 2 nr 1 BFStrMG. Obowiązek wykupu myta na podstawie warunku pierwszego wynika niezależnie od tego, czy pojazd faktycznie przewozi towary, transport towarów odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub na potrzeby własne (transport zakładowy) lub dany pojazd jest zwolniony od obowiązku opłaty podatku drogowego. Gdy pojazdy lub zestawy drogowe są używany do transportu towarów za opłatą lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (transport towarów samochodami ciężarowymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub transport zakładowy), obowiązek wykupu myta wynika na podstawie warunku drugiego. Szczegółowe informacje dotyczące obliczenia dopuszczalnej masy całkowitej zestawów drogowych zamieszczono w 34 ust. 7 ustawy o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego (StVZO). Wymóg wykupu myta za przejechane odcinki dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta dotyczy wszystkich użytkowników zobowiązanych do płacenia myta niezależnie od kraju ich pochodzenia Pojazdy nie objęte obowiązkiem wykupu myta lub zwolnione od tego obowiązku Pojazdy i zestawy drogowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 12 ton są zwolnione od obowiązku wykupu myta. Pojazdy i zestawy drogowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 12 ton, które nie są przeznaczone wyłącznie do transportu towarów i nie są w tym celu użytkowane są również zwolnione od obowiązku wykupu myta. Ponadto na podstawie 1 ust. 2 BFStrMG zwolnione od obowiązku wykupu myta są następujące pojazdy: 1. Autobusy 2. Pojazdy sił zbrojnych, policji, służb ochrony cywilnej i służb ochrony przed 4

7 klęskami żywiołowymi, straży pożarnej i innych służb pomocy w nagłych wypadkach oraz pojazdy federalne, 3. Pojazdy użytkowane wyłącznie na potrzeby utrzymania i eksploatacji dróg, pojazdy służb oczyszczania i zimowego utrzymania dróg, 4. Pojazdy użytkowane wyłącznie w ramach prowadzonej działalności jarmarcznej i cyrkowej, 5. Pojazdy użytkowane przez organizacje pożytku publicznego lub organizacje dobroczynne do transportu darów humanitarnych służących łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych. Poza autobusami i pojazdami użytkowanymi przez organizacje pożytku publicznego lub organizacje dobroczynne do transportu darów humanitarnych służących łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych, warunkiem zwolnienia od obowiązku wykupu myta jest zewnętrzne oznakowanie pojazdu napędzanego silnikiem w sposób umożliwiający rozpoznanie celu wykorzystania pojazdu. Właściciele lub użytkownicy pojazdów i zestawów drogowych nie objętych obowiązkiem wykupu myta lub zwolnionych od obowiązku wykupu myta mogą pod pewnymi warunkami dobrowolnie zarejestrować pojazdy w przedsiębiorstwie Toll Collect jako pojazdy zwolnione od obowiązku wykupu myta. Rejestracja pojazdu jest ważna dwa lata i w razie potrzeby może zostać przedłużona na wniosek użytkownika. Bliższe informacje oraz odpowiednie formularze są dostępne w Internecie pod adresem lub w serwisie użytkownika. Dane wprowadzone na formularzu wymaganym do rejestracji pojazdów zwolnionych od obowiązku wykupu myta muszą być kompletne i zgodne z prawdą. Za zgodność danych niezbędnych do rejestracji pojazdu zwolnionego od obowiązku wykupu myta odpowiedzialny jest właściciel lub użytkownik pojazdu (zasada oświadczenia z własnej woli). Tym samym rejestracja nie oznacza prawnego uznania nie objęcia obowiązkiem wykupu myta lub zwolnienia od obowiązku wykupu myta ze strony przedsiębiorstwa Toll Collect lub Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG). Właściwe organy mają prawo w każdej chwili sprawdzić prawidłowość podanych informacji. Warunki dotyczące takiego sprawdzenia patrz 1 ust. 1 i 2 BFStrMG Sieć dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta Obowiązek wykupu myta obowiązuje na wszystkich autostradach federalnych włącznie ze stacjami paliw i zajazdami przydrożnymi i rozpoczyna się od chwili wjazdu na autostradę federalną. Na mocy prawa do autostrad federalnych (BAB) należą wszystkie ponadregionalne drogi federalne zadeklarowane formalnie jako autostrady. Drogi federalne objęte obowiązkiem wykupu myta łączą się z zasady z autostradą federalną i są rozbudowane w sposób podobny do autostrad. Warunkiem objęcia drogi federalnej obowiązkiem wykupu myta jest spełnienie następujących kryteriów: Wymagane jest, aby obowiązek budowy i utrzymania takich odcinków dróg spoczywał na rządzie federalnym i aby drogi te miały co najmniej cztery pasy ruchu z co najmniej dwoma pasami ruchu w jednym kierunku. Odcinki takie muszą mieć bezpośrednie 5

8 2 OBOWIĄZEK WYKUPU MYTA Przepisy prawne precyzują, od jakich pojazdów, na jakich drogach wymagana jest opłata myta, w jaki sposób jest pobierana taka opłata i w jaki sposób sprawowana jest konpołączenie z autostradą federalną oraz długość co najmniej czterech kilometrów. Wymagane jest ciągłe rozdzielenie przeciwnych kierunków ruchu (środkowy pas rozdzielający). Odcinki nie mogą mieć charakteru dróg przelotowych przez miejscowości. Na odpowiednio rozbudowanych odcinkach dróg federalnych od 1 sierpnia 2012 r. istnieje obowiązek wniesienia opłaty drogowej w rozumieniu ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych. Wyżej wskazane kryteria nie dotyczą poniższych odcinków dróg także należących do sieci dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta i objętych obowiązkiem wykupu myta od dnia 1 stycznia 2007 r.: droga federalna B 75 między autostradami federalnymi A 253 i A 7 (Hamburg), droga federalna B 4 położona w kierunku północnym od autostrady federalnej A 23 do miejscowości Bad Bramstedt (Schleswig-Holstein i Hamburg), droga federalna B 9 między granicą federalną Niemcy / Francja i węzłem komunikacyjnym Kandel-Süd w ciągu autostrady federalnej A 65 (Rheinland-Pfalz). Sieć dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta jest przedstawiona na stronie internetowej Od obowiązku wykupu myta zwolnione są na podstawie 1 ust. 3 nr 1 do 4 BFStrMG następujące odcinki autostrad federalnych: odcinek autostrady federalnej A 6 od granicy niemiecko-francuskiej do węzła komunikacyjnego Saarbrucken-Fechingen w obu kierunkach ruchu, odcinek autostrady federalnej A 5 od granicy niemiecko-szwajcarskiej i granicy niemiecko-francuskiej do węzła komunikacyjnego Müllheim/Neuenburg w obu kierunkach ruchu, odcinki autostrad federalnych, za korzystanie z których pobierane jest myto na podstawie 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1994 r. o prywatnym finansowaniu budowy dróg ponadregionalnych (BGBl. I strona 2243) w aktualnie obowiązującym brzmieniu, odcinki autostrad federalnych rozbudowane z jednym tylko pasem jezdni, nie przyłączone bezpośrednio do sieci autostrad federalnych. Informacje na temat sieci dróg podlegających aktualnie obowiązkowi wykupu myta są opublikowane w Internecie pod adresem 2.2 Kompetencje stron zaangażowanych Kompetencje w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego: Republika Federalna Niemiec i przedsiębiorstwo Toll Collect 6

9 trola przestrzegania obowiązku opłaty myta. Ustawa o pobieraniu opłat za korzystanie z dróg publicznych przewiduje również, że rząd Niemiec może określić wysokość stawek opłat drogowych w drodze rozporządzenia z mocą ustawy. Uregulowania dotyczące zakresów kompetencji i procedur kontroli przestrzegania obowiązku wykupu myta zamieszczono w rozdziale 8 Kontrola. Przepisy prawne dotyczące obowiązku wykupu myta wyznaczają ramy działania przedsiębiorstwa Toll Collect, jako zleceniobiorcy działającego na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedsiębiorstwo Toll Collect zbudowało system poboru myta ze wspomaganiem satelitarnym i eksploatuje go jako godny zaufania partner Republiki Federalnej Niemiec. Przedsiębiorstwu Toll Collect przekazano ponadto następujące zadania publiczne: dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania z dróg polegającego opłacie myta, kontrolę prawidłowego opłacania myta, a także - w określonych przypadkach - ściąganie nieopłaconego myta. Toll Collect jako przedsiębiorstwo prywatnoprawne nie ma wpływu na ustalenie czy pojazd podlega obowiązkowi wykupu myta, lub też jest zwolniony od tego obowiązku. Decyzje w sprawie obejmowania pojazdów i dróg obowiązkiem wykupu myta oraz ustalania wysokości stawek myta oraz klas emisji spalin pojazdów leżą kompetencji ustawodawcy Kompetencje w zakresie kontroli i nakładania kar grzywny: Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) jest uprawniony do ścigania naruszeń obowiązku wykupu myta. W przypadku ustalenia, że za przejazd odcinka drogi pojazdem objętym obowiązkiem wykupu myta nie opłacone zostało myto, opłata za pokonany odcinek zostanie ściągnięta później. Jeśli ustalenie rzeczywistej długości pokonanego odcinka drogi podlegającej obowiązkowi wykupu myta nie będzie możliwe, pobrana zostanie ryczałtowa opłata myta za przejazd na odcinku 500 kilometrów. Podczas kontroli, BAG rejestruje dane niezbędne do poboru myta, takie jak numer rejestracyjny pojazdu i stawki opłat myta. Następnie wdrożone zostaje postępowanie w sprawie ukarania grzywną. Grzywny mogą wynosić maks euro Kompetencje odnośnie sieci dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta: Federalny Instytut Drogownictwa (BASt) Sieć dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta podlega kompetencji Federalnego Instytutu Drogownictwa (BASt). Z upoważnienia BASt wykonano między innymi pomiar odcinków dróg, które składają się na sieć dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta. Do zakresu kompetencji BASt należy także stała aktualizacja sieci dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta (np. po zakończeniu budowy nowych odcinków). Na stronie internetowej opublikowana jest zawsze aktualna sieć płatnych dróg. 7

10 3 REJESTRACJA 3 REJESTRACJA Pierwszym krokiem umożliwiającym wygodną opłatę myta jest rejestracja przedsiębiorstwa objętego obowiązkiem wykupu myta i jego pojazdów w przedsiębiorstwie Toll Collect. Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać z trzech sposobów wykupu myta. Wykup automatyczny przy użyciu urządzenia pokładowego jest najprostszym i najwygodniejszym sposobem opłacania myta. Obok niego dostępne są jeszcze sposoby ręcznego wykupu myta w Internecie lub na terminalu stacjonarnym przy użyciu karty pojazdu. Do dyspozycji użytkowników zarejestrowanych stoją wszystkie sposoby wykupu myta. Użytkownik i dostawca usług płatniczych zawierają wówczas stosunek umowny niezależny od przedsiębiorstwa Toll Collect. Po dokonaniu rejestracji przedsiębiorstwo otrzymuje dla każdego pojazdu kartę pojazdu (kartę mikroprocesorową), na której zapisane są wszystkie dane niezbędne do wykupu myta, takie jak numer rejestracyjny, kraj rejestracji, klasa emisji spalin, liczba osi oraz dopuszczalna masa całkowita ciągnika. Karta pojazdu pozostaje własnością przedsiębiorstwa Toll Collect także po jej przekazaniu użytkownikowi. Po dokonaniu Rejestracji użytkownika użytkownik otrzymuje pismo powitalne z informacją na temat przyznanego numeru użytkownika oraz dwa kolejne listy z danymi dotyczącymi kodu PIN: Pierwszy list zawiera Master-PIN służący identyfikacji zarejestrowanego użytkownika. Jest on wymagany w trakcie telefonicznych rozmów z serwisem użytkownika, służy do zmiany danych użytkownika oraz stanowi tymczasowe hasło podczas pierwszego logowania w systemie wykupu myta przez Internet. Drugi list zawiera PIN floty pojazdów. Kod PIN jest ważny dla pełnego parku samochodowego użytkownika i ułatwia procedurę wykupu myta na terminalu stacjonarnym przy użyciu karty pojazdu. Kod ten umożliwia automatyczne wczytanie z karty pojazdu wszystkich danych samochodu ciężarowego i przejęcie tych danych w przebiegu czynności wykupu myta. Nie jest wówczas wymagane ręczne wprowadzanie tych danych. Formularze rejestracji są dostępne w portalu internetowym Można je wypełnić albo bezpośrednio w trybie online, albo odręcznie po wydrukowaniu. Alternatywnie formularze można zamówić również telefonicznie w serwisie użytkownika (patrz rozdział 10 Serwis i kontakt ). Dokumenty należy wydrukować, podpisać, opatrzyć pieczątką i przesłać faksem lub pocztą do przedsiębiorstwa Toll Collect. 8

11 4 SPOSOBY WYKUPU MYTA 4 SPOSOBY WYKUPU MYTA Wykup myta jest wymagany wyłącznie przy korzystaniu z dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta. Ten warunek stanowi podstawę działania systemu poboru myta opracowanego przez Toll Collect. Przedsiębiorstwo Toll Collect oferuje użytkownikom trzy sposoby wykupu myta: wykup automatyczny przy użyciu urządzenia pokładowego (On-Board Unit, OBU), wykup ręczny przez Internet, wykup ręczny na terminalu stacjonarnym. Wykup automatyczny za pomocą urządzenia OBU jest najprostszym i najwygodniejszym sposobem wykupu myta. Ale też inne sposoby wykupu myta mają swoje zalety. Wykupu myta w Internecie i na terminalu stacjonarnym można dokonać z wyprzedzeniem do trzech dni. Wykup myta na terminalu stacjonarnym jest wygodny przede wszystkim dla przedsiębiorstw, które tylko rzadko korzystają z dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta. 4.1 Wykup automatyczny z użyciem urządzenia pokładowego Centralnym elementem systemu poboru myta ze wspomaganiem satelitarnym jest automatyczny wykup myta za pomocą urządzenia pokładowego, tzw. On-Board Unit (OBU). Po dokonaniu rejestracji każdy użytkownik może zlecić montaż urządzenia pokładowego w pojeździe. Z pomocą sygnałów satelitarnych GPS i innych czujników nawigacyjnych, urządzenie OBU rozpoznaje pokonane odcinki dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta i na podstawie skonfigurowanych danych pojazdu oraz stawek opłat, oblicza należne myto. Informacje dotyczące myta zostają przesłane w postaci zaszyfrowanej do centrum obliczeniowego Toll Collect łączami telefonii komórkowej. Centrum obliczeniowe dokonuje rozliczenia opłat (patrz rozdział 6 Sposoby płatności ). Zapewniona jest przy tym przejrzystość operacji: Każdy zarejestrowany użytkownik może na podstawie wykazu wy- System automatyczny Satelita przesyła dane dotyczące położenia (Global Positioning System, GPS) Użytkownik Cel 1. Urządzenie pokładowe 2. Wprowadzenie danych pojazdu 3. Rozpoznawanie odcinków dróg przy wykorzystaniu GPS 4. Urządzenie pokładowe rozpoznaje odcinki dróg płatnych 5. Kontrola (stacjonarna i lotna) 6. Urządzenie pokładowe nalicza myto 8. Toll Collect rozlicza kwoty z tytułu myta z użytkownikiem 7. Informacja o kwocie jest przesyłana przy wykorzystaniu telefonii komórkowej do Centrum Obliczeniowego Toll Collect 9

12 4 SPOSOBY WYKUPU MYTA kupionego myta wzgl. szczegółowego wykazu jazd (opcja, którą użytkownik może wybrać podczas rejestracji użytkownika) sprawdzić wysokość należnego myta, a tym samym prawidłowość naliczenia myta. podłączenie OBU do sieci pokładowej, montaż urządzenia OBU, jazda próbna i zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia, IInstalacja urządzenia pokładowego 10 Montaż urządzenia pokładowego użytkownik uzgadnia z autoryzowanym partnerem serwisowym Toll Collect. Na terenie Niemiec i w dalszych krajach Europy usługę tę wykonują specjalnie do tego celu wyznaczone warsztaty serwisowe dysponujące przeszkolonym personelem. Szczegółowy wykaz warsztatów zamieszczono w Internecie pod adresem Urządzenie pokładowe OBU jest udostępniane użytkownikowi nieodpłatnie i po montażu w pojeździe pozostaje nadal własnością przedsiębiorstwa Toll Collect. Koszty montażu i związane z montażem koszty własne ponosi użytkownik. Czas montażu urządzenia w pojeździe nie przekracza z reguły czterech godzin. W przypadku nowego pojazdu czas montażu może ulec skróceniu, jeśli na życzenie klienta pojazd został wyposażony fabrycznie w zestaw kabli i antenę wymaganą do instalacji urządzenia OBU. Oprócz montażu urządzenia pokładowego instalacja obejmuje następujące czynności: personalizacja urządzenia OBU w warsztacie partnera serwisowego (wprowadzenie z karty pojazdu danych dotyczących pojazdu i użytkownika), ułożenie przewodu antenowego i instalacja anteny, podłączenie do tachografu, potwierdzenie prawidłowego montażu urządzenia OBU na świadectwie montażu zarówno przez użytkownika, jak i partnera serwisowego. W chwili obecnej zarejestrowani użytkownicy mają możliwość wyboru między dwoma modelami urządzeń OBU w miarę ich dostępności: Urządzenie do montażu na desce rozdzielczej. To urządzenie pokładowe zostaje zamontowane na desce rozdzielczej pojazdu. Urządzenie pokładowe zawiera moduł DSRC* służący do przesyłania danych z OBU do urządzeń na wiaduktach kontrolnych, pojazdów kontroli lotnej BAG i słupków wspomagających. Przy przesyłaniu danych wykorzystana zostaje technika przekazu w zakresie podczerwieni i mikrofal dla zapewnienia prawidłowej współpracy z innymi systemami poboru myta (interoperacyjność). * Skrót DSRC oznacza Dedicated Short Range Communication = dedykowana komunikacja krótkodystansowa, wykorzystująca fale podczerwone lub mikrofale.

13 Urządzenie do zabudowania. Urządzenie pokładowe OBU tego typu zostaje zabudowane - podobnie jak samochodowy odbiornik radiowy - w znormalizowanej wnęce DIN. Podczas instalacji na szybie przedniej zostaje zamocowany dodatkowo moduł DSRC. Oba typy urządzeń wymagają montażu anteny kombinowanej na dachu pojazdu. Antena umożliwia odbiór sygnałów GPS oraz przesyłanie danych do centrum obliczeniowego Toll Collect łączami telefonii komórkowej. Podczas personalizacji urządzenia pokładowego do pamięci urządzenia wprowadzone zostają specyficzne dane pojazdu ciężarowego, takie jak np. klasa emisji spalin. W pamięci zapisane zostają numer rejestracyjny pojazdu i kraj rejestracji pojazdu. W ten sposób nastąpuje jednoznaczne przyporządkowanie pojazdu do urządzenia pokładowego. Jeśli jest to konieczne można te dane zmienić w późniejszym czasie w Toll Collect. lub sprzedaży pojazdu oraz po zakończeniu stosunków umownych z Toll Collect, koszty zmiany numeru rejestracyjnego, a także koszty zmiany danych istotnych dla poboru myta u partnera serwisowego koszty przejazdu do i z warsztatu, a także czasu postoju u partnera serwisowego podczas wykonywania powyższych czynności Sposób działania urządzenia pokładowego Urządzenie OBU włącza się automatycznie po włączeniu zapłonu. Kierowca jest zobowiązany sprawdzić i ewentualnie skorygować wprowadzone dane (np. liczbę osi pojazdu) przed każdą jazdą. Z reguły w pamięci urządzenia zachowane zostają nastawienia z ostatniej jazdy. Aktualizacje oprogramowania powodują przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia pokładowego. Po zakończeniu montażu urządzenie pokładowe zostaje przekazane użytkownikowi. Przekazanie to obejmuje instruktaż użytkownika w zakresie obsługi urządzenia pokładowego przez partnera serwisowego Toll Collect i wręczenie instrukcji obsługi. Użytkownik ze swojej strony podpisuje przedłożone przez partnera serwisowego świadectwo montażu celem potwierdzenia odbioru urządzenia. Użytkownik pokrywa między innymi następujące koszty: koszty montażu urządzenia pokładowego, koszty wymontowania urządzenia w przypadku wyłączenia pojazdu z eksploatacji Jeżeli po włączeniu zapłonu, sprawdzeniu danych przez kierowcę i zatwierdzeniu ich przyciskiem OK na urządzeniu pokładowym świeci się zielona dioda LED, uaktywniony jest automatyczny system poboru opłat dla danego pojazdu. Dalsze szczegółowe informacje zamieszczono w instrukcjach obsługi urządzeń OBU. 11

14 4 SPOSOBY WYKUPU MYTA W przebiegu automatycznego naliczania myta, urządzenie pokładowe odbiera nieprzerwanie dane o położeniu pojazdu zapewnione przez sygnały GPS. Dzięki nim urządzenie OBU rozpoznaje w jakim miejscu znajduje się pojazd i porównuje wyznaczone położenie pojazdu z mapami zawartymi w pamięci urządzenia. Celem wspomagania czynności wyznaczania położenia pojazdu w urządzeniu pokładowym, a tym samym maksymalnego zwiększenia dokładności nawigacji, stosowane są dodatkowe czujniki nawigacyjne. Metodą nawigacji obliczeniowej sprawdzane są przy użyciu żyroskopu i sygnału z prędkościomierza rejestrującego (tachografu) ruchy pojazdu i kierunek jazdy. Nawigacja obliczeniowa oraz nawigacja GPS stanowią niezależne metody nawigacji. Wyniki uzyskane metodą nawigacji satelitarnej i obliczeniowej są stale porównywane ze sobą celem precyzyjnego wyznaczenia położenia pojazdu. Długości odcinków dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta zostały ustalone przez BASt i są zapisane w urządzeniu pokładowym. Na podstawie danych o odcinkach dróg i stawkach opłat myta, a także na podstawie Dzięki dodatkowym czujnikom nawigacyjnym system Toll Collect działa także przy krótkotrwałym zaniku lub zakłóceniu sygnału GPS. Przez zastosowanie metody cyfrowego szyfrowania danych, zapewnione jest bezpieczeństwo każdej transakcji wykupu myta. danych pojazdu wprowadzonych i zapisanych w pamięci, urządzenie OBU oblicza należne myto i przesyła informacje w postaci zaszyfrowanej do centrum obliczeniowego Toll Collect łączami telefonii komórkowej. Przesłanie takich danych następuje każdorazowo po osiągnięciu określonej kwoty wykupu myta lub po upływie ustalonego czasu. Jeżeli urządzenie pokładowe jest w tym czasie wyłączone, przesłanie danych nastąpi po ponownym włączeniu urządzenia. Wyłączenie przez kierowcę zapłonu pojazdu powoduje także wyłączenie urządzenia pokładowego. W centrum obliczeniowym Toll Collect należne kwoty opłat myta zostają przyporządkowane użytkownikowi na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu, a przedsiębiorstwo spedycyjne otrzymuje regularnie - obecnie raz w miesiącu - wykaz wykupionego myta, jeśli zostało ono naliczone. PL ść NieprzerwaNe połączenie Broszura na temat Bezawaryjnej jazdy 1. Urządzenie pokładowe (obu) Bezawaryjny kontakt Zakłócenie pracy urządzenia OBU lub modułu DSRC może doprowadzić do zatrzymania użytkownika przez BAG w ramach kontroli. Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania OBU zawarte są w broszurze Nieprzerwa- 4.2 Wykup w systemie ręcznym Alternatywą dla automatycznego wykupu myta przez urządzenie pokładowe jest ręczny wykup myta w Internecie lub na terminalu stacjonarnym. ne połączenie, dostępnej przez Internet pod adresem 12

15 4.2.1 Wykup przez Internet Wykup ręczny przez Internet jest możliwy maksymalnie na trzy dni przed rozpoczęciem jazdy. Warunkiem korzystania z tej formy wykupu myta jest uprzednia rejestracja przedsiębiorstwa w Toll Collect. Stronię startową systemu wykupu myta przez Internet (IEBS) użytkownik osiąga przez portal Wykup myta jest możliwy na stronach w języku niemieckim, angielskim, francuskim i polskim. Nie jest wymagane dysponowanie specjalnym oprogramowaniem. Wykup myta następuje w kilku krokach. Po zalogowania się po raz pierwszy użytkownik wprowadza numer użytkownika i swój Master-PIN. Następnie deklaruje osobistą nazwę użytkownika wymaganą do logowania się przez Internet, a także osobiste hasło. Po zalogowaniu, na ekranie pokazane zostają wszystkie zarejestrowane pojazdy użytkownika. Użytkownik wybiera albo pojazd już dostępny w systemie, albo wprowadza dane innego pojazdu, np. pojazdu wynajętego. Następnym krokiem jest wprowadzenie punktu początkowego i końcowego trasy przejazdu. Na podstawie wprowadzonych danych system oblicza automatycznie najkrótszy odcinek jazdy po drogach sieci dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta. Użytkownik może zaakceptować tę trasę przejazdu lub dopasować ją według własnych życzeń przez wprowadzenie do czterech punktów tranzytowych tzw. punktów via (węzły drogowe w ciągu autostrad o typie skrzyżowania, trójkąta itp., przez które powinna przebiegać trasa przejazdu). System poboru myta oblicza wówczas okres ważności dowodu wykupu myta oraz należną System ręczny: wykup przez Internet Użytkownik Cel 1. Wykup przez Internet 2. Pojazd porusza się na drodze płatnej 3. Kontrola (stacjonarna i lotna) 4. Toll Collect rozlicza kwoty z tytułu myta z użytkownikiem 13

16 4 SPOSOBY WYKUPU MYTA opłatę. Jeśli użytkownik zaakceptuje wyświetlone dane, dokonuje wykupu myta dla potwierdzonego odcinka i otrzymuje dowód wykupu myta z numerem wykupu myta. Na podstawie tego numeru kierowca może podczas kontroli udokumentować prawidłowy wykup myta. Ponadto numer ten jest niezbędny do anulowania trasy. Użytkownik może wydrukować dowód wykupu myta lub zlecić jego przesłanie drogą ową. Autentyczność dowodu wykupu myta potwierdza kod bezpieczeństwa, tzw. podpis cyfrowy. Podczas wykupu myta użytkownik może opcjonalnie wpisać miejsce powstawania kosztów na cele wewnątrzzakładowego rozliczenia kosztów. W Internecie możliwe jest anulowanie zawsze tylko pełnych odcinków dróg przed rozpoczęciem okresu ważności dowodu wykupu myta. Anulowania częściowe są możliwe jedynie na terminalach stacjonarnych położonych wzdłuż potwierdzonej trasy przejazdu. Aby przeciwdziałać nieautoryzowanym próbom wykupu myta, zastosowane zostały odpowiednie środki bezpieczeństwa. Dostęp użytkownika zostaje zablokowany po kilkakrotnym wprowadzeniu błędnego hasła i może zostać odblokowany wyłącznie przez serwis użytkownika Toll Collect. Przekaz danych jest zabezpieczony w standardzie SSL przy długości klucza 128 bitów. nie musi odpowiadać najkrótszej drodze przejazdu. Użytkownicy, którzy preferują inny przebieg trasy, mogą dokonać wykupu myta przez wprowadzenie odcinków częściowych. Z wykupu myta są wyłączone odcinki łączące w sieci dróg, nie podlegające obowiązkowi wykupu myta. Podczas wykupu myta w systemie ręcznym, połączenia drogowe nie podlegające obowiązkowi wykupu myta ułatwiają wykup myta dla wybranych tras przejazdu. Proponowana trasa prowadzi wówczas nie tylko odcinkami podlegającymi obowiązkowi wykupu myta, lecz także odcinkami nie objętymi mytem. W ten sposób połączenia drogowe nie podlegające obowiązkowi wykupu myta umożliwiają podczas wykupu myta za odcinki płatne także uwzględnienie autostrad, których początek i koniec nie jest połączony z pozostałą siecią autostrad (tzw. autostrady izolowane ) Wykup na terminalu stacjonarnym Ręczny wykup myta na terminalu stacjonarnym jest dostępny dla użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Terminale te oznakowane napisem Toll Collect są Wskazówka: Procedura wytyczania tras w systemie ręcznego wykupu myta proponuje trasy w obrębie sieci dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta i na tej podstawie oblicza myto za jazdę najkrótszą trasą. Z tego względu proponowana przez system trasa 14

17 Gratisexemplar Free copy Exemplaire gratuit Egzemplarz bezpłatny Aktualisierte Auflage 2012 Mautatlas Toll Atlas Atlas du Péage Atlas Myta Atlas myta ze wszystkimi lokalizacjami terminali stacjonarnych jest dostępny w przedsiębiorstwie Toll Collect oraz wyłożony do wglądu w miejscach ustawienia terminali stacjonarnych. Lista lokalizacji punktów poboru opłat oraz wyszukiwanie lokalizacji na komputerze, smartfonie lub tablecie są dostępne na stronie internetowej ustawione zarówno na terenie Niemiec, jak i w strefie przygranicznej krajów ościennych, w pobliżu węzłów drogowych, na dworcach towarowych komunikacji samochodowej, w zajazdach przydrożnych i na stacjach paliw. Czynność wykupu myta jest identyczna dla wszystkich terminali stacjonarnych, niezależne od tego, czy w grę wchodzi terminal ustawiony wewnątrz pomieszczenia, w obrębie strefy kasowej, lub też terminal zewnętrzny ustawiony poza pomieszczeniami zamkniętymi na wolnym powietrzu. Pulpit użytkownika terminalu stacjonarnego ma logiczną strukturę. Jego obsługa jest prosta dla każdego kierowcy. Wykup myta jest możliwy w języku niemieckim, angielskim, francuskim i polskim. W razie pytań kierowca, naciskając przycisk wywołania, może w każdej chwili skontaktować się z serwisem użytkownika Toll Collect. Podczas rozmowy wymagane informacje są udzielane do wyboru w języku niemieckim, angielskim, francuskim lub polskim. Procedura wykupu myta na terminalu stacjonarnym jest podobna do zakupu biletu na przejazd środkami komunikacji miejskiej w automacie. Do obsługi terminalu służy ekran dotykowy i klawiatura PIN umożliwiająca dokonanie płatności kartą płatniczą. Kierowca wprowadza wszystkie istotne dane pojazdu lub używa swojej karty pojazdu, określa termin rozpoczęcia jazdy oraz miejsce wyjazdu i cel. Terminal stacjonarny oblicza wówczas wysokość myta za przejazd najkrótszą trasą w sieci dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta. Użytkownik może zaakceptować zaproponowaną trasę przejazdu lub zmienić ją przez wprowadzenie do czterech punktów pośred- System ręczny: wykup w terminalu stacjonarnym Użytkownik Cel 1. Wykup w terminalu stacjonarnym 2. Pojazd porusza się na drodze płatnej 3. Kontrola (stacjonarna i lotna) 15

18 4 SPOSOBY WYKUPU MYTA nich, tzw. punktów via, przez które powinna przebiegać trasa przejazdu. Dokonanie zmian jest możliwe za pomocą przycisku Zmiana przebiegu trasy z ostatecznym wyborem drogi przejazdu na mapie. W tym celu kierowca powinien wybrać na mapie jako punkty tranzytowe (via) na przykład ważne skrzyżowania autostrad, rozpoczynając od punktu początkowego. Po wyborze przez kierowcę odpowiadającej mu trasy i jej potwierdzeniu, konieczne jest wybranie wymaganego środka płatniczego. Najpóźniejsza pora zakończenia jazdy zostaje obliczona przez system automatycznie. Pora ta zostaje obliczona na podstawie czasu rozpoczęcia jazdy, długości odcinków opłaconej trasy, terminu rozpoczęcia jazdy, czasu dodatkowego na krótkie przerwy w podróży, możliwości wystąpienia zatorów drogowych i innych przeszkód podczas jazdy. Korytarz czasowy jest jednak obliczony w taki sposób, aby uniemożliwić wielokrotny przejazd przy jednorazowym wykupie myta. Przy wykupie myta na terminalu kierowca jest zobowiązany przestrzegać czasów jazdy i wypoczynku przewidzianych w przepisach prawnych. Zalecamy, aby rozpoczęcie jazdy przypadało możliwie na początku okresu ważności dowodu wykupu myta. W przypadku płatności kartą kierowca otrzymuje najpierw dowód zapłaty, a następnie dowód wykupu myta. Dowód ten zawiera następujące dane: dane pojazdu, przebieg opłaconej trasy, długość trasy, kwotę wykupionego myta, numer wykupu myta oraz okres ważności. W przypadku wykupu myta z płatnością gotówkową na terminalu ustawionym w pomieszczeniu, w obszarze kasowym, terminal wydaje dwa dowody dowód wykupu myta dla użytkownika i dowód wpływu płatności dla operatora punktu poboru myta. Po dokonaniu zapłaty w kasie, kierowca otrzymuje z powrotem dowód wykupu myta uzupełniony przez kasjera na terminalu kasowym o numer wykupu myta. Terminale ustawione poza pomieszczeniami na wolnym powietrzu umożliwiają dokonanie bezpośredniej zapłaty gotówkowej. Automaty przyjmują wyłącznie banknoty, monety nie są akceptowane. Terminal wydaje tylko jedno pokwitowanie. Zarówno na terminalach ustawionych w pomieszczeniach, jak i na wolnym powietrzu możliwe jest bezpośrednie dokonanie płatności bezgotówkowej. Niezarejestrowani użytkownicy mają możliwość płacenia akceptowaną kartą kredytową lub kartą paliwową dopuszczoną do procedury wykupu w systemie ręcznym. Zarejestrowani użytkownicy mogą dokonać wykupu myta przy użyciu karty pojazdu. W takim wypadku terminal wydaje tylko dowód wykupu myta. Rozliczenie następuje poprzez uzgodniony sposób płatności. Wykup myta jest możliwy do trzech dni przed porą rozpoczęcia jazdy, czyli początkiem okresu ważności dowodu wykupu myta. Terminale stacjonarne są połączone z centrum obliczeniowym Toll Collect. W ten sposób dane wykupu myta są przesyłane do przedsiębiorstwa Toll Collect bezpośrednio po dokonaniu wykupu. Podczas kontroli system rozpoznaje, czy samochód ciężaro- 16

19 wy jadący na drodze podlegającej obowiązkowi wykupu myta jest w danym momencie prawidłowo zgłoszony w systemie. Przed rozpoczęciem okresu ważności dowodu wykupu myta możliwe jest anulowanie wykupu myta na dowolnym terminalu stacjonarnym, a w okresie ważności dowodu wykupu - częściowe anulowanie wykupu myta na terminalach położonych w ciągu trasy objętej wykupem myta (w odniesieniu do nie przejechanego jeszcze odcinka trasy). Szczegółowe informacje na temat anulowania wykupu myta zamieszczono w rozdziale 4.3 Anulowanie trasy w systemie ręcznym. Wskazówka: Procedura wytyczania tras w systemie ręcznego wykupu myta proponuje trasy w obrębie sieci dróg podlegających obowiązkowi wykupu myta i na tej podstawie oblicza myto za jazdę najkrótszą trasą. Z tego względu proponowana przez system trasa nie musi odpowiadać najkrótszej drodze przejazdu. Użytkownicy, którzy preferują inny przebieg trasy, mogą wprowadzić w systemie odcinki częściowe. Z wykupu myta są wyłączone odcinki łączące w sieci dróg, nie podlegające obowiązkowi wykupu myta. Podczas wykupu myta w systemie ręcznym połączenia drogowe nie podlegające obowiązkowi wykupu myta ułatwiają wykup myta dla wybranych tras jazdy. Proponowana trasa prowadzi wówczas nie tylko odcinkami podlegającymi obowiązkowi wykupu myta, lecz także odcinkami nie objętymi mytem. W ten sposób połączenia drogowe nie podlegające obowiązkowi wykupu myta umożliwiają podczas wykupu myta za odcinki płatne uwzględnienie autostrad, których początek i koniec nie jest połączony z pozostałą siecią autostrad (tzw. autostrady izolowane ) 4.3 Anulowanie trasy w systemie ręcznym W systemie ręcznego wykupu myta istnieje możliwość anulowania wykupu myta. Dostępne są następujące możliwości: jazdy, dla których nie rozpoczął się jeszcze okres ważności dowodu wykupu myta można anulować w Internecie (w przypadku użytkowników zarejestrowanych) i na dowolnym terminalu stacjonarnym (w przypadku użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych). Odmowa anulowania trasy na terminalu stacjonarnym może być spowodowana przez wprowadzenie błędnych danych lub czasowe zakłócenia w pracy terminalu. W przypadku zakłóceń technicznych, użytkownik otrzyma zwrot zapłaconej kwoty po przedłożeniu formularza Reklamation/Stornierung Einbuchungsbeleg (Reklamacja/procedury anulowania trasy dowodu wykupu myta); w przypadku błędnych wprowadzeń myto nie podlega zwrotowi. Z tego względu kierowca powinien porozumieć się z przedsiębiorstwem Toll Collect przez naciśnięcie przycisku przywołania na terminalu celem wyjaśnienia, czy nie zostały dokonane błędne wprowadzenia. Formularz reklamacji jest dostępny bezpośrednio w punkcie wykupu myta lub można go pobrać w Internecie w portalu Częściowe i całkowite anulowanie trasy jest płatne. Wyjątek stanowi anulowanie natychmiastowe w przeciągu 15 minut na terminalu, na którym dokonany został wykup myta i w przeciągu pięciu minut po dokonaniu wykupu przez Internet. W pozostałych przypadkach za anulowanie trasy pobierana jest opłata w wysokości 3 euro. Anulowanie wy- 17

20 4 SPOSOBY WYKUPU MYTA kupu myta nie jest możliwe, jeśli kwota do zwrotu wzgl. kwota zwrotu na rachunek płatnika jest niższa od kwoty opłaty za anulowanie w wysokości 3 euro lub jej równa. Po upływie okresu ważności dowodu wykupu myta anulowanie trasy w systemie Toll Collect nie jest już dłużej możliwe. Zwrot opłaty jest wówczas możliwy wyłącznie poprzez BAG (patrz rozdział 4.4 Żądanie zwrotu opłaty po upływie okresu ważności dowodu wykupu myta ). Wskazówka: Zaliczenie kwoty wykupu myta na poczet opłat za korzystanie z innych odcinków dróg jest możliwe wyłącznie przez anulowanie trasy i wykup myta za przejazd nową trasą Anulowanie trasy przez Internet Anulowanie trasy opłaconej przez Internet jest możliwe przed rozpoczęciem okresu ważności dowodu wykupu myta. W tym celu należy wybrać funkcję Anulowanie, wprowadzić numer wykupu myta dla trasy wymagającej anulowania i potwierdzić dokonane wprowadzenia. Wykup myta w systemie poboru myta zostaje zaznaczony jako nieważ- ny, a dowód i numer wykupu tracą ważność. Zwrot myta następuje jako zapis na rachunku użytkownika środkiem płatności zarejestrowanym przez użytkownika. Częściowe anulowanie już rozpoczętych jazd podlegających obowiązkowi wykupu myta można przeprowadzić wyłącznie na terminalu stacjonarnym zlokalizowanym w ciągu opłaconej trasy Anulowanie trasy na terminalu stacjonarnym Sposób anulowania wykupu myta jest identyczny dla wszystkich terminali stacjonarnych, niezależne od tego, czy w grę wchodzi terminal ustawiony wewnątrz pomieszczenia, w obrębie strefy kasowej, lub też terminal zewnętrzny ustawiony poza pomieszczeniami zamkniętymi na wolnym powietrzu. Z zasady użytkownik może w pełni anulować trasę opłaconą na terminalu stacjonarnym na dowolnym innym terminalu i uzyskać zwrot wykupu myta, jeśli anulowanie pełnej trasy nastąpi przed początkiem ważności dowodu wykupu myta. 18

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU Zarejestrowane przejazdy można anulować za pomocą terminali stacjonarnych oraz w internetowym portalu systemu poboru myta (IEBS). W niniejszym informatorze podano wskazówki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ANULOWANIE WYKUPU

INFORMATOR ANULOWANIE WYKUPU INFORMATOR ANULOWANIE WYKUPU W terminalach poboru opłat drogowych oraz w internetowym systemie dokonywania opłat drogowych (IEBS) można anulować zaksięgowane już trasy. Ten przewodnik powinien być przy

Bardziej szczegółowo

Dwa kraje, jeden system poboru opłat drogowych w Niemczech i Austrii za pomocą urządzeń pokładowych

Dwa kraje, jeden system poboru opłat drogowych w Niemczech i Austrii za pomocą urządzeń pokładowych PL wa kraje, jeden system poboru opłat drogowych w Niemczech i ustrii za pomocą urządzeń pokładowych www.toll-collect.de Pobór opłat drogowych w ustrii i Niemczech za pomocą urządzenia pokładowego (OBU)

Bardziej szczegółowo

Informacje dla użytkownika

Informacje dla użytkownika PL MYTO W NIEMCZECH Informacje dla użytkownika Wydanie zaktualizowane 2009 Na zlecenie S p i s t r e ś c i Wstęp... 1 1 Informacje ogólne... 2 2 Obowiązek wykupu myta... 4 2.1 Przepisy dotyczące obowiązku

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA

INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA INFORMATOR INTERNETOWY PORTAL WYKUPU MYTA Internetowy portal systemu wykupu myta (IEBS) umożliwia rejestrację i anulowanie przejazdu płatnym odcinkiem drogi. Do portalu IEBS można dostać się korzystając

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INTERNETOWY SYSTEM DOKONYWANIA OPLAT DROGOWYCH

INFORMATOR INTERNETOWY SYSTEM DOKONYWANIA OPLAT DROGOWYCH INFORMATOR INTERNETOWY SYSTEM DOKONYWANIA OPLAT DROGOWYCH Internetowy system dokonywania oplat drogowych (IEBS) umożliwia dokonanie i anulowanie opłaty za przejazd płatnym odcinkiem drogi. Do portalu IEBS

Bardziej szczegółowo

Poboru oplat drogowych w Niemczech i Austrii DWA KRAJE, JEDEN SYSTEM.

Poboru oplat drogowych w Niemczech i Austrii DWA KRAJE, JEDEN SYSTEM. PL Poboru oplat drogowych w Niemczech i ustrii W KRJE, JEEN SYSTEM www.toll-collect.de Pobór opłat drogowych w ustrii i Niemczech za pomocą urządzenia pokładowego (OBU) Toll Collect Rozwiązania techniczne

Bardziej szczegółowo

Adresy i osoby do kontaktu: Toll Collect GmbH Serwis klienta Postfach Berlin Niemcy

Adresy i osoby do kontaktu: Toll Collect GmbH Serwis klienta Postfach Berlin Niemcy Adresy i osoby do kontaktu: Toll Collect GmbH Serwis klienta Postfach 11 03 29 10833 Berlin Niemcy service@toll-collect.de Źródła informacji: www.toll-collect.de www.mauttabelle.de www.bmvi.de www.bag.bund.de

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Formularz w Państwa języku służy jedynie jako pomoc w wypełnieniu dokumentu. Prosimy wypełnić koniecznie niemiecki formularz! Dziękujemy! Rejestracja użytkownika Formularz należy wypełnić w całości, czytelnie,

Bardziej szczegółowo

NOWE ZADANIA SPRAWDZONY PARTNER. Urządzenie pokładowe od Toll Collect.

NOWE ZADANIA SPRAWDZONY PARTNER. Urządzenie pokładowe od Toll Collect. Urządzenie pokładowe od Toll Collect. Wszystkie informacje na stronie internetowej www.toll-collect.de Dowiedz się teraz Zamontuj urządzenie pokładowe I w drogę NOWE ZADANIA SPRAWDZONY PARTNER Adresy i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji epay

Instrukcja obsługi aplikacji epay Instrukcja obsługi aplikacji epay Teleserwis PayTel Comp SA, Teleserwis PayTel ul. Działkowa 115a 02-234 Warszawa telefon: 58 660 10 66 faks: 58 660 10 67 email: teleserwis@paytel.pl Dział Obsługi Kontrahenta

Bardziej szczegółowo

System HU-GO 2015-10-27 12:20:11

System HU-GO 2015-10-27 12:20:11 System HU-GO 2015-10-27 12:20:11 2 Od 1 lipca 2013 r. został wprowadzony na Węgrzech elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej (UD), który będzie obowiązywał

Bardziej szczegółowo

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń

System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń System satelitarnego pozycjonowania i nadzoru pojazdów, maszyn i urządzeń www.autosoftware.com.pl w w w. d i g i t r a c k. p l System pozycjonowania pojazdów i urządzeń występujący pod nazwą handlową

Bardziej szczegółowo

Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL?

Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL? Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL? Lista przejazdów TIS PL Francja Lista przejazdów nr 00000 do faktury nr 14/000000000/001 usługodawcy DKV Euro Service GmbH + Co. KG Numer klienta:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 1406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat

Bardziej szczegółowo

Interoperacyjność europejskich systemów KSOD w ujęciu przewoźników drogowych

Interoperacyjność europejskich systemów KSOD w ujęciu przewoźników drogowych Interoperacyjność europejskich systemów KSOD w ujęciu przewoźników drogowych Tadeusz Wilk Dyrektor Departamentu Transportu ZMPD Warszawa dn. 23 czerwca 2010 roku 1 Rodzaje systemów elektronicznych w Europie

Bardziej szczegółowo

przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A.

przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A. przewodnik po płatnościach internetowych dla użytkowników kart płatniczych wydanych przez Euro Bank S.A. 1 płatności internetowe szybkie i bezpieczne Transakcje w Internecie to sposób na szybkie i bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Jak kupić bilet na przystanku i w autobusie lub tramwaju?

Jak kupić bilet na przystanku i w autobusie lub tramwaju? Jak kupić bilet na przystanku i w autobusie lub tramwaju? Biletomaty stacjonarny Gotówka monety od 10gr do 5zł banknoty od10zł do 200zł Karta bankomatowa URBANcard Biletomaty mobilne Karta bankomatowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku www.emyto.sk 1. Zawartość opakowania nleitung zur edienung des Fahrzeuggeräts OU/ Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Proszę

Bardziej szczegółowo

PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE

PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE PROSTY PRZEWODNIK PO NISSANCONNECT EV SZYBKIE WPROWADZENIE Wykorzystaj pełnię potencjału swojego samochodu elektrycznego Nissan, używając aplikacji NissanConnect EV. Wykonaj kilka prostych kroków, aby

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje CZĘŚĆ III: NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym... 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta. Objaśnienia dotyczące zamawiania

Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta. Objaśnienia dotyczące zamawiania Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta Jest to instrukcja obsługi, która objaśni ci proces zakupu eurowiniety na portalu Eurowinieta. Jej zadaniem nie jest interpretowanie ani objaśnienie ustawowych postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku

kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku kpt. Mirosław Matusik Brzeźnica, dnia 24.02.2012 roku GPS Global Positioning System System Globalnej Lokalizacji Satelitarnej System GPS zrewolucjonizował nawigację lądową, morską, lotniczą a nawet kosmiczną.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEGO PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY Al. PIŁSUDSKIEGO 60 W JASTRZĘBIU-ZDROJU.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEGO PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY Al. PIŁSUDSKIEGO 60 W JASTRZĘBIU-ZDROJU. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.101.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20.03.2013r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEGO PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY Al. PIŁSUDSKIEGO 60

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM.

Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Poniżej przedstawiona jest sylwetka nowego automatu do sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart KKM. Aby zakupić bilet okresowy na Krakowskiej Karcie Miejskiej (KKM) lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta. Objaśnienia dotyczące zamawiania

Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta. Objaśnienia dotyczące zamawiania Instrukcja obsługi portalu Eurowinieta Jest to instrukcja obsługi, która objaśni ci proces zakupu eurowiniety na portalu Eurowinieta. Jej zadaniem nie jest interpretowanie ani objaśnienie ustawowych postanowień

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro

Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro Skrócona instrukcja obsługi Pierwsze kroki z nowym, stacjonarnym terminalem REA T3 pro przegląd elementów terminalu rea t3 Widok z góry Spód terminalu (zamknięty) Spód terminalu (otwarty) Pokrywa drukarki

Bardziej szczegółowo

Aby Twoje transakcje zawsze przebiegały sprawnie i bezpiecznie. Terminale Ingenico ict / iwl Skrócona instrukcja obsługi dla Klientów Elavon

Aby Twoje transakcje zawsze przebiegały sprawnie i bezpiecznie. Terminale Ingenico ict / iwl Skrócona instrukcja obsługi dla Klientów Elavon Aby Twoje transakcje zawsze przebiegały sprawnie i bezpiecznie Terminale Ingenico ict / iwl Skrócona instrukcja obsługi dla Klientów Elavon Z niniejszej instrukcji obsługi terminali Ingenico dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Version 3.7 B.C.DG. Urządzenie pokładowe. Instrukcja obsługi

Version 3.7 B.C.DG. Urządzenie pokładowe. Instrukcja obsługi Version 3.7 B.C.DG PL Urządzenie pokładowe Instrukcja obsługi Informacje o limitach ciężaru pojazdów podlegających obowiązkowi wykupu myta podanych w tej wersji instrukcji obsługi Według zapowiedzi Federalnego

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA MOBILNA mskok Usługa Tele-skok: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 opłata zgodna z taryfą operatora SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 2 3 APLIKACJA MOBILNA mskok...

Bardziej szczegółowo

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System

KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl. Auto Email System KLOS.NET.PL Ul. Odrowąża 29a 43-346 Bielsko-Biała Tel: 505 200 800 http://www.klos.net.pl Auto Email System Auto Email System jest produktem, którego głównym zadaniem jest monitoring / lokalizacja pojazdów.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM (viaauto)

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM (viaauto) OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM (viaauto) 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do Umowy z Użytkownikiem Konta w Trybie Przedpłaconym (dalej:

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2015. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2015. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2015 Witamy w systemie viatoll_ 1 ROZSZERZENIA SIECI DRÓG PŁATNYCH w 2014 łącznie 264 km 2917 km dróg płatnych w całej Polsce: 809 km dróg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Opłatomatu dla Urzędu Miejskiego Wrocławia

Instrukcja obsługi Opłatomatu dla Urzędu Miejskiego Wrocławia dla Urzędu Miejskiego Wrocławia SPIS TREŚCI 1. Opłatomat schemat urządzenia... 3 2. Rodzaje płatności jakie można dokonać za pośrednictwem opłatomatu na rzecz Gminy i Miasta Wrocław... 4 3. Proces dokonywania

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat kwiecień Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat kwiecień Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat kwiecień 2014 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG PŁATNYCH SYSTEMU viatoll 2653 km dróg płatnych w całej Polsce: 797 km dróg krajowych 983 km

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NISSANCONNECT EV

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NISSANCONNECT EV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NISSANCONNECT EV Wykorzystaj pełnię potencjału swojego samochodu elektrycznego Nissan, używając aplikacji NissanConnect EV. Wykonaj kilka prostych kroków, aby zarządzać samochodem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW W większości krajów europejskich obowiązują winiety lub opłaty za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu. Stawki zależą od masy i rodzaju pojazdu, okresu pobytu na

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat styczeń 2014 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG PŁATNYCH SYSTEMU viatoll 2653 km dróg płatnych w całej Polsce: 797 km dróg krajowych 983 km

Bardziej szczegółowo

TOLL COLLECT SYSTEM POBORU OPŁAT DROGOWYCH DZIAŁAJĄCY NA TERENIE NIEMIEC SYSTEM OF ROAD TOLL COLLECTION FUNCTIONING ON THE TERRITORY OF GERMANY

TOLL COLLECT SYSTEM POBORU OPŁAT DROGOWYCH DZIAŁAJĄCY NA TERENIE NIEMIEC SYSTEM OF ROAD TOLL COLLECTION FUNCTIONING ON THE TERRITORY OF GERMANY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 72 Nr kol. 1860 Łukasz KIWIOR, Piotr CZECH, Jacek BARCIK TOLL COLLECT SYSTEM POBORU OPŁAT DROGOWYCH DZIAŁAJĄCY NA TERENIE NIEMIEC Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 03/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 03/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 03/2016 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG W RAMACH SYSTEMU viatoll 3145 km dróg płatnych: 809 km dróg krajowych 1255 km dróg ekspresowych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 07/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 07/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 07/2016 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG W RAMACH SYSTEMU viatoll 3145 km dróg płatnych: 809 km dróg krajowych 1255 km dróg ekspresowych

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Classic przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 02/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 02/2016. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 02/2016 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG W RAMACH SYSTEMU viatoll 3145 km dróg płatnych: 809 km dróg krajowych 1255 km dróg ekspresowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 6237 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 6237 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 6237 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Gold przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Udało

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu.

Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Instrukcja uzyskiwania kodu dostępu do oprogramowania ESItronic za pomocą Internetu. Niektóre rodzaje informacji w programie ESI[tronic] są zablokowane i żeby z nich korzystać, należy je przedtem udostępnić.

Bardziej szczegółowo

Obliczanie opłaty elektronicznej za przejazd wybraną trasą (krok po kroku)

Obliczanie opłaty elektronicznej za przejazd wybraną trasą (krok po kroku) Obliczanie opłaty elektronicznej za przejazd wybraną trasą (krok po kroku) 1. Wprowadź adres Pierwszym etapem obliczania opłaty elektronicznej jest wprowadzenie adresów będących punktami nawigacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Aby Twoje transakcje zawsze przebiegały sprawnie i bezpiecznie. Terminale Ingenico ict / iwl Skrócona instrukcja obsługi dla Klientów Elavon

Aby Twoje transakcje zawsze przebiegały sprawnie i bezpiecznie. Terminale Ingenico ict / iwl Skrócona instrukcja obsługi dla Klientów Elavon Aby Twoje transakcje zawsze przebiegały sprawnie i bezpiecznie Terminale Ingenico ict / iwl Skrócona instrukcja obsługi dla Klientów Elavon Z niniejszej instrukcji obsługi terminali Ingenico dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/113/15 RADY MIASTA DZIAŁDOWO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/116/07 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,

Bardziej szczegółowo

Wyświetlanie informacji o stanie połączeń

Wyświetlanie informacji o stanie połączeń Wyświetlanie informacji o stanie połączeń Istnieje możliwość sprawdzenia informacji o stanie połączeń pomiędzy tym urządzeniem a pojazdem. Połączenia te obejmują również te powiązane z danymi GPS oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty dywidendy dla każdego Emitenta, będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 04/2017. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 04/2017. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 04/2017 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG OBJĘTYCH SYSTEMEM viatoll OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 ok. 3 300 km Witamy w systemie viatoll_ 2 PUNKTY

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 02/2017. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 02/2017. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 02/2017 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG OBJĘTYCH SYSTEMEM viatoll OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 ok. 3 300 km Witamy w systemie viatoll_ 2 PUNKTY

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 01/2017. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 01/2017. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 01/2017 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG OBJĘTYCH SYSTEMEM viatoll OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 ok. 3 300 km Witamy w systemie viatoll_ 2 PUNKTY

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Gold Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogóle warunki handlowe. Toll Collect GmbH

Ogóle warunki handlowe. Toll Collect GmbH Ogóle warunki handlowe firmy Toll Collect GmbH w zakresie użytkowania płatnych dróg szybkiego ruchu w systemie automatycznym i manualnym Spis treści wersja 1.01 / stan na 07.05.2003 A. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Sochaczewa oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW ZA POŚREDNICTWEM Zintegrowanego Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów (ZISSB) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin sprzedaży Biletów i Karnetów za pośrednictwem Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 208/2011 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA DĘBICKIEJ KARTY MIEJSKIEJ Słownik pojęć użytych w regulaminie: 1. Dębicka Karta Miejska (DKM) bezkontaktowa, elektroniczna karta (e-karta) będąca nośnikiem biletów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Łomża, dnia r. GKO /10. Rada Miejska Łomży

Łomża, dnia r. GKO /10. Rada Miejska Łomży Łomża, dnia 15.04.2010 r. GKO.7040-3-1-1/10 Rada Miejska Łomży Przedkładam w załączeniu projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 126/XXIII/03 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1. ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI

I N S T R U K C J A. zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1. ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI I N S T R U K C J A zakupu biletów przez telefon komórkowy w systemie SkyCash oraz ich kontroli 1 2 3 4 5 ŚCIĄGNIĘCIE APLIKACJI- REJESTRACJA - DOŁADOWANIE KONTA - ZAKUP BILETU - KONTROLA BILETU 1. ŚCIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Podatek drogowy dla samochodów ciężarowych - wytyczne uzupełniające dla kierowcy/ operatora

Podatek drogowy dla samochodów ciężarowych - wytyczne uzupełniające dla kierowcy/ operatora Podatek drogowy dla samochodów ciężarowych - wytyczne uzupełniające dla kierowcy/ operatora PODATEK DROGOWY DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH - OPIS 1. Czym jest podatek drogowy dla samochodów ciężarowych? Podatek

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od

Bardziej szczegółowo

Państwa mobilność jest naszą siłą napędową. MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych

Państwa mobilność jest naszą siłą napędową. MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych Państwa mobilność jest naszą siłą napędową MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych ... MercedesServiceCard umożliwi Państwu kontynuowanie podróży! Specjały kulinarne z Francji, ogniwa słoneczne z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE. z dnia r. Projekt z dnia 21 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia.. 2015 r. Projekt - 86 UCHWAŁA NR /2015 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia.. 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 1 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu służącego do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych

Instrukcja obsługi programu służącego do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych Instrukcja obsługi programu służącego do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych Program służący do uiszczania opłat drogowych za pomocą serwisów elektronicznych jest dostępny na

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 05/2017. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 05/2017. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 05/2017 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG OBJĘTYCH SYSTEMEM viatoll OD 9 LIPCA 2017 ok. 3 300 km + 336 od 9.07.2017 Nowe odcinki viatoll:

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 07/2017. Witamy w systemie viatoll_ 1

Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 07/2017. Witamy w systemie viatoll_ 1 Funkcjonowanie i wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat 07/2017 Witamy w systemie viatoll_ 1 SIEĆ DRÓG OBJĘTYCH SYSTEMEM viatoll Nowe odcinki viatoll: S8: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2012B węzeł

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

OBU EASY INSTRUKCJA OBSŁUGI

OBU EASY INSTRUKCJA OBSŁUGI OBU EASY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 PRZYCISK ZASILANIA PORT USB DIODA NIEBIESKA Dioda świecąca w sposób ciągły: akumulator w trakcie ładowania Brak sygnalizacji diody: Brak ładowania baterii Dioda pulsuje: poziom

Bardziej szczegółowo