Test HCV. (Human Capital Value)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Test HCV. (Human Capital Value)"

Transkrypt

1 Test HCV (Human Capital Value) PONIŻ SZY TEST DIAGNOZUJE POZIOM ROZWOJU NARZĘ DZI STRATEGICZNEGO ZARZĄ DZANIA KAPITAŁ EM LUDZKIM W PRZEDSIĘ BIORSTWIE. DOSTARCZA RÓWNIEŻ INFORMACJI O STOPNIU ICH WDROŻ ENIA. Wprowadzenie. Pytania i twierdzenia, które znajduj ą si ę w niniejszym teście, maj ą za zadanie pomóc Państwu w rozstrzygnięciu podstawowej kwestii: Czy i w jakim stopniu udało si ę Państwa przedsiębiorstwu przełoży ć strategi ę firmy, i wynikające z niej cele, na pojedyncze stanowiska pracy i pracowników? Podczas zaznaczania odpowiedzi zgodnych z Państwa wiedz ą i odczuciami, prosz ę zastanowić si ę, jaki status maj ą poruszane tam zagadnienia: dostępny i wdrożony, czy raczej brakuje i nie wdrożony. W tym celu prosz ę wykorzysta ć skal ę + + / + / - / - -, której kolejne stopnie oznaczaj ą poziom dostępności/wdrożenia danego aspektu w przedsiębiorstwie: ++ wysoki poziom dostępności/wdrożenia + średni poziom dostępności/wdrożenia - niski poziom dostępności/wdrożenia - - brak dostępności/wdrożenia Jeżeli nie wiedz ą Państwo, jak oceni ć jaki ś aspekt, prosz ę zaznaczy ć opcj ę nie wiem. Aby jednak wyniki testu były bardziej wiarygodne, należy używa ć tej opcji tylko w wyjątkowych wypadkach. Jeżeli chc ą Państwo doda ć jaki ś komentarz albo uwag ę, prosz ę wpisa ć j ą w polu Komentarze/Uwagi. HCV- Test/Mai

2 Pytania: brakuje / nie dostępne / nie wiem Państwa ocena = X Komentarze/ Uwagi Strategia firmy jest: - formułowana i konsultowana z pracownikami - uwzględniana w kryteriach wartościowania stanowisk pracy - bezpośrednio powiązana z instrumentami zarządzania przedsiębiorstwem i kapitałem ludzkim - powiązana z celami rocznymi i oczekiwaniami odnośnie stanowisk pracy w ten sposób, że można na podstawie ich wypełnienia zmierzy ć wydajność pracowników Wartościowanie stanowisk pracy funkcjonuje w ten sposób że: - wymagania odnośnie wszystkich stanowisk pracy s ą jasno sformułowane i weryfikowalne - jest bezpośrednio powiązane z systemem płac - warto ść każdego stanowiska pracy jest jednoznacznie przedstawiona i możliwa do uzasadnienia Cele przedsię biorstwa : - s ą systematycznie formułowane i przekazywane pracownikom na danym stanowisku pracy - s ą oceniane w zależności od znaczenia dla przedsiębiorstwa i powiązane ze zmienną * części ą pł acy każdego pracownika - ustalona w budżecie suma pieniędzy przeznaczona na osiągnięcie celów nie zostaje nigdy przekroczona * zmienna cz ęść płacy to składowa wynagrodzenia, która zmienia si ę w zależności od stopnia wypełnienia celów przedsiębiorstwa, zada ń stanowiska oraz wydajności pracy. HCV- Test/Mai

3 Standardy wydajności / Oczekiwania co do stanowisk pracy (w odniesieniu do pojedynczych stanowisk) s ą: - przyporządkowane i sformułowane w taki sposób, że mog ą by ć wykorzystane jako podstawa oceny wydajności pracy Opisy stanowisk pracy funkcjonuj ą w ten sposób, że: - s ą przejrzyste i skupiaj ą si ę na kluczowych dla stanowisk informacjach - cele stanowisk powiązane s ą z generowaniem zysków przez przedsiębiorstwo - definicje zada ń stanowisk tworzą przejrzyst ą hierarchię - zadania i zakresy odpowiedzialności z nimi związane można łatwo modyfikować - pracownicy maj ą łatwy dostęp do opisów zada ń i związanych z nimi zakresów odpowiedzialności HCV- Test/Mai

4 Pytania: brakuje / nie dostępne / Państwa ocena = X nie wiem Komentarze/ Uwagi Ocena wydajności funkcjonuje w taki sposób, że: - wydajno ść pracowników jest sprawiedliwie i obiektywnie oceniana - dla wszystkich pracowników możliwe jest zaplanowanie cyklu szkole ń - wyniki oceny wydajności każdego pracownika s ą powiązane z wysokością jego płacy System płac funkcjonuje w taki sposób, że: - określone wcześniej płace brutto nie zostaj ą przekroczone (przy założeniu, że system płac uwzględnia cz ęść płacy zależn ą od wydajności) - cykliczna procedura wyliczania wynagrodze ń poparta symulacj ą płac przebiega szybko i sprawnie - raporty dot. np. średnich płac, płac podstawowych, płac należnych s ą szybko i automatycznie dostępne - uwzględnia wydajno ść pracowników, wymagania stanowisk i sytuacj ę na rynku - umożliwia dostęp do informacji o aktualnych płacach rynkowych dotyczących określonych stanowisk pracy - uwzględnia rozwiązania i sugestie pracowników oraz ich wpływ na ustalanie wynagrodzeń Metody zarzą dzania personelem (np. szkolenia) funkcjonuj ą w ten sposób, że: - pracownicy rozwijaj ą si ę zgodnie z celami strategicznymi przedsiębiorstwa - szkolenia s ą zorientowane na cele przedsiębiorstwa i przynosz ą mu oszczędności - pracownicy s ą motywowani do poprawy swojej wydajności, poniewa ż wpływa to m.in. na ich płace HCV- Test/Mai

5 Kluczowe kompetencje dla danego stanowiska pracy i pracownika zostały ustalone tak, że: - pożądane umiejętności odpowiadają strategii przedsiębiorstwa - powoduj ą uczenie si ę przedsiębiorstwa pozytywnie wpływaj ą na jego rozwój jako całości - rozwój kompetencji jest nastawiony na realizacj ę strategii przedsiębiorstwa HCV- Test/Mai

6 Pytania: brakuje / nie dostępne / Państwa ocena = X nie wiem Komentarze/ Uwagi Kontrola całego procesu zarządzania kapitałem ludzkim przebiega w ten sposób, że: - wszystkie ważne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim można zmierzyć - zarządzanie kapitałem ludzkim jest uważane przez zarząd za wartościowe oraz optymalizuje koszty pracy działów personalnych - wszystkie procesy zarządzania kapitałem ludzkim s ą przejrzyste i przebiegają zgodnie z potrzebami i wymaganiami zarządu - tworzone s ą regularne raporty Zintegrowanie wszystkich funkcji wygląda tak, że: - wszystkie elementy strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim s ą ze sobą logicznie i użytecznie powiązane HCV- Test/Mai

System Zarządzania Personelem

System Zarządzania Personelem Kapitałem każdej organizacji są jej pracownicy, nasze systemy pozwalają go właściwie kształtować. System Zarządzania Personelem firmy P-Soft Polska Zintegrowany System Zarządzania Personelem System HRS

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Optymalizacja wydajności obiektu (BPO) dzięki Advantage Services TM Building Technologies Państwa potrzeby naszym priorytetem Advantage Services TM

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownika Spis treści I. Wprowadzenie - koncepcja platformy szkoleniowej... 1 II. Cele kursu szkoleniowego... 3 III. Dostosowanie szkolenia... 4 IV. Dostosowanie materiałów szkoleniowych...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Marek Matejun * Justyna Socha **

Marek Matejun * Justyna Socha ** Marek Matejun * Justyna Socha ** Motywacyjna rola systemu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa Pol-Hun M. Bielska sp.j. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Wprowadzenie We współczesnych

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol)

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Portfel metod i narzędzi 89 Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Autorka przedstawia korzyści płynące z wdrożenia i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),

Bardziej szczegółowo

Narzędzia IT w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

Narzędzia IT w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi Narzędzia IT w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi Na rynku dostępnych jest coraz więcej ciekawych i mniej lub bardziej rozbudowanych narzędzi IT, dedykowanych różnym procesom Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL),

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

CZY TO NAM SIĘ OPŁACA? Jak rozmawiać o inwestycjach w technologię w HR. Renata Górska-Michalska Inspiring Garden Krzysztof Czeczot ARC Consulting

CZY TO NAM SIĘ OPŁACA? Jak rozmawiać o inwestycjach w technologię w HR. Renata Górska-Michalska Inspiring Garden Krzysztof Czeczot ARC Consulting CZY TO NAM SIĘ OPŁACA? Jak rozmawiać o inwestycjach w technologię w HR Renata Górska-Michalska Inspiring Garden Krzysztof Czeczot ARC Consulting Czy to nam w ogóle potrzebne? Zgodnie z raportem Deloitte

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja 2110 Ład organizacyjny Audyt wewnętrzny musi oceniać procesy kształtujące ład organizacyjny i przedstawiać stosowne zalecenia usprawnienia tych procesów, tak

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PL0800191 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JERZY PASTERNAK Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Racibórz Globalizacja gospodarki powoduje, że RAFAKO S.A. musi skutecznie i szybko

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Mapa procesów i opisywanie struktury procesów

Zadanie 1: Mapa procesów i opisywanie struktury procesów Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Laboratorium Zarządzania wiedzą Zadanie 1: Mapa procesów i opisywanie struktury procesów Pierwszym krokiem podczas modelowania procesów biznesowych jest identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty

Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty Paulina Skórska Maciej Koniewski Instytut Socjologii UJ XVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Wrocław 2012 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zespół EWD Obiektywność oceny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Programy audytów wybranych procesów/obszarów w zakładach ubezpieczeń cz. I

Programy audytów wybranych procesów/obszarów w zakładach ubezpieczeń cz. I Programy audytów wybranych procesów/obszarów w zakładach ubezpieczeń cz. I Podkomisja ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej Komisji Ekonomiczno-Finansowej PIU Warszawa, grudzień 2009 r. 2 Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy

BOC INFORMATION TECHNOLOGIES CONSULTING. Zadania. Przykład bankowy ADONIS - Szkolenie Zadania Przykład bankowy BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 109/26 02-011 Warszawa Tel: +48-22-628 00 15 Fax: +48-22-621 66 88 e-mail: boc@boc-pl.com

Bardziej szczegółowo

Monika Szczęsna System kompleksowej oceny i rozwoju w Grupie TP

Monika Szczęsna System kompleksowej oceny i rozwoju w Grupie TP 154 Portfel metod i narzędzi Monika Szczęsna System kompleksowej oceny i rozwoju w Grupie TP Artykuł opisuje funkcjonujący w Grupie TP system kompleksowej oceny i rozwoju (SKOR) jego założenia, elementy

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS

System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS Funkcjonalność i scenariusze zastosowań BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A - 1010 Wien Tel.: +43-1-5132736-0 Fax: +43-1-5132736-5 http://www.boc-eu.com Email: boc@boc-eu.com

Bardziej szczegółowo