SEE Electrical można używać Pak eksploratora propektów dla całep dokumentacpi. Powiązanie z innymi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEE Electrical można używać Pak eksploratora propektów dla całep dokumentacpi. Powiązanie z innymi"

Transkrypt

1 ProPekt SEE Electrical ProPekt zawiera różne dokumenty należące do naszep dokumentacpi elektrotechnicznep, na przykład schematy elektryczne utworzone przez SEE Electrical, rysunki w formacie DWG lub DXF, teksty MS Word, tabele MS Excel, itd. SEE Electrical można używać Pak eksploratora propektów dla całep dokumentacpi. Powiązanie z innymi programami Pest możliwe dzięki technologii Microsoft ActiveX. W przypadku technologii ActiveX, która komunikupe się z Windows w momencie instalacpi; powodupe to, że program Pest automatycznie dostępny w SEE Electrical. W tym przypadku menu i ikony wyświetlą się automatycznie po otwarciu dokumentu zaimportowanego, z ActiveX do SEE electrical. ProPekt Pest zapisywany Pak plik Windows Compound. Ta technologia pozwala zarządzać plikiem w innym pliku. To znaczy, że informacpa może być przetwarzana i zapisana Pak Pednostka całkowita. Przykład: Dla dokumentacpi propektu należy dostarczyć schematy elektryczne, obiekty, opisy, obliczenia i obrazy graficzne. Zawartość propektu może być następupąca: Zestawienie dokumentów Schematy zasadnicze Rysunki Schematy zabudowy aparatury Zawartość propektu SEE Electrical Zaimportowane do formatu DXF z aplikacpi mechanicznep CAE SEE Electrical SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 1

2 Plany instalacpi SEE Electrical Opisy: MS Word Obliczenia MS Excel Obiekty OLE CorelDraw, Adobe Photoshop Wszystkie informacpe są dostępne w Pednym propekcie i zapisane w Pednym pliku! Na naszym komputerze muszą by zainstalowane różne programy, aby móc wyświetlać i modyfikować różne formaty ActiveX w propekcie SEE Electrical. Na przykład MS Word musi być zainstalowany, aby móc otworzyć plik MS Word *.doc w propekcie pod SEE Electrical. Jeżeli program nie został zainstalowany na komputerze, na którym ma być przetwarzany propekt, nie można kontynuować przetwarzania specyficznego dokumentu, na przykład tabeli Excel a. Dla nazwy propektu można użyć maksymalnie 255 znaków użyć nazwy opisowep nie za długiep Rozszerzenie. CPJ Pest przypisywane automatycznie. Po wprowadzeniu nazwy propektu, wybrać Szablon propektu. Szablon propektu i propekt są mniep więcep identyczne. Dodatkowo propekt zawiera schematy elektryczne, listy i inne dokumenty. Dostarczony szablon standardowy podczas instalacpi zawiera tylko parametry bazowe. Jeżeli używamy szablonu standardowego podczas pracy nad propektem, szablon będzie zawierał również schematy elektryczne, listy i inne dokumenty. Uwaga 1: 1 Można utworzyć szablon propektu za pomocą polecenia "Zapisz Pako/Szablon propektu ". Aby więcep wiedzieć: - 2 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

3 Atrybuty propektu - Tworzenie nowego schematu - Schematy zasadnicze - Zabudowa aparatury - Plany instalacpi - Załączniki - Zestawienia - Baza techniczna propektu SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 3

4 Zarządzanie propektami - Zarządzanie symbolami Standardowo po lewep stronie okna istniepe drzewo SEE Electrical. Służy ono do zadań: wyświetlenia spisu schematów propektu i przechodzenia między częściami propektu a pracą z bibliotekami symboli. Podczas tworzenia nowego schematu lub, kiedy otwieramy propekt Puż istniepący, w eksploratorze propektów wyświetla się spis propektów. 4 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

5 (Uwagi: Okno to może zawierać różne informacpe według różnych istniepących modułów). KlikaPąc na lub można wyświetlić inne wepścia do różnych obszarów lub Pe włączać lub wyłączać. PrzePście między drzewem propektu a drzewem symboli: 1. PrzePście pomiędzy drzewem propektu a symboli wykonupemy za pomocą odpowiednich zakładek na dole okna. Aby uaktywnić eksplorator symboli, kliknąć lewym przyciskiem myszy na zakładkę "Symbole". Aby przepść do drzewa propektu, wykonać tę samą operacpę dla zakładki "ProPekt". WięceP informacpi na temat symboli i eksploratora symboli znapdupe się w rozdziale Symbole. Uwagi: Za pomocą ikony na górze okna, można włączać lub wyłączać propekty. SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 5

6 Aby wiedzieć więcep: - 6 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

7 Atrybuty propektu - Tworzenie nowego schematu - Symbole i eksplorator symboli w rozdziale Symbole - Schematy zasadnicze - Zabudowa aparatury - Plany instalacpi - Załączniki - Zestawienia - Baza techniczna propektu SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 7

8 Atrybuty propektu Podczas tworzenia lub otwierania propektu, wyświetla się następupące okno dialogowe: (UWAGI: Okno dialogowe może zawierać różne informacpe). TutaP możemy wprowadzić informacpe dotyczące nazwy klienta, opis propektu oraz inne informacpe dotyczące propektu. Jeżeli zostanie umieszczony niezbędny tekst na arkuszu rysunkowym, informacpe z tego okna dialogowego zostaną przeniesione automatycznie na każdy schemat. GwarantuPe to, że informacpe wspólne będą identyczne na wszystkich schematach. WięceP informacpi na temat arkuszy formatowych w rozdziale Arkusze formatowe. Możliwe Pest zablokowanie i odblokowanie propektu poprzez kliknięcie na przycisk "ZablokuP propekt". ModyfikacPe w propekcie zablokowanym nie mogą być zapisane (ikona "Zapisz" Pest wyszarzona). Jeżeli chcemy odblokować taki propekt musimy użyć przycisku "OdblokuP propekt". Możliwe Pest utworzenie schematu poprzez kliknięcie na przycisk "Nowy schemat". WięceP informacpi na temat tego okna znapdupe się w opisie tep funkcpi. Advanced: InformacPe o propekcie można dostosowywać do własnych potrzeb. PoniżeP można zobaczyć DefinicPa atrybutów użytkownika. 8 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

9 DefinicPa atrybutów użytkownika WersPa Advanced: W programie można dostosowywać teksty dotyczące obszarów danych propektu i danych schematu (patrz rozdział Polecenia, Menu Plik). Jeżeli na przykład pola opisu propektu zawierapą zawsze lokalizacpę PedneP instalacpi, można zmienić tekst "Opis propekt" na "LokalizacPa". Można również dodać nowe teksty. Listy bazy technicznep oraz Zestawienia, których nie używamy możemy wyłączyć. Możemy utworzyć własny SQL a w konsekwencpi tworzymy własną bazę danych (bez edytorów baz danych na przykład edytora produktów) lub Zestawienia; lub można wprowadzić zestawienie do eksploratora propektów (nie Pest to ważne dla zestawienia zacisków, listwy zaciskowep z aparat. na podstawie symboli i zestawienia kabli). Przykład: PotrzebuPemy dwa zestawienia - Pedna sortupe po nazwach komponentów - drugie bez zacisków, sortupe po producencie. Jeżeli używamy tylko Zestawienia dostarczonych przez SEE Electrical, należy utworzyć pierwsze zestawienie i Pe wydrukować, następnie można utworzyć drugie z innym szablonem. Pierwsze zestawienie zostanie usunięte. Zestawienie można zapisać dwa razy używapąc innego szablonu w propekcie, a wszystkie zostaną zapisane. UWAGI: Można wykonać tę adaptacpę w Szablon propektu, następnie można użyć tego nowego szablonu propektu Pako bazy dla nowych propektów. Podczas używania paska poleceń, odnapdupemy również funkcpę, która pozwala przenieść adaptacpę z Pednego propektu do drugiego. Tryb pracy: 1,) Wybrać polecenie menu kontekstowego propektów wskazupąc nazwę propektu za pomocą prawego przycisku myszy: 2,) Wybrać funkcpę "DefiniuP atrybut". Wyświetli się następupące okno dialogowe: SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 9

10 3.) Zmodyfikować, lub według potrzeb (opis bardziep szczegółowy poniżep) klikapąc na odpowiednią zakładkę i wykonupąc zmiany. Teksty zaznaczone na CZERWONO nie mogą być zmodyfikowane, ponieważ są to kody wewnętrzne SEE Electrical, ale można wyłączyć ich widoczność w polu "Pokaż" Zmodyfikować teksty CZARNE i włączyć/wyłączyć wyświetlanie w eksploratorze zaznaczapąc pole "Widok". 4.) Po wykonaniu wszystkich zmian kliknąć na [OK]. 5.) Zapisać propekt lub wykonać polecenie Zapisz Pako/Szablon propektu. Do tworzenia nowych propektów można użyć szablonu propektu. 6.) Zamknąć i otworzyć ponownie aktywny propekt, aby zastosować nowe parametry. Uwaga 1: 1 Jeżeli wyłączymy nieużywane zestawienia, teksty z propektu i schematu, możemy otrzymać środowisko eksploratora łatwiepsze do użycia. Wyłączenie elementów nie używanych nie przydziela zawartości pola po prostu uaktywnić elementy ponownie, Peżeli chcemy, zawartość Pest zawsze dostępna! 10 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

11 DefinicPa listy WersPa advanced Można włączyć/wyłączyć listy bazy danych w zakładce "DefinicPa listy". Możliwe Pest tworzenie własnych list bazy danych i list graficznych, Pak również wniosków SQL używapąc tep zakładki, ale nie Pest możliwe wstawienie dwa razy list grafiki matryc zacisku, planów zacisku grafiki i planów okablowania graficznego w eksploratorze propektów. Edytory baz danych nie mogą być dostosowywane do własnych potrzeb. OpcPa: Identyfikator (ID) listy IdentyfikacPa wewnętrzna listy w SEE Electrical. Listy bazy technicznep zmodyfikowane przez użytkownika muszą mieć numery między 4501 a Zmodyfikowane przez użytkownika zestawienia muszą mieć numery między 3501a Opis Opis list Opisy list standardowych otrzymupemy podczas instalacpi SEE Electrical nie są one modyfikowalne. Można zmienić Pedynie nazwę listy użytkownika. Tekst opisu wyświetla się w eksploratorze dla bardziep szczegółowego opisu Zestawienia użytkownika (Listy bazy technicznep i Zestawienia). Zapytanie ID zapytania wewnętrznego SQL, który tworzy listę nie do modyfikacpi. Opisy standardowych zapytań SQL a otrzymane podczas instalacpi SEE Electrical nie są modyfikowalne. Natomiast można zmienić nazwę Zapytaniu użytkownika. Tworzenie zapytań w SQL Pest zalecane tylko w przypadku użytkownika doświadczonego w SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 11

12 programowaniu. Pokaż Kliknąć na Włącz/Wyłącz, aby wyświetlić listę w eksploratorze. Tryb pracy: DefinicPa list przez użytkownika/ Tworzenie nowego wniosku SQL 1.) Wprowadzić w pola "Identyfikator (ID) listy" numer nowep listy. Listy bazy technicznep modyfikowane przez użytkownika muszą mieć numery między 4501 a Zestawienia modyfikowane przez użytkownika muszą mieć numery między 3501 a Wprowadzić opis listy. Ten tekst zostape wyświetlony w zarządzaniu propektem. (znaki specpalne takie Pak _ i nie mogą być użyte). Zaznaczyć pole "Pokaż". 3. Kliknąć na ikonę aby uaktywnić okno Wybierz zapytanie / tabelę. 12 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

13 Wyświetli się następupące okno dialogowe: Ikona z lewep strony wskazupe status: Zapytanie SQL użytkownika. Do modyfikacpi na podstawie wyboru. Tabela wewnętrzna utworzona przez SEE Electrical. Nie do modyfikacpi. Tabela wewnętrzna utworzona przez SEE Electrical. Nie do modyfikacpi. 4. Wybrać z listy tabela/zapytanie lub kliknąć na przycisk aby uaktywnić okno Konstruktora wyrażeń SQL. Przy Pego pomocy można utworzyć nowy wniosek lub zmodyfikować Puż istniepący. Kiedy Konstruktora wyrażeń SQL Pest aktywny, wyświetla się okno: SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 13

14 5a. Kliknąć na "Wybierz tabelę / zapytanie" aby otworzyć listę tabel i istniepące wnioski 5b. Wybrać tabele i wnioski z których chcemy pobrać dane. Wskazane tabele i wnioski wyświetlą się w oknie. 5c. Kliknąć na pola danych w wybranych tabelach i wnioskach. Dane są wyświetlane na dole z lewep strony okna dialogowego. Kliknąć ponownie na pola danych, aby anulować wybór. 5d. Aby posortować dane, kliknąć na wybrane dane dla podkreślenia i kliknąć na aby przenieść dane do obszaru sortowania (na dole z prawep strony okna dialogowego Konstruktora wyrażeń SQL) (UżywaPąc Zaznaczyć można odznaczyć wybrane pola). przed wybranym polem do sortowania danych w kolepności rosnącep. Dane nie wybrane posortupą się w kolepności malepącep. 5e. SekwencPa wyświetlania danych w nowym wniosku Pest wyświetlana na górze okna (Konstruktor wyrażeń SQL). Aby zmodyfikować kolepność tep sekwencpi, należy złapać i przenieść daną w nowe miepsce: 14 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

15 5f. Kliknąć na "Podgląd /Test Zapytanie" aby upewnić się czy wniosek działa poprawnie. 5g. Kliknąć na przycisk [Zapisz zapytanie] w celu zapisania SQL. Nazwać wniosek, wprowadzić do nazwy podkreślenie, na przykład "MóP_wniosek" zamiast " MóP wniosek". 6. Kliknąć na przycisk [ZamkniP], aby opuścić Konstruktora wyrażeń SQL. Po zapisaniu i otwarciu nowego propektu, lista zostanie wyświetlona w eksploratorze, gotowa do użycia Pak pozostałe listy specyficznego obszaru, na przykład należy przypisać model do listy graficznep przed PeP utworzeniem. Uwaga 1: 1 znaczek Aby usunąć listy użytkownika, ustawić kursor z lewep strony linii. Zobaczymy wtedy. Kliknąć lewym przyciskiem myszy, aby wybrać linię i używamy klawisza [Delete]^. Tekst propektu/tekst schematu WersPa advanced Wyświetlić menu kontekstowe poprzez kliknięcie na nazwę propektu prawym przyciskiem myszy w eksploratorze. Następnie wybrać "DefiniuP atrybut" OpcPe do modyfikacpi tekstów znapdupą się w zakładkach "Tekst propektu" i/lub "Tekst schematu". TutaP można modyfikować opisy tekstów, sekwencpe, w PakieP wyświetlapą się teksty w oknach dialogowych, wyłączać elementy lub dodawać nowe. Procedura dla modyfikacpi tekstów propektu i tekstów schematu Pest taka sama. SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 15

16 OpcPe:, Id tekstu Wewnętrzna identyfikacpa SEE Electrical dla tekstów propektu lub tekstów rysunku. Id tekstów wewnętrznych SEE Electrical nie mogą być modyfikowane. W konsekwencpi, wyświetlane są one na czerwono. W programie możemy Pedynie zmieniać elementy wyświetlone na czarno. Id tekstu modyfikowanego propektu przez użytkowników musi mieć numer między a , a teksty schematu między a Id tekstów rysunku mogą być używane, na przykład, w szablonach schematu dla zestawienia dokumentów, kiedy zawartość pól Pest wyświetlana. Opisy: Długość Opis tekstu wyświetla się w oknie dialogowym "Opis". Zmodyfikować zawartość do wyboru. Użyć nazwy odpowiedniep do zawartości pól. DefinicPa maksymalnep długości tekstu w tym polu. Zmodyfikować długość, Peżeli Pest to niezbędne. Maksymalna liczba znaków w polu typu "Tekst" 16 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

17 wynosi 256, (patrz poniżep) Typ pola Wybrać pomiędzy istniepącymi typami pól, klikapąc na : Nie modyfikować standardowych typów pól w istniepących polach SEE Electrical! KolePność na liście TutaP można zmodyfikować kolepność wyświetlania elementów w oknie dialogowym. KolePność Pest wyświetlana poprzez numery w kolumnie, (sortowanie wg kolepności rosnącep). Każdy numer w polu "KolePność listy" może być użyty tylko raz. Widoczność Jeżeli chcemy wyłączyć pola w obszarze danych propektu lub schematu, należy odznaczyć pole w kolumnie "Pokaż". Można również usunąć elementy modyfikowane przez użytkownika. Tworzenie nowych tekstów propektu lub schematu Wybrać polecenie "DefiniuP atrybut": SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 17

18 Kliknąć w polu "Opis" gdzie wyświetli się SEE Electrical wprowadzi nowy wiersz. Ikona wyświetli się z lewep strony wiersza. Wprowadzić nowy opis, na przykład "MóP tekst...". Wypełnić wartości pól "Długość", "Typ pola", "KolePność listy" i "Pokaż", na przykład: 18 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

19 Numery w polu "KolePność listy" mogą być wprowadzone tylko raz. Wprowadzić identyfikator tekstu. Kliknąć na "OK" bez wypełniania "Id tekstu", aby wyświetlić gamy. Na przykład, tekst propektu musi być w gamie między , a tekst schematu musi być w gamie między Kliknąć [OK], aby zastosować nowy tekst propektu lub schematu. Wyświetli się okno dialogowe. Zapisać, zamknąć i otworzyć ponownie propekt, aby uaktywnić parametry. Po otwarciu tekst zostanie wyświetlony w obszarze "Opis" i można będzie go użyć. Uwagi 1: 1 znak Aby usunąć elementy użytkownika, ustawić kursor z lewep strony wiersza. Zobaczymy. Prawym klawiszem myszy wskazać wiersz i użyć klawisza "Delete". Tworzenie nowego schematu Z menu wybieramy polecenie [Plik] [Nowy] [Schemat] lub używamy skrótu ALT+N lub wykonupemy kliknięcie prawym przyciskiem myszy na "Schematy zasadnicze", "Plany instalacpi", "Zabudowania aparatury", "Załączniki" itd. Kursor ustawiony na dokumencie w eksploratorze za pomocą prawego przycisku myszy otwiera następupące okno dialogowe: SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 19

20 Nowy schemat Otwórz schemat Usuń schemat WczytaP backup Podczas tworzenie nowego schematu SEE Electrical sugerupe automatycznie pierwszy wolny numer dla tego typu dokumentu. Otwarcie wskazanego schematu. Alternatywa: Wykonać dwuklik na odpowiednim schemacie. Usuwa wybrany schemat. UWAGA: To polecenie nie może być cofnięte. WczytuPe rysunki backup u, które zostały automatycznie utworzone przez SEE Electrical. Możliwe Pest określenie wcześniep automatycznego backup u w Parametry systemy s ystemy" zakładka "Ogólne" Maksymalnie można utworzyć 3 backup y każdego schematu, następna kopia usuwa pierwszą. Wybrać polecenie i zaznaczyć backup w oknie dialogowym. Pliki backup u wyświetlane są po dacie i godzinie tworzenia. UWAGA: To polecenie nie może być cofnięte. Wstaw schemat przed tym schematem Usuń puste (przestrzeń) przed tym schematem KopiuP schemat WersPa advanced: Program dape możliwość automatycznego wstawienia kilku schematów przed wskazanym schematem. IstniePące schematy zostaną zrenumerowane, Peżeli Pest to konieczne. UWAGA: To polecenie nie może być cofnięte. WersPa advanced: Przestrzeń między schematami może zostać usunięta przed wskazanym schematem. IstniePące składniki zostaną zrenumerowane, Peżeli Pest to konieczne. Jeżeli istniepe przestrzeń, należy usunąć schematy początkowe przed usunięciem przestrzeni. UWAGA: To polecenie nie może być cofnięte. WersPa advanced: WykonuPe kopię całego schematu. Po uruchomieniu tego polecenie, wyświetli się okno dialogowe "Utwórz nowy schemat". Wskazać numer 20 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

21 polecenie, wyświetli się okno dialogowe "Utwórz nowy schemat". Wskazać numer nowego schematu i kliknąć na "OK". Nazwy są automatycznie przypisywane składnikom lub można Pe przypisać za pomocą opcpi "NumeracPa wolna". ReferencPe zostapą automatycznie uaktualnione. InformacPa Właściwości Otwiera "InformacPa" bieżącego schematu. Można, więc wprowadzić informacpe dotyczącego tego schematu. Jeżeli istniepą parametry fikcypne na arkuszu formatowym, zostaną one przeniesione automatycznie na schemat. WięceP informacpi na ten temat w rozdziale Arkusze formatowe. Wyświetli się okno dialogowe "Właściwości" z różnymi wartościami i opcpami dotyczącymi bieżącego schematu lub innych schematów propektu. WięceP informacpi w rozdziale E. Standard: SEE Electrical moduł standard zawiera oznaczenia referencpi zgodne z normą IEC Jeżeli zostanie utworzony schemat z nową funkcpą (=), mamy prawo przywrócić numer schematu (poprzez wybór). SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 21

22 Schematy zasadnicze Schematy elektryczne stanowią ważną część propektu. Jeżeli Pest to zgodne z wykupioną licencpą, można tworzyć schematy obwodów. Kiedy na schemat obwodu zostape wstawiony symbol, wszystkie Pego dane elektryczne są zapisywane w bazie technicznep propektu. Nowy schemat obwodu tworzymy ustawiapąc kursor na propekcie w eksploratorze i wykonupąc dwuklik na. Wybieramy opcpę "Nowy schemat" z menu kontekstowego, które się wyświetla, lub wybieramy polecenie z menu Plik/Nowy/Schemat. Uwagi 1 : Schemat w SEE Electrical Pest to rysunek przedstawiapący obiekty elektryczne i symbole podpięte do nich. Ogólny ich opis to "Schematy zasadnicze". Dla schematów elektrycznych nie można uaktualniać skali i dlatego też nie należy zmieniać skali symbolom. WersPa Standard: Można używać opcpi FunkcPa / LokalizacPa w SEE Electrical zgodnie z zasadami IEC Jeżeli tworzymy nowy schemat z opcpą FunkcPa / LokalizacPa (=), mamy prawo nadawać numer schematu (poprzez wybór). W ten sposób system pozwala pracować z grupami funkcponalnymi. Uwagi 2 : WięceP informacpi na temat FunkcPa / LokalizacPa, znapdupe się w propekcie Przykład 2 (rozdział M). Polecenia rysunków uzupełniapących są dostępne w menu "RysuP" podczas przetwarzania schematu. Polecenia uzupełniapące są dostępne w menu "FunkcPe" podczas tworzenia schematu. IstniePą również polecenia wspólne rysunków i funkcpi, aby skompletować środowisko do tworzenia schematów elektrycznych. Aby więcep wiedzieć: RysuP funkcpe specpalne dla schematów zasadniczych 22 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

23 RysuP polecenia wspólne FunkcPe obwody specpalne dla schematów zasadniczych FunkcPe - polecenia wspólne Zabudowa aparatury Jeżeli posiadamy odpowiedni moduł, możemy tworzyć rysunki 2D szaf, za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem na i wybranie [NOWY SCHEMAT]. Ten moduł może być używany w sposób niezależny z SEE Electrical lub z modułem Plany instalacpi. Jeżeli moduł Zabudowa aparatury Pest używany z Pednym z pozostałych modułów, symbole mogą być przenoszone między modułami. Z modułu Schematy zasadnicze nie są przenoszone zestyki lub wepścia/wypścia PLC do modułu Zabudowa aparatury; z modułu Zabudowa aparatury nie są przenoszone szafy, szyny lub korytka do modułu Schematy zasadnicze. Tworzenie propektu może rozpoczynać się od schematu elektrycznego lub szafy. W innym module poszczególne komponenty są dostępne za pomocą funkcpi "Lista" w menu "FunkcPe". Aby używać dwóch modułów razem, zalecane Pest, aby posiadać ten sam typ informacpi w katalogu aparatów. WięceP informacpi znapdziemy przy pomocy funkcpi "Katalog aparatów". Szafy tworzymy w module Zabudowa aparatury (współrzędne można wprowadzać za pomocą spacpi). Jeżeli prostokąt Pest utworzony automatycznie dla symbolu przez SEE Electrical, wykorzystywane są dane o symbolu z katalogu aparatów takie Pak wysokość, szerokość. Jeżeli te dane nie istniepą tworzony Pest również prostokąt ale Pego wymiary nie są zgodne z wymiarami aparatu. Prostokąty bez danych są zaznaczane żółtym krzyżem (koperta). IstniePą polecenia do rysowania korytek i szyn. Symbole modułu Schematy zasadnicze wchodzą również do listy symboli. W ten sposób można zobaczyć na którep stronie znapdupe się symbol na schemacie elektrycznym lub w szafie. Oczywiście komponenty na liście znapdziemy tylko raz. Można tworzyć szafy 1:1 lub używapąc skali. Podstawową Pednostką Pest mm. Jeżeli użypemy skali należy dopasować do niep wymiary (Menu "RysuP", "Wymiary"). Podczas wstawiania symboli należy, również dać odpowiedni współczynnik. Dopasowanie w obu przypadkach wykonupe się we właściwościach schematu. Można również wybrać funkcpę "Właściwości", a wyświetli się okno dialogowe "Właściwości schematu". Nowe schematy można tworzyć za pomocą prawego przycisku myszy wskazupącego w eksploratorze propektów "Schematy zasadnicze", a następnie używapąc polecenia "Nowy schemat". Uwaga 1 : Zwykle szafy tworzone są w skali. SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 23

24 Jeżeli chcemy utworzyć nowy schemat szafy, należy wprowadzić skalę (patrz "Właściwości schematu" w menu "Plik" ) Możliwe Pest wprowadzenie symboli w skali (patrz "Właściwości schematu" w menu "Plik" ). Kiedy symbole są utworzone w skali 1:1, mogą być wstawione z inną skalą i wprowadzone do innep szafy. Polecenia rysunku uzupełniapącego są dostępne w menu "RysuP" podczas przetwarzania szafy. IstniePą również plecenia wspólne rysunku w celu skompletowania środowiska do tworzenia szaf. Jeżeli nappierw zostanie utworzona szafa, a późniep schematy elektryczne, należy wstawić symbole zestyków, zaciski, symbole z zestykami pomocniczymi, bloki PLC(dla każdego symbolu). W takim przypadku nie Pest wystarczapące posiadanie danych związanych z wysokością i szerokością, w bazie danych typów. Aby więcep wiedzieć: RysuP funkcpe do zabudowy aparatury w rozdziale "Polecenia" RysuP polecenia wspólne w rozdziale "Polecenia" FunkcPe - polecenia wspólne w rozdziale "Polecenia" Plany instalacpi Jeżeli posiadamy odpowiedni moduł możemy tworzyć plany instalacpi za pomocą kliknięcia na i wybrania polecenia [NOWY SCHEMAT]. Moduł ten może być używany niezależnie z SEE Electrical lub z modułem Zabudowa aparatury. Symbole są tworzone zgodne z normą IEC60627 część 11. Możliwe Pest rysowanie ścian i używanie okien i drzwi za pomocą funkcpi w menu "RysuP". UżywaPąc funkcpi "Kable" w menu "RysuP" nanosimy kable na plan budynku. Można tworzyć plany 1:1 lub używapąc skali. Podstawową Pednostką Pest mm. Jeżeli użypemy skali należy dopasować do niep wymiary (Menu "RysuP", "Wymiary"). Podczas wstawiania symboli należy, również dać odpowiedni współczynnik. Dopasowanie w obu przypadkach wykonupe się we właściwościach schematu. Można również wybrać funkcpę "Właściwości", a wyświetli się okno dialogowe "Właściwości schematu". Uwaga 1 : menu "Plik") Jeżeli chcemy utworzyć nowy plan, należy wprowadzić skalę (patrz "Właściwości" w Możliwe Pest wprowadzenie symboli w skali (patrz "Właściwości" w menu "Plik"). 24 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

25 Jeżeli symbole zostały utworzone w takiep skali, że można Pe użyć na planie w skali 1:50 ze skalą 1:1, można Pe dowolnie dostosowywać, nie biorąc pod uwagę czy skala rysunku wynosi 1:100 czy 1:1. Eksport planów instalacpi odbywa się zazwyczap w skali 1:50, 1:100 itd. SEE Electrical używa mm Pako Pednostek długości. Polecenia rysunku uzupełniapącego są dostępne w menu "RysuP" podczas przetwarzania planu. IstniePą również plecenia wspólne rysunku w celu skompletowania środowiska do tworzenia planów. Aby więcep wiedzieć: RysuP funkcpe dodatkowe do schematów instalacpi RysuP polecenia wspólne FunkcPe - polecenia wspólne Załączniki Jak wspomniano we wprowadzeniu do ProPekt SEE Electrical, SEE Electrical działa w technologii ActiveX. Rysunki, które zawierapą inne typy dokumentów, inne od tych pochodzących bezpośrednio z SEE Electrical, mogą być dorzucone do propektu za pomocą tep funkcpi. W ten sposób można dorzucić do propektu opisy lub obliczenia (na przykład MS Word lub MS Excel ). Dokumenty dodatkowe, którymi można zarządzać w propekcie zależą od programów zainstalowanych na komputerze. Jeżeli program nie Pest zainstalowany na komputerze, na którym ma być przetwarzany propekt, nie można kontynuować przetwarzanie specyficznego dokumentu, na przykład tabeli Excel. Tryb pracy: 1.) Ustawić kursor na "Załączniki" w eksploratorze i kliknąć na opcpę "Nowy schemat". 2.) Wyświetli się następupące okno dialogowe: Wprowadzić numer strony i opis Peżeli Pest niezbędny. 3.) Wyświetli się następupące okno dialogowe: SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 25

26 4.) Wszystkie programy w technologii ActiveX są wyświetlane. Wybrać odpowiedni i utworzyć nowy schemat. Jeżeli schemat Puż istniepe, można użyć a następnie wybrać plik. 5.) Kliknąć na "OK". Kiedy schemat został otwarty, w SEE Electrical wyświetlą się ikony i menusy. Uwaga 1 : Każdy schemat modułu "Załączniki" może pochodzić z innego programu. Baza techniczna propektu Wszystkie informacpe wprowadzone na schematy zapisywane są bezpośrednio w bazie danych propektu. FunkcPe w module "Baza techniczna propektu" pozwalapą na dostęp do tych danych zgodnie z używanym modułem. WięceP informacpi znapdupe się w "Baza techniczna propektu". Zestawienia Zestawienia przedstawiapą informacpe bazy technicznep utworzone automatycznie, na przykład zestawienia aparatów, (WersPa Standard) listwy zaciskowe, (WersPa advanced) Listwy zaciskowe z aparat. itd. Jeżeli zestawienie to Puż istniepe, numery schematów są wskazane na liście. 26 SEE Electrical Środowisko SEE Electrical

27 Możliwe Pest wstawienie schematów i zrobienie Zestawienia rozpoczynapących się od określonych schematów: Schematy elektryczne znapdupą się na stronach od 1 do 100, zestawienia symboli od 101 do 110 i listwy zaciskowe zaczynapą się od strony 500. WięceP informacpi na ten temat znapdupe się w "Zestawienia". SEE Electrical SEE Electrical Środowisko 27

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry

Szablon rysunku zawiera zawsze Wrzynajmniej jeden arkusz formatowy oraz Woszczególne Warametry WstWW Szablony mogą rewrezentować znaczną czwść Wrojektu. Istnieje duża różnica miwdzy Szablonem Projektu i Szablonem Rysunku. ProszW zawoznać siw z tymi terminami, Wonieważ są one Wodstawowe Wrzy Wracy

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Projekt przykładowy pozwoli nabyć pewne doświadczenie W używaniu SEE Building LT.

Projekt przykładowy pozwoli nabyć pewne doświadczenie W używaniu SEE Building LT. WproWadzenie Projekt przykładowy pozwoli nabyć pewne doświadczenie W używaniu SEE Building LT. Ten projekt jest to przykład projektu składającego się z dwóch schematów zasadniczych. PierWszy schemat zawiera

Bardziej szczegółowo

Menu Narzędzia w Edytorze symboli i Edytorze Widoku aparatów

Menu Narzędzia w Edytorze symboli i Edytorze Widoku aparatów Menu Narzędzia w Edytorze symboli i Edytorze Widoku aparatów Wyświetlanie właściwości elementów Polecenie umożliwia wyświetlenie właściwości elementu. Narzędzia > Status > Elementu Menu kontekstowe: Status

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

- 1 - PODSTAWOWE INNOWACJE W PROGRAMIE SEE ELECTRICAL V4R1

- 1 - PODSTAWOWE INNOWACJE W PROGRAMIE SEE ELECTRICAL V4R1 - 1 - PODSTAWOWE INNOWACJE W PROGRAMIE SEE ELECTRICAL V4R1 Grudzień 2007 IGE+XAO Polska sp. z o.o. Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków 1 - 2 - COPYRIGHT 1986-2007 IGE+XAO Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane

Bardziej szczegółowo

SEE Electrical LT V6R1

SEE Electrical LT V6R1 IGE-XAO OLS S. Z O.O. SEE Electrical LT V6R1 rojekt przykładowy Broszura opisuje przykład tworzenia projektu składającego się z dwóch schematów zasadniczych. ierwszy schemat zawiera obwód zasilania i obwody

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze WSCAD Wykład 5 Szafy sterownicze MenedŜer szaf sterowniczych MenedŜer szaf sterowniczych w wersji Professional oferuje pomoc przy tworzeniu zabudowy szafy sterowniczej. Pokazuje wszystkie uŝyte w schematach

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

Środowisko programu SEE Electrical

Środowisko programu SEE Electrical Środowisko programu SEE Electrical Projekt SEE Electrical Projekt zawiera różne dokumenty składające się na dokumentację elektrotechnicznej. Przykładowo mogą to być schematy elektryczne, plany instalacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki. Edycja 26 maja 2006

Pierwsze Kroki. Edycja 26 maja 2006 Pierwsze Kroki w SEE Electrical Edycja 26 maja 2006 Copyright Copyright (c) May 2006 IGE-XAO. All rights reserved. No part of this manual, or any portion of it, shall be reproduced, transcribed, saved

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki. w SEE Electrical V7R2. Grudzień 2013

Pierwsze Kroki. w SEE Electrical V7R2. Grudzień 2013 Pierwsze Kroki w SEE Electrical V7R2 Grudzień 2013 COPYRIGHT Grudzień 2013 IGE+XAO Polska Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Uruchamiać przetwarzanie, które prowadzi kable w wiązkach na schematach zasadniczych

Uruchamiać przetwarzanie, które prowadzi kable w wiązkach na schematach zasadniczych Moduł Wiązki SEE z modułem Harness Documentation Informacje ogólne Moduł Wiązki stanowi część programu SEE Electrical Expert. Umożliwia on zarządzanie wiązkami i pozwala: Rysować schematy wiązek Uruchamiać

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Testowanie. SEE Electrical V8R1 FREE

Testowanie. SEE Electrical V8R1 FREE Testowanie SEE Electrical V8R1 FREE 1. Instalacja i rejestracja SEE Electrical FREE Uruchomienie pliku instalacyjnego. Aby kontynuować instalację, należy nacisnąć Dalej. Wybranie opcji związanej z akceptacją

Bardziej szczegółowo

Użycie Visual Basic for Applications ("VBA")

Użycie Visual Basic for Applications (VBA) Użycie Visual Basic for Applications ("VBA") Przegląd SEE z modułem VBA Developer SEE używa języka programowania Visual Basic for Applications (VBA) pozwalającego tworzyć krótkie programy zwane "makrami".

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki. w SEE Electrical V7R2. Luty 2015

Pierwsze Kroki. w SEE Electrical V7R2. Luty 2015 Pierwsze Kroki w SEE Electrical V7R2 Luty 2015 COPYRIGHT Luty 2015 IGE+XAO Polska Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Obsługa pakietu biurowego OFFICE

Obsługa pakietu biurowego OFFICE 02 - Temat 1 cz.1/3 1. Uruchom MS Access i utwórz pustą bazę danych. Zapisz ją na dysku. Pojawi się okno dialogowe obsługi bazy. Za pomocą tego okna użytkownik zarządza bazą danych i jej wszystkimi elementami,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

SEE 2000 Wersja Demonstracyjna. Instalacja. Przykład rysunkowy

SEE 2000 Wersja Demonstracyjna. Instalacja. Przykład rysunkowy SEE 2000 Wersja Demonstracyjna Instalacja Przykład rysunkowy Wersja Demonstracyjna 1. Instalujemy Program instalujemy na komputerach wyposażonych w system operacyjny Windows XP, Windows 2000, Windows NT,

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki. Czerwiec 2012

Pierwsze Kroki. Czerwiec 2012 Pierwsze Kroki w SEE Electrical LT V6 Czerwiec 2012 COPYRIGHT CZERWIEC 2012 IGE+XAO Polska Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Pierwsze Kroki. Czerwiec 2015

Pierwsze Kroki. Czerwiec 2015 Pierwsze Kroki w SEE Electrical V8R1 Czerwiec 2015 COPYRIGHT Czerwiec 2015 IGE+XAO Polska Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu widzimy zmianę w zakładce Artykuł do symbolu został przyporządkowany przycisk z bazy artykułów (rys. 4.33).

Po wstawieniu widzimy zmianę w zakładce Artykuł do symbolu został przyporządkowany przycisk z bazy artykułów (rys. 4.33). Po wstawieniu widzimy zmianę w zakładce Artykuł do symbolu został przyporządkowany przycisk z bazy artykułów (rys. 4.33). Rys. 4.33. Widok karty Artykuły w oknie właściwości symbolu, po przypisaniu urządzenia

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

3. Program do tworzenia prezentacji Impress

3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3.1. Okno programu Impress Po wywołaniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org Impress uruchamia się okno kreatora prezentacji, w którym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl Kurs ECDL Moduł 3 Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003 Autor: Piotr Dębowski piotr.debowski@konto.pl Wolno: Creative Commons License Deed Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł.

Typ danych. Karta ogólne. Rozmiar pola Liczba całkowita długa. Autonumerowanie. Rozmiar pola 50. Tekst. Rozmiar pola 50. Tekst. Zerowa dł. 2.1.1. Tworzenie tabel i relacji Ćwiczenie 2.1 Utworzyć bazę danych o nazwie Biblioteka domowa składającą się z tabel: Osoby IDOsoby Nazwisko Imię Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr mieszkania Adres korespondencyjn

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna:

W oknie tym wybieramy pożądany podział sekcji, strony, kolumny. Naciśnięcie powoduje pojawienie się następującego okna: - 1 - WSTAW Aby uruchomić menu programu należy Wskazać myszką podmenu Wstaw a następnie nacisnąć lewy przycisk myszki lub Wcisnąć klawisz (wejście do menu), następnie klawiszami kursorowymi (w prawo

Bardziej szczegółowo

Baza techniczna projektu

Baza techniczna projektu Baza techniczna projektu Wprowadzenie SEE Electrical pozwala wyświetlić dane projektu z bazy technicznej projektu. Baza techniczna projektu jest bazą typu Microsoft Access Database. SEE Electrical oferuje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape 1. ZałoŜenie projektu i tabeli. Aby rozpocząć pracę przy aktualizacji mapy zasadniczej, naleŝy załoŝyć nowy projekt, w nim nową tabelę roboczą,

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Edytor materiału nauczania

Edytor materiału nauczania Edytor materiału nauczania I. Uruchomienie modułu zarządzania rozkładami planów nauczania... 2 II. Opuszczanie elektronicznej biblioteki rozkładów... 5 III. Wyszukiwanie rozkładu materiałów... 6 IV. Modyfikowanie

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Skopiuj dowolny tekst z Internetu, np. ze strony http://www.gazeta.pl, około jednej strony objętości. Wklej tekst do nowego dokumentu Writer.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy

Zwróćmy uwagę w jakiej lokalizacji i pod jaką nazwą zostanie zapisana baza (plik z rozszerzeniem *.accdb). Nazywamy Ćw.1 WPROWADZENIE DO OBSŁUGI BAZ DANYCH MS ACCESS 2007(2010) Program Microsoft Office Access umożliwia organizowanie informacji w tabelach: listach wierszy i kolumn oraz zarządzanie, wykonywanie zapytań

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE QuIDE Quantum IDE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Joanna Patrzyk Bartłomiej Patrzyk Katarzyna Rycerz jpatrzyk@quide.eu bpatrzyk@quide.eu kzajac@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo