Normy ISO serii 19100

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Normy ISO serii 19100"

Transkrypt

1 Normy ISO serii

2 Normy ISO Plan 2 Plan szkolenia Godzina/czas 16:00-16:30 (30 min) 16:30-17:30 (60 min) 17:30-17:40 (10 min) 17:40-18:30 (50 min) Temat Wprowadzenie do norm ISO serii (Standaryzacja, normy, oznaczenia, stosowanie norm, KT297 informacja geograficzna) Normy ISO: 19101, 19103, 19109, 19107,19110 (Język schematów pojęciowych, schemat aplikacyjny, katalog typów obiektów, definicje) Przerwa Normy ISO: 19115, 19139, 19111, 19108,19136 (Metadane, opis systemów referencyjnych, implementacja do schematu GML)

3 Normy ISO wprowadzenie Agenda: 3 Wstęp Standaryzacja a normalizacja Stosowanie norm Komitet techniczny Oznaczenia Normy ISO w Polsce

4 Normy ISO wprowadzenie O projekcie Wstęp 4 Jednolity Model Danych, opracowany został w ramach projektu: Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego Zadanie: Prace eksperckie mające na celu opracowanie zintegrowanego modelu danych katastralnych oraz mapy zasadniczej, zaprojektowanie struktury bazy danych według przyjętego modelu danych, określenie niezbędnych standardów technicznych dla projektu, opracowanie zasad aktualizacji Bazy Danych Topograficznych danymi zawartymi w zintegrowanej bazie danych oraz przeprowadzenie szkoleń w tym zakresie

5 Normy ISO wprowadzenie Szkolenie, dzień pierwszy Na jakim etapie szkolenia jesteśmy Wstęp 5 1. Oficjalne otwarcie szkolenia 2. Wprowadzenie do UML 3. Diagram klas i OCL 4. Podstawowe komponenty UML 5. Wprowadzenie do norm ISO Normy ISO część 1 7. Normy ISO część 2

6 Standaryzacja a normalizacja Normy ISO wprowadzenie Standaryzacja a normalizacja 6 Standaryzacja żywiołowe wprowadzenie pewnych wzorców, które są powszechnie akceptowane i uznawane za najlepsze w danych sytuacjach oraz postępowanie zgodnie z nimi. Wzorce te są nazywane standardami. Norma wg PN-N-02000:1994: ( ) przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony ( ) dokument ustalający do powszechnego i wielokrotnego stosowania zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonej dziedzinie (...) Normalizacja - proces opracowywania i wprowadzania norm. (z wykł. na PW prof. Pachelskiego)

7 Normy ISO wprowadzenie Normalizacja 7 Normalizacja w IG (1) Informacja geograficzna: Informacja dotycząca zjawisk jawnie bądź niejawnie powiązanych z położeniem odniesionym do Ziemi. Dane geograficzne: Dane z jawnym bądź niejawnym odniesieniem do położenia względem Ziemi. PN-EN-ISO 19101:2005

8 Normy ISO wprowadzenie Normalizacja 8 Normalizacja w IG (2) zespół środków informatycznych niezbędnych dla współdziałania oddzielnych realizacji GIS poprzez zapewnienie przepływu informacji pomiędzy odmiennymi środowiskami standaryzacja i normalizacja umożliwiają porozumiewanie się w warunkach wielorakiej, naturalnej i koniecznej różnorodności. (z wykł. na PW prof. Pachelskiego)

9 Struktura normalizacji IG Normy ISO wprowadzenie Normalizacja 9 ISO/TC 211 ISO CEN/TC 287 ENV EN PKN/KT 297 PN Branża geodezyjna Standardy (z wykł. na PW prof. Pachelskiego)

10 Normy ISO wprowadzenie Oznaczenia 10 Oznaczenia Oznaczenie normy: PN-EN-ISO-19101

11 Normy ISO wprowadzenie Stosowanie norm Proces budowy schematu aplikacyjnego 11 ISO Język schematu pojęciowego Modelowanie pojęciowe formalizm schematu aplikacyjnego Nieznormalizowany opis dziedziny, np. K-1, G-4, G-5, HARMONIZACJA Schemat aplikacyjny UML (model pojęciowy wg PN-EN-ISO) reguły budowy schematu aplikacyjnego integracja schematu aplikacyjnego ISO Reguły schematu aplikacyjnego, w tym GFM ISO 19107, 19108, 19111, Schematy pojęciowe znormalizowane (z referatu prof. Pachelskiego i dr Parzyńskiego PTIP 2007)

12 Normy ISO wprowadzenie Stosowanie norm 12 Integracja schematu aplikacyjnego (wg PN-EN-ISO 19101) (z referatu prof. Pachelskiego i dr Parzyńskiego PTIP 2007)

13 Normy ISO wprowadzenie Zastosowanie norm Stosowanie norm 13 System A Schemat wewnętrzny Krok 1 Wewnętrzny przekład System B Schemat wewnętrzny Wewnętrzny przekład Uzgodniony schemat aplikacyjny Krok 6 (z wykł. na PW prof. Pachelskiego) Krok 2 Kodowanie Dekodowanie Krok 5 Zakodowany zbiór danych Transfer danych Zakodowany zbiór danych Krok 3 Krok 4

14 Normy ISO wprowadzenie Stosowanie norm 14 Harmonizacja modeli (1) (z referatu prof. Pachelskiego i dr Parzyńskiego PTIP 2007)

15 Normy ISO wprowadzenie Stosowanie norm 15 Harmonizacja modeli (2) (z referatu prof. Pachelskiego i dr Parzyńskiego PTIP 2007)

16 Stan obecny Normy ISO wprowadzenie Stosowanie norm 16 (z referatu prof. Pachelskiego i dr Parzyńskiego PTIP 2007)

17 Normy ISO wprowadzenie Komitet techniczny 17 PKN/KT 297 Dotychczas PKN zatwierdził 17 norm z serii

18 Normy ISO w Polsce (1) Normy ISO wprowadzenie Normy ISO w Polsce 18 Normy zatwierdzone przez PKN: PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Model tworzenia norm PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Zgodność i testowanie zgodności PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Profile (norm bazowych) PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Schemat przestrzenny PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Schemat czasowy PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Reguły schematów aplikacyjnych PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Metodyka katalogowania obiektów PN-EN ISO Informacja geograficzna -- System Odniesienia przestrzenne za pomocą współrzędnych PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Odniesienia przestrzenne za pomocą identyfikatorów geograficznych

19 Normy ISO w Polsce (2) Normy zatwierdzone przez PKN (cd.): PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Informacja geograficzna -- Podstawy opisu jakości PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Procedury oceny jakości PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Metadane PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Usługi wyznaczania położenia PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Obrazowanie PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Kodowanie PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Usługi PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Środki dostępu do obiektów prostych -- Część 1: Wspólna struktura PN-EN ISO Informacja geograficzna -- Środki dostępu do obiektów prostych -- Część 2: Opcja SQL ISO/TS Język schematu pojęciowego Normy ISO wprowadzenie Normy ISO w Polsce Za chwilę przeanalizujemy poszczególne normy z serii 19100, bezpośrednio związane z opracowanym modelem danych 19

20 Normy ISO część 1 Agenda: 20 Wstęp ISO ISO ISO ISO ISO 19110

21 Normy ISO część 1 Szkolenie, dzień pierwszy Na jakim etapie szkolenia jesteśmy Wstęp Oficjalne otwarcie szkolenia 2. Wprowadzenie do UML 3. Diagram klas i OCL 4. Podstawowe komponenty UML 5. Wprowadzenie do norm ISO Normy ISO część 1 7. Normy ISO część 2

22 Normy ISO część 1 ISO PN-EN ISO 19101:2005 Geographic Information Reference Model Jako polska norma występuje pod tytułem Informacja geograficzna Model Tworzenia Norm Data zatwierdzenia: Data publikacji: Liczba stron: 44 Zespół normalizacyjny: ZBD Komitet techniczny: 297 Wprowadza: EN ISO 19101:2005 [IDT] Zgodna:ISO 19101:2002 [IDT] Zastępuje: PN-N-12009:2004 Niniejsza norma ISO jest wprowadzeniem i przewodnikiem w zakresie rodziny norm ISO dotyczących informacji geograficznej. Podano w niej podstawowe zasady stosowane w standardach dotyczących informacji geograficznej. Przedstawiono wizję normalizacji, której stosowanie w zakresie informacji geograficznej umożliwi integrację istniejących i przyszłych technologii informatycznych i aplikacji.

23 Normy ISO część 1 Model referencyjny. Pięć głównych grup norm ISO Warunki ramowe i model referencyjny IG IT Administracja danymi Katalogowanie, Referencje (wg xy, wg id), Jakość, Metadane Serwisy IG Pozycjonowanie, Prezentacja, Kodowanie Modele danych i operatory Schemat przestrzenny, czasowy, Operatory przestrzenne, reguły schematów aplikacyjnych Profile, standardy funkcjonalne

24 Normy ISO część 1 Położenie schematu aplikacyjnego ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 18) i przedstawia położenie schematu w strukturze modelu oraz główne elementy wchodzące w skład schematu aplikacyjnego. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

25 Normy ISO część 1 ISO Określanie położenia Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 21) i przedstawia szczegóły określania położenia. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

26 Normy ISO część 1 ISO Obiekty przestrzenne Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 19) i przedstawia usytuowanie obiektów przestrzennych w modelu. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

27 Normy ISO część 1 ISO ISO/TS Conceptual schema language PKN nie udostępnia tej specyfikacji. Nazwę specyfikacji tłumaczymy jako: -Język schematów pojęciowych Specyfikacja techniczna dotyczy zasad adaptacji i użytkowania języka opisu schematów pojęciowych (conceptual schema language - CSL). Standaryzacja CSL jest konieczna, do uzyskania jednoznaczności opisu modeli, które powinny być interpretowalne przez komputery - w zakresie tworzenia, przechowywania, udostępniania i wymiany danych i korzystania z usług. Stwarza to warunki uzyskania interoperacyjności przy różnych środowiskach

28 Podstawowe typy danych (1) Normy ISO część 1 ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 10) i przedstawia podstawowe typy danych. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

29 Normy ISO część 1 Podstawowe typy danych (2) ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 11) i przedstawia elementarne typy danych. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

30 Typy liczbowe (numeryczne) Normy ISO część 1 ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 12) i przedstawia typy numeryczne. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

31 Typy dotyczące prawdy Normy ISO część 1 ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 16) i przedstawia typy logiczne. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

32 Typy wielkości mierzonych Normy ISO część 1 ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu. Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 26) i przedstawia typy jednostek, w których mogą być zapisywane wyniki pomiarów. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

33 Normy ISO część 1 ISO Struktura pakietów Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 32) i przedstawia strukturę pakietów. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

34 Normy ISO część 1 ISO PN-EN ISO 19109: Rules for application schema Jako polska norma występuje pod tytułem - Informacja geograficzna - Reguły schematów aplikacyjnych Data zatwierdzenia: Data publikacji: Liczba stron: 73 Zespół normalizacyjny: ZBD Komitet techniczny: 297 Wprowadza: EN ISO 19109:2006 [IDT] Zgodna:ISO 19109:2005 [IDT] Zastępuje: PN-EN ISO 19109:2006 Zdefiniowano reguły tworzenia i dokumentowania schematów aplikacyjnych, łącznie z zasadami definiowania obiektów modelowych. Uwzględniono: modelowanie pojęciowe obiektów i ich właściwości w danym zakresie przedmiotowym; definiowanie schematów aplikacyjnych; stosowanie języka schematu pojęciowego (CSL) w schematach aplikacyjnych; integrowanie schematów znormalizowanych z innych norm w dziedzinie informacji geograficznej z danym schematem aplikacyjnym

35 Normy ISO część 1 Położenie schematu aplikacyjnego ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 10) i przedstawia drogę od rzeczywistości do danych geograficznych. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

36 Normy ISO część 1 ISO Atrybuty obiektów Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 17) i przedstawia rodzaje atrybutów obiektów. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

37 Normy ISO część 1 ISO Typy relacji Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 19) i przedstawia relacje zachodzące pomiędzy obiektami. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

38 Normy ISO część 1 ISO Meta-model: GFM Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 12) i przedstawia skład schematu aplikacyjnego. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

39 Normy ISO część 1 ISO Fragment modelu GESUT (przykład) 39 Diagram został zaczerpnięty z referatu prof. Pachelskiego i dr Parzyńskiego (PTIP 2007).

40 Normy ISO część 1 Fragment rejonu zurbanizowanego ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 48) i przedstawia przykłady złożonych Obiektów przestrzennych i ich topologię. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

41 Normy ISO część 1 ISO PN-EN ISO 19107: Spatial schema Jako polska norma występuje pod tytułem - Informacja geograficzna - Schemat przestrzenny Data zatwierdzenia: Data publikacji: Liczba stron: 168 Zespół normalizacyjny: ZBD Komitet techniczny: 297 Wprowadza: EN ISO 19107:2005 [IDT] Zgodna:ISO 19107:2003 [IDT] Zastępuje: PN-N-12160:2004 Ustalono schematy pojęciowe do opisywania przestrzennych cech różnorodnych obiektów geograficznych oraz manipulowania tymi cechami. Cechy obiektów zostały opisane wyłącznie za pomocą danych wektorowych. Modele geometryczne objęte niniejszą normą dostarczają środków do opisów ilościowych, za pomocą współrzędnych i funkcji matematycznych, przestrzennych cech obiektów. Zawarte w normie modele topologiczne dostarczają środków do opisów jakościowych przestrzennych charakterystyk obiektów geograficznych i związków pomiędzy nimi.

42 Zależności między pakietami Normy ISO część 1 ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 21) i przedstawia zależności pomiędzy pakietami Geometrii i topologii. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

43 Normy ISO część 1 ISO Pakiet geometrii Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 23) i przedstawia zawartość oraz zależności między klasami w pakiecie geometrii. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

44 Normy ISO część 1 Podstawowe klasy z pakietu geometrii ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 24) i przedstawia podstawowe klasy geometryczne z relacjami między nimi. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

45 Normy ISO część 1 ISO Klasa GM_Object Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 26) i przedstawia podstawową klasę GM_Object (tzw. korzeń ). Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

46 Normy ISO część 1 Klasa GM_Primitive ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 36) i przedstawia klasę GM_Primitive z jej podtypami. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

47 Normy ISO część 1 ISO Klasa GM_Point Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 38) i przedstawia klasę GM_Point. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

48 Normy ISO część 1 ISO Klasa DirectPosition Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 48) i przedstawia klasę DirectPosition. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

49 Normy ISO część 1 ISO Pakiety topologii Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 99) i przedstawia zawartość oraz zależności między klasami w pakietach topologii. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

50 Normy ISO część 1 ISO Klasy topologii Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 100) i przedstawia klasy z pakietu topologii. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

51 Normy ISO część 1 Połączenie geometrii z topologią ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 101) i przedstawia relacje zachodzące między klasami z pakietu geometrii i topologii. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

52 Normy ISO część 1 ISO Klasa TP_Object Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 102) i przedstawia klasę TP_Object. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

53 Normy ISO część 1 ISO Klasa TP_Primitive Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 108) i przedstawia klasę TP_Primitive. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

54 Normy ISO część 1 ISO Klasa TP_Node Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 113) i przedstawia klasę TP_Node. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

55 Normy ISO część 1 ISO PN-EN ISO 19110: Methodology for feature cataloguing Jako polska norma występuje pod tytułem - Informacja geograficzna - Metodyka katalogowania obiektów Data zatwierdzenia: Data publikacji: Liczba stron: 57 Zespół normalizacyjny: ZBD Komitet techniczny: 297 Wprowadza: EN ISO 19110:2006 [IDT] Zgodna:ISO 19110:2005 [IDT] Zdefiniowano metodykę katalogowania typów obiektów oraz określono jak klasyfikacja typów obiektów jest zorganizowana w katalogu obiektów oraz przedstawiana użytkownikom zbioru danych geograficznych. Metodyka ta ma zastosowanie do tworzenia katalogów typów obiektów w uprzednio nieskatalogowanych dziedzinach, jak też do rewizji istniejących katalogów obiektów w celu uzyskania zgodności z praktyką normalizacyjną

56 Podstawowe wymagania Przedstawiono zbiór reguł dla katalogów obiektów, które muszą być spełnione. Wyszczególnione zostały wymagania dotyczące informacji o elementach: Sposobu nazewnictwa; Sposobu definicji; Operacji na obiektach; Atrybutów obiektów; List wartości atrybutów obiektów; Powiązań obiektów; Ról powiązania. Normy ISO część 1 ISO

57 Diagram katalogu obiektów Normy ISO część 1 ISO Prezentacja obejmuje omówienie diagramu Diagram został zaczerpnięty z normy PN-EU-ISO (str. 26) i przedstawia model koncepcyjny katalogu obiektów. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

58 Normy ISO część 1 Przykład opisu katalogu obiektów ISO Prezentacja obejmuje omówienie tabeli Tabela została zaczerpnięta z normy PN-EU-ISO (str. 18) i przedstawia część opisu typów obiektów jaki powinien się znaleźć w katalogu obiektów. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

59 Normy ISO część 1 ISO Rola w relacji Prezentacja obejmuje omówienie tabeli Tabela została zaczerpnięta z normy PN-EU-ISO (str. 23) i przedstawia opis roli w relacji, jaki powinien się znaleźć w katalogu obiektów. Ze względu na ochronę praw autorskich i zabronione kopiowanie Norm ISO nie wydrukowano tego materiału

60 Normy ISO część 2 Agenda: 60 Wstęp ISO ISO ISO ISO ISO Podsumowanie

61 Normy ISO część 2 Szkolenie, dzień pierwszy Na jakim etapie szkolenia jesteśmy Wstęp Oficjalne otwarcie szkolenia 2. Wprowadzenie do UML 3. Diagram klas i OCL 4. Podstawowe komponenty UML 5. Wprowadzenie do norm ISO Normy ISO część 1 7. Normy ISO część 2

62 Normy ISO część 2 ISO ISO Uszczegółowienie modelu Przeanalizujmy teraz normy i

63 Normy ISO część 2 ISO PN-EN ISO 19115:2005 Geographic information Metadata Informacja geograficzna Metadane Data zatwierdzenia: Data publikacji: Liczba stron: 142 Zespół normalizacyjny: ZBD Komitet techniczny: 297 Wprowadza: EN ISO 19115:2005 [IDT] Zgodna: ISO 19115:2003 [IDT] Zdefiniowano metadane do zapisu informacji o identyfikacji zbiorów geograficznych, zasięgu, jakości danych, zastosowanych schematach przestrzennych i czasowych, systemach odniesienia oraz zasadach rozpowszechniania cyfrowych danych geograficznych. Zdefiniowano schemat pojęciowy metadanych, wskazano bazowy zestaw metadanych (core metadata). Ustanowiono jednolitą terminologię dla metadanych oraz przedstawiono mechanizmy rozszerzanie normatywnych metadanych o nowe elementy.

64 Normy ISO część 2 ISO Zakres normy Norma przeznaczona jest do: - katalogowania zbiorów danych, wykorzystania w hurtowniach danych oraz pełnego opisu zbiorów danych; - opisu zbiorów danych geograficznych, serii zbiorów i pojedynczych obiektów geograficznych oraz ich właściwości; W normie zdefiniowano pakiety UML metadanych, diagramy klas, słowniki danych, bazowe metadane, reguły tworzenia rozszerzeń i profilów metadanych. Norma ma głównie zastosowanie dla informacji geograficznej w postaci cyfrowej, ale jej założenia mogą być także wykorzystywane dla innych form informacji geograficznej.

65 Zbiór danych, seria zbiorów Normy ISO część 2 ISO Zbiór danych jednorodny z punktu widzenia metadanych zbiór utworzony w ramach jednego produktu przestrzennego. Seria zbiorów grupa zbiorów danych stanowiąca jeden produkt utworzony według wspólnych założeń, mająca to samo przeznaczenie i występująca pod wspólnym tytułem.

66 Normy ISO część 2 Metadane pojęcie, cel tworzenia i prowadzenia ISO Metadane dane o danych Metadane tworzone i prowadzone są w celu ułatwienia szybkiego znalezienia interesujących klienta danych, umożliwienia oceny znalezionych danych pod kątem ich przydatności dla klienta, dostarczenia informacji o sposobach uzyskania dostępu do danych, umożliwienia korzystania z danych przestrzennych jak największej liczbie użytkowników poprzez dostarczenie szybkiej i dobrej informacji o danych.

67 Normy ISO część 2 ISO Pakiety metadanych w notacji UML W normie podany jest diagram pakietów, który pokazuje zależności między pakietami o następujących nazwach i oznaczonymi stereotypem <<Leaf>> : Metadata entity set information, Identification information, Units of measure, Extent, Reference system information, Metadadata extension information, Distribution information, Citation and responsible party information, Content information, Constraint information, Portrayal catalogue information, Maintenance information, Application schema information, Data quality information, Spatial representation information 67

68 Normy ISO część 2 ISO Zależność między pakietami metadanych a encjami metadanych 68

69 Normy ISO część 2 Zależności między modelem UML a słownikiem danych ISO

70 Normy ISO część 2 Diagramy klas UML (1/2) (przykład) ISO Przykładowy diagram klas zawarty jest w pakiecie Informacja o rozpowszechnianiu Z pakietem powiązana jest encja (klasa UML)

71 Normy ISO część 2 Diagram klas (2/2) (przykład) ISO Diagram klas UML Informacja o rozpowszechnianiu zawiera takie klasy jak: MD_Metadata, MD_Distribution, MD_DigitalTransferOption, MD_Distributor, MD_Format, MD_StandardOrderProcess. Między klasami zdefiniowane zostały asocjacje, asocjacje z agregacją i nawigacją. Na diagramie zdefiniowana jest także klasa MD_Medium o stereotypie <<DataType>>, klasy MD_MediumFormatCode i MD_MediumNameCode o stereotypie <<CodeList>>.

72 Normy ISO część 2 Słownik danych (przykład) ISO Fragment słownika Informacja o rozpowszechnianiu Kolumna Obligatoryjność/Warunkowość: M encja (element) metadanych jest obowiązkowa (O); powinna być dokumentowana O encja (element) metadanych jest fakultatywna (F); dopuszcza się, że jest lub nie jest dokumentowana C encja (element) metadanych jest warunkowa (W); co najmniej jedna encja metadanych lub element metadanych jest obligatoryjny

73 Normy ISO część 2 Podstawowy zestaw metadanych dla zbiorów danych ISO

74 Normy ISO część 2 Profil społeczności (1/2) ISO Profil metadanych (profil społeczności): to podzbiór klas i elementów podstawowego standardu metadanych, ewentualnie rozszerzony o elementy metadanych nie występujące w standardzie podstawowym, utworzony w celu spełnienia wymagań określonej grupy użytkowników. Przykład Krajowy Profil Metadanych

75 Normy ISO część 2 Profil społeczności (2/2) ISO

76 Normy ISO część 2 ISO ISO/TS Geographic information- Metadata - Implementation specification Informacja geograficzna- Metadane Specyfikacja implementacji Specyfikacja określa model implementacji UML oparty na abstrakcyjnym modelu UML zawartym w normie PN-EN ISO i definiuje schemat XML powstający z modelu implementacji UML. Specyfikacja przyczynia się do uzyskiwania interoperacyjności poprzez zapewnienie jednolitych zasad opisywania, walidowania i wymiany metadanych dotyczących zbiorów danych.

77 Normy ISO część 2 Metadane zbioru danych Schematy implementacyjne UML ISO Metadane dla opisu danych geograficznych są zdefiniowane poprzez implementacyjny model obiektowy wyrażony w języku UML. Diagramy przedstawiają widoki (perspektywy) całego fizycznego modelu metadanych. Każdy diagram definiuje sekcję metadanych (pakiet UML) powiązanych encji, elementów, typów danych i list kodowych.

78 Normy ISO część 2 Metadane zbioru danych Schemat XML ISO Obszerny profil metadanych zbiorów danych jest prezentowany w formacie Schematu XML. Schemat XML jest generowany bezpośrednio i automatycznie z modeli UML poprzez odpowiednie aplikacje, skrypty, schematy. Schemat opisuje strukturę i zawartość obowiązkowych i fakultatywnych elementów modelu metadanych. Ten schemat może być użyty do sprawdzenia poprawności (walidacji) dokumentów instancji w celu oceny ich zgodności modelem implementacji metadanych.

79 Reguły i opis kodowania Normy ISO część 2 ISO Przedstawiono ogólne zasady obowiązujące przy transformacji diagramów UML na schemat XSD zgodnie z regułami ISO Przedstawione zostały sposoby transformacji klas i pakietów UML na typy w schemacie XSD.

80 Normy ISO część 2 ISO Fragment schematu XML implementacji metadanych zbioru danych 80

81 Uszczegółowienie modelu Normy ISO część 2 ISO Przeanalizujmy teraz normę

82 Normy ISO część 2 ISO PN-EN ISO 19111:2007 Geographic information - Spatial referencing by coordinates Informacja geograficzna - Odniesienia przestrzenne za pomocą współrzędnych Data zatwierdzenia: Data publikacji: Liczba stron: 80 Zespół normalizacyjny: ZBD Komitet techniczny: 297 Wprowadza: EN ISO 19111:2007 [IDT] Zgodna: ISO 19111:2007 [IDT] Zastępuje: PN-EN ISO 19111:2005 Przedstawiono elementy niezbędne do zdefiniowania różnych typów układów współrzędnych oraz systemów odniesienia, mających zastosowanie w informacji geograficznej. Opisano również transformacje współrzędnych i konwersje współrzędnych pomiędzy dwoma różnymi systemami odniesienia.

83 Normy ISO część 2 ISO Zakres normy Norma definiuje schemat pojęciowy dla opisu odniesienia przestrzennego za pomocą współrzędnych. Określa minimum danych potrzebnych do określenia 1-, 2- i 3- wymiarowych systemów odniesienia opartych na współrzędnych. Norma opisuje także informacje wymagane do zmiany wartości współrzędnych przy przejściu z jednego systemu odniesienia opartego na współrzędnych do innego. Norma ma głównie zastosowanie dla informacji geograficznej w postaci cyfrowej, ale jej założenia mogą być także wykorzystywane dla innych form informacji geograficznej.

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski opracował: Bartosz Kopańczyk Skróty 1 GGK (Główny Geodeta Kraju) GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) OGC (ang. Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura informacji przestrzennej w ochronie środowiska cz. 1a Wprowadzenie do infrastruktur informacji przestrzennej

Infrastruktura informacji przestrzennej w ochronie środowiska cz. 1a Wprowadzenie do infrastruktur informacji przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Infrastruktura informacji przestrzennej w ochronie środowiska cz. 1a Wprowadzenie do infrastruktur

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie

Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie Załącznik nr 4b do SIWZ Zadanie 12. Oprogramowanie S t r o n a 1 S t r o n a 2 Tabela 1 - Karta produktu (wymagania GIS) Zadanie 12 Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA

SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP, SIT, GIS, GEOMATYKA SIP Systemy informacji przestrzennej na tle innych systemów informacyjnych charakteryzują się występowaniem w nich informacji przestrzennej. Informacją przestrzenną jest informacja

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg

Adam Augustynowicz OPEGIEKA Elbląg Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i bazy danych topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

Analiza obowiązujących standardów i norm w zakresie informatyki medycznej w Polsce oraz UE, które będą obowiązywać w Programie

Analiza obowiązujących standardów i norm w zakresie informatyki medycznej w Polsce oraz UE, które będą obowiązywać w Programie Analiza obowiązujących standardów i norm w zakresie informatyki medycznej w Polsce oraz UE, które będą obowiązywać w Programie Opracował: Kazimierz Frączkowski Strona 1 z 43 Spis treści: 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Dokument: Architektura korporacyjna państwa Historia modyfikacji Wersja Data Autor zmiany Opis zmiany 0.5 28.08.2014

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA NA KIERUNKU INFORMATYKA GEOPORTAL GEOPORTAL Autor: Aneta Rosłan Współautorzy: Paweł Krawczyk Maciej Wierzchowski

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia

Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Załącznik r 7do SIWZ Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Warunki Techniczne wykonania przedmiotu zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji, zarządzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Stan oraz omówienie norm, terminologii oraz ich znaczenia w implementacjach systemów informatycznych w ochronie zdrowia.

Stan oraz omówienie norm, terminologii oraz ich znaczenia w implementacjach systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Stan oraz omówienie norm, terminologii oraz ich znaczenia w implementacjach systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Ryszard Andrzejak Adam Kozierkiewicz Józef Janyszek 1 Spis treści. 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego

SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego nauka SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania SMESDaD synergetyczna metodyka rozwijania i wdrażania oprogramowania korporacyjnego i wdrażania oprogramowania korporacyjnego Grzegorz Rogus, Paweł Skrzyński,

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ mgr inż. Marcin Michał MIROŃCZUK Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZĄ DANYCH I ARCHITEKTURA AGENTOWA W SŁUŻBACH RATOWNICZYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Database management

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP

Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię GEO-MAP dr inż. Waldemar Izdebski Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska Geo-system Sp. z o.o. Realizacja zadań z zakresu budowy lokalnej infrastruktury informacji przestrzennej w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

C3. Standardy. 68 http://www.ebxml.org.

C3. Standardy. 68 http://www.ebxml.org. C3. Standardy Szeroki zakres zastosowania e-biznesu wywołuje potrzebę stosowania standardów elektronicznej współpracy i wymiany katalogowanych danych, zwłaszcza na rynku globalnym. Współdziałanie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy ISO/IEC, Część 2

Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Reguły dotyczące struktury i redagowania Norm Międzynarodowych Wersja polska Polski Komitet Normalizacyjny grudzień 2014 Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Reguły dotyczące struktury

Bardziej szczegółowo