Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych"

Transkrypt

1 Regulamin zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych Zakup obiadów 1. Opłaty za obiady można wnosić: - osobiście w kasie szkoły w księgowości wyłącznie w trzech ostatnich dniach roboczych kończących termin płatności, - na wydzielone konto bankowe szkoły. 2. Wpłat na konto należy dokonywać z góry za następny miesiąc od 20 do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania posiłków. Prosimy o wpłaty przelewem tylko osoby płacące pełną kwotę abonamentu (bez odpisów i wybieranych dni tygodnia). 3. Wpłat na konto należy dokonywać z odpowiednim wyprzedzeniem. Obiady będą wydawane dopiero po terminowym wpłynięciu opłaty na konto szkoły. Należy pamiętać, że w soboty i niedziele banki nie dokonują operacji na kontach. Wpłaty na Poczcie Polskiej wpływają na konto odbiorcy po kilku dniach. 4. W tytule wpłaty należy podać: - miesiąc i rok, za który wnosimy opłatę za obiady, - imię, nazwisko i klasę dziecka, - w przypadku wpłaty niepełnej kwoty - wyszczególnić dni, w których dziecko nie będzie korzystać z obiadu i dni, za które dokonano odliczenia. 5. W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko, w tytule wpłaty dane należy podać dla każdego dziecka osobno lub dokonać osobnych przelewów. 6. Wysokość należności za obiady będzie podawana na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach gabinetu księgowości do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który ma nastąpić wpłata. 7. Odwołanie obiadu można zgłosić do godz danego dnia roboczego na następny dzień roboczy, osobiście lub telefonicznie u pracownika portierni szkolnej lub em. Odwołania obiadów należy traktować jako przypadki losowe (np. choroba, nieobecność w szkole, wycieczka szkolna). Należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, datę nieobecności, imię i nazwisko rodzica oraz telefon kontaktowy. 8. Należność za odwołane obiady za dany miesiąc zostaje zarachowana na poczet wpłat następnego miesiąca. Rozliczenie tej należności następuje poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc. Należność za odwołane obiady w miesiącu czerwcu i maju zostanie : - wypłacona w księgowości, jeżeli wpłata dokonana była osobiście, - przelana na konto, z którego nastąpiła wpłata za obiady, jeżeli wpłata dokonana była przelewem. Szczegółowe zasady określa załącznik nr 1 do Regulaminu zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych (Zasady dokonywania płatności, odwołań i rozliczeń za obiady).

2 Karty obiadowe 1. Podstawą wydania obiadu jest posiadanie elektronicznej karty obiadowej. 2. Obiad można pobrać tylko raz dziennie - wydanie obiadu jest rejestrowane w systemie informatycznym. 3. Osobom nie posiadającym karty obiad zostanie wydany na podstawie weryfikacji komputerowej, osoby te przepuszczają wszystkich posiadających karty. 4. Elektroniczna karta obiadowa jest wydawana każdemu uczniowi nieodpłatnie na cały czas nauki w ZKPiG Nr W systemie informatycznym rejestrowany jest fakt opłacenia obiadu 3-go dnia roboczego po wpłynięciu wpłaty do kasy lub na konto szkoły. 6. Zagubienie karty należy natychmiast zgłosić osobiście lub telefonicznie w księgowości lub u intendenta. 7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty należy nabyć duplikat. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 25,00 zł. 8. Zagubiona karta jest blokowana w systemie elektronicznym i nie będzie na nią można otrzymać obiadu. Szczegółowe zasady określa załącznik nr 2 do Regulaminu zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych (Zasady wydawania i użytkowania elektronicznych kart obiadowych).

3 Załącznik Nr 1 do Regulaminu zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych Zasady dokonywania płatności, odwołań i rozliczeń za obiady w ZKPiG Nr Termin płatności za obiady to 25 dzień każdego miesiąca za miesiąc następny. Za termin płatności uważamy dzień wpływu na konto szkoły lub dzień wpłaty gotówki do kasy szkoły. Tylko terminowa wpłata gwarantuje korzystanie z obiadów od pierwszego dnia nowego miesiąca (okresu abonamentowego). Wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień i styczeń. W tym przypadku termin będzie podawany na stronie Aby przelew był zaksięgowany na koncie szkoły terminowo, należy zlecić przelew najpóźniej w dniu 24-go każdego miesiąca lub odpowiednio wcześniej, jeżeli w te dni wypadają soboty, niedziele lub święta. W soboty, niedziele i święta nie są dokonywane operacje bankowe. 2. Przelewy, które wpływają na konto szkoły po terminie, księgowane są następnego roboczego dnia. Obiad w takim przypadku jest wykupiony od 3-go dnia roboczego od wpływu należności. Należy dokonać przelewu w prawidłowej kwocie (uwzględniającej od którego dnia obiad będzie opłacony). Wpłaty gotówkowe po terminie nie są przyjmowane. Przelewy wpływające na konto szkoły po 5 dniu kalendarzowym danego miesiąca nie są już traktowane jako wpłaty po terminie i uznawane są na poczet płatności za obiady na przyszły miesiąc (wyjątek będą stanowić płatności za grudzień i styczeń ze względu na zamkniecie roku budżetowego, informacje będą podawane na stronie internetowej szkoły). Przykład 1: Rodzic zlecił przelew po terminie w dniu 2.X.2014 r. Przelew wpływa na konto szkoły dnia 3.X.2014 r., przelew jest księgowany 6.X.2014 r. Obiad jest wykupiony nie wcześniej niż od dnia 8.X.2014 r. 3. Osoby które, nie dokonują wpłaty za cały miesiąc, zobowiązane są do wyszczególnienia dni, w których dziecko nie będzie korzystać z obiadu. Ponadto, jeżeli był wcześniej zgłoszony obiad do odwołania, należy również umieścić taką informację na przelewie. Brak prawidłowego opisu może spowodować, że obiad będzie nieopłacony. Przykłady opisania tytułu przelewu: 1. Tytuł przelewu: Jan Kowalski kl. 4d, odpis 24.IX, bez 15,18.X. Oznacza, że był zgłoszony odpis na dzień 24.IX, w dniach 15.X i 18.X dziecko nie będzie korzystało z obiadu. 2. Tytuł przelewu: Jan Kowalski kl. 4d, odpis 24,28.IX, bez X. Oznacza, że był zgłoszony odpis na dni 24.IX i 28.IX, w dniach od 14.X do 19.X dziecko nie będzie korzystało z obiadu. 3. Tytuł przelewu: Jan Kowalski kl. 4d, bez piątków. Oznacza, że we wszystkie piątki dziecko nie będzie korzystało z obiadu. 4. Tytuł przelewu: Jan Kowalski kl. 4 d, tylko wtorki i czwartki. Oznacza, że dziecko będzie korzystało z obiadów tylko we wtorki i czwartki. 4. Karty, które posiadają dzieci odczytują informacje z systemu, czy w danym dniu obiad jest opłacony. Inne statusy to obiad odwołany lub obiad nieopłacony, w takim przypadku dziecko nie ma przygotowanego obiadu. Jeżeli rodzic odwoła obiad lub nie wykupi obiadu na dany dzień, informacje te wyświetlą się w danym dniu. Przykład 1. Obiady zostały wykupione bez w piątków. W każdy piątek wyświetli się status obiad nieopłacony. W pozostałe dni obiad opłacony. Przykład 2. Obiady zostały wykupione na 5,6,7,25,30. Tylko w tych dniach 5,6,7,25,30 wyświetli się status obiad opłacony. W innych dniach status będzie obiad nieopłacony. Przykład 3. Rodzic odwołał obiady na 12,13,14. W tych dniach 12,13,14 wyświetli się status obiad odwołany. Prosimy o rozważne podejmowanie decyzji np. o nie wykupieniu obiadu na dzień 25,26,27 bo planujemy, że dziecka w tych dniach nie będzie w szkole. Gdyby jednak nasz plan się zmienił i dziecko będzie w szkole w tych dniach, nie będzie mogło skorzystać z obiadu. Wyświetli się status obiad nieopłacony.

4 5. Odwołania obiadów zgłaszamy osobiście lub telefonicznie u pracownika portierni szkolnej lub em do godz danego dnia roboczego na następny dzień roboczy. Należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, datę nieobecności, imię i nazwisko rodzica oraz telefon kontaktowy. Prosimy o zgłaszanie odwołań obiadów wcześniej, najlepiej do godz danego dnia roboczego na drugi dzień roboczy. Zamówienie na produkty spożywcze musimy złożyć do godz dwa dni robocze wcześniej (przykładowo: na poniedziałek zamówienie składamy w czwartek), w przeciwnym razie hurtownie nie gwarantują dostawy na czas. Tylko odwołanie obiadu przed złożeniem zamówienia jest w pełni zasadne do odliczenia kwoty. Zgłaszamy również wycieczki klasowe. Brak zgłoszenia odwołania przez rodzica w przypadku wycieczki klasowej oznacza, że dziecko będzie korzystać z obiadu. Odliczenia za obiady, które nie zostały wcześniej prawidłowo odwołane przez rodzica, nie będą uznawane. 6. W przypadku chęci wykorzystania posiadanych odwołań obiadów (odpisów), w sytuacji kiedy nie dokonujemy wpłaty, należy ten fakt zgłosić em w terminie jak dla wpłat lub bezpośrednio do intendenta. Należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę, datę odpisów, imię i nazwisko rodzica oraz telefon kontaktowy. Zwracamy uwagę, że taka informacja musi być zgłaszana wg analogicznych terminów, jak dla wpłat, opisanych w punkcie 1 i 2. Ewentualne telefoniczne zgłoszenia tego typu tylko i wyłącznie bezpośrednio do intendenta. Nie można takiej informacji przekazać na numer telefonu dla odwołań obiadów. 7. Odliczenia za odwołane obiady (odpisy) należy rozliczyć przy najbliższej płatności. Przykładowo: Odpisy z lutego należy częściowo rozliczyć przy płatności za marzec. Ostatecznym terminem rozliczenia odpisów z lutego jest płatność za kwiecień (czyli do 25 marca). Prosimy o przestrzeganie tej zasady, co ułatwia rozliczenia. Ideą przelewu jest, aby wpłacać prawidłową kwotę i w terminie. Niewłaściwe przelewy poważnie utrudniają nam pracę. 8. Jeżeli wpłata bankowa będzie za niska na pokrycie całego abonamentu, albo będą odliczenia za odwołania obiadów (odpisy), które nie zostały prawidłowo zgłoszone i powstanie niedopłata, to obowiązuje zasada, że nieopłacone są obiady w ostatnie dni danego okresu (miesiąca). Nie ma możliwości wprowadzenia do sytemu informatycznego, obiadu który nie jest opłacony w całości. Aby obiad był wprowadzony na dany dzień musi być opłacony w całości (w 100%). 9. Kwoty, termin płatności i zakres abonamentu (dni od do) publikowane będą na stronie w terminie do 20 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny. Ze względu na ułożenie kalendarza i organizację pracy, zakres abonamentu może być inny niż miesiąc kalendarzowy. Sytuacje takie będą mieć miejsce w grudniu, styczniu (ze względu na zamknięcie roku budżetowego). 10. Należność za odwołane obiady w miesiącu czerwcu i maju zostanie: - wypłacona rodzicowi w księgowości, w przypadku wpłaty gotówkowej, - przelana na konto, z którego nastąpiła wpłata za obiady, w przypadku przelewu. Rodzic po zakończeniu żywienia zgłasza się w księgowości po odbiór należności gotówkowej.

5 Załącznik Nr 2 do Regulaminu zakupu obiadów oraz użytkowania kart obiadowych Zasady wydawania i użytkowania elektronicznych kart obiadowych w ZKPiG Nr Elektroniczna karta obiadowa jest wydawana każdemu uczniowi korzystającemu ze stołówki szkolnej na cały czas nauki w ZKPiG Nr 21. Pierwsze wydanie karty jest bezpłatne. Karta jest własnością Szkoły i podlega zwrotowi po zakończeniu edukacji w ZKPiG Nr Karta obiadowa jest zarejestrowana w systemie informatycznym i przypisana do konkretnego ucznia. 3. Informacje o opłaceniu obiadu są wprowadzane do systemu informatycznego po dokonaniu przez rodzica zapłaty za obiady. 4. Kartę należy chronić przed mechanicznym zniszczeniem. Do tego celu służy specjalne etui. Nie należy jej wyginać, łamać itp. 5. Fakt zagubienia karty należy natychmiast zgłosić telefonicznie lub osobiście w księgowości albo intendentowi. 6. Zagubiona karta jest blokowana w systemie informatycznym i nie będzie można z niej korzystać. 7. W przypadku zagubienia karty należy nabyć duplikat. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 25 zł. Opłatę uiszcza się w księgowości lub przelewem na konto szkoły. 8. Karty, które zostały zniszczone mechanicznie i nie działają należy wymienić na nowe. Za taką wymianę pobierana jest opłata w wysokości 25 zł. Opłatę uiszcza się w księgowości lub przelewem na konto szkoły. 9. Karty, które przestałyby działać i nie będą posiadać uszkodzeń mechanicznych będą wymieniane bezpłatnie. Niesprawna karta podlega zwrotowi do intendenta. 10. Przez okres wakacji karta pozostaje w dyspozycji ucznia lub rodzica. W nowym roku szkolnym uczeń nadal korzysta z tej samej karty, co w poprzednim roku szkolnym. Prosimy rodziców o szczególną staranność, aby karta nie uległa zagubieniu w czasie wakacji.

Zarządzenie nr 14/Z/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej

Zarządzenie nr 14/Z/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej Zarządzenie nr 14/Z/2014 dotyczy: wprowadzenia Regulaminu zasad funkcjonowania stołówki szkolnej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania obiadów w szkole. Pyszoty.pl

Instrukcja zamawiania obiadów w szkole. Pyszoty.pl Instrukcja zamawiania obiadów w szkole Pyszoty.pl Witamy w firmie Pyszoty.pl. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z naszym systemem do opłacania i zamawiania obiadów w szkole przez internet

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Wprowadzamy nowy system planowania i wydawania posiłków w stołówce bursy

Uwaga! Wprowadzamy nowy system planowania i wydawania posiłków w stołówce bursy Uwaga! Wprowadzamy nowy system planowania i wydawania posiłków w stołówce bursy 1. Od 8 grudnia br. wprowadzamy nowy system planowania i wydawania posiłków w stołówce bursy. 2. Każdy mieszkaniec bursy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zmienione wzorce załączamy do niniejszej korespondencji.

Szanowni Państwo, Zmienione wzorce załączamy do niniejszej korespondencji. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 16 września 2012 r. Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu wprowadza zmiany do zawartej z Panem/Panią Umowy o przyznanie limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

14) dzień roboczy dzień inny niż dzień wolny od pracy, 15) dzień wolny od pracy

14) dzień roboczy dzień inny niż dzień wolny od pracy, 15) dzień wolny od pracy Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, wydawania kart płatniczych oraz korzystania z EKD dla klientów indywidualnych (wg stanu na dzień 29 grudnia 2014 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

. REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

. REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA . REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania karty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA BUSINESS I VISA BUSINESS ELECTRON ZRZESZENIA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1 1 Obowiązuje od 25 listopada 2013 r. Preambuła 1. Niniejsze Zasady określają warunki i tryb wydawania i używania znajdujących się w ofercie Banku dla firm Kart płatniczych typu Visa Business Electron BZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. określa warunki w zakresie wydawania przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo