Zarządzanie projektami i rysunkami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie projektami i rysunkami"

Transkrypt

1 Zarządzanie projektami i rysunkami Informacje ogólne Projekt jest plikiem, który zawiera różne rysunki, powiązane ze sobą w określony sposób. Projekt SEE może zawierać jeden lub więcej rysunków. Dany rysunek (schemat) reprezentuje odrębną część projektu. Domyślnie projekty programu SEE przechowywane są w folderze Projekty, znajdującym w folderze programu SEE (zalecane). Można tworzyć własne foldery do zarządzania i przechowywania w nich projektów. Jeżeli SEE jest używane przez wielu użytkowników, można utworzyć repozytorium do przechowywania projektów, które będzie udostępniane dla innych użytkowników. Każdy projekt SEE jest plikiem z rozszerzeniem ".seeprj", np.:. Jeden projekt SEE zawiera wszystkie schematy, które zostały w nim utworzone (zwykle określone przez daną grupę) i środowisko lokalne projektu. Środowisko lokalne projektu jest zbiorem wszystkich elementów, które zostały zawarte w projekcie. Szablon projektu to projekt, którego parametry zostały wcześniej określone. Do takich parametrów zaliczamy: arkusze formatowe, metody, właściwości projektu, nazwy grup, istniejące pliki, itp. Domyślnie, szablon projektu zawiera Stronę tytułową, Spis treści i pusty arkusz w grupie schematy zasadnicze. Podczas tworzenia nowego projektu można wybrać szablon projektu. Nowo utworzony projekt jest kopią wybranego szablonu, co oznacza, że będzie zawierał wszystkie jego ustawienia. Nowy projekt będzie miał taką samą strukturę jak szablon. SEE Electrical Expert 1

2 Do zarządzania projektami służy Eksplorator projektów. Pojęcie grupy Grupa jest podzespołem projektu, który zawiera rysunki o podobnym typie. Projekt może zawierać jedną lub więcej grup. Standardowo, wszystkie szablony (projekty modelowe) zawierają kilka grup. Grupa Schematy zasadnicze przeznaczona do zapisywania w niej schematów elektrycznych. Rysunki generowane przez przetwarzania CAE generowane są do innych grup. Przetwarzania CAE dotyczące oznaczania, numeracji potencjałowej, lokalizacji i referencji krosowych, mogą być wykonywane w całym projekcie, w grupach lub na wybranych schematach. Radzimy, aby podczas tworzenia projektów zachować standardowe parametry. Z drugiej strony użytkownik czasem musi podzielić projekt, zwłaszcza zawierający wiele schematów zasadniczych, na wiele równoważnych grup. Wtedy, połączone elektrycznie schematy mogą występować w różnych grupach. Użytkownik powinien zmodyfikować standardowe ustawienia, aby przetwarzania CAE obejmowały cały projekt. Eksplorator projektów Eksplorator projektów umożliwia otwieranie, tworzenie i zarządzanie projektami SEE. Ostatnio zamknięty projekt będzie otwarty automatycznie podczas uruchomienia aplikacji SEE. Można utworzyć jeden lub kilka katalogów Windows, aby rozmieścić i zapisać projekty. Folder Windows zawierający projekty jest oznaczony ikoną, a bieżący projekt jest oznaczony ikoną. Menu główne: Plik > Otwórz projekt Pasek narzędzi: Eksplorator projektów składa się z trzech obszarów: Na górze okna znajduje się pasek narzędzi Standard. Lewa kolumna wyświetla strukturę folderów, dostępnych na dyskach komputera oraz projekty. SEE Electrical Expert 2

3 Po prawej stronie okna, atrybuty zaznaczonego projektu. Otwarcie projektu SEE Electrical Expert otwiera w danej sesji tylko jeden projekt. Staje się on projektem bieżącym. Jeśli użytkownik uruchomi SEE kolejny raz, to będzie musiał wybrać inny projekt. Po otwarciu programu automatycznie uruchamia się ostatnio otwarty projekt i ostatnio otwarty rysunek lub wyświetlany jest Eksplorator schematów (zależnie od opcji edytora Opcje > Parametry edytora > Plik > Otwórz ostatnio otwarty schemat podczas otwierania modułu). W celu otwarcia innego projektu należy użyć Eksploratora projektów. Menu główne: Plik > Otwórz Projekt Wyświetli się Eksplorator projektów oraz zawartość foldera Projekty. Aby otworzyć wybrany projekt: Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany projekt i wybrać polecenie Otwórz lub Wykonać dwuklik na nazwie projektu lub Wybrać projekt i kliknąć ikonę na pasku narzędzi w Eksploratorze projektów. Projekt można również otworzyć bezpośrednio przy pomocy Eksploratora Windows, klikając dwukrotnie na jego nazwę "<nazwa_projektu>.seeprj". Otwieranie projektu utworzonego w poprzednich wersjach Jeśli użytkownik zamierza otworzyć projekt utworzony we wcześniejszej wersji SEE lub projekt wymagający wersyfikacji lub zarchiwizowany to w prawej kolumnie Eksploratora projektów zostanie wyświetlona odpowiednia informacja, np.: Jeśli użytkownik zamierza otworzyć projekt utworzony we wcześniejszej wersji SEE, wyświetli się informacja o konieczności konwersji projektu do bieżącej wersji. Użytkownik może przekonwertować projekt. Podczas otwierania projektu, program porównuje indeks środowiska zapisany w projekcie ze środowiskiem aktywnym. Możliwe są dwa przypadki: SEE Electrical Expert 3

4 indeksy są takie same. W tym przypadku projekt otwiera się automatycznie. Indeksy są różne. Wyświetli się okno z pytaniem, czy uaktualnić projekt zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w środowisku. Kliknąć na Aktualizuj teraz, w celu uaktualnienia projektu zgodnie ze środowiskiem. Podczas uaktualniania projektu, numer indeksu środowiska jest automatycznie dodawany i zapisywany w projekcie. Wykonywana jest aktualizacja bazy danych oraz prowadzony jest proces konwersji (kompresji) bazy danych projektu. Jeżeli podczas aktualizacji zostaną wykryte problemy (np. uszkodzenie projektu), to wyświetli się okno z ostrzeżeniem, które proponuje wybór pomiędzy dwoma opcjami: uruchomienie weryfikacji projektu w celu wykrycia problemów i naprawy projektu (zalecane) przerwanie kompresji i pozostawienie projektu bez zmian. Kliknąć na Przypomnij później, w celu otwarcia projektu bez modyfikacji. Projekt nie zostanie uaktualniony, a informacja wyświetli się ponownie przy kolejnej próbie otwarcia projektu, chyba projekt został zaktualizowany poleceniem Plik > Uaktualnij na podstawie środowiska. Kliknąć na Nie przypominaj ponownie, w celu otwarcia projektu bez modyfikacji. Projekt nie zostanie uaktualniony, a informacja o aktualizacji nie wyświetli się ponownie przy kolejnej próbie otwarcia projektu. Taki projekt można zaktualizować przy pomocy polecenia Plik > Uaktualnij na podstawie środowiska. Otwarcie projektu zapisanego w programie SEE 3000 lub 4000 Program nie konwertuje projektów wykonanych w SEE 3000 lub SEE Projekty te należy wpierw przekonwertować do formatu SEE Electrical EXPERT V3R3, włącznie ze środowiskiem. Tworzenie projektu Polecenie pozwala utworzyć nowy projekt. SEE Electrical Expert 4

5 Projekty mogą być tworzone w dowolnym folderze dyskowym lub w repozytorium, (jeśli klucz ma zaprogramowany moduł Concurrent Engineering, praca grupowa nad projektem). Menu główne: Menu kontekstowe Eksploratora: Plik > Nowy projekt Nowy > Projekt Pasek narzędzi: Z menu wybrać polecenie Plik > Nowy projekt. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowy projekt. W oknie można ustalić nazwę projektu, miejsce przechowywania projektu oraz szablon projektu. Szablony są dostępne po wybraniu odpowiednich zakładek, których nazwy odpowiadają dostępnym środowiskom. Wprowadzić nazwę projektu w polu "Nazwa". W polu "Folder" wyświetlane jest miejsce zapisu projektu. Użytkownik może wybrać dowolne miejsce zapisu, po kliknięciu na przycisk. Kliknąć zakładkę z nazwą środowiska, z którym ma być powiązany nowy projekt, standardowo Elec_IEC_V4. Szablony projektu są dostępne po wybraniu odpowiednich zakładek, których nazwy odpowiadają dostępnym środowiskom. Standardowo dostarczone środowisko Elec_IEC_V4 zawiera następujące szablony: Szablony Właściwości Ikona nie jest związana z żadnym szablonem. Po kliknięciu na nią, użytkownik może utworzyć nowy, pusty projekt, któremu może zadeklarować odpowiednie parametry. Ikona jest związana z szablonem projektu, w którym nie występują grupy. Po kliknięciu na nią, użytkownik może utworzyć nowy projekt, w którym kolejne rysunki będą zapisane bezpośrednio w projekcie. Oznaczanie symboli będzie prowadzone zgodnie z normą IEC wg lokalizacji, funkcji, rdzenia oraz numeru kolejnego. Ikona jest związana z szablonem projektu, w którym oznaczanie symboli jest przeprowadzane w zależności od lokalizacji, rdzenia i numeru kolejnego. Po kliknięciu na nią, użytkownik może utworzyć nowy projekt, zawierający standardowe grupy, SEE Electrical Expert 5

6 przeznaczone do zakładania w nich rysunków. Ikona jest związana z szablonem projektu, w którym oznaczanie symboli jest przeprowadzane w zależności od lokalizacji i funkcji oraz rdzenia i numeru kolejnego. Ikona jest związana z szablonem projektu, w którym oznaczanie symboli i połączeń jest przeprowadzane w zależności od numeru schematu oraz rdzenia i numeru kolejnego. Wskazać ikonę reprezentującą odpowiedni szablon. W zależności od wybranej ikony, utworzony projekt będzie posiadał specyficzne właściwości związane z wybranym szablonem. Jeśli użytkownik wskazał ikonę nowy "Nowy projekt", to powinien określić jego podstawowe właściwości. Dlatego należy w tym przypadku kliknąć na przycisk Właściwości. Notka: Nie jest możliwa modyfikacja Właściwości, po wybraniu innego szablonu niż Nowy projekt. Zmienić właściwości. Kliknąć OK. Po utworzeniu nowego projektu wyświetli się okno Tworzenie projektu, z informacją o pomyślnej realizacji tego procesu, w którym można zmienić Metody. Kliknąć OK. Nowo utworzony projekt uruchamia Eksplorator schematów. Notka: Wraz nowym projektem zapamiętywane jest powiązane z nim aktualne środowisko, oznaczone danym indeksem. Tworzenie szablonów projektów Szablon projektu jest projektem zapisanym w folderze \Templates\ (np.: D:\SEE Electrical Expert V4\ See_env\Elec_IEC_V4\Templates). Każdy szablon ma swoją nazwę i rozszerzenie ".seetpl". Użytkownik może utworzyć własny szablon, korzystając z poleceń dostępnych w Eksploratorze projektów. Otworzyć eksplorator projektów Plik > Otwórz projekt. Kliknąć ikonę szablony., znajdującą się na pasku narzędzi Eksploratora projektów, aby wyświetlić SEE Electrical Expert 6

7 Rozwinąć folder Szablony, znajdujący się na samym dole Eksploratora. W folderze znajdują się projekty szablonowe, odpowiadające dostępnym środowiskom. Wskazać środowisko (np. Elec_IEC_V4 ) Kliknąć Nowy > Szablon. Wyświetli się okno Nowy szablon. Wprowadzić jego nazwę. Kliknąć przycisk Właściwości, aby go określić właściwości szablonu. Wyświetli się okno Właściwości. Zadeklarować parametry przetwarzania. Notka: Parametrów związanych z unikalnością oznaczeń w projekcie lub grupie nie można będzie zmienić, po zapisie szablonu. Kliknąć OK. Otworzyć szablon (projekt szablonowy). Określić zespół parametrów nowego projektu modelowego takich jak: Określić typowy arkusz formatowy dla projektu, używając polecenia Metody > Schemat i atrybuty > Standardowy arkusz formatowy Utworzyć grupy i rysunki. Dobrać metody i rysunki parametryczne. Notka: Szablon można także utworzyć poprzez wykonanie kopii istniejącego projektu szablonowego. Określanie właściwości projektu podczas jego tworzenia Podczas zakładania projektu, użytkownik może określić jego szczególne właściwości. Te właściwości można określić w oknie dialogowym Nowy projekt:: Kliknąć przycisk Właściwości. Wyświetli się okno Właściwości: <nazwa_projektu>, zawierająca dwie zakładki. SEE Electrical Expert 7

8 Parametry Zakładka Parametry umożliwia określenie istotnych parametrów projektu. Niektórych z nich nie będzie można modyfikować po utworzeniu projektu. Parametry projektu są rozmieszczone w odpowiednich sekcjach. Sekcja Ogólne Sekcja ta pozwala zmodyfikować wartość kroku projektu (mm), zadeklarować ilość poziomów struktury, sposób oznaczania itd.. Wartość kroku schematu (mm) Użytkownik może zadeklarować krok (rozdzielczość), używany w projekcie, (domyślnie 5 mm), który będzie używany na schematach. Krok projektu używany jest w szczególności przez edytor schematów. W krokach wyrażona jest wielkość tekstu. Symbole i połączenia mogą być wstawiane wyłącznie w siatce wyrażonej w pełnych krokach. Notka 1: Im mniejszy krok będzie zadeklarowany, tym więcej symboli i połączeń użytkownik może zmieścić na danym arkuszu formatowym. Notka 2: W danym środowisku można zadeklarować Domyślny krok projektu. Wtedy nowy projekt, będzie uwzględniał ten krok. Wielkość symbolu zależy od wielkości kroku, ponieważ symbol jest tworzony w jednostkach wyrażonych w krokach. Końcówki elektryczne symbolu mogą być wstawiane wyłącznie w siatce wyrażonej w pełnych krokach. Skoro wielkość symbolu jest wyrażona w krokach, to podczas wstawiania na schemat, jego rozmiar jest obliczany w korelacji z krokiem projektu. Jeśli zaprojektowany symbol nie jest zaprojektowany zgodnie z krokiem projektu, to możliwe są dwa przypadki: - jeśli symbol jest wstawiany ze środowiska, to jego rozmiar przeliczany jest względem wielkości kroku projektu zadeklarowanego w środowisku, - jeśli symbol jest wstawiany z projektu, to jego rozmiar przeliczany jest względem wielkości kroku wpisanego w projekcie. Kroku projektu nie można zmienić po utworzeniu projektu. Liczba poziomów struktury Rysunki mogą być zapisywane na różnych poziomach struktury projektu. SEE Electrical Expert 8

9 Projekt może zawierać lub nie grupy rysunków. Grupa może zawierać podgrupy. Decyduje o tym liczba poziomów struktury. Umożliwia to strukturyzację projektu (struktura hierarchiczna) oraz wybranie poziomu (poziom przetwarzania), na którym będą przeprowadzane przetwarzania CAE (oznaczanie symboli, renumeracja rysunków i numeracja potencjałów). Standardowo, projekt ma jeden poziom struktury, co oznacza, że projekt zawiera grupy. Program dopuszcza zadeklarowanie maksymalnie 9 poziomów struktury. - Jeśli projekt nie ma grup, to jego poziom struktury wynosi 0, a rysunki są bezpośrednio w projekcie. - Jeśli projekt posiada grupy, to oznacza, ze jego poziom struktury wynosi 1, a rysunki mogą być zapisane bezpośrednio w projekcie lub w grupach. - Jeśli projekt posiada grupy, a w tych grupach są zawarte podgrupy to oznacza, ze jego poziom struktury wynosi 2, a rysunki mogą być zapisane bezpośrednio w projekcie, w grupach lub podgrupach. Notka 1: Poziom struktury, (czyli grupa), w której jest zapisany rysunek, można wyświetlić w oznaczeniach symboli i w arkuszu formatowym, poprzez wprowadzenie [G1], [G2] itd.. Notka 2: Po utworzeniu projektu, nie można zmienić liczby poziomów struktury. Znak łamania tekstu, atrybutu W wierszu tym, użytkownik może zadeklarować znak łamania tekstu, atrybutów rysunku, atrybutów projektu i atrybutów symboli. Domyślnie jest to znak #. Notka: Zalecane jest nie zmienianie tego znaku. Atrybuty wolne symbolu Jeśli w kolumnie Status zostanie zaznaczona opcja Przenoś wartości ", to będą przenoszone wartości wypełnionych atrybutów użytkownika o tych samych nazwach, pomiędzy symbolem mastera i slave a o tym samym oznaczeniu. Przenoszenie będzie prowadzone, nawet, jeśli atrybuty będą zapisane na różnych warstwach. Jeżeli zostanie wprowadzona nowa wartość atrybutu symbolu master, to wartość ta zostanie przeniesiona na atrybuty slave ów o tej samej nazwie. Jeżeli zostanie wprowadzona nowa wartość atrybutu symbolu slave, to wartość ta zostanie przeniesiona na wszystkie atrybuty innych slave ów oraz na atrybut symbolu master. Jeśli w projekcie zdefiniowano jeden język, to: wszystkie atrybuty użytkownika są propagowane pomiędzy masterami i slavami o tych samych oznaczeniach, niezależnie od tego, na jakich warstwach atrybuty są wstawione. SEE Electrical Expert 9

10 Jeśli w projekcie zdefiniowano dwa lub więcej języków, to: wszystkie atrybuty użytkownika są propagowane pomiędzy masterami i slavami o tych samych oznaczeniach, pod warunkiem, że ich zawartość jest modyfikowalna (można to sprawdzić w statusie atrybutu). Jeżeli atrybuty są wstawione na różnych warstwach językowych, to ich wartość nie będzie przenoszona pomiędzy warstwami. Przeliczanie wielkości symbolu w czasie wstawiania Domyślnie rozmiar symbolu wynosi jeden. Opcja Obliczone umożliwia automatyczne przeliczanie rozmiaru symbolu i jego skalowanie, zgodnie z krokiem bieżącego projektu i bieżącego środowiska, podczas wstawiania symbolu na schemat. Inaczej mówiąc, opcja Obliczone, powoduje, że rozmiar symbolu jest przeliczany, a jego wartość jest wynikiem podzielenia kroku środowiska przez krok projektu. Sekcja Unikalność W tej sekcji użytkownik może zadeklarować, na jakim poziomie struktury będą prowadzone przetwarzania CAE związane z kontrolą unikalności oznaczeń (oznaczenia symboli, adresacja krosowa pomiędzy symbolami master i slave, numeracja potencjałowa oraz kontrola lokalizacji). Precyzuje poziom grupy, na którym będzie prowadzona kontrola unikalności oznaczeń (oznaczenie symbolu, adresy master slave, nazwy lokalizacji). Notka: Po utworzeniu projektu, nie można zmienić zakresu kontroli. Opcje dostępne w kolumnie "Status" zależą od ilości poziomów struktury, wyspecyfikowanej w sekcji Ogólne. Jeżeli kontrola unikalności wybrana będzie dla grup, to będzie ona dotyczyła także podgrup. Możliwych jest kilka poziomów przetwarzań: "Projekt": Program kontroluje oznaczenia w całym projekcie. "Poziom grupy n": Program kontroluje oznaczenia tylko wewnątrz grupy na poziomie n. Tym samym, te same oznaczenia symboli i połączeń mogą istnieć w projekcie, w różnych grupach na poziomie n. Nie mogą natomiast istnieć w tej samej grupie. Notka: Kontrola oznaczeń symboli zacisków listwowych i kabli prowadzona jest w całym projekcie. Oznaczenia Użytkownik może określić, na którym poziomie będzie prowadzona kontrola unikalności oznaczeń. SEE Electrical Expert 10

11 Referencje krosowe Master Slave Użytkownik może wybrać, czy pomiędzy symbolami master i slave o tym samym oznaczeniu, a znajdującymi się w różnych grupach, ma być generowana adresacja krosowa. Numer Potencjału Użytkownik może określić, na którym poziomie będzie prowadzona kontrola unikalności numerów potencjałów dla wstawionych połączeń. Lokalizacja Użytkownik może określić, na którym poziomie będzie kontrolowana unikalność nazwy lokalizacji. Sekcja Przetwarzanie Niektóre przetwarzania CAE mogą być wykonywane w czasie rzeczywistym lub na żądanie. W drugim przypadku, użytkownik może uruchomić przetwarzanie w czasie późniejszym. - Oznaczenia Ten proces (Labelling) dotyczy oznaczania symboli (np.: KM1). Możliwe są dwie opcje: - "Brak przetwarzania": Podczas wstawiania symbolu, nieaktywny jest przycisk Następny. Niemniej oznaczanie jest prowadzone zgodnie z wybraną metodą oznaczania oraz ustawieniem na pasku Tryb nadawania oznaczeń, a kontrola unikalności będzie prowadzone zgodnie z deklaracją w sekcji Unikalność. - "Oznaczenie Semi-Automatyczne": Podczas wstawiania symbolu, przycisk Następny jest aktywny. Oznaczanie jest prowadzone zgodnie z wybraną metodą oznaczania oraz ustawieniem na pasku Tryb nadawania oznaczeń, a kontrola unikalności będzie prowadzone zgodnie z deklaracją w sekcji Unikalność. - Potencjał Ten proces (Signals) dotyczy numeracji połączeń. - "Brak przetwarzania": Podczas wstawiania połączeń, połączenia nie są numerowane. Niemniej użytkownik może wykorzystać polecenie Edycja > Nadaj oznaczenie w trybie ręcznym lub automatycznym lub Edycja > Zmień > Numer potencjału w trybie ręcznym. Użytkownik nie może uruchomić numeracji automatycznej na żądanie Przetwarzanie > Zarządzanie oznaczeniami > Nadaj oznaczenie. - "Oznaczenie Semi-Automatyczne": Podczas wstawiania symbolu, przycisk Następny jest aktywny. Oznaczanie jest prowadzone zgodnie z wybraną metodą oznaczania oraz ustawieniem na pasku Tryb nadawania oznaczeń, a kontrola unikalności będzie prowadzone zgodnie z deklaracją w sekcji Unikalność. SEE Electrical Expert 11

12 Notka: Poziom przetwarzania numeracji potencjałów nie może być zmieniony po utworzeniu projektu. - Kontrola spójności zestyków Jeśli w kolumnie "Status" jest wybrana opcja "Kontrola", to będzie sprawdzana spójność pomiędzy dobranym kodem katalogowym przekaźnika, a wstawionymi zestykami. Jeśli wybrano "Brak kontroli", to spójność nie będzie sprawdzana. Podsekcja Referencje krosowe Master-Slave Ten proces (Cross-Referencing) dotyczy adresacji krosowej pomiędzy symbolami Master-Slave o tych samych oznaczeniach. "Brak przetwarzania": Adresy krosowe są generowane, pomimo ustawienia tej opcji. "Przetwarzanie": Adresy krosowe są generowane. Symbole WE/WY Ten proces (Cross-Referencing) dotyczy adresacji krosowej pomiędzy symbolami We/Wy. "Brak przetwarzania": Adresy krosowe są generowane, pomimo ustawienia tej opcji. Oznaczenia WE/WY należy wstawiać ręcznie. "Przetwarzanie": Adresy krosowe są generowane. Oznaczenia WE/WY należy wstawiać ręcznie. Sekcja Zestawienia Sekcja ta pozwala określić typ bazy danych do przechowywania zestawień w projekcie. Po utworzeniu projektu nie będzie można dokonać żadnych modyfikacji w tej sekcji. Format bazy danych Wartość początkowa tego parametru jest określona w oknie konfiguracji See Electrical Expert. Można wybrać jedną z trzech opcji formatu bazy danych: - "Lokalny (zapis wewnątrz projektu)": Baza danych zestawień przechowywana jest w projekcie. - "Baza danych Oracle": Baza danych zestawień przechowywana jest w bazie Oracle. - "Inna baza danych" : Baza danych zestawień przechowywana jest w innej bazie (np. SQL Server). Połączenie SEE Electrical Expert 12

13 Parametr ten jest aktywny, kiedy wybrany jest format "Baza danych Oracle" lub "Inna baza danych". Jeśli użytkownik naciśnie przycisk wyboru, wyświetli się okno Właściwości łącza danych, które umożliwia ustalenie odpowiednich właściwości. Zabezpieczenie Zakładka Zabezpieczenia umożliwia określenie hasła dostępu do określonego projektu. Nacisnąć przycisk Zapisz hasło w zakładce Zabezpieczenie. Wyświetli się okno Parametry hasła. Wpisać hasło w polu Nowe hasło, a następnie powtórzyć hasło w polu Potwierdzenie hasła. Długość hasła nie może przekraczać trzydziestu dwóch znaków. Kliknąć OK. Przy ponownym otwarciu tego projektu, wyświetli się okno z prośba o podanie hasła. Zarządzanie projektami w Eksploratorze projektów Eksplorator projektów umożliwia zarządzanie projektami, prowadzone przy pomocy poleceń dostępnych w menu kontekstowym. Konwertowanie projektu Polecenie umożliwia przekonwertowanie projektu do bieżącej wersji programu. Program przekonwertuje również środowisko związane z tym projektem, o ile wcześniej nie zostało przekonwertowane. Menu kontekstowe: Konwertuj Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym projekcie. Wybierz Konwertuj. Wyświetli się okno z pytaniem Czy chcesz przekonwertować projekt? Wybrać Tak. Notka: Nie można konwertować z użyciem tego polecenia projektów utworzonych w wersji starszej niż SEE Electrical Expert V3R3. SEE Electrical Expert 13

14 Uaktualnianie projektu na podstawie środowiska Wszystkie elementy (symbole, widoki aparatów, metody, kody katalogowe) użyte w projekcie zostaną automatycznie uaktualnione na podstawie środowiska po zastosowaniu tego polecenia. Jeżeli symbol, rysunek parametryczny, metoda lub widok aparatu został zmieniony w środowisku danego projektu, aktualizacja nie jest wykonana automatycznie. W tym przypadku, specyficzne polecenie pozwala zaktualizować elementy użyte w projekcie, po zmianach dokonanych w środowisku. Menu kontekstowe: Uaktualnij na podstawie środowiska Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym projekcie. Wybrać Uaktualnij na podstawie środowiska. Wyświetli się okno Uaktualnienie projektu. Zakładka Przetwarzanie Zakładka służy do wybrania elementów projektu, w celu ich aktualizacji. Można wybrać: Symbole, Widoki aparatów, Rysunki parametryczne, Arkusze formatowe, Metody. Zaznaczyć odpowiednie pola. Zakładka Obszar zastosowania Zakładka ta pozwala określić, czy mają być zaktualizowane wszystkie elementy, czy wybrane. Dostępność opcji dla różnych elementów zależy od opcji wybranych w zakładce Przetwarzanie. Wybrać Wszystkie lub Żaden. Kliknąć Uruchom. Jeśli użytkownik wybrał tylko niektóre elementy, to zostanie wyświetlone okno Wybierz elementy do uaktualnienia. Jego zawartość wynika z wyboru elementów dokonanego w zakładce Przetwarzanie. Wybrać elementy. Usuwanie nieużywanych elementów Wszystkie elementy (symbole, widoki aparatów, rysunki parametryczne, itp.) wstawione w projekcie są automatycznie zapisywane w projekcie. Jeśli niektóre z nich zostaną usunięte w trakcie pracy nad projektem, to będą one dalej zapisane w bazie danych projektu. SEE Electrical Expert 14

15 To polecenie aktualizuje projekt i pozostawia w nim tylko elementy używane. Menu kontekstowe: Usuń nieużywane Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym projekcie. Wybrać Usuń nieużywane. Wyświetli się okno Usuń nieużywane. Wybrać elementy. Odznaczyć opcję "Wykonać kompaktowanie po usunięciu nieużywanych elementów, jeśli nie jest potrzebne kompaktowanie projektu. Notka: Opcja ta jest niedostępna (nieaktywna), jeśli projekt znajduje się w repozytorium (używany w trybie pracy grupowej Concurrent Engineering). Kliknąć przycisk Wykonaj. Jeśli podczas kompresji zostaną wykryte problemy (projekt jest uszkodzony), wyświetli się okno, które oferuje dwie możliwości: Wykonaj weryfikację projektu w celu rozwiązania problemu zalecane. Pomiń kompresję. Jeśli zostanie wybrana ta opcja, to proces zostanie zatrzymany, a uszkodzony projekt nie zostanie skompresowany. Weryfikacja projektu Polecenie jest używane do naprawy (weryfikacji) projektu. Menu kontekstowe: Weryfikuj Pasek narzędzi: Wskazać projekt prawym przyciskiem. Wybrać polecenie. Notka: Podczas weryfikacji, uruchamiany jest także proces kompaktowania projektu, pod warunkiem, że projekt nie znajduje się w repozytorium (tryb pracy grupowej Concurrent Engineering). SEE Electrical Expert 15

16 Przesunięcie projektu w inne miejsce na dysku Użytkownik może przesunąć projektu z jednego folderu do innego. Menu kontekstowe: Wytnij/ Wklej Pasek narzędzi: / Klawiatura: Ctrl+X/ Ctrl+V Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym projekcie i wybrać polecenie Wytnij. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym folderze i wybrać polecenie Wklej. Kopiowanie projektu Polecenie umożliwia przekopiowanie projektu z jednego folderu do drugiego Menu kontekstowe: Kopiuj/ Wklej Pasek narzędzi: / Klawiatura: Ctrl+C/ Ctrl+V Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym projekcie i wybrać polecenie Kopiuj. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym folderze i wybrać polecenie Wklej. Notka 1: Jeżeli kopiowany projekt znajduje się w repozytorium (tryb pracy grupowej Concurrent Engineering), to projekt ten jest blokowany na czas wykonania operacji kopiowania. Oznacza to, ze nie będzie dostępny w trybie pracy grupowej. Notka 2: Jeśli podczas kopiowania projekt zostanie uszkodzony lub kopiowanie nie zostało z jakichś powodów przeprowadzone poprawnie, to projekt zostanie oznaczony jako uszkodzony i nie będzie widoczny w repozytorium. Zmiana nazwy projektu Polecenie umożliwia zmianę nazwy projektu. Menu kontekstowe: Zmień nazwę Pasek narzędzi: Wskazać projekt prawym klawiszem. SEE Electrical Expert 16

17 Wybrać Zmień nazwę. Wprowadzić nową nazwę. Usunięcie projektu Polecenie umożliwia usunięcie projektu. Menu kontekstowe: Usuń Pasek narzędzi: Klawiatura: Delete Wskazać projekt do usunięcia Wybrać Usuń. Notka: Jeżeli usuwany projekt znajduje się w repozytorium (tryb pracy grupowej Concurrent Engineering), to projekt ten nie zostanie usunięty z repozytorium, pomimo, że nie będzie widoczny na liście projektów. Po usunięciu, projekt będzie widziany przez system jako uszkodzony i nie będzie mógł być użyty. Aby dany projekt rzeczywiście usunąć z repozytorium, użytkownik musi uruchomić proces weryfikacji, dostępny w zakładce Tools, w oknie Właściwości repozytorium. Archiwizacja projektu Użytkownik może zarchiwizować projekt (wykonać kopię z lub bez kompresji). Nie jest możliwe archiwizacja aktualnie otwartego projektu. Menu kontekstowe: Archiwizuj Pasek narzędzi: Prawym przyciskiem myszy wskazać nazwę projektu. Wybrać polecenie. Wyświetli się okno Archiwizacja projektu. Wybrać folder docelowy dla archiwizowanego projektu lub wprowadzić ścieżkę ręcznie. Użytkownik może zaznaczyć opcję Podziel archiwum na wiele plików. Pole do wprowadzenia deklaracji pojedynczego pliku staje się aktywne. SEE Electrical Expert 17

18 Określić rozmiar pojedynczego pliku. Kliknąć na przycisk Uruchom. Notka 1: Jeśli do archiwizacji zostało wybranych więcej projektów, to będą utworzone odrębne pliki archiwum. Notka 2: Zarchiwizowany projekt jest oznaczony ikoną. Posiada rozszerzenie *.arh. Odarchiwizowanie projektu Użytkownik może odarchiwizować projekt, który wcześniej został zarchiwizowany. Menu kontekstowe: Odarchiwizuj Pasek narzędzi: Wskazać projekt do odarchiwizowania. Kliknąć Odarchiwizuj. Wskazać folder zawierający projekt do odarchiwizowania. Wskazać folder docelowy lub założyć nowy folder i kliknąć OK. Modyfikacja parametrów projektu Polecenie umożliwia wyświetlenie podstawowych informacji o wybranym projekcie oraz umożliwia modyfikację niektórych jego właściwości. Menu główne: Plik > Właściwości projektu (dla aktywnego projektu) Menu kontekstowe: Właściwości (dla projektu wybranego w Eksploratorze projektów ) Pasek narzędzi: (dla projektu wybranego w Eksploratorze projektów ). Wybrać polecenie. Zostanie wyświetlone okno Właściwości: <Nazwa projektu>. Zakładka Ogólne W zakładce tej zawarte są informacje o nazwie projektu, wersji projektu, miejscu zapisu projektu, rozmiarze oraz indeksach projektu i środowiska. Polecenie Usuń nieużywane pozwala na usunięcie nieużywanych elementów z bazy projektu. SEE Electrical Expert 18

19 Rozmiar projektu jest automatycznie aktualizowany. Przycisk Wybierz inne umożliwia wybór innego środowiska dla wybranego projektu. Przycisk Indeks aktualizacji jest aktywny tylko w przypadku, gdy indeks środowiska został zmieniony i w związku z tym, indeks projektu i środowiska jest różny. Po zaktualizowaniu, indeksy środowiska i projektu będą identyczne. Zakładka Parametry Zakładka Parametry udostępnia informacje o istotnych parametrach projektu. - Sekcja Ogólne pozwala zmodyfikować wartość kroku projektu (mm), zadeklarować ilość poziomów struktury, sposób oznaczania itd.. Użytkownik może zmieniać wyłącznie znak łamania tekstu, przenoszenie atrybuty użytkownika pomiędzy symbolami master/slave oraz skalowanie symboli podczas ich wstawiania. - Sekcja Unikalność użytkownik może sprawdzić, na jakim poziomie struktury będą prowadzone przetwarzania CAE związane z kontrolą unikalności oznaczeń (oznaczenia symboli, adresacja krosowa pomiędzy symbolami master i slave, numeracja potencjałowa oraz kontrola lokalizacji). Precyzuje więc poziom grupy, na którym będzie prowadzona kontrola unikalności oznaczeń (oznaczenie symbolu, adresy master slave, nazwy lokalizacji). Użytkownik nie może nic zmienić w tej sekcji jest to tylko informacja. - Sekcja Przetwarzanie służy do określania, które procesy będą wykonywane w czasie rzeczywistym, a które na żądanie. Użytkownik może zmieniać sposób działania Oznaczania oraz Kontroli spójności zestyków. Nie może zmienić sposobu działania dla przetwarzania Potencjałów. - Podsekcja Referencje krosowe umożliwia przełączanie działania adresacji krosowej pomiędzy symbolami Master-Slave o tych samych oznaczeniach oraz pomiędzy symbolami WE-WY. - Sekcja Zestawienia pozwala określić typ bazy danych do przechowywania zestawień. Zakładka Środowisko Zakładka Środowisko udostępnia informacje środowisku związanym z projektem. Informacje są dostępne w trybie do odczytu. Wyświetlana jest nazwa wraz z opisem, aktualny indeks, jak również informacje elementach środowiska. Zakładka Statystyka W zakładce tej prezentowana jest ilość elementów użytych w projekcie: ilość grup, ilość rysunków, planów szaf, szaf, listew, zacisków listwowych, kabli, lokalizacji, połączeń, końcówek, potencjałów, symboli, SEE Electrical Expert 19

20 atrybutów, funkcji, kodów katalogowych, szyn, przekaźników, symboli Master, symboli WE/WY, korytek w szafach, tekstów oraz ilość obiektów graficznych. Zakładka Podsumowanie W zakładce podsumowanie użytkownik może wprowadzić opisy związane z projektem: Tytuł, Temat, Autor, Kategoria, Słowo kluczowe, Komentarz. Po naciśnięciu przycisku Rozwiń, użytkownik może wprowadzić także numer przeglądu. Notka: Informacje te nie są połączone z makropodstawieniami dostępnymi w arkuszach formatowych. Zakładka Zabezpieczenie Zakładka Zabezpieczenia umożliwia określenie hasła dostępu do określonego projektu. Nacisnąć przycisk Zapisz hasło w zakładce Zabezpieczenie. Wyświetli się okno Parametry hasła. Wpisać hasło w polu Nowe hasło, a następnie powtórzyć hasło w polu Potwierdzenie hasła. Długość hasła nie może przekraczać trzydziestu dwóch znaków. Kliknąć OK. Przy ponownym otwarciu tego projektu, wyświetli się okno z prośba o podanie hasła. Repozytorium SEE Electrical Expert z modułem Concurrent Engineering Aby program SEE Electrical Expert uruchamiany był w trybie pracy wieloużytkownikowej, projekty wspólne (używane przez kilku użytkowników) muszą być przechowywane w tak zwanym repozytorium, które reprezentuje bazę danych projektów umieszczonych na wspólnym serwerze MS SQL. Tworzenie repozytorium Program SEE Electrical Expert umożliwia tworzenie repozytorium na serwerze. Takie repozytorium służy do przechowywania i udostępniania projektów. Inni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do istniejącego repozytorium przy pomocy polecenia dostępnego z menu kontekstowego folderu Projekty: Nowy > Połączenie. SEE Electrical Expert 20

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Ten sam projekt może być udostępniany wielu użytkownikom w tym samym czasie. Serwer używany do przechowywania projektów musi być 64 bitowy.

Ten sam projekt może być udostępniany wielu użytkownikom w tym samym czasie. Serwer używany do przechowywania projektów musi być 64 bitowy. Co nowego w V4 Od wersji V3R7 do wersji V4R0 Concurence Engineering (Multi-User) Główne informacje Niniejsza wersja programu może być uruchomiona w trybie Multi-User. Pozwala to wielu użytkownikom pracować

Bardziej szczegółowo

Menu Narzędzia w Edytorze symboli i Edytorze Widoku aparatów

Menu Narzędzia w Edytorze symboli i Edytorze Widoku aparatów Menu Narzędzia w Edytorze symboli i Edytorze Widoku aparatów Wyświetlanie właściwości elementów Polecenie umożliwia wyświetlenie właściwości elementu. Narzędzia > Status > Elementu Menu kontekstowe: Status

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

SEE Electrical można używać Pak eksploratora propektów dla całep dokumentacpi. Powiązanie z innymi

SEE Electrical można używać Pak eksploratora propektów dla całep dokumentacpi. Powiązanie z innymi ProPekt SEE Electrical ProPekt zawiera różne dokumenty należące do naszep dokumentacpi elektrotechnicznep, na przykład schematy elektryczne utworzone przez SEE Electrical, rysunki w formacie DWG lub DXF,

Bardziej szczegółowo

Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry

Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry WstWW Szablony mogą rewrezentować znaczną czwść Wrojektu. Istnieje duża różnica miwdzy Szablonem Projektu i Szablonem Rysunku. ProszW zawoznać siw z tymi terminami, Wonieważ są one Wodstawowe Wrzy Wracy

Bardziej szczegółowo

SEE Electrical LT V6R1

SEE Electrical LT V6R1 IGE-XAO OLS S. Z O.O. SEE Electrical LT V6R1 rojekt przykładowy Broszura opisuje przykład tworzenia projektu składającego się z dwóch schematów zasadniczych. ierwszy schemat zawiera obwód zasilania i obwody

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Moduł Concurrent Engineering

Moduł Concurrent Engineering Moduł Concurrent Engineering Informacje Ogólne Moduł CONCURRENT ENGINEERING, który może być używany w SEE Electrical EXPERT, umożliwia wspólną pracę nad jednym projektem wielu użytkownikom jednocześnie.

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

- 1 - PODSTAWOWE INNOWACJE W PROGRAMIE SEE ELECTRICAL V4R1

- 1 - PODSTAWOWE INNOWACJE W PROGRAMIE SEE ELECTRICAL V4R1 - 1 - PODSTAWOWE INNOWACJE W PROGRAMIE SEE ELECTRICAL V4R1 Grudzień 2007 IGE+XAO Polska sp. z o.o. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków 1 - 2 - COPYRIGHT 1986-2007 IGE+XAO Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Użycie Visual Basic for Applications ("VBA")

Użycie Visual Basic for Applications (VBA) Użycie Visual Basic for Applications ("VBA") Przegląd SEE z modułem VBA Developer SEE używa języka programowania Visual Basic for Applications (VBA) pozwalającego tworzyć krótkie programy zwane "makrami".

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Defekty Mr Buggy 4. Znane, nieznane i literówki (wybrane)

Defekty Mr Buggy 4. Znane, nieznane i literówki (wybrane) Defekty Mr Buggy 4. Znane, nieznane i literówki (wybrane) Uwagi Komisji: 1. Opisy defektów zostały uspójnione i zmienione dla poprawienia czytelności. 2. Część defektów została połączona w jedno zgłoszenie.

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+?

Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL Optivum Jak przygotować kopię zapasową bazy danych programu MOL Optivum i udostępnić ją na potrzeby migracji do programu MOL NET+? MOL NET+ to nowa wersja programu MOL Optivum. Działa ona w tzw. chmurze

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja SEE Electrical EXPERT

Konfiguracja SEE Electrical EXPERT Konfiguracja SEE Electrical EXPERT Wstęp Oto standardowo zdefiniowane parametry programu SEE Electrical EXPERT, konieczne, aby go uruchomić: folder projektów folder środowisk zestawienia ustawienia zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAM DOBORU WYMIENNIKÓW CIEPŁA FIRMY SECESPOL CAIRO 3.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1. Przegląd możliwości programu 1 1.1. Okno główne 1 1.2. Podstawowe funkcje 1 1.2.1. Wprowadzanie danych 1

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

wykonywanie operacji na zbiorze elementów takich jak połączenia, symbole itd. Narzędzia > Skrzynka narzędziowa

wykonywanie operacji na zbiorze elementów takich jak połączenia, symbole itd. Narzędzia > Skrzynka narzędziowa Skrzynka narzędziowa Informacje ogólne Skrzynka narzędziowa umożliwia: definiowanie praw dostępu do aplikacji. wykonywanie operacji na zbiorze elementów takich jak połączenia, symbole itd. wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania. Laboratorium 4. Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Laboratorium 4 Metody wymiany danych w systemach automatyki DDE 1 Wprowadzenie do DDE DDE (ang. Dynamic Data Exchange) - protokół wprowadzony w

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie Web Catalog

Użytkowanie Web Catalog COPYRIGHT 2014 IGE+XAO. All rights reserved Użytkowanie Web Catalog V7R2 Copyright 2014 IGE-XAO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Adam Pinkowski

mgr inż. Adam Pinkowski mgr inż. Adam Pinkowski Tel. 058 661 78 50 tel. kom. (0) 502 180 637 Adres domowy: 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 18/23 e-mail: pinkowski@geoprogram.eu INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU PROFILGEO (v.7.1.235)

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Techniki zaznaczania plików i folderów

Techniki zaznaczania plików i folderów Techniki zaznaczania plików i folderów Aby wykonać określone operacje na plikach lub folderach (np. kopiowanie, usuwanie, zmiana nazwy itp.) należy je najpierw wybrać (zaznaczyć) nazwa i ikona pliku lub

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo