Opis: Spis treści: Wprowadzenie 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis: Spis treści: Wprowadzenie 11"

Transkrypt

1 Tytuł: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego Autorzy: Radosław Pastusiak Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: Książka "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym..." adresowana jest do osób zainteresowanych rynkiem kapitałowym. Stanowi ona wszechstronne kompendium wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu kapitału pochodzącego z giełdy papierów wartościowych, a także instrumentów finansowych, za pomocą których zarówno przedsiębiorstwo, jak i indywidualny inwestor mogą realizować swoje cele inwestycyjne. Publikacja może służyć jako podręcznik dla studentów zgłębiających tajniki rynku kapitałowego oraz może być pomocna dla przedsiębiorców przy wyborze źródła pozyskania kapitału - rozwiązaniu dylematu czy szukać inwestora na rynku niepublicznym wśród Aniołów Biznesu, czy skorzystać z funduszy venture capital, a może bezpośrednio starać się o wejście na rynek publiczny. Ponadto publikacja: - szczegółowo omawia funkcjonowanie GPW w Warszawie, wraz z systemem WARSET, - na przykładzie platformy rynku FOREX omawia inwestycje na rynkach walutowych, - charakteryzuje papiery wartościowe i instrumenty finansowe notowane na giełdach papierów wartościowych oraz rynkach OTC, - charakteryzuje informacje makroekonomiczne publikowane w Polsce i na świecie, mające wpływ na rynki kapitałowe. Spis treści: Wprowadzenie 11 Rozdział 1 Przedsiębiorstwo i jego rozwój Pozyskanie finansowania na rynku niepublicznym Geneza zjawiska Rynek podwyższonego ryzyka a problem equity gap Nieformalny rynek podwyższonego ryzyka. Charakterystyka aniołów biznesu Corporate venturing - korporacyjny venture capital Private equity Venture capital Charakterystyka procesu inwestycyjnego na rynku podwyższonego ryzyka Procedura inwestowania przez fundusze venture capital/private equity Prawne aspekty inwestowania funduszy venture capital Kryteria kwalifikacji projektów inwestycyjnych. Model inwestycji Term sheet - ustalenie warunków transakcji Badanie typu due diligence Dezinwestycje. Going public Zalety i wady funduszy PE/VC w porównaniu do alternatywnego źródła pozyskiwania kapitału - poprzez ofertę publiczną 51

2 1.2. Pozyskanie finansowania na rynku publicznym Zasady prawne rynku publicznego Oferta publiczna i obrót publiczny Korzyści i zagrożenia IPO GPW w Warszawie jako platforma obrotu papierami wartościowymi Pozyskanie kapitału na rynku regulowanym Przekształcenie firmy w spółkę akcyjną Decyzja WZA o emisji papierów wartościowych Wybór oferty publicznej emisji akcji Budowa i zatwierdzenie prospektu emisyjnego Promocja emisji Book building Dopuszczenie do obrotu giełdowego Publiczna subskrypcja akcji Prawa do akcji Rejestracja w KDPW Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego Obowiązek informacyjny firm i ład korporacyjny Papiery dłużne na rynku publicznym Wprowadzenie do obrotu publicznego Obligacje Krótkoterminowe papiery dłużne Rating Próg emisji Zabezpieczenie obligacji Bank reprezentant 100 Rozdział 2 Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym - aspekty prawne Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Działalność gospodarcza osoby fizycznej i spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Łączenie, podział i przekształcenia spółek Źródła prawa w zakresie obrotu papierami wartościowymi Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Ustawa o giełdach towarowych Zasady działania funduszy inwestycyjnych Pozostałe ustawy wpływające na kształt rynku kapitałowego 157 Rozdział 3 Papiery wartościowe, instrumenty finansowe i towarowe Akcje 164

3 Rodzaje akcji i prawa z nich wynikające Prawa i obowiązki akcjonariuszy Emisja akcji Prawo poboru Prawo do akcji Wycena akcji Wartość wewnętrzna akcji Modele dyskontowe wyceny akcji Inne dochodowe modele wyceny akcji Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa Wycena akcji na rynku giełdowym Papiery dłużne Obligacje Obligacje w Polsce Obligacje skarbowe Obligacje komunalne Obligacje przedsiębiorstw Wycena obligacji Wartość obligacji kuponowej Wartość obligacji zerokuponowej Wartość obligacji zamiennej Wartość obligacji z opcją Wartość obligacji a cena obligacji Listy zastawne Podstawy prawne emisji Świadczenia pieniężne wynikające z listów zastawnych Podział listów zastawnych Banki hipoteczne i listy zastawne w Polsce Bony skarbowe i pieniężne Komercyjne papiery dłużne Rozwój rynku papierów komercyjnych w Polsce Korzyści z nabywania papierów komercyjnych Instrumenty finansowe Kontrakty terminowe - kontrakty futures i forward Historia rozwoju instrumentów pochodnych Charakterystyka kontraktu futures Kontrakty terminowe w Polsce Kontrakty terminowe notowane na GPW w Warszawie Kontrakty terminowe na akcje Kontrakty futures na indeksy giełdowe Kontrakty terminowe na obligacje Wycena kontraktu futures Opcje Charakterystyka opcji Strategie opcyjne Opcje notowane na rynku giełdowym w Polsce Instrumenty SWAP Charakterystyka swapu walutowego Charakterystyka swapu procentowego Specyfika transakcji swap 283

4 3.4. Krótka sprzedaż Jednostki funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych i ich jednostek Zalety i wady inwestycji w fundusze inwestycyjne Udział w radzie inwestorów specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce Produkty strukturyzowane Certyfikaty inwestycyjne Towary Surowce Miedź i metale nieżelazne Ropa naftowa Energia elektryczna Artykuły spożywcze Mięso Zboże Cukier 332 Rozdział 4 Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Historia powstania i rozwój rynków giełdowych Rynki notowań GPW w Warszawie System WARSET Architektura systemu WARSET Ustalanie ceny waloru - notowania ciągłe Ustalanie ceny waloru - notowania jednolite Organizacja sesji giełdowej - harmonogram Rodzaje zleceń Transakcje pakietowe NewConnect - Alternatywny System Obrotu Charakterystyka rynku Debiut na NewConnect Catalyst - rynek papierów dłużnych Autoryzacja Catalyst Zasady obrotu Indeksy giełdowe Indeksy polskie Indeksy zagraniczne Obowiązki informacyjne przedsiębiorstw BondSpot (dawniej Ceto) Powstanie i rozwój BondSpot (dawniej CeTo) Pozyskanie kapitału na BondSpot - rynek regulowany MTS Poland WGT - Warszawska Giełda Towarowa Rynek towarowy Towarowa Tabela Ofert Internetowa Giełda Towarowa Rynek terminowy 402

5 Kontrakty na towary Kontrakty na waluty Kontrakty na stopy procentowe Izba Rozliczeniowa WGT Towarowa Giełda Energii Forex - międzynarodowy rynek wymiany Rozwój i budowa rynku Forex Towary i aktywa dostępne na rynku Forex Inwestycje na rynku Forex. Oferta biur maklerskich w Polsce Biura maklerskie na rynku kapitałowym Charakterystyka biura maklerskiego Oferta biura maklerskiego dla osób fizycznych Rachunek inwestycyjny Zarządzanie portfelem Kredyty Składanie zleceń Odroczona płatność Inne usługi Oferta biura maklerskiego dla osób prawnych Publiczna emisja papierów wartościowych Niepubliczna emisja papierów wartościowych Sponsor emisji Obsługa inwestycji na rynku publicznym Instytucjonalni inwestorzy na rynku kapitałowym Banki komercyjne i inwestycyjne Fundusze inwestycyjne i emerytalne Fundusze inwestycyjne Fundusze emerytalne Towarzystwa ubezpieczeniowe Skarb Państwa Międzynarodowe giełdy papierów wartościowych, metali i instrumentów terminowych Inwestycje na giełdach zagranicznych Giełdy amerykańskie Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych - NYSE Rynek NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotations Giełdy europejskie Londyńska Giełda Papierów Wartościowych - London Stock Exchange Giełda Euronext Giełda Wiedeńska Rynek XETRA Giełda Virt-x Włoska Giełda Papierów Wartościowych - Borsa Italiana Giełda w Helsinkach - HEX Giełdy w Azji Tokijska Giełda Papierów Wartościowych Giełda w Hongkongu Szanghajska Giełda Papierów Wartościowych - Chiny Giełdy towarowe i terminowe 465

6 Giełda Towarowa w Chicago - CBOT Giełda GLOBEX Giełda EUREX Giełda LIFFE Giełda Towarowa w Nowym Jorku - NYMEX Londyńska Giełda Metali - LME Komisja nadzoru finansowego Krajowy depozyt papierów wartościowych Informacja na rynku kapitałowym Dane makroekonomiczne z Polski Dane makroekonomiczne z Europy Dane makroekonomiczne z USA Dane mikroekonomiczne 497 Bibliografia 499

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Cele i źródła regulacji prawa rynku kapitałowego... 1 1. Cele regulacji... 1 2. Metoda regulacji... 2 I. Metoda cywilnoprawna...

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy i terminowy

Rynek kapitałowy i terminowy Stanisław Thiel Rynek kapitałowy i terminowy Stanisław Thiel RYNEK KAPITAŁOWY I TERMINOWY Stan prawny na 1 października 2010 roku. Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34. KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 34 KOMUNIKAT Nr 42 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

1. Instytucje rynku finansowego 1.1 KDPW 1.2 KNF. Rynek finansowy cz. 2. Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

1. Instytucje rynku finansowego 1.1 KDPW 1.2 KNF. Rynek finansowy cz. 2. Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem 1. Instytucje rynku finansowego Katarzyna Kuziak Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Rynek finansowy cz. 2 KDPW KNF NBP GPW WGT BondSpot Agencja Ratingowa Fitch 2 1.1 KDPW Krajowy Depozyt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp: rynki finansowe są już globalne... 11

Spis treści. Wstęp: rynki finansowe są już globalne... 11 Wstęp: rynki finansowe są już globalne........................... 11 ROZDZIAŁ 1. Architektura globalnego rynku finansowego.................. 15 1.1. Globalny system finansowy..............................

Bardziej szczegółowo

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy

Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy Raport analityczny vol. 1, nr 1 pod redakcją Pawła Perza 1 ukrainskie_spolki.indb 1 2011-08-25 09:48:57 Opracowanie wydawnicze: Zespół Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce finansowy w Polsce finansowy jest miejscem, na którym są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Uczestnikami rynku

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 5 81 Poz. 26 26 KOMUNIKAT Nr 3/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE Praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Szelągowskiej tl CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Narodowy Bank Polski jako bank centralny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spis treści. Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykaz skrótów......................................... 11 Słowo wstępne......................................... 13 Część pierwsza WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ROZDZIAŁ I. Pojęcie, rodzaje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 25. ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 25. ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 22 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 26 sierpnia 2013 r. Poz. 25 ZARZĄDZENIE Nr 51/2013 PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie.

Outperform Potencjał rozwój spółki/wzrost cen akcji przekracza ogólny rozwój w grupie. SZKOŁA INWESTOWANIA 1. Słowniczek Inwestora: Strong Buy - Zdecydowanie kupić Aggressive Buy Agresywny zakup Recommended List - Wykaz spółek/inwestycji zalecanych do zakupu. Top pick Najlepsze spółki do

Bardziej szczegółowo

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r.

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 27 r. Warszawa, listopad 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Agnieszka Brewka Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. Komisji Nadzoru Finansowego Nr 9 139 Poz. 40 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Jolanta Fijałkowska Paweł Kłosiewicz Michał Konopczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2011 rok Warszawa, marzec 2012 r. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE 3 1.1 Główne parametry rynków prowadzonych przez Giełdę 5 1.2 Wybrane

Bardziej szczegółowo