System Zarządzania Personelem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Personelem"

Transkrypt

1 Kapitałem każdej organizacji są jej pracownicy, nasze systemy pozwalają go właściwie kształtować. System Zarządzania Personelem firmy P-Soft Polska

2 Zintegrowany System Zarządzania Personelem System HRS (Human Resources System) Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM - Human Resources Management) stanowi dziś integralną część polityki kierowania przedsiębiorstwem. Dlatego umiejętne zarządzanie potencjałem ludzkim oraz towarzyszące mu funkcje zarządzania zmianami, tożsamością i kulturą organizacji to dziś kluczowy czynnik wpływający na konkurencyjność całej organizacji i jej zdolność realizowania wyznaczonej misji. System HRS firmy P-Soft Polska dysponuje funkcjami zarządzania kadrami począwszy od zatrudnienia pracownika w firmie, określeniu jego kompetencji na poszczególnych szczeblach organizacji, ocenie jego wydajności oraz kształtowaniu należnego wynagrodzenia. HRS wykorzystuje umiejętności pracownika poprzez odpowiedni dobór środków motywujących, koncepcji zarządzania przez cele, planowaniu szkoleń oraz ścieżek kariery. System spełnia także funkcje ewidencyjne i systematyzujące dane przedsiębiorstwa typu kartoteka pracownika, struktura organizacyjna, a także uszeregowanie w hierarchii stanowisk pracy pod względem ich wartości dla osiągania wyznaczonych celów organizacji. Możliwość wydruku licznych raportów, kreowania dowolnych schematów dokumentów czy budowania kwestionariuszy szkoleniowych, rekrutacyjnych lub kompetencyjnych uzupełnia kompletność narzędzia pomocnego w codziennym zarządzaniu personelem. - Korzystasz z nowoczesnych rozwiązań Human Resource? - Czy potrafimy odpowiednio wynagradzać zaangażowanie naszych pracowników? - Czy znamy mocne strony naszych pracowników? - Czy potrafimy zmierzyć wydajność pracowników? - Czy nasi pracownicy znają i wypełniają cele strategiczne? Moduły systemu HRS

3 Koncepcja miękkiego HR Wprowadzenie do organizacji nowoczesnych systemów zarządzania personelem, zastępuje dotychczasowe metody zwiększana jest aktywność i zaangażowanie pracowników. Służy temu koncepcja miękkiego HR realizowana przez system HRS. " Miękki HR to zarządzanie zasobami ludzkimi, w którym głównym priorytetem jest pracownik i jego indywidualne potrzeby, których zaspokojenie ma gwarantować większą efektywność pracy oraz służyć rozwojowi zawodowemu i osobistemu, a także wpływać pozytywnie na realizację strategii i celów organizacji oraz jej rozwój i zwiększenie zysków. Zarządzanie skoncentrowane na takich elementach jak: szkolenia, motywowanie pracowników, oceny kompetencji i efektywności, zarządzanie przez cele. Miękkie i Twarde zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie Wyzwania dla działów zarządzania personelem W dzisiejszych czasach organizacje działają pod naporem ciągłych zmian spowodowanych przez przekształcenia zachodzące na rynku: fuzje przedsiębiorstw, restrukturyzacje oraz optymalizacje procesów. Zaangażowani i wykwalifikowani pracownicy są w takich przypadkach czynnikiem rozstrzygającym o poprawie konkurencyjności. Dlatego bardzo ważny jest, obok rozwoju organizacji, rozwój kapitału ludzkiego. Trudno jest w przedsiębiorstwie utrzymać wykwalifikowaną kadrę pracowników. Niezidentyfikowani i niezadowoleni aktywni pracownicy opuszczają organizację, która nieświadomie traci swoich najlepszych pracowników. Wyszkolenie i zdobycie doświadczenia przez nowych pracowników jest procesem długotrwałym i kosztownym. Jak wykazują badania Instytutu Gallupa 16% ze wszystkich pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie aktywnie angażuje się w swoją pracę, aż 69% jest niezaangażowanych, a 15% aktywnie niezaangażowanych, którym cele przedsiębiorstwa nie są obojętne. Straty dla organizacji, jakie powodują dwie ostanie grupy, ukazuje poniższa tabela. Firma/Pracownicy zaangażowani niezaangażowani Aktywnie niezaangażowani Suma strat w 100 pracowników straty roczne w pracowników straty roczne w pracowników straty roczne w Źródło: Badanie Instytutu Gallupa, Potsdam 2002

4 Moduły systemu HRS HRS Wartościowanie stanowisk pracy Przedsiębiorstwa kładące nacisk na politykę personalną jako jeden z głównych elementów realizacji swojej strategii i misji na rynku powinny zobiektyzować system płac oraz postawić na już sprawdzone schematy motywowania pracowników. Z pomocą przychodzi system HRS zawierający funkcje wartościowania stanowisk pracy. W oparciu o moduł definiowane są uniwersalne kryteria zgodne ze strategią firmy, na podstawie których określa się wartość poszczególnych stanowisk oraz ich miejsce w hierarchii struktury organizacyjno-kadrowej. W systemie HRS realizowane jest to za pomocą metody punktowej ustalając wagę stanowisk pracy dla całej organizacji. Moduł posiada intuicyjny i przejrzysty układ pozwalający każdemu pracownikowi działu HR na opracowanie efektywnego systemu motywującego, uszeregowanie stanowisk pracy według najważniejszych i najbardziej strategicznych dla powodzenia przedsięwzięć organizacji, i jest punktem wyjścia dla przyszłej oceny wydajności pracowników. Czy wiesz, że... system HRS szereguje wartość stanowisk pracy według kryteriów strategicznych dla całej organizacji. Moduł: Wartościowanie stanowisk pracy - wymierne ustalenie wartości pracy na danym stanowisku - przejrzysta hierarchia ważności stanowisk - oparcie polityki wynagrodzeń dzięki zdefiniowanym hierarchiom stanowisk pracy - ustalenie płacy podstawowej zgodnie z wartością stanowiska HRS Rekrutacja Najważniejszym kapitałem każdej firmy są jej pracownicy. Ogromna liczba różnorodnych metod selekcji i doboru personelu powoduje, że nigdy do końca nie można być pewnym, czy zatrudnia się właściwego człowieka na właściwe stanowisko. Można jednak zminimalizować to ryzyko. Moduł rekrutacyjny systemu HRS wspiera planowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji pracowników oraz zarządzania dokumentami i niezbędnymi danymi, które są jej wynikiem. Korzyści : Moduł : Rekrutacja - ułatwienie przeprowadzenia rekrutacji - wzrost efektywności wszystkich czynności związanych z zatrudnianiem - zwiększenie spójności polityki personalnej - obniżenie kosztów rekrutacji - ułatwienie zarządzania danymi kadrowymi Składniki modułu to m.in. wakaty w których rejestrowane są informacje o wolnych miejscach na określone stanowiska, ogłoszenia zarządzające publikacjami ofert pracy w mediach, aplikacje- służące do zarządzania nadchodzącymi zgłoszeniami kandydatów na wakujące stanowiska, baza kandydatów - udostępniająca kompleksową informację o wszystkich osobach aplikujących w organizacji, wymagania informujące o kryteriach wyboru wobec kandydatów na stanowiska jak i określające wymagania już na danym stanowisku. Czy wiesz, że... system HRS oferuje narzędzie pomocne w doborze i selekcji kompetentnych pracowników na dane stanowisko.

5 Moduły systemu HRS HRS Szkolenia Zarządzanie szkoleniami w organizacji to w głównej mierze odpowiedni dobór kursów do odpowiednich pracowników oraz stanowisk na których się znajdują. To także jeden z głównych systemów motywacyjnych dla personelu na którego rozwój stawia organizacja. Moduł szkolenia systemu HRS pozwala na efektywne planowanie i organizowanie szkoleń, kontrolę ich kosztów oraz badanie efektywności poszczególnych kursów. HRS Szkolenia zawiera informacje na temat : pracowników w całej organizacji oraz ich potrzebach szkoleniowych, katalog szkoleń pogrupowanych według zdefiniowanych kategorii, bazę ośrodków, trenerów i firm szkoleniowych, funkcje organizowania i planowania wybranych szkolenia oraz ocenę ich efektywności. Dodatkowymi zaletą modułu jest możliwość opracowania i planowania budżetu szkolenia oraz funkcje szczegółowego określenia potrzeb szkoleniowych pracowników. Czy wiesz, że.. System HRS ewidencjonuje, zarządza i planuje szkolenia w twojej organizacji Moduł: Szkolenia - wzrost efektywności pracowników dzięki odpowiednio dobranym szkoleniom, które - wpływają na rozwój osobisty oraz motywację pracy - zcentralizowana informacja o szkoleniach i ich rodzajach HRS Zarządzanie kompetencjami Moduł zarządzania kompetencjami w systemie HRS pozwala na analizę i ocenę kompetencji względem stanowisk i pracowników do nich przydzielonych. Rezultatem jest mapa kompetencji, czyli kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wymaganych na danym stanowisku oraz względem personelu. Podział na grupy i podgrupy kompetencji w systemie HRS zapewnia szczegółowe definiowanie wymagań na różnych poziomach struktury organizacyjnej zgodnie z przyjętą strategią. Moduł: Zarządzanie kompetencjami - przydział kompetencji do pracowników i stanowisk - ocena opanowania poszczególnych kompetencji przez pracownika - szczegółowy arkusz kompetencji - pomoc w ocenie efektywności pracy na danym stanowisku Czy wiesz, że.. system HRS umożliwia definiowanie profilu kompetencji dla wszystkich stanowisk i pracowników w organizacji.

6 Moduły systemu HRS HRS Zarządzanie przez cele (MBO) Istotą zarządzania przez cele jest ustalenie przez menadżerów personalnych indywidualnych zadań dla pracowników, które wynikają z celów strategicznych. System HRS realizuje politykę zarządzania celami na poziomie krótko- i długookresowym w odniesieniu do poszczególnych stanowisk i pracowników. Dowolna konfiguracja przydzielonych celów oraz szczegółowa analiza stopnia ich realizacji pozwala na precyzyjne delegowanie zadań do poszczególnych jednostek wykonawczych. - podział celów strategicznych organizacji na indywidualne będące przedmiotem odpowiedzialności poszczególnych pracowników - monitoring bieżącego wykonywania zadań oraz informacja zwrotna o stopniu ich realizacji Moduł: Zarządzanie przez cele (MBO) Czy wiesz, że... system HRS umożliwia w prosty sposób zarządzanie zadaniami na różnych poziomach struktury organizacyjnej. HRS Ocena wydajności pracy ( 360 ) Okresowe oceny pracowników w systemie HRS realizowane są za pomocą modułu Ocena wydajności pracy W systemie HRS każdy pracownik ma bezpośredni dostęp do informacji o jego ocenie pracy przez przełożonych i sam może ocenić wypełnienie zadań. W zależności od oceny, pracownikowi należy przydzielić większą ilość zadań, lub w przeciwnym wypadku zastosować środki zaradcze np. dodatkowe szkolenia. Moduł: Ocena wydajności pracy (360 ) W module szczegółowo definiowane są oczekiwania i kryteria oceny pracownika z uwzględnieniem wymagań na danych stanowiskach pracy. - identyfikacja aktywnie zaangażowanych pracowników - obiektywna ocena słabych i mocnych stron pracownika Czy wiesz, że... system HRS dysponuje narzędziem najbardziej obiektywnej i wiarygodnej oceny pracy wydajności pracownika w organizacji.

7 Moduły systemu HRS HRS Kartoteka pracownika Kartoteka pracownika to pełen zbiór informacji o danym pracowniku w organizacji. W systemie HRS dostęp do danych o pracowniku, jego stanowisku pracy, historii i przebiegu wykonywanej pracy oraz o wysokości płacy odbywa się z jednego poziomu zarządzania. Baza dokumentów personalnych umożliwia katalogowanie i archiwizowanie wszelkiego rodzaju dokumentów pracowniczych co w widoczny sposób ułatwia pracę w organizacji. Dane zawarte w kartotece pracownika stanowią podstawę informacyjną dla pozostałych modułów systemu HRS. Czy wiesz, że.. system HRS zarządza danymi i dokumentami pracowniczymi całej organizacji. Moduł: Kartoteka pracownika - przejrzysta informacja o danych osobowych pracownika oraz jego cała historia pracy w organizacji - baza ewidencyjna dokumentów personalnych pracownika HRS Struktura organizacyjna (organigram) Moduł zarządzania strukturą organizacyjną w systemie HRS to niewątpliwie najlepsze rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa dążącego do optymalnego zorganizowania informacji o wszystkich poziomach i pionach zarządzania firmą oraz o ich funkcjach i powiązaniach między sobą. Pełna wizualizacja struktury organizacyjnej oraz możliwość otrzymania szczegółowej i aktualnej informacji o wybranym stanowisku ułatwia podejmowanie decyzji i planowanie strategiczne przedsiębiorstwem. Moduł: Struktura organizacyjna - przejrzysty plan stanowisk pracy w firmie - szczegółowy przegląd powiązań między stanowiskami i działami przedsiębiorstwa - łatwość w rozplanowaniu struktury organizacyjnej z podziałem na stanowiska, komórki i działy oraz stopnia ich zależności Czy wiesz, że.. system HRS posiada funkcje graficznego przedstawienia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz za jej pomocą umożliwia dostęp do szczegółowych informacji o jednostkach organizacyjnych.

8 Moduły systemu HRS HRS Opis stanowisk pracy Punktem wyjścia przy prawidłowej realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi jest właściwe opisanie poszczególnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie. Jej podstawowym zadaniem jest ustalenie szczegółowych informacji na temat wymaganych prac na danym stanowisku oraz określenie umiejętności i kompetencji pracowników do niego delegowanych. Wynikiem tak przeprowadzonej analizy jest zbudowanie hierarchii wartości stanowisk w przedsiębiorstwie oraz ich wzajemnych relacji pod względem klucza złożoności pracy. Wartościowanie stanowisk pracy to moduł systemu HRS, który daje możliwość na opracowanie zintegrowanego opisu stanowiska pracy, zgodnego z profilem zadaniowym uwzględniając strategię przedsiębiorstwa. Pomaga w usystematyzowaniu informacji o wymaganiach na stanowisku i poziomie kompetencji przydzielonego do niego pracownika. Zadania dla poszczególnych stanowisk w systemie HRS są dzielone na grupy i podgrupy oraz stopnie odpowiedzialności określające obowiązki na danym miejscu pracy. Czy wiesz, że... system HRS ułatwia realizację polityki personalnej poprzez zdefiniowanie podstawowych informacji o stanowiskach pracy oraz o obowiązujących na nich wymaganiach. Moduł: Opis stanowisk pracy - dokładne opisanie zadań wobec pracownika na danym stanowisku - określenie zakresu odpowiedzialności związanego z zadaniami - definiowanie dla stanowiska krótko i długookresowych celów jako wyznaczników efektywności HRS Symulacja płac Moduł: Symulacja płac - wycena pracy każdego pracownika i określenie odpowiedniej płacy dla danego stanowiska - wycena płacy dla danego stanowiska - określenie relacji płacy zasadniczej w przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwa kładące nacisk na politykę personalną jako jeden z głównych elementów realizacji swojej strategii i misji na rynku powinny zobiektyzować system płac oraz postawić na już sprawdzone schematy motywowania pracowników. Tym samym kształtowanie wynagrodzeń w organizacji należy do najważniejszych i najtrudniejszych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. posiada moduł wnika. System HRS posiada moduł symulacja płac, który dzięki zastosowaniu sprawdzonego algorytmowi wyceny płacy pozwala na precyzyjne ustalenie wysokości wynagrodzenia na danym stanowisku i dla danego pracownika. Symulacja płac przeprowadzona jest także na podstawie dodatkowo zdefiniowanych parametrów indywidualnie dostosowanych pod wymagania organizacji. Wynikiem jest tabelaryczne przedstawienie podziału wynagrodzeń na składniki oraz analiza i propozycja zmiany płac na podstawie automatycznego generowania informacji wynikających z wartościowania, oceny wydajności oraz kompetencji pracownika. Czy wiesz, że.. tworzenie systemu wynagrodzeń motywującego pracowników umożliwia podejmowanie kompetentnych decyzji dotyczących stopnia i wysokości stawek za pracę oraz kształtowania całościowej struktury wynagrodzeń.

9 Moduły systemu HRS HRS Planowanie ścieżek kariery Projektowanie ścieżek kariery w organizacji polega na planowaniu rozwoju pracowników oraz podejmowaniu takich działań, które przygotują ich do wykonywania pracy i zajmowania stanowisk o większej odpowiedzialności. Dobre planowanie opiera się na umiejętnym rozpoznaniu i zweryfikowaniu potrzeb, aspiracji i umiejętności pracownika, a następnie zbudowaniu schematu rozwoju pracownika w firmie oraz zapewnieniu jego potrzeb zamorealizacji. W systemie HRS pracownik działu HR ma możliwość zaplanowania drogi awansu pracownika oraz czasu w jakim będzie on zajmował określone stanowiska przy uwzględnieniu założonych warunków. Odbywa się to poprzez analizę ocen okresowych pracownika, jego kompetencji oraz potrzeb szkoleniowych. Następnie porównuje się z opisem stanowisk w organizacji, a końcowym efektem jest ustalenie szczegółowej ścieżki rozwoju pracownika na szczeblach pionowych bądź poziomych przedsiębiorstwa. Czy wiesz, że.. dzięki systemowi HRS można ustalić plan awansów oraz ujawnić istnienie luk kompetencyjnych poszczególnych pracowników. Moduł: Planowanie ścieżek kariery - planowanie rozwoju pracowników w firmie - określenie i selekcja osób przeznaczonych do awansu - pomoc w planowaniu karier zawodowych pracowników - racjonalne dokonanie przemieszczeń pracowników na szczeblach hierarchii przedsiębiorstwa i zgodnie z jego potrzebami - zwiększenie motywacji pracownika, przez zaspokojenie jego potrzeb zwiększania umiejętności i doświadczenia HRS Testy i kwestionariusze Swobodne generowanie różnego rodzaju raportów czy możliwość wykonania indywidualnych projektów dokumentów to niepodważalna zaleta i podstawowa funkcja każdego oprogramowania wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie. Testy i kwestionariusze jako moduł systemu HRS, ułatwia codzienną pracę z różnymi formami i szablonami dokumentów. Każdy użytkownik może dowolnie kształtować wzory testów szkoleniowych, rekrutacyjnych lub kompetencyjnych. Prosta obsługa funkcji systemu pozwala na szybkie zaprojektowanie, wypełnienie i wydruk dokumentu lub przesłanie go do innego oprogramowania lub zapisanie w bazie szablonów. Moduł: Testy i kwestionariusze - szybki wydruk każdej formy dokumentu - tworzenie dowolnych szablonów dokumentów - archiwizacja wzorów w systemie Czy wiesz, że... dobrze zaprojektowane testy rekrutacyjne dostarczają cennych informacji o kandydacie, których nie można zdobyć opierając się na życiorysie lub podczas standardowej rozmowy.

10 Nasze rozwiązania w ocenie wydajności pracowników Wyniki oceny wydajności pracownika w systemie HRS są przedstawiane w przejrzysty, graficzny sposób ułatwiając interpretację wyników, przede wszystkim różnicę między ocenami przełożonych, a samoocenami pracowników. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania wag kryteriów oceny. Odzwierciedla to szerokość warstw piramidy. Dodatkowo widoczna jest skala udziału oceny wydajności w płacy pracownika. Wykorzystanie fachowej wiedzy Elastyczność Zadania, kontrola odpowiedzialność Współpraca Kierowanie bezpośrednie Piramida - graficzne przedstawienie wyników oceny wydajności w systemie HRS Realizacja strategii HR w systemie HRS Idea przełożenia celów strategicznych organizacji na działania personalne to obecnie standard zarządzania personelem. Dyrektorzy i Prezesi firm dochodzą do wniosku, że bez efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi nie można realizować wizji i celów biznesowych. Zintegrowane moduły systemu HRS pozwalają na kompletne realizowanie polityki zarządzania personelem w organizacji w obszarze miękkiego HR.

11 Zalety systemu HRS w praktyce: Postaw na wiedze i doświadczenie pracowników, to oni tworzą wartość przedsiębiorstwa!!! Korzyści dla organizacji przełożenie strategii przedsiębiorstwa poprzez wszystkie szczeble zarządzania kadrami na pojedyncze stanowiska identyfikacja i zatrzymanie zaangażowanych pracowników właściwe szkolenia pokrywające się z konkretnymi celami przedsiębiorstwa wynagrodzenie zależne od wydajności pracowników przy niezmienionej całej kwocie przeznaczonej na płace w organizacji zmiana celów strategicznych, pociąga za sobą minimalny nakład pracy na wprowadzenie ich na wszystkich szczeblach rozwoju pracownika lepsza współpraca kierowników na różnych poziomach zarządzania Korzyści dla działów personalnych przejrzystość zarządzania kapitałem ludzkim minimalny nakład pracy przy zmianie struktur personalnych nadzorowanie szkoleń i kosztów z nimi związanych wartościowanie wcześniej ustalonych z pracownikiem celów wynikających ze strategii przedsiębiorstwa planowanie ścieżek kariery uwolnienie pracowników HR od prostych powtarzalnych czynności poprzez ich automatyzację Korzyści dla organizacji świadomość celów i strategii organizacji lista zadań na danym stanowisku pracy wynagrodzenie zależne od efektów i wydajności pracy planowanie ścieżek kariery przejrzystość systemu wynagrodzeń podnoszenie własnej konkurencyjności na rynku pracy motywacja do poprawy własnej efektywności

12 P-Soft Polska jest partnerem szwajcarskiej firmy P-Soft, która ma ugruntowaną pozycję na europejskim rynku usług informatycznych doradczych. Wizytówką P-Softu jest uznanie szerokiego grona klientów oraz autorytetów świata nauki. Nasza firma powstała w 2001 roku. Od początku swojej działalności zajmujemy się produkcją oprogramowania oraz tworzenia nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie personelem. Nieustannie rozwijamy zakres naszych usług, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom kompleksowe rozwiązania w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Czym się kierujemy? Przede wszystkim klient do każdego odbiorcy naszego produktu podchodzimy indywidualnie. Nie ma dwóch jednakowych firm, dlatego nasz produkt można łatwo zindywidualizować, tak aby dopasować oprogramowanie do potrzeb danej organizacji Terminowość szczególną wagę przywiązujemy do dotrzymania terminów realizacji projektów Kompleksowość i jakość rozwiązań wykorzystujemy najnowsze, sprawdzone na światowym rynku technologie. Proponujemy rozwiązani, dzięki którym nasze oprogramowanie jest przystosowane do dalszego rozwoju i szybko zmieniających się potrzeb klienta Naszym kapitałem są ludzie zespół P-Soft Polska to wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji przedsiębiorstwa i informatyki. Nasz zespół jest zawsze do Państwa dyspozycji. Nasz adres: P-Soft Polska Sp. z.o.o ul. Grabiszyńska Wrocław tel: tel/fax

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zainteresowała Cię nasza oferta? Talent Management mhr Talent Management mhr Talent Management wspiera realizację koncepcji, w której każdy pracownik posiada możliwości, wiedzę i kompetencje potrzebne do wykonywania powierzonych mu zadań

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik

Zarządzanie kadrami. Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami Opracowanie: Aneta Stosik Zarządzanie kadrami - definicje Zbiór działań związanych z ludźmi, ukierunkowanych na osiąganie celów organizacji i zaspokojenie potrzeb pracowników Proces

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju

Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Innowacyjne narzędzia do zarządzania kompetencjami i ich rozwoju Od aspiracji... do realnych potrzeb naszych klientów Od aspiracji Przy planowaniu prac nad rozwojem autorskiej platformy MN Portal zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników. Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl

Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników. Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl Pomiar kompetencji powinien służyd WYŁĄCZNIE do adresowania działao rozwojowych. Ocena kompetencji NIE POWINNA zakooczyd

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji

Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Funkcja personalna Proces planowania kadr w organizacji Opracowanie: Aneta Stosik Planowanie kadr Jest procesem analizowania i ustalania potrzeb organizacji w tym zakresie dla przyjętego przedziału czasu.

Bardziej szczegółowo

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji

Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji Efektywność headhuntera znaczenie projektów direct& executivesearch w polityce rekrutacyjnej organizacji - Partner / Head of Operations ZANIM ZACZNIEMY CO BĘDZIE DALEJ? KIM JESTEM I JAKĄ FIRMĘ REPREZENTUJĘ?

Bardziej szczegółowo

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.

Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami. Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel. Controlling personalny platformą komunikacji i współpracy HR z menedżerami Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Za co odpowiada Dział HR? Realizacja celów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania zasobami ludzkimi

Proces zarządzania zasobami ludzkimi Marek Angowski Proces zarządzania zasobami ludzkimi Część 1 Etapy procesy zarządzania zasobami ludzkimi Planowanie zasobów ludzkich Rekrutacja Selekcja i dobór kandydatów Szkolenia i doskonalenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5 Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników 2 Adaptacja pracowników 3 Zarządzanie wiedzą w organizacji 4 Polityka komunikacji w organizacji 5 Zarządzanie strategiczne ZZL w organizacji 6 Skuteczna rekrutacja

Bardziej szczegółowo

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013 OCENA 360 Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl www.considero.pl Warszawa luty 2013 Diagnoza kompetencji zawodowych czym jest ocena 360 Ocena 360 to metoda uzyskiwania informacji o pracowniku

Bardziej szczegółowo

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej

O NAS. Reed in Partnership jest częścią grupy Reed Global, wiodącej O NAS jest częścią grupy Reed Global, wiodącej brytyjskiej firmy świadczącej profesjonalne usługi w zakresie pracy stałej oraz czasowej, rozwiązań outsourcingu personalnego oraz consultingu HR. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

LUDZKIMI BARBARA ZYZDA

LUDZKIMI BARBARA ZYZDA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI BARBARA ZYZDA KONSULTACJE W semestrze zimowym 2015/2016 - pokój 402, bud. A: 07.11.2015 godz. 12.10-13.10 21.11.2015 godz. 14.10-15.10 12.12.2015 godz. 12.10-13.10 23.01.2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac.

Rozwiązania z zakresu administracji kadr i płac. Rozwiązania z zakresu administracji Oferta na Usługi Naliczania Płac oraz Administracji Kadr wraz z obsługą Prawną i Szkoleniową. Outsourcing strategiczny wybór OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW LUDZKICH

Bardziej szczegółowo

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit Tylko funkcjonalność Proponujemy Państwu nowoczesne narzędzie do zarządzania Kapitałem Ludzkim. Nasza

Bardziej szczegółowo

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału

Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Trafna diagnoza umiejętności i potencjału Assessment i Development Center Oferta usług Wysokie koszty błędnych decyzji Błędna ocena potencjału pracowników przekłada się na koszty związane z niewłaściwą

Bardziej szczegółowo

Czy zarządzanie oceną i rozwojem kompetencji w organizacji może rzeczywiście byd praktyczne?

Czy zarządzanie oceną i rozwojem kompetencji w organizacji może rzeczywiście byd praktyczne? Czy zarządzanie oceną i rozwojem kompetencji w organizacji może rzeczywiście byd praktyczne? Michał Kapuścik COIG S.A. Daniel Niedbalski Trio Management COIG S.A. o firmie Producent oprogramowania klasy

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23

Spis treści. 1.2, Struktura, kapitału ludzkiego 34. Wstęp 17. O Autorach 23 Spis treści Wstęp 17 O Autorach 23 Część I. Pracownicy jako kapitał 27 1. Istota i struktura kapitału ludzkiego 29 1.1. Charakterystyka kapitału ludzkiego jako elementu kapitału intelektualnego 29 1.2,

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Zarządzanie jakością,

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa jeden z filarów kultury efektywnej organizacji - na przykładzie wdrożenia narzędzi Elevato w Velvet CARE Sp. z o.o.

Ocena okresowa jeden z filarów kultury efektywnej organizacji - na przykładzie wdrożenia narzędzi Elevato w Velvet CARE Sp. z o.o. Ocena okresowa jeden z filarów kultury efektywnej organizacji - na przykładzie wdrożenia narzędzi Elevato w Velvet CARE Sp. z o.o. aleksandra.barczyk@velvetcare.pl piotr.majcherkiewicz@elevatosoftware.com

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla małych przedsiębiorstw kod: MP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie potencjałem społecznym. Monika Szuba, Julia Motur

Zarządzanie potencjałem społecznym. Monika Szuba, Julia Motur Zarządzanie potencjałem społecznym Czym jest zarządzanie potencjałem społecznym? Jest to proces skoordynowanych działań nastawionych na ukształtowanie sieci współpracowników sprawnie realizujących misję

Bardziej szczegółowo

Turbulencja otoczenia

Turbulencja otoczenia Turbulencja otoczenia Dynamika - częstotliwość oraz zakres Złożoność - wewnątrz firmy, jak i w jej relacjach z otoczeniem Konkurencja produkty i rynki, kapitał, utalentowani pracownicy gwałtowne ruchy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I. Projektowanie polityki płacowej... 11 1. Zmiany w systemach wynagrodzeń... 11 1.1. Wyzwania stojące wobec dzisiejszych systemów wynagradzania... 12 1.2. Krótka geneza

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Opis Udział w zajęciach umożliwia uczestnikom poznanie najnowszych rozwiązań dotyczących polityki płac, wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol)

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Portfel metod i narzędzi 89 Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Autorka przedstawia korzyści płynące z wdrożenia i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz najważniejszych skrótów... 11

SPIS TREŚCI. Wykaz najważniejszych skrótów... 11 5 SPIS TREŚCI Wykaz najważniejszych skrótów... 11 Rozdział 1. Organizacja doskonaląca się... 13 Organizacja, przywództwo, menedżer, kultura organizacyjna... 13 1.1.Wprowadzenie... 13 1.2. Istota organizacji...

Bardziej szczegółowo

BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KLIMAT DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WWW.BIOSTAT.COM.PL BIOSTAT TEAM 3 BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW 4 BADANIE 180 i 360 7 e-badanie 8 BADANIE

Bardziej szczegółowo

OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI. W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy? HR.PAYROLL.BENEFITS.

OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI. W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy? HR.PAYROLL.BENEFITS. OPINIA EKSPERTA PYTANIA I ODPOWIEDZI W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla firmy? HR.PAYROLL.BENEFITS. 2 W jaki sposób dział HR może wykazać swoją strategiczną wartość dla

Bardziej szczegółowo

System rozwoju kompetencji kadr w administracji publicznej

System rozwoju kompetencji kadr w administracji publicznej Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu Wykwalifikowany, kompetentny pracownik potencjałem Urzędu System rozwoju kompetencji kadr w administracji publicznej 20 marca 2014 r. dr Jerzy Kołodziej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

SKZ System Kontroli Zarządczej

SKZ System Kontroli Zarządczej SKZ System Kontroli Zarządczej KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych.

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. MAP solutions Sp. z o.o. 05-120 Legionowo, ul. Leśna 5b tel. (22) 774 13 30 fax (22) 774

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 9-10 marca Warszawa EFEKTYWNY CONTROLLING Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych Analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł Chcemy Państwu przekazać swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania zespołami sprzedażowymi, rekrutacji i selekcji, motywowania osób zaangażowanych w procesy sprzedażowe. Pomimo różnych sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami pracowników

Zarządzanie kompetencjami pracowników Zarządzanie kompetencjami pracowników Kompetencje IT w dobie cyfryzacji i informatyzacji życia gospodarczego Baza wymaganych kompetencji i jej zmiana w czasie Kompetencje a stanowisko pracy Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Kontakt. Dla wzrostu wydajności. Achieve more...

Szkolenie. Kontakt. Dla wzrostu wydajności. Achieve more... Kontakt Agie Charmilles Sp. z o.o. Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy 05-090 Raszyn tel. +48 22 326 50 50 fax +48 22 326 50 99 www.gfac.com/pl Szkolenie Dla wzrostu wydajności Achieve more... Czy wiecie? 50%

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania

1. Rozpoznanie profilu firmy - Klienta spotkanie z Klientem przedstawienie ogólnej oferty szkoleniowej i zakresu działania PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH DARIUSZ PIERZAK SZKOLENIA PROJEKTY DORADZTWO Firma Dariusz Pierzak Szkolenia Projekty Doradztwo oferuje szkolenia dopasowane do potrzeb i wymagań Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi. ludzkimi. przedsiębiorstwie, ludzkimi. Cele zarządzania zasobami

Zarządzanie zasobami ludzkimi. ludzkimi. przedsiębiorstwie, ludzkimi. Cele zarządzania zasobami Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie Zarządzanie zasobami Zbiór r zadań związanych zanych z pracownikami w przedsiębiorstwie, zmierzających do osiągni gnięcia strategii przedsiębiorstwa i zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla średnich przedsiębiorstw kod: ŚP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Test HCV. (Human Capital Value)

Test HCV. (Human Capital Value) Test HCV (Human Capital Value) PONIŻ SZY TEST DIAGNOZUJE POZIOM ROZWOJU NARZĘ DZI STRATEGICZNEGO ZARZĄ DZANIA KAPITAŁ EM LUDZKIM W PRZEDSIĘ BIORSTWIE. DOSTARCZA RÓWNIEŻ INFORMACJI O STOPNIU ICH WDROŻ ENIA.

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających zespołami pracowników. Program jest dedykowany osobom kierującym działami wykonującymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie

Twój partner w biznesie Twój partner w biznesie Kilka słów o nas Pozycja lidera to przywilej, ale także zobowiązanie. Zdobyliśmy bogate doświadczenie na holenderskim i polskim rynku. Należymy do ścisłej czołówki firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.07.2012 r. Dotyczy projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji pracowników kluczowych działów firmy Stegu Sp. z o.o. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Platforma ehr Wsparcie procesów oceny i rozwoju pracowników Samoobsługa pracownicza

Platforma ehr Wsparcie procesów oceny i rozwoju pracowników Samoobsługa pracownicza Platforma ehr Wsparcie procesów oceny i rozwoju pracowników Samoobsługa pracownicza Platforma ehr Rozwiązanie stworzone z myślą o wsparciu przedsiębiorstw w skutecznej realizacji procesów Zarządzania Kapitałem

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Spis treści Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Model A Orientacja do wewnątrz Praca i ludzie Wartości i postawy Definicje Wpływ gospodarki rynkowej Model B Orientacja na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania systemu motywacyjnego w ZUS, opartego na modelu kompetencyjnym oraz opracowania tabeli wynagrodzeń zasadniczych w ramach projektu Poprawa jakości usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Oczekiwania wobec pracodawcy Oferta sprzedaży raportu 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl www.wskaznikihr.pl

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności

Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności I. Informacje ogólne. Nazwa i adres Zamawiającego: BIMs PLUS Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ

OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ OFERTA BADANIA SATYSFAKCJI PRACOWNICZEJ Gdynia 2013 Gdynia 81-336, ul. Czechosłowacka 3, tel.: 58 690 60 60, perfect@perfectconsulting.pl Warszawa 02-394, ul. Bielska 29/5, tel.: 602 480 631, warszawa@perfectconsulting.pl

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

System motywacyjny w organizacji

System motywacyjny w organizacji System motywacyjny w organizacji 05.07.2011 Pod tym pojęciem należy rozumieć zbiór metod, reguł, sposobów i form postępowania oraz rozwiązań organizacyjnych, które regulują proces motywowania w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ PRZYWÓDZTWO I KIEROWANIE REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW Jak rekrutować najlepszych pracowników TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: CENA: Dobór właściwej strategii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Opis Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. Szkolenie Zarządzanie polityką

Bardziej szczegółowo

Ludzie. Kompleksowość. Wiedza, metody i narzędzia. Dojrzałość. Realizowane w mhr EVO procesy HR obejmują swym zakresem wszystkie etapy cyklu

Ludzie. Kompleksowość. Wiedza, metody i narzędzia. Dojrzałość. Realizowane w mhr EVO procesy HR obejmują swym zakresem wszystkie etapy cyklu Ludzie Kompleksowość mhr EVO zajmuje się pracownikiem na wszystkich etapach jego cyklu życia w organizacji. W systemie planujemy zasoby ludzkie, rekrutujemy, adaptujemy, oceniamy pracownika i efekty jego

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI WYKŁAD 10 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 1 1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi: Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL) organizacji jest zespołem działań polegających na kształto- waniu zasobów

Bardziej szczegółowo

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni X SPOTKANIE EKSPERCKIE System ocen pracowniczych metodą 360 stopni Warszawa, 16.09.2011 Ocena wieloźródłowa od koncepcji do rezultatów badania dr Anna Bugalska Najlepsze praktyki Instytutu Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo