PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA dla kursów multimedialnych SuperMemo Angielski. No problem!+ z panelem nauczyciela Spis treści OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU... 2 Poziom podstawowy... 2 Poziom średni... 6 Poziom zaawansowany... 9 WSKAZÓWKI METODYCZNE DLA NAUCZYCIELA MODELE PRACY Z OPROGRAMOWANIEM Kurs z programem SuperMemo UX Pierwsze kroki z programem Charakterystyka ćwiczeń Podstawowe typy ćwiczeń System zapamiętywania Panel nauczyciela Zasada działania zarządzanie grupą uczniów Rozpoczęcie pracy z grupą uczniów Przeglądanie postępów w nauce Zlecanie zadań Pozostałe opcje programu Zadania - widok ucznia Podsumowanie metodyczne...33 PRZYKŁADY SCENARIUSZY LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 1

2 OPIS ZAWARTOŚCI MERYTORYCZNEJ PROGRAMU Lekcja 1 Poziom podstawowy Zagadnienia gramatyczne Liczebniki główne Czasownik to be (być) Zaimki osobowe Zaimki dzierŝawcze Liczba mnoga rzeczowników Dopełniacz saksoński Zagadnienia leksykalne Opisywanie rodziny Podawanie wieku Podawanie numerów telefonu Opisywanie swojego pochodzenia Opisywanie swojego zawodu Geografia Wysp Brytyjskich Lekcja 2 Zagadnienia gramatyczne Liczebniki porządkowe Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Czasownik to have (mieć) Określniki some i any Zagadnienia leksykalne Jedzenie Nazwy miesięcy Opisywanie swojego stanu posiadania Opisywanie swoich hobby Przemysł Wielkiej Brytanii Lekcja 3 Zagadnienia gramatyczne Czasownik can (móc) Konstrukcja gramatyczna there is/ there are Rodzajniki a/an/the Zagadnienia leksykalne Opisywanie swojego stanu posiadania Opisywanie miasta i miejsc w mieście Opisywanie znajomości języków obcych Opis lotniska Heathrow Atrakcje turystyczne w Londynie Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 2

3 Lekcja 4 Zagadnienia gramatyczne Present Simple forma twierdząca, przecząca i pytająca Przysłówki częstotliwości Zagadnienia leksykalne Opisywanie swojej pracy Opisywanie typowego przebiegu dnia Opisywanie ulubionych rzeczy/zajęć Podawanie godziny Typowy przebieg dnia Brytyjczyków Lekcja 5 Zagadnienia gramatyczne Stopniowanie przymiotników: stopień równy i wyŝszy Czasownik to have to (musieć) Zagadnienia leksykalne Opisywanie typowego przebiegu tygodnia i codziennych obowiązków Dni tygodnia Porównania Sposoby spędzania wolnego czasu przez Brytyjczyków Lekcja 6 Zagadnienia gramatyczne Czasownik would like (chcieć) Present Continuous forma twierdząca, przecząca i pytająca Zaimki osobowe w podmiocie i dopełnieniu Zagadnienia leksykalne Opisywanie planów, aspiracji i marzeń prywatnych i zawodowych Opisywanie sytuacji/wydarzeń w danym miejscu Brytyjska słuŝba zdrowia Lekcja 7 Zagadnienia gramatyczne Present Simple a Present Continuous porównanie Pytania z przyimkiem na końcu Czasownik modalny should Zagadnienia leksykalne Opisywanie swoich przyzwyczajeń i cech Podawanie sugestii, zaleceń Szkolnictwo w Wielkiej Brytanii Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 3

4 Lekcja 8 Zagadnienia gramatyczne Czasownik to be going to (zamierzać) Czas przeszły czasownika to be Zagadnienia leksykalne Opisywanie swoich regularnych i aktualnie wykonywanych zajęć Opisywanie planów na przyszłość Lekcja 9 Zagadnienia gramatyczne Czas Past Simple forma twierdząca, przecząca i pytająca Czas Past Continuous forma twierdząca, przecząca i pytająca Zagadnienia leksykalne Opisywanie swojego mieszkania i pracy Biografia Opowiadanie o zdarzeniach w przeszłości Uniwersytety w Wielkiej Brytanii Lekcja 10 Zagadnienia gramatyczne Konstrukcja gramatyczna to be to UŜycie przyimków w zdaniach (np. I am listening to the radio.) Zagadnienia leksykalne Biografia Podawanie wytłumaczenia jakiejś sytuacji, przeprosiny Rolnictwo brytyjskie Lekcja 11 Zagadnienia gramatyczne Zaimek it w konstrukcjach bezosobowych Stopniowanie przymiotników stopień najwyŝszy Czasownik modalny will Zagadnienia leksykalne Opisywanie swoich dzieci i ich postępów w nauce Opisywanie pogody, prognoza pogody Królowa Wiktoria Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 4

5 Lekcja 12 Zagadnienia gramatyczne Czasownik modalny must Czas Past Simple powtórzenie Pisownia liczb dziesiętnych Zagadnienia leksykalne Opisywanie wraŝeń z podróŝy Prognozowanie wydarzeń w przyszłości Opowiadanie o zaletach i wadach swojej pracy Etapy poszukiwania nowej pracy Sylwetka i biografia Florence Nightingale Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 5

6 Poziom średni Lekcja 1 Zagadnienia gramatyczne Czas Future Continuous forma twierdząca, przecząca i pytająca Czas Present Perfect Simple forma twierdząca, przecząca i pytająca Imiesłów bierny (3. Forma czasownika) Zagadnienia leksykalne Planowanie zajęć w ciągu dnia i tygodnia Opisywanie doświadczeń Ŝyciowych Opisywanie doświadczenia zawodowego (fotografia) Panowanie królowej ElŜbiety I w Anglii Lekcja 2 Zagadnienia gramatyczne Konstrukcja gramatyczna to be able to (być w stanie) Spójniki if (jeśli), when (kiedy), after (po) Czas Future Continuous do wyraŝania planów na przyszłość Zagadnienia leksykalne Planowanie bliŝszej i dalszej przyszłości Opowiadanie o doświadczeniach Ŝyciowych (stan cywilny) Opisywanie swojego mieszkania/domu SufraŜystki w Wielkiej Brytanii Lekcja 3 Zagadnienia gramatyczne Zaimki z cząstką self i selves Zdania warunkowe realne i zdania czasowe Present Perfect Simple i Past Simple porównanie Zagadnienia leksykalne Opisywanie planów i obowiązków oraz ich wykonania Wysuwanie hipotez na temat przyszłych zdarzeń Sylwetka i biografia George a Gordona Browna Lekcja 4 Zagadnienia gramatyczne Tworzenie przysłówków za pomocą przyrostka ly Zagadnienia leksykalne Opisywanie planów (zawodowych, wakacyjnych, weekendowych) Opowiadanie o doświadczeniach Ŝyciowych Debata na temat programów TV Debata na temat targów kwiatów Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 6

7 Debata o tematyce artykułów w czasopiśmie WyraŜanie osobistych opinii Lekcja 5 Zagadnienia gramatyczne Passive voice strona bierna Zagadnienia leksykalne Wysuwanie hipotez na temat przyszłych zdarzeń Planowanie wyjazdu/wycieczki WaŜne wydarzenia w historii Wielkiej Brytanii i świata Formułowanie próśb i sugestii Otwarty Uniwersytet Lekcja 6 Zagadnienia gramatyczne Czasowniki modalne: can, cannot, should, shouldn t, must, mustn t, don t have to, could, shall, will znaczenie Zagadnienia leksykalne Ruch uliczny w Wielkiej Brytanii Gospodarka Wielkiej Brytanii Przemysł filmowy w Wielkiej Brytanii Udzielanie porad WyraŜanie osobistych opinii Rewolucja Przemysłowa w Anglii Lekcja 7 Zagadnienia gramatyczne Dopełnienie złoŝone po niektórych czasownikach Czasownik modalny would znaczenie warunkowe Zagadnienia leksykalne Planowanie i spędzanie czasu poza domem Przewidywanie reakcji innych osób, wysuwanie hipotez Podawanie uzasadnienia/wyjaśnienia Ryszard III Lekcja 8 Zagadnienia gramatyczne Czas Past Perfect Simple forma twierdząca, przecząca i pytająca Czasownik to mind w formułach grzecznościowych Zdania warunkowe nierealne Zagadnienia leksykalne WyraŜanie próśb wobec innych osób Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 7

8 Stawianie wymagań i opisywanie swoich oczekiwań Odradzanie innym osobom jakiejś decyzji Udzielanie porad dotyczących teraźniejszości i przeszłości Historia odkrycia Ameryki Lekcja 9 Zagadnienia gramatyczne Czas Present Perfect Continuous forma twierdząca, przecząca i pytająca Zdania warunkowe nierealne ciąg dalszy Zdania względne Zagadnienia leksykalne WyraŜanie osobistych opinii na podstawie róŝnych przesłanek Dialogi w sklepie (centrum handlowe, sklep obuwniczy, sklep papierniczy) Jezioro Loch Ness Lekcja 10 Zagadnienia gramatyczne Działania matematyczne Zagadnienia leksykalne Opowiadanie o doświadczeniach Ŝyciowych WyraŜanie Ŝalu Formułowanie hipotez na temat teraźniejszości i przeszłości Działalność związków zawodowych w XIX wieku Lekcja 11 Zagadnienia gramatyczne Czasownik modalny must do wyraŝania przypuszczeń Zagadnienia leksykalne Opowiadanie o zdarzeniach w przeszłości i niespodziewanych zwrotach wydarzeń Formułowanie hipotez na temat teraźniejszości i przeszłości Sir Isaac Newton Lekcja 12 Zagadnienia gramatyczne Powtórzenie konstrukcji gramatycznych Zagadnienia leksykalne Powtórzenie sposobów powitania, przedstawiania siebie i innych, pozdrawiania Formułowanie sugestii, prośby o zrobienie czegoś przez kogoś innego WyraŜanie zgody Zawody i ich atrybuty Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 8

9 Poziom zaawansowany Lekcja 1 Zagadnienia gramatyczne Zdania dopełnieniowe (mowa zaleŝna) Zaimki względne funkcje Zagadnienia leksykalne Wykorzystanie komputera w pracy, problemy z komputerem Pomaganie chorej osobie w codziennych sprawunkach (np. lista zakupów) WyraŜanie przypuszczeń, hipotez Sir Lawrence Olivier Lekcja 2 Zagadnienia gramatyczne Present Perfect Simple i Past Perfect Simple porównanie Czasownik modalny cannot / can t do wyraŝania przypuszczeń Zagadnienia leksykalne WyraŜanie przypuszczeń Praca za granicą Rozwijanie własnej firmy, szukanie unikalnych rozwiązań WyraŜanie niedowierzania lub zwątpienia Wallis Simpson Lekcja 3 Zagadnienia gramatyczne Zdania dopełnieniowe następstwo czasów Czasowniki modalne needn t, ought to, mustn t, may not Strona bierna w czasie Present Continuous Zagadnienia leksykalne Rozwiązywanie problemów, układanie planów Regulaminy Opowiadanie o randce Opowiadanie o rozmowie kwalifikacyjnej Opowiadanie o meczu piłki noŝnej Lawrence of Arabia Lekcja 4 Zagadnienia gramatyczne Czasowniki nieregularne Zagadnienia leksykalne Sylwetka i Ŝycie sławnego sportowca Opowiadanie o nietypowych zdarzeniach, nagłych wypadkach Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 9

10 Rozmowy telefoniczne ze słuchaczami radiowymi Celtowie, legendy o królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu Lekcja 5 Zagadnienia gramatyczne Konstrukcja gramatyczna would rather Zdania czasowe dotyczące przyszłości Zaimki dzierŝawcze Dopełniacz saksoński Spójniki w zdaniach złoŝonych Zagadnienia leksykalne Wspieranie organizacji i akcji charytatywnych WyraŜanie opinii i sugestii Chuligaństwo stadionowe Kampania ekologów przeciwko zakładom chemicznym Przeziębienie i sposoby zapobiegania Bunt na statku Bounty Lekcja 6 Zagadnienia gramatyczne Konstrukcja gramatyczna to be to Konstrukcja gramatyczna had better Zagadnienia leksykalne Interwencje policji Planowanie spotkania przy ognisku Planowanie pokojowych protestów Udzielanie rad i sugestii Odkrycie grobowca Tutanchamona Lekcja 7 Zagadnienia gramatyczne Konstrukcja gramatyczna I wish do wyraŝania Ŝyczeń Sposoby mówienia o przyszłości podsumowanie Zagadnienia leksykalne Historie sensacyjne (ucieczka więźniów) WyraŜanie Ŝalu i nadziei ( wish ) Opowiadanie o przedsięwzięciu i jego przebiegu Debaty parlamentarne Wyspy Normandzkie Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 10

11 Lekcja 8 Zagadnienia gramatyczne Czasownik used to Przysłówek hardly Zdania warunkowe podsumowanie Zagadnienia leksykalne Wypadek na statku dalekomorskim akcja ratunkowa WyraŜanie Ŝalu i nadziei ( wish ) Planowanie przyszłości, przewidywanie róŝnych opcji rozwoju wydarzeń Thomas Cook i jego biuro podróŝy Lekcja 9 Zagadnienia gramatyczne Konstrukcja gramatyczna make+infinitive Gerund jako bezosobowa forma czasownika Zagadnienia leksykalne Strajki w kopalniach Rozwiązywanie konfliktów WyraŜanie opinii, przekonań Agatha Christie Lekcja 10 Zagadnienia gramatyczne Formy infinitive i gerund zastosowanie Zagadnienia leksykalne Prowadzenie interesów (równieŝ nieuczciwych) Reklamy radiowe David Livingstone Lekcja 11 Zagadnienia gramatyczne Przysłówki very i ever Konstrukcja gramatyczna have something done Zaimek względny whose Zagadnienia leksykalne Wycieczka zagraniczna i przygody podczas wyjazdu Zagraniczne wyjazdy (emigracja zarbkowa, wyjazdy na stypendia naukowe) Debata na temat egzaminów wstępnych Ruch skautów chłopięcych Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 11

12 Lekcja 12 Zagadnienia gramatyczne Konstrukcja gramatyczna see someone do something Zagadnienia leksykalne RSPCA Opisywanie bogatego doświadczenia zawodowego Edukacja i komunikacja z osobami niedosłyszącymi Utrzymywanie równowagi ekologicznej Debata na temat dostępności alkoholu w pubach Prawo prof. Parkinsona Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 12

13 WSKAZÓWKI METODYCZNE DLA NAUCZYCIELA Metoda pierwsza wykładowa; dostarczanie gotowej informacji Nauczyciel podczas przygotowywania lekcji wyszukuje w kursie potrzebne informacje, do których będzie się odwoływał w czasie prowadzenia zajęć. Posługując się odnośnikami wewnątrz danej lekcji kompletuje dostępną na kursie wiedzę dotyczącą wybranego tematu czy zagadnienia, będącego przedmiotem tej lekcji. Następnie nauczyciel drukuje wszystkie potrzebne materiały i przygotowuje odpowiednią ilość kopii. Na początku lekcji rozdaje materiały uczniom wyjaśniając, skąd pochodzą i jak będą wykorzystywane podczas zajęć. Podczas prowadzonych zajęć nauczyciel odwołuje się do materiałów albo wydaje polecenie odczytania wskazanej informacji, prosząc o to wybranego ucznia. Na zakończenie prezentacji nowego materiału nauczyciel zadaje pracę, polegającą na wykonaniu zadania w oparciu o materiał poznany na zajęciach. Przykład Lekcja dotyczy budowy nowego czasu teraźniejszego Present Continuous. Nauczyciel na przykładach prezentacji tekstu lekcji nr 8 poziomu podstawowego What is happening now? omawia budowę czasu Present Continuous zdań twierdzących, przeczących i pytających wykorzystując slajd Grammar z opisem tego czasu. W czasie omawiania czasu nauczyciel wyświetla omawiany slajd na tablicy przy pomocy rzutnika multimedialnego. Metoda druga interakcyjna; praca własna uczniów z programem (lekcja prowadzona w pracowni komputerowej). Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły, przydzielając na kaŝdy z zespołów jeden komputer z zainstalowanym kursem. Potem przeprowadza krótką prezentację sposobów wyszukiwania informacji przy uŝyciu kursu. Nauczyciel określa zadanie, polegające na wyszukiwaniu wszystkich potrzebnych materiałów do przygotowania samodzielnego lub pod okiem nauczyciela na określony temat i wyznacza przedział czasowy, w jakim zadanie naleŝy wykonać. Po upływie wyznaczonego terminu uczniowie prezentują zadanie. Przykład Lekcja dotyczy utrwalania słownictwa poznanego na lekcji poziom podstawowy, lekcja nr 8 What is happening now? Uczniowie zapoznali się ze słownictwem do lekcji i przechodzą do ćwiczeń sprawdzających zapamiętane słowa i wyraŝeń. Nauczyciel dzieli uczniów na dwuosobowe zespoły, przydzielając na kaŝdy z zespołów jeden komputer z zainstalowanym kursem. Następnie przeprowadza krótką prezentację sposobów wyszukiwania informacji przy uŝyciu programu. Kurs naleŝy otworzyć na stronie z serią ćwiczeń Fill in the gaps, która znajduje się pod rozdziałem New words and expressions. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 13

14 Nauczyciel określa zadanie, polegające wysłuchaniu nagrań i uzupełnieniu 14 brakujących fragmentów 14 zdań. JeŜeli uczeń dokończy zdanie poprawnie to otrzymuje 1 punkt, częściowo 0,5 punktu, nie wie 0 punktów. Nauczyciel wyznacza czas na wykonanie zadania. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie podają nauczycielowi ilość zdobytych punktów. Metoda trzecia metoda inscenizacji Polega na zainscenizowaniu pewnego zdarzenia, w trakcie którego uczniowie wcielają się w role osób występujących w tym zdarzeniu, a pozostali pełnią rolę obserwatorów. Po inscenizacji następuje ocena prezentacji. Przykład Lekcja koncentruje się wokół rozmowy o planach na przyszłość i jest realizowana w oparciu o trzeci tekst lekcji 2 z poziomu średniego Talking about future plans. Uczniowie podzieleni są na czteroosobowe grupy. KaŜda grupa otrzymuje od nauczyciela kopertę z pewnymi informacjami dotyczącymi planów pewnych osób. Zadaniem grup jest napisanie dialogu przedstawiający przyszłe plany tych osób w jak najkrótszym czasie. Następnie uczniowie prezentują inscenizację dialogu. Nauczyciel wyjaśnia ewentualne wątpliwości uczniów i koordynuje zadanie. Uczniowie mają do dyspozycji flamastry i Arkusze papieru. Metoda czwarta burza mózgów Polega na zgromadzeniu w krótkim czasie duŝej ilości pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu. Nauczyciel prezentuje zagadnienie lub problem, udziela głosu zgłaszającym propozycje rozwiązań i zapisuje je na tablicy. Po wyczerpaniu pomysłów następuje dyskusja i wybór najlepszego rozwiązania. Plusem jest modyfikowanie cudzych pomysłów na rzecz działania wewnętrznego osądu czy pomysł jest na tyle dobry, Ŝe warto go poddać rozwaŝeniu. Uczniowie pracują w 4-5-osobowych zespołach. W czasie burzy mózgów zadaniem zespołu jest zgromadzenie jak największej ilości faktów na temat danego problemu czy zagadnienia. Burzę mózgów stosujemy jako rozgrzewkę i wprowadzenie w temat lekcji. Stosuje się ją na początku zajęć jako rodzaj aktywności umysłowej. Zastosowanie na lekcjach burzy mózgów pozwala na: włączenie wszystkich uczniów do pracy; szybkie zgromadzenie duŝej ilości pomysłów lub faktów; przeprowadzenie rozgrzewki umysłowej; naukę zwięzłego, precyzyjnego wyraŝania myśli; sprawdzenia posiadanej wiedzy. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 14

15 Przykład Program lekcji realizowany jest na podstawie trzeciego tekstu lekcji 1 poziomu średniego The Elizabethan Age. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji The Elizabethan Age jest to trzeci tekst w spisie treści lekcji 1 pod nazwą Listen and read. Zadaniem uczniów jest przeprowadzenie tzw. burzy mózgów. Podczas tego zadania uczniowie pracując w grupach, na dostarczonych przez nauczyciela kartach papieru wypisują swoje wszystkie skojarzenia związane z tematem lekcji. Mają na to 3 min. Po zakończeniu wyznaczonego czasu następuje wspólne sprawdzenie notatek. Liderzy zespołów czytają słowa i z pomocą nauczyciela dokonują wyboru tych właściwych. Słowa zostają zapisane na tablicy. Metoda piąta mapa pojęciowa To metoda wizualnego przedstawienia problemu z wykorzystaniem schematów, rysunków, haseł itp. Celem stosowania tej metody jest usystematyzowanie świeŝo zdobytej wiedzy lub wizualizacja wiadomości. Ponadto w trakcie pracy tą metodą uczniowie doskonalą zarówno umiejętności techniczne (rysowanie, pisanie, wykorzystanie komputera), jak i umysłowe (planowanie, klasyfikowanie). Praca z mapą pojęciową jest atrakcyjna i przynosi korzyści, poniewaŝ: uczy samodzielnego zdobywania wiedzy, uczy posługiwania się poznanymi pojęciami, ułatwia zapamiętywanie poznanych faktów, daje szansę wykazania się uczniom o róŝnych zdolnościach, angaŝuje ucznia w róŝne dziedziny aktywności itd. Przykład Program lekcji realizowany jest na podstawie pierwszego tekstu lekcji 1 poziomu średniego A busy day. Nauczyciel zapoznaje uczniów z nowym czasem, który pojawił się w tekście. Uczniowie zapoznają się z wyjaśnieniami dotyczącymi zastosowania czasu Future Continuous, które znajdują się w programie w spisie treści pod hasłem Grammar 4. Następnie wspólnie z nauczycielem uczniowie analizują przykłady zastosowania form twierdzących, pytających i przeczących czasu Future Continuous przeglądając kolejne slajdy Grammar 1, 2 i 3. Na potwierdzenie zrozumienia wykonują odpowiednie ćwiczenia, które odnajdują kolejno wybierając myszką Grammar 1 i komendę Dalej. Ćwiczenie polega na utworzeniu zdania oznajmującego z rozsypanki wyrazowej. Kolejno wykonują ćwiczenia sprawdzające do Grammar 2, gdzie ćwiczą dobieranie pytań do zdań oznajmujących i Grammar 3 tym razem testowane jest układanie przeczeń. Uczniowie wykonują to zadanie w parach, a nauczyciel koordynuje przebieg ćwiczenia. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 15

16 Metoda szósta technika audiowizualna Polega na prezentacji nowego materiału językowego w kontekście audiowizualnym w celu uczenia się poszczególnych umiejętności: słuchania, czytania, mówienia. Uczniowie, pod kontrolą nauczyciela, poznają i ćwiczą struktury, które później będą mogli zastosować w ćwiczeniach komunikacyjnych. Przykład Program lekcji realizowany jest na podstawie siódmego tekstu lekcji 2 poziomu średniego My home. Uczniowie słuchają pierwszego dialogu My home. Ma tutaj zastosowanie metoda audiowizualna, w której uczniowie widzą tekst na projektorze multimedialnym i słyszą go. Następnie uczniowie ćwiczą czytanie. Metoda siódma nauka przez zabawę: gry i zabawy językowe Memory game dopasowywanie par kartoników obrazkowych leŝących ilustracją do dołu. Uczniowie po kolei podnoszą po dwa kartoniki i dobierają pary. Jeśli odkryją dwa róŝne obrazki, odkładają z powrotem je rysunkami do dołu, zapamiętując ich połoŝenie. Przez cały czas trwania zabawy uczniowie nazywają odsłaniane ilustracje. Wygrywa ten, kto odkryje i nazwie najwięcej par rysunków. Zapamiętywanie słów zapisanych na tablicy lub pokazanych na ekranie projektora nauczyciel wypisuje na tablicy słowa lub pokazuje na projektorze multimedialnym. Uczniowie próbują je zapamiętać. Uczniowie podzieleni na dwa zespoły odtwarzają zapamiętane słowa. Inne zabawy: Zabawy z wykorzystaniem kart pracy Yes / No lub kart + / - Zabawa True / False Zabawa The same / different Odd man out What is it? Is it a...? Kategorie Głuchy telefon (grapevine telegraph) Przykład Program lekcji realizowany jest na podstawie drugiego tekstu lekcji 1 poziomu podstawowego Where are you from? Gra sprawdzająca zapamiętane słownictwo. KaŜda grupa dostaje: pudełko, flamaster i puste karteczki. Członkowie grup wypisują z pamięci zapamiętane słówka związane z danym tematem: 5 polskich i 5 angielskich (czas: 1 minuta). Wykorzystujemy w tej lekcji grę o nazwie: nauka przez zabawę i jednocześnie metodę o nazwie mapa pojęciowa. Liderzy grup losują numer grupy, z którą będą rywalizować. Uczniowie mają 2 minuty na odgadnięcie i przeczytanie słów. Rywalizacja przebiega pomiędzy dwiema grupami. Za kaŝde Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 16

17 odgadnięte i dobrze przeczytane słowo angielskie i polskie grupy otrzymują po 1 punkcie, za błędnie podane słowo 0 punktów. Nauczyciel sumuje punkty. Metoda ósma nauka przez działanie Nauczanie przez działanie, np.: wycinanie, malowanie, rozwiązywanie zagadek, pisanie tekstu. Mimo, Ŝe nie będzie to dominująca forma pracy, warto pamiętać, iŝ stwarza ona doskonały pretekst do stosowania Classroom i Social language, jak równieŝ do wdraŝania uczniów w zasady współdziałania, pomagania kolegom, wykazywania troski o innych, dzielenia się swoimi przyborami. Bliskie Ŝyciu sytuacje ułatwią wprowadzanie określonego słownictwa i struktur gramatycznych w wyraźnych, czytelnych dla ucznia kontekstach. Praca z tekstem nie zawsze zastąpi rzeczywistą potrzebę zastosowania zwrotu wynikającego z danej sytuacji. Przykład Program lekcji realizowany jest na podstawie pierwszego tekstu lekcji 1 poziomu średniego A busy day. Uczniowie podzieleni są na czteroosobowe grupy. KaŜda grupa otrzymuje od nauczyciela kopertę z pewnymi informacjami z Ŝycia sławnych ludzi. Zadaniem grup jest w jak najszybszym czasie sporządzić notatkę przedstawiającą fakty z Ŝycia sławnej osoby (nie podając jej nazwiska) z wykorzystaniem czasu Present Perfect i innych. Zadaniem uczniów jest równieŝ sporządzenie rysunku w jakiś sposób symbolizującego ich postać. Nauczyciel wyjaśnia ewentualne wątpliwości uczniów i koordynuje zadanie. Uczniowie mają do dyspozycji flamastry, kredki i arkusze papieru. Przewidziany czas na przygotowanie tekstu 8 10 minut. Po upływie czasu wybrane osoby w grupie prezentują teksty, a zadaniem pozostałych grup jest odgadniecie nazwiska postaci z opisu. Przewidujemy 10 minut na prezentację wszystkich grup. Metoda dziewiąta projekty Projekty to rodzaj zajęć związany z fazą zastosowania języka (production / application stage). Pozwala uczniom na swobodny wybór zarówno treści, jak i formy nauki (np. jako pracy plastyczno-językowej). Uczniowie sami lub z pomocą nauczyciela rozdzielają między sobą zadania zgodnie z umiejętnościami, tym samym przejmując odpowiedzialność za własne obszary działań. Pewne fazy przygotowania projektu mogą odbywać się poza klasą (zbieranie informacji, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kolekcjonowanie materiałów w postaci rysunków, fotografii, przygotowanie tabel, wykresów oraz wstępna obróbka tekstów, które będą wykorzystane w pracy). Jedną z form projektu jest wydawanie własnej gazety. Podział zadań moŝe zmieniać się przy kolejnym numerze i uczniowie wykorzystujący uprzednio zdolności artystyczne, tym razem spróbują swoich sił wykorzystując sprawności językowe. W gazetce mogą się znaleźć prace uczniów, ciekawe słówka przynoszone na lekcje angielskiego, listy, krzyŝówki, kserokopie projektów, wydruki z Internetu oraz stałe rubryki, takie jak sport, muzyka, Internet, gry komputerowe, hobby. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 17

18 Projekty stwarzają doskonałą okazję do kształtowania umiejętności współdziałania w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, zdobywania wiedzy i informacji, rozwijania samodzielności. Przykład Program lekcji realizowany jest na podstawie trzeciego tekstu lekcji 1 poziomu średniego The Elizabethan Age. Uczniowie przystępują do zadania, które polega na napisaniu opowiadania Najciekawsza miniona epoka lub Najciekawszy okres w dziejach ludzkości. Uczniowie pracują w grupach na przyniesionych na lekcję polskich materiałach (teksty, zdjęcia), mają do dyspozycji arkusze papieru, kredki, flamastry, słowniki. Przewiduje się na wykonanie zadania min. Metoda dziesiąta aktywnego słuchania i czytania ze zrozumieniem Program lekcji realizowany jest na podstawie drugiego, trzeciego i czwartego tekstu lekcji 6 poziomu podstawowego Description of a hospital, Description of a customs control i Description of a nightclub. Uczniowie słuchają tekstu Description of a customs control. Uczniowie wyszukują nowe słowa, zapoznają się z nimi i zapamiętują je wykonując ćwiczenia opatrzone w programie nazwą New words and expressions 5-7, które znajdują się pod tekstem. Uczniowie ćwiczą indywidualnie czytanie słów powtarzając za lektorem w programie i pod okiem nauczyciela. Uczniowie otrzymują wydruki tekstu i ćwiczą indywidualne czytanie tekstu. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 18

19 MODELE PRACY Z OPROGRAMOWANIEM Kurs z programem SuperMemo UX PoniŜszy instruktaŝ moŝna wykorzystać do pracy z kaŝdym multimedialnym kursem językowym SuperMemo. Z tego względu ilustracje zawarte w nim pochodzą z róŝnych kursów Pierwsze kroki z programem Aby uruchomić zainstalowany wcześniej program, wystarczy wskazać ikonę SuperMemo UX w menu Start lub na pulpicie. W pierwszej kolejności pojawi się okno uŝytkownika. Funkcja ta umoŝliwia korzystanie z programu przez kilka osób. Aby utworzyć konto uŝytkownika naleŝy kliknąć Nowy oraz wypełnić poniŝszy formularz, w którym naleŝy podać dowolnie wybrany przez siebie identyfikator. Następnym krokiem jest wybranie kursu, którego uŝytkownik zamierza się uczyć. JeŜeli jest to kolejny kurs oparty na SuperMemo UX, który został zainstalowany na danym komputerze, to zostanie pokazana lista kursów, które mogą zostać wybrane do nauki. Istnieje takŝe moŝliwość ręcznego wskazania kursu, który ma być wybrany do nauki. Wystarczy wybrać opcję dodaj na głównej stronie programu. Naukę moŝna rozpocząć na 2 sposoby: klikając nazwę wybranego do nauki kursu, klikając okrągły przycisk Rozpocznij na panelu nawigacyjnym. Jako pierwsza wyświetli się strona tytułowa kursu. NaleŜy kliknąć Dalej, aby przejść do pierwszych stron ćwiczeniowych. Na wstępie naleŝy zapoznać się z przyciskami nawigacyjnymi umieszczonymi w górnej części okna: Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 19

20 Są nimi kolejno: - PokaŜ plan sesji, - PokaŜ terminarz, - PokaŜ słowniczek, - Wyloguj lub przełącz uŝytkownika, - Ustawienia programu, - PokaŜ plik pomocy, - Zakończ pracę z programem. Charakterystyka ćwiczeń KaŜdy poziom kursu składa się z kilkunastu obszernych lekcji, podzielonych na następujące sekcje: Teksty i dialogi do samodzielnej analizy pokazujące znaczenie wyrazów i wyraŝeń w kontekście oraz uczące prawidłowych kolokacji, Nowe słowa i wyraŝenia listy nowego słownictwa do trwałego zapamiętania, Gramatyka objaśnienia gramatyczne, Komentarze językowe i kulturowe, Ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, utrwalające poznany materiał. Dodatkowym atutem kursu jest wbudowany analizator mowy (zwany Trenerem wymowy), dzięki któremu moŝna przetestować i poprawić wymowę słówek i zdań w domowym zaciszu. Jedno z głównych zadań polega na wysłuchaniu zaprezentowanego tekstu/dialogu. Aby odsłuchać nagranie naleŝy kliknąć ikonkę: Dodatkowo, po naciśnięciu strzałki skierowanej pionowo w dół umieszczonej na ikonie, moŝna sterować wypowiedzią lektora, zwalniając lub przyspieszając jej tempo: Po najechaniu kursorem na poszczególne akapity na ekranie pojawiają się polskie tłumaczenia (ta opcja nie dotyczy kursów na poziomie zaawansowanym). Po zapoznaniu się z materiałem naleŝy kliknąć Dalej. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 20

21 Podstawowe typy ćwiczeń tłumaczenia wskazanego wyraŝenia lub słowa: ustne w wersji pasywnej (z języka obcego na polski) i aktywnej (z polskiego na obcy), pisemne: pomoc stanowi klawiatura ze znakami diakrytycznymi lub z cyrylicą oznaczona symbolem: ćwiczenia testowe, wymagające wybrania prawidłowej odpowiedzi spośród kilku podanych: jednokrotnego wyboru wielokrotnego wyboru: Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 21

22 uzupełnianie zdań o brakujące wyrazy lub wyraŝenia: samodzielne za pomocą jednej z podanych opcji: układanie wyrazów lub zdań z podanych elementów, dopasowywanie podanych elementów do kategorii lub luk w tekście, przenoszenie ruchomych elementów na stronie we właściwe miejsca: Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 22

23 Uwaga: symbol umoŝliwia powrót danego słowa na jego pierwotne miejsce. wyszukiwanie i zaznaczanie prawidłowego elementu w tekście: zadania typu prawda czy fałsz, wpisywanie słów lub wyraŝeń ze słuchu: Po wykonaniu ćwiczenia naleŝy kliknąć Sprawdź odpowiedź, aby zobaczyć poprawne rozwiązanie. Większość zadań jest oceniana automatycznie przez program. Jeśli ćwiczenie zostało wykonane poprawnie, odpowiedź będzie miała kolor zielony. W przeciwnym razie będzie ona zaznaczona kolorem czerwonym, a poniŝej lub obok znajdzie się wersja poprawna, zapisana na zielono: Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 23

24 W zaleŝności od poprawności udzielonej odpowiedzi program sugeruje jaką ocenę uŝytkownik powinien sobie wystawić (podświetlając nazwę oceny). Jednak końcowa decyzja, jaką ocenę wystawić, naleŝy do uŝytkownika. MoŜliwość taka jest szczególnie przydatna, jeśli np. uŝytkownik popełni drobny błąd (literówkę) i w związku z typ program oceni jego odpowiedź jako błędną pomimo, Ŝe odpowiedź była tak naprawdę prawidłowa. Taki sposób oceniania i wyświetlania prawidłowych odpowiedzi dotyczy wszystkich ćwiczeń z wyjątkiem ćwiczeń typu pytanie-odpowiedź. W tym przypadku wykonanie ćwiczenia polega na udzieleniu odpowiedzi na głos lub w myślach, a prawidłowa (lub przykładowa) odpowiedź wyświetlana jest pod pytaniem. Do uŝytkownika naleŝy wystawienie sobie jednej spośród trzech dostępnych w programie ocen: Nie wiem, Prawie lub Wiem: NaleŜy pamiętać, Ŝe od oceny wystawionej kaŝdemu poszczególnemu ćwiczeniu zaleŝy, kiedy pojawi się ono ponownie w powtórkach. W przypadku błędów w ćwiczeniu, odpowiedzi dalekiej od proponowanej przez kurs albo gdy dany materiał nie został dostatecznie opanowany, naleŝy wybrać Nie wiem lub Prawie. Ćwiczenia ocenione w ten sposób wchodzą automatycznie w cykl utrwaleń, co daje moŝliwość na ponowne przećwiczenie zawartych w nich treści tego samego dnia, na koniec danej sesji nauki. RównieŜ tym razem moŝna ocenić odpowiedź, jednak poniewaŝ jest to juŝ drugi kontakt z danym ćwiczeniem do dyspozycji są tylko dwie oceny: Nie wiem i Wiem. Ćwiczenia są utrwalane w ramach danej sesji i powtarzane tak długo, aŝ zostaną ocenione w sposób świadczący o opanowaniu prezentowanego w nich materiału. Ćwiczenia ocenione na ocenę Wiem nie są włączane w program utrwaleń. NiezaleŜnie od udzielonej odpowiedzi, wszystkie ćwiczenia są powtarzane w ramach powtórek przygotowanych przez SuperMemo UX w trakcie kolejnych dni pracy z programem. Powtórki wyznaczane są według metody SuperMemo, co oznacza, Ŝe program wyznacza uczącemu się kolejne daty powtórek zaleŝnie od tego, jak radzi on sobie z pamiętaniem poszczególnych informacji (lub wykonywaniem poszczególnych ćwiczeń). Powtórka wyznaczana jest w dniu, w którym informacja jest juŝ bliska zapomnienia. Dzięki Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 24

25 optymalizacji tych odstępów nauka przebiega znacznie sprawniej i praktycznie wyeliminowany jest problem zapominania, a czas spędzany na naukę i powtórki jest maksymalnie skrócony. Po ocenie ćwiczenia automatycznie wyświetli się następne i tak kolejno, aŝ wyczerpana zostanie pula ćwiczeń na dany dzień. Po wykonaniu dziennej porcji ćwiczeń i utrwaleniu wiedzy, program zakończy sesję nauki i przejdzie do głównego ekranu. Aby kontynuować naukę i przejść do następnej puli ćwiczeń, wystarczy kliknąć Rozpocznij lub kliknąć na nazwę kursu, którego naukę uŝytkownik chce kontynuować. MoŜna takŝe zakończyć naukę w danym dniu poprzez wybranie opcji Zakończ. System zapamiętywania Wciśnięcie przycisku Nauka spowoduje, Ŝe program przeprowadzi uŝytkownika najpierw przez proces powtórek wyznaczonych na dany dzień. Podczas nauki nowego materiału istnieje moŝliwość pominięcia jego części. Wystarczy wybrać w spisie treści kursu stronę, od której chcemy kontynuować naukę. MoŜna równieŝ nawigować pomiędzy stronami wykorzystując do tego klawisze PageUp i PageDown. Uwaga: moŝliwość zmiany strony jest dostępna tylko i wyłącznie podczas nauki nowego materiału. Węzły spisu treści mają róŝne oznaczenia, które dodatkowo zmieniają się w trakcie nauki w programie: strony przeznaczone do zapamiętywania strony pomijane w trakcie nauki strony nieprzeznaczone do powtórek. Po pierwszym przejrzeniu w trybie nauki tytuły ćwiczeń zmieniają kolor na jasny, co oznacza, Ŝe rozpoczął się dla nich cykl powtórek. Natomiast strony oznaczone jako nieprzeznaczone do utrwalania sygnalizują, Ŝe program nie będzie ich juŝ więcej prezentował w trybie nauki. MoŜna do nich wrócić w trybie przeglądania. Zwykle od momentu pierwszego wykonania ćwiczenia do jego pierwszej powtórki SuperMemo UX wyznacza odstęp 2-3 dni. Ten odstęp nie zaleŝy od oceny wystawionej po pierwszym wykonaniu ćwiczenia. Ocena będzie miała natomiast decydujący wpływ na długość przerw pomiędzy następnymi powtórkami. JeŜeli oceny będą pozytywne, to kolejne powtórki staną się coraz rzadsze. JeŜeli oceny będą niskie, to odstępy między powtórkami będą bardzo krótkie. SuperMemo UX wyświetla w lewym górnym rogu ekranu plan nauki, czyli okno z danymi o kursie, ćwiczeniach i powtórkach. Dane te zmieniają się w trakcie nauki. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 25

26 W powyŝszym przykładzie: 6 informuje o liczbie ćwiczeń z poprzednich lekcji, od wykonania których uczeń rozpocznie kolejną sesję nauki, 27 oznacza liczbę stron do nauki podczas bieŝącej sesji, 3 informuje o liczbie ćwiczeń zaliczonych do etapu utrwalania. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 26

27 Panel nauczyciela Zasada działania zarządzanie grupą uczniów Program Panel nauczyciela jest częścią pakietu pracy grupowej opartej na oprogramowaniu SuperMemo UX. Praca w grupie polega na zarządzaniu działaniem wielu aplikacji SuperMemo UX zainstalowanych na komputerach uczniów za pomocą pojedynczej aplikacji Panelu nauczyciela. Panel pozwala nauczycielowi: tworzyć klasy (grupy) uczniów, przeglądać wyniki nauki poszczególnych uczniów, porównywać postępy uczniów pomiędzy sobą w ramach grupy, zlecać zadania uczniom w grupie i monitorować ich realizację. Komunikacja pomiędzy programem nauczyciela, a komputerami uczniów odbywa się poprzez przesyłanie komunikatów w sieci komputerów. Komunikaty są wysyłane co określony czas (istnieje moŝliwość zmiany tego czasu w opcjach Panelu nauczyciela). Domyślnie informacje o postępach uczniów są aktualizowane przez aplikacje uczniów co 5 minut. Oznacza to, Ŝe program Panelu nauczyciela powinien być włączony, aby móc odbierać informacje wysyłane przez programy uczniów. Najlepiej, jeśli będzie włączony przez cały czas podczas lekcji. Dzięki temu informacje dostępne w programie będą na bieŝąco aktualizowane. Jeśli program nie będzie włączony, po jego uruchomieniu minie trochę czasu zanim spłyną do niego informacje z komputerów uczniów o postępach w nauce. Podczas pracy z programem dane są zbierane od uczniów w tle (to znaczy w sposób niezauwaŝalny dla nauczyciela). Podczas przechodzenia pomiędzy poszczególnymi oknami wyświetlane są aktualne dane. Aby jednak wymusić odświeŝenie danych w głównym oknie, moŝna skorzystać z przycisku OdświeŜ. Proszę zauwaŝyć jednak, Ŝe nie powoduje on pobrania danych od uczniów, a tylko ponownie wyświetla dane juŝ zebrane w tle. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 27

28 Rozpoczęcie pracy z grupą uczniów Podczas pierwszej lekcji uczniowie powinni uruchomić program SuperMemo UX i pozakładać sobie indywidualne konta. Proszę zwrócić uwagę, aby prawidłowo zostały wpisane imiona i nazwiska uczniów w programie, co ułatwi potem zarządzanie uczniami. Po pierwszym zalogowaniu się do programu uczniowie otrzymają moŝliwość zapisania się na zainstalowane na komputerze kursy. Po zapisaniu się na kurs mogą rozpocząć naukę. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi programu SuperMemo UX dostępne są w postaci osobnej instrukcji obsługi. MoŜna ją równieŝ wywołać z poziomu programu, wciskając klawisz F1. Po kilku minutach załoŝone konta i informacje o kursach, na które uczniowie się zapisali powinny się pojawić w Panelu nauczyciela. W tym momencie uczniowie figurują jako nieprzypisani do Ŝadnej klasy. Następnym krokiem będzie więc utworzenie klasy i przypisanie do niej uczniów. Klikając przycisk Klasy znajdujący się obok listy klas, przechodzimy do okna zakładania i konfigurowania klas. W nowo otwartym oknie moŝna utworzyć nową klasę, klikając przycisk z plusem po prawej stronie okna. Po wpisaniu nazwy klasy i zaakceptowaniu nowa klasa pojawi się jako wybrana na liście 'Docelowa klasa'. Teraz wystarczy tylko na lewej liście uczniów (oznaczonej jako (nieprzypisani)) zaznaczyć uczniów, których chcemy przypisać do klasy (moŝna zaznaczyć wszystkich, klikając przycisk Zaznacz) i przenieść ich do klasy docelowej za pomocą przycisku ze strzałką w prawo. Po powrocie do głównego okna aplikacji Panelu nauczyciela moŝna juŝ wybrać nowo zdefiniowaną klasę. Po prawej stronie powinny być dostępne kursy, na które uczniowie się zapisali. MoŜe upłynąć kilka minut, zanim lista kursów zostanie uaktualniona. MoŜna skorzystać z przycisku OdświeŜ, aby odświeŝyć zawartość okna. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 28

29 Przeglądanie postępów w nauce Program udostępnia dwa rodzaje analizy postępów w nauce: porównanie między sobą postępów uczniów w ramach klasy oraz przeglądanie postępów w nauce kursu poszczególnych uczniów. Aby porównać postępy w nauce uczniów w klasie wystarczy w górnej części okna wybrać klasę i kurs, który chcemy sprawdzić. Następnie na zakładce Porównywanie uczniów po lewej stronie powinien się pojawić spis treści uczonego kursu (jeśli nie ma, oznacza to, Ŝe dane dotyczące kursu nie spłynęły jeszcze od uczniów). Po wybraniu na spisie treści interesującego nas rozdziału po prawej stronie pojawi się lista uczniów, którzy uczą się tego kursu wraz z informacjami o stopniu przerobienia wybranego działu. Dodatkowo po kliknięciu dwa razy nazwiska wybranego ucznia (lub teŝ wybraniu ucznia i kliknięciu przycisku Szczegóły) otworzy się nowe okno, w którym moŝna przeglądać postępy w nauce tylko wybranego ucznia. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 29

30 Zlecanie zadań Panel nauczyciela umoŝliwia równieŝ zlecanie zadań uczniom. Aby utworzyć nowe zadanie, wystarczy na zakładce Zadania kliknąć przycisk Nowe. W nowo otwartym oknie moŝemy wpisać tytuł i treść zadania, zdefiniować datę zakończenia zadania oraz zaznaczyć uczniów, którym to zadanie zlecamy. Dodatkowo moŝna przypisać dział w dowolnym kursie do zadania (np. gdy zlecamy uczniom zapoznanie się z materiałem w danym dziale w kursie). Dzięki temu uczniowie mogą potem bardzo łatwo rozpocząć naukę zleconego materiału. Po zatwierdzeniu treści zadania pojawi się ono w głównym oknie programu. Po prawej stronie pojawi się lista uczniów, którym to zadanie zostało przypisane. Obok kaŝdego ucznia wyświetlany jest status zadania. MoŜe on pokazywać następujące wartości: nowe zadanie zostało zdefiniowane przez nauczyciela, ale jeszcze nie zostało wysłane do ucznia. Zostanie przesłane podczas następnego połączenia. wysłane zadanie zostało wysłane do ucznia i jest wyświetlane w jego planie lekcji. Uczeń nie zapoznał się jeszcze jednak z treścią zadania. odczytane uczeń przynajmniej raz odczytał treść zadania. MoŜliwe, Ŝe rozpoczął równieŝ naukę zleconej części materiału (moŝna to sprawdzić, analizując wyniki postępów w nauce). wykonane zadanie zostało oznaczone przez ucznia jako wykonane. Zadania są wyświetlane na liście w kolejności ich tworzenia. Zadania, których termin upłynął, są domyślnie chowane. MoŜna pokazać wszystkie zadania po kliknięciu flagi Wyświetlaj tylko aktywne zadania. Istnieje równieŝ moŝliwość edycji wcześniej zdefiniowanego zadania. SłuŜy do tego opcja Zmień dostępna pod listą zadań. Wprowadzone zmiany w treści zadania pojawią się po jakimś czasie równieŝ u uczniów. Podręcznik metodyczny dla nauczyciela 30

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje:

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego obejmuje: 1. Prace pisemne: - prace klasowe, najczęściej w formie testu, zapowiadane zawsze z tygodniowym wyprzedzeniem; wszystkie prace poprawione i

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku ENGLISH IS EASY ENGLISH IS EASY PROGRAM ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCY UCZNIÓW DO SPRAWDZIANU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data wdrożenia programu: rok szkolny 2015/2016 Opracowanie: mgr Magdalena Wiśniewska

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie 1. Kierunek: ADMINISTRACJA, Rok akademicki: 2008/2009 2. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II. Ćwiczenia (liczba godzin): 30 godzin 7. Cele dydaktyczne: Celem programu jest rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Formy organizacji zajęć: Praca jednolita z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna.

Formy organizacji zajęć: Praca jednolita z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna. Temat: My Holiday. I will go to London. Wprowadzenie słownictwa związanego z wakacyjnymi Elementy czasu Future Simple Czas zajęć: 45-60 minut Cele ogólne: rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 4A Trener: Katarzyna Mokwioska Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III GIMNAZJUM Zgodnie z własnym Programem nauczania w Gimnazjum Specjalnym Nr 100 w Warszawie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM (GR. MNIEJ ZAAWANSOWANA)

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM (GR. MNIEJ ZAAWANSOWANA) MAŁGORZATA WŁODARCZYK SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM (GR. MNIEJ ZAAWANSOWANA) 1. Nr jednostki metodycznej: 3 2. Nr jednostki lekcyjnej: 2 3. Data: 28.09.2002 4. Temat

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. V I VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ R. SZK. 2013/2014 Opracowała i realizuje Aneta Topczewska nauczyciel języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Grant Edukacyjny Engram English

Grant Edukacyjny Engram English Grant Edukacyjny Engram English Jak uczyć się z Engramowej Fiszkoteki? 1. Wejdź na stronę internetową Engramowej Fiszkoteki: www.sp114krk-engram.fiszkoteka.pl 2. Zaloguj się (prawy górny róg!) za pomocą

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela Podczas logowania należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło ustalone przy rejestracji. Jeśli konto nie zostało jeszcze zarejestrowane (nie utworzono nazwy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej

Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej Sylwia Tomas Szkoła Podstawowa w Woli Mieleckiej 1. DATA: 15.12.2005 2. POZIOM: klasa V szkoła podstawowa, 3 godz. języka angielskiego tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie FCE jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb

Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Wypełnianie protokołów systemie USOSweb Aby wypełnić protokół (wystawić oceny) naleŝy zalogować się do systemu USOSweb https://www.usosweb.uj.edu.pl/ korzystając z identyfikatora oraz hasła otrzymanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: - wypowiedź ustna - prace pisemne:

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii?

Jak korzystać z Platformy Edukacyjnej Historia dla Polonii? Szanowny Nauczycielu! Oddajemy w Twoje ręce efekt naszej wytężonej pracy. Jest to internetowy kurs historii Polski na dwóch poziomach, odpowiadających polskiemu II i III etapowi edukacyjnemu (klasy 4-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka angielskiego W KLASACH 1-3 KLASA I W klasach I na 6 punktów uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, - wykazywać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez

Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego. Żarki 2013/2014. organizowanego przez Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego Żarki 2013/2014 organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Władysława Szafera w Żarkach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki Klemensa

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego

Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego Program Ramowy Nauczania Języka Angielskiego realizowany w Studium Języków Obcych P.B. w grupach na poziomie B1 6 semestrów 180 godzin/ 4 semestry- 120 godzin 1 I Cele nauczania: 1. Dalsze rozwijanie 4

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klas 1 3. KLASA I W klasach I na ocenę celującą uczeń powinien: - pracować systematycznie oraz z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu, -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny

Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny Przedmiotowe Ocenianie Języka Angielskiego w klasach 1-3 I Etap Edukacyjny Nauczyciele prowadzący: Katarzyna Guz, Kamil Borowski Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców

Bardziej szczegółowo

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice.

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice. WYMAGANIA EDUKACYJNE KL.VI SP podręcznik - MAXI TAXI 2 Tatiana Fraszczyk Niedostateczny uczeń nie posiada minimum wiedzy niezbędnej do uzyskania oceny dopuszczającej. Celujący uczeń posiada wiedzę wymaganą

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM 1. Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą i nie

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oraz opis funkcji aplikacji Ginger w systemie android

Instrukcja obsługi oraz opis funkcji aplikacji Ginger w systemie android Instrukcja obsługi oraz opis funkcji aplikacji Ginger w systemie android Aplikacja Ginger w androidzie, krok po kroku: 1. Instalacja WAP/wbudowany moduł wi-fi Za pomocą połączenia internetowego w telefonie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Ekran główny. Słowniczek ilustrowany. Wybór gier. Koniec programu

Ekran główny. Słowniczek ilustrowany. Wybór gier. Koniec programu Wstęp Multimedialny program przeznaczony dla najmłodszych dzieci całkowicie początkujących dla których pierwsze kroki w języku obcym to proste słówka znane z codziennego życia. Część edukacyjna obejmuje

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I

JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA I WYMAGANIA KONIECZNE I PODSTAWOWE (ocena dopuszczająca i dostateczna) 1. Umie posługiwać się słownikiem. 2. Zna słownictwo przerabiane na lekcji. 3.

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcje jedno- i wielopozycyjne

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcje jedno- i wielopozycyjne Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcje jedno- i wielopozycyjne (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. Marketplanet 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI...2 2. WSTĘP...3 3. LOGOWANIE DO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I i WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV, OKRES I Z odmianę Buduje Swobodnie Płynnie stosuje czasownika to zdania z operuje formami formy twierdzące, be ; udziela konstrukcją I czasowników pytające i przeczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DZIENNIKA NAUCZYCIELA W PROGRAMIE SZKOLNY KLUB SPORTOWY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DZIENNIKA NAUCZYCIELA W PROGRAMIE SZKOLNY KLUB SPORTOWY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DZIENNIKA NAUCZYCIELA W PROGRAMIE SZKOLNY KLUB SPORTOWY 2 Spis treści I. Rejestracja i logowanie... 4 Rejestracja... 4 Logowanie... 4 II. Panel główny użytkownika... 5 III. Moje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z języka angielskiego dla klasy IV semestr I Aby uzyskać ocenę celującą uczeń : - zakwalifikował się do konkursu przedmiotowego przynajmniej na szczeblu rejonowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły Kryteria oceniania osiągnięć uczniów w zakresie przedmiotu języka rosyjskiego w klasie I szkoły średniej(tech.) WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń: - wyróżnia dźwięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja uŝytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja uŝytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ NA POZIOMIE PLACÓWKI Moduł I: Specyfika szkoły Wersja 1.0 styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 Śrem, dnia... Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12 A 63-100 Śrem Podanie

załącznik nr 1 Śrem, dnia... Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12 A 63-100 Śrem Podanie załącznik nr 1 Śrem, dnia... /imiona i nazwisko ucznia/ /adres zameldowania- ulica i numer domu/ /miejscowość, kod pocztowy i poczta/. /PESEL/ Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala

KRYTERIA OCENIANIA. Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala KRYTERIA OCENIANIA Poziom A1 wg CEF (ESOKJ) Aleksandra Sobala Wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z nową podstawą programową od 2009 r. WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo