Zanim zaczniesz inwestować -1-

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zanim zaczniesz inwestować -1-"

Transkrypt

1 Zanim zaczniesz inwestować -1-

2 Inwestor kto to taki? PL B AUS D Źródło: SII, OBI,

3 Kobiety wśród inwestorów Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Kobiety w OBI 2014 mężczyzna 82,6% Odsetek kobiet w latach kobieta 17,4% Od 5 lat odsetek kobiet uczestniczących w badaniu systematycznie wzrasta. Udział kobiet wśród inwestorów wzrasta wraz z wiekiem i jest najwyższy w przedziale lat, gdzie sięga aż 21,6%. W porównaniu z zeszłorocznym badaniem zwiększył się udział kobiet zarządzających portfelem o wysokiej wartości. Portfelem o wartości powyżej 500 tys. zł. zarządza taki sam odsetek kobiet, jak i mężczyzn. Co trzynasty zawodowy inwestor giełdowy to kobieta ,8 11, ,9 17, r r r r r. Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów SII,

4 Struktura oszczędności gospodarstw domowych Wzrost udziału FI (6,7% wobec 6,0%) Dynamiczny spadek udziału akcji notowanych (z 4,1% do 3,0%) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Gotówka Depozyty Akcje notowane Akcje nienotowane Fundusze Inwestycyjne Ubezpieczeniana życie Fundusze emerytalne Przedpłaty składek ubezp. Pozostałe Gospodarstwa domowe Lokują środki za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów Preferują relatywnie mniej ryzykowne formy inwestowania -4-

5 Instytucje polskiego rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego KDPW KDPW_CCP GPW Narodowy Bank Polski Inwestorzy instytucjonalni Inwestorzy indywidualni Instytucje finansowe i pośrednicy Emitenci -5-

6 Czym jest Giełda? Giełda to serce rynku kapitałowego -6-

7 Funkcje Giełdy Alokacja kapitału Wycena instrumentów finansowych Barometr gospodarki Bezpieczeństwo transakcji -7-

8 Rynki GPW GPW GPW Główny Rynek GPW rynek regulowany NewConnect dla małych i innowacyjnych spółek Catalyst obligacje przedsiębiorstw i gmin Rynek oficjalnych notowań działający zgodnie z dyrektywami UE, obejmuje rynek kasowy dla spółek o wartości rynkowej powyżej 15 mln EUR oraz rynek instrumentów pochodnych Rynek, który umożliwia pozyskanie kapitału małym firmom, łączy młode, dynamicznie rozwijające się spółki z inwestorami oraz z Głównym Rynkiem GPW Platforma do notowania obligacji komunalnych (jednostki samorządu terytorialnego) oraz korporacyjnych (spółki akcyjne, spółki z o.o., banki spółdzielcze) -8-

9 Główny rynek GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Główny Rynek GPW debiutów na Głównym Rynku, w tym 5 spółek zagranicznych i 10 przeniesionych z NewConnect 51 emitentów zagranicznych, wśród nich m.in. firmy z Bułgarii, Czech, Francji, Izraela, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, a nawet Chin 471 spółek notowanych na Głównym Rynku GPW Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł) -9-

10 Przykłady spółek notowanych na giełdzie -10-

11 LPP SA Kurs akcji spółki LPP SA (w zł)w latach lat = % -11-

12 CCC SA 200 Kurs akcji spółki CCC SA (w zł) lat = 2 193% -12-

13 Małe i średnie spółki - przykłady Medicalgorithmics lata = 1 176% Kruk lata = 234% Quercus Grupa Azoty lat = 1 074% 7 lat = 386% -13-

14 Rynek NewConnect Rynek NC w liczbach Stan na dzień Kapitalizacja rynku Liczba emitentów Liczba emitentów zagranicznych 9,8 mld PLN Liczba debiutów w 2013 r. 22 Liczba autoryzowanych doradców 79 Liczba animatorów rynku 11 Rosnąca liczba nowych spółek Wartość ofert na NewConnect (mln PLN) wartość IPO Raport IPO Watch (2014): liczba debiutów liczba spółek W 2014 roku GPW w Warszawie z 35 IPO (13 na Rynku Głównym i 22 na NewConnect) była trzecim rynkiem w Europie (po Londynie) pod względem liczby debiutów W 2014 r. na rynkach europejskich odnotowano 375 ofert -14-

15 Struktura rynku Catalyst Typ rynku Rynek regulowany Alternatywny System Obrotu (ASO) Organizator rynku GPW BondSpot detaliczny hurtowy detaliczny hurtowy -15-

16 Akcje Akcja instrument o charakterze udziałowym (stwierdzający udział w spółce akcyjnej, która jest własnością akcjonariuszy). Akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (Główny Rynek GPW) oraz w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect). Akcje na okaziciela Akcje uprzywilejowane Co do dywidendy Co do głosów na WZA Co do szczególnych uprawnień w przypadku postępowania likwidacyjnego spółki Akcje imienne (nie mogą być przedmiotem obrotu giełdowego) Akcje zwykłe Korzyści dla inwestorów: Możliwość inwestowania nadwyżek finansowych na rynku kapitałowym Wzrost wartości rynkowej posiadanych akcji Udział w zyskach spółek (dywidenda). -16-

17 Prawa akcjonariuszy Prawo do udziału w zyskach (dywidendy) - jest to najważniejsze prawo majątkowe akcjonariusza, wynikające z naturalnej potrzeby osiągnięcia korzyści z zainwestowania pieniędzy w akcje przedsiębiorstwa. Wysokość dywidendy przypadającej na każdą akcją zależy od wielkości wypracowanego zysku i od tego, jaką jego część walne zgromadzenie akcjonariuszy przeznaczy na dywidendę. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oznacza prawo głosu, a więc możliwość wpływania na najważniejsze decyzje spółki dotyczące kierunków jej rozwoju, wyboru władz, sposobu zagospodarowania wypracowanego zysku etc. Prawo poboru nowych akcji - przywilej pierwszeństwa przy zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Prawo to jest o tyle istotne, że w przypadku objęcia takiej emisji przez nowy krąg akcjonariuszy nastąpiłoby tzw. rozwodnienie kapitału, czyli procentowe zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do całkowitej sumy kapitału akcyjnego. -17-

18 Obligacje Obligacja instrument dłużny, stanowiący zobowiązanie emitenta do jego wykupienia z odsetkami w ustalonym terminie. Obligacje są przedmiotem obrotu na rynku Catalyst, zarówno na rynku regulowanym, jak i w alternatywnym systemie obrotu. Korporacyjne Komunalne (Samorządowe) MSP O stałym oprocentowaniu O zmiennym oprocentowaniu Podmiot emitujący % Krótkoterminowe Średnioterminowe Długoterminowe Terminu wykupu Miejsce emisji Krajowe Zagraniczne Euroobligacje -18-

19 Produkty strukturyzowane Produkty strukturyzowane są instrumentami finansowymi, których cena jest uzależniona od wartości określonego wskaźnika rynkowego (tzw. instrumentu bazowego): indeksów giełdowych kursów akcji surowców (ropa naftowa, złoto, srebro, gaz ziemny itp.) produktów rolnych (pszenica, kukurydza, kakao, kawa itp.) koszyków akcji, surowców, indeksów giełdowych kursów walut, stóp procentowych itp. Różnorodna konstrukcja instrumentów: Z gwarancją i bez gwarancji kapitału Long / Short Lewarowane / Nielewarowane Knock -out -19-

20 ETF czyli kup sobie indeks ETF (Exchange Traded Fund) to otwarty fundusz inwestycyjny, którego tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie papierów wartościowych, posiadający możliwość stałej kreacji i umarzania tytułów uczestnictwa, mający na celu jak najwierniejsze odwzorowanie zachowania określonego indeksu. -20-

21 Kontrakty terminowe Instrument pochodny instrument, którego cena zależy od ceny instrumentu bazowego. Kontrakt terminowy - umowa między 2 stronami. Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w określonym momencie w przyszłości danego instrumentu bazowego po z góry określonej cenie. Depozyt zabezpieczający wpłacany przez kupującego i sprzedającego, stanowi finansową gwarancję, że strona transakcji wywiąże się ze swoich zobowiązań. Wysokość depozytu wyznacza izba rozliczeniowa KDPW_CCP. Kontrakt terminowy Kontrakty na indeksy Kontrakty na akcje Kontrakty na kursy walut Kontrakty na WIBOR Kontrakty na obligacje Instrument bazowy WIG20, mwig40 Akcje wybranych spółek USD/PLN, EUR/PLN, CHF/PLN 1,3,6 m WIBOR Krótko, średnio i długoterminowe obligacje SP -21-

22 Opcje Opcja - podobnie jak kontrakt terminowy - jest umową pomiędzy dwoma stronami. W przeciwieństwie do kontraktów terminowych podział praw i obowiązków wynikających z tego instrumentu nie jest dla stron transakcji identyczny. Nabywca opcji kupna/sprzedaży (ma prawo do nabycia/sprzedaży instrumentu bazowego) a Wystawca opcji kupna/sprzedaży (jest zobowiązany na żądanie Nabywcy do zbycia/kupna). Premia opcyjna przysługuje Wystawcy opcji za udzielenie Nabywcy praw wynikających z opcji. Stanowi koszt po stronie Nabywcy opcji. Dwa rodzaje opcji: Opcje kupna (ang. call options), stanowią dla Nabywcy prawo do kupna instrumentu bazowego po z góry określonej cenie oraz na warunkach z góry określonych. Opcje sprzedaży (ang. put options), stanowią dla Nabywcy prawo do sprzedaży instrumentu bazowego po z góry określonej cenie oraz na warunkach z góry określonych. W obrocie na GPW znajdują się opcje na indeks WIG

23 Giełda dla każdego Ryzyko Kontrakty terminowe Opcje Ryzyko Akcje ETF Produkty strukturyzowane Ryzyko Obligacje -23-

24 Sesja giełdowa 9.00 otwarcie (FIXING) zamknięcie (FIXING) sesja przed otwarciem (przyjmowanie zleceń) przed zamknięciem dogrywka -24-

25 Indeksy giełdowe Indeks to wskaźnik określający wzrost lub spadek wartości pewnej grupy spółek, podobnych do siebie, pod względem kapitalizacji, prowadzonej działalności, kraju pochodzenia itp. -25-

26 Indeks WIG20 Wartość indeksu WIG20 (w pkt) w latach

27 Izabela Olszewska Dyrektor Zarządzający Pion Rozwoju Rynku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst. Warszawa, 21 października 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Główny Rynek, NewConnect i Catalyst Warszawa, 21 października 2013 r. Plan prezentacji: 1. Wprowadzenie 2. Giełda w Warszawie 3. Rozwój GPW 2 WPROWADZENIE 3 RYNEK

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 02.01.2014r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy mdommaklerski.pl Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka

Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Informacja o instrumentach finansowych i opis ryzyka Opisy dla poszczególnych instrumentów finansowych zaprezentowane poniżej nie wyczerpują wszystkich związanych z ich nabyciem ryzyk. Kategorie zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014

OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY. Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 OFERTA FINANSOWANIA FIRM, JAKĄ DAJE RYNEK KAPITAŁOWY Beata Kacprzyk Giełda Papierów Wartościowych Czerwiec 2014 Cykl rozwoju firmy, czyli od pomysłu do spółki giełdowej Zysk Pomysł Zasiew Startup Crowdfunding

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW

Trzecia edycja wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów: W świecie finansów SŁOWNIK FINANSÓW SŁOWNIK FINANSÓW AKCJA tzw. udziałowy papier wartościowy reprezentujący udział posiadacza akcji w spółce akcyjnej proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. Akcje dają ich właścicielom określone prawa

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego Jarosław Ziębiec Zasady obrotu giełdowego Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32 fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Poradnik inwestora. Poradnik inwestora

Poradnik inwestora. Poradnik inwestora Poradnik inwestora 1 Inwestycja to przeznaczenie pewnej części środków finansowych na realizację pomysłów, które w przyszłości przyniosą zysk. Inwestowanie jest działaniem aktywnym, które go celem jest

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacyjny MiFID

Pakiet Informacyjny MiFID Pakiet Informacyjny MiFID Informacje, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako firma inwestycyjna jest zobowiązany przekazad Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

Rynek wtórny papierów wartościowych

Rynek wtórny papierów wartościowych Krzysztof Jajuga Rynek wtórny papierów wartościowych Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego 35 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Informacje o Instrumentach Finansowych

Informacje o Instrumentach Finansowych Informacje o Instrumentach Finansowych Opis istoty oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe wykorzystywane w ramach świadczenia przez Towarzystwo usług w zakresie zarządzania portfelami,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5 I. 1 I.

Bardziej szczegółowo