GML w wolnym oprogramowaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GML w wolnym oprogramowaniu"

Transkrypt

1 GML w wolnym oprogramowaniu Tomasz Kubik Politechnika Wrocławska Warszawa, 12 kwietnia 2012

2 Plan prezentacji Narzędzia do transformacji UML/XMI do XSD Programowe przetwarzanie dokumentów XSD/XML Biblioteki i narzędzia wspierające XSD/XML/GML Przykład: WFS (GML) + PostGIS T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 2/32

3 Transformacja UML-XSD T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 3/32

4 HollowWorld Szablon UML, w którym uwględniono standardy związane z geoinformacją Główne komponenty ISO pochodzą z ISO/TC 211 "Harmonized Model" (http://www.isotc211.org/hmmg/html/root.html), rozszerzone o UML-ową reprezentacją komponentów GML (z ISO 19136, których nie ma w modelu zharmonizowanym) oraz kilka drobnych rozszerzeń modelu Coverages (wg OGC r1), wspiera komponenty SWE Umożliwia definiowanie własnych szablonów oraz wspierane formaty EAP (projektu Enterprise Architect) XMI 1.1 z rozszerzeniami ED (import pakietów do modeli EA) + XML plik dla profilu aplikacyjnego GML (do konfiguracji EA) XMI 1.0 bez diagramów (do importu pakietów do innych narzędzi UML) Posiada profil UML dla EA zawierający standardowe stereotypy oraz otagowane wartości z SO Możliwa weryfikacja zgodności z profilem UML ISO w środowisku FullMoon (https://www.seegrid.csiro.au/wiki/bin/view/appschemas/fullmoon) Więcej informacji o szablonie schematu aplikacyjnego GML: https://www.seegrid.csiro.au/wiki/appschemas/hollowworld Źródła do pobrania: https://www.seegrid.csiro.au/subversion/hollowworld/trunk/ T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 4/32

5 ShapeChange Wymaga/wspiera profil UML Schemat aplikacji powinien być zgodny z ISO 19109:2005, oraz GML 3.2 (ISO 19136) Annex E, GML 3.3 oraz ISO/TS Obsługuje zdefiniowane w specyfikacji UML oraz standardach ISO serii (ISO/TS 19103:2005, ISO 19109:2005 oraz GML 3.2/ISO 19136:2007). Format wejścia Pliki projektów Enterprise Architect, dokumenty XMI 1.0, GSIP Microsoft Access Database Format wyjścia (XML Schema) GML 3.2 Encoding Rule, GML 3.3 Encoding Rule, ISO/TS Encoding Rule Wspiera generowanie reguł schematrnu z ograniczeń OCL SWE Common Data Model 2.0 Encoding Rule (w przygotowaniu) Inne: GSIP, INSPIRE, CityGML ADEs, ISO metadata profiles, OKSTRA Uruchamiany z linii komend: java -jar ShapeChange SNAPSHOT.jar -Dfile.encoding=UTF-8 -c T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 5/32

6 UML/INTERLIS-Editor oraz INTERLIS-compiler Eksport diagramów (JPEG, WMF, SVG), import modeli (w tym XMI) GUI dla większości elementów ze składnią INTERLIS Odczyt/zapis w składni INTERLIS 2 (bieżąca wersja to 2.3, standard szwajcarski SN612031) Odczyt w składni INTERLIS 1 Standard szwajcarski SN Wielojęzykowy interfejs (de,en,fr) Wbudowany weryfikator modelu Zapis schematów GML 3.2 Zapis katalogów cech w HTML i XML API do budowania rozszerzeń (Java, LGPL) T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 6/32

7 Schematy i pliki GML Schemat GML zapisany jako XSD Dane GML zapisane jako XML Model danych wewnątrz aplikacji T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 7/32

8 Metody programowego przetwarzania dokumentów XML DOM Document Object Model Ładowanie do pamięci Duże koszty (czas i zasoby) Pełny dostęp (dostęp do całego drzewa) Odczyt/zapis SAX Simple API for XML Przetwarzanie wsadowe Duża wydajność (czas i zasoby) Sekwencyjność, selektywność (dostęp do wybranych elementów) Tylko odczyt XML data binding wiązanie XML-a Reprezentowanie danych zawartych w dokumentach XML jako obiektów w pamięci komputera Intuicyjność interfejsu, ale ograniczenie możliwości modyfikacji struktury i wartości (dotyczy dokumentów o tym samym schemacie XSD) Mniejsze koszty niż przy DOM Pull parsing przetwarzanie strumieniowe Aplikacja kontroluje przetwarzanie, wyciągając zdarzenia z parsera Działanie parsera podobne do iteratora, kursora lub strumienia danych duża wydajność, alternatywa do SAX T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 8/32

9 DOM i SAX T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 9/32

10 Standardy i implementacje Java Java API for XML Processing (JAXP) JSR 63 (JAXP 1.1 and 1.2) JSR 5 (JAXP 1.0) W3C Recomendation: Document Object Model (DOM) Level 2 Core Specification Java Architecture for XML Binding (JAXB) Java SE 7: JAXB (JSR 222, maintenance release 2) Java SE 6: JAXB 2.0 (JSR 222) T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 10/32

11 Działanie parsera DOM T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 11/32

12 Działanie pasera SAX T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 12/32

13 Parsowanie XML z JAXP T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 13/32

14 XML data binding: korzystanie z JAXB T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 14/32

15 Korzystanie z JAXB <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <xs:complextype name="kontakttype"> <xs:sequence> <xs:element name="imie" type="xs:string"></xs:element> <xs:element name=" " type="xs:string"></xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:element name="kontakt" type="kontakttype"></xs:element> </xs:schema> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Kontakt> <Imie>Jan</Imie> </Kontakt> > xjc dane.xsd JAXBContext jc = JAXBContext.newInstance("generated" ); Unmarshaller u = jc.createunmarshaller(); FileInputStream f = new FileInputStream("mojeDane.xml"); JAXBElement<generated.KontaktType> k = (JAXBElement<generated.KontaktType>) u.unmarshal(f); System.out.println(k.getValue().getImie()); System.out.println(k.get ().get ()); T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 15/32

16 CodeSynthesis XSD Kompilator schematów XML do C++, open-source, cross-platform Generuje klasy C++ pozwalające na parsowanie plików XML oraz serializowanie danych do plików XML (file-per-schema, file-per-type) Nazwy występujące w wygenerowanych automatycznie klasach odzwierciedlają nazwy ze schematu Używa statycznego typowania, co pozwala wychwytywać błędy na etapie kompilacji Bazuje na bibliotece Xerces-C++ Wspiera dwa mapowania: in-memory C++/Tree (podobnie do DOM) stream-oriented C++/Parser (podobnie do SAX) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Kontakt> <Imie>Jan</Imie> </Kontakt> auto_ptr<kontakt> k = Kontakt ("c.xml"); cout << k->imie () << ", " << k-> () << endl; T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 16/32

17 CodeSynthesis XSD - różnice w przetwarzaniu XML <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Kontakt> <Imie>Jan</Imie> </Kontakt> // DOM DOMElement* k =... DOMNodeList* l; l = k->getelementsbytagname ("Imie"); DOMNode* imie = l->item (0); l = c->getelementsbytagname (" "); DOMNode* = l->item (0); cout << name->gettextcontent () << ", << ->gettextcontent () << endl; // XML Binding: C++/Tree Kontakt k =... cout << k.imie () << ", " << k. () << endl; T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 17/32

18 CodeSynthesis XSD - różnice w przetwarzaniu XML <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Kontakt> <Imie>Jan</Imie> </Kontakt> // SAX class KontaktParser:... { virtual void endelement (const string& name) { if (name == "Imie") cout << ", " else if (name == " ") cout << endl; } virtual void characters (const string& s) { cout << s; } }; // XML Binding: C++/Parser class KontaktParser:... { virtual void imie (const string& n){ cout << n << ", "; } virtual void (const string& e){ cout << e << endl; } }; T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 18/32

19 CodeSynthesis XSD - wspierane standardy i schematy RSS 2.0 XML Metadata Interchange (XMI) Dimensional Markup Language (DML) Deployment and Configuration (DnC) XML Schema Standard Type Library (XSSTL) XML-Signature Syntax and Processing (XMLDSIG) Open Vulnerability and Assessment Language (OVAL) Financial products Markup Language (FpML) ACORD Insurance Standard CoT (Cursor On Target) COLLADA (COLLAborative Design Activity) FpML (Financial products Markup Language) NIST-ITL (Interchange of Fingerprint, Facial, & Other Biometric Information) RailML (Data exchange format for railway applications) SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) UDDI (Universal Description, Discovery & Integration) X3D (Integrated 3D graphics and multimedia framework) 3D XML (3D data sharing) T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 19/32

20 CodeSynthesis XSD - GML GML (Geography Markup Language) (C++/Tree mapping, file-per-schema) rozwiązano problem zapętlenia zależności smil20.xsd and smil20-language.xsd (C++/Tree mapping, file-per-type) pliki w jednym katalogu lub podkatalogach CityGML (Virtual 3D city and landscape models) CityGML (C++/Tree mapping) Problem z wykorzystaniem grup podstawień T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 20/32

21 FDO - Feature Data Object API do manipulowania, definiowania i analizowania informacji przestrzennej o różnym pochodzeniu Korzysta z modelu bazującego na dostawcach (C++/.NET, LGPL) Pakiet OSGeo::FDO::Xml FDO 3.5 wspiera GML FDO 3.6 wspiera GML 3.0 T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 21/32

22 GeoTools Dostarcza metod do przetwarzania danych przestrzennych Obsługuje geometrię poprzez Java Topology Suite (JTS) Wspiera obsługę atrybutów i filtrów przestrzennych zgodnie z OGC Filter Encoding Umożliwia dostęp transakcyjny i wielowątkowych Obsługuje bazy danych (db2, h2, mysql, oracle, postgis, spatialite, sqlserver) pliki różnych formatów Rastry (arcsde, arcgrid, geotiff, grassraster, gtopo30, image (JPEG, TIFF, GIF, PNG), imageio-ext-gdal, imagemoasaic, imagepyramid, JP2K, matlab) Wektory (app-schema, arcsde, csv, dxf, edigeo, excel, geojson, org, property, shapefile, wfs) Biblioteka Java (LGPL) T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 22/32

23 GeoTools Wspiera różne układy współrzędnych i transformacje Obsługuje różne projekcje Pozwala filtrować atrybuty przestrzenne i nieprzestrzenne Pozwala parsować dokumenty XML z wykorzystaniem schematów Dostarcza dowiązania do GML, FE, KML, SLD, and SE. Pozwala na tworzenie i wykorzystanie rozszerzeńogc Style Layer Descriptor / Symbology Encoding data structures and rendering engine Wspiera standardy: OGC General Feature Model oraz Simple Feature OGC Grid Coverage OGC Filter and Common Constraint Language (CQL) Stronę klientów WFS, WMS, WPS (eksperymentalnie) ISO Geometry T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 23/32

24 GeoTools wykorzystywane parsery Technology SAX DOM Encode Support Notes SAX sax dom Filter GML SLD Hard to trace through, parse not easily extended DOM dom Filter GLM SLD Forgiving and easy to trace through and debug, memory limitation for GIS data Transform xml Filter GML2 SLD Easy to trace through and debug, difficult to configure for specific data JABX sax dom xml n/a Fast but not suitable for dynamic data, precomplied Pull sax dom n/a Should combine the ease of DOM with the streaming performance of XDO and GTXML XDO sax dom xml Filter GML SLD WMS WFS1.0 XSD Proof of concept of schema assisted parsing allowing streaming into Java Objects. Code is fast and well tested but is hard to trace through GTXML sax dom xml Filter GML SLD WMS WFS1.0 WFS1.1 WPS XSD Schema assisted parsing backed by Eclipse XSD to represent schema. Easier to trace through but still not straight forward Allows streaming for large GIS data volumnes. T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 24/32

25 GML Parser for Java Lekki parser GML Plik GML do geometrii JTS Geometrie JTS do pliku GML Wspiera GML Distrybucja z repozytorium Maven JAXBContext context = JAXBContext.newInstance("org.jvnet.ogc.gml.v_3_1_1.jts"); WKTWriter wktwriter = new WKTWriter(); Unmarshaller unmarshaller = context.createunmarshaller(); Geometry geometry = (Geometry) unmarshaller.unmarshal(resource); System.out.println(wktWriter.write(geometry)); T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 25/32

26 GDAL biblioteka służąca do odczytu i zapisu rastrowych danych geoprzestrzennych, korzystająca z Xerces lub Expat GDAL używa OGR do odczytu i zapisu wektorowych danych OGR posiada sterownik GML Wersja OGR >= OGR < Odczyt GML2 i GML3 które mogą być przetłumaczone na model SF GML2 i ograniczony GML3 GML lub GML 3 SF-0 (GML Compliance level SF-0) GML Zapis T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 26/32

27 Narzędzia wspierające GML (odczyt/zapis) Każdy serwis WFS musi umieć zapisać GML, przy czym serwis transakcyjny musi czytać GML Klienci serwisów WFS powinny wspierać obsługę plików GML (przynajmniej częściowo) Listę narzędzi wspierających GML i WFS można znaleźć pod adresem: T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 27/32

28 Narzędzia wspierające GML Carbon Tools GAIA platforma zbudowana na bazie CarbonTools PRO pozwalająca na dostęp i przeglądanie wielu źródeł naych przestrzennych (usługi OGC: WMS, WMTS, WCS, WFS, obsługa FE; inne usługi: Microsoft Bing Maps, Yahoo! Maps, OSM; pliki w formacie SHP, KML/KMZ, DXF, MIF, GML oraz GML Simple Features) (Microsoft.NET >= 2.0) Snowflake GML Viewer - pozwala m.in. odczytać i zobrazować dane o schemacie GML2 lub GML3, posiada predefiniowane style dla OS MasterMap (Wielka Brytania), IMRO2006 (Holandia), TOP10NL (Holandia) and AAA-NAS (Niemcy) gvsig 1.1 aplikacja, która obsługuje m.in. WFS 1.1 oraz pozwala na odczyt/zapis plików GML (Java, GPL). QGIS (Quantum GIS) aplikacja wspierająca obsługę GML (odczyt/zapis) za pośrednictwem biblioteki OGR (C++/Python; GPL) udig (User-friendly Desktop Internet GIS) - aplikacja pozwalająca obsługiwać różne źródła danych przestrzennych (usługi WMS, WFS; pliki w różnych formatach) (Java, EPL oraz BSD) OpenLayers (wersje 2.12 stabilna, 3 rozwojowa) biblioteka pozwalająca na wyświetlanie map w przeglądarkach internetowycha (strona klienta). Obsługuje profil GML simple feature przy zapisie i odczycie (JavaScript, FreeBSD) udig 1.4: GML files in udig can currently only be supported if they meet two very strict restrictions: filename.xsd - an xml schema document defining the data product being loaded filename.gml - an xml document defined against the schema provided above We only support GML2 based schemas with simple content at this time. There is improved GML support for WFS 1.1 access; this has not been packaged for offline use at this time. T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 28/32

29 PostgreSQL + PostGIS System zarządzania relacyjno-obiektową bazą danych z rozszerzenie pozwalającym na zapisywanie danych geograficznych wprost do bazy danych zgodnie ze specyfikacją OpenGIS Simple Features dla profilu SQL Wspiera: GML Namespace GML Simple Features profile SF-2 (with GML and backward compatibility) GML geometry ST_GeomFromGML(text geomgml); geometry ST_GeomFromGML(text geomgml, integer srid); text ST_AsGML(geometry g1); text ST_AsGML(geometry g1, integer precision); text ST_AsGML(integer version, geometry g1); text ST_AsGML(integer version, geometry g1, integer precision); text ST_AsGML(integer version, geometry g1, integer precision, integer options); T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 29/32

30 Przykład zastosowania PostGIS Utworzenie bazy danych przestrzennych # createdb -U postgres -h localhost -W -T postgistemplate mojabd Zapytanie do PRNG wybierające wszystkie nazwy zaczynające się na A: px?service=wfs&request=getfeature&version=1.1.0&typena me=gmgml:polska&namespace=xmlns(gmgml=http://www.inter graph.com/geomedia/gml)&filter=<ogc:filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:gmgml="http://www.intergraph.com/geomedia/gml">< ogc:propertyislike wildcard="*" singlechar="."escapechar="!"><ogc:propertyname>nazwa</ ogc:propertyname><ogc:literal>a*</ogc:literal></ogc:pr opertyislike></ogc:filter> T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 30/32

31 Pobieranie danych z serwisów WFS Powyższe produkuje GML, w którym należy odwrócić współrzędne (ze względu na różnice pomiędzy wersjami GML-a) # export FORMAT=GML3 # export GML3_LONGSRS=YES # export GML_INVERT_AXIS_ORDER_IF_LAT_LONG=YES # ogr2ogr -nlt POINT -f "GML" Aout.gml A.gml Załadowanie pliku GML do bazy danych ogr2ogr -f "PostgreSQL" PG:"dbname=mojaBD host=localhost port=5432 user=postgres password=******" Aout.gml T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 31/32

32 Koniec Dziękuję za uwagę T.Kubik: GML w wolnym oprogramowani 32/32

QGIS User Guide. Wydanie 2.0. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.0. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.0 QGIS Project May 16 2014 Spis treści 1 Preambuła 1 2 Przyjęte oznaczenia 3 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 3 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

CITYGML W ŚWIETLE INTEROPERACYJNOŚCI TRÓJWYMIAROWYCH DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH* CITYGML IN THE INTEROPERABILITY OF 3D GEODATA.

CITYGML W ŚWIETLE INTEROPERACYJNOŚCI TRÓJWYMIAROWYCH DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH* CITYGML IN THE INTEROPERABILITY OF 3D GEODATA. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 20, 2009, s. 161 171 ISBN 978-83-61-576-10-5 CITYGML W ŚWIETLE INTEROPERACYJNOŚCI TRÓJWYMIAROWYCH DANYCH GEOPRZESTRZENNYCH* CITYGML IN THE INTEROPERABILITY

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.8. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.8. QGIS Project " QGIS User Guide Wydanie 2.8 QGIS Project August 28 2015 Contents 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 5 do SIWZ/ zał. do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ArcGIS for Server Enterprise Standard - oprogramowanie geoinformatyczne, licencja bezterminowa 1 szt. 1. Umożliwianie publikacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne

Bardziej szczegółowo

Otwarte standardy w geoinformatyce

Otwarte standardy w geoinformatyce Otwarte standardy w geoinformatyce Tomasz Kubik 1, Witold Paluszyński 1, Adam Iwaniak 2, Iwona Kaczmarek 2, Paweł Netzel 3 1 Politechnika Wrocławska, 2 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 3 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura informacji przestrzennej w ochronie środowiska cz. 1a Wprowadzenie do infrastruktur informacji przestrzennej

Infrastruktura informacji przestrzennej w ochronie środowiska cz. 1a Wprowadzenie do infrastruktur informacji przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Infrastruktura informacji przestrzennej w ochronie środowiska cz. 1a Wprowadzenie do infrastruktur

Bardziej szczegółowo

Piotr Tokarz UMN MAPSERVER JAKO PLATFORMA WEBGIS NA PRZYKŁADZIE RZGW W KRAKOWIE

Piotr Tokarz UMN MAPSERVER JAKO PLATFORMA WEBGIS NA PRZYKŁADZIE RZGW W KRAKOWIE INSTYTUT INŹYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Piotr Tokarz UMN MAPSERVER JAKO PLATFORMA WEBGIS NA PRZYKŁADZIE RZGW W KRAKOWIE studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć Geoportal

Jak stworzyć Geoportal Jak stworzyć Geoportal przy pomocy darmowego oprogramowania Grzegorz Olejarz olejarz.net 1. GEOPORTALE 2 Co to jest Geoportal? Geoportal portal internetowyzapewniający dostęp do usługdanych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Podstawy implementacji usług sieciowych OGC

Podstawy implementacji usług sieciowych OGC Podstawy implementacji usług sieciowych OGC Tomasz Kubik Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska URZĘDOWA GEOINFORMACJA W INTERNECIE MOśLIWOŚCI I OCZEKIWANIA Wisła, 5-7.09.2007

Bardziej szczegółowo

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności USA: Phone: 518.285.6000 Fax: 518.285.6070 Sales: 800.327.8627 Government Sales: 800.619.2333 Technical Support: 518.285.7283 Technical Support

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE WIEDZY. Kolekcja prac 2010/2011 pod redakcją Tomasza Kubika

KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE WIEDZY. Kolekcja prac 2010/2011 pod redakcją Tomasza Kubika KOMPUTEROWE PRZETWARZANIE WIEDZY Kolekcja prac 2010/2011 pod redakcją Tomasza Kubika Skład komputerowy, projekt okładki Tomasz Kubik Książka udostępniana na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1

Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Funkcjonalność ArcEditor 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Etykietowanie zaawansowane...6

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski opracował: Bartosz Kopańczyk Skróty 1 GGK (Główny Geodeta Kraju) GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) OGC (ang. Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 4, s. 397 411 OLGA JAWORSKA Łęczna olgajaworska@interia.pl Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie

Bardziej szczegółowo

!Hurtownie i eksploracja danych

!Hurtownie i eksploracja danych !Hurtownie i eksploracja danych Jacek Rumiński slajd 1 Kontakt: Katedra Inżynierii Biomedycznej, pk. 106, tel.: 3472678, fax: 3461757, e-mail: jwr@eti.pg.gda.pl !XML i eksploracja danych Jacek Rumiński

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 19100

Normy ISO serii 19100 Normy ISO serii 19100 1 Normy ISO 19100 Plan 2 Plan szkolenia Godzina/czas 16:00-16:30 (30 min) 16:30-17:30 (60 min) 17:30-17:40 (10 min) 17:40-18:30 (50 min) Temat Wprowadzenie do norm ISO serii 19100

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA. Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS

MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA. Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS GRZEGORZ MYRDA Przegląd oprogramowania Free & Open Source GIS 1 OPROGRAMOWANIE GIS 2 G. MYRDA - PRZEGLĄD OPROGRAMOWANIA FREE & OPEN SOURCE GIS Krystyna GIS O aplikacji:

Bardziej szczegółowo

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Izba Celna w Rzepinie OPZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wersja: 0.1 Dotyczy zakupu i wdrożenia oprogramowanie związanego z prezentacją przestrzenną GIS dla potrzeb wsparcia analizy kryminalnej w SC. Metryka

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI PREZENTACJI DANYCH PRZESTRZENNYCH W APLIKACJACH INTERNETOWYCH TYPU RIA CAPABILITIES OF GEODATA PRESENTATIONS IN RIA INTERNET APPLICATIONS

MOŻLIWOŚCI PREZENTACJI DANYCH PRZESTRZENNYCH W APLIKACJACH INTERNETOWYCH TYPU RIA CAPABILITIES OF GEODATA PRESENTATIONS IN RIA INTERNET APPLICATIONS Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 21, 2010, s. 131 140 ISBN 978-83-61576-13-6 MOŻLIWOŚCI PREZENTACJI DANYCH PRZESTRZENNYCH W APLIKACJACH INTERNETOWYCH TYPU RIA CAPABILITIES OF GEODATA

Bardziej szczegółowo

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych standardy i rozwiązania techniczne Paweł Soczewski Paweł Badowski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pojecie usługi pomoc

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ArcView 9.3.1

Funkcjonalność ArcView 9.3.1 Funkcjonalność ArcView 9.3.1 Mapa...2 Interakcja z Mapą...2 Wyświetlanie Mapy...3 Kompozycja i drukowanie strony...5 Publikowanie i współdzielenie map...6 Tekst na mapie...6 Dopasowywanie adresów...6 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS

INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 1/IV/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 195 207 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi GROMADZENIE,

Bardziej szczegółowo