NOBLE SECURITIES SA TWÓJ PARTNER W DZIAŁANIACH NA RYNKU KAPITAŁOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOBLE SECURITIES SA TWÓJ PARTNER W DZIAŁANIACH NA RYNKU KAPITAŁOWYM"

Transkrypt

1 NOBLE SECURITIES SA TWÓJ PARTNER W DZIAŁANIACH NA RYNKU KAPITAŁOWYM WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 R.

2 NOBLE SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA JEDEN Z PIERWSZYCH DOMÓW MAKLERSKICH, DZIAŁAJĄCYCH NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM OD 1994 R. JEDYNY DOM MAKLERSKI W POLSCE UMOŻLIWIAJĄCY INWESTOWANIE NA RYNKU FOREX ORAZ NA RYNKU PODSTAWOWYM GPW NA JEDNEJ PLATFORMIE TRANSAKCYJNEJ (NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PREZENTACJI) TYTUŁY MAKLERA ROKU ORAZ NAGRODY PLATYNOWEGO MEGAWATA DLA NAJAKTYWNIEJSZEGO BROKERA NA RYNKU PRAW MAJĄTKOWYCH W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ NA RYNKACH GAZU (ZA LATA ) PONAD 1,6 MLD ZŁ POZYSKANE W 2014 R. DLA KLIENTÓW EMITENTÓW W DRODZE PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH EMISJI OBLIGACJI KORPORACYJNYCH NAGRODA LIDER RYNKU 2014 ZA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ SERII OBLIGACJI KORPORACYJNYCH WPROWADZONYCH DO ASO CATALYST W 2014 R. PODANA W PRZYBLIŻENIU WARTOŚĆ FINANSOWANIA POZYSKANEGO Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI W 2014 R. (PONAD 1,6 MLD ZŁ) OBEJMUJE KWOTĘ ,00 ZŁ ORAZ KWOTĘ ,00 ZŁ, STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY ,00 EURO, PRZELICZONEJ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU 2 EURO OGŁOSZONEGO PRZEZ NBP W DNIU 30 GRUDNIA 2014 R.

3 STRUKTURA ORGANIZACYJNA GDYNIA. GDAŃSK GORZÓW WLKP. POZNAŃ TORUŃ WARSZAWA I WARSZAWA II WARSZAWA III SIEDZIBA WARSZAWA UL. PRZYOKOPOWA 33 T: F: E: WROCŁAW I KALISZ ŁÓDŹ RADOM SIEĆ ODDZIAŁÓW WROCŁAW II CZĘSTOCHOWA KIELCE 19 PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA KATOWICE PSZCZYNA KRAKÓW I KRAKÓW II 3

4 OFERTA USŁUG CZTERY FILARY DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA POŚREDNICZYMY W OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI NA GPW FOREX ŚWIADCZYMY USŁUGI MAKLERSKIE W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZLECEŃ POZA OBROTEM ZORGANIZOWANYM (NA RYNKU OTC) W ZAKRESIE KONTRAKTÓW NA RÓŻNICE KURSOWE (CFD) CORPORATE FINANCE OFERUJEMY USŁUGI Z ZAKRESU BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ RYNEK ENERGII I CO2 POŚREDNICZYMY W OBROCIE TOWARAMI GIEŁDOWYMI NA RYNKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII SA NOBLE SECURITIES SA W DNIU 27 GRUDNIA 1993 R. UZYSKAŁ ZEZWOLENIE KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ( KPWIG ) (ZNAK SPRAWY KPW /93) NA PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA MAKLERSKIEGO. ZEZWOLENIE TO ZOSTAŁO POTWIERDZONE DECYZJĄ KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Z DNIA 25 MAJA 2004 R. (ZNAK SPRAWY DDM-M / ). NOBLE SECURITIES S.A., NA PODSTAWIE WW. DECYZJI, PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ, O KTÓREJ MOWA W USTAWIE Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (TEKST JEDNOLITY: DZ.U. Z 2014 R. POZ. 94, Z PÓŹN. ZM.). NADZÓR NAD NOBLE SECURITIES SA SPRAWUJE KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. 4

5 DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA POŚREDNICZYMY W OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI NA RYNKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH: NA RYNKU GŁÓWNYM GPW ORAZ W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NA RYNKACH NEWCONNECT ORAZ CATALYST SZEROKI WACHLARZ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH: AKCJE, OBLIGACJE, INSTRUMENTY POCHODNE, JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, PRODUKTY STRUKTURYZOWANE BEZPŁATNE OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW INWESTYCYJNYCH, WSPÓLNYCH DLA AKCJI, OBLIGACJI I KONTRAKTÓW TERMINOWYCH ATRAKCYJNE, NEGOCJOWALNE STAWKI PROWIZJI MAKLERSKIEJ MOŻLIWOŚĆ INWESTOWANIA ZARÓWNO NA RYNKU PIERWOTNYM, JAK I WE WTÓRNYM OBROCIE, NA WSZYSTKICH RYNKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZYJAZNY SYSTEM TRANSAKCYJNY, STALE ROZBUDOWYWANY O NOWE FUNKCJONALNOŚCI ZLECENIA DO DYSPOZYCJI MAKLERA ZLECENIA Z ODROCZONYM TERMINEM PŁATNOŚCI OPRACOWANIA ANALITYCZNE WSPIERAJĄCE KLIENTÓW W PODEJMOWANIU DECYZJI INWESTYCYJNYCH USŁUGA DORADZTWA INWESTYCYJNEGO ROZBUDOWANA SIEĆ PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA ZAPEWNIAJĄCA BIEŻĄCE WSPARCIE MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ DORADCÓW KLIENTA 5

6 RYNEK FOREX ŚWIADCZYMY USŁUGI MAKLERSKIE W ZAKRESIE WYKONYWANIA ZLECEŃ POZA RYNKIEM ZORGANIZOWANYM (NA RYNKU OTC) W ZAKRESIE KONTRAKTÓW NA RÓŻNICE KURSOWE (CFD) OFERUJEMY TRZY PLATFORMY INWESTYCYJNE DLA TRZECH TYPÓW INWESTORÓW: NOBLE MARKETS MT5 - UMOŻLIWIAMY INWESTOWANIE NA RYNKU FOREX ORAZ NA RYNKU PODSTAWOWYM GPW NA JEDNEJ PLATFORMIE TRANSAKCYJNEJ, PONAD 100 AUTOMATYCZNYCH STRATEGII NA FOREX I GPW NOBLE MARKETS MT4 - OPARTA NA CENIONYM PRZEZ INWESTORÓW NA CAŁYM ŚWIECIE SYSTEMIE TRANSAKCYJNYM META TRADER 4 NS FOREX HANDEL WALUTAMI Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ, AUTORSKA APLIKACJA DAJĄCA DOSTĘP DO NAJPOPULARNIEJSZYCH INSTRUMENTÓW INWESTYCJE NA RYNKU FOREX W NOBLE SECURITIES SA TO: SZEROKI WACHLARZ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH INTERNETOWE SZKOLENIA NT. INWESTOWANIA NA RYNKU FOREX OGÓLNE OPRACOWANIA ANALITYCZNE WSPIERAJĄCE KLIENTÓW W PODEJMOWANIU DECYZJI INWESTYCYJNYCH SYSTEM ONE_CLICK TRADING POZWALAJĄCY NA JESZCZE SZYBSZE PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX 6

7 CORPORATE FINANCE OFERUJEMY USŁUGI Z ZAKRESU BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ, W TYM KOORDYNOWANIE PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH EMISJI AKCJI I OBLIGACJI WRAZ Z WPROWADZENIEM TYCH INSTRUMENTÓW DO OBROTU NA ODPOWIEDNICH RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ GPW ANALIZA CELOWOŚCI I SPOSOBU POZYSKANIA KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORSTW WRAZ Z OPRACOWANIEM KONCEPCJI POZYSKANIA ŚRODKÓW SPORZĄDZENIE DOKUMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH EMISJI AKCJI LUB OBLIGACJI PLASOWANIE EMISJI AKCJI LUB OBLIGACJI W DRODZE OFERTY PUBLICZNEJ LUB NIEPUBLICZNEJ WŚRÓD INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ INSTYTUCJONALNYCH WPROWADZENIE AKCJI DO OBROTU NA RYNKU GŁÓWNYM GPW ORAZ DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNEK NEWCONNECT LUB OBLIGACJI DO ASO NA RYNEK CATALYST REPREZENTOWANIE KLIENTÓW-EMITENTÓW PRZED PODMIOTAMI RYNKU KAPITAŁOWEGO (GPW, KNF, KDPW) WSPARCIE WIZERUNKOWE (PUBLIC RELATIONS ORAZ INVESTOR RELATIONS) PROJEKTÓW Z ZAKRESU CORPORATE FINANCE USŁUGI AUTORYZAWANEGO DORADCY DLA SPÓŁEK, KTÓRYCH INSTRUMENTY FINANSOWE NOTOWANE SĄ W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NA RYNKACH NEWCONNECT LUB CATALYST WSPARCIE W TRANSAKCJACH ZWIĄZANYCH Z FUZJAMI I PRZEJĘCIAMI ORAZ ŁĄCZENIEM PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGI ANIMATORA EMITENTA LUB ANIMATORA RYNKU DLA SPÓŁEK, KTÓRYCH AKCJE NOTOWANE SĄ NA RYNKU GŁÓWNYM GPW LUB W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT 7

8 POZYCJA RYNKOWA NOBLE SECURITIES SA NA RYNKU CORPORATE FINANCE W LATACH NOBLE SECURITIES SA POZYSKAŁ DLA KLIENTÓW W DRODZE PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH EMISJI AKCJI I OBLIGACJI PONAD 6 MLD PLN KWOTA POZYSKANYCH DLA KLIENTÓW ŚRODKÓW JEST WARTOŚCIĄ PRZYBLIŻONĄ. 8

9 ZAUFALI NAM M. IN. 9

10 RYNEK ENERGII I CO2 NOBLE SECURITIES SA RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ RYNEK GAZU ZIEMNEGO RYNEK PRAW MAJĄTKOWYCH RYNEK UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2 RYNEK DNIA NASTĘPNEGO I BIEŻĄCEGO RYNEK TERMINOWY TOWAROWY AUKCJE WYNIKAJĄCYCH ZE ŚWIADECTW POCHODZENIA ENERGII WYTWORZONEJ W OZE I KOGENERACJI WYNIKAJĄCYCH ZE ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ R. NOBLE SECURITIES SA JAKO PIERWSZY PODMIOT MAKLERSKI, ZOSTAŁ DOPUSZCZONY DO DZIAŁANIA NA ORGANIZOWANYM PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII RYNKU PRAW MAJĄTKOWYCH WYNIKAJĄCYCH ZE ŚWIADECTW POCHODZENIA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ŹRÓDŁACH ODNAWIALNYCH (OZE) Z DNIEM 10 SIERPNIA 2010 R., W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY PRAWO ENERGETYCZNE, NOBLE SECURITIES SA POSZERZYŁ SWOJĄ OFERTĘ O USŁUGĘ POŚREDNICZENIA W OBROCIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ, A OD GRUDNIA 2012 R. GAZEM ZIEMNYM OBSŁUGUJEMY PONAD POŁOWĘ UCZESTNIKÓW RYNKU PRAW MAJĄTKOWYCH 10

11 DLACZEGO NOBLE SECURITIES SA? TO ZESPÓŁ MŁODYCH, DYNAMICZNYCH I ZORIENTOWANYCH NA SUKCES SPECJALISTÓW Z ZAKRESU FINANSÓW, PRAWA I ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM SPÓŁKA SPECJALIZUJE SIĘ W WYKONYWANIU NIESTANDARDOWYCH ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM NOBLE SECURITIES SA POSIADA DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI ZARÓWNO NIEWIELKICH, JAK I DUŻYCH, NOWATORSKICH PROJEKTÓW DOM MAKLERSKI STALE POSZERZA OFERTĘ USŁUG, BIORĄC TYM SAMYM UDZIAŁ W WYZNACZANIU NOWYCH TRENDÓW NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM DOŚWIADCZENIE, KOMPETENCJE INDYWIDUALNE TRAKTOWANIE KAŻDEGO KLIENTA 11

12 KONTAKT NOBLE SECURITIES SA WARSZAWA UL. PRZYOKOPOWA 33 T: F: E: NOBLE SECURITIES SA KRAKÓW UL. KRÓLEWSKA 57 T: F: E: ŚLEDŹ NAS NA: FACEBOOK.COM/NOBLESECURITIES SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS REGON NIP KAPITAŁ ZAKŁADOWY ZŁ W PEŁNI OPŁACONY 12

13 DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 13

14 NINIEJSZE OPRACOWANIE ( OPRACOWANIE ) STANOWI INFORMACJĘ HANDLOWĄ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 15 PAŹDZIERNIKA 2013 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (TEKST JEDNOLITY (DZ.U. Z 2013 R. POZ. 1422) I JEST UPOWSZECHNIANY WYŁĄCZNIE W CELU REKLAMY LUB PROMOCJI USŁUG NOBLE SECURITIES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. OFERTA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH MOŻE PODLEGAĆ CZĘSTYM ZMIANOM. DOSTĘPNOŚĆ OBLIGACJI O DANYM KUPONIE (OFEROWANE OBLIGACJE MAJĄ ZAZWYCZAJ 3 LUB 6 MIESIĘCZNY KUPON) JEST OGRANICZONA I MOŻE BYĆ OKRESOWO NIEDOSTĘPNA. OBLIGACJE SĄ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI I NIE PEŁNIĄ FUNKCJI DEPOZYTU BANKOWEGO CZY TEŻ LOKATY BANKOWEJ, A ZOBOWIĄZANIA EMITENTA OBLIGACJI WYNIKAJĄCE Z EMITOWANYCH OBLIGACJI NIE SĄ OBJĘTE OCHRONĄ W RAMACH BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO. DANE O ŚRODKACH POZYSKANYCH PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. DLA KLIENTÓW W DRODZE PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH EMISJI AKCJI I OBLIGACJI ODNOSZĄ SIĘ DO PRZESZŁOŚCI I NOBLE SECURITIES S.A. NIE GWARANTUJE OSIĄGNIĘCIA TAKICH SAMYCH LUB PODOBNYCH WYNIKÓW W PRZYSZŁOŚCI. KWOTY WSKAZANE W OPRACOWANIU NIE ZOSTAŁY POMNIEJSZONE O NALEŻNE PROWIZJE, OPŁATY I OBCIĄŻENIA. CFD DOSTĘPNE NA PLATFORMIE NOBLE MARKETS DO HANDLU NA WALUTACH, TOWARACH, INDEKSACH ORAZ AKCJACH SĄ WYSOCE RYZYKOWNE DLA TWOJEGO KAPITAŁU, W SZCZEGÓLNOŚCI Z UWAGI NA WYKORZYSTANIE EFEKTU WYSOKIEJ DŹWIGNI FINANSOWEJ. STRATY NA RACHUNKU INWESTYCYJNYM DOSTĘPNYM W SYSTEMIE NOBLE MARKETS MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ POCZĄTKOWO WPŁACONY KAPITAŁ, DLATEGO TEŻ CFD MOGĄ NIE BYĆ ODPOWIEDNIE DLA WSZYSTKICH INWESTORÓW. INWESTOR, PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE DOKONYWANIA TRANSAKCJI NA PLATFORMIE NOBLE MARKETS, POWINIEN ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA TAKIE RYZYKO I CZY TRANSAKCJE SĄ DLA NIEGO ODPOWIEDNIE, BIORĄC POD UWAGĘ POSIADANĄ PRZEZ KLIENTA WIEDZĘ, DOŚWIADCZENIE INWESTYCYJNE, JEGO ZASOBY FINANSOWE ORAZ INNE ISTOTNE UWARUNKOWANIA. OPRACOWANIE NIE STANOWI USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO W ROZUMIENIU USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (TEKST JEDNOLITY: DZ.U. Z 2014 R. POZ. 94, Z PÓŹN. ZM.), PORADY INWESTYCYJNEJ, PRAWNEJ ANI PODATKOWEJ, ANI TEŻ NIE JEST WSKAZANIEM, IŻ JAKAKOLWIEK INWESTYCJA JEST ODPOWIEDNIA W INDYWIDUALNEJ SYTUACJI KLIENTA. OPRACOWANIE JEST MATERIAŁEM INFORMACYJNYM I NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. - KODEKS CYWILNY (TEKST JEDNOLITY: DZ.U. Z 2014 R. POZ. 121, Z PÓŹN. ZM.) DODATKOWE INFORMACJE O NS, OPŁATACH ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI, RYZYKACH ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY FINANSOWE ZA POŚREDNICTWEM NS SĄ ZAMIESZCZONE NA STRONACH ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE LUB POWIELANIE OPRACOWANIA (W CAŁOŚCI LUB W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI) BEZ UPRZEDNIEJ, PISEMNEJ ZGODY NS JEST ZABRONIONE. WSKAZANE W MATERIALE DANE POCHODZĄ ZE ŹRÓDEŁ WŁASNYCH NOBLE SECURITIES S.A. NADZÓR NAD NOBLE SECURITIES S.A. W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ SPRAWUJE KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. 14

Oferta usług Noble Securities SA

Oferta usług Noble Securities SA Oferta usług Noble Securities SA Jesteśmy członkiem Grupy Kapitałowej WSTĘP Noble Securities SA świadczy usług maklerskie na polskim rynku kapitałowym od 1994 roku. Jako aktywny uczestnik tego rynku, oferujemy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Razem tworzymy nową jakość inwestowania

Razem tworzymy nową jakość inwestowania I. Nowa jakość inwestowania II. Realizacje godne zaufania III. Rozwój HFT Brokers IV. Silna grupa kapitałowa V. Potwierdzona wiarygodność VI. HFT Brokers dziś VII. Usługi HFT Brokers VIII. Zarząd 1 Nowa

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za I kwartał r. Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raport kwartalny za III kwartał roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI:

BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: BROSZURA INFORMACYJNA A O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO SA SPIS TREŚCI: Informacje o Banku i świadczonych usługach inwestycyjnych... 2 Zasady kwalifikacji Klientów... 4 Zakres przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/253 Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 94, 586, z 2015 r. poz. 73.

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. OGÓLNY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ TOWARÓW GIEŁDOWYCH W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. (obowiązuje od 02.01.2014r.) Przedstawione poniżej opisy dla poszczególnych towarów giełdowych i instrumentów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst

PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW. Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW Obligacje na rynku Catalyst Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii KOM12C Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów

Rozwój rynku kapitałowego w Polsce. 22.02.2011 Rzeszów Rozwój rynku kapitałowego w Polsce 22.02.2011 Rzeszów Rynek kapitałowy - wyjaśnienie pojęcia Rynek kapitałowy to miejsce, gdzie kapitał w różnych wielkościach i postaciach jest wzajemnie sobie przekazywany

Bardziej szczegółowo

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI KBF-4101-07-00/2014 Nr ewid. 71/2015/P/14/012/KBF Informacja o wynikach kontroli NADZÓR NAD PUBLICZNYM OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

FOREX / FX (Foreign Exchange rynek walutowy )

FOREX / FX (Foreign Exchange rynek walutowy ) London Bull Trading Rynek FOREX 3 FOREX / FX (Foreign Exchange rynek walutowy ) Forex:» jest rynkiem, na którym przedmiotem transakcji są waluty.» jest rynkiem będącym połączeniem światowych centrów finansowych.»

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo