Konfiguracja SEE Electrical EXPERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja SEE Electrical EXPERT"

Transkrypt

1 Konfiguracja SEE Electrical EXPERT Wstęp Oto standardowo zdefiniowane parametry programu SEE Electrical EXPERT, konieczne, aby go uruchomić: folder projektów folder środowisk zestawienia ustawienia zabezpieczeń programu (klucz indywidualny, sieciowy). Niektóre parametry dodatkowe decydują o możliwościach oraz przetwarzaniach dostępnych w aplikacji: zarządzanie użytkownikami programy dodatkowe (wtyczki) parametry aktualizacji projektów i środowisk parametry dostępu do WEB Catalog parametry pracy w środowisku Concurrent Engineering. Kiedy uruchamiamy SEE Electrical EXPERT pierwszy raz, program automatycznie sprawdza, czy istnieje na komputerze poprzednia wersja programu. Jeżeli tak, program zapyta czy chcemy zaimportować i używać parametrów tej poprzedniej wersji lub czy chcemy użyć parametrów standardowych (opcja zalecana). SEE Electrical Expert Konfiguracja SEE Electrical EXPERT 1

2 Konfiguracja See Electrical Expert Okno pozwala modyfikować główne ustawienia programu. Okno dialogowe uruchamiamy za pomocą menu Start paska zadań systemu Windows. Zaleca się otwieranie tego okna w trybie administratora (Windows 7, prawy klawisz na ikonce programu i wybrać uruchom, jako Administrator). Kliknij Start > Wszystkie programy > IGE+XAO > SEE Electrical Expert V4 > Konfiguracja See Electrical Expert Wyświetli się okno Konfiguracja See Electrical Expert. Ogólne Sekcja ta umożliwia określenie środowiska użytkownika (symbole, katalogi aparatury, bloki, rysunki parametryczne, arkusze formatowe, szablony), standardowy folder z projektami *.seeprj oraz określenie wyglądu menu rozwijalnego programu. Foldery projektów i środowisk Użytkownik może zadeklarować folder, w którym znajdują się środowiska programu oraz folder, w którym standardowo znajdują się projekty. Foldery W tym obszarze wskazujemy ścieżki do folderów, gdzie przechowywane są projekty i środowisko. Środowiska: Określamy standardowy folder, w którym znajduje się środowisko, które zawiera symbole, katalog aparatów, arkusze formatowe itd.. Zalecanym ustawieniem jest D:\SEE Electrical Expert V4. Podstawowym warunkiem korzystania z tego folderu przez program jest to, aby użytkownik posiadał prawa administratora do deklarowanego folderu. Środowiska znajdują się folderze See_env. Środowisko jest instalowane oddzielnie (tzn. wpierw instaluje się program, potem środowisko) z płyty CD dostarczonej z programem (lub ze strony Po instalacji programu i środowiska, standardowe, dostarczone z programem środowisko znajduje się w D:\SEE Electrical Expert V4\ See_env\Elec_IEC_V4. Użytkownik może stworzyć własne środowisko. Żeby program z nim współpracował, należy go umieścić w folderze D:\SEE Electrical Expert V4\ See_env\. Możliwe jest używanie tego samego SEE Electrical Expert Konfiguracja SEE Electrical EXPERT 2

3 środowiska przez wielu użytkowników jednocześnie. Jeden z użytkowników musi udostępnić folder D:\SEE Electrical Expert V4\ See_env\ pozostałym użytkownikom, którzy powinni go odpowiednio zamapować. Block Folder zawiera bloki składające się z symboli, połączeń, tekstów (całe rysunki lub ich fragmenty). Poszczególne bloki znajdują się w odpowiednich folderach: Karty sterowników (styl 1), Karty sterowników (styl 2) oraz Schematy rozruszników. Bloki (właściwie fragmenty rysunków) mają rozszerzenie *.blk. Bloki możemy wstawiać na schemat ręcznie lub używać do tego celu generatora schematów. Schematy typowe mają rozszerzenie *.ssd i znajdują się w folderze Schematy typowe. Nowe bloki tworzy się w Eksploratorze bloków i schematów typowych. Eksplorator uruchamia się poleceniem Wstaw/Blok. Equipment Folder zawiera katalog aparatury, zawierający opis aparatów producentów wraz z ich kodyfikacją (rubryka Kod stanowi indeks) oraz wszelkimi danymi technicznymi. Katalog aparatury stanowi plik w formacie Access Equipment.mdb. Nowe kody katalogowe dodaje się w menu symbole tworzy się w menu Środowisko/katalog aparatów. Katalog jest podzielony na klasy urządzeń. Każda klasa charakteryzuje się swoją strukturą, czyli rubrykami. Kody katalogowe użyte w projekcie są zapamiętywane w pliku projektu *.seeprj, niemniej nie są zapamiętywane wszystkie dane związane z danym kodem. Tym samym projekt nie może być edytowany bez odpowiedniego pliku Equipment.mdb. Illustration Folder zawiera widoki aparatów służące do zabudowy szaf. Wszystkie widoki znajdują się w jednej bazie danych o nazwie SEE_Ilustrations.smb. Aby z nich korzystać, należy posiadać moduł PANEL. Macros Other Param_sheet Rysunki parametryczne (wzorce) służące do generacji listew zaciskowych (montażowych) mają rozszerzenie *.ptr. Zestawienia materiałów, kabli, połączeń, kanałów sterownika oraz spisy treści mają rozszerzenie *.ppl. Rysunki montażowe kabli mają rozszerzenie *.pcl. Podłączenia kabli mają rozszerzenie 8.psi lub *.pdi, zależnie od strony kabla. Sheet_Generator Folder zawiera kolejny folder o nazwie PLC, w którym ulokowane są pliki o rozszerzeniu *.slf, służące do generacji schematów skupionych sterowników PLC. Aby z nich korzystać, należy posiadać moduł Konfigurator PLC. Folder zawiera także plik konfiguracyjny Plc.ini oraz Plc_config.csv opisujący konfigurację sterowników. Symbols Folder zawiera symbole służące do wstawiania na schematy oraz wykorzystywane do generacji listew montażowych. Wszystkie symbole znajdują się w jednej bazie danych o nazwie SEE_Symbols.smb. Nowe symbole tworzy się w menu SEE Electrical Expert Konfiguracja SEE Electrical EXPERT 3

4 Środowisko/Otwórz symbol. Symbole użyte w projekcie są zapamiętywane w pliku projektu *.seeprj. Templates Folder zawiera projekty typowe, szablony z ustawionymi parametrami przetwarzania elektrycznego. Najczęściej używa się szablonu Oznaczenia wg IEC. Pliki szablonów mają rozszerzenie *.seetpl. Po wykonaniu własnego projektu, który ma stanowić szablon, użytkownik może go zapisać w folderze Templates. Title_block Folder zawiera arkusze formatowe od A4 do A0. Na tych arkuszach zakładane są rysunki, schematy, rysunki parametryczne i zestawienia. Stanowią niejako bazę dla wszystkich pozostałych rysunków. Arkusze formatowe zawierają tabelki opisowe. Nowe formaty arkuszy tworzy się w menu Środowisko/Eksplorator/Arkusze. Nowe arkusze formatowe tworzy się w menu Środowisko/Eksplorator arkuszy formatowych. Translation Folder zawiera słownik tłumaczeń, służący do wykonywania tłumaczeń projektów. Aby z nich korzystać, należy posiadać moduł Translation. View_3D Folder umożliwiający współpracę SEE z programem Solidworks.. Projekt: Określamy standardowy folder przechowywania projektów. Zalecanym ustawieniem jest D:\SEE Electrical Expert V4\Projekty. Podstawowym warunkiem korzystania z tego folderu przez program jest to, aby użytkownik posiadał prawa administratora do deklarowanego folderu. Dany projekt jest zapisywany w jednym pliku o rozszerzeniu *.seeprj. W projekcie zapisywane są połączenia, symbole, widoki, obiekty, teksty, arkusze formatowe, użyte rysunki parametryczne, wygenerowane zestawienia materiałów i spisy rysunków oraz kody katalogowe. Nie są natomiast zapisywane dane aparatów związane z kodami katalogowymi. Tym samym, aby edytować projekt należy używać związany z nim katalog aparatury Equipment.mdb. Aby uruchomić dany projekt, można po prostu kliknąć na jego nazwę w folderze Projekty. Można uruchomić w ten sposób wiele projektów. De facto każdy projekt będzie otwarty w osobnej sesji SEE. Projekty mogą się znajdować w dowolnym miejscu na dysku lub w sieci. Projekty opracowywane w wersji dla wielu użytkowników znajdują się na serwerze w bazie danych SQL. Linki do tych projektów znajdują się w folderze projekty i mają rozszerzenie *.ccs. W Eksploratorze Projektów wyświetlaj tylko projekty zadeklarowane w folderze Projekty Jeżeli opcja ta jest zaznaczona, to w Eksploratorze projektów będą wyświetlane jedynie projekty zawarte w standardowym folderze. SEE Electrical Expert Konfiguracja SEE Electrical EXPERT 4

5 Menu rozwijalne "Pokaż ikony w menu rozwijalnym" Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to przed nazwami poleceń dostępnymi w menu rozwijalnych będą wyświetlane ikonki. "Pokaż ikonę startową podczas uruchamiania programu Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, to przy uruchamianiu programu za pomocą skrótu umieszczonego na pulpicie lub z pomocą polecenia Start zostanie wyświetlona ikona startowa programu. Zalecamy odznaczenie tej opcji. Zestawienia Sekcja ta pozwala określić format i typ bazy danych do przechowywania zestawień. Baza danych, w której przechowywane są zestawienia materiałów, spisy rysunków itd. Standardowo znajduje się bezpośrednio w projekcie tzn. w pliku *.seeprj. Format bazy danych: Użytkownik może wybrać spośród trzech opcji. Zalecamy stosowanie opcji typu Lokalne (Przechowywane w projekcie). Lokalne (przechowywane w projekcie)": Zestawienia materiałów są zapisywane w pliku projektu *.seeprj. Oznacza to, że wszystkie zestawienia i spisy treści przechowywane są bezpośrednio w projekcie. Zestawienia wykonuje się bezpośrednio w edytorze schematów: Ekstrakcji: Eksplorator schematów Wskazać prawym klawiszem nazwę projektu Wybrać polecenie Zestawienia przycisk Wszystko OK. "Baza danych Oracle": Zestawienia aparatów są zapisywane w bazie danych Oracle, umieszczonej na serwerze oracle. Aby używać tej funkcji, należy posiadać licencję Oracle oraz odpowiednio skonfigurować pliki na serwerze Oracle. "Inna baza danych": Zestawienia aparatów są zapisywane w bazie danych SQL. Aby używać tej funkcji, należy posiadać licencję SQL oraz odpowiednio skonfigurować pliki na serwerze SQL. Parametry połączenia SEE Electrical Expert Konfiguracja SEE Electrical EXPERT 5

6 Ten przycisk jest aktywny jedynie po wybraniu bazy danych typu "Oracle" lub "Inna baza danych". Należy wybrać Dostawcę i określić cechy połączenia z zadeklarowaną bazą danych, a następnie przetestować połączenie. Programy dodatkowe Sekcja ta pozwala ustalić konfigurację wtyczek związanych z SEE. Warunkiem koniecznym wykorzystania tej sekcji jest ich zainstalowanie. Programy dodatkowe uruchamia się bezpośrednio w edytorze schematów. "End fitting. Umożliwia import danych o sposobach zakończenia żył. "SeeImportCatia : Umożliwia import danych o żyłach użytych we wiązkach z programu Catia V5, w oparciu o plik CATIA XML. Program można uruchomić w edytorze schematów, wybierając Przetwarzanie > Import długości żył z programu Catia. Następnie należy wybrać odpowiedni plik *.xml. Aby używać wtyczkę, należy zakupić moduł Catia V5 Integration. "Export / Import of the project data : Program umożliwia eksport danych do programu Microsoft Excel 2010, poprawę np. oznaczeń symboli oraz import danych z powrotem do projektu. Program można uruchomić w edytorze schematów, wybierając Plik > Eksport / Import danych projektu. Należy wybrać, co chcemy eksportować i do jakiego pliku *.xlsx. Aby używać wtyczkę, należy zakupić moduł Eksport/Import Excel. "Import of the project data list : Program umożliwia importowanie zestawień z innych projektów. Program można uruchomić w edytorze schematów, wybierając Plik > Import zestawienia. Bezpieczeństwo Sekcja ta zawiera informacje o zabezpieczeniu programu SEE Electrical EXPERT. Generalnie program jest zabezpieczony specjalnie zaprogramowanym kluczem Hasp USB. W zależności od zakupionej konfiguracji programu, zawartość informacji będzie różna. Program może być zabezpieczony kluczem indywidualnym lub sieciowym (USB-Net). Każdy klucz posiada swój ośmioznakowy, niepowtarzalny numer. W sekcji tej umieszczono także narzędzie do zarządzania użytkownikami i ich prawami. Zarządzanie użytkownikami Warunkiem działania opcji zarządzania użytkownikami jest instalacja oraz odpowiednia konfiguracja programu SEE Access Control V2R2 (SAC), dostępnego na płycie CD z programem SEE Electrical SEE Electrical Expert Konfiguracja SEE Electrical EXPERT 6

7 EXPERT lub na stronie internetowej Program umożliwia definiowanie Użytkowników i Ról. Jeśli zarządzanie użytkownikami jest włączone, to odpowiednie okno dialogowe będzie się wyświetlało każdorazowo przy uruchamianiu programu SEE Electrical EXPERT. Należy wtedy wpisać nazwę użytkownika (Username) oraz hasło (Password). Sposób zabezpieczenia programu Z programem użytkownik otrzymuje klucz zabezpieczający indywidualny lub sieciowy. Jeśli otrzyma klucz indywidualny, to musi go włożyć do złącza USB. Jeśli klucz się zaświeci, to znaczy, że jest aktywny i działa. Klucz należy zaprogramować programem Programator klucza zabezpieczającego, uruchamianym z menu windows Start > Wszystkie programy > IGE+XAO > SEE Electrical Expert V4 > Programator klucza zabezpieczającego. Odpowiedni kod do zaprogramowania można otrzymać mailem z serwisu technicznego. Klucz sieciowy należy włożyć do złącza komputera, w którym będzie zainstalowany serwer licencji programu. Instalacji serwera licencji dokonuje się programem Hasp Licence Manager (Hasp_LM), dostarczonym z programem na CD. Po instalacji należy przekopiować plik nhsrv.ini do foldera Windows/System. Zawiera on nazwę serwera ige+xao. Użytkownicy stacji roboczych, po instalacji SEE Electrical EXPERT, muszą skonfigurować ręcznie plik nethasp.ini, poprzez wpisanie adresu serwera licencji. Program Hasp_lm można pobrać ze strony Odpowiedni kod do zaprogramowania można otrzymać mailem z serwisu technicznego. "Połącz uprawnienia wynikające z licencji kluczy: lokalnego i sieciowego. Jeśli użytkowni posiada klucze sieciowy i indywidualny, to uprawnienia mogą być łączone. W Polsce nie stosujemy tego rozwiązania. "Użyj lokalnego klucza zabezpieczającego. Jest to najczęściej stosowane rozwiązanie. Standardowo, po instalacji programu, ten sposób zabezpieczenia jest wybrany. Użyj sieciowego klucza zabezpieczającego. W przypadku zakupu większej programów SEE Electrical EXPERT, klient wybiera często klucz sieciowy, co jest bardzo elastycznym rozwiązaniem. Wszelkie kupowane moduły programu zawierają nazwę np. Terminals oraz określenie Floating, co określa moduł dostępny w sieci, pływający pomiędzy użytkownikami. Klucz sieciowy może być także udostępniony na adresie IP dla użytkowników z jednej firmy, pracujących w różnych lokalizacjach. Klucz zabezpieczający Wyświetlone okno zawiera informacje o kluczu zabezpieczającym indywidualnym lub sieciowym. SEE Electrical Expert Konfiguracja SEE Electrical EXPERT 7

8 Jeśli użytkownik otrzyma klucz indywidualny, to musi go włożyć do złącza USB. Jeśli klucz się zaświeci, to znaczy, że jest aktywny i działa. Klucz należy zaprogramować programem Programator klucza zabezpieczającego, uruchamianym z menu windows Start > Wszystkie programy > IGE+XAO > SEE Electrical Expert V4 > Programator klucza zabezpieczającego. Odpowiedni kod do zaprogramowania można otrzymać mailem z serwisu technicznego. Klucz sieciowy należy włożyć do złącza komputera, w którym będzie zainstalowany serwer licencji programu. Instalacji serwera licencji dokonuje się programem Hasp Licence Manager (Hasp_LM), dostarczonym z programem na CD. Po instalacji należy przekopiować plik nhsrv.ini do foldera Windows/System. Zawiera on nazwę serwera ige+xao. Użytkownicy stacji roboczych, po instalacji SEE Electrical EXPERT, muszą skonfigurować ręcznie plik nethasp.ini, poprzez wpisanie adresu serwera licencji. Program Hasp_lm można pobrać ze strony Odpowiedni kod do zaprogramowania można otrzymać mailem z serwisu technicznego. "Połącz uprawnienia wynikające z licencji kluczy: lokalnego i sieciowego. Jeśli użytkowni posiada klucze sieciowy i indywidualny, to uprawnienia mogą być łączone. W Polsce nie stosujemy tego rozwiązania. "Użyj lokalnego klucza zabezpieczającego. Jest to najczęściej stosowane rozwiązanie. Standardowo, po instalacji programu, ten sposób zabezpieczenia jest wybrany. Użyj sieciowego klucza zabezpieczającego. W przypadku zakupu większej programów SEE Electrical EXPERT, klient wybiera często klucz sieciowy, co jest bardzo elastycznym rozwiązaniem. Wszelkie kupowane moduły programu zawierają nazwę np. Terminals oraz określenie Floating, co określa moduł dostępny w sieci, pływający pomiędzy użytkownikami. Klucz sieciowy może być także udostępniony na adresie IP dla użytkowników z jednej firmy, pracujących w różnych lokalizacjach. Integracja Sekcja ta zawiera informacje o integracji programu z innymi programami oferowanymi przez IGE+XAO. Collaborative Polecenia nie są obsługiwane w bieżącej wersji programu. SEE Electrical Harness PLM Polecenia nie są obsługiwane w bieżącej wersji programu. Ogólnie chodzi o wykorzystanie przez oba programy, (czyli SEE Electrical EXPERT oraz SEE Electrical Harness PLM) tej samej bazy danych elementów elektrycznych EED (Electrical Equipment Database). SEE Electrical Expert Konfiguracja SEE Electrical EXPERT 8

9 Katalog internetowy Ta sekcja określa parametry dostępu do katalogu internetowego aparatów i symboli. Użytkownik programu może pobierać z katalogu internetowego żądane kody katalogowe, używając odpowiednich filtrów. Katalog internetowy umieszczony jest na serwerze w Krakowie. Aby używać katalogu internetowego, należy zakupić moduł Part List Manager. Prawa użytkownika są związane z zakupionym kluczem, a ściśle z jego numerem. W zależności od praw użytkownik może przeglądać, pobierać, a także składać zamówienia na rozbudowę katalogu o nowe serie produktów. W obszarze Adresy internetowe, wyświetlone są bieżące parametry. Standardowe ustawienia to dla katalogu aparatów i symboli oraz dla formularza zamówień programu. Zaleca się nie zmienianie tych parametrów. W przypadku konieczności korzystania z serwera pośredniczącego należy wpisać adres wraz z numerem portu: :80. W obszarze Prawa użytkownika można sprawdzić, jakie prawa są zadeklarowane dla danego klucza zabezpieczającego, używanego przez klienta. Przeglądanie katalogu Dozwolone / Niedostępne. Przeglądanie internetowego katalogu aparatów jest dostępne dla wszystkich klientów, którzy zapewnią sobie odpowiednie połączenie internetowe. Import kodów katalogowych Dozwolone / Niedozwolone / Niedostępne. - Dozwolone: połączenie fizyczne z internetowym katalogiem aparatów jest prawidłowe, klucz zabezpieczający jest prawidłowo zaprogramowany oraz nadano odpowiednie prawa dla tego klucza w katalogu internetowym. - Niedozwolone: połączenie fizyczne z internetowym katalogiem aparatów jest prawidłowe, klucz zabezpieczający jest prawidłowo zaprogramowany, lecz nie nadano odpowiednich praw dla tego klucza w katalogu internetowym. Należy się skontaktować z serwisem technicznym. - Niedostępne: brak połączenia fizycznego z internetowym katalogiem aparatów lub klucz zabezpieczający nie jest zaprogramowany do współpracy z internetowym katalogiem aparatów. Należy się skontaktować z Działem Handlowym w celu dokonania zakupu odpowiedniego modułu programu. Import symboli Dozwolone / Niedozwolone / Niedostępne. Wysyłanie wniosku o nowy aparat Dozwolone / Niedozwolone / Niedostępne. SEE Electrical Expert Konfiguracja SEE Electrical EXPERT 9

10 Przycisk Testuj połączenie pozwala przeprowadzić test połączenia programu SEE Electrical EXPERT z internetowym katalogiem aparatury. W przypadku problemów, prosimy o przesłanie pliku log do serwisu technicznego. Concurrent engineering SEE Electrical EXPERT z modułem Concurrent engineering W tej sekcji deklaruje się parametry współpracy pomiędzy wieloma użytkownikami programu SEE Electrical EXPERT, którzy tworzą wspólnie jeden projekt. Moduł Concurrent engineering wymaga odpowiedniej instalacji bazy danych projektów, opartej na serwerze. Użytkownicy pracujący nad tym samym projektem, mają możliwość łatwej komunikacji przez zintegrowany komunikator oraz przez pocztę . Parametry ogólne Użytkownik może zadeklarować, czy ten sam schemat (rysunku) może być otwarty i modyfikowany przez wielu użytkowników jednocześnie w tym samym momencie.. Należy zaznaczyć opcję "Udostępniaj schematy innym użytkownikom, aby dać zezwolenie. Notka: Opcję udostępniania schematu powinien zaznaczyć każdy z użytkowników. Jeśli dany użytkownik nie zaznaczy tej opcji, to otworzy dany schemat w trybie Tylko do odczytu. Komunikacja Użytkownik może wybrać sposób komunikowania się z innymi użytkownikami. Po wyświetleniu się okna "Parametry komunikacji pomiędzy użytkownikami", użytkownik może zadeklarować parametry dla komunikatora internetowego oraz poczty . "Komunikator" Dostępne są następujące opcje: "Żaden" Komunikator nie będzie używany. "Inny Można użyć inny komunikator. Należy go jednak dostosować używając makr VBA. Nota: Jeśli komunikator nie będzie dostosowany, to wyświetlona zostanie informacja o konieczności dostosowania makr VBA. "Skype" (zalecane) Do komunikacji będzie używany program Skype. SEE Electrical Expert Konfiguracja SEE Electrical EXPERT 10

11 Notka: Aby komunikator Skype integrował się z programem SEE Electrical EXPERT, należy zainstalować moduł Skype Integration. "Poczta "Chcę wysyłać wiadomości do innych użytkowników (rekomendowane)". "Nie chcę wysyłać wiadomości do innych użytkowników. Aby skonfigurować SEE Electrical EXPERT do projektowania przez wielu użytkowników, zalecane jest wykonanie następujących kroków: Zainstaluj moduł Skype Integration zgodny z zainstalowaną wersją programu SEE Electrical EXPERT. Uruchom Skype i zaloguj się. Wybierz komunikator Skype" w oknie "Parametry komunikacji pomiędzy użytkownikami". Po wyborze komunikatora "Skype", SEE Electrical EXPERT usiłuje połączyć się z komunikatorem. Jeśli połączenie jest prawidłowe, to Skype wyświetla komunikat z prośbą o akceptację. Potwierdź. Zaznacz "Chcę wysyłać wiadomości do innych użytkowników (rekomendowane)". Kliknij Zapisz, aby zapisać konfigurację. Skype oraz poczta to standardowe i zalecane sposoby komunikacji pomiędzy użytkownikami tego samego projektu i schematu. Konwersja W tej sekcji deklaruje się parametry konwersji projektów I środowisk, które zostały wykonane w poprzednich wersjach SEE Electrical EXPERT. Projekty i środowiska, które zostaną przekonwertowane, nie będą mogły być używane w poprzednich wersjach programu. W obszarze "Konwersja projektu" standardowo zadeklarowano tworzenie kopii projektu źródłowego przed rozpoczęciem konwersji. Ponieważ zestawienia nie są lokalizowane na zewnętrznym serwerze (w Polsce zestawienia są pamiętane lokalnie w projekcie)), więc standardowo opcja ta jest zaznaczona. SEE Electrical Expert Konfiguracja SEE Electrical EXPERT 11

12 Z projektami jest związane zawsze jakieś środowisko (symbole, arkusze formatowe itd.). W obszarze "Konwersja środowiska" standardowo zadeklarowano tworzenie kopii środowiska źródłowego przed rozpoczęciem konwersji. Ponieważ katalogi aparatury nie są lokalizowane na zewnętrznym serwerze (w Polsce katalog aparatury zawiera się w pliku Equipment.mdb)), więc standardowo opcja ta jest zaznaczona. Notka: Aby przekonwertować projekt lub środowisko, należy uruchomić program SEE-converter.exe: Start > Wszystkie programy > IGE+XAO > SEE Electrical Expert V4 > Konwersja projektów i środowisk z wersji poprzednich. Notka: Aby przekonwertować projekt lub środowisko, należy uruchomić program SEE-converter.exe: Start > Wszystkie programy > IGE+XAO > SEE Electrical Expert V4 > Konwersja projektów i środowisk z wersji poprzednich. SEE Electrical Expert Konfiguracja SEE Electrical EXPERT 12

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

4Trans Instrukcja instalacji

4Trans Instrukcja instalacji 4Trans Instrukcja instalacji Wersja: 1.8 4Trans Instrukcja instalacji 2002-2014 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR

WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR WinSADIB/WinSADMS/WinSADOR Program do tworzenia dokumentów celnych i finansowych PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, lipiec 2013 2 HUZAR SOFTWARE 1.WSTĘP... 7 UMOWA LICENCYJNA... 7 2. INSTALACJA... 8 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo