Moduł Concurrent Engineering

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł Concurrent Engineering"

Transkrypt

1 Moduł Concurrent Engineering Informacje Ogólne Moduł CONCURRENT ENGINEERING, który może być używany w SEE Electrical EXPERT, umożliwia wspólną pracę nad jednym projektem wielu użytkownikom jednocześnie. Oto podstawowe cechy pracy SEE Electrical EXPERT w środowisku Multi-User: Projekty SEE Electrical EXPERT zapisywane są we wspólnej bazie danych projektów, zlokalizowanej na Microsoft SQL Server. Dostęp do projektów jest dzielony przez wielu użytkowników. Aplikacja SEE komunikuje się z serwerem poprzez sieć lokalną (jest tez możliwe połączenie poprzez sieć Internet) Użytkownik, które jako pierwszy otworzy arkusz w określonym projekcie zamyka dostęp do jego modyfikacji dla pozostałych użytkowników otwierających ten sam arkusz. Innymi słowy, kiedy arkusz jest otwarty przez użytkownika, inni mogą otworzyć ten sam tylko w trybie odczytu. W odróżnieniu od zawartości projektu środowisko z nim powiązane nie może być dzielone z kilkoma użytkownikami w bazie danych SQL Server, każdy z nich musi mieć dostęp do środowiska lokalnie umieszczonego na swoim komputerze. W tym przypadku środowisk użytkowników partycypujących do wspólnego projektu muszą być one jednakowe. To ostatnie w odniesieniu do określonego (niekoniecznie wszystkich) projektu wspólnego. Wspólne środowisko dla wspólnego projektu może być ulokowane na dostępnym dla użytkowników zasobie w sieci lokalnej. Za wyłączeniem modyfikacji metod i cofania edycji, wszystkie funkcjonalności SEE są udostępnione, gdy program jest używany w trybie tryb wielodostępu (ang. multi-user). Metodę Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 1

2 można wyświetlić w podglądzie i wykonać zmiany, ale ich zatwierdzenie jest niemożliwe Przycisk OK w oknie Eksploratora metod jest nieaktywne (szare). Użytkownicy pracujący w tym samym projekcie mogą się bezpośrednio komunikować ze sobą poprzez zintegrowany komunikator (obecnie, jest nim Skype) i przez pocztę elektroniczną. Operację wykonane na otwartym projekcie są zapisane i możliwy jest przegląd historii operacji w widoku Współpraca użytkowników. Wymagane komponenty do zainstalowania Aby móc używać trybu wielodostępu SEE, muszą być zainstalowane następujące składniki: Instalacja MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 (dokładnie ta wersja), również SQL Server 2008 R2 Express Instalacja SAC (SEE Access Control) opcjonalnie Instalacja SEE (Electrical Expert lub Electrical Harness) wersja V4 Instalacja Microsoft SQL Server 2008 Obecna wersja SEE wymaga instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 lub wyższej. Wersje starsze nie są wspierane przez moduł wielodostępu (Concurrent Engineering). Repozytoria i projekty nie mogą być tworzone na wersji poprzedzającej Microsoft SQL Server 2008 R2. Serwer bazy danych może być ulokowany na tym samym komputerze, co instalacja SEE lub zdalnie na maszynie dostępnej w sieci lokalnej. Serwer może być również dostępny w sieci Internet, lecz wydajność takiego rozwiązania zależy mocno od przepustowości połączenia. Notka: System operacyjny, w którym zainstalowany jest serwer bazy danych może uniemożliwić wielodostęp na szerszą skalę z powodu limitowania liczby jednoczesnych połączeń z serwerem dla przykładu, Windows XP dopuszcza maksymalnie 10 jednoczesnych połączeń. Z tego względu rekomendowanym systemem operacyjnym do ulokowania serwera bazy danych jest WINDOWS 2003 Server lub kolejny z rodziny systemów operacyjnych Windows Server.

3 Firma Microsoft dostarcza program instalacyjny Microsoft SQL Server W trakcie instalacji można przyjąć domyślne ustawienia proponowane przez program. Serwer bazy danych i komputery klienckie obowiązkowo należą do tej samej domeny (nie mylić z grupą roboczą). Nie ma potrzeby tworzenia bazy danych i/lub użytkowników do ich utworzenia jest przygotowany interfejs programu SEE. Notka: Mając już zainstalowany serwer, niezbędnym jest zainstalowanie dostępnych uaktualnień dostarczonych przez Microsoft. W innym przypadku, tryb wielodostępu w SEE nie zadziała, lub będzie działał nieprawidłowo. Instalacja SEE Access Control (SAC) Do prawidłowej pracy w trybie SEE Multiuser, może być pomocna instalacja i konfiguracja programu SEE Access Control (SAC). SAC dostarcza identyfikacji użytkowników i wspomaga środki komunikacji miedzy nimi. Właściwą wersją SAC jest wersja 2 wydanie 1 (ang. Version 2 Release 1). Bieżąca wersja SAC jest dostarczana wraz z bieżącą wersją SEE. SEE Access Control (SAC) jest narzędziem do administrowania użytkownikami i ich uprawnieniami w odniesieniu do aplikacji SEE. Instalacja SAC i sposób zarządzania są opisane w dokumentacji do tego programu. Instalacja SEE Electrical Expert / Harness Procedura instalacji SEE z przeznaczeniem do pracy w trybie wielodostepu (ang. multi-user) jest taka sama jak do pracy z wyłącznym dostępem do projektu. Nie ma oddzielnej wersji instalacyjnej ani oddzielnej opcji instalacji. Zabezpieczenie licencji Moduł wielodostępu jest zabezpieczony kluczem sprzętowym. Oznacza to, że znajduje się odpowiedni składnik licencji zawarty w kodzie programującym klucz sprzętowy, który dopuszcza uruchomienie tworzenia repozytorium i projektów w bazie danych Microsoft SQL Server oraz wielodostęp do niej. Jeśli w widoku Informacja o kluczu zabezpieczającym w części licencje znajduje się CONCURRENT ENGINEERING, to w momencie dostępu do bazy danych Microsoft SQL Server taka instalacja programu jest identyfikowana jako Multi-user. Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 3

4 Jeśli odczyt licencji z klucza sprzętowego nie zawiera CONCURRENT ENGINEERING, to w momencie dostępu do bazy danych Microsoft SQL Server taka instalacja programu jest identyfikowana, jako Monouser. Konfiguracja SEE do pracy w trybie wielodostępu Komunikacja Użytkownicy pracujący w jednym projekcie mogą się łatwo komunikować poprzez zintegrowany komunikator (dla bieżącej wersji, jest to Skype) i/lub poczta elektroniczna. Poniżej kroki konfigurowania SEE do użycia wielodostępu do projektów: Uruchom Skype i wykonaj autoryzację. Uruchom program SEEConfig.exe. Posługując się menu startowym windows należy wybrać Start > Wszystkie programy> IGE+XAO > SEE Electrical Expert V4 > Konfiguracja See Electrical Expert. Okno SEE Electrical Expert Config jest wyświetlane. W lewym panelu, kliknij Multi-user, aby rozwinąć sekcję, następnie wybierz ikonę opisaną, jako Komunikacja. W ramce "Komunikator znajduje się lista rozwijalna, z której należy wybrać narzędzie do komunikacji. Do wyboru są: "Żaden" bez użycia komunikatora. "Inny komunikacja między użytkownikami będzie zrealizowana o ile utworzone są dostosowujące makra VBA. "Skype" (zalecany) komunikacja zrealizowana przy pomocy programu Skype. Uwaga! Moduł do integracji ze Skype musi być dołączony do instalacji SEE. Wybierz "Skype z listy rozwijalnej wewnątrz ramki"komunikator". Zaznacz przycisk Chcę wysyłać wiadomości do innych użytkowników (zalecane) w ramce "Poczta".

5 Notka: Po wybraniu opcji "Skype, SEE próbuje ustanowić połączenie z aplikacją. W przypadku powodzenia, Skype wyświetli komunikat, czy akceptować SEE, jako aplikację posiadającą prawo do komunikowania się z Skype. Jeśli Skype nie jest zainstalowany lub uruchomiony, to u dołu okna wyświetli się komunikat. Potwierdź wiadomość. Przyciśnij na Zapisz by zatwierdzić konfigurację. Notka 1: Wybrany komunikator dla SAC (SEE Access Control) powinien być zgodny. Oznacza to, że identyfikacja (Skype ID) i adres musi być zdefiniowany w SAC dla każdego z użytkowników.przed uruchomieniem konfiguracji należy uruchomić komunikator "Skype" i wykonać autoryzację w tym programie, w przeciwnym wypadku połączenie SEE i Skype (po wybraniu tej opcji) nie powiedzie się pomimo obecności zainstalowanego programu Skype. Notka 2: Przed uruchomieniem konfiguracji należy uruchomić komunikator "Skype" i wykonać autoryzację w tym programie, w przeciwnym wypadku połączenie SEE i Skype (po wybraniu tej opcji) nie powiedzie się pomimo obecności zainstalowanego programu Skype. Współdzielenie otwartych schematów projektu Można dopuścić, że schemat, który użytkownik aktualnie edytuje zostanie otwarty do modyfikacji przez innego z użytkowników w tym samym czasie. W sekcji Multi-User w oknie SEE Electrical Expert Config: Kliknij ikonę Parametry ogólne. Zaznacz opcję "Udostępniaj schematy innym użytkownikom by zezwolić. Notka: Działanie tej opcji uwidoczni się jedynie wówczas, gdy pozostali użytkownicy współdzielący projekt, również zaznaczyli ta samą opcję w swoich indywidualnych konfiguracjach. Tylko w takim wypadku jest możliwe, że jeden i ten sam schemat jest otwarty do modyfikacji przez kilku użytkowników w tej samej chwili. W wypadku przeciwnym, schemat może być otwarty do modyfikacji tylko przez pierwszego z użytkowników, kolejni otwierają tylko do odczytu. Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 5

6 Repozytorium Repozytorium jest nazwą przyjętą do określenia bazy danych Microsoft SQL Server przeznaczonej do przechowywania projektów SEE. SEE umożliwia tworzenie jednego lub wielu repozytoriów na MSSQL serwer. Tworzenie Repozytorium Przed przystąpieniem do tworzenia nowego repozytorium należy posiadać następujące informacje: Lokalizacja i/lub nazwa serwera SQL. Nazwa użytkownika i hasło z prawami do tworzenia nowej bazy i dodawania użytkowników. Przy tworzeniu repozytorium postępować w następujący sposób: Uruchomić SEE. Kliknij Plik > Otwórz projekt, w oknie Eksplorator projektów zaznacz dowolny folder i naciśnij prawy przycisk myszy. W menu kontekstowym wybierz Nowy > Repozytorium. W pasku narzędzi okna eksploratora można wybrać przycisk z ikoną będący skrótem dla tego polecenia. Wyświetli się dialog Nowe Repozytorium. Wprowadź Nazwa repozytorium: w pierwsze pole oraz Opis repozytorium: w kolejne pole edycji. Kliknij na przycisku Parametry. Wyświetlone kolejne okno Nowe Repozytorium, w którym definiujemy parametry niezbędne do stworzenia repozytorium. W pole "Nazwa bazy danych, wprowadź nazwę nowej bazy danych, która zostanie utworzona na serwerze. Opcja " Utwórz nową bazę danych dla repozytorium" jest zaznaczona Tak domyślnie. Pozostawić w tym stanie. Opcja " Utwórz Użytkownika repozytorium jest zaznaczona Tak domyślnie. Pozostawić w tym stanie by kontrolki identyfikacji klienta były dostępne: "Użytkownik: pole edycji by wprowadzić nazwę użytkownika, dodawaną na serwerze, który będzie miał normalne (standardowe) uprawnienia do pracy na bazie danych "Hasło pole by wprowadzić hasło dla powyżej zdefiniowanego użytkownika gwarantujące dostęp do odpowiedniej bazy danych na serwerze.

7 "Potwierdzenie hasła pole edycji kontroluje powtórzenie wprowadzania hasła użytkownika. Opcja "Utwórz Managera repozytorium jest zaznaczona Tak domyślnie. Pozostawić w tym stanie by kontrolki identyfikacji managera były dostępne: " Użytkownik: pole edycji by wprowadzić nazwę użytkownika, dodawaną na serwerze, który będzie miał rozszerzone (ponadstandardowe) uprawnienia do pracy na bazie danych "Hasło pole edycji by wprowadzić hasło powyżej zdefiniowanego użytkownika gwarantujące dostęp do odpowiedniej bazy danych na serwerze. "Potwierdzenie hasła " pole edycji kontroluje powtórzenie wprowadzania hasła użytkownika. Kliknij przycisk Parametry. Program wyświetli dialog Właściwości łącza danych. Okno jest standardowym dialogiem systemu Windows i jest zaopatrzone w pomoc kontekstową uruchamianą przyciskiem Pomoc. Zawiera on cztery zakładki. Kliknij zakładkę Dostawca i Wybierz Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. Kliknij zakładkę Połączenie lub przycisk Dalej. W pole "1. Wybierz lub wprowadź nazwę serwera: nazwę komputera i serwera, na którym chcesz by utworzono repozytorium. Nazwę można wybrać z listy rozwijalnej. W pole "Użytkownik wprowadzamy nazwę już istniejącego użytkownika (podczas instalacji Microsoft SQL Server lub wykonaniem skryptu) z uprawnieniami do tworzenia nowej bazy danych i nowych użytkowników. W pole "Hasło wprowadzamy hasło do uprzednio wskazanego użytkownika. Zaznacz opcję "Zezwalaj na zapisywanie hasła". Kliknij na Test połączenia. Wyświetlony komunikat potwierdza działanie połączenia lub wyświetla komunikat błędów. Przyciskiem OK zamknij okno konfiguracji połączenia. Notka: Jeśli pojawi się komunikat o błędzie to należy zweryfikować poprawność nazwy serwera, nazwy użytkownika i hasła. W przypadku dostępu zdalnego należy sprawdzić dostępność portu 1433 za zaporą windows. Kliknij OK by zatwierdzić parametry repozytorium, a następnie naciśnij przycisk Nowy w pierwszym z dialogów Nowe Repozytorium. Po dialogu z paskiem postępu program wyświetla w przypadku pomyślnego utworzenia bazy danych program wyświetla kolejny Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 7

8 pozwalający bezpośrednio utworzyć plik zapisujący połączenie do nowo utworzonego repozytorium. Aby ustanowić bezpośrednio połączenie do repozytorium, wykonaj następujące operacje: Zaznacz opcję "Utwórz połączenie z tym repozytorium". Kliknij na Definicja parametrów w wierszu "Połączenie użytkownika". Program wyświetli okno Właściwości łącza danych. W oknie wprowadzamy parametry potrzebne do ustanowienia połączenia z bazą danych repozytorium. Kliknij zakładkę Dostawca i wybierz Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. Kliknij zakładkę Połączenie lub przycisk Dalej. W pole "1. Wybierz lub wprowadź nazwę serwera: wprowadzamy nazwę komputera i serwera, na którym chcesz by utworzono repozytorium. Nazwę można wybrać z listy rozwijalnej. W pole "Użytkownik wprowadzamy nazwę już utworzonego użytkownika z uprawnieniami (podczas instalacji Microsoft SQL Server lub wykonaniem skryptu) do tworzenia nowej bazy danych i nowych użytkowników. W pole "Hasło wprowadzamy hasło do uprzednio wskazanego użytkownika. Zaznacz opcję "Zezwalaj na zapisywanie hasła". W pole "Wybierz bazę danych na serwerze wprowadź nazwę bazy repozytorium taką samą jak była wprowadzona w polu "Nazwa bazy danych " (patrz powyżej). Notka 1: Dane w wyżej opisanym dialogu powtarzają się. Dlatego są już wypełnione przez program na podstawie wcześniej wprowadzonych. Wystarczające jest sprawdzenie poprawności i zatwierdzenie przyciskiem OK. Notka 2: Jeśli uprzednio w dialogu tworzenia repozytorium nie zadeklarowano Utwórz Użytkownika repozytorium lub Utwórz Managera repozytorium to dane do połączenia wypełnione nie będą. Kliknij OK. Program powróci do wyświetlania dialogu tworzenia połączenia. Kliknij na Definicja parametrów w wierszu "Połączenie managera". Otworzy się okno Właściwości łącza danych. Powtórz operacje wykonane dla połączenia użytkownika (patrz powyżej) z różnicą w polu "Użytkownik i "Hasło" na zakładce Połączenie, gdzie wprowadzamy inne dane dla użytkownika z szerszymi uprawnieniami.

9 Kliknij na przycisk " ". Pojawi się standardowe okno systemu windows do wyboru folderów i nazwy pliku. Wybierz pożądana lokalizację i wprowadź nazwę pliku połączenia. Domyślnie proponowaną jest: Moje repozytorium.ccs Kliknij Zapisz. Kliknij przycisk Następny. Wyświetli się podsumowanie wszystkich wprowadzonych parametrów. Kliknij Zakończ. Repozytorium wraz z połączeniem zostało utworzone. W eksploratorze projektów w strukturze folderów wyświetlona jest ikona z nazwą zapisanego pliku *.ccs. Użycie SEE w trybie wielodostępu (Multiuser) Użycie repozytorium W utworzonym repozytorium użytkownicy z prawami dostępu mogą tworzyć i wspólnie edytować i przeglądać projekty SEE. Aby uzyskać dostęp do istniejącego repozytorium należy utworzyć i zachować plik połączenia *ccs. Służy do tego polecenie z widoku Eksploratora projektów dostępne w pasku narzędzi pod ikoną lub z menu kontekstowego w drzewie folderów po wybraniu: Nowy > Połączenie. Repozytoria są widoczne w drzewie widoku Eksploratora projektów, jako ikona:. Gdy przed ikoną znajduje się znak "+" to w repozytorium znajdują się projekty. Po rozwinięciu struktury przez kliknięcie "+" lub strzałkę klawiatury otrzymujemy listę z nazwami projektów: Jeśli któryś z projektów jest aktualnie otwarty to użytkownik rozpozna to po zielonym kolorze ikony przed nazwą projektu. Jeśli ten projekt jest również otwarty przez innego użytkownika lub użytkowników to zachodzi przypadek wielodostępu i wspólnej edycji. Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 9

10 W menu kontekstowym, które wyświetla się po naciśnięciu prawego przycisku myszy na ikonie i nazwie repozytorium znajdują się polecenia do zarządzania projektami: Nowy projekt, Zablokuj, Konwertuj, Usuń nieużywane, Weryfikuj, Wklej, Zmień nazwę, Usuń i Właściwości. W menu kontekstowym, które wyświetla się po naciśnięciu prawego przycisku myszy na ikonie i nazwie projektu repozytorium znajdują się analogiczne polecenia: Otwórz, Zablokuj, Aktualizuj na podstawie środowiska, Usuń nieużywane, Wytnij, Kopiuj, Zmień nazwę, Usuń, Archiwizuj i Właściwości. Dla otwartego projektu mamy: Aktualizuj na podstawie środowiska, Usuń nieużywane i Właściwości. Zablokuj repozytorium/projekt Nie można zablokować repozytorium, w którym inni użytkownicy otwarli projekty, podobnie nie można zablokować projektu otwartego samodzielnie lub przez innego użytkownika. W tych przypadkach program wyświetla komunikat informujący, że repozytorium/projekt nie może być zablokowany. Dialog wyświetla informacje o podłączonych użytkownikach i pozwala na kontakt z nimi poprzez wysłanie wiadomości przycisk Wyślij info. Modyfikacja właściwości Repozytorium Polecenie programu wyświetla podgląd właściwości w oddzielnym dialogu, wraz z narzędziami do modyfikacji połączenia oraz do diagnostyki i optymalizacji repozytorium Prawy przycisk myszy na nazwie repozytorium Wyświetli się menu kontekstowe i wybierz polecenie Właściwości. Program wyświetla dialog Właściwości: <Nazwa bazy danych repozytorium>. Dialog zawiera następujące zakładki Ogólne Zawiera następujące informacje do odczytania: nazwa, opis, typ, folder/nazwa pliku połączenia, wersja repozytorium, blokada, rozmiar repozytorium. Parametry Ta zakładka daje dostęp do parametrów połączenia z bazą danych repetytorium. Można zarówno przeglądnąć jak i zmodyfikować i zapisać zmiany do pliku *.ccs. Kliknij przycisk Zmień parametry w wierszu Połączenie użytkownika lub Połączenie managera. W dialogu Właściwości łącza danych można wprowadzić korektę danych dla określonego połączenia. Wykonaj potrzebne modyfikacje.

11 Naciśnij OK by zatwierdzić zmiany. Okno z komunikatem jest wyświetlane z informacją, że wprowadzone zmiany będą brane pod uwagę przy następnej realizacji połączenia z repozytorium. Rozwiń listę w wierszu Zamknięte.. i wybierz wartość Tak, jeśli otwarcie repozytorium ma blokować dostęp innych użytkowników do jego zawartości. Wybierz Nie, jeśli repozytorium ma pozostać udostępnione. Naciśnij OK. Dialog Właściwości zostanie zamknięty, a zmiany zapisane. Statystyka Podaje aktualną liczbę projektów znajdującą się w repozytorium. Podsumowanie Ta zakładka zawiera pola do wprowadzenia dodatkowej informacji porządkującej powiązanej z plikiem *.ccp: tytuł, temat, autor, kategoria, słowa kluczowe i komentarz (długości maks. 259 znaków). Informacja wyświetli się na zakładce Podsumowanie okna właściwości pliku - uruchomionego z eksploratora windows. Przycisk Rozwiń zmienia widok na tabelkę. Dodaje również trzy parametry, które można edytować. Są to: źródło, autor, numer przeglądu. Przycisk Zwiń w tym samym oknie przywraca widok z polami edycji. Widoki są ze sobą sprzężone i wartości wprowadzone aktualizują się po ich zmianie. Narzędzia Zawiera polecenia do wykonania następujących operacji na bazie repozytorium: test wydajności defragmentację, usuwanie. Przycisk Test wydajności uruchamia procedurę do określenia wskaźników takich jak: połączenie, komunikacja, przesyłanie danych, itp. Test jest użyteczny przy wyjaśnianiu niektórych możliwych do wystąpienia problemów serwera SQL, które mogą być przyczyną drastycznego obniżenia wydajności SEE. Po zakończeniu przetwarzania okno zatytułowane Rezultaty testu wydajności wyświetla szczegółowe wyniki. Polecenie Zapisz w tym oknie wywołuje standardowe okno windows do wyboru foldera i nazwy zapisywanego pliku. Wyniki są zapisane w formacie XML. Przycisk Defragmentuj pozwala optymalizować fragmentację indeksów tablic SQL w przypadku obniżenia wydajności. Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 11

12 Defragmentacja jest procesem, który znajduje zastosowanie do usprawnienia pracy z dużymi projektami SEE. Projekty takie powodują dużą fragmentację indeksów Microsoft SQL Server. Nie jest to pożądane, ponieważ duża fragmentacja spowalnia wszystkie operacje w tej bazie danych. Wskazówką do rozpoczęcia defragmentacji jest wyświetlany procent fragmentacji indeksu. Powyżej 40% procent, zalecane jest uruchomienie reindeksacji. Notka: Jeśli w zakładce Narzędzia w ramce Defragmentacja pozycja "Stopień fragmentacji" jest 0.00% lub wartość przekroczy dopuszczalny limit to proces defragmentacji nie może się uruchomić. Przycisk Usuń usunie z bieżącego repozytorium wszystkie wadliwe projekty, które nie są zablokowane. SEE rozpoznaje, jako wadliwe: Wszystkie projekty (z bieżącego repozytorium), które poddane zostały operacji usuń z repozytorium. Projekt taki właściwie nie jest usuwany a jedynie nadawany jest mu status niepoprawny i jest nieobecny na liście wyświetlania. Wszystkie projekty (z bieżącego repozytorium), które zostały zniszczone z jakiegoś powodu w czasie operacji kopiowania, której je poddano. W czasie procesu usuwania wszystkie wadliwe projekty i wszystkie ich dane są kompletnie usuwane o ile nie zostały zablokowane. Użycie współdzielonych projektów Zakładając, że projekt znajdujący się w repozytorium został otwarty przez użytkownika to zachowanie programu przy próbie otwarcia tego samego projektu przez kolejnych użytkowników zależy od tego czy w zabezpieczeniu jest pozycja CONCURRENT INGINEERING, co świadczy o posiadaniu praw na użytkowanie takiej licencji. Polecenie: <?> > O programie > Informacje techniczne > Bezpieczeństwo > informacje zabezpieczeń > Licencje pozwala sprawdzić zawartość licencji. Przyznanie dostępu według reguł: Jeśli projekt z repozytorium został otwarty do modyfikacji przez posiadacza modułu CONCURRENT INGINEERING w SEE Electrical Expert/Harness, to projekt zostanie zablokowany do otwarcia dla wszystkich nieposiadających CONCURRENT INGINEERING. Jeśli taki użytkownik próbuje uzyskać dostęp do projektu, program wyświetli komunikat. Jeśli projekt z repozytorium został otwarty do modyfikacji przez użytkownika bez modułu CONCURRENT INGINEERING w SEE Electrical Expert/Harness, to projekt zostanie zablokowany

13 do otwarcia dla wszystkich pozostałych użytkowników. Każdy użytkownik próbujący uzyskać dostęp do projektu otrzyma komunikat o tym, że projekt otwarty. Notka: Projekt może być przeglądany za pomocą SEE Viewer. Jeśli projekt z repozytorium został otwarty do podglądu przez użytkownika bez modułu CONCURRENT INGINEERING w SEE Viewer, to jest on zamknięty dla innych użytkowników z takimi samymi prawami (bez CONCURRENT INGINEERING) próbujących go otworzyć w SEE Electrical Expert/Harness. Ten sam projekt może być otwarty przez użytkowników z modułem CONCURRENT INGINEERING. Notka: Projekt kopiowany w momencie próby jego otwarcia jest zablokowany dla pozostałych użytkowników niezależnie od ich uprawnień licencyjnych do momentu zakończenia procesu kopiowania. Otwieranie projektu przez użytkowników z wielodostępem Aby otworzyć projekt wybierz następujące polecenie: Polecenie menu głównego Plik > Otwórz projekt. W drzewku dialogu Eksploratora projektów odszukaj i zaznacz repozytorium. Rozwiń gałąź by wyświetlić listę projektów. Kliknij podwójnie na wybranej nazwie lub przyciśnij prawy przycisk myszy i z menu wybierz Otwórz. Przed otwarciem projektu program może wyświetlić komunikat z informacją, że fragmentacja indeksów przekroczyła dopuszczalny poziom. W objętościowo dużych projektach powoduje to obniżenie szybkości pracy programu. W takim przypadku zalecane jest zoptymalizowanie indeksów tablic SQL przed otworzeniem projektu. Kliknij Optymalizuj teraz by uruchomić re-indeksację przed otwarciem projektu. lub Kliknij Nie optymalizuj, aby zamknąć okno komunikatu i otworzyć projekt bez przeprowadzania defragmentacji. Notka: W menu kontekstowym dla Repozytorium jest polecenie Właściwości, które otwiera dialog z zakładką Narzędzia. W ramce defragmentacja jest wyświetlony stopień fragmentacji i przycisk Defragmentuj. Projekty otwarte są wyświetlane w Eksploratorze projektów poprzedzone zieloną ikoną. Aby otworzyć schemat: Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 13

14 Samoczynnie po otwarciu projektu wyświetlane jest okno Eksplorator schematów. Rozwijamy strukturę drzewa by wybrać schemat i klikamy podwójnie. Polecenie menu głównego Plik > Otwórz schemat otwiera eksplorator schematów. Odmiennie program zachowuje się gdy projekt i schemat był już przez użytkownika ostatnio otwarty. W takim przypadku okno eksploratora schematów jest pomijane i program przechodzi do widoku ostatnio edytowanego schematu. Otwarcie schematu w trakcie edycji przez innego użytkownika W trybie pracy w jednym projekcie, widok Eksploratora schematów wyświetla nazwy schematów otwartych przez współużytkowników czerwoną czcionką Jeśli próbujemy otworzyć schemat będący w edycji przez innego użytkownika, to będziemy dopuszczeni do modyfikacji tylko wtedy, gdy użytkownik, który otwarł ten schemat pierwszy skonfigurował program SEE do współdzielenia schematów. Dotyczy to również na zasadzie wzajemności użytkownika, który próbuje schemat otworzyć. Z uwagi na powyższe zachodzą następujące przypadki: Opcja "Udostępniaj schematy innym użytkownikom" ustawiona na Tak w konfiguracjach programów wszystkich uczestników sesji z projektem. W takim przypadku następuje otwarcie schematu do edycji, co oznacza możliwość dokonywania dowolnych zmian. Opcja "Udostępniaj schematy innym użytkownikom" ustawiona na Nie w konfiguracjach programów wszystkich uczestników sesji z projektem. W takim przypadku okno komunikatu informuje, że wybrany schemat może być otwarty wyłącznie w trybie tylko-do-odczytu. W oknie wiadomości są trzy przyciski Kliknij tylko-do-odczytu by otworzyć schemat tylko do podglądu, bez możliwości modyfikacji lub jeśli chcesz połączyć się z innym użytkownikiem, który modyfikuje schemat, wybierz przycisk Kontakt, a wtedy wybierz z listy formę komunikacji. W trybie tylko-do-odczytu polecenia skutkujące modyfikacjami rysunku są nieaktywne (szare). Notka: Nazwy schematów otwartych są w Eksploratorze schematów zaznaczone czcionką pogrubioną niebieską. Aby odświeżyć zmiany wprowadzone przez innych użytkowników wywołujemy polecenie Narzędzia >

15 Odśwież Collaborative. Komunikowanie z współużytkownikami projektu SEE umożliwia łatwe komunikowanie między użytkownikami pracującymi na tym samym projekcie. Wybierz polecenie Widok > Współpraca użytkowników. lub Kliknij ikonę z paska narzędzi Współpraca Okno Współpraca przedstawia w części górnej listę użytkowników dzielących aktywny projekt. W części dolnej przedstawia listę operacji wykonanych na projekcie. Użytkownik jest identyfikowany poprzez nazwę logowania do bazy danych, uprawnienia, nazwę aplikacji i nazwę komputera, z którego łączy się z bazą danych. Lista operacji jest trzykolumnowa i zawiera identyfikację użytkownika (jak powyżej), datę zakończenia operacji i treść operacji. Menu kontekstowe powiązane z listą użytkowników pozwala na wybór środka komunikowania: Skype (czat lub rozmowa) lub poczta elektroniczna. We wszystkich przypadkach SEE musi być poprawnie skonfigurowany. By rozpocząć czat z określonym użytkownikiem: Naciśnij prawy przycisk w wierszu z nazwą wybranego użytkownika i wybierz polecenie Rozpocznij czat. By rozpocząć rozmowę z określonym użytkownikiem: Naciśnij prawy przycisk w wierszu z nazwą wybranego użytkownika i wybierz polecenie Rozpocznij rozmowę. By wysłać wiadomość do użytkownika: Naciśnij prawy przycisk w wierszu z nazwą wybranego użytkownika i wybierz polecenie Wyślij wiadomość. Doc-To-Help Standard Template Moduł Concurrent Engineering 15

Zarządzanie projektami i rysunkami

Zarządzanie projektami i rysunkami Zarządzanie projektami i rysunkami Informacje ogólne Projekt jest plikiem, który zawiera różne rysunki, powiązane ze sobą w określony sposób. Projekt SEE może zawierać jeden lub więcej rysunków. Dany rysunek

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja SEE Electrical EXPERT

Konfiguracja SEE Electrical EXPERT Konfiguracja SEE Electrical EXPERT Wstęp Oto standardowo zdefiniowane parametry programu SEE Electrical EXPERT, konieczne, aby go uruchomić: folder projektów folder środowisk zestawienia ustawienia zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

AKCYZAIB/MS. Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AKCYZAIB/MS Program do obsługi systemu EMCS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wrocław, wrzesień 2013 WSTĘP... 5 Umowa licencyjna... 6 Wymagania programu... 6 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 7 AkcyzaIB instalacja...

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Baza Danych 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Baza Danych 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Comarch ERP e-pracownik Wersja 2015.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Wersja 2015.1.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2

Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Roger Access Control System Autonomiczny system do rejestracji i analizy czasu pracy RCP Master 2 Wersja oprogramowania : 2.0.2.xx Wersja dokumentu: Rev. A Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0. Część II - Podręcznik administratora INSTRUKCJA OBSŁUGI DO LocumNet Desktop 5.0 Część II - Podręcznik administratora Część II - Podręcznik administratora... 1 Wstęp... 4 Wymagania systemowe... 5 Quick start co należy zrobić aby szybko zacząć

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo