Normy ISO serii 19100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Normy ISO serii 19100"

Transkrypt

1 Normy ISO serii

2 Normy ISO Plan 2 Plan szkolenia Godzina/czas 16:00-16:30 (30 min) 16:30-17:30 (60 min) 17:30-17:40 (10 min) 17:40-18:30 (50 min) Temat Wprowadzenie do norm ISO serii (Standaryzacja, normy, oznaczenia, stosowanie norm, KT297 informacja geograficzna) Normy ISO: 19101, 19103, 19109, 19107,19110 (Język schematów pojęciowych, schemat aplikacyjny, katalog typów obiektów, definicje) Przerwa Normy ISO: 19115, 19139, 19111, 19108,19136 (Metadane, opis systemów referencyjnych, implementacja do schematu GML)

3 Normy ISO wprowadzenie Agenda: 3 Wstęp Standaryzacja a normalizacja Stosowanie norm Komitet techniczny Oznaczenia Normy ISO w Polsce

4 Normy ISO wprowadzenie O projekcie Wstęp 4 Jednolity Model Danych, opracowany został w ramach projektu: Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego Zadanie: Prace eksperckie mające na celu opracowanie zintegrowanego modelu danych katastralnych oraz mapy zasadniczej, zaprojektowanie struktury bazy danych według przyjętego modelu danych, określenie niezbędnych standardów technicznych dla projektu, opracowanie zasad aktualizacji Bazy Danych Topograficznych danymi zawartymi w zintegrowanej bazie danych oraz przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie

5 Normy ISO wprowadzenie Szkolenie, dzień pierwszy Na jakim etapie szkolenia jesteśmy Wstęp 5 1. Oficjalne otwarcie szkolenia 2. Wprowadzenie do UML 3. Diagram klas i OCL 4. Podstawowe komponenty UML 5. Wprowadzenie do norm ISO Normy ISO część 1 7. Normy ISO część 2

6 Standaryzacja a normalizacja Normy ISO wprowadzenie Standaryzacja a normalizacja 6 Standaryzacja żywiołowe wprowadzenie pewnych wzorców, które są powszechnie akceptowane i uznawane za najlepsze w danych sytuacjach oraz postępowanie zgodnie z nimi. Wzorce te są nazywane standardami. Norma wg PN-N-02000:1994: ( ) przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony ( ) dokument ustalający do powszechnego i wielokrotnego stosowania zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonej dziedzinie (...) Normalizacja - proces opracowywania i wprowadzania norm. (z wykł. na PW prof. Pachelskiego)

7 Normy ISO wprowadzenie Normalizacja 7 Normalizacja w IG (1) Informacja geograficzna: Informacja dotycząca zjawisk jawnie bądź niejawnie powiązanych z położeniem odniesionym do Ziemi. Dane geograficzne: Dane z jawnym bądź niejawnym odniesieniem do położenia względem Ziemi. PN-EN-ISO 19101:2005

8 Normy ISO wprowadzenie Normalizacja 8 Normalizacja w IG (2) zespół środków informatycznych niezbędnych dla współdziałania oddzielnych realizacji GIS poprzez zapewnienie przepływu informacji pomiędzy odmiennymi środowiskami standaryzacja i normalizacja umożliwiają porozumiewanie się w warunkach wielorakiej, naturalnej i koniecznej różnorodności. (z wykł. na PW prof. Pachelskiego)

9 Struktura normalizacji IG Normy ISO wprowadzenie Normalizacja 9 ISO/TC 211 ISO CEN/TC 287 ENV EN PKN/KT 297 PN Branża geodezyjna Standardy (z wykł. na PW prof. Pachelskiego)

10 Normy ISO wprowadzenie Oznaczenia 10 Oznaczenia Oznaczenie normy: PN-EN-ISO-19101

11 Normy ISO wprowadzenie Stosowanie norm Proces budowy schematu aplikacyjnego 11 ISO Język schematu pojęciowego Modelowanie pojęciowe formalizm schematu aplikacyjnego Nieznormalizowany opis dziedziny, np. K-1, G-4, G-5, HARMONIZACJA Schemat aplikacyjny UML (model pojęciowy wg PN-EN-ISO) reguły budowy schematu aplikacyjnego integracja schematu aplikacyjnego ISO Reguły schematu aplikacyjnego, w tym GFM ISO 19107, 19108, 19111, Schematy pojęciowe znormalizowane (z referatu prof. Pachelskiego i dr Parzyńskiego PTIP 2007)

12 Normy ISO wprowadzenie Stosowanie norm 12 Integracja schematu aplikacyjnego (wg PN-EN-ISO 19101) (z referatu prof. Pachelskiego i dr Parzyńskiego PTIP 2007)

13 Normy ISO wprowadzenie Zastosowanie norm Stosowanie norm 13 System A Schemat wewnętrzny Krok 1 Wewnętrzny przekład System B Schemat wewnętrzny Wewnętrzny przekład Uzgodniony schemat aplikacyjny Krok 6 (z wykł. na PW prof. Pachelskiego) Krok 2 Kodowanie Dekodowanie Krok 5 Zakodowany zbiór danych Transfer danych Zakodowany zbiór danych Krok 3 Krok 4

14 Normy ISO wprowadzenie Stosowanie norm 14 Harmonizacja modeli (1) (z referatu prof. Pachelskiego i dr Parzyńskiego PTIP 2007)

15 Normy ISO wprowadzenie Stosowanie norm 15 Harmonizacja modeli (2) (z referatu prof. Pachelskiego i dr Parzyńskiego PTIP 2007)

16 Stan obecny Normy ISO wprowadzenie Stosowanie norm 16 (z referatu prof. Pachelskiego i dr Parzyńskiego PTIP 2007)

17 Normy ISO wprowadzenie Komitet techniczny 17 PKN/KT 297 Dotychczas PKN zatwierdził 17 norm z serii

18 Normy ISO w Polsce (1) Normy ISO wprowadzenie Normy ISO w Polsce 18 Normy zatwierdzone przez PKN: PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Model tworzenia norm PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Zgodność i testowanie zgodności PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Profile (norm bazowych) PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Schemat przestrzenny PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Schemat czasowy PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Reguły schematów aplikacyjnych PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Metodyka katalogowania obiektów PN-EN ISO Informacja geograficzna -- System Odniesienia przestrzenne za pomocą współrzędnych PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Odniesienia przestrzenne za pomocą identyfikatorów geograficznych

19 Normy ISO w Polsce (2) Normy zatwierdzone przez PKN (cd.): PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Informacja geograficzna -- Podstawy opisu jakości PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Procedury oceny jakości PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Metadane PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Usługi wyznaczania położenia PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Obrazowanie PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Kodowanie PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Usługi PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Środki dostępu do obiektów prostych -- Część 1: Wspólna struktura PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Środki dostępu do obiektów prostych -- Część 2: Opcja SQL ISO/TS Język schematu pojęciowego Normy ISO wprowadzenie Normy ISO w Polsce Za chwilę przeanalizujemy poszczególne normy z serii 19100, bezpośrednio związane z opracowanym modelem danych 19

20 Normy ISO część 1 Agenda: 20 Wstęp ISO ISO ISO ISO ISO 19110

21 Normy ISO część 1 Szkolenie, dzień pierwszy Na jakim etapie szkolenia jesteśmy Wstęp Oficjalne otwarcie szkolenia 2. Wprowadzenie do UML 3. Diagram klas i OCL 4. Podstawowe komponenty UML 5. Wprowadzenie do norm ISO Normy ISO część 1 7. Normy ISO część 2

22 Normy ISO część 1 ISO PN-EN ISO 19101:2005 Geographic Information Reference Model Jako polska norma występuje pod tytułem Informacja geograficzna Model Tworzenia Norm Data zatwierdzenia: Data publikacji: Liczba stron: 44 Zespół normalizacyjny: ZBD Komitet techniczny: 297 Wprowadza: EN ISO 19101:2005 [IDT] Zgodna:ISO 19101:2002 [IDT] Zastępuje: PN-N-12009:2004 Niniejsza norma ISO jest wprowadzeniem i przewodnikiem w zakresie rodziny norm ISO dotyczących informacji geograficznej. Podano w niej podstawowe zasady stosowane w standardach dotyczących informacji geograficznej. Przedstawiono wizję normalizacji, której stosowanie w zakresie informacji geograficznej umożliwi integrację istniejących i przyszłych technologii informatycznych i aplikacji.

23 Normy ISO część 1 Model referencyjny. Pięć głównych grup norm ISO Warunki ramowe i model referencyjny IG IT Administracja danymi Katalogowanie, Referencje (wg xy, wg id), Jakość, Metadane Serwisy IG Pozycjonowanie, Prezentacja, Kodowanie Modele danych i operatory Schemat przestrzenny, czasowy, Operatory przestrzenne, reguły schematów aplikacyjnych Profile, standardy funkcjonalne

24 Normy ISO część 1 Położenie schematu aplikacyjnego ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 18) i przedstawia położenie schematu w strukturze modelu oraz główne elementy wchodzące w skład schematu aplikacyjnego. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

25 Normy ISO część 1 ISO Określanie położenia Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 21) i przedstawia szczegóły określania położenia. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

26 Normy ISO część 1 ISO Obiekty przestrzenne Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 19) i przedstawia usytuowanie obiektów przestrzennych w modelu. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

27 Normy ISO część 1 ISO ISO/TS Conceptual schema language PKN nie udostępnia tej specyfikacji. Nazwę specyfikacji tłumaczymy jako: -Język schematów pojęciowych Specyfikacja techniczna dotyczy zasad adaptacji i użytkowania języka opisu schematów pojęciowych (conceptual schema language - CSL). Standaryzacja CSL jest konieczna, do uzyskania jednoznaczności opisu modeli, które powinny być interpretowalne przez komputery - w zakresie tworzenia, przechowywania, udostępniania i wymiany danych i korzystania z usług. Stwarza to warunki uzyskania interoperacyjności przy różnych środowiskach

28 Podstawowe typy danych (1) Normy ISO część 1 ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 10) i przedstawia podstawowe typy danych. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

29 Normy ISO część 1 Podstawowe typy danych (2) ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 11) i przedstawia elementarne typy danych. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

30 Typy liczbowe (numeryczne) Normy ISO część 1 ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 12) i przedstawia typy numeryczne. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

31 Typy dotyczące prawdy Normy ISO część 1 ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 16) i przedstawia typy logiczne. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

32 Typy wielkości mierzonych Normy ISO część 1 ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu. Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 26) i przedstawia typy jednostek, w których mogą być zapisywane wyniki pomiarów. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

33 Normy ISO część 1 ISO Struktura pakietów Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 32) i przedstawia strukturę pakietów. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

34 Normy ISO część 1 ISO PN-EN ISO 19109: Rules for application schema Jako polska norma występuje pod tytułem - Informacja geograficzna - Reguły schematów aplikacyjnych Data zatwierdzenia: Data publikacji: Liczba stron: 73 Zespół normalizacyjny: ZBD Komitet techniczny: 297 Wprowadza: EN ISO 19109:2006 [IDT] Zgodna:ISO 19109:2005 [IDT] Zastępuje: PN-EN ISO 19109:2006 Zdefiniowano reguły tworzenia i dokumentowania schematów aplikacyjnych, łącznie z zasadami definiowania obiektów modelowych. Uwzględniono: modelowanie pojęciowe obiektów i ich właściwości w danym zakresie przedmiotowym; definiowanie schematów aplikacyjnych; stosowanie języka schematu pojęciowego (CSL) w schematach aplikacyjnych; integrowanie schematów znormalizowanych z innych norm w dziedzinie informacji geograficznej z danym schematem aplikacyjnym

35 Normy ISO część 1 Położenie schematu aplikacyjnego ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 10) i przedstawia drogę od rzeczywistości do danych geograficznych. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

36 Normy ISO część 1 ISO Atrybuty obiektów Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 17) i przedstawia rodzaje atrybutów obiektów. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

37 Normy ISO część 1 ISO Typy relacji Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 19) i przedstawia relacje zachodzące pomiędzy obiektami. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

38 Normy ISO część 1 ISO Meta-model: GFM Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 12) i przedstawia skład schematu aplikacyjnego. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

39 Normy ISO część 1 ISO Fragment modelu GESUT (przykład) 39 Diagram został zaczerpnięty z referatu prof. Pachelskiego i dr Parzyńskiego (PTIP 2007).

40 Normy ISO część 1 Fragment rejonu zurbanizowanego ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 48) i przedstawia przykłady złożonych Obiektów przestrzennych i ich topologię. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

41 Normy ISO część 1 ISO PN-EN ISO 19107: Spatial schema Jako polska norma występuje pod tytułem - Informacja geograficzna - Schemat przestrzenny Data zatwierdzenia: Data publikacji: Liczba stron: 168 Zespół normalizacyjny: ZBD Komitet techniczny: 297 Wprowadza: EN ISO 19107:2005 [IDT] Zgodna:ISO 19107:2003 [IDT] Zastępuje: PN-N-12160:2004 Ustalono schematy pojęciowe do opisywania przestrzennych cech różnorodnych obiektów geograficznych oraz manipulowania tymi cechami. Cechy obiektów zostały opisane wyłącznie za pomocą danych wektorowych. Modele geometryczne objęte niniejszą normą dostarczają środków do opisów ilościowych, za pomocą współrzędnych i funkcji matematycznych, przestrzennych cech obiektów. Zawarte w normie modele topologiczne dostarczają środków do opisów jakościowych przestrzennych charakterystyk obiektów geograficznych i związków pomiędzy nimi.

42 Zależności między pakietami Normy ISO część 1 ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 21) i przedstawia zależności pomiędzy pakietami Geometrii i topologii. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

43 Normy ISO część 1 ISO Pakiet geometrii Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 23) i przedstawia zawartość oraz zależności między klasami w pakiecie geometrii. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

44 Normy ISO część 1 Podstawowe klasy z pakietu geometrii ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 24) i przedstawia podstawowe klasy geometryczne z relacjami między nimi. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

45 Normy ISO część 1 ISO Klasa GM_Object Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 26) i przedstawia podstawową klasę GM_Object (tzw. korzeń ). Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

46 Normy ISO część 1 Klasa GM_Primitive ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 36) i przedstawia klasę GM_Primitive z jej podtypami. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

47 Normy ISO część 1 ISO Klasa GM_Point Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 38) i przedstawia klasę GM_Point. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

48 Normy ISO część 1 ISO Klasa DirectPosition Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 48) i przedstawia klasę DirectPosition. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

49 Normy ISO część 1 ISO Pakiety topologii Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 99) i przedstawia zawartość oraz zależności między klasami w pakietach topologii. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

50 Normy ISO część 1 ISO Klasy topologii Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 100) i przedstawia klasy z pakietu topologii. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

51 Normy ISO część 1 Połączenie geometrii z topologią ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 101) i przedstawia relacje zachodzące między klasami z pakietu geometrii i topologii. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

52 Normy ISO część 1 ISO Klasa TP_Object Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 102) i przedstawia klasę TP_Object. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

53 Normy ISO część 1 ISO Klasa TP_Primitive Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 108) i przedstawia klasę TP_Primitive. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

54 Normy ISO część 1 ISO Klasa TP_Node Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 113) i przedstawia klasę TP_Node. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

55 Normy ISO część 1 ISO PN-EN ISO 19110: Methodology for feature cataloguing Jako polska norma występuje pod tytułem - Informacja geograficzna - Metodyka katalogowania obiektów Data zatwierdzenia: Data publikacji: Liczba stron: 57 Zespół normalizacyjny: ZBD Komitet techniczny: 297 Wprowadza: EN ISO 19110:2006 [IDT] Zgodna:ISO 19110:2005 [IDT] Zdefiniowano metodykę katalogowania typów obiektów oraz określono jak klasyfikacja typów obiektów jest zorganizowana w katalogu obiektów oraz przedstawiana użytkownikom zbioru danych geograficznych. Metodyka ta ma zastosowanie do tworzenia katalogów typów obiektów w uprzednio nieskatalogowanych dziedzinach, jak też do rewizji istniejących katalogów obiektów w celu uzyskania zgodności z praktyką normalizacyjną

56 Podstawowe wymagania Przedstawiono zbiór reguł dla katalogów obiektów, które muszą być spełnione. Wyszczególnione zostały wymagania dotyczące informacji o elementach: Sposobu nazewnictwa; Sposobu definicji; Operacji na obiektach; Atrybutów obiektów; List wartości atrybutów obiektów; Powiązań obiektów; Ról powiązania. Normy ISO część 1 ISO

57 Diagram katalogu obiektów Normy ISO część 1 ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 26) i przedstawia model koncepcyjny katalogu obiektów. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

58 Normy ISO część 1 Przykład opisu katalogu obiektów ISO Prezentacja obejmuje omówienie tabeli Tabela została zaczerpnięta z normy PN-EU-ISO (str. 18) i przedstawia część opisu typów obiektów jaki powinien się znaleźć w katalogu obiektów. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

59 Normy ISO część 1 ISO Rola w relacji Prezentacja obejmuje omówienie tabeli Tabela została zaczerpnięta z normy PN-EU-ISO (str. 23) i przedstawia opis roli w relacji, jaki powinien się znaleźć w katalogu obiektów. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

60 Normy ISO część 2 Agenda: 60 Wstęp ISO ISO ISO ISO ISO Podsumowanie

61 Normy ISO część 2 Szkolenie, dzień pierwszy Na jakim etapie szkolenia jesteśmy Wstęp Oficjalne otwarcie szkolenia 2. Wprowadzenie do UML 3. Diagram klas i OCL 4. Podstawowe komponenty UML 5. Wprowadzenie do norm ISO Normy ISO część 1 7. Normy ISO część 2

62 Normy ISO część 2 ISO ISO Uszczegółowienie modelu Przeanalizujmy teraz normy i

63 Normy ISO część 2 ISO PN-EN ISO 19115:2005 Geographic information Metadata Informacja geograficzna Metadane Data zatwierdzenia: Data publikacji: Liczba stron: 142 Zespół normalizacyjny: ZBD Komitet techniczny: 297 Wprowadza: EN ISO 19115:2005 [IDT] Zgodna: ISO 19115:2003 [IDT] Zdefiniowano metadane do zapisu informacji o identyfikacji zbiorów geograficznych, zasięgu, jakości danych, zastosowanych schematach przestrzennych i czasowych, systemach odniesienia oraz zasadach rozpowszechniania cyfrowych danych geograficznych. Zdefiniowano schemat pojęciowy metadanych, wskazano bazowy zestaw metadanych (core metadata). Ustanowiono jednolitą terminologię dla metadanych oraz przedstawiono mechanizmy rozszerzanie normatywnych metadanych o nowe elementy.

64 Normy ISO część 2 ISO Zakres normy Norma przeznaczona jest do: - katalogowania zbiorów danych, wykorzystania w hurtowniach danych oraz pełnego opisu zbiorów danych; - opisu zbiorów danych geograficznych, serii zbiorów i pojedynczych obiektów geograficznych oraz ich właściwości; W normie zdefiniowano pakiety UML metadanych, diagramy klas, słowniki danych, bazowe metadane, reguły tworzenia rozszerzeń i profilów metadanych. Norma ma głównie zastosowanie dla informacji geograficznej w postaci cyfrowej, ale jej założenia mogą być także wykorzystywane dla innych form informacji geograficznej.

65 Zbiór danych, seria zbiorów Normy ISO część 2 ISO Zbiór danych jednorodny z punktu widzenia metadanych zbiór utworzony w ramach jednego produktu przestrzennego. Seria zbiorów grupa zbiorów danych stanowiąca jeden produkt utworzony według wspólnych założeń, mająca to samo przeznaczenie i występująca pod wspólnym tytułem.

66 Normy ISO część 2 Metadane pojęcie, cel tworzenia i prowadzenia ISO Metadane dane o danych Metadane tworzone i prowadzone są w celu ułatwienia szybkiego znalezienia interesujących klienta danych, umożliwienia oceny znalezionych danych pod kątem ich przydatności dla klienta, dostarczenia informacji o sposobach uzyskania dostępu do danych, umożliwienia korzystania z danych przestrzennych jak największej liczbie użytkowników poprzez dostarczenie szybkiej i dobrej informacji o danych.

67 Normy ISO część 2 ISO Pakiety metadanych w notacji UML W normie podany jest diagram pakietów, który pokazuje zależności między pakietami o następujących nazwach i oznaczonymi stereotypem <<Leaf>> : Metadata entity set information, Identification information, Units of measure, Extent, Reference system information, Metadadata extension information, Distribution information, Citation and responsible party information, Content information, Constraint information, Portrayal catalogue information, Maintenance information, Application schema information, Data quality information, Spatial representation information 67

68 Normy ISO część 2 ISO Zależność między pakietami metadanych a encjami metadanych 68

69 Normy ISO część 2 Zależności między modelem UML a słownikiem danych ISO

70 Normy ISO część 2 Diagramy klas UML (1/2) (przykład) ISO Przykładowy diagram klas zawarty jest w pakiecie Informacja o rozpowszechnianiu Z pakietem powiązana jest encja (klasa UML)

71 Normy ISO część 2 Diagram klas (2/2) (przykład) ISO Diagram klas UML Informacja o rozpowszechnianiu zawiera takie klasy jak: MD_Metadata, MD_Distribution, MD_DigitalTransferOption, MD_Distributor, MD_Format, MD_StandardOrderProcess. Między klasami zdefiniowane zostały asocjacje, asocjacje z agregacją i nawigacją. Na diagramie zdefiniowana jest także klasa MD_Medium o stereotypie <<DataType>>, klasy MD_MediumFormatCode i MD_MediumNameCode o stereotypie <<CodeList>>.

72 Normy ISO część 2 Słownik danych (przykład) ISO Fragment słownika Informacja o rozpowszechnianiu Kolumna Obligatoryjność/Warunkowość: M encja (element) metadanych jest obowiązkowa (O); powinna być dokumentowana O encja (element) metadanych jest fakultatywna (F); dopuszcza się, że jest lub nie jest dokumentowana C encja (element) metadanych jest warunkowa (W); co najmniej jedna encja metadanych lub element metadanych jest obligatoryjny

73 Normy ISO część 2 Podstawowy zestaw metadanych dla zbiorów danych ISO

74 Normy ISO część 2 Profil społeczności (1/2) ISO Profil metadanych (profil społeczności): to podzbiór klas i elementów podstawowego standardu metadanych, ewentualnie rozszerzony o elementy metadanych nie występujące w standardzie podstawowym, utworzony w celu spełnienia wymagań określonej grupy użytkowników. Przykład Krajowy Profil Metadanych

75 Normy ISO część 2 Profil społeczności (2/2) ISO

76 Normy ISO część 2 ISO ISO/TS Geographic information- Metadata - Implementation specification Informacja geograficzna- Metadane Specyfikacja implementacji Specyfikacja określa model implementacji UML oparty na abstrakcyjnym modelu UML zawartym w normie PN-EN ISO i definiuje schemat XML powstający z modelu implementacji UML. Specyfikacja przyczynia się do uzyskiwania interoperacyjności poprzez zapewnienie jednolitych zasad opisywania, walidowania i wymiany metadanych dotyczących zbiorów danych.

77 Normy ISO część 2 Metadane zbioru danych Schematy implementacyjne UML ISO Metadane dla opisu danych geograficznych są zdefiniowane poprzez implementacyjny model obiektowy wyrażony w języku UML. Diagramy przedstawiają widoki (perspektywy) całego fizycznego modelu metadanych. Każdy diagram definiuje sekcję metadanych (pakiet UML) powiązanych encji, elementów, typów danych i list kodowych.

78 Normy ISO część 2 Metadane zbioru danych Schemat XML ISO Obszerny profil metadanych zbiorów danych jest prezentowany w formacie Schematu XML. Schemat XML jest generowany bezpośrednio i automatycznie z modeli UML poprzez odpowiednie aplikacje, skrypty, schematy. Schemat opisuje strukturę i zawartość obowiązkowych i fakultatywnych elementów modelu metadanych. Ten schemat może być użyty do sprawdzenia poprawności (walidacji) dokumentów instancji w celu oceny ich zgodności modelem implementacji metadanych.

79 Reguły i opis kodowania Normy ISO część 2 ISO Przedstawiono ogólne zasady obowiązujące przy transformacji diagramów UML na schemat XSD zgodnie z regułami ISO Przedstawione zostały sposoby transformacji klas i pakietów UML na typy w schemacie XSD.

80 Normy ISO część 2 ISO Fragment schematu XML implementacji metadanych zbioru danych 80

81 Uszczegółowienie modelu Normy ISO część 2 ISO Przeanalizujmy teraz normę

82 Normy ISO część 2 ISO PN-EN ISO 19111:2007 Geographic information - Spatial referencing by coordinates Informacja geograficzna - Odniesienia przestrzenne za pomocą współrzędnych Data zatwierdzenia: Data publikacji: Liczba stron: 80 Zespół normalizacyjny: ZBD Komitet techniczny: 297 Wprowadza: EN ISO 19111:2007 [IDT] Zgodna: ISO 19111:2007 [IDT] Zastępuje: PN-EN ISO 19111:2005 Przedstawiono elementy niezbędne do zdefiniowania różnych typów układów współrzędnych oraz systemów odniesienia, mających zastosowanie w informacji geograficznej. Opisano również transformacje współrzędnych i konwersje współrzędnych pomiędzy dwoma różnymi systemami odniesienia.

83 Normy ISO część 2 ISO Zakres normy Norma definiuje schemat pojęciowy dla opisu odniesienia przestrzennego za pomocą współrzędnych. Określa minimum danych potrzebnych do określenia 1-, 2- i 3- wymiarowych systemów odniesienia opartych na współrzędnych. Norma opisuje także informacje wymagane do zmiany wartości współrzędnych przy przejściu z jednego systemu odniesienia opartego na współrzędnych do innego. Norma ma głównie zastosowanie dla informacji geograficznej w postaci cyfrowej, ale jej założenia mogą być także wykorzystywane dla innych form informacji geograficznej.

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA BAZ DANYCH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH

HARMONIZACJA BAZ DANYCH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH HARMONIZACJA BAZ DANYCH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Jacek Jarząbek - Wiceprezes GUGiK Ewa Janczar - BGWM Anita Wierzejska - Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE

ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE ZAGADNIENIA PLANISTYCZNE W PROJEKTACH KLUCZOWYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Dane referencyjne: geometria, położenie i czas w świetle norm EN-ISO serii 19100 i dokumentów INSPIRE

Dane referencyjne: geometria, położenie i czas w świetle norm EN-ISO serii 19100 i dokumentów INSPIRE Konferencja Standaryzacja i integracja danych geodezyjnych i kartograficznych Warszawa, 7 października 2009 r. Dane referencyjne: geometria, położenie i czas w świetle norm EN-ISO serii 19100 i dokumentów

Bardziej szczegółowo

PRACE EKSPERCKIE NAD ZINTEGROWANYM MODELEM DANYCH GEODEZYJNYCH

PRACE EKSPERCKIE NAD ZINTEGROWANYM MODELEM DANYCH GEODEZYJNYCH BGWM.PL BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Al. Jerozolimskie 28, 00-024 WARSZAWA tel.: (0-22) 827-70-46, faks: (0-22) 828-84-59 http://www.bgwm.pl Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie

Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie Wrota Parsęty II o bazie danych przestrzennych - wprowadzenie Czym jest baza danych? zbiór powiązanych danych z pewnej dziedziny, zorganizowanych w sposób dogodny do korzystania z nich, a zwłaszcza do

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć UML Podejście praktyczne na przykładach z projektów rozporządzeń do ustawy PGiK

Zrozumieć UML Podejście praktyczne na przykładach z projektów rozporządzeń do ustawy PGiK Zrozumieć UML Podejście praktyczne na przykładach z projektów rozporządzeń do ustawy PGiK dr inż. Agnieszka Chojka Katedra Geodezji Szczegółowej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wisła Malinka,

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 297. ds. Informacji Geograficznej

PLAN DZIAŁANIA KT 297. ds. Informacji Geograficznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 297 ds. Informacji Geograficznej STRESZCZENIE Działalność Komitetu Technicznego 297 ds. Informacji geograficznej obejmuje całokształt zagadnień związanych z modelowaniem i projektowaniem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wolnego oprogramowania do modelowania informacji geograficznej

Wykorzystanie wolnego oprogramowania do modelowania informacji geograficznej Wykorzystanie wolnego oprogramowania do modelowania informacji geograficznej Agnieszka Zwirowicz (UWM w Olsztynie/IGiK) Jędrzej Gąsiorowski (IGiK) 13-14. 05. 2010, Wrocław Klasyfikacja wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura

Dlaczego GML? Gdańsk r. Karol Stachura Dlaczego GML? Gdańsk 13.03.2017r. Karol Stachura Zanim o GML najpierw o XML Dlaczego stosuje się pliki XML: Tekstowe Samoopisujące się Elastyczne Łatwe do zmiany bez zaawansowanego oprogramowania Posiadające

Bardziej szczegółowo

METADANE. Autor: Paweł Soczewski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie

METADANE. Autor: Paweł Soczewski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Autor: Paweł Soczewski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie METADANE Co to są metadane? Metadane najprościej można zdefiniować jako dane o danych. Metadane opisujące zbiory danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 TOM V ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 TOM V ZESZYT 3 Aspekty metodyczne POLSKIE wykorzystania TOWARZYSTWO norm serii INFORMACJI ISO 19100 do budowy PRZESTRZENNEJ georeferencyjnych... ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 TOM V ZESZYT 3 113 ASPEKTY METODYCZNE WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA INSPIRE (POZIOM ZAAWANSOWANY) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji

DYREKTYWA INSPIRE (POZIOM ZAAWANSOWANY) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji DYREKTYWA INSPIRE (POZIOM ZAAWANSOWANY) Sławomir Bury Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji TREŚĆ WYKŁADU Omówienie celu wykładu wyjaśnienie, czego uczestnicy

Bardziej szczegółowo

GML 3.0 JAKO STANDARD ZAPISU INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ GML 3.0 AS THE STANDARD FOR GEOGRAPHIC INFORMATION ENCODING

GML 3.0 JAKO STANDARD ZAPISU INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ GML 3.0 AS THE STANDARD FOR GEOGRAPHIC INFORMATION ENCODING POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 106 Alina Kmiecik ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 2 GML 3.0 JAKO STANDARD ZAPISU INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ GML 3.0 AS THE STANDARD FOR GEOGRAPHIC INFORMATION

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 30.9.2014 L 284/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1029/2014 z dnia 26 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 73/2010 ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji

Bardziej szczegółowo

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Akademia Rolnicza we Wrocławiu Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Adam Iwaniak Alina Kmiecik Nowoczesne ODGIK - utopia czy rzeczywistość, Wisła 13-15 października 2006 Lata 80te Spectrum,

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje, wytyczne, kursy, zbieranie uwag

Rekomendacje, wytyczne, kursy, zbieranie uwag Rekomendacje, wytyczne, kursy, zbieranie uwag 1 Agenda: Wprowadzenie Rekomendacje zmian prawnych Wytyczne implementacji modelu O kursach e-learning O systemie zgłaszania uwag Rekomendacje,wytyczne,e-learning,SZU

Bardziej szczegółowo

ZŁOŻONOŚĆ schematów aplikacyjnych UML i GML

ZŁOŻONOŚĆ schematów aplikacyjnych UML i GML ZŁOŻONOŚĆ schematów aplikacyjnych UML i GML Agnieszka Chojka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie XXIV Konferencja PTIP, 5-7 listopada 2014 r., Warszawa Wprowadzenie 2 3 Schematy aplikacyjne Integralna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Waldemar Izdebski. Implementacja GML w praktyce

Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii. GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Waldemar Izdebski. Implementacja GML w praktyce Implementacja GML w praktyce Waldemar Izdebski Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii GEO-SYSTEM Sp. z o.o. Implementacja GML w praktyce 1 Konstrukcja języka XML XML (ang. extensible Markup

Bardziej szczegółowo

CONCEPTUAL MODELS OF GEOGRAPHIC INFORMATION - IMPLEMENTATION ASPECTS. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Politechnika Warszawska

CONCEPTUAL MODELS OF GEOGRAPHIC INFORMATION - IMPLEMENTATION ASPECTS. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Politechnika Warszawska Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17b, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2 ASPEKTY IMPLEMENTACYJNE MODELI POJĘCIOWYCH INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ CONCEPTUAL MODELS OF GEOGRAPHIC INFORMATION

Bardziej szczegółowo

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA

METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA METADANE GEOINFORMACYJNE PODLASIA VII Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków 12-14 maja 2011 Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE od zbiorów do usług danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY NAZEWNICTWA DOKUMENTÓW XML Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language)

Zagadnienia (1/3) Data-flow diagramy przepływów danych ERD diagramy związków encji Diagramy obiektowe w UML (ang. Unified Modeling Language) Zagadnienia (1/3) Rola modelu systemu w procesie analizy wymagań (inżynierii wymagań) Prezentacja różnego rodzaju informacji o systemie w zależności od rodzaju modelu. Budowanie pełnego obrazu systemu

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 5

RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 5 Projekt: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Nr Projektu: POIG.07.01.00 00 025/09 RAPORT Z WYKONANIA MAP ZAGROZ ENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO ZAŁĄCZNIK NR

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych standardy i rozwiązania techniczne Paweł Soczewski Paweł Badowski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pojecie usługi pomoc

Bardziej szczegółowo

Schematy aplikacyjne UML i GML dla mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego. Rozdział 1 Założenia podstawowe

Schematy aplikacyjne UML i GML dla mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego. Rozdział 1 Założenia podstawowe Załącznik nr 8 Schematy aplikacyjne UML i GML dla mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego Rozdział 1 Założenia podstawowe 1. Na treść załącznika składają się: 1) schemat aplikacyjny UML dla mapy zasadniczej;

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas.

Rysunek 1: Przykłady graficznej prezentacji klas. 4 DIAGRAMY KLAS. 4 Diagramy klas. 4.1 Wprowadzenie. Diagram klas - w ujednoliconym języku modelowania jest to statyczny diagram strukturalny, przedstawiający strukturę systemu w modelach obiektowych przez

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ROZWOJU GIS

TENDENCJE ROZWOJU GIS TENDENCJE ROZWOJU GIS WYKŁAD 1 INFRASTRUKTURY DANYCH PRZESTRZENNYCH Dr hab. inż. 13 października 2006 r. 1 INFRASTRUKTURY DANYCH PRZESTRZENNYCH 1. GENEZA Źródło rozwoju Trudności i ograniczenia Sposób

Bardziej szczegółowo

BAZY WIEDZY O MAZOWSZU

BAZY WIEDZY O MAZOWSZU TECHNICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU BAZY WIEDZY O MAZOWSZU Aneta Staniewska Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 16 czerwca 2010 r. AGENDA 1. WIZJA SYSTEMU 2. STRUKTURA WĘZŁOWA 3. ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

Modelowanie Informacji Katastralnej

Modelowanie Informacji Katastralnej Modelowanie Informacji Katastralnej Jarosław Bydłosz Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geomatyki Modelowanie informacji geograficznej dla potrzeb budowy infrastruktury informacji

Bardziej szczegółowo

System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją. KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2

System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją. KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2 System informacyjny całokształt składników tworzących system do przechowywania i operowania informacją KP, SIT definicje, rodzaje, modelowanie 2 Definicja SIP/GIS SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ SPATIAL

Bardziej szczegółowo

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego

Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w uniwersalnym

Bardziej szczegółowo

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9 Zasady Nazewnictwa Dokumentów 2007-11-08 Strona 1 z 9 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Znaczenie spójnych zasady nazewnictwa... 3 III. Zasady nazewnictwa wybrane zagadnienia... 3 1. Język oraz forma nazewnictwa...

Bardziej szczegółowo

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 8-9 grudzień 2008r. Warszawa/Zegrze Rola projektu w realizacji zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w działaniach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Jolanta Orlińska Główny Geodeta Kraju Plan

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy z dziedziny modelowania i wdrażania baz danych przestrzennych w aspekcie dydaktyki. Artur Krawczyk AGH Akademia Górniczo Hutnicza

Wybrane problemy z dziedziny modelowania i wdrażania baz danych przestrzennych w aspekcie dydaktyki. Artur Krawczyk AGH Akademia Górniczo Hutnicza Wybrane problemy z dziedziny modelowania i wdrażania baz danych przestrzennych w aspekcie dydaktyki Artur Krawczyk AGH Akademia Górniczo Hutnicza Problem modelowania tekstowego opisu elementu geometrycznego

Bardziej szczegółowo

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r.

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP lub aplikacji GML Infrastruktura informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy klas. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy klas WYKŁAD Piotr Ciskowski przedstawienie statyki systemu graficzne przedstawienie statycznych, deklaratywnych elementów dziedziny przedmiotowej oraz związków między nimi obiekty byt, egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wykład 3: Model związków encji.

Bazy danych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wykład 3: Model związków encji. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Bazy danych Wykład 3: Model związków encji. dr inż. Magdalena Krakowiak makrakowiak@wi.zut.edu.pl Co to jest model związków encji? Model związków

Bardziej szczegółowo

MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE

MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE MOTYWY I UWARUNKOWANIA STANDARYZACJI INFORMATYCZNEJ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINACH I WOJEWÓDZTWIE Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim

Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Założenia dla rozwiązań narzędziowych zarządzania bazą danych obiektów topograficznych na poziomie wojewódzkim Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar BGWM w Warszawie Wojciech

Bardziej szczegółowo

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.

Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny. PI-14 01/12 Baza danych to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą i zintegrowanych danych z pewnej dziedziny.! Likwidacja lub znaczne ograniczenie redundancji (powtarzania się) danych! Integracja danych!

Bardziej szczegółowo

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski

Diagramy przypadków użycia. WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagramy przypadków użycia WYKŁAD Piotr Ciskowski Diagram przypadków użycia definiowanie wymagań systemowych graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów, związków między nimi występujących w danej

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu firmy INTERGRAPH

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu firmy INTERGRAPH Implementacja standardu GML w oprogramowaniu firmy INTERGRAPH Intergraph Corporation, Security, Government & Infrastructure Division (SG&I) Wydział Geodezji i Kartografii PW, Zakład Kartografii Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych GESUT i BDOT500 będą prowadzone w systemie teleinformatycznym. Baza danych GESUT prowadzona będzie dla obszaru całego kraju, natomiast

Bazy danych GESUT i BDOT500 będą prowadzone w systemie teleinformatycznym. Baza danych GESUT prowadzona będzie dla obszaru całego kraju, natomiast Uzasadnienie Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Projekt

Bardziej szczegółowo

Normy terminologiczne w informacji naukowej

Normy terminologiczne w informacji naukowej XII KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ Zakopane 2013 Normy terminologiczne w informacji naukowej Anna Matysek Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RÓŻNIC POMIĘDZY MODELAMI DANYCH BDOT10K I TBD

ANALIZA RÓŻNIC POMIĘDZY MODELAMI DANYCH BDOT10K I TBD ANALIZA RÓŻNIC POMIĘDZY MODELAMI DANYCH BDOT10K I TBD Akademia Kartografii i Geoinformatyki Wrocław, 13-15 maja 2015 Dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW Zakład Kartografii, WGiK Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

The Binder Consulting

The Binder Consulting The Binder Consulting Contents Indywidualne szkolenia specjalistyczne...3 Konsultacje dla tworzenia rozwiazan mobilnych... 3 Dedykowane rozwiazania informatyczne... 3 Konsultacje i wdrożenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3.

Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. 1 Modelowanie obiektowe - Ćw. 3. Treść zajęć: Diagramy przypadków użycia. Zasady tworzenia diagramów przypadków użycia w programie Enterprise Architect. Poznane dotychczas diagramy (czyli diagramy klas)

Bardziej szczegółowo

Diagramy UML, przykład problemu kolizji

Diagramy UML, przykład problemu kolizji Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.edu.pl Katedra Cybernetyki i Robotyki Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2015 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu

Bardziej szczegółowo

GEODEZYJNE POMIARY SZCZEGÓŁOWE 2 WYKŁAD 1 STANDARDY TECHNICZNE DOTYCZĄCE OSNÓW SZCZEGÓŁOWYCH I ICH INTERPRETACJA

GEODEZYJNE POMIARY SZCZEGÓŁOWE 2 WYKŁAD 1 STANDARDY TECHNICZNE DOTYCZĄCE OSNÓW SZCZEGÓŁOWYCH I ICH INTERPRETACJA GEODEZYJNE POMIARY SZCZEGÓŁOWE 2 WYKŁAD 1 STANDARDY TECHNICZNE DOTYCZĄCE OSNÓW SZCZEGÓŁOWYCH I ICH INTERPRETACJA 1 Delegacja zawarta w art. 19 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO TWORZENIE INFRASTRUKTURY DANYCH GEOREFERENCYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Ewa Janczar Kierownik Działu Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania III WYKŁAD 4

Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Podstawy programowania III WYKŁAD 4 Jan Kazimirski 1 Podstawy UML-a 2 UML UML Unified Modeling Language formalny język modelowania systemu informatycznego. Aktualna wersja 2.3 Stosuje paradygmat obiektowy.

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com Diagramy klas dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com O czym będzie? Notacja Ujęcie w różnych perspektywach Prezentacja atrybutów Operacje i metody Zależności Klasy aktywne,

Bardziej szczegółowo

Metadane. Profile metadanych.

Metadane. Profile metadanych. Metadane. Profile metadanych. Maciej Rossa maciej.rossa@pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny www.pgi.gov.pl Co to są metadane? Metadane to dane o danych (dane zawierające informacje o zbiorach danych)

Bardziej szczegółowo

Modele bezpieczeństwa logicznego i ich implementacje w systemach informatycznych / Aneta Poniszewska-Marańda. Warszawa, 2013.

Modele bezpieczeństwa logicznego i ich implementacje w systemach informatycznych / Aneta Poniszewska-Marańda. Warszawa, 2013. Modele bezpieczeństwa logicznego i ich implementacje w systemach informatycznych / Aneta Poniszewska-Marańda. Warszawa, 2013 Spis treści I. Bezpieczeństwo systemów informatycznych Rozdział 1. Wstęp 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji

Diagramu Związków Encji - CELE. Diagram Związków Encji - CHARAKTERYSTYKA. Diagram Związków Encji - Podstawowe bloki składowe i reguły konstrukcji Diagramy związków encji (ERD) 1 Projektowanie bazy danych za pomocą narzędzi CASE Materiał pochodzi ze strony : http://jjakiela.prz.edu.pl/labs.htm Diagramu Związków Encji - CELE Zrozumienie struktury

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce- epolska, w ramach którego realizowany Projekt pt. Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Bazy danych dla MPZP Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Historia rozwoju aplikacji ETAP I Standaryzacja opracowań w ramach pracowni urbanistycznej Usprawnienie akwizycji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do UML, przykład użycia kolizja

Wprowadzenie do UML, przykład użycia kolizja Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2012 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT Konferencja Harmonizacja baz danych georeferencyjnych 1 Zegrze Południowe, 8-9 grudzień 2008 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Problematyka modelowania bazy danych mapy zasadniczej i GESUT

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa?

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? Koszalin, 15-16.05.2006 III Zawodowa Konferencja Zawód kartografa 200910151500 Agenda 1. Koncepcja SKBDT 2. Podstawowe założenia koncepcji

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Modelowanie. Wykład 1: Wprowadzenie do Modelowania i języka UML. Anna Kulig

Modelowanie. Wykład 1: Wprowadzenie do Modelowania i języka UML. Anna Kulig Modelowanie Obiektowe Wykład 1: Wprowadzenie do Modelowania i języka UML Anna Kulig Wprowadzenie do modelowania Zasady Pojęcia Wprowadzenie do języka UML Plan wykładu Model jest uproszczeniem rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 08.12.2009 r. p r o j e k t ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie sposobu i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych

Bardziej szczegółowo

Sposób na obsłużenie polskich standardów danych GIS. Antoni Łabaj SmallGIS sp. z o.o.

Sposób na obsłużenie polskich standardów danych GIS. Antoni Łabaj SmallGIS sp. z o.o. Sposób na obsłużenie polskich standardów danych GIS Antoni Łabaj SmallGIS sp. z o.o. Co należy rozumieć przez standard danych GIS? Standard udokumentowane porozumienie potencjalnych użytkowników eliminujące

Bardziej szczegółowo

Feature Driven Development

Feature Driven Development Feature Driven Development lekka metodyka tworzenia oprogramowania Kasprzyk Andrzej IS II Wstęp Feature Driven Development (FDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która wspomaga zarządzanie fazami

Bardziej szczegółowo

Świat rzeczywisty i jego model

Świat rzeczywisty i jego model 2 Świat rzeczywisty i jego model Świat rzeczywisty (dziedzina problemu) Świat obiektów (model dziedziny) Dom Samochód Osoba Modelowanie 3 Byty i obiekty Byt - element świata rzeczywistego (dziedziny problemu),

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Projekt małej Bazy Danych.

Projekt małej Bazy Danych. Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Projekt małej Bazy Danych. Przykałdowa baza danych dotycząca forum dyskusyjnego. Autor: Magister inżynier Ireneusz Łukasz Dzitkowski Wałcz, dnia: 08. 02. 2012r. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRAWNE I NORMY W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

DOKUMENTY PRAWNE I NORMY W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY DOKUMENTY PRAWNE I NORMY W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA opracowanie AGNIESZKA ZIĘTALA MARIA WOŁOSZYN MARTA GĘBAROWSKA PBW RZESZÓW 2013 www.rzeszow.pbw.org.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji

Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Analiza i programowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 6: Projektowanie obiektowe: diagramy interakcji Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Przejście

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Planowanie przestrzenne w świetle ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Lidia Piotrowska Naczelnik Wydziału Planowania Regionalnego i Współpracy Transgranicznej Minister

Bardziej szczegółowo

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym

Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym Diagramy ERD. Model struktury danych jest najczęściej tworzony z wykorzystaniem diagramów pojęciowych (konceptualnych). Najpopularniejszym konceptualnym modelem danych jest tzw. model związków encji (ERM

Bardziej szczegółowo

Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje

Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje Wyklad 3 mgr inż. Maciej Lasota mgr inż. Karol Wieczorek Politechnika Świętokrzyska Katedra Informatyki Kielce, 2009 Definicje Operacje na

Bardziej szczegółowo

BADANIE I OCENA ZGODNOŚCI Z INSPIRE

BADANIE I OCENA ZGODNOŚCI Z INSPIRE BADANIE I OCENA ZGODNOŚCI Z INSPIRE Agnieszka Chojka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie XXIII Konferencja PTIP, 6-8 listopada 2013 r., Warszawa INSPIRE w Polsce ustawa o infrastrukturze informacji

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo