Zarządzanie projektami i rysunkami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie projektami i rysunkami"

Transkrypt

1 Zarządzanie projektami i rysunkami Informacje ogólne Projekt jest plikiem, który zawiera różne rysunki, powiązane ze sobą w określony sposób. Projekt SEE może zawierać jeden lub więcej rysunków. Dany rysunek (schemat) reprezentuje odrębną część projektu. Domyślnie projekty programu SEE przechowywane są w folderze Projekty, znajdującym w folderze programu SEE (zalecane). Można tworzyć własne foldery do zarządzania i przechowywania w nich projektów. Jeżeli SEE jest używane przez wielu użytkowników, można utworzyć repozytorium do przechowywania projektów, które będzie udostępniane dla innych użytkowników. Każdy projekt SEE jest plikiem z rozszerzeniem ".seeprj", np.:. Jeden projekt SEE zawiera wszystkie schematy, które zostały w nim utworzone (zwykle określone przez daną grupę) i środowisko lokalne projektu. Środowisko lokalne projektu jest zbiorem wszystkich elementów, które zostały zawarte w projekcie. Szablon projektu to projekt, którego parametry zostały wcześniej określone. Do takich parametrów zaliczamy: arkusze formatowe, metody, właściwości projektu, nazwy grup, istniejące pliki, itp. Domyślnie, szablon projektu zawiera Stronę tytułową, Spis treści i pusty arkusz w grupie schematy zasadnicze. Podczas tworzenia nowego projektu można wybrać szablon projektu. Nowo utworzony projekt jest kopią wybranego szablonu, co oznacza, że będzie zawierał wszystkie jego ustawienia. Nowy projekt będzie miał taką samą strukturę jak szablon. SEE Electrical Expert 1

2 Do zarządzania projektami służy Eksplorator projektów. Pojęcie grupy Grupa jest podzespołem projektu, który zawiera rysunki o podobnym typie. Projekt może zawierać jedną lub więcej grup. Standardowo, wszystkie szablony (projekty modelowe) zawierają kilka grup. Grupa Schematy zasadnicze przeznaczona do zapisywania w niej schematów elektrycznych. Rysunki generowane przez przetwarzania CAE generowane są do innych grup. Przetwarzania CAE dotyczące oznaczania, numeracji potencjałowej, lokalizacji i referencji krosowych, mogą być wykonywane w całym projekcie, w grupach lub na wybranych schematach. Radzimy, aby podczas tworzenia projektów zachować standardowe parametry. Z drugiej strony użytkownik czasem musi podzielić projekt, zwłaszcza zawierający wiele schematów zasadniczych, na wiele równoważnych grup. Wtedy, połączone elektrycznie schematy mogą występować w różnych grupach. Użytkownik powinien zmodyfikować standardowe ustawienia, aby przetwarzania CAE obejmowały cały projekt. Eksplorator projektów Eksplorator projektów umożliwia otwieranie, tworzenie i zarządzanie projektami SEE. Ostatnio zamknięty projekt będzie otwarty automatycznie podczas uruchomienia aplikacji SEE. Można utworzyć jeden lub kilka katalogów Windows, aby rozmieścić i zapisać projekty. Folder Windows zawierający projekty jest oznaczony ikoną, a bieżący projekt jest oznaczony ikoną. Menu główne: Plik > Otwórz projekt Pasek narzędzi: Eksplorator projektów składa się z trzech obszarów: Na górze okna znajduje się pasek narzędzi Standard. Lewa kolumna wyświetla strukturę folderów, dostępnych na dyskach komputera oraz projekty. SEE Electrical Expert 2

3 Po prawej stronie okna, atrybuty zaznaczonego projektu. Otwarcie projektu SEE Electrical Expert otwiera w danej sesji tylko jeden projekt. Staje się on projektem bieżącym. Jeśli użytkownik uruchomi SEE kolejny raz, to będzie musiał wybrać inny projekt. Po otwarciu programu automatycznie uruchamia się ostatnio otwarty projekt i ostatnio otwarty rysunek lub wyświetlany jest Eksplorator schematów (zależnie od opcji edytora Opcje > Parametry edytora > Plik > Otwórz ostatnio otwarty schemat podczas otwierania modułu). W celu otwarcia innego projektu należy użyć Eksploratora projektów. Menu główne: Plik > Otwórz Projekt Wyświetli się Eksplorator projektów oraz zawartość foldera Projekty. Aby otworzyć wybrany projekt: Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybrany projekt i wybrać polecenie Otwórz lub Wykonać dwuklik na nazwie projektu lub Wybrać projekt i kliknąć ikonę na pasku narzędzi w Eksploratorze projektów. Projekt można również otworzyć bezpośrednio przy pomocy Eksploratora Windows, klikając dwukrotnie na jego nazwę "<nazwa_projektu>.seeprj". Otwieranie projektu utworzonego w poprzednich wersjach Jeśli użytkownik zamierza otworzyć projekt utworzony we wcześniejszej wersji SEE lub projekt wymagający wersyfikacji lub zarchiwizowany to w prawej kolumnie Eksploratora projektów zostanie wyświetlona odpowiednia informacja, np.: Jeśli użytkownik zamierza otworzyć projekt utworzony we wcześniejszej wersji SEE, wyświetli się informacja o konieczności konwersji projektu do bieżącej wersji. Użytkownik może przekonwertować projekt. Podczas otwierania projektu, program porównuje indeks środowiska zapisany w projekcie ze środowiskiem aktywnym. Możliwe są dwa przypadki: SEE Electrical Expert 3

4 indeksy są takie same. W tym przypadku projekt otwiera się automatycznie. Indeksy są różne. Wyświetli się okno z pytaniem, czy uaktualnić projekt zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w środowisku. Kliknąć na Aktualizuj teraz, w celu uaktualnienia projektu zgodnie ze środowiskiem. Podczas uaktualniania projektu, numer indeksu środowiska jest automatycznie dodawany i zapisywany w projekcie. Wykonywana jest aktualizacja bazy danych oraz prowadzony jest proces konwersji (kompresji) bazy danych projektu. Jeżeli podczas aktualizacji zostaną wykryte problemy (np. uszkodzenie projektu), to wyświetli się okno z ostrzeżeniem, które proponuje wybór pomiędzy dwoma opcjami: uruchomienie weryfikacji projektu w celu wykrycia problemów i naprawy projektu (zalecane) przerwanie kompresji i pozostawienie projektu bez zmian. Kliknąć na Przypomnij później, w celu otwarcia projektu bez modyfikacji. Projekt nie zostanie uaktualniony, a informacja wyświetli się ponownie przy kolejnej próbie otwarcia projektu, chyba projekt został zaktualizowany poleceniem Plik > Uaktualnij na podstawie środowiska. Kliknąć na Nie przypominaj ponownie, w celu otwarcia projektu bez modyfikacji. Projekt nie zostanie uaktualniony, a informacja o aktualizacji nie wyświetli się ponownie przy kolejnej próbie otwarcia projektu. Taki projekt można zaktualizować przy pomocy polecenia Plik > Uaktualnij na podstawie środowiska. Otwarcie projektu zapisanego w programie SEE 3000 lub 4000 Program nie konwertuje projektów wykonanych w SEE 3000 lub SEE Projekty te należy wpierw przekonwertować do formatu SEE Electrical EXPERT V3R3, włącznie ze środowiskiem. Tworzenie projektu Polecenie pozwala utworzyć nowy projekt. SEE Electrical Expert 4

5 Projekty mogą być tworzone w dowolnym folderze dyskowym lub w repozytorium, (jeśli klucz ma zaprogramowany moduł Concurrent Engineering, praca grupowa nad projektem). Menu główne: Menu kontekstowe Eksploratora: Plik > Nowy projekt Nowy > Projekt Pasek narzędzi: Z menu wybrać polecenie Plik > Nowy projekt. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowy projekt. W oknie można ustalić nazwę projektu, miejsce przechowywania projektu oraz szablon projektu. Szablony są dostępne po wybraniu odpowiednich zakładek, których nazwy odpowiadają dostępnym środowiskom. Wprowadzić nazwę projektu w polu "Nazwa". W polu "Folder" wyświetlane jest miejsce zapisu projektu. Użytkownik może wybrać dowolne miejsce zapisu, po kliknięciu na przycisk. Kliknąć zakładkę z nazwą środowiska, z którym ma być powiązany nowy projekt, standardowo Elec_IEC_V4. Szablony projektu są dostępne po wybraniu odpowiednich zakładek, których nazwy odpowiadają dostępnym środowiskom. Standardowo dostarczone środowisko Elec_IEC_V4 zawiera następujące szablony: Szablony Właściwości Ikona nie jest związana z żadnym szablonem. Po kliknięciu na nią, użytkownik może utworzyć nowy, pusty projekt, któremu może zadeklarować odpowiednie parametry. Ikona jest związana z szablonem projektu, w którym nie występują grupy. Po kliknięciu na nią, użytkownik może utworzyć nowy projekt, w którym kolejne rysunki będą zapisane bezpośrednio w projekcie. Oznaczanie symboli będzie prowadzone zgodnie z normą IEC wg lokalizacji, funkcji, rdzenia oraz numeru kolejnego. Ikona jest związana z szablonem projektu, w którym oznaczanie symboli jest przeprowadzane w zależności od lokalizacji, rdzenia i numeru kolejnego. Po kliknięciu na nią, użytkownik może utworzyć nowy projekt, zawierający standardowe grupy, SEE Electrical Expert 5

6 przeznaczone do zakładania w nich rysunków. Ikona jest związana z szablonem projektu, w którym oznaczanie symboli jest przeprowadzane w zależności od lokalizacji i funkcji oraz rdzenia i numeru kolejnego. Ikona jest związana z szablonem projektu, w którym oznaczanie symboli i połączeń jest przeprowadzane w zależności od numeru schematu oraz rdzenia i numeru kolejnego. Wskazać ikonę reprezentującą odpowiedni szablon. W zależności od wybranej ikony, utworzony projekt będzie posiadał specyficzne właściwości związane z wybranym szablonem. Jeśli użytkownik wskazał ikonę nowy "Nowy projekt", to powinien określić jego podstawowe właściwości. Dlatego należy w tym przypadku kliknąć na przycisk Właściwości. Notka: Nie jest możliwa modyfikacja Właściwości, po wybraniu innego szablonu niż Nowy projekt. Zmienić właściwości. Kliknąć OK. Po utworzeniu nowego projektu wyświetli się okno Tworzenie projektu, z informacją o pomyślnej realizacji tego procesu, w którym można zmienić Metody. Kliknąć OK. Nowo utworzony projekt uruchamia Eksplorator schematów. Notka: Wraz nowym projektem zapamiętywane jest powiązane z nim aktualne środowisko, oznaczone danym indeksem. Tworzenie szablonów projektów Szablon projektu jest projektem zapisanym w folderze \Templates\ (np.: D:\SEE Electrical Expert V4\ See_env\Elec_IEC_V4\Templates). Każdy szablon ma swoją nazwę i rozszerzenie ".seetpl". Użytkownik może utworzyć własny szablon, korzystając z poleceń dostępnych w Eksploratorze projektów. Otworzyć eksplorator projektów Plik > Otwórz projekt. Kliknąć ikonę szablony., znajdującą się na pasku narzędzi Eksploratora projektów, aby wyświetlić SEE Electrical Expert 6

7 Rozwinąć folder Szablony, znajdujący się na samym dole Eksploratora. W folderze znajdują się projekty szablonowe, odpowiadające dostępnym środowiskom. Wskazać środowisko (np. Elec_IEC_V4 ) Kliknąć Nowy > Szablon. Wyświetli się okno Nowy szablon. Wprowadzić jego nazwę. Kliknąć przycisk Właściwości, aby go określić właściwości szablonu. Wyświetli się okno Właściwości. Zadeklarować parametry przetwarzania. Notka: Parametrów związanych z unikalnością oznaczeń w projekcie lub grupie nie można będzie zmienić, po zapisie szablonu. Kliknąć OK. Otworzyć szablon (projekt szablonowy). Określić zespół parametrów nowego projektu modelowego takich jak: Określić typowy arkusz formatowy dla projektu, używając polecenia Metody > Schemat i atrybuty > Standardowy arkusz formatowy Utworzyć grupy i rysunki. Dobrać metody i rysunki parametryczne. Notka: Szablon można także utworzyć poprzez wykonanie kopii istniejącego projektu szablonowego. Określanie właściwości projektu podczas jego tworzenia Podczas zakładania projektu, użytkownik może określić jego szczególne właściwości. Te właściwości można określić w oknie dialogowym Nowy projekt:: Kliknąć przycisk Właściwości. Wyświetli się okno Właściwości: <nazwa_projektu>, zawierająca dwie zakładki. SEE Electrical Expert 7

8 Parametry Zakładka Parametry umożliwia określenie istotnych parametrów projektu. Niektórych z nich nie będzie można modyfikować po utworzeniu projektu. Parametry projektu są rozmieszczone w odpowiednich sekcjach. Sekcja Ogólne Sekcja ta pozwala zmodyfikować wartość kroku projektu (mm), zadeklarować ilość poziomów struktury, sposób oznaczania itd.. Wartość kroku schematu (mm) Użytkownik może zadeklarować krok (rozdzielczość), używany w projekcie, (domyślnie 5 mm), który będzie używany na schematach. Krok projektu używany jest w szczególności przez edytor schematów. W krokach wyrażona jest wielkość tekstu. Symbole i połączenia mogą być wstawiane wyłącznie w siatce wyrażonej w pełnych krokach. Notka 1: Im mniejszy krok będzie zadeklarowany, tym więcej symboli i połączeń użytkownik może zmieścić na danym arkuszu formatowym. Notka 2: W danym środowisku można zadeklarować Domyślny krok projektu. Wtedy nowy projekt, będzie uwzględniał ten krok. Wielkość symbolu zależy od wielkości kroku, ponieważ symbol jest tworzony w jednostkach wyrażonych w krokach. Końcówki elektryczne symbolu mogą być wstawiane wyłącznie w siatce wyrażonej w pełnych krokach. Skoro wielkość symbolu jest wyrażona w krokach, to podczas wstawiania na schemat, jego rozmiar jest obliczany w korelacji z krokiem projektu. Jeśli zaprojektowany symbol nie jest zaprojektowany zgodnie z krokiem projektu, to możliwe są dwa przypadki: - jeśli symbol jest wstawiany ze środowiska, to jego rozmiar przeliczany jest względem wielkości kroku projektu zadeklarowanego w środowisku, - jeśli symbol jest wstawiany z projektu, to jego rozmiar przeliczany jest względem wielkości kroku wpisanego w projekcie. Kroku projektu nie można zmienić po utworzeniu projektu. Liczba poziomów struktury Rysunki mogą być zapisywane na różnych poziomach struktury projektu. SEE Electrical Expert 8

9 Projekt może zawierać lub nie grupy rysunków. Grupa może zawierać podgrupy. Decyduje o tym liczba poziomów struktury. Umożliwia to strukturyzację projektu (struktura hierarchiczna) oraz wybranie poziomu (poziom przetwarzania), na którym będą przeprowadzane przetwarzania CAE (oznaczanie symboli, renumeracja rysunków i numeracja potencjałów). Standardowo, projekt ma jeden poziom struktury, co oznacza, że projekt zawiera grupy. Program dopuszcza zadeklarowanie maksymalnie 9 poziomów struktury. - Jeśli projekt nie ma grup, to jego poziom struktury wynosi 0, a rysunki są bezpośrednio w projekcie. - Jeśli projekt posiada grupy, to oznacza, ze jego poziom struktury wynosi 1, a rysunki mogą być zapisane bezpośrednio w projekcie lub w grupach. - Jeśli projekt posiada grupy, a w tych grupach są zawarte podgrupy to oznacza, ze jego poziom struktury wynosi 2, a rysunki mogą być zapisane bezpośrednio w projekcie, w grupach lub podgrupach. Notka 1: Poziom struktury, (czyli grupa), w której jest zapisany rysunek, można wyświetlić w oznaczeniach symboli i w arkuszu formatowym, poprzez wprowadzenie [G1], [G2] itd.. Notka 2: Po utworzeniu projektu, nie można zmienić liczby poziomów struktury. Znak łamania tekstu, atrybutu W wierszu tym, użytkownik może zadeklarować znak łamania tekstu, atrybutów rysunku, atrybutów projektu i atrybutów symboli. Domyślnie jest to znak #. Notka: Zalecane jest nie zmienianie tego znaku. Atrybuty wolne symbolu Jeśli w kolumnie Status zostanie zaznaczona opcja Przenoś wartości ", to będą przenoszone wartości wypełnionych atrybutów użytkownika o tych samych nazwach, pomiędzy symbolem mastera i slave a o tym samym oznaczeniu. Przenoszenie będzie prowadzone, nawet, jeśli atrybuty będą zapisane na różnych warstwach. Jeżeli zostanie wprowadzona nowa wartość atrybutu symbolu master, to wartość ta zostanie przeniesiona na atrybuty slave ów o tej samej nazwie. Jeżeli zostanie wprowadzona nowa wartość atrybutu symbolu slave, to wartość ta zostanie przeniesiona na wszystkie atrybuty innych slave ów oraz na atrybut symbolu master. Jeśli w projekcie zdefiniowano jeden język, to: wszystkie atrybuty użytkownika są propagowane pomiędzy masterami i slavami o tych samych oznaczeniach, niezależnie od tego, na jakich warstwach atrybuty są wstawione. SEE Electrical Expert 9

10 Jeśli w projekcie zdefiniowano dwa lub więcej języków, to: wszystkie atrybuty użytkownika są propagowane pomiędzy masterami i slavami o tych samych oznaczeniach, pod warunkiem, że ich zawartość jest modyfikowalna (można to sprawdzić w statusie atrybutu). Jeżeli atrybuty są wstawione na różnych warstwach językowych, to ich wartość nie będzie przenoszona pomiędzy warstwami. Przeliczanie wielkości symbolu w czasie wstawiania Domyślnie rozmiar symbolu wynosi jeden. Opcja Obliczone umożliwia automatyczne przeliczanie rozmiaru symbolu i jego skalowanie, zgodnie z krokiem bieżącego projektu i bieżącego środowiska, podczas wstawiania symbolu na schemat. Inaczej mówiąc, opcja Obliczone, powoduje, że rozmiar symbolu jest przeliczany, a jego wartość jest wynikiem podzielenia kroku środowiska przez krok projektu. Sekcja Unikalność W tej sekcji użytkownik może zadeklarować, na jakim poziomie struktury będą prowadzone przetwarzania CAE związane z kontrolą unikalności oznaczeń (oznaczenia symboli, adresacja krosowa pomiędzy symbolami master i slave, numeracja potencjałowa oraz kontrola lokalizacji). Precyzuje poziom grupy, na którym będzie prowadzona kontrola unikalności oznaczeń (oznaczenie symbolu, adresy master slave, nazwy lokalizacji). Notka: Po utworzeniu projektu, nie można zmienić zakresu kontroli. Opcje dostępne w kolumnie "Status" zależą od ilości poziomów struktury, wyspecyfikowanej w sekcji Ogólne. Jeżeli kontrola unikalności wybrana będzie dla grup, to będzie ona dotyczyła także podgrup. Możliwych jest kilka poziomów przetwarzań: "Projekt": Program kontroluje oznaczenia w całym projekcie. "Poziom grupy n": Program kontroluje oznaczenia tylko wewnątrz grupy na poziomie n. Tym samym, te same oznaczenia symboli i połączeń mogą istnieć w projekcie, w różnych grupach na poziomie n. Nie mogą natomiast istnieć w tej samej grupie. Notka: Kontrola oznaczeń symboli zacisków listwowych i kabli prowadzona jest w całym projekcie. Oznaczenia Użytkownik może określić, na którym poziomie będzie prowadzona kontrola unikalności oznaczeń. SEE Electrical Expert 10

11 Referencje krosowe Master Slave Użytkownik może wybrać, czy pomiędzy symbolami master i slave o tym samym oznaczeniu, a znajdującymi się w różnych grupach, ma być generowana adresacja krosowa. Numer Potencjału Użytkownik może określić, na którym poziomie będzie prowadzona kontrola unikalności numerów potencjałów dla wstawionych połączeń. Lokalizacja Użytkownik może określić, na którym poziomie będzie kontrolowana unikalność nazwy lokalizacji. Sekcja Przetwarzanie Niektóre przetwarzania CAE mogą być wykonywane w czasie rzeczywistym lub na żądanie. W drugim przypadku, użytkownik może uruchomić przetwarzanie w czasie późniejszym. - Oznaczenia Ten proces (Labelling) dotyczy oznaczania symboli (np.: KM1). Możliwe są dwie opcje: - "Brak przetwarzania": Podczas wstawiania symbolu, nieaktywny jest przycisk Następny. Niemniej oznaczanie jest prowadzone zgodnie z wybraną metodą oznaczania oraz ustawieniem na pasku Tryb nadawania oznaczeń, a kontrola unikalności będzie prowadzone zgodnie z deklaracją w sekcji Unikalność. - "Oznaczenie Semi-Automatyczne": Podczas wstawiania symbolu, przycisk Następny jest aktywny. Oznaczanie jest prowadzone zgodnie z wybraną metodą oznaczania oraz ustawieniem na pasku Tryb nadawania oznaczeń, a kontrola unikalności będzie prowadzone zgodnie z deklaracją w sekcji Unikalność. - Potencjał Ten proces (Signals) dotyczy numeracji połączeń. - "Brak przetwarzania": Podczas wstawiania połączeń, połączenia nie są numerowane. Niemniej użytkownik może wykorzystać polecenie Edycja > Nadaj oznaczenie w trybie ręcznym lub automatycznym lub Edycja > Zmień > Numer potencjału w trybie ręcznym. Użytkownik nie może uruchomić numeracji automatycznej na żądanie Przetwarzanie > Zarządzanie oznaczeniami > Nadaj oznaczenie. - "Oznaczenie Semi-Automatyczne": Podczas wstawiania symbolu, przycisk Następny jest aktywny. Oznaczanie jest prowadzone zgodnie z wybraną metodą oznaczania oraz ustawieniem na pasku Tryb nadawania oznaczeń, a kontrola unikalności będzie prowadzone zgodnie z deklaracją w sekcji Unikalność. SEE Electrical Expert 11

12 Notka: Poziom przetwarzania numeracji potencjałów nie może być zmieniony po utworzeniu projektu. - Kontrola spójności zestyków Jeśli w kolumnie "Status" jest wybrana opcja "Kontrola", to będzie sprawdzana spójność pomiędzy dobranym kodem katalogowym przekaźnika, a wstawionymi zestykami. Jeśli wybrano "Brak kontroli", to spójność nie będzie sprawdzana. Podsekcja Referencje krosowe Master-Slave Ten proces (Cross-Referencing) dotyczy adresacji krosowej pomiędzy symbolami Master-Slave o tych samych oznaczeniach. "Brak przetwarzania": Adresy krosowe są generowane, pomimo ustawienia tej opcji. "Przetwarzanie": Adresy krosowe są generowane. Symbole WE/WY Ten proces (Cross-Referencing) dotyczy adresacji krosowej pomiędzy symbolami We/Wy. "Brak przetwarzania": Adresy krosowe są generowane, pomimo ustawienia tej opcji. Oznaczenia WE/WY należy wstawiać ręcznie. "Przetwarzanie": Adresy krosowe są generowane. Oznaczenia WE/WY należy wstawiać ręcznie. Sekcja Zestawienia Sekcja ta pozwala określić typ bazy danych do przechowywania zestawień w projekcie. Po utworzeniu projektu nie będzie można dokonać żadnych modyfikacji w tej sekcji. Format bazy danych Wartość początkowa tego parametru jest określona w oknie konfiguracji See Electrical Expert. Można wybrać jedną z trzech opcji formatu bazy danych: - "Lokalny (zapis wewnątrz projektu)": Baza danych zestawień przechowywana jest w projekcie. - "Baza danych Oracle": Baza danych zestawień przechowywana jest w bazie Oracle. - "Inna baza danych" : Baza danych zestawień przechowywana jest w innej bazie (np. SQL Server). Połączenie SEE Electrical Expert 12

13 Parametr ten jest aktywny, kiedy wybrany jest format "Baza danych Oracle" lub "Inna baza danych". Jeśli użytkownik naciśnie przycisk wyboru, wyświetli się okno Właściwości łącza danych, które umożliwia ustalenie odpowiednich właściwości. Zabezpieczenie Zakładka Zabezpieczenia umożliwia określenie hasła dostępu do określonego projektu. Nacisnąć przycisk Zapisz hasło w zakładce Zabezpieczenie. Wyświetli się okno Parametry hasła. Wpisać hasło w polu Nowe hasło, a następnie powtórzyć hasło w polu Potwierdzenie hasła. Długość hasła nie może przekraczać trzydziestu dwóch znaków. Kliknąć OK. Przy ponownym otwarciu tego projektu, wyświetli się okno z prośba o podanie hasła. Zarządzanie projektami w Eksploratorze projektów Eksplorator projektów umożliwia zarządzanie projektami, prowadzone przy pomocy poleceń dostępnych w menu kontekstowym. Konwertowanie projektu Polecenie umożliwia przekonwertowanie projektu do bieżącej wersji programu. Program przekonwertuje również środowisko związane z tym projektem, o ile wcześniej nie zostało przekonwertowane. Menu kontekstowe: Konwertuj Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybranym projekcie. Wybierz Konwertuj. Wyświetli się okno z pytaniem Czy chcesz przekonwertować projekt? Wybrać Tak. Notka: Nie można konwertować z użyciem tego polecenia projektów utworzonych w wersji starszej niż SEE Electrical Expert V3R3. SEE Electrical Expert 13

14 Uaktualnianie projektu na podstawie środowiska Wszystkie elementy (symbole, widoki aparatów, metody, kody katalogowe) użyte w projekcie zostaną automatycznie uaktualnione na podstawie środowiska po zastosowaniu tego polecenia. Jeżeli symbol, rysunek parametryczny, metoda lub widok aparatu został zmieniony w środowisku danego projektu, aktualizacja nie jest wykonana automatycznie. W tym przypadku, specyficzne polecenie pozwala zaktualizować elementy użyte w projekcie, po zmianach dokonanych w środowisku. Menu kontekstowe: Uaktualnij na podstawie środowiska Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym projekcie. Wybrać Uaktualnij na podstawie środowiska. Wyświetli się okno Uaktualnienie projektu. Zakładka Przetwarzanie Zakładka służy do wybrania elementów projektu, w celu ich aktualizacji. Można wybrać: Symbole, Widoki aparatów, Rysunki parametryczne, Arkusze formatowe, Metody. Zaznaczyć odpowiednie pola. Zakładka Obszar zastosowania Zakładka ta pozwala określić, czy mają być zaktualizowane wszystkie elementy, czy wybrane. Dostępność opcji dla różnych elementów zależy od opcji wybranych w zakładce Przetwarzanie. Wybrać Wszystkie lub Żaden. Kliknąć Uruchom. Jeśli użytkownik wybrał tylko niektóre elementy, to zostanie wyświetlone okno Wybierz elementy do uaktualnienia. Jego zawartość wynika z wyboru elementów dokonanego w zakładce Przetwarzanie. Wybrać elementy. Usuwanie nieużywanych elementów Wszystkie elementy (symbole, widoki aparatów, rysunki parametryczne, itp.) wstawione w projekcie są automatycznie zapisywane w projekcie. Jeśli niektóre z nich zostaną usunięte w trakcie pracy nad projektem, to będą one dalej zapisane w bazie danych projektu. SEE Electrical Expert 14

15 To polecenie aktualizuje projekt i pozostawia w nim tylko elementy używane. Menu kontekstowe: Usuń nieużywane Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym projekcie. Wybrać Usuń nieużywane. Wyświetli się okno Usuń nieużywane. Wybrać elementy. Odznaczyć opcję "Wykonać kompaktowanie po usunięciu nieużywanych elementów, jeśli nie jest potrzebne kompaktowanie projektu. Notka: Opcja ta jest niedostępna (nieaktywna), jeśli projekt znajduje się w repozytorium (używany w trybie pracy grupowej Concurrent Engineering). Kliknąć przycisk Wykonaj. Jeśli podczas kompresji zostaną wykryte problemy (projekt jest uszkodzony), wyświetli się okno, które oferuje dwie możliwości: Wykonaj weryfikację projektu w celu rozwiązania problemu zalecane. Pomiń kompresję. Jeśli zostanie wybrana ta opcja, to proces zostanie zatrzymany, a uszkodzony projekt nie zostanie skompresowany. Weryfikacja projektu Polecenie jest używane do naprawy (weryfikacji) projektu. Menu kontekstowe: Weryfikuj Pasek narzędzi: Wskazać projekt prawym przyciskiem. Wybrać polecenie. Notka: Podczas weryfikacji, uruchamiany jest także proces kompaktowania projektu, pod warunkiem, że projekt nie znajduje się w repozytorium (tryb pracy grupowej Concurrent Engineering). SEE Electrical Expert 15

16 Przesunięcie projektu w inne miejsce na dysku Użytkownik może przesunąć projektu z jednego folderu do innego. Menu kontekstowe: Wytnij/ Wklej Pasek narzędzi: / Klawiatura: Ctrl+X/ Ctrl+V Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym projekcie i wybrać polecenie Wytnij. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym folderze i wybrać polecenie Wklej. Kopiowanie projektu Polecenie umożliwia przekopiowanie projektu z jednego folderu do drugiego Menu kontekstowe: Kopiuj/ Wklej Pasek narzędzi: / Klawiatura: Ctrl+C/ Ctrl+V Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym projekcie i wybrać polecenie Kopiuj. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym folderze i wybrać polecenie Wklej. Notka 1: Jeżeli kopiowany projekt znajduje się w repozytorium (tryb pracy grupowej Concurrent Engineering), to projekt ten jest blokowany na czas wykonania operacji kopiowania. Oznacza to, ze nie będzie dostępny w trybie pracy grupowej. Notka 2: Jeśli podczas kopiowania projekt zostanie uszkodzony lub kopiowanie nie zostało z jakichś powodów przeprowadzone poprawnie, to projekt zostanie oznaczony jako uszkodzony i nie będzie widoczny w repozytorium. Zmiana nazwy projektu Polecenie umożliwia zmianę nazwy projektu. Menu kontekstowe: Zmień nazwę Pasek narzędzi: Wskazać projekt prawym klawiszem. SEE Electrical Expert 16

17 Wybrać Zmień nazwę. Wprowadzić nową nazwę. Usunięcie projektu Polecenie umożliwia usunięcie projektu. Menu kontekstowe: Usuń Pasek narzędzi: Klawiatura: Delete Wskazać projekt do usunięcia Wybrać Usuń. Notka: Jeżeli usuwany projekt znajduje się w repozytorium (tryb pracy grupowej Concurrent Engineering), to projekt ten nie zostanie usunięty z repozytorium, pomimo, że nie będzie widoczny na liście projektów. Po usunięciu, projekt będzie widziany przez system jako uszkodzony i nie będzie mógł być użyty. Aby dany projekt rzeczywiście usunąć z repozytorium, użytkownik musi uruchomić proces weryfikacji, dostępny w zakładce Tools, w oknie Właściwości repozytorium. Archiwizacja projektu Użytkownik może zarchiwizować projekt (wykonać kopię z lub bez kompresji). Nie jest możliwe archiwizacja aktualnie otwartego projektu. Menu kontekstowe: Archiwizuj Pasek narzędzi: Prawym przyciskiem myszy wskazać nazwę projektu. Wybrać polecenie. Wyświetli się okno Archiwizacja projektu. Wybrać folder docelowy dla archiwizowanego projektu lub wprowadzić ścieżkę ręcznie. Użytkownik może zaznaczyć opcję Podziel archiwum na wiele plików. Pole do wprowadzenia deklaracji pojedynczego pliku staje się aktywne. SEE Electrical Expert 17

18 Określić rozmiar pojedynczego pliku. Kliknąć na przycisk Uruchom. Notka 1: Jeśli do archiwizacji zostało wybranych więcej projektów, to będą utworzone odrębne pliki archiwum. Notka 2: Zarchiwizowany projekt jest oznaczony ikoną. Posiada rozszerzenie *.arh. Odarchiwizowanie projektu Użytkownik może odarchiwizować projekt, który wcześniej został zarchiwizowany. Menu kontekstowe: Odarchiwizuj Pasek narzędzi: Wskazać projekt do odarchiwizowania. Kliknąć Odarchiwizuj. Wskazać folder zawierający projekt do odarchiwizowania. Wskazać folder docelowy lub założyć nowy folder i kliknąć OK. Modyfikacja parametrów projektu Polecenie umożliwia wyświetlenie podstawowych informacji o wybranym projekcie oraz umożliwia modyfikację niektórych jego właściwości. Menu główne: Plik > Właściwości projektu (dla aktywnego projektu) Menu kontekstowe: Właściwości (dla projektu wybranego w Eksploratorze projektów ) Pasek narzędzi: (dla projektu wybranego w Eksploratorze projektów ). Wybrać polecenie. Zostanie wyświetlone okno Właściwości: <Nazwa projektu>. Zakładka Ogólne W zakładce tej zawarte są informacje o nazwie projektu, wersji projektu, miejscu zapisu projektu, rozmiarze oraz indeksach projektu i środowiska. Polecenie Usuń nieużywane pozwala na usunięcie nieużywanych elementów z bazy projektu. SEE Electrical Expert 18

19 Rozmiar projektu jest automatycznie aktualizowany. Przycisk Wybierz inne umożliwia wybór innego środowiska dla wybranego projektu. Przycisk Indeks aktualizacji jest aktywny tylko w przypadku, gdy indeks środowiska został zmieniony i w związku z tym, indeks projektu i środowiska jest różny. Po zaktualizowaniu, indeksy środowiska i projektu będą identyczne. Zakładka Parametry Zakładka Parametry udostępnia informacje o istotnych parametrach projektu. - Sekcja Ogólne pozwala zmodyfikować wartość kroku projektu (mm), zadeklarować ilość poziomów struktury, sposób oznaczania itd.. Użytkownik może zmieniać wyłącznie znak łamania tekstu, przenoszenie atrybuty użytkownika pomiędzy symbolami master/slave oraz skalowanie symboli podczas ich wstawiania. - Sekcja Unikalność użytkownik może sprawdzić, na jakim poziomie struktury będą prowadzone przetwarzania CAE związane z kontrolą unikalności oznaczeń (oznaczenia symboli, adresacja krosowa pomiędzy symbolami master i slave, numeracja potencjałowa oraz kontrola lokalizacji). Precyzuje więc poziom grupy, na którym będzie prowadzona kontrola unikalności oznaczeń (oznaczenie symbolu, adresy master slave, nazwy lokalizacji). Użytkownik nie może nic zmienić w tej sekcji jest to tylko informacja. - Sekcja Przetwarzanie służy do określania, które procesy będą wykonywane w czasie rzeczywistym, a które na żądanie. Użytkownik może zmieniać sposób działania Oznaczania oraz Kontroli spójności zestyków. Nie może zmienić sposobu działania dla przetwarzania Potencjałów. - Podsekcja Referencje krosowe umożliwia przełączanie działania adresacji krosowej pomiędzy symbolami Master-Slave o tych samych oznaczeniach oraz pomiędzy symbolami WE-WY. - Sekcja Zestawienia pozwala określić typ bazy danych do przechowywania zestawień. Zakładka Środowisko Zakładka Środowisko udostępnia informacje środowisku związanym z projektem. Informacje są dostępne w trybie do odczytu. Wyświetlana jest nazwa wraz z opisem, aktualny indeks, jak również informacje elementach środowiska. Zakładka Statystyka W zakładce tej prezentowana jest ilość elementów użytych w projekcie: ilość grup, ilość rysunków, planów szaf, szaf, listew, zacisków listwowych, kabli, lokalizacji, połączeń, końcówek, potencjałów, symboli, SEE Electrical Expert 19

20 atrybutów, funkcji, kodów katalogowych, szyn, przekaźników, symboli Master, symboli WE/WY, korytek w szafach, tekstów oraz ilość obiektów graficznych. Zakładka Podsumowanie W zakładce podsumowanie użytkownik może wprowadzić opisy związane z projektem: Tytuł, Temat, Autor, Kategoria, Słowo kluczowe, Komentarz. Po naciśnięciu przycisku Rozwiń, użytkownik może wprowadzić także numer przeglądu. Notka: Informacje te nie są połączone z makropodstawieniami dostępnymi w arkuszach formatowych. Zakładka Zabezpieczenie Zakładka Zabezpieczenia umożliwia określenie hasła dostępu do określonego projektu. Nacisnąć przycisk Zapisz hasło w zakładce Zabezpieczenie. Wyświetli się okno Parametry hasła. Wpisać hasło w polu Nowe hasło, a następnie powtórzyć hasło w polu Potwierdzenie hasła. Długość hasła nie może przekraczać trzydziestu dwóch znaków. Kliknąć OK. Przy ponownym otwarciu tego projektu, wyświetli się okno z prośba o podanie hasła. Repozytorium SEE Electrical Expert z modułem Concurrent Engineering Aby program SEE Electrical Expert uruchamiany był w trybie pracy wieloużytkownikowej, projekty wspólne (używane przez kilku użytkowników) muszą być przechowywane w tak zwanym repozytorium, które reprezentuje bazę danych projektów umieszczonych na wspólnym serwerze MS SQL. Tworzenie repozytorium Program SEE Electrical Expert umożliwia tworzenie repozytorium na serwerze. Takie repozytorium służy do przechowywania i udostępniania projektów. Inni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do istniejącego repozytorium przy pomocy polecenia dostępnego z menu kontekstowego folderu Projekty: Nowy > Połączenie. SEE Electrical Expert 20

Konfiguracja SEE Electrical EXPERT

Konfiguracja SEE Electrical EXPERT Konfiguracja SEE Electrical EXPERT Wstęp Oto standardowo zdefiniowane parametry programu SEE Electrical EXPERT, konieczne, aby go uruchomić: folder projektów folder środowisk zestawienia ustawienia zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SEE Electrical można używać Pak eksploratora propektów dla całep dokumentacpi. Powiązanie z innymi

SEE Electrical można używać Pak eksploratora propektów dla całep dokumentacpi. Powiązanie z innymi ProPekt SEE Electrical ProPekt zawiera różne dokumenty należące do naszep dokumentacpi elektrotechnicznep, na przykład schematy elektryczne utworzone przez SEE Electrical, rysunki w formacie DWG lub DXF,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych

EEschema. Hierarchiczny edytor schematów ideowych EEschema Hierarchiczny edytor schematów ideowych Spis treści 1. Wprowadzenie Przeznaczenie Opis techniczny 2. Podstawowe polecenia Dostęp do poleceń Polecenia związane z myszą Podstawowe polecenia Operacje

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim.

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. LABORATORIUM 5 Administracja systemem Windows System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. Menedżer zadań Menedżer zadań to narzędzie, które pozwala na szybkie uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.

ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com. InstalSoft ul. Zjednoczenia 2; 41-500 Chorzów tel: (032) 720 49 00fax: (032) 249 37 33 http://www.instalsoft.com.pl; E-mail: info@instalsoft.com.pl Znaki handlowe: InstalSoft, InstalSystem, Gredi, OZC

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo