SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione"

Transkrypt

1 SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008

2 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania 9 Przedmowa do pierwszego wydania Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej (Zbigniew Polański) System finansowy a system ekonomiczny i system społeczny Funkcje systemu finansowego Struktura systemu finansowego Rynkowy system finansowy Publiczny system finansowy System finansowy: spojrzenie ogólne Pieniądz Istota i cechy współczesnego pieniądza Bank centralny jako instytucja publiczna System finansowy jako środowisko funkcjonowania podmiotów sfery realnej 61 Literatura 63 Część I. Rynkowy system finansowy 2. System bankowy (Bogusław Pietrzak) Istota systemu bankowego w gospodarce rynkowej Struktura i czynności systemu bankowego Kreowanie pieniądza przez system bankowy Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego - optymalizacja wyniku finansowego i minimalizacja ryzyka Bank centralny w gospodarce rynkowej System bankowy w Polsce Podstawowe kierunki ewolucji Stan polskiego systemu bankowego Perspektywy rozwoju 116 Literatura 122 Aneks. Kreowanie pieniądza w ujęciu mnożnikowym" (Zbigniew Polański) 125 Literatura Polityka pieniężna (Zbigniew Polański) Bank centralny i polityka pieniężna Specyfika banku centralnego Cele i strategie polityki pieniężnej 133

3 6 i : i : Spis treści Instrumenty polityki pieniężnej Mechanizm transmisji impulsów monetarnych Polityka pieniężna w Polsce Przemiany uwarunkowań prawno-instytucjonalnych Polska jako otwarta gospodarka": rozwój systemu kursu walutowego Ewolucja polityki NBP Wejście Polski do strefy euro: monetarne kryteria konwergencji 164 Literatura 167 Aneks. Kreowanie pieniądza w ujęciu skonsolidowanego bilansu systemu bankowego (Zbigniew Polański) : 170 Literatura. : r Internacjonalizacja systemu finansowego (Edmund Pietrzak) Czynniki internacjonalizacji systemu finansowego Liberalizacja dewizowa jako główny mechanizm umiędzynarodowienia systemu finansowego Liberalizacja dewizowa a wymienialność walut. Standardy wymienialności Warunki i koncepcje wymienialności walut w praktyce międzynarodowej Wewnętrzna wymienialność złotego (styczeń 1990 r. - czerwiec 1995 r.) Zloty jako waluta wymienialna według standardu MFW (czerwiec 1995 r. - grudzień 1998 r.) Złoty jako waluta wymienialna według wymagań OECD (styczeń 1999 r. - wrzesień 2002 r.) Złoty jako waluta wymienialna według wymagań Unii Europejskiej (od października 2002 r.) Perspektywy i znaczenie przyjęcia euro dla internacjonalizacji systemu finansowego Literatura Międzybankowy rynek pieniężny (Piotr Szpunar) Rynek lokat międzybankowych Organizacja rynku lokat międzybankowych Rozwój i aktywność rynku lokat międzybankowych Bank centralny na rynku pieniężnym Rynek bonów pieniężnych NBP Rynek bonów skarbowych Rynek obligacji skarbowych Perspektywy rozwoju międzybankowego rynku pieniężnego w Polsce 245 Literatura Pozostałe segmenty rynku pieniężnego (Marek Nowak) Pojęcie i ogólna charakterystyka pozabankowego rynku pieniężnego Rynek papierów komercyjnych Funkcjonowanie papierów komercyjnych w krajach rozwiniętych na przykładzie rynku amerykańskiego Obliczanie dyskonta, stopy dyskonta i stopy rentowności papierów komercyjnych Procedura emisji papierów komercyjnych Rynek pierwotny i rynek wtórny papierów komercyjnych Rating papierów komercyjnych Znaczenie rynku papierów komercyjnych dla sektora przedsiębiorstw i sektora bankowego Rozwój rynku papierów komercyjnych w ostatnich latach i jego perspektywy Rynek certyfikatów depozytowych Dwa segmenty rynku certyfikatów depozytowych Perspektywy rozwoju rynku certyfikatów depozytowych Rynek wierzytelności przedsiębiorstw Rozwój rynku wierzytelności przedsiębiorstw, Rynek wierzytelności przedsiębiorstw w połowie pierwszej dekady XXI w Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności przedsiębiorstw 272 Literatura 273

4 Spis treści. ' Rynek kapitałowy (Mirosław Dusza) Segment kapitałowy w gospodarce rynkowej Definicja i funkcje rynku kapitałowego Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego Przyczyny kryzysów giełdowych Struktura współczesnego rynku kapitałowego Przestępstwa. Specyficzny język rynku kapitałowego Rynek kapitałowy w Polsce Podstawy prawne Struktura instytucjonalna rynku, Podstawowe instrumenty finansowe t, Historia najnowsza polskiego rynku akcji Uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce 303 Literatura Fundusze i instytucje wspólnego inwestowania (Marek Góra) Podstawy wspólnego inwestowania Inwestowanie w ujęciu ekonomicznym i finansowym Inwestowanie długoterminowe Wspólne inwestowanie - możliwości i ograniczenia Instytucje finansowe umożliwiające wspólne inwestowanie Polski rynek instytucji wspólnego inwestowania (poza funduszami emerytalnymi) Towarzystwa funduszy inwestycyjnych Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Fundusze private equitylventure capital Oszczędzanie na emeryturę Wymiana międzypokoleniowa Powszechny system emerytalny a dodatkowe oszczędności Polski system emerytalny Otwarte fundusze emerytalne i powszechne towarzystwa emerytalne jako element powszechnego systemu emerytalnego i polskich rynków finansowych Instytucjonalne podstawy funkcjonowania rynku funduszy emerytalnych Środki przepływające przez indywidualne konta emerytalne w otwartych funduszach emerytalnych Wielkość otwartych funduszy emerytalnych Portfel inwestycyjny otwartych funduszy emerytalnych System emerytalny i rachunki narodowe Perspektywy rozwoju instytucji wspólnego inwestowania 338 Literatura Rynek walutowy (Edmund Pietrzak, Paweł Pietrzak) Funkcje rynku walutowego Międzynarodowy rynek walutowy Transakcje na rynku walutowym w Polsce Transakcje natychmiastowe Transakcje terminowe Transakcje zamienne (swap) Walutowe transakcje przyszłościowe (currency futures) Opcje walutowe Rozwój rynku walutowego w Polsce Pierwszy etap: początki rynku walutowego - lata Drugi etap: grudzień 1991 r. - maj 1995 r Trzeci etap: maj 1995 r. - kwiecień 2000 r Czwarty etap: rynek walutowy po upłynnieniu kursu złotego w kwietniu 2000 r Specyfika oraz uczestnicy polskiego rynku walutowego 364

5 ; 8 j m,,.;/ _ J _» _ m w v r a! ; = Spis treści j, _ _ ~~ ~.j 9.5. Regulacje prawne rynku walutowego Euro a funkcjonowanie rynku walutowego w Polsce Perspektywy rozwoju rynku walutowego w Polsce 368 Literatura Rynek instrumentów pochodnych (Edmund Pietrzak, Sławomir Antkiewicz, Iwona Soból, Monika Szmelter) Definicja, rodzaje i zastosowanie instrumentów pochodnych Instrumenty pochodne na świecie Rozwój handlu instrumentami pochodnymi Najważniejsze rynki instrumentów pochodnych Instrumenty pochodne w Polsce "... rt Rozwój rynku instrumentów pochodnych Regulacje prawne handlu instrumentami pochodnymi Perspektywy rozwoju rynku instrumentów pochodnych 409 Literatura Rynek ubezpieczeniowy (Ewa Wierzbicka) Istota rynku ubezpieczeniowego Czynniki wpływające na rozwój rynku ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel jako pośrednik finansowy Ewolucja rynku ubezpieczeniowego w Polsce Rynek ubezpieczeń w Polsce na tle światowego rynku ubezpieczeniowego Zmiany w strukturze działu I Zmiany w strukturze działu II Polski rynek częścią jednolitego rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej Współpraca ubezpieczycieli i banków Bancassurance Grupy bankowo-ubezpieczeniowe Związki bankowo-ubezpieczeniowe w Polsce Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce 446 Literatura System płatniczy (Krzysztof Senderowicz) Podstawowe pojęcia Instrumenty płatnicze i procedury bankowe Systemy płatności Znaczenie systemu płatniczego Rola systemu płatniczego w gospodarce narodowej Zagrożenia związane z zakłóceniami w funkcjonowaniu systemów płatności Ewolucja systemu płatniczego w Polsce System płatniczy w dobie powstawania rynkowego systemu finansowego Kształtowanie się współczesnego systemu płatniczego Funkcjonowanie polskich systemów płatności do rozliczeń w złotych System SORBNET System ELIXIR Funkcjonowanie polskich systemów płatności do rozliczeń w euro System SORBNET-EURO System EuroELIXIR Kierunki rozwoju polskiego systemu płatniczego w kontekście integracji europejskiej Lata Kierunki dalszych zmian 473 Literatura 476 Indeks rzeczowy 478

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW

Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Jan Śliwa PODSTAWY FINANSÓW Łódź Warszawa 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 ROZDZIAŁ I. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA FINANSE SFERY REALNEJ... 13 1. Istota finansów przedsiębiorstwa... 13 1.1. Podstawowe pojęcia...

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie

SYLLABUS. rok studiów semestr wykłady l. godzin. ćwiczenia l. godzin stacjonarne I stopnia III 6 30 15 stacjonarne magisterskie Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH w Siedlcach SYLLABUS Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Kierunek Administracja Specjalność Administracja gospodarcza Przedmiot Podstawy bankowości (prawo

Bardziej szczegółowo

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r.

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 27 r. Warszawa, listopad 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Agnieszka Brewka Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy

Związek Banków Polskich System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Dyplomowany Pracownik Bankowy UWAGA: PYTANIA ZAKTUALIZOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ PREZYDIUM KOMITETU DS. STANDARDÓW KWALIFIKACYJNYCH W BANKOWOŚCI POLSKIEJ W DNIU 16.02.2010 - OBOWIĄZUJĄ OD 16.02.2010 DLA NOWO ROPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE Praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Szelągowskiej tl CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Narodowy Bank Polski jako bank centralny

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Jolanta Fijałkowska Paweł Kłosiewicz Michał Konopczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, 211 Raport zamieszczony na stronie internetowej NBP w grudniu 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski:

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny

Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny El bieta Ostrowska Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny Wydanie drugie F I N A N S E Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny Metody oceny F I N A N S E El bieta Ostrowska Portfel

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw Analiza finansowa Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Blok tematyczny Moduł Zakres tematyczny Rachunkowość od podstaw 1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa, zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 11. Część I Rynki finansowe

Wprowadzenie 11. Część I Rynki finansowe Wprowadzenie 11 Część I Rynki finansowe 1. Reformy instytucjonalne na rynkach finansowych w odpowiedzi na kryzys gospodarczy - Paweł Kawa 15 1.1. Instytucjonalny wymiar przyczyn kryzysu finansowego 16

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku walutowego w Polsce

Rozwój rynku walutowego w Polsce Krystian Zawadzki Rozwój rynku walutowego w Polsce 1. WSTĘP Rynek walutowy będący jednym z segmentów rynku finansowego jest w wąskim znaczeniu pojmowany jako miejsce, na którym dokonuje się transakcji

Bardziej szczegółowo

1 Rynek finansowy w aspekcie portfela

1 Rynek finansowy w aspekcie portfela 1 Rynek finansowy w aspekcie portfela inwestycyjnego 1.1. Zmiany globalne i kryzys na rynkach finansowych jako wyznacznik preferencji inwestorów 1.1.1. Istota i przyczyny globalizacji rynków Na rynku finansowym

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo