Océ Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Océ Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi

2 Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani przekazywana w żadnej postaci oraz w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Océ. Firma Océ nie odpowiada za treść niniejszych materiałów i nie bierze żadnej odpowiedzialności za domniemane gwarancje przydatności handlowej i użyteczności do określonego celu. Ponadto firma Océ pozostawia sobie prawo do korekty tej publikacji oraz wprowadzania okresowych zmian do jej treści bez obowiązku informowania kogokolwiek o wprowadzonych korektach lub zmianach. Edition:

3 Spis treści Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie...5 Informacje o oprogramowaniu Océ Client Tools...6 Rozdział 2 Konfiguracja miejsc docelowych...9 Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk...10 Konfiguracja miejsca docelowego dla transferu bezpośredniego...16 Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego...21 Rozdział 3 Dodawanie plików...27 Dodawanie plików do zestawu dokumentów...28 Rozdział 4 Przetwarzanie plików...31 Przetwarzanie plików...32 Rozdział 5 Przygotowywanie plików...35 Sprawdzanie prawidłowości plików...36 Edycja właściwości pliku...38 Rozdział 6 Wysyłanie do miejsc docelowych...43 Wysyłanie do aplikacji Job Center...44 Wysyłanie do aplikacji Print Center...47 Wysyłanie do aplikacji Location Center...51 Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego...54 Wysyłanie do lokalnego urządzenia Océ...60 Rozdział 7 Korzystanie z DXP...65 Zapisywanie zestawu dokumentów jako DXP...66 Otwieranie pakietu DXP...68 Rozdział 8 Océ Monitor...71 Océ Monitor

4 Spis treści 4

5 Rozdział 1 Wprowadzenie

6 Informacje o oprogramowaniu Océ Client Tools Informacje o oprogramowaniu Océ Client Tools Wprowadzenie Océ Client Tools to pakiet programów umożliwiający przygotowywanie plików do druku i wysyłanie ich do różnych miejsc docelowych, w których można nimi zarządzać, drukować je i archiwizować. Dostępne są następujące opcje wysyłania: Lokalna drukarka Océ. Istnieje możliwość bezpośredniego drukowania przy użyciu drukarek wielkoformatowych Océ. Transfer bezpośredni. Właściciele niektórych wersji oprogramowania Océ Repro Desk mogą wydać użytkownikowi nazwę i hasło w celu przesyłania dokumentów przez Internet przy użyciu protokołu HTTP. Océ Repro Desk. Jeśli w lokalnej sieci zainstalowane jest oprogramowanie Océ Repro Desk, można wysyłać pliki do folderu Przychodzące w aplikacji Job Center, do drukarki lub grupy drukarek w aplikacji Print Center oraz do zdalnych lokalizacji skonfigurowanych w aplikacji Location Center. Niniejszy podręcznik zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące niektórych podstawowych i często wykonywanych operacji w programach Océ Publisher i Océ Monitor, wersja 2.4 lub nowsza. Inne narzędzia oraz bardziej zaawansowane funkcje są omówione w systemie pomocy online. Client Tools Przy użyciu programu Océ Publisher można tworzyć zestawy rysunków w wielu różnych formatach, w tym DWG, DWF, TIFF, CALS i HPGL, przetwarzać je na format gotowy do druku, przeglądać je oraz wysyłać do drukarek i innych miejsc docelowych. Program Océ Monitor działa w tle, wysyłając pliki do niektórych miejsc docelowych. Do konwertowania plików DWG na pliki gotowe do druku służy sterownik Océ LDF dla programu AutoCAD. Za pomocą narzędzia Océ LDF Writer można przetwarzać pliki z dowolnej aplikacji systemu Windows na pliki gotowe do druku, a następnie wysyłać je do drukarek i innych miejsc docelowych. Za pomocą narzędzia Océ PDF Writer można przetwarzać pliki z dowolnej aplikacji systemu Windows na pliki PDF, a następnie wysyłać je do miejsc docelowych. Aplikacja Océ Document Viewer umożliwia przeglądanie i dostosowywanie plików gotowych do druku oraz wysyłanie ich do drukarek i innych miejsc docelowych. 6 Rozdział 1 - Wprowadzenie

7 Informacje o oprogramowaniu Océ Client Tools Terminy LDF Layered Document Format. Format firmy Océ dla plików gotowych do druku. DXP Digital exchange Package. Lista plików oraz ich właściwości, takie jak wyrównanie, stempel i zestaw pisaków. Podczas pracy na zestawach dokumentów można w dowolnym momencie zapisać pracę w formie pakietu DXP i wrócić do niego później. Okno programu Océ Publisher 1 Przyciski paska narzędzi umożliwiają dostęp do następujących, często używanych funkcji: Dodawanie plików Przetwarzanie plików Przeglądanie plików Konfiguracja miejsc docelowych Wybór miejsca docelowego Drukowanie plików do wybranego miejsca docelowego 2 Rozdział 1 - Wprowadzenie 7

8 Informacje o oprogramowaniu Océ Client Tools W głównym oknie programu Océ Publisher wyświetlane są pliki z zestawu dokumentów. Można otwierać rysunki w oknie podglądu. Ponadto możliwa jest edycja właściwości plików rysunków. W głównym oknie programu Publisher zawsze dostępne są karty Ustawienia papieru i Szczegóły arkusza. Jeśli zainstalowana jest obsługiwana wersja programu AutoCAD, dostępna jest również karta Opcje AutoCAD. Czwarta karta, Ustawienia drukowania, jest dostępna czasami, w zależności od wybranego miejsca docelowego. 3 Na panelu Właściwości można przeglądać i edytować właściwości pliku lub plików wybranych w głównym oknie. Przyciski paska narzędzi Océ Publisher Układ paska narzędzi odpowiada kolejności czynności wykonywanych w programie Océ Publisher: dodawanie plików z rysunkami, przetwarzanie plików, podgląd obrazów i dokonywanie zmian w razie potrzeby, wybór miejsca docelowego i drukowanie zestawu dokumentów do wybranego miejsca docelowego. 1. Dodaj pliki dodawanie rysunków i innych plików. 2. Przetwórz wszystko przetwarzanie dokumentów na format gotowy do druku. 3. Widok podgląd dokumentów umożliwiający sprawdzenie, czy są prawidłowe, oraz zmianę właściwości drukowania w razie potrzeby. 4. Konfiguracja miejsc docelowych dodawanie i modyfikowanie miejsc docelowych, do których mają być wysyłane dokumenty. 5. Miejsca docelowe wybór miejsca docelowego dla bieżącego zestawu dokumentów. 6. Drukuj wszystko z Océ wysłanie dokumentu do wybranego miejsca docelowego. 8 Rozdział 1 - Wprowadzenie

9 Rozdział 2 Konfiguracja miejsc docelowych

10 Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk Notatka: Jeśli oprogramowanie Océ Client Tools zostało zainstalowane z innego miejsca niż komputer Océ Repro Desk, miejsce docelowe Océ Repro Desk nie jest dostępne. Jeśli oprogramowanie Océ Client Tools zostało zainstalowane komputera Océ Repro Desk, miejsce docelowe Océ Repro Desk zostaje skonfigurowane automatycznie. Aby zmienić tę konfigurację np. jeśli chcesz się automatycznie logować do systemu Océ Repro Desk przy każdym wysyłaniu plików do tego miejsca docelowego wykonaj poniższą procedurę. 1. Kliknij przycisk Konfiguracja miejsc docelowych. 10 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

11 Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk 2. Kliknij miejsce docelowe Océ Repro Desk, a następnie przycisk Edycja. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 11

12 Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk 3. Jeśli chcesz zmienić nazwę lub nazwę wystąpienia serwera SQL, kliknij bieżącą wartość, kliknij przycisk Edycja, wprowadź nową wartość i kliknij przycisk OK. 12 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

13 Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk 4. Kliknij ponownie miejsce docelowe Repro Desk, a następnie kliknij przycisk Logowanie. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 13

14 Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk 5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło otrzymane od administratora systemu Océ Repro Desk, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uniknąć konieczności logowania się przy każdym połączeniu z systemem Océ Repro Desk, można zaznaczyć pole wyboru Zapamiętaj hasło. Po zakończeniu testu połączenia wyświetlone zostaną wszystkie dostępne miejsca docelowe Océ Repro Desk. Wśród nich może być aplikacja Job Center, różne drukarki i grupy drukarek w obrębie aplikacji Print Center oraz różne lokalizacje w obrębie aplikacji Location Center, w zależności od konfiguracji oprogramowania Océ Repro Desk. 14 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

15 Konfiguracja miejsca docelowego Océ Repro Desk 6. Kliknij przycisk Zamknij, aby powrócić do głównego okna. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 15

16 Konfiguracja miejsca docelowego dla transferu bezpośredniego Konfiguracja miejsca docelowego dla transferu bezpośredniego 1. Kliknij przycisk Konfiguracja miejsc docelowych. 16 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

17 Konfiguracja miejsca docelowego dla transferu bezpośredniego 2. Kliknij przycisk Dodaj. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 17

18 Konfiguracja miejsca docelowego dla transferu bezpośredniego 3. Kliknij pozycję Direct Transfer i kliknij przycisk OK. 4. Wpisz nazwę, która ma się pojawiać na liście miejsc docelowych, oraz adres IP serwera Océ Repro Desk, a następnie kliknij przycisk OK. 18 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

19 Konfiguracja miejsca docelowego dla transferu bezpośredniego Wyświetlana nazwa to zazwyczaj nazwa systemu reprografii, do którego pliki zostaną wysłane. Notatka: Każde miejsce docelowe transferu bezpośredniego musi mieć unikalną nazwę. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 19

20 Konfiguracja miejsca docelowego dla transferu bezpośredniego 5. Kliknij przycisk Zamknij. 20 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

21 Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego Notatka: Jako miejsce docelowe skonfigurować można tylko jedno lokalne urządzenie Océ. Aby użyć innego urządzenia lokalnego Océ, należy usunąć istniejące urządzenie i dodać nowe. 1. Kliknij przycisk Konfiguracja miejsc docelowych. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 21

22 Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego 2. Kliknij przycisk Dodaj. 22 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

23 Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego 3. Kliknij opcję Lokalne urządzenie Océ, a następnie kliknij przycisk OK. 4. Wpisz nazwę, która ma się pojawiać na liście miejsc docelowych, oraz adres IP lokalnego urządzenia Océ, a następnie kliknij przycisk Połącz. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 23

24 Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego 5. Gdy wyświetlony zostanie komunikat o powodzeniu, kliknij przycisk OK. 6. Kliknij przycisk OK. 24 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

25 Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego 7. Kliknij przycisk Zamknij. Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych 25

26 Konfiguracja lokalnego urządzenia Océ jako miejsca docelowego 26 Rozdział 2 - Konfiguracja miejsc docelowych

27 Rozdział 3 Dodawanie plików

28 Dodawanie plików do zestawu dokumentów Dodawanie plików do zestawu dokumentów 1. Kliknij przycisk Dodaj pliki na pasku narzędzi. 28 Rozdział 3 - Dodawanie plików

29 Dodawanie plików do zestawu dokumentów 2. Znajdź i wybierz pliki, które mają zostać dodane do zestawu, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Rozdział 3 - Dodawanie plików 29

30 Dodawanie plików do zestawu dokumentów 30 Rozdział 3 - Dodawanie plików

31 Rozdział 4 Przetwarzanie plików

32 Przetwarzanie plików Przetwarzanie plików 1. Po dodaniu plików do zestawu dokumentów kliknij przycisk Przetwórz wszystko. 32 Rozdział 4 - Przetwarzanie plików

33 Przetwarzanie plików 2. Upewnij się, że po przekonwertowaniu kolejnych plików na format LDF zmieniają się ich ikony i pojawia się rozmiar obrazu. W prawym, dolnym narożniku wyświetlana jest miniatura każdego z plików. Rozdział 4 - Przetwarzanie plików 33

34 Przetwarzanie plików 34 Rozdział 4 - Przetwarzanie plików

35 Rozdział 5 Przygotowywanie plików

36 Sprawdzanie prawidłowości plików Sprawdzanie prawidłowości plików 1. Po przetworzeniu plików kliknij przycisk Widok. 36 Rozdział 5 - Przygotowywanie plików

37 Sprawdzanie prawidłowości plików 2. Aby wyświetlać w przeglądarce kolejne obrazy z zestawu dokumentów, użyj przycisków Pierwszy, Poprzedni, Następny i Ostatni. Rozdział 5 - Przygotowywanie plików 37

38 Edycja właściwości pliku Edycja właściwości pliku 1. Aby zmienić właściwości druku w przeglądarce, użyj panelu Właściwości. Kliknij wartość właściwości, którą chcesz zmienić, i wprowadź nową wartość. W zależności od właściwości wartość można wybrać z listy, wpisać ją lub zmienić w inny sposób. 38 Rozdział 5 - Przygotowywanie plików

39 Edycja właściwości pliku Dodatkowo narzędzie Przesuń na pasku narzędzi przeglądarki umożliwia ręczne umieszczenie obrazu na stronie. Rozdział 5 - Przygotowywanie plików 39

40 Edycja właściwości pliku 2. Po powrocie do głównego okna programu Océ Publisher zmian można dokonać przy użyciu panelu Właściwości. 40 Rozdział 5 - Przygotowywanie plików

41 Edycja właściwości pliku Ponadto można kliknąć właściwość obrazu prawym przyciskiem myszy i wybrać nową wartość. Aby skopiować ustawienie z danej kolumny na inne obrazy, kliknij ustawienie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Kopiuj wszystko lub Kopiuj w dół. Rozdział 5 - Przygotowywanie plików 41

42 Edycja właściwości pliku 42 Rozdział 5 - Przygotowywanie plików

43 Rozdział 6 Wysyłanie do miejsc docelowych

44 Wysyłanie do aplikacji Job Center Wysyłanie do aplikacji Job Center 1. Na liście miejsc docelowych kliknij pozycję Océ Repro Desk Job Center. 44 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

45 Wysyłanie do aplikacji Job Center 2. Kliknij przycisk Drukuj wszystko z Océ. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 45

46 Wysyłanie do aplikacji Job Center 3. Na formularzu zlecenia wypełnij pola wymagane (czerwone kropki) i inne, w zależności od potrzeby, a następnie kliknij przycisk Wyślij.. Wygląd formularza zlecenia może być inny. 46 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

47 Wysyłanie do aplikacji Print Center Wysyłanie do aplikacji Print Center 1. Na liście miejsc docelowych kliknij pozycję Océ Repro Desk Print Center. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 47

48 Wysyłanie do aplikacji Print Center 2. Kliknij przycisk Drukuj wszystko z Océ. 48 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

49 Wysyłanie do aplikacji Print Center 3. Wybierz żądane opcje, takie jak Drukarka, Źródło, Nośnik i Skala druku, a następnie kliknij przycisk OK. Aby dowiedzieć się więcej na temat opcji na kartach Ogólne, Edycja końcowa i Wyjście, zapoznaj się z treścią pomocy. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 49

50 Wysyłanie do aplikacji Print Center 4. Wypełnij pola wymagane (czerwone kropki) i inne, w zależności od potrzeby, na formularzu zlecenia, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Wygląd formularza zlecenia może być inny. 50 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

51 Wysyłanie do aplikacji Location Center Wysyłanie do aplikacji Location Center 1. Na liście miejsc docelowych kliknij żądane miejsce docelowe aplikacji Océ Repro Desk Location Center. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 51

52 Wysyłanie do aplikacji Location Center 2. Kliknij przycisk Drukuj wszystko z Océ. 52 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

53 Wysyłanie do aplikacji Location Center 3. Wypełnij pola wymagane (czerwone kropki) i inne, w zależności od potrzeby, na formularzu zlecenia, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Wygląd formularza zlecenia może być inny. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 53

54 Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego 1. Na liście miejsc docelowych kliknij żądane miejsce docelowe dla transferu bezpośredniego. 54 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

55 Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego 2. Kliknij przycisk Drukuj wszystko z Océ. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 55

56 Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego 3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło otrzymane dla danego miejsca docelowego transferu bezpośredniego, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uniknąć konieczności logowania się przy każdym połączeniu z tym miejscem docelowym, można zaznaczyć pole wyboru Zapamiętaj hasło. 56 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

57 Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego 4. Wypełnij pola wymagane (czerwone kropki) i inne, w zależności od potrzeby, na formularzu zlecenia, a następnie kliknij przycisk Wyślij. Wygląd formularza zlecenia może być inny. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 57

58 Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego 5. Obserwuj postęp przesyłania. 58 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

59 Wysyłanie przy użyciu transferu bezpośredniego 6. Potwierdź udany transfer i kliknij przycisk OK. Notatka: Jeśli transfer się nie powiódł, sprawdź adres IP i hasło. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 59

60 Wysyłanie do lokalnego urządzenia Océ Wysyłanie do lokalnego urządzenia Océ 1. Na liście miejsc docelowych kliknij lokalne urządzenie Océ. 60 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

61 Wysyłanie do lokalnego urządzenia Océ 2. Kliknij przycisk Drukuj wszystko z Océ. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 61

62 Wysyłanie do lokalnego urządzenia Océ 3. Na karcie Ogólne wybierz takie opcje jak Nośnik i Skala wydruku, oraz podaj informacje dotyczące zliczania, jeśli to konieczne. Dostępne opcje zależą od urządzenia. Pola danych do rozliczenia, jeśli są dostępne, mogą wyglądać inaczej niż pokazane na ilustracji. 4. Na karcie Zaawansowane, wybierz opcje wydruku, a następnie kliknij przycisk OK. Dostępne opcje zależą od urządzenia. 62 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

63 Wysyłanie do lokalnego urządzenia Océ 5. Obserwuj postęp wysyłania do druku. 6. Potwierdź udane wysyłanie i kliknij przycisk OK. Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych 63

64 Wysyłanie do lokalnego urządzenia Océ Notatka: Jeśli zadanie drukowania się nie powiodło, a dane rozliczenia zawierają hasło, sprawdź, czy użyte hasło jest prawidłowe. 64 Rozdział 6 - Wysyłanie do miejsc docelowych

65 Rozdział 7 Korzystanie z DXP

66 Zapisywanie zestawu dokumentów jako DXP Zapisywanie zestawu dokumentów jako DXP Notatka: Listę dokumentów oraz ich właściwości, takich jak wyrównanie oraz zestaw pisaków, można zapisać jako DXP w celu późniejszego użycia. 1. W menu Plik kliknij opcję Zapisz DXP lub Zapisz DXP jako. 66 Rozdział 7 - Korzystanie z DXP

67 Zapisywanie zestawu dokumentów jako DXP 2. Wybierz folder, w którym pakiet DXP ma zostać zapisany, wpisz nazwę pakietu DXP, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Rozdział 7 - Korzystanie z DXP 67

68 Otwieranie pakietu DXP Otwieranie pakietu DXP 1. W menu Plik kliknij opcję Otwórz DXP. 68 Rozdział 7 - Korzystanie z DXP

69 Otwieranie pakietu DXP 2. Znajdź i wybierz pakiet DXP, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz. Pliki oraz ich ustawienia z pakietu DXP zostaną wyświetlone w zestawie dokumentów. Rozdział 7 - Korzystanie z DXP 69

70 Otwieranie pakietu DXP Notatka: Nawet jeśli pliki zostały przetworzone przed zapisaniem pakietu DXP, po otwarciu pakietu DXP są one nieprzetworzone. 70 Rozdział 7 - Korzystanie z DXP

71 Rozdział 8 Océ Monitor

72 Océ Monitor Océ Monitor Océ Monitor to narzędzie wyświetlające powiadomienia o wysyłaniu zleceń do aplikacji Job Center, Print Center i Location Center. Aby otworzyć okno aplikacji Océ Monitor i zobaczyć więcej szczegółów, kliknij dwukrotnie ikonę Océ Monitor w obszarze powiadomień systemu Windows (na pasku systemowym). 72 Rozdział 8 - Océ Monitor

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Narzędzia Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Narzędzia 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 9 marca 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Podręcznik dla użytkowników programu Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Podręcznik dla użytkowników programu Microsoft Outlook 2010 Oprogramowanie opisane w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Interfejs Bluetooth dla systemu Microsoft Windows - pomoc

Interfejs Bluetooth dla systemu Microsoft Windows - pomoc 第 1 頁, 共 33 頁 Interfejs Bluetooth dla systemu Microsoft Windows - pomoc Wstęp Podstawowe operacje Określanie sposobu działania systemu Bluetooth na komputerze Sposoby korzystania z interfejsu Bluetooth

Bardziej szczegółowo

GFI Product Manual. Podręcznik klienta faksu

GFI Product Manual. Podręcznik klienta faksu GFI Product Manual Podręcznik klienta faksu http://www.gfi.com info@gfi.com Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jeśli nie podano inaczej, firmy, nazwy i dane

Bardziej szczegółowo

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Drukowanie Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Drukowanie 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 18 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sterownik drukarki P/I OfficeMail dla Windows. Instalacja i przewodnik użytkownika

Sterownik drukarki P/I OfficeMail dla Windows. Instalacja i przewodnik użytkownika Sterownik drukarki P/I OfficeMail dla Windows Instalacja i przewodnik użytkownika Wersja: 3.6 Data wydania: wrzesień 2012 Pitney Bowes udostępnia ten dokument bez opłat, do użytku z oprogramowaniem w celu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta

Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta Podręcznik produktu GFI Podręcznik klienta Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8 Instrukcja użytkownika DYMO Label TM v.8 Prawa autorskie Znaki towarowe 2012 Sanford, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaktualizowano 1/25/2013. Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Drukowanie

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Drukowanie Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Drukowanie 2012 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

AR-M316 AR-M317 AR-M318 AR-M256 AR-M257 AR-M258 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego)

AR-M316 AR-M317 AR-M318 AR-M256 AR-M257 AR-M258 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) AR-M56 AR-M57 AR-M58 MODEL AR-M6 AR-M7 AR-M8 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) WPROWADZENIE KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE JAK

Bardziej szczegółowo

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Wersja 5.0 Skrócona instrukcja obsługi dla użytkownika Polski 731-00089G-PL, wer. B Prawa autorskie Kodak, 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Creo i ecentral są znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania środa, 18. czerwiec 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL MX-NB11 ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL MX-NB ZESTAW ROZSZERZENIA SIECIOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Opcjonalny zestav rozszerzenia sieciowego (MX-NB) umożliwia wykorzystanie urządzenia jako drukarki sieciowej i skanera sieciowego. W

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne Program Wagowy NUMER PRODUKTU KPZ SMARTSCALE Instrukcja dla wersji Standard, Professional, Premium wagi magazynowe Instrukcja użytkownika Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi,

Bardziej szczegółowo

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika Welch Allyn Staalweg 50 2612 KK Delft The Netherlands Welch Allyn, Inc 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012371 Ver. B Prawa autorskie Copyright

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Informacje zawarte w tym podręczniku nie są wiążące i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Dostarczenie programu opisanego w tym podręczniku odbywa

Bardziej szczegółowo

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika Przedstawiciel ds. urzędowych Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

AR-M256 AR-M316 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego)

AR-M256 AR-M316 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE. INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) MODEL AR-M56 AR-M6 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA OBSŁUGI (skanera sieciowego) WPROWADZENIE KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/25

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4. Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. 1/25 INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU NOKIA PC SUITE 6.4 1/25 Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Uwagi prawne Copyright 2002-2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, przekazywanie,

Bardziej szczegółowo