Moduł Concurrent Engineering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł Concurrent Engineering"

Transkrypt

1 Moduł Concurrent Engineering Informacje Ogólne Moduł CONCURRENT ENGINEERING, który może być używany w SEE Electrical EXPERT, umożliwia wspólną pracę nad jednym projektem wielu użytkownikom jednocześnie. Oto podstawowe cechy pracy SEE Electrical EXPERT w środowisku Multi-User: Projekty SEE Electrical EXPERT zapisywane są we wspólnej bazie danych projektów, zlokalizowanej na Microsoft SQL Server. Dostęp do projektów jest dzielony przez wielu użytkowników. Aplikacja SEE komunikuje się z serwerem poprzez sieć lokalną (jest tez możliwe połączenie poprzez sieć Internet) Użytkownik, które jako pierwszy otworzy arkusz w określonym projekcie zamyka dostęp do jego modyfikacji dla pozostałych użytkowników otwierających ten sam arkusz. Innymi słowy, kiedy arkusz jest otwarty przez użytkownika, inni mogą otworzyć ten sam tylko w trybie odczytu. W odróżnieniu od zawartości projektu środowisko z nim powiązane nie może być dzielone z kilkoma użytkownikami w bazie danych SQL Server, każdy z nich musi mieć dostęp do środowiska lokalnie umieszczonego na swoim komputerze. W tym przypadku środowisk użytkowników partycypujących do wspólnego projektu muszą być one jednakowe. To ostatnie w odniesieniu do określonego (niekoniecznie wszystkich) projektu wspólnego. Wspólne środowisko dla wspólnego projektu może być ulokowane na dostępnym dla użytkowników zasobie w sieci lokalnej. Za wyłączeniem modyfikacji metod i cofania edycji, wszystkie funkcjonalności SEE są udostępnione, gdy program jest używany w trybie tryb wielodostępu (ang. multi-user). Metodę Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 1

2 można wyświetlić w podglądzie i wykonać zmiany, ale ich zatwierdzenie jest niemożliwe Przycisk OK w oknie Eksploratora metod jest nieaktywne (szare). Użytkownicy pracujący w tym samym projekcie mogą się bezpośrednio komunikować ze sobą poprzez zintegrowany komunikator (obecnie, jest nim Skype) i przez pocztę elektroniczną. Operację wykonane na otwartym projekcie są zapisane i możliwy jest przegląd historii operacji w widoku Współpraca użytkowników. Wymagane komponenty do zainstalowania Aby móc używać trybu wielodostępu SEE, muszą być zainstalowane następujące składniki: Instalacja MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 (dokładnie ta wersja), również SQL Server 2008 R2 Express Instalacja SAC (SEE Access Control) opcjonalnie Instalacja SEE (Electrical Expert lub Electrical Harness) wersja V4 Instalacja Microsoft SQL Server 2008 Obecna wersja SEE wymaga instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 lub wyższej. Wersje starsze nie są wspierane przez moduł wielodostępu (Concurrent Engineering). Repozytoria i projekty nie mogą być tworzone na wersji poprzedzającej Microsoft SQL Server 2008 R2. Serwer bazy danych może być ulokowany na tym samym komputerze, co instalacja SEE lub zdalnie na maszynie dostępnej w sieci lokalnej. Serwer może być również dostępny w sieci Internet, lecz wydajność takiego rozwiązania zależy mocno od przepustowości połączenia. Notka: System operacyjny, w którym zainstalowany jest serwer bazy danych może uniemożliwić wielodostęp na szerszą skalę z powodu limitowania liczby jednoczesnych połączeń z serwerem dla przykładu, Windows XP dopuszcza maksymalnie 10 jednoczesnych połączeń. Z tego względu rekomendowanym systemem operacyjnym do ulokowania serwera bazy danych jest WINDOWS 2003 Server lub kolejny z rodziny systemów operacyjnych Windows Server.

3 Firma Microsoft dostarcza program instalacyjny Microsoft SQL Server W trakcie instalacji można przyjąć domyślne ustawienia proponowane przez program. Serwer bazy danych i komputery klienckie obowiązkowo należą do tej samej domeny (nie mylić z grupą roboczą). Nie ma potrzeby tworzenia bazy danych i/lub użytkowników do ich utworzenia jest przygotowany interfejs programu SEE. Notka: Mając już zainstalowany serwer, niezbędnym jest zainstalowanie dostępnych uaktualnień dostarczonych przez Microsoft. W innym przypadku, tryb wielodostępu w SEE nie zadziała, lub będzie działał nieprawidłowo. Instalacja SEE Access Control (SAC) Do prawidłowej pracy w trybie SEE Multiuser, może być pomocna instalacja i konfiguracja programu SEE Access Control (SAC). SAC dostarcza identyfikacji użytkowników i wspomaga środki komunikacji miedzy nimi. Właściwą wersją SAC jest wersja 2 wydanie 1 (ang. Version 2 Release 1). Bieżąca wersja SAC jest dostarczana wraz z bieżącą wersją SEE. SEE Access Control (SAC) jest narzędziem do administrowania użytkownikami i ich uprawnieniami w odniesieniu do aplikacji SEE. Instalacja SAC i sposób zarządzania są opisane w dokumentacji do tego programu. Instalacja SEE Electrical Expert / Harness Procedura instalacji SEE z przeznaczeniem do pracy w trybie wielodostepu (ang. multi-user) jest taka sama jak do pracy z wyłącznym dostępem do projektu. Nie ma oddzielnej wersji instalacyjnej ani oddzielnej opcji instalacji. Zabezpieczenie licencji Moduł wielodostępu jest zabezpieczony kluczem sprzętowym. Oznacza to, że znajduje się odpowiedni składnik licencji zawarty w kodzie programującym klucz sprzętowy, który dopuszcza uruchomienie tworzenia repozytorium i projektów w bazie danych Microsoft SQL Server oraz wielodostęp do niej. Jeśli w widoku Informacja o kluczu zabezpieczającym w części licencje znajduje się CONCURRENT ENGINEERING, to w momencie dostępu do bazy danych Microsoft SQL Server taka instalacja programu jest identyfikowana jako Multi-user. Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 3

4 Jeśli odczyt licencji z klucza sprzętowego nie zawiera CONCURRENT ENGINEERING, to w momencie dostępu do bazy danych Microsoft SQL Server taka instalacja programu jest identyfikowana, jako Monouser. Konfiguracja SEE do pracy w trybie wielodostępu Komunikacja Użytkownicy pracujący w jednym projekcie mogą się łatwo komunikować poprzez zintegrowany komunikator (dla bieżącej wersji, jest to Skype) i/lub poczta elektroniczna. Poniżej kroki konfigurowania SEE do użycia wielodostępu do projektów: Uruchom Skype i wykonaj autoryzację. Uruchom program SEEConfig.exe. Posługując się menu startowym windows należy wybrać Start > Wszystkie programy> IGE+XAO > SEE Electrical Expert V4 > Konfiguracja See Electrical Expert. Okno SEE Electrical Expert Config jest wyświetlane. W lewym panelu, kliknij Multi-user, aby rozwinąć sekcję, następnie wybierz ikonę opisaną, jako Komunikacja. W ramce "Komunikator znajduje się lista rozwijalna, z której należy wybrać narzędzie do komunikacji. Do wyboru są: "Żaden" bez użycia komunikatora. "Inny komunikacja między użytkownikami będzie zrealizowana o ile utworzone są dostosowujące makra VBA. "Skype" (zalecany) komunikacja zrealizowana przy pomocy programu Skype. Uwaga! Moduł do integracji ze Skype musi być dołączony do instalacji SEE. Wybierz "Skype z listy rozwijalnej wewnątrz ramki"komunikator". Zaznacz przycisk Chcę wysyłać wiadomości do innych użytkowników (zalecane) w ramce "Poczta".

5 Notka: Po wybraniu opcji "Skype, SEE próbuje ustanowić połączenie z aplikacją. W przypadku powodzenia, Skype wyświetli komunikat, czy akceptować SEE, jako aplikację posiadającą prawo do komunikowania się z Skype. Jeśli Skype nie jest zainstalowany lub uruchomiony, to u dołu okna wyświetli się komunikat. Potwierdź wiadomość. Przyciśnij na Zapisz by zatwierdzić konfigurację. Notka 1: Wybrany komunikator dla SAC (SEE Access Control) powinien być zgodny. Oznacza to, że identyfikacja (Skype ID) i adres musi być zdefiniowany w SAC dla każdego z użytkowników.przed uruchomieniem konfiguracji należy uruchomić komunikator "Skype" i wykonać autoryzację w tym programie, w przeciwnym wypadku połączenie SEE i Skype (po wybraniu tej opcji) nie powiedzie się pomimo obecności zainstalowanego programu Skype. Notka 2: Przed uruchomieniem konfiguracji należy uruchomić komunikator "Skype" i wykonać autoryzację w tym programie, w przeciwnym wypadku połączenie SEE i Skype (po wybraniu tej opcji) nie powiedzie się pomimo obecności zainstalowanego programu Skype. Współdzielenie otwartych schematów projektu Można dopuścić, że schemat, który użytkownik aktualnie edytuje zostanie otwarty do modyfikacji przez innego z użytkowników w tym samym czasie. W sekcji Multi-User w oknie SEE Electrical Expert Config: Kliknij ikonę Parametry ogólne. Zaznacz opcję "Udostępniaj schematy innym użytkownikom by zezwolić. Notka: Działanie tej opcji uwidoczni się jedynie wówczas, gdy pozostali użytkownicy współdzielący projekt, również zaznaczyli ta samą opcję w swoich indywidualnych konfiguracjach. Tylko w takim wypadku jest możliwe, że jeden i ten sam schemat jest otwarty do modyfikacji przez kilku użytkowników w tej samej chwili. W wypadku przeciwnym, schemat może być otwarty do modyfikacji tylko przez pierwszego z użytkowników, kolejni otwierają tylko do odczytu. Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 5

6 Repozytorium Repozytorium jest nazwą przyjętą do określenia bazy danych Microsoft SQL Server przeznaczonej do przechowywania projektów SEE. SEE umożliwia tworzenie jednego lub wielu repozytoriów na MSSQL serwer. Tworzenie Repozytorium Przed przystąpieniem do tworzenia nowego repozytorium należy posiadać następujące informacje: Lokalizacja i/lub nazwa serwera SQL. Nazwa użytkownika i hasło z prawami do tworzenia nowej bazy i dodawania użytkowników. Przy tworzeniu repozytorium postępować w następujący sposób: Uruchomić SEE. Kliknij Plik > Otwórz projekt, w oknie Eksplorator projektów zaznacz dowolny folder i naciśnij prawy przycisk myszy. W menu kontekstowym wybierz Nowy > Repozytorium. W pasku narzędzi okna eksploratora można wybrać przycisk z ikoną będący skrótem dla tego polecenia. Wyświetli się dialog Nowe Repozytorium. Wprowadź Nazwa repozytorium: w pierwsze pole oraz Opis repozytorium: w kolejne pole edycji. Kliknij na przycisku Parametry. Wyświetlone kolejne okno Nowe Repozytorium, w którym definiujemy parametry niezbędne do stworzenia repozytorium. W pole "Nazwa bazy danych, wprowadź nazwę nowej bazy danych, która zostanie utworzona na serwerze. Opcja " Utwórz nową bazę danych dla repozytorium" jest zaznaczona Tak domyślnie. Pozostawić w tym stanie. Opcja " Utwórz Użytkownika repozytorium jest zaznaczona Tak domyślnie. Pozostawić w tym stanie by kontrolki identyfikacji klienta były dostępne: "Użytkownik: pole edycji by wprowadzić nazwę użytkownika, dodawaną na serwerze, który będzie miał normalne (standardowe) uprawnienia do pracy na bazie danych "Hasło pole by wprowadzić hasło dla powyżej zdefiniowanego użytkownika gwarantujące dostęp do odpowiedniej bazy danych na serwerze.

7 "Potwierdzenie hasła pole edycji kontroluje powtórzenie wprowadzania hasła użytkownika. Opcja "Utwórz Managera repozytorium jest zaznaczona Tak domyślnie. Pozostawić w tym stanie by kontrolki identyfikacji managera były dostępne: " Użytkownik: pole edycji by wprowadzić nazwę użytkownika, dodawaną na serwerze, który będzie miał rozszerzone (ponadstandardowe) uprawnienia do pracy na bazie danych "Hasło pole edycji by wprowadzić hasło powyżej zdefiniowanego użytkownika gwarantujące dostęp do odpowiedniej bazy danych na serwerze. "Potwierdzenie hasła " pole edycji kontroluje powtórzenie wprowadzania hasła użytkownika. Kliknij przycisk Parametry. Program wyświetli dialog Właściwości łącza danych. Okno jest standardowym dialogiem systemu Windows i jest zaopatrzone w pomoc kontekstową uruchamianą przyciskiem Pomoc. Zawiera on cztery zakładki. Kliknij zakładkę Dostawca i Wybierz Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. Kliknij zakładkę Połączenie lub przycisk Dalej. W pole "1. Wybierz lub wprowadź nazwę serwera: nazwę komputera i serwera, na którym chcesz by utworzono repozytorium. Nazwę można wybrać z listy rozwijalnej. W pole "Użytkownik wprowadzamy nazwę już istniejącego użytkownika (podczas instalacji Microsoft SQL Server lub wykonaniem skryptu) z uprawnieniami do tworzenia nowej bazy danych i nowych użytkowników. W pole "Hasło wprowadzamy hasło do uprzednio wskazanego użytkownika. Zaznacz opcję "Zezwalaj na zapisywanie hasła". Kliknij na Test połączenia. Wyświetlony komunikat potwierdza działanie połączenia lub wyświetla komunikat błędów. Przyciskiem OK zamknij okno konfiguracji połączenia. Notka: Jeśli pojawi się komunikat o błędzie to należy zweryfikować poprawność nazwy serwera, nazwy użytkownika i hasła. W przypadku dostępu zdalnego należy sprawdzić dostępność portu 1433 za zaporą windows. Kliknij OK by zatwierdzić parametry repozytorium, a następnie naciśnij przycisk Nowy w pierwszym z dialogów Nowe Repozytorium. Po dialogu z paskiem postępu program wyświetla w przypadku pomyślnego utworzenia bazy danych program wyświetla kolejny Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 7

8 pozwalający bezpośrednio utworzyć plik zapisujący połączenie do nowo utworzonego repozytorium. Aby ustanowić bezpośrednio połączenie do repozytorium, wykonaj następujące operacje: Zaznacz opcję "Utwórz połączenie z tym repozytorium". Kliknij na Definicja parametrów w wierszu "Połączenie użytkownika". Program wyświetli okno Właściwości łącza danych. W oknie wprowadzamy parametry potrzebne do ustanowienia połączenia z bazą danych repozytorium. Kliknij zakładkę Dostawca i wybierz Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. Kliknij zakładkę Połączenie lub przycisk Dalej. W pole "1. Wybierz lub wprowadź nazwę serwera: wprowadzamy nazwę komputera i serwera, na którym chcesz by utworzono repozytorium. Nazwę można wybrać z listy rozwijalnej. W pole "Użytkownik wprowadzamy nazwę już utworzonego użytkownika z uprawnieniami (podczas instalacji Microsoft SQL Server lub wykonaniem skryptu) do tworzenia nowej bazy danych i nowych użytkowników. W pole "Hasło wprowadzamy hasło do uprzednio wskazanego użytkownika. Zaznacz opcję "Zezwalaj na zapisywanie hasła". W pole "Wybierz bazę danych na serwerze wprowadź nazwę bazy repozytorium taką samą jak była wprowadzona w polu "Nazwa bazy danych " (patrz powyżej). Notka 1: Dane w wyżej opisanym dialogu powtarzają się. Dlatego są już wypełnione przez program na podstawie wcześniej wprowadzonych. Wystarczające jest sprawdzenie poprawności i zatwierdzenie przyciskiem OK. Notka 2: Jeśli uprzednio w dialogu tworzenia repozytorium nie zadeklarowano Utwórz Użytkownika repozytorium lub Utwórz Managera repozytorium to dane do połączenia wypełnione nie będą. Kliknij OK. Program powróci do wyświetlania dialogu tworzenia połączenia. Kliknij na Definicja parametrów w wierszu "Połączenie managera". Otworzy się okno Właściwości łącza danych. Powtórz operacje wykonane dla połączenia użytkownika (patrz powyżej) z różnicą w polu "Użytkownik i "Hasło" na zakładce Połączenie, gdzie wprowadzamy inne dane dla użytkownika z szerszymi uprawnieniami.

9 Kliknij na przycisk " ". Pojawi się standardowe okno systemu windows do wyboru folderów i nazwy pliku. Wybierz pożądana lokalizację i wprowadź nazwę pliku połączenia. Domyślnie proponowaną jest: Moje repozytorium.ccs Kliknij Zapisz. Kliknij przycisk Następny. Wyświetli się podsumowanie wszystkich wprowadzonych parametrów. Kliknij Zakończ. Repozytorium wraz z połączeniem zostało utworzone. W eksploratorze projektów w strukturze folderów wyświetlona jest ikona z nazwą zapisanego pliku *.ccs. Użycie SEE w trybie wielodostępu (Multiuser) Użycie repozytorium W utworzonym repozytorium użytkownicy z prawami dostępu mogą tworzyć i wspólnie edytować i przeglądać projekty SEE. Aby uzyskać dostęp do istniejącego repozytorium należy utworzyć i zachować plik połączenia *ccs. Służy do tego polecenie z widoku Eksploratora projektów dostępne w pasku narzędzi pod ikoną lub z menu kontekstowego w drzewie folderów po wybraniu: Nowy > Połączenie. Repozytoria są widoczne w drzewie widoku Eksploratora projektów, jako ikona:. Gdy przed ikoną znajduje się znak "+" to w repozytorium znajdują się projekty. Po rozwinięciu struktury przez kliknięcie "+" lub strzałkę klawiatury otrzymujemy listę z nazwami projektów: Jeśli któryś z projektów jest aktualnie otwarty to użytkownik rozpozna to po zielonym kolorze ikony przed nazwą projektu. Jeśli ten projekt jest również otwarty przez innego użytkownika lub użytkowników to zachodzi przypadek wielodostępu i wspólnej edycji. Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 9

10 W menu kontekstowym, które wyświetla się po naciśnięciu prawego przycisku myszy na ikonie i nazwie repozytorium znajdują się polecenia do zarządzania projektami: Nowy projekt, Zablokuj, Konwertuj, Usuń nieużywane, Weryfikuj, Wklej, Zmień nazwę, Usuń i Właściwości. W menu kontekstowym, które wyświetla się po naciśnięciu prawego przycisku myszy na ikonie i nazwie projektu repozytorium znajdują się analogiczne polecenia: Otwórz, Zablokuj, Aktualizuj na podstawie środowiska, Usuń nieużywane, Wytnij, Kopiuj, Zmień nazwę, Usuń, Archiwizuj i Właściwości. Dla otwartego projektu mamy: Aktualizuj na podstawie środowiska, Usuń nieużywane i Właściwości. Zablokuj repozytorium/projekt Nie można zablokować repozytorium, w którym inni użytkownicy otwarli projekty, podobnie nie można zablokować projektu otwartego samodzielnie lub przez innego użytkownika. W tych przypadkach program wyświetla komunikat informujący, że repozytorium/projekt nie może być zablokowany. Dialog wyświetla informacje o podłączonych użytkownikach i pozwala na kontakt z nimi poprzez wysłanie wiadomości przycisk Wyślij info. Modyfikacja właściwości Repozytorium Polecenie programu wyświetla podgląd właściwości w oddzielnym dialogu, wraz z narzędziami do modyfikacji połączenia oraz do diagnostyki i optymalizacji repozytorium Prawy przycisk myszy na nazwie repozytorium Wyświetli się menu kontekstowe i wybierz polecenie Właściwości. Program wyświetla dialog Właściwości: <Nazwa bazy danych repozytorium>. Dialog zawiera następujące zakładki Ogólne Zawiera następujące informacje do odczytania: nazwa, opis, typ, folder/nazwa pliku połączenia, wersja repozytorium, blokada, rozmiar repozytorium. Parametry Ta zakładka daje dostęp do parametrów połączenia z bazą danych repetytorium. Można zarówno przeglądnąć jak i zmodyfikować i zapisać zmiany do pliku *.ccs. Kliknij przycisk Zmień parametry w wierszu Połączenie użytkownika lub Połączenie managera. W dialogu Właściwości łącza danych można wprowadzić korektę danych dla określonego połączenia. Wykonaj potrzebne modyfikacje.

11 Naciśnij OK by zatwierdzić zmiany. Okno z komunikatem jest wyświetlane z informacją, że wprowadzone zmiany będą brane pod uwagę przy następnej realizacji połączenia z repozytorium. Rozwiń listę w wierszu Zamknięte.. i wybierz wartość Tak, jeśli otwarcie repozytorium ma blokować dostęp innych użytkowników do jego zawartości. Wybierz Nie, jeśli repozytorium ma pozostać udostępnione. Naciśnij OK. Dialog Właściwości zostanie zamknięty, a zmiany zapisane. Statystyka Podaje aktualną liczbę projektów znajdującą się w repozytorium. Podsumowanie Ta zakładka zawiera pola do wprowadzenia dodatkowej informacji porządkującej powiązanej z plikiem *.ccp: tytuł, temat, autor, kategoria, słowa kluczowe i komentarz (długości maks. 259 znaków). Informacja wyświetli się na zakładce Podsumowanie okna właściwości pliku - uruchomionego z eksploratora windows. Przycisk Rozwiń zmienia widok na tabelkę. Dodaje również trzy parametry, które można edytować. Są to: źródło, autor, numer przeglądu. Przycisk Zwiń w tym samym oknie przywraca widok z polami edycji. Widoki są ze sobą sprzężone i wartości wprowadzone aktualizują się po ich zmianie. Narzędzia Zawiera polecenia do wykonania następujących operacji na bazie repozytorium: test wydajności defragmentację, usuwanie. Przycisk Test wydajności uruchamia procedurę do określenia wskaźników takich jak: połączenie, komunikacja, przesyłanie danych, itp. Test jest użyteczny przy wyjaśnianiu niektórych możliwych do wystąpienia problemów serwera SQL, które mogą być przyczyną drastycznego obniżenia wydajności SEE. Po zakończeniu przetwarzania okno zatytułowane Rezultaty testu wydajności wyświetla szczegółowe wyniki. Polecenie Zapisz w tym oknie wywołuje standardowe okno windows do wyboru foldera i nazwy zapisywanego pliku. Wyniki są zapisane w formacie XML. Przycisk Defragmentuj pozwala optymalizować fragmentację indeksów tablic SQL w przypadku obniżenia wydajności. Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 11

12 Defragmentacja jest procesem, który znajduje zastosowanie do usprawnienia pracy z dużymi projektami SEE. Projekty takie powodują dużą fragmentację indeksów Microsoft SQL Server. Nie jest to pożądane, ponieważ duża fragmentacja spowalnia wszystkie operacje w tej bazie danych. Wskazówką do rozpoczęcia defragmentacji jest wyświetlany procent fragmentacji indeksu. Powyżej 40% procent, zalecane jest uruchomienie reindeksacji. Notka: Jeśli w zakładce Narzędzia w ramce Defragmentacja pozycja "Stopień fragmentacji" jest 0.00% lub wartość przekroczy dopuszczalny limit to proces defragmentacji nie może się uruchomić. Przycisk Usuń usunie z bieżącego repozytorium wszystkie wadliwe projekty, które nie są zablokowane. SEE rozpoznaje, jako wadliwe: Wszystkie projekty (z bieżącego repozytorium), które poddane zostały operacji usuń z repozytorium. Projekt taki właściwie nie jest usuwany a jedynie nadawany jest mu status niepoprawny i jest nieobecny na liście wyświetlania. Wszystkie projekty (z bieżącego repozytorium), które zostały zniszczone z jakiegoś powodu w czasie operacji kopiowania, której je poddano. W czasie procesu usuwania wszystkie wadliwe projekty i wszystkie ich dane są kompletnie usuwane o ile nie zostały zablokowane. Użycie współdzielonych projektów Zakładając, że projekt znajdujący się w repozytorium został otwarty przez użytkownika to zachowanie programu przy próbie otwarcia tego samego projektu przez kolejnych użytkowników zależy od tego czy w zabezpieczeniu jest pozycja CONCURRENT INGINEERING, co świadczy o posiadaniu praw na użytkowanie takiej licencji. Polecenie: <?> > O programie > Informacje techniczne > Bezpieczeństwo > informacje zabezpieczeń > Licencje pozwala sprawdzić zawartość licencji. Przyznanie dostępu według reguł: Jeśli projekt z repozytorium został otwarty do modyfikacji przez posiadacza modułu CONCURRENT INGINEERING w SEE Electrical Expert/Harness, to projekt zostanie zablokowany do otwarcia dla wszystkich nieposiadających CONCURRENT INGINEERING. Jeśli taki użytkownik próbuje uzyskać dostęp do projektu, program wyświetli komunikat. Jeśli projekt z repozytorium został otwarty do modyfikacji przez użytkownika bez modułu CONCURRENT INGINEERING w SEE Electrical Expert/Harness, to projekt zostanie zablokowany

13 do otwarcia dla wszystkich pozostałych użytkowników. Każdy użytkownik próbujący uzyskać dostęp do projektu otrzyma komunikat o tym, że projekt otwarty. Notka: Projekt może być przeglądany za pomocą SEE Viewer. Jeśli projekt z repozytorium został otwarty do podglądu przez użytkownika bez modułu CONCURRENT INGINEERING w SEE Viewer, to jest on zamknięty dla innych użytkowników z takimi samymi prawami (bez CONCURRENT INGINEERING) próbujących go otworzyć w SEE Electrical Expert/Harness. Ten sam projekt może być otwarty przez użytkowników z modułem CONCURRENT INGINEERING. Notka: Projekt kopiowany w momencie próby jego otwarcia jest zablokowany dla pozostałych użytkowników niezależnie od ich uprawnień licencyjnych do momentu zakończenia procesu kopiowania. Otwieranie projektu przez użytkowników z wielodostępem Aby otworzyć projekt wybierz następujące polecenie: Polecenie menu głównego Plik > Otwórz projekt. W drzewku dialogu Eksploratora projektów odszukaj i zaznacz repozytorium. Rozwiń gałąź by wyświetlić listę projektów. Kliknij podwójnie na wybranej nazwie lub przyciśnij prawy przycisk myszy i z menu wybierz Otwórz. Przed otwarciem projektu program może wyświetlić komunikat z informacją, że fragmentacja indeksów przekroczyła dopuszczalny poziom. W objętościowo dużych projektach powoduje to obniżenie szybkości pracy programu. W takim przypadku zalecane jest zoptymalizowanie indeksów tablic SQL przed otworzeniem projektu. Kliknij Optymalizuj teraz by uruchomić re-indeksację przed otwarciem projektu. lub Kliknij Nie optymalizuj, aby zamknąć okno komunikatu i otworzyć projekt bez przeprowadzania defragmentacji. Notka: W menu kontekstowym dla Repozytorium jest polecenie Właściwości, które otwiera dialog z zakładką Narzędzia. W ramce defragmentacja jest wyświetlony stopień fragmentacji i przycisk Defragmentuj. Projekty otwarte są wyświetlane w Eksploratorze projektów poprzedzone zieloną ikoną. Aby otworzyć schemat: Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 13

14 Samoczynnie po otwarciu projektu wyświetlane jest okno Eksplorator schematów. Rozwijamy strukturę drzewa by wybrać schemat i klikamy podwójnie. Polecenie menu głównego Plik > Otwórz schemat otwiera eksplorator schematów. Odmiennie program zachowuje się gdy projekt i schemat był już przez użytkownika ostatnio otwarty. W takim przypadku okno eksploratora schematów jest pomijane i program przechodzi do widoku ostatnio edytowanego schematu. Otwarcie schematu w trakcie edycji przez innego użytkownika W trybie pracy w jednym projekcie, widok Eksploratora schematów wyświetla nazwy schematów otwartych przez współużytkowników czerwoną czcionką Jeśli próbujemy otworzyć schemat będący w edycji przez innego użytkownika, to będziemy dopuszczeni do modyfikacji tylko wtedy, gdy użytkownik, który otwarł ten schemat pierwszy skonfigurował program SEE do współdzielenia schematów. Dotyczy to również na zasadzie wzajemności użytkownika, który próbuje schemat otworzyć. Z uwagi na powyższe zachodzą następujące przypadki: Opcja "Udostępniaj schematy innym użytkownikom" ustawiona na Tak w konfiguracjach programów wszystkich uczestników sesji z projektem. W takim przypadku następuje otwarcie schematu do edycji, co oznacza możliwość dokonywania dowolnych zmian. Opcja "Udostępniaj schematy innym użytkownikom" ustawiona na Nie w konfiguracjach programów wszystkich uczestników sesji z projektem. W takim przypadku okno komunikatu informuje, że wybrany schemat może być otwarty wyłącznie w trybie tylko-do-odczytu. W oknie wiadomości są trzy przyciski Kliknij tylko-do-odczytu by otworzyć schemat tylko do podglądu, bez możliwości modyfikacji lub jeśli chcesz połączyć się z innym użytkownikiem, który modyfikuje schemat, wybierz przycisk Kontakt, a wtedy wybierz z listy formę komunikacji. W trybie tylko-do-odczytu polecenia skutkujące modyfikacjami rysunku są nieaktywne (szare). Notka: Nazwy schematów otwartych są w Eksploratorze schematów zaznaczone czcionką pogrubioną niebieską. Aby odświeżyć zmiany wprowadzone przez innych użytkowników wywołujemy polecenie Narzędzia >

15 Odśwież Collaborative. Komunikowanie z współużytkownikami projektu SEE umożliwia łatwe komunikowanie między użytkownikami pracującymi na tym samym projekcie. Wybierz polecenie Widok > Współpraca użytkowników. lub Kliknij ikonę z paska narzędzi Współpraca Okno Współpraca przedstawia w części górnej listę użytkowników dzielących aktywny projekt. W części dolnej przedstawia listę operacji wykonanych na projekcie. Użytkownik jest identyfikowany poprzez nazwę logowania do bazy danych, uprawnienia, nazwę aplikacji i nazwę komputera, z którego łączy się z bazą danych. Lista operacji jest trzykolumnowa i zawiera identyfikację użytkownika (jak powyżej), datę zakończenia operacji i treść operacji. Menu kontekstowe powiązane z listą użytkowników pozwala na wybór środka komunikowania: Skype (czat lub rozmowa) lub poczta elektroniczna. We wszystkich przypadkach SEE musi być poprawnie skonfigurowany. By rozpocząć czat z określonym użytkownikiem: Naciśnij prawy przycisk w wierszu z nazwą wybranego użytkownika i wybierz polecenie Rozpocznij czat. By rozpocząć rozmowę z określonym użytkownikiem: Naciśnij prawy przycisk w wierszu z nazwą wybranego użytkownika i wybierz polecenie Rozpocznij rozmowę. By wysłać wiadomość do użytkownika: Naciśnij prawy przycisk w wierszu z nazwą wybranego użytkownika i wybierz polecenie Wyślij wiadomość. Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 15

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC

Nieskonfigurowana, pusta konsola MMC Konsola MMC Aby maksymalnie, jak to tylko możliwe, ułatwić administrowanie systemem operacyjnym oraz aplikacjami i usługami w systemie Windows XP, wszystkie niezbędne czynności administracyjne można wykonać

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1

Systemy operacyjne i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 i sieci komputerowe Szymon Wilk Konsola MMC 1 1. Wprowadzenie Aby efektywniej zarządzać swoim komputerem Microsoft stworzył narzędzie o wiele bardziej zaawansowane Panel Sterowania. Narzędziem tym jest

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu SEE Electrical Expert V4

Instalacja programu SEE Electrical Expert V4 Instalacja programu Wymagana konfiguracja sprzętowa Aby poprawnie zainstalować program, użytkownik musi posiadać prawa administratora na komputerze (local machine). Kompatybilne systemy operacyjne: Microsoft

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/12_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja programu phpmyadmin (PD3) Zadanie 1 Program phpmyadmin jest jednym

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników

Płace Optivum. Konfiguracja skrzynki nadawczej, z której wysyłane będą paski do pracowników Płace Optivum Jak drogą elektroniczną wysyłać pracownikom paski z list płac? Program Płace Optivum wyposażany jest w mechanizm umożliwiający wysyłanie pasków z zatwierdzonych list płac za pomocą poczty

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_05/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Tworzenie własnej witryny WWW - Zadanie 4 (D1) Zadanie 4 Wypełnianie zawartością

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami i rysunkami

Zarządzanie projektami i rysunkami Zarządzanie projektami i rysunkami Informacje ogólne Projekt jest plikiem, który zawiera różne rysunki, powiązane ze sobą w określony sposób. Projekt SEE może zawierać jeden lub więcej rysunków. Dany rysunek

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl

ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl ZAKŁADANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ - na przykładzie serwisu www.wp.pl Pocztę możesz odbierać na trzy sposoby: 1. przez program pocztowy na Twoim komputerze (np. Outlook, Thunderbird, The Bat itp.) 2. przez

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Połączenie AutoCad'a z bazą danych

Połączenie AutoCad'a z bazą danych Połączenie AutoCad'a z bazą danych Założenie bazy danych z pojedynczą tablicą Samochody, za pomocą aplikacji MS Access 1. Na dysku C: założyć katalog: C:\TKM\GR1x 2. Do tego katalogu przekopiować plik:

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych

Piotr Dynia. PowerPivot. narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Piotr Dynia PowerPivot narzędzie do wielowymiarowej analizy danych Od autora Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej wersji pakietu Office: Microsoft Office 2010 udostępniono darmowy dodatek dla Excela o nazwie

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

bla bla Guard podręcznik użytkownika

bla bla Guard podręcznik użytkownika bla bla Guard podręcznik użytkownika Guard Guard: podręcznik użytkownika data wydania środa, 03. wrzesień 2014 Version 1.0 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność intelektualną

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS

Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS Instrukcja wymiany certyfikatów przeznaczonych do komunikacji aplikacji Komornik SQL z systemem ZUS Spis treści Wstęp... 2 Usunięcie nieaktualnego certyfikatu PROD-NPI z systemu operacyjnego komputera...

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci

Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Laboratorium 2.6.1 Badanie topologii i budowa małej sieci Topologia sieci Sieć punkt-punkt Cele nauczania Po zakończeniu tego ćwiczenia będziesz potrafił: Sieć przełączana poprawnie identyfikować kable

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo