System Zarządzania Personelem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Personelem"

Transkrypt

1 Kapitałem każdej organizacji są jej pracownicy, nasze systemy pozwalają go właściwie kształtować. System Zarządzania Personelem firmy P-Soft Polska

2 Zintegrowany System Zarządzania Personelem System HRS (Human Resources System) Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM - Human Resources Management) stanowi dziś integralną część polityki kierowania przedsiębiorstwem. Dlatego umiejętne zarządzanie potencjałem ludzkim oraz towarzyszące mu funkcje zarządzania zmianami, tożsamością i kulturą organizacji to dziś kluczowy czynnik wpływający na konkurencyjność całej organizacji i jej zdolność realizowania wyznaczonej misji. System HRS firmy P-Soft Polska dysponuje funkcjami zarządzania kadrami począwszy od zatrudnienia pracownika w firmie, określeniu jego kompetencji na poszczególnych szczeblach organizacji, ocenie jego wydajności oraz kształtowaniu należnego wynagrodzenia. HRS wykorzystuje umiejętności pracownika poprzez odpowiedni dobór środków motywujących, koncepcji zarządzania przez cele, planowaniu szkoleń oraz ścieżek kariery. System spełnia także funkcje ewidencyjne i systematyzujące dane przedsiębiorstwa typu kartoteka pracownika, struktura organizacyjna, a także uszeregowanie w hierarchii stanowisk pracy pod względem ich wartości dla osiągania wyznaczonych celów organizacji. Możliwość wydruku licznych raportów, kreowania dowolnych schematów dokumentów czy budowania kwestionariuszy szkoleniowych, rekrutacyjnych lub kompetencyjnych uzupełnia kompletność narzędzia pomocnego w codziennym zarządzaniu personelem. - Korzystasz z nowoczesnych rozwiązań Human Resource? - Czy potrafimy odpowiednio wynagradzać zaangażowanie naszych pracowników? - Czy znamy mocne strony naszych pracowników? - Czy potrafimy zmierzyć wydajność pracowników? - Czy nasi pracownicy znają i wypełniają cele strategiczne? Moduły systemu HRS

3 Koncepcja miękkiego HR Wprowadzenie do organizacji nowoczesnych systemów zarządzania personelem, zastępuje dotychczasowe metody zwiększana jest aktywność i zaangażowanie pracowników. Służy temu koncepcja miękkiego HR realizowana przez system HRS. " Miękki HR to zarządzanie zasobami ludzkimi, w którym głównym priorytetem jest pracownik i jego indywidualne potrzeby, których zaspokojenie ma gwarantować większą efektywność pracy oraz służyć rozwojowi zawodowemu i osobistemu, a także wpływać pozytywnie na realizację strategii i celów organizacji oraz jej rozwój i zwiększenie zysków. Zarządzanie skoncentrowane na takich elementach jak: szkolenia, motywowanie pracowników, oceny kompetencji i efektywności, zarządzanie przez cele. Miękkie i Twarde zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie Wyzwania dla działów zarządzania personelem W dzisiejszych czasach organizacje działają pod naporem ciągłych zmian spowodowanych przez przekształcenia zachodzące na rynku: fuzje przedsiębiorstw, restrukturyzacje oraz optymalizacje procesów. Zaangażowani i wykwalifikowani pracownicy są w takich przypadkach czynnikiem rozstrzygającym o poprawie konkurencyjności. Dlatego bardzo ważny jest, obok rozwoju organizacji, rozwój kapitału ludzkiego. Trudno jest w przedsiębiorstwie utrzymać wykwalifikowaną kadrę pracowników. Niezidentyfikowani i niezadowoleni aktywni pracownicy opuszczają organizację, która nieświadomie traci swoich najlepszych pracowników. Wyszkolenie i zdobycie doświadczenia przez nowych pracowników jest procesem długotrwałym i kosztownym. Jak wykazują badania Instytutu Gallupa 16% ze wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie aktywnie angażuje się w swoją pracę, aż 69% jest niezaangażowanych, a 15% aktywnie niezaangażowanych, którym cele przedsiębiorstwa nie są obojętne. Straty dla organizacji, jakie powodują dwie ostanie grupy, ukazuje poniższa tabela. Firma/Pracownicy zaangażowani niezaangażowani Aktywnie niezaangażowani Suma strat w 100 pracowników straty roczne w pracowników straty roczne w pracowników straty roczne w Źródło: Badanie Instytutu Gallupa, Potsdam 2002

4 Moduły systemu HRS HRS Wartościowanie stanowisk pracy Przedsiębiorstwa kładące nacisk na politykę personalną jako jeden z głównych elementów realizacji swojej strategii i misji na rynku powinny zobiektyzować system płac oraz postawić na już sprawdzone schematy motywowania pracowników. Z pomocą przychodzi system HRS zawierający funkcje wartościowania stanowisk pracy. W oparciu o moduł definiowane są uniwersalne kryteria zgodne ze strategią firmy, na podstawie których określa się wartość poszczególnych stanowisk oraz ich miejsce w hierarchii struktury organizacyjno-kadrowej. W systemie HRS realizowane jest to za pomocą metody punktowej ustalając wagę stanowisk pracy dla całej organizacji. Moduł posiada intuicyjny i przejrzysty układ pozwalający każdemu pracownikowi działu HR na opracowanie efektywnego systemu motywującego, uszeregowanie stanowisk pracy według najważniejszych i najbardziej strategicznych dla powodzenia przedsięwzięć organizacji, i jest punktem wyjścia dla przyszłej oceny wydajności pracowników. Czy wiesz, że... system HRS szereguje wartość stanowisk pracy według kryteriów strategicznych dla całej organizacji. Moduł: Wartościowanie stanowisk pracy - wymierne ustalenie wartości pracy na danym stanowisku - przejrzysta hierarchia ważności stanowisk - oparcie polityki wynagrodzeń dzięki zdefiniowanym hierarchiom stanowisk pracy - ustalenie płacy podstawowej zgodnie z wartością stanowiska HRS Rekrutacja Najważniejszym kapitałem każdej firmy są jej pracownicy. Ogromna liczba różnorodnych metod selekcji i doboru personelu powoduje, że nigdy do końca nie można być pewnym, czy zatrudnia się właściwego człowieka na właściwe stanowisko. Można jednak zminimalizować to ryzyko. Moduł rekrutacyjny systemu HRS wspiera planowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji pracowników oraz zarządzania dokumentami i niezbędnymi danymi, które są jej wynikiem. Korzyści : Moduł : Rekrutacja - ułatwienie przeprowadzenia rekrutacji - wzrost efektywności wszystkich czynności związanych z zatrudnianiem - zwiększenie spójności polityki personalnej - obniżenie kosztów rekrutacji - ułatwienie zarządzania danymi kadrowymi Składniki modułu to m.in. wakaty w których rejestrowane są informacje o wolnych miejscach na określone stanowiska, ogłoszenia zarządzające publikacjami ofert pracy w mediach, aplikacje- służące do zarządzania nadchodzącymi zgłoszeniami kandydatów na wakujące stanowiska, baza kandydatów - udostępniająca kompleksową informację o wszystkich osobach aplikujących w organizacji, wymagania informujące o kryteriach wyboru wobec kandydatów na stanowiska jak i określające wymagania już na danym stanowisku. Czy wiesz, że... system HRS oferuje narzędzie pomocne w doborze i selekcji kompetentnych pracowników na dane stanowisko.

5 Moduły systemu HRS HRS Szkolenia Zarządzanie szkoleniami w organizacji to w głównej mierze odpowiedni dobór kursów do odpowiednich pracowników oraz stanowisk na których się znajdują. To także jeden z głównych systemów motywacyjnych dla personelu na którego rozwój stawia organizacja. Moduł szkolenia systemu HRS pozwala na efektywne planowanie i organizowanie szkoleń, kontrolę ich kosztów oraz badanie efektywności poszczególnych kursów. HRS Szkolenia zawiera informacje na temat : pracowników w całej organizacji oraz ich potrzebach szkoleniowych, katalog szkoleń pogrupowanych według zdefiniowanych kategorii, bazę ośrodków, trenerów i firm szkoleniowych, funkcje organizowania i planowania wybranych szkolenia oraz ocenę ich efektywności. Dodatkowymi zaletą modułu jest możliwość opracowania i planowania budżetu szkolenia oraz funkcje szczegółowego określenia potrzeb szkoleniowych pracowników. Czy wiesz, że.. System HRS ewidencjonuje, zarządza i planuje szkolenia w twojej organizacji Moduł: Szkolenia - wzrost efektywności pracowników dzięki odpowiednio dobranym szkoleniom, które - wpływają na rozwój osobisty oraz motywację pracy - zcentralizowana informacja o szkoleniach i ich rodzajach HRS Zarządzanie kompetencjami Moduł zarządzania kompetencjami w systemie HRS pozwala na analizę i ocenę kompetencji względem stanowisk i pracowników do nich przydzielonych. Rezultatem jest mapa kompetencji, czyli kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wymaganych na danym stanowisku oraz względem personelu. Podział na grupy i podgrupy kompetencji w systemie HRS zapewnia szczegółowe definiowanie wymagań na różnych poziomach struktury organizacyjnej zgodnie z przyjętą strategią. Moduł: Zarządzanie kompetencjami - przydział kompetencji do pracowników i stanowisk - ocena opanowania poszczególnych kompetencji przez pracownika - szczegółowy arkusz kompetencji - pomoc w ocenie efektywności pracy na danym stanowisku Czy wiesz, że.. system HRS umożliwia definiowanie profilu kompetencji dla wszystkich stanowisk i pracowników w organizacji.

6 Moduły systemu HRS HRS Zarządzanie przez cele (MBO) Istotą zarządzania przez cele jest ustalenie przez menadżerów personalnych indywidualnych zadań dla pracowników, które wynikają z celów strategicznych. System HRS realizuje politykę zarządzania celami na poziomie krótko- i długookresowym w odniesieniu do poszczególnych stanowisk i pracowników. Dowolna konfiguracja przydzielonych celów oraz szczegółowa analiza stopnia ich realizacji pozwala na precyzyjne delegowanie zadań do poszczególnych jednostek wykonawczych. - podział celów strategicznych organizacji na indywidualne będące przedmiotem odpowiedzialności poszczególnych pracowników - monitoring bieżącego wykonywania zadań oraz informacja zwrotna o stopniu ich realizacji Moduł: Zarządzanie przez cele (MBO) Czy wiesz, że... system HRS umożliwia w prosty sposób zarządzanie zadaniami na różnych poziomach struktury organizacyjnej. HRS Ocena wydajności pracy ( 360 ) Okresowe oceny pracowników w systemie HRS realizowane są za pomocą modułu Ocena wydajności pracy W systemie HRS każdy pracownik ma bezpośredni dostęp do informacji o jego ocenie pracy przez przełożonych i sam może ocenić wypełnienie zadań. W zależności od oceny, pracownikowi należy przydzielić większą ilość zadań, lub w przeciwnym wypadku zastosować środki zaradcze np. dodatkowe szkolenia. Moduł: Ocena wydajności pracy (360 ) W module szczegółowo definiowane są oczekiwania i kryteria oceny pracownika z uwzględnieniem wymagań na danych stanowiskach pracy. - identyfikacja aktywnie zaangażowanych pracowników - obiektywna ocena słabych i mocnych stron pracownika Czy wiesz, że... system HRS dysponuje narzędziem najbardziej obiektywnej i wiarygodnej oceny pracy wydajności pracownika w organizacji.

7 Moduły systemu HRS HRS Kartoteka pracownika Kartoteka pracownika to pełen zbiór informacji o danym pracowniku w organizacji. W systemie HRS dostęp do danych o pracowniku, jego stanowisku pracy, historii i przebiegu wykonywanej pracy oraz o wysokości płacy odbywa się z jednego poziomu zarządzania. Baza dokumentów personalnych umożliwia katalogowanie i archiwizowanie wszelkiego rodzaju dokumentów pracowniczych co w widoczny sposób ułatwia pracę w organizacji. Dane zawarte w kartotece pracownika stanowią podstawę informacyjną dla pozostałych modułów systemu HRS. Czy wiesz, że.. system HRS zarządza danymi i dokumentami pracowniczymi całej organizacji. Moduł: Kartoteka pracownika - przejrzysta informacja o danych osobowych pracownika oraz jego cała historia pracy w organizacji - baza ewidencyjna dokumentów personalnych pracownika HRS Struktura organizacyjna (organigram) Moduł zarządzania strukturą organizacyjną w systemie HRS to niewątpliwie najlepsze rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa dążącego do optymalnego zorganizowania informacji o wszystkich poziomach i pionach zarządzania firmą oraz o ich funkcjach i powiązaniach między sobą. Pełna wizualizacja struktury organizacyjnej oraz możliwość otrzymania szczegółowej i aktualnej informacji o wybranym stanowisku ułatwia podejmowanie decyzji i planowanie strategiczne przedsiębiorstwem. Moduł: Struktura organizacyjna - przejrzysty plan stanowisk pracy w firmie - szczegółowy przegląd powiązań między stanowiskami i działami przedsiębiorstwa - łatwość w rozplanowaniu struktury organizacyjnej z podziałem na stanowiska, komórki i działy oraz stopnia ich zależności Czy wiesz, że.. system HRS posiada funkcje graficznego przedstawienia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz za jej pomocą umożliwia dostęp do szczegółowych informacji o jednostkach organizacyjnych.

8 Moduły systemu HRS HRS Opis stanowisk pracy Punktem wyjścia przy prawidłowej realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi jest właściwe opisanie poszczególnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie. Jej podstawowym zadaniem jest ustalenie szczegółowych informacji na temat wymaganych prac na danym stanowisku oraz określenie umiejętności i kompetencji pracowników do niego delegowanych. Wynikiem tak przeprowadzonej analizy jest zbudowanie hierarchii wartości stanowisk w przedsiębiorstwie oraz ich wzajemnych relacji pod względem klucza złożoności pracy. Wartościowanie stanowisk pracy to moduł systemu HRS, który daje możliwość na opracowanie zintegrowanego opisu stanowiska pracy, zgodnego z profilem zadaniowym uwzględniając strategię przedsiębiorstwa. Pomaga w usystematyzowaniu informacji o wymaganiach na stanowisku i poziomie kompetencji przydzielonego do niego pracownika. Zadania dla poszczególnych stanowisk w systemie HRS są dzielone na grupy i podgrupy oraz stopnie odpowiedzialności określające obowiązki na danym miejscu pracy. Czy wiesz, że... system HRS ułatwia realizację polityki personalnej poprzez zdefiniowanie podstawowych informacji o stanowiskach pracy oraz o obowiązujących na nich wymaganiach. Moduł: Opis stanowisk pracy - dokładne opisanie zadań wobec pracownika na danym stanowisku - określenie zakresu odpowiedzialności związanego z zadaniami - definiowanie dla stanowiska krótko i długookresowych celów jako wyznaczników efektywności HRS Symulacja płac Moduł: Symulacja płac - wycena pracy każdego pracownika i określenie odpowiedniej płacy dla danego stanowiska - wycena płacy dla danego stanowiska - określenie relacji płacy zasadniczej w przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwa kładące nacisk na politykę personalną jako jeden z głównych elementów realizacji swojej strategii i misji na rynku powinny zobiektyzować system płac oraz postawić na już sprawdzone schematy motywowania pracowników. Tym samym kształtowanie wynagrodzeń w organizacji należy do najważniejszych i najtrudniejszych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. posiada moduł wnika. System HRS posiada moduł symulacja płac, który dzięki zastosowaniu sprawdzonego algorytmowi wyceny płacy pozwala na precyzyjne ustalenie wysokości wynagrodzenia na danym stanowisku i dla danego pracownika. Symulacja płac przeprowadzona jest także na podstawie dodatkowo zdefiniowanych parametrów indywidualnie dostosowanych pod wymagania organizacji. Wynikiem jest tabelaryczne przedstawienie podziału wynagrodzeń na składniki oraz analiza i propozycja zmiany płac na podstawie automatycznego generowania informacji wynikających z wartościowania, oceny wydajności oraz kompetencji pracownika. Czy wiesz, że.. tworzenie systemu wynagrodzeń motywującego pracowników umożliwia podejmowanie kompetentnych decyzji dotyczących stopnia i wysokości stawek za pracę oraz kształtowania całościowej struktury wynagrodzeń.

9 Moduły systemu HRS HRS Planowanie ścieżek kariery Projektowanie ścieżek kariery w organizacji polega na planowaniu rozwoju pracowników oraz podejmowaniu takich działań, które przygotują ich do wykonywania pracy i zajmowania stanowisk o większej odpowiedzialności. Dobre planowanie opiera się na umiejętnym rozpoznaniu i zweryfikowaniu potrzeb, aspiracji i umiejętności pracownika, a następnie zbudowaniu schematu rozwoju pracownika w firmie oraz zapewnieniu jego potrzeb zamorealizacji. W systemie HRS pracownik działu HR ma możliwość zaplanowania drogi awansu pracownika oraz czasu w jakim będzie on zajmował określone stanowiska przy uwzględnieniu założonych warunków. Odbywa się to poprzez analizę ocen okresowych pracownika, jego kompetencji oraz potrzeb szkoleniowych. Następnie porównuje się z opisem stanowisk w organizacji, a końcowym efektem jest ustalenie szczegółowej ścieżki rozwoju pracownika na szczeblach pionowych bądź poziomych przedsiębiorstwa. Czy wiesz, że.. dzięki systemowi HRS można ustalić plan awansów oraz ujawnić istnienie luk kompetencyjnych poszczególnych pracowników. Moduł: Planowanie ścieżek kariery - planowanie rozwoju pracowników w firmie - określenie i selekcja osób przeznaczonych do awansu - pomoc w planowaniu karier zawodowych pracowników - racjonalne dokonanie przemieszczeń pracowników na szczeblach hierarchii przedsiębiorstwa i zgodnie z jego potrzebami - zwiększenie motywacji pracownika, przez zaspokojenie jego potrzeb zwiększania umiejętności i doświadczenia HRS Testy i kwestionariusze Swobodne generowanie różnego rodzaju raportów czy możliwość wykonania indywidualnych projektów dokumentów to niepodważalna zaleta i podstawowa funkcja każdego oprogramowania wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie. Testy i kwestionariusze jako moduł systemu HRS, ułatwia codzienną pracę z różnymi formami i szablonami dokumentów. Każdy użytkownik może dowolnie kształtować wzory testów szkoleniowych, rekrutacyjnych lub kompetencyjnych. Prosta obsługa funkcji systemu pozwala na szybkie zaprojektowanie, wypełnienie i wydruk dokumentu lub przesłanie go do innego oprogramowania lub zapisanie w bazie szablonów. Moduł: Testy i kwestionariusze - szybki wydruk każdej formy dokumentu - tworzenie dowolnych szablonów dokumentów - archiwizacja wzorów w systemie Czy wiesz, że... dobrze zaprojektowane testy rekrutacyjne dostarczają cennych informacji o kandydacie, których nie można zdobyć opierając się na życiorysie lub podczas standardowej rozmowy.

10 Nasze rozwiązania w ocenie wydajności pracowników Wyniki oceny wydajności pracownika w systemie HRS są przedstawiane w przejrzysty, graficzny sposób ułatwiając interpretację wyników, przede wszystkim różnicę między ocenami przełożonych, a samoocenami pracowników. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania wag kryteriów oceny. Odzwierciedla to szerokość warstw piramidy. Dodatkowo widoczna jest skala udziału oceny wydajności w płacy pracownika. Wykorzystanie fachowej wiedzy Elastyczność Zadania, kontrola odpowiedzialność Współpraca Kierowanie bezpośrednie Piramida - graficzne przedstawienie wyników oceny wydajności w systemie HRS Realizacja strategii HR w systemie HRS Idea przełożenia celów strategicznych organizacji na działania personalne to obecnie standard zarządzania personelem. Dyrektorzy i Prezesi firm dochodzą do wniosku, że bez efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi nie można realizować wizji i celów biznesowych. Zintegrowane moduły systemu HRS pozwalają na kompletne realizowanie polityki zarządzania personelem w organizacji w obszarze miękkiego HR.

11 Zalety systemu HRS w praktyce: Postaw na wiedze i doświadczenie pracowników, to oni tworzą wartość przedsiębiorstwa!!! Korzyści dla organizacji przełożenie strategii przedsiębiorstwa poprzez wszystkie szczeble zarządzania kadrami na pojedyncze stanowiska identyfikacja i zatrzymanie zaangażowanych pracowników właściwe szkolenia pokrywające się z konkretnymi celami przedsiębiorstwa wynagrodzenie zależne od wydajności pracowników przy niezmienionej całej kwocie przeznaczonej na płace w organizacji zmiana celów strategicznych, pociąga za sobą minimalny nakład pracy na wprowadzenie ich na wszystkich szczeblach rozwoju pracownika lepsza współpraca kierowników na różnych poziomach zarządzania Korzyści dla działów personalnych przejrzystość zarządzania kapitałem ludzkim minimalny nakład pracy przy zmianie struktur personalnych nadzorowanie szkoleń i kosztów z nimi związanych wartościowanie wcześniej ustalonych z pracownikiem celów wynikających ze strategii przedsiębiorstwa planowanie ścieżek kariery uwolnienie pracowników HR od prostych powtarzalnych czynności poprzez ich automatyzację Korzyści dla organizacji świadomość celów i strategii organizacji lista zadań na danym stanowisku pracy wynagrodzenie zależne od efektów i wydajności pracy planowanie ścieżek kariery przejrzystość systemu wynagrodzeń podnoszenie własnej konkurencyjności na rynku pracy motywacja do poprawy własnej efektywności

12 P-Soft Polska jest partnerem szwajcarskiej firmy P-Soft, która ma ugruntowaną pozycję na europejskim rynku usług informatycznych doradczych. Wizytówką P-Softu jest uznanie szerokiego grona klientów oraz autorytetów świata nauki. Nasza firma powstała w 2001 roku. Od początku swojej działalności zajmujemy się produkcją oprogramowania oraz tworzenia nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie personelem. Nieustannie rozwijamy zakres naszych usług, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom kompleksowe rozwiązania w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Czym się kierujemy? Przede wszystkim klient do każdego odbiorcy naszego produktu podchodzimy indywidualnie. Nie ma dwóch jednakowych firm, dlatego nasz produkt można łatwo zindywidualizować, tak aby dopasować oprogramowanie do potrzeb danej organizacji Terminowość szczególną wagę przywiązujemy do dotrzymania terminów realizacji projektów Kompleksowość i jakość rozwiązań wykorzystujemy najnowsze, sprawdzone na światowym rynku technologie. Proponujemy rozwiązani, dzięki którym nasze oprogramowanie jest przystosowane do dalszego rozwoju i szybko zmieniających się potrzeb klienta Naszym kapitałem są ludzie zespół P-Soft Polska to wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji przedsiębiorstwa i informatyki. Nasz zespół jest zawsze do Państwa dyspozycji. Nasz adres: P-Soft Polska Sp. z.o.o ul. Grabiszyńska Wrocław tel: tel/fax

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII. Informatyczne wsparcie procesów zarządzania talentami (Bogusz Mikula, Tomasz Stefaniuk)

ROZDZIAŁ XIII. Informatyczne wsparcie procesów zarządzania talentami (Bogusz Mikula, Tomasz Stefaniuk) [w:] Kardas J., (red) Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, Studio EMKA, Warszawa 2012 ROZDZIAŁ XIII. Informatyczne wsparcie procesów zarządzania talentami (Bogusz Mikula, Tomasz Stefaniuk)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI

OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI mgr Katarzyna Znańska-Kozłowska Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna OCENIANIE PRACOWNIKÓW JAKO ELEMENT ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W ORGANIZACJI Streszczenie: Oceny pracowników polegają na porównaniu

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Moduł rekrutacja systemu IFS Applications i jego zastosowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Moduł rekrutacja systemu IFS Applications i jego zastosowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Marcin Karwiński Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Joanna Pieniążek Applications Moduł rekrutacja systemu Applications i jego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem.

Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Ludzie pracują za pieniądze, ale pójdą za tobą dodatkowy szmat drogi, jeśli okażesz im szacunek, nagrodzisz pochwałą i uznaniem. Carnegie ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Studia podyplomowe Zarządzanie w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

PODSTWOWE POJĘCIA PERSONALNE

PODSTWOWE POJĘCIA PERSONALNE 1 PODSTWOWE POJĘCIA PERSONALNE agencje doradztwa personalnego (personnel/human resources consulting) firmy działające w zakresie doradztwa personalnego. Zatrudniają wysokiej klasy specjalistów, którym

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo