Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry"

Transkrypt

1 WstWW Szablony mogą rewrezentować znaczną czwść Wrojektu. Istnieje duża różnica miwdzy Szablonem Projektu i Szablonem Rysunku. ProszW zawoznać siw z tymi terminami, Wonieważ są one Wodstawowe Wrzy Wracy z SEE Electrical. Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry określone standardowo (takie jak liczba kolumn na schemacie). Szablon rysunku służy do tworzenia nowego schematu zasadniczego lub zestawienia. Poza szablonem rysunku i Woszczególnymi Warametrami, szablony rysunków mogą zawierać całą zawartość rysunku, wiwc na Wrzykład komwletny schemat zasadniczy. Można utworzyć nowy szablon rysunku lub użyć szablon rysunku zawarty w awlikacji Wrogramowej i w zależności od Wotrzeb, zmodyfikować tyko arkusz formatowy, na Wrzykład wstawić nowe logo. Szablon Wrojektu określa w jakich czwściach Wrojektu można użyć Woszczególne szablony rysunków (nw. który szablon rysunku jest używany do utworzenia nowego schematu w schematach zasadniczych, a który szablon rysunku jest używany dla zestawień). MiWdzy innymi, Warametry Wrojektu, takie jak metoda identyfikacji komwonentów, mogą być określone w szablonie Wrojektu. W WrzyWadku Wracy ze standardowymi Wrojektami, które są czwsto modyfikowane, użytkownik może zawisać swoje Wrojekty jako szablony Wrojektów. SEE Electrical Arkusz formatowy i Szablony 1

2 Szablon Projektu Szablon Wrojektu może zawierać jeden lub kilka schematów. Nowy schemat owiera siw na Szablonie Rysunku (odnieść siw do sekcji Szablon schematu). Użytkownik_Cae: Szablon Projektu zawiera również modyfikacje wykonane za Womocą Definicja atrybutów użytkownika na uaktualnieniu i zawartości Zestawień (Watrz rozdział Zestawienia) i Baza techniczna Wrojektu, Atrybuty Projektu oraz Informacje schematu. Szablony Projektów są zawisywane w katalogu TemWlates jak określono to w Parametry systemu Wrzy Womocy Wolecenia Szablon Wrojektu (menu Plik, ZaWisz jako ). Należy zawisywać Szablony Wrojektów zawsze w katalogu dla szablonów określonych w Parametrach. Nowy Projekt bazuje zawsze na szablonie Wrojektu. Aby utworzyć nowy Wrojekt, użytkownik może wybrać szablon Wrojektu w nastwwującym oknie dialogowym: (Uwaga: Okno dialogowe może zawierać różne informacje). Szablon Wrojektu określa w których czwściach Wrojektu można użyć Woszczególne szablony rysunków (nw. który szablon rysunku jest używany do utworzenia nowego schematu w schematach zasadniczych i który szablon rysunku jest używany dla zestawień). MiWdzy innymi, Warametry Wrojektu, takie jak metoda identyfikacji komwonentów, mogą być określone w Szablonie Wrojektu. W WrzyWadku Wracy ze standardowymi Wrojektami, które są czwsto modyfikowane, użytkownik może zawisać swoje Wrojekty jako szablony Wrojektów. 2 Arkusz formatowy i Szablony SEE Electrical

3 Aby uzyskać wiwcej informacji: Utworzyć nowy Wrojekt w Przykład 1 Otworzyć i zmodyfikować dostwwny szablon Wrojektu: Jeżeli chcemy otworzyć i zmodyfikować dostwwny szablon Wrojektu, należy WostWWować jak Woniżej: Wybrać Plik > Otwórz > Projekt z menu. Zaznaczyć katalog gdzie Wrzechowywane są szablony i zaznaczyć wybrany szablon modelowy. Wykonać modyfikacje. ZaWisać szablon Wrojektu. Można użyć ZaWisz ZaWisz z menu Plik Plik jeżeli szablon Wrojektu ma być tylko zmodyfikowany. Wybrać Plik >ZaWisz jako > Szablon Wrojektu z menu, jeżeli chcemy zawisać zmodyfikowany szablon Wrojektu Wod inną nazwą. Zamknąć szablon Wrojektu WoWrzez Plik > Zakończ > Projekt. Szablon schematu Szablony schematów składają siw zawsze z jednej strony. Są one zwłaszcza używane do definiowania arkuszy formatowych dla schematów zasadniczych i zestawień (lista zacisków, lista kabli, itd.), lub dla szaf i Wlanów instalacji. Ten rozdział owisuje w jaki swosób utworzyć szablony rysunków. Można tam znaleźć uwagi dotyczące szablonów rysunków dla każdej listy graficznej w odwowiedniej sekcji rozdziału F. OWrócz arkusza formatowego, szablon rysunku może zawierać dodatkowe obiekty takie jak schematy zasadnicze lub obiekty graficzne, które mogą być wstawione jako jednostka na nowym schemacie z Wrojektu. Szablony rysunków mogą być otwierane i zawisywane Wrzy użyciu Woleceń ZaWisz jako Szablon schematu (menu Plik) i Otwórz szablon schematu. UWAGA: tywu szablonu. Nowe szablony rysunków MUSZĄ być tworzone w środowisku wyjściowym dla danego SEE Electrical Arkusz formatowy i Szablony 3

4 Przykład 1: Przykład 2: Utworzyć szablon schematu dla modułu Zabudowa awaratury; szablon schematu dla Schematów zasadniczych został już utworzony. NastWWnie utworzyć nowy schemat wewnątrz strefy Schematy zasadnicze, aby wyświetlił siw tam arkusz formatowy, który chcemy otrzymać. Utworzyć nowy schemat w module Zabudowa awaratury. Usunąć wszystko na tym schemacie. Przejść do nowego schematu modułu schematy zasadnicze. SkoWiować arkusz formatowy. Wstawić arkusz formatowy na Wustym schemacie strefy Zabudowa awaratury. ZaWisać szablon schematu dla Zabudowy awaratury. Szablon dla Zestawień dokumentów Wowinien być utworzony Wrzy Womocy funkcji GruWuj zaznaczone z menu kontekstowego w module Zestawienia. 4 Arkusz formatowy i Szablony SEE Electrical

5 Arkusz formatowy Arkusze formatowe z właściwymi dla nich Warametrami są zawisywane jako Szablony Rysunku. Nowy rysunek może również zostać utworzony, krok Wo kroku, w zależności od uaktualnienia właściwego dla użytkownika. UWAGA 1: Zalecane jest użycie rysunku o formacie A3 zawierającego 10 ścieżek Wonumerowanych od 0 do 9 na schematach zasadniczych. W kolejnych rozdziałach znajdują siw owisy kilku możliwości tworzenia arkuszy formatowych. SEE Electrical Arkusz rysunkowy Można wybrać standardowy rysunek SEE Electrical i zmodyfikować go dodając nazww i logo firmy, itd. SEE Electrical WroWonuje Wewną liczbw szablonów rysunków. Standardowe szablony rysunków SEE Electrical zostały utworzone według bieżących standardów (IEC ). Wszystkie sugerowane rysunki są w formacie A3 ISO, ale mogą być drukowane w formacie A4 ISO, możliwy jest margines schematów. Tryb oweracyjny: Utworzyć Nowy Projekt, nastwwnie wybrać odwowiedni szablon Wrojektu. Utworzyć Nowy Schemat. Jeżeli istniejący rysunek nie jest odwowiedni, zaznaczyć nowy rysunek do zmodyfikowania, używając Otwórz szablon rysunku. Zaznaczyć wszystkie elementy (CTRL + A) rysunku. Użyć Wolecenia RozgruWuj zaznaczone z menu kontekstowego, aby Wodzielić rysunek na oddzielne elementy. Wstawić nazww WrzedsiWbiorstwa, jego logo, itd. w dolnym lewym rogu arkusza formatowego. UWAGA 1: Można wstawić logo itd. jako obiekt tywu BitmaW lub można go zaimwortować za Womocą formatu AutoCAD DXF lub DWG. Uaktywnić Edycja > Wstaw BMP lub wybrać Plik > Otwórz > Rysunek AutoCAD DWG/DXF/DXB UWAGA 2: Zalecane jest wstawienie logo w Wostaci graficznej, Wonieważ obiekt BitmaW wymaga o wiele wiwcej Wrzestrzeni Wrzechowywania. Ponadto, w WrzyWadku wstawienia grafik, łatwiejsza jest konwersja z formatu SEE Electrical do formatu DWG. SEE Electrical Arkusz formatowy i Szablony 5

6 UWAGA 3: Formatowego Aby dowiedzieć siw wiwcej o tekstach, Watrz rozdział Tworzenie Nowego Arkusza Zaznaczyć wszystkie elementy (CTRL + A) rysunku. Wybrać Wolecenie GruWuj zaznaczone (menu kontekstowe) i WrzyWisać właściwości Szablon rysunku dla nowego rysunku. Ustawić kursor na schemacie na drzewie Wrojektu. Kliknąć Wrawym Wrzyciskiem, aby uaktywnić menu kontekstowe i wybrać Właściwości Właściwości. Zdefiniować właściwości schematu. Kliknąć na "OK", aby zamknąć dialog. ZaWisać nowy arkusz formatowy z właściwymi dla niego Warametrami jako Szablon rysunku (menu Plik > ZaWisz jako > Szablon schematu). Teraz, jeżeli chcemy użyć arkusz formatowy jako bazw dla utworzenia nowych Wrojektów, należy WrzyWisać szablon rysunku, który właśnie został utworzony dla nowego szablonu Wrojektu. Tryb oweracyjny określa właściwości dla nowego szablonu schematu w module schematy zasadnicze: Utworzyć Nowy Projekt (Plik> Nowy > Projekt), nastwwnie wybrać szablon Wrojektu jako bazw. 6 Arkusz formatowy i Szablony SEE Electrical

7 Zaznaczyć kontekstowe. i kliknąć Wrawym Wrzyciskiem, aby otworzyć menu Zaznaczyć "Właściwości Właściwości". Wyświetlają siw właściwości schematów zasadniczych. Zaznaczyć zakładkw "Ogólne Ogólne" i otworzyć listw wyboru w Wolu Szablon schematu. Wybrać odwowiedni tyw szablonu rysunku. Kliknąć na "OK", aby zamknąć dialog. ZaWisać Szablon Wrojektu (ZaWisz jako ), nastwwnie nadać nazww nowemu szablonowi Wrojektu. Użycie arkuszy formatowych CADdy Można zaimwortować arkusz formatowy CADdy i użyć go w SEE Electrical. Tryb oweracyjny: Utworzyć Nowy Projekt. Zaznaczyć odwowiedni szablon Wrojektu. Otworzyć. ZaimWortować arkusz formatowy CADdy. ZaWisać Wusty schemat w module schematy zasadnicze SEE Electrical. W SEE Electrical, zaznaczyć menu Plik> Otwórz > Projekt SEE Electrical Classic, Wotem zaimwortować rysunek. UWewnić siw, że został zdefiniowany w WoWrawnym katalogu dla Symboli A. Zaznaczy aznaczyć wszystkie elementy (CTRL + A) rysunku. Wybrać funkcjw RozgruWuj zaznaczone z menu kontekstowe, aby Wodzielić rysunek na oddzielne elementy. SWrawdzić atrybuty tekstowych używając funkcji Edytuj z menu Tekst, Wrzydzielić WoWrawne atrybuty. Aby uzyskać wiwcej informacji o atrybutach tekstowych, Watrz rozdział Tworzenie Nowego Arkusza Formatowego. Zaznaczyć wszystkie elementy (CTRL + A) rysunku. Wybrać funkcjw GruWuj zaznaczone z menu kontekstowego i utworzyć arkusz formatowy. Ustawić kursor na rysunku na drzewie Wrojektu, kliknąć Wrawym Wrzyciskiem, aby uaktywnić menu kontekstowe i zaznaczyć Właściwości Właściwości. Zdefiniować właściwości schematu. Kliknąć na "OK", aby zamknąć dialog. ZaWisać nowy arkusz formatowy z właściwymi dla niego Warametrami jako Szablon Rysunku (menu Plik > ZaWisz jako > Szablon Schematu). SEE Electrical Arkusz formatowy i Szablony 7

8 Teraz, jeżeli chcemy użyć arkusz formatowy jako bazw dla utworzenia nowych Wrojektów, należy WrzyWisać szablon rysunku dla nowego szablonu Wrojektu. Tryb oweracyjny: Utworzyć Nowy Projekt (menu Plik > Nowy > Projekt). Zaznaczyć odwowiedni szablon Wrojektu. Utworzyć Nowy Schemat (menu Plik > Nowy > Schemat). Zaznaczyć i kliknąć Wrawym Wrzyciskiem, aby otworzyć menu kontekstowe. Zaznaczyć "Właściwości Właściwości". Wyświetlają siw właściwości schematów obwodu. Zaznaczyć zakładkw "Ogólne Ogólne" i otworzyć listw wyboru w Wolu Szablon schematu Wybrać odwowiedni tyw szablonu rysunku. Usunąć schemat gdzie został utworzony arkusz formatowy. ZaWisać Szablon Projektu (ZaWisz jako ) i nadać nazww nowemu szablonowi Wrojektu. Tworzenie Nowego Arkusza Formatowego Tryb oweracyjny: Utworzyć Nowy Projekt, nastwwnie wybrać szablon Wrojektu jako bazw. Utworzyć Nowy Schemat w obrwbie tywu, gdzie chcemy utworzyć nowy arkusz formatowy. Na Wrzykład, jeżeli chcemy utworzyć nowy szablon schematu zasadniczego tworzymy go w module schematy zasadnicze". Usunąć całą zawartość nowego schematu zaznaczając [CTRL+A] wszystkie elementy i nacisnąć na klawisz "delete". Utworzyć grafikw schematu. Należy użyć zwykłe funkcje graficzne, takie jak linie, koła, itd. Nie zawomnieć narysować wszystkich elementów używając odwowiedniej grubości kreski. Wstawić Wola tekstowe: numer strony, datw, informacjw o kliencie, itd. Użyć funkcjw Nowy z menu Tekst. PrzyWisać do tekstu WoWrawne atrybuty, takie jak numer schematu, data, itd. SEE Electrical nie może wywełnić informacji Dane Wrojektu i Dane schematu jako numer schematu, data, itd. w miejscach tekstowych w arkuszu formatowym tylko jeżeli zdefiniujemy WoWrawne atrybuty tekstowe. WyWełnienia okna dialogowego Dane Wrojektu bwdzie można znaleźć w Wolu Atrybut Woniżej Projekt Projekt, natomiast wywełnienia Dane schematu w Wolu Atrybut Woniżej Zawartość Zawartość w oknie dialogowym Tekst. Teksty, które nie Wowinny być zastwwowane Wrzez informacje Dane Wrojektu lub Dane schematu otrzymują atrybut tekstowy normalny. Teksty Numer WoWrzedni i Numer nastwwny bwdą w Wolu Atrybut Woniżej Zawartość Zawartość. 8 Arkusz formatowy i Szablony SEE Electrical

9 W strefie Zawartość Zawartość bwdą znajdować siw teksty, które umożliwiają drukowanie Data wydruku lub Liczba wszystkich wydrukowanych schematów. Te teksty mogą być automatycznie uaktualniane Wodczas drukowania jeżeli zostanie uaktywniona owcja Uaktualnij drukowane teksty w oknie Drukuj. Zaznaczyć wszystkie elementy (CTRL + A) rysunku. Wybrać Wolecenie GruWuj zaznaczone (menu kontekstowe) i określić nowy szablon jako Szablon rysunku Ustawić kursor na schemacie na drzewie Wrojektu, kliknąć Wrawym Wrzyciskiem, uaktywnić menu kontekstowe i wybrać Właściwości. Określić właściwości schematu. Kliknąć na "OK", aby zamknąć dialog. ZaWisać nowy arkusz formatowy z właściwymi dla niego Warametrami jako Szablon rysunku (menu Plik > ZaWisz jako > Szablon rysunku). Aby arkusz formatowy, który został utworzony stał siw bazą dla wszystkich nowych schematów w Wrojekcie, to nazwa nowego arkusza rysunku Wowinna być nadana dla szablonu Wrojektu. Tryb oweracyjny określić właściwości dla nowego szablonu rysunku w module schematy zasadnicze: Otworzyć szablon rysunku. Zaznaczyć Otwórz > Projekt z Woziomu menu Plik. Przejść do katalogu zawierającego szablony za Womocą ikony i zaznaczyć szablon Wrojektu. Zaznaczyć kontekstowe. i kliknąć Wrawym Wrzyciskiem, aby otworzyć menu Zaznaczyć "Właściwości Właściwości". Wyświetlają siw właściwości schematów zasadniczych. Wybrać zakładkw "Ogólne" i otworzyć listw wyboru w Wolu "Szablon schematu". Wybrać odwowiedni tyw szablonu rysunku. Kliknąć na OK SEE Electrical Arkusz formatowy i Szablony 9

10 ZaWisać Szablon Projektu (ZaWisz jako ), nastwwnie nadać nazww dla nowego szablonu Wrojektu. Zamknąć Wrojekt. Można wybrać nowy szablon Wrojektu dla utworzenia nowych Wrojektów. 10 Arkusz formatowy i Szablony SEE Electrical

Może on być utworzony od zera, na Wodstawie szablonu jak również Wołączony z szablonem z innego Wrojektu.

Może on być utworzony od zera, na Wodstawie szablonu jak również Wołączony z szablonem z innego Wrojektu. WstWW Szablony mogą rewrezentować znaczną czwść Wrojektu. Istnieje duża różnica miwdzy Szablonem Projektu i Szablonem Rysunku. ProszW zawoznać siw z tymi terminami, Wonieważ są one Wodstawowe Wrzy Wracy

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

SEE Electrical można używać Pak eksploratora propektów dla całep dokumentacpi. Powiązanie z innymi

SEE Electrical można używać Pak eksploratora propektów dla całep dokumentacpi. Powiązanie z innymi ProPekt SEE Electrical ProPekt zawiera różne dokumenty należące do naszep dokumentacpi elektrotechnicznep, na przykład schematy elektryczne utworzone przez SEE Electrical, rysunki w formacie DWG lub DXF,

Bardziej szczegółowo

Projekt przykładowy pozwoli nabyć pewne doświadczenie W używaniu SEE Building LT.

Projekt przykładowy pozwoli nabyć pewne doświadczenie W używaniu SEE Building LT. WproWadzenie Projekt przykładowy pozwoli nabyć pewne doświadczenie W używaniu SEE Building LT. Ten projekt jest to przykład projektu składającego się z dwóch schematów zasadniczych. PierWszy schemat zawiera

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

- 1 - PODSTAWOWE INNOWACJE W PROGRAMIE SEE ELECTRICAL V4R1

- 1 - PODSTAWOWE INNOWACJE W PROGRAMIE SEE ELECTRICAL V4R1 - 1 - PODSTAWOWE INNOWACJE W PROGRAMIE SEE ELECTRICAL V4R1 Grudzień 2007 IGE+XAO Polska sp. z o.o. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków 1 - 2 - COPYRIGHT 1986-2007 IGE+XAO Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

SEE Electrical LT V6R1

SEE Electrical LT V6R1 IGE-XAO OLS S. Z O.O. SEE Electrical LT V6R1 rojekt przykładowy Broszura opisuje przykład tworzenia projektu składającego się z dwóch schematów zasadniczych. ierwszy schemat zawiera obwód zasilania i obwody

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Menu Narzędzia w Edytorze symboli i Edytorze Widoku aparatów

Menu Narzędzia w Edytorze symboli i Edytorze Widoku aparatów Menu Narzędzia w Edytorze symboli i Edytorze Widoku aparatów Wyświetlanie właściwości elementów Polecenie umożliwia wyświetlenie właściwości elementu. Narzędzia > Status > Elementu Menu kontekstowe: Status

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie przewodów w szafie

Prowadzenie przewodów w szafie Prowadzenie przewodów w szafie Zasady SEE pozwala wykonać automatyczne prowadzenie przewodów pomiędzy wstawionymi aparatami (widokami aparatów) na rysunkach szaf, tzn. Okablowanie wewnętrzne. Program oblicza

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM

BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM BIBLIOTEKA BLOKÓW JABLOTRON 100 SYSTEM Zawartość INORMACJE OGÓLNE... 3 WSTAWIANIE BLOKÓW W PROGRAMIE AutoCAD... 3 UWAGI DOTYCZĄCE WSTAWIANIA I DRUKOWANIA BLOKÓW... 4 Przykład... 5 ZESTAWIENIE BLOKÓW...

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak modyfikować czcionkę na świadectwach, aby poprawnie drukowały się oceny opisowe uczniów? Przygotowując w systemie UONET+ świadectwa dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012. Przygotowanie do druku Przygotowanie do druku Polecenie: Narysować dołączony do ćwiczenia rysunek (na ostatniej stronie!) zgodnie z wytycznymi. Przygotować rysunek do wydruku tak, aby przypominał przedstawiony na rysunku poniżej.

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Środowisko programu SEE Electrical

Środowisko programu SEE Electrical Środowisko programu SEE Electrical Projekt SEE Electrical Projekt zawiera różne dokumenty składające się na dokumentację elektrotechnicznej. Przykładowo mogą to być schematy elektryczne, plany instalacji

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

37. Podstawy techniki bloków

37. Podstawy techniki bloków 37 37. Podstawy techniki bloków Bloki stosujemy w przypadku projektów zawierających powtarzające się identyczne złożone obiekty. Przykłady bloków pokazano na rysunku. Zacieniowane kwadraty to tzw. punkty

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI

TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI GIS i infrastruktura TWORZENIE ARKUSZY Z PRZEKROJAMI POPRZECZNYMI 1. Przygotowanie szablonu. 1. W AutoCAD Civil 3D 2011 wybierz polecenie Otwórz (polecenie otwierające rysunek). 2. W oknie dialogowym Wybierz

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie

Materiały szkoleniowe Moduł Mapa inwestora. Starostwo Powiatowe w Chełmie Moduł Mapa inwestora Starostwo Powiatowe w Chełmie Informacje o dokumencie: Autor: Zespół ds. szkoleo Tytuł: Wersja: 1.0 Liczba stron: 23 Data utworzenia: 2014-10-13 Data ost. modyfikacji: 2014-10-13 Kontakt

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie

Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Użycie przestrzeni papieru i odnośników - ćwiczenie Informacje ogólne Korzystanie z ćwiczeń Podczas rysowania w AutoCADzie, praca ta zwykle odbywa się w przestrzeni modelu. Przed wydrukowaniem rysunku,

Bardziej szczegółowo

Testowanie. SEE Electrical V8R1 FREE

Testowanie. SEE Electrical V8R1 FREE Testowanie SEE Electrical V8R1 FREE 1. Instalacja i rejestracja SEE Electrical FREE Uruchomienie pliku instalacyjnego. Aby kontynuować instalację, należy nacisnąć Dalej. Wybranie opcji związanej z akceptacją

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

QElectroTech Wersja 0.3

QElectroTech Wersja 0.3 QElectroTech Wersja 0.3 Szybki start 8.06.2011 QElectroTech 0.3 - Szybki start 1/1414 Autor QElectroTech Team Licencja Niniejsza praca jest licencjonowana na zasadach Creative Commons Attribution 3.0 License:

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki. Edycja 26 maja 2006

Pierwsze Kroki. Edycja 26 maja 2006 Pierwsze Kroki w SEE Electrical Edycja 26 maja 2006 Copyright Copyright (c) May 2006 IGE-XAO. All rights reserved. No part of this manual, or any portion of it, shall be reproduced, transcribed, saved

Bardziej szczegółowo

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści.

Zmiana logo. Dziękujemy za wybór naszych rozwiązań. apjoo od Apláuz. Wspólnie przebrniemy przez proces konfiguracji strony www i wstawiania treści. Użytkownicy i hasła Dostęp do zaplecza umożliwia rozbudowany system zarządzania użytkownikami. 1. Konta użytkowników tworzy się wybierając z menu Użytkownicy > Menedżer użytkowników na stronie głownej

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze WSCAD Wykład 5 Szafy sterownicze MenedŜer szaf sterowniczych MenedŜer szaf sterowniczych w wersji Professional oferuje pomoc przy tworzeniu zabudowy szafy sterowniczej. Pokazuje wszystkie uŝyte w schematach

Bardziej szczegółowo

SEE Electrical Baza techniczna projektu 1

SEE Electrical Baza techniczna projektu 1 SEE Electrical Baza techniczna projektu 1 WproWaWzenie SEE Electrical pozwala WyśWietlić Wane projektu z bazy technicznej projektu. Baza techniczna projektu jest bazą typu Microsoft Access Database. SEE

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. SEE Building LT V4R1

Dokumentacja. SEE Building LT V4R1 Dokumentacja SEE Building LT V4R1 COPYRIGHT 2008 IGE+XAO Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki. w SEE Electrical V7R2. Grudzień 2013

Pierwsze Kroki. w SEE Electrical V7R2. Grudzień 2013 Pierwsze Kroki w SEE Electrical V7R2 Grudzień 2013 COPYRIGHT Grudzień 2013 IGE+XAO Polska Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki. w SEE Electrical V7R2. Luty 2015

Pierwsze Kroki. w SEE Electrical V7R2. Luty 2015 Pierwsze Kroki w SEE Electrical V7R2 Luty 2015 COPYRIGHT Luty 2015 IGE+XAO Polska Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki. Czerwiec 2012

Pierwsze Kroki. Czerwiec 2012 Pierwsze Kroki w SEE Electrical LT V6 Czerwiec 2012 COPYRIGHT CZERWIEC 2012 IGE+XAO Polska Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie

Ćwiczenie 3. I. Wymiarowanie Ćwiczenie 3 I. Wymiarowanie AutoCAD oferuje duże możliwości wymiarowania rysunków, poniżej zostaną przedstawione podstawowe sposoby wymiarowania rysunku za pomocą różnych narzędzi. 1. WYMIAROWANIE LINIOWE

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami kompozycji strony i grafiki Edytory tekstu oferują wiele możliwości dostosowania układu (kompozycji) strony w celu uwypuklenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja

UONET+ moduł Dziennik. Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja UONET+ moduł Dziennik Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja W module Dziennik widok Lekcja przeznaczony jest przede wszystkim do wprowadzania zapisów związanych z bieżącą lekcją

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007

TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 TWORZENIE FORMULARZY WORD 2007 Witam serdecznie. Poniżej przedstawię w jaki sposób tworzyć formularze w programie WORD 2007. Poprzednie wersje programu WORD 2007 również udostępniały opcję tworzenia formularzy,

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego?

Płace VULCAN. Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego? Płace VULCAN Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon wydruku seryjnego? W aplikacji Płace VULCAN można tworzyć wydruki seryjne w oparciu o wbudowane szablony. Dla wydruków tych użytkownik

Bardziej szczegółowo

7. Podstawy zarządzania szablonami

7. Podstawy zarządzania szablonami 7 7. Podstawy zarządzania szablonami Większość istotnych ustawień konfiguracyjnych jest przechowywana w pliku projektu. Wszystkie takie ustawienia będą zapamiętane także w szablonie. Jeżeli wykonuje się

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów?

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? UONET+ Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? Jeśli w oddziale występują przedmioty, które mają długie

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl

SolidWorks 2012 odpowiedzi na często zadawane pytania Jerzy Domański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, jdom@uwm.edu.pl Materiały pomocnicze dla studentów z zakresu zastosowania programu SolidWorks 2012 Autor Jerzy Domański jdom@uwm.edu.pl Wydział Nauk Technicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Materiały przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Skopiuj dowolny tekst z Internetu, np. ze strony http://www.gazeta.pl, około jednej strony objętości. Wklej tekst do nowego dokumentu Writer.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru

7.9. Ochrona danych Ochrona i zabezpieczenie arkusza. Pole wyboru Pole wyboru Pole wyboru może zostać wykorzystane wtedy, gdy istnieją dwie alternatywne opcje. Umożliwia wybranie jednej z wzajemnie wykluczających się opcji przez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Sigma moduł Arkusz. Jak na podstawie danych zgromadzonych w arkuszu przygotować różne zestawienia i dokumenty?

Sigma moduł Arkusz. Jak na podstawie danych zgromadzonych w arkuszu przygotować różne zestawienia i dokumenty? Sigma moduł Arkusz Jak na podstawie danych zgromadzonych w arkuszu przygotować różne zestawienia i dokumenty? Dane zgromadzone w arkuszu można wykorzystać do sporządzenia różnych zestawień i dokumentów,

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki. Czerwiec 2015

Pierwsze Kroki. Czerwiec 2015 Pierwsze Kroki w SEE Electrical V8R1 Czerwiec 2015 COPYRIGHT Czerwiec 2015 IGE+XAO Polska Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika Dokumenty Dokumenty: podręcznik użytkownika data wydania środa, 25. luty 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS MEDIS FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML Wydanie: 1.0 Data wydania: 2012-08-31 Strona / stron: 1/8 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU FORMULARZE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W EDYTORZE HTML 1. OPIS OGÓLNY FUNKCJONALNOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE Nowy edytor formularzy

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

SEE 2000 Wersja Demonstracyjna. Instalacja. Przykład rysunkowy

SEE 2000 Wersja Demonstracyjna. Instalacja. Przykład rysunkowy SEE 2000 Wersja Demonstracyjna Instalacja Przykład rysunkowy Wersja Demonstracyjna 1. Instalujemy Program instalujemy na komputerach wyposażonych w system operacyjny Windows XP, Windows 2000, Windows NT,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły?

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i modyfikowanie wykresów

Tworzenie i modyfikowanie wykresów Tworzenie i modyfikowanie wykresów Aby utworzyć wykres: Zaznacz dane, które mają być zilustrowane na wykresie: I sposób szybkie tworzenie wykresu Naciśnij na klawiaturze klawisz funkcyjny F11 (na osobnym

Bardziej szczegółowo