Wrocław, dnia Znak postępowania: Wr /2011 WYKONAWCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia Znak postępowania: Wr /2011 WYKONAWCY"

Transkrypt

1 Wrocław, dnia Znak postępowania: Wr /2011 WYKONAWCY Zgodnie z treścią art.38 ust. 1 ustawy p z p Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy do SIWZ w przetargu nieograniczonym numer sprawy Wr /2011 Usługi telekomunikacyjne opłata abonamentowa ( telefonia stacjonarna) dla Oddziałów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Legnicy, Kłodzku,Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Pytanie 1: Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i wyjaśnienie, czy w Złączniku nr 1 a do SIWZ, tj. Formularzu Oferty Zamawiający nie wymaga wpisywania wartości oferty Wykonawcy? Zamawiający wymaga wpisania wartości oferty w formularzu cenowym załącznik nr1 b do SIWZ oraz w Formularzu Oferty załącznik nr 1 a do SIWZ. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 a Formularza oferty do SIWZ w następujący sposób: 1. Oświadczamy, że wartość naszej oferty wynosi:..zł (PLN) bez podatku VAT, a z podatkiem VAT zł(pln), słownie kwota brutto. Pytanie 2: Zapytanie do Załącznika nr 1 b do SIWZ tj. Formularza Cenowego, dot. ołat abonamentowych Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ poprzez rozdzielenie pozycji dot. Opłat abonamentowych na dwie osobne pozycje dot. opłat abonamentowych za linie analogowe oraz opłat abonamentowych za linie cyfrowe ISDN BRA. W uzasadnieniu informuję, że linie analogowe i linie ISDN działają w różnych technologiach transmisji, co powoduje zróżnicowane koszty ich utrzymania przez Wykonawcę. Zamawiający rozdziela w formularzu cenowym załączniku nr 1 b do SIWZ pozycje opłat abonamentowych na linie analogowe oraz linie cyfrowe w następujący sposób:

2 L p 1.Abonament za linie analogowe 2.Abonament za linie cyfrowe Liczba numerów z abonamentem 1 16 Stawka VAT Cena jednostkowa brutto za abonament dla jednostkowego numeru Łączna oferowana cena brutto w okresie realizacji zamówienia Pytanie 3: Zapytanie do załącznika nr 2 do SIWZ tj. opisu przedmiotu zamówienia, pkt.ii, dot. liczby linii telefonicznych Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ poprzez szczegółowe wyjaśnienie, ile linii telefonicznych analogowych i linii cyfrowych ISDN BRA powinien uruchomić Wykonawca w poszczególnych lokalizacjach zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia? W uzasadnieniu informuję, że w załączniku nr 1 b do SIWZ tj. formularzu cenowym zamawiający wprowadził pozycję 14 abonamentów a z załącznika nr 2 do SIWZ tj. Opisu przedmiotu zamówienia wynika, ze liczba abonamentów linii telefonicznych analogowych i cyfrowych wynosi łącznie 17. W załączniku nr 2 do SIWZ Zamawiający oprócz numerów telefonicznych z których chce zrezygnować, podał również ilość linii telefonicznych analogowych i linii cyfrowych ISDN BRA jakie Wykonawca powinien uruchomić w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia t j: 1)Oddział OIP w Legnicy - linie cyfrowe / linia cyfrowa ISDN BRA 2./ linia cyfrowa ISDN BRA 3./ linia cyfrowa ISDN BRA 4./ linia cyfrowa ISDN BRA 2) Oddział OIP w Kłodzku linie cyfrowe 2 1./ linia cyfrowa ISDN BRA 2./ linia cyfrowa ISDN BRA 3) Oddział OIP w Jeleniej Górze linie cyfrowe 6 i 1 linia analogowa

3 numer analogowy na podłączenie faksu ) Oddział OIP w Wałbrzychu 4 linie cyfrowe 1./ linie cyfrowe ISDN BRA Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 opis przedmiotu zamówienia w ppkt. IV ppkt10) w następujący sposób: jest : 10) abonamenty za 14 numerów telefonicznych 10) abonamenty za 17 numerów telefonicznych oraz modyfikuje treść załącznika nr 1b do SIWZ pkt.2 ppkt.1 1)miesięczny abonament (suma abonamentów za wszystkie łącza): liczba numerów z abonamentem 14 ( ilość numerów z abonamentem ) x..zł netto x 36 miesięcy =.. zł + (.. % VAT) = zł brutto. 1) miesięczny abonament (suma abonamentów za wszystkie łącza): liczba numerów z abonamentem 17 ( ilość numerów z abonamentem ) x..zł netto x 36 miesięcy =.. zł + (.. % VAT) = zł brutto. Pytanie 4: Zapytanie do załącznika nr 1b do SIWZ tj. Formularza cenowego, dot. opłat za połączenia komórkowe Uprzejmie informuję Zamawiającego, że w cennikach różnych operatorów występuje znaczne zróżnicowanie stawek cenowych za połączenia do krajowych sieci komórkowych. Za połączenia do sieci ORANGE, PLUS i ERA stosowana jest jedna stawka, natomiast za połączenia do sieci PLAY, POLSAT CYFROWY, MOBYLAND oraz CENTERNET odrębne i w dodatku różne stawki. Wynika to z odrębnych stawek za rozliczenia międzyoperatorskie, zgodnych z wymaganiami Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dodatkowo informuję, że w związku z krótkim okresem działania sieci PLAY, POLSAT CYFROWY, MOBYLAND oraz CENTERNET na polskim rynku i stosunkowo niewielkim udziałem użytkowników tych sieci w ogólnej liczbie użytkowników sieci komórkowych, stanowiącym około 1/10 wszystkich użytkowników tych sieci stanowią znikomą część ruchu do krajowych sieci komórkowych generowanego przez Klientów instytucjonalnych i biznesowych. Zwracam się zatem z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość modyfikacji treści SIWZ i doprecyzowanie, że pod pojęciem połączeń do sieci komórkowych należy rozumieć połączenia do sieci komórkowych ORANGE, PLUS i ERA, natomiast połączenia do sieci komórkowych innych operatorów, w tym PLAY, POLSAT CYFROWY, MOBYLAND oraz CENTERNET Wykonawca będzie realizował według obowiązującego aktualnego i publicznie dostępnego cennika Wykonawcy? Wymóg podania jednakowej ceny do wszystkich sieci komórkowych spowoduje konieczność uśrednienia ceny za połączenia i niepotrzebnie, niekorzystnie dla Zamawiającego skutkować będzie wyższą ceną w ofercie przetargowej za połączenia do sieci komórkowych.

4 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w zakresie wskazanym przez Wykonawcę. Pytanie 5: Zapytanie do załącznika nr 1b do SIWZ tj. Formularza cenowego, dot. drugiej możliwości przedstawienia opłat za połączenia komórkowe Jeśli zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ proponowaną przez Wykonawcę w zapytaniu nr 4, to bardzo proszę o doprecyzowanie SIWZ poprzez rozbicie pozycji cenowej dotyczącej połączeń do sieci komórkowych w taki sposób, aby Wykonawcy byli zobowiązani do podania osobnej ceny z połączenia do sieci ORANGE, PLUS i ERA, osobnej ceny za połączenia do sieci PLAY, osobnej ceny za połączenia do sieci POLSAT CYFROWY, osobnej ceny za połączenia do sieci MOBYLAND i osobnej ceny za połączenia do sieci CENTERNET. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ w zakresie wskazanym przez Wykonawcę. Pytanie 6: zapytanie do załącznika nr 2 do SIWZ tj. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. II dot. Linii telefonicznych podłączonych do central abonenckich Bardzo proszę zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ poprzez wyjaśnienie, czy linie telefoniczne, które mają być podłączone do telefonicznych central abonenckich zamawiającego, powinny umożliwić pracę tych linii w układzie PBX/PABX celem zapewnienia bezproblemowej współpracy linii telefonicznych z central abonenckich zamawiającego? Zamawiający wyjaśnia, że zaleca takie rozwiązanie, lecz nie jest wymagana praca tych linii w układzie PBX/PABX, o ile Wykonawca zapewni bezproblemową współpracę linii telefonicznych z centralami abonenckimi Zamawiającego. Pytanie 7: Zapytanie do załącznika nr 2 do SIWZ tj. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. V dot. Danych na temat urządzeń dostępowych. Informujemy, że linie telefoniczne analogowe oferowane przez Wykonawcę nie wymagają żadnych urządzeń dostępowych i są zakończone od strony Abonenta zwykłym gniazdkiem telefonicznym. Linie telefoniczne cyfrowe ISDN BRA również nie wymagają żadnych specjalnych urządzeń dostępowych i są zakończone od strony Abonenta terminalem sieciowym tzw. NT do którego można podłączyć telefony cyfrowe ze stykiem typu SO lub zwykłe telefony analogowe ze zwykłym stykiem telefonicznym, t z w RJ. Jednocześnie informuję, ze Wykonawca nie pobiera żadnych opłat za terminal sieciowy NT i terminal ten pozostaje własnością Wykonawcy, który zapewnia terminalom, tak samo jak liniom telefonicznym nieodpłatny serwis i gwarancję przez cały okres obowiązywania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jednym działaniem zamawiającego jest zapewnienie zasilania 220V dla terminala sieciowego NT ze zwykłego gniazdka elektrycznego. W związku z powyższym, Wykonawca nie widzi potrzeby określania przez Wykonawcę ceny urządzenia dostępowego, instrukcji obsługi w języku polskim oraz informacji na temat świadczeń gwarancyjnych. Świadectwem dopuszczenia do użytkowania terminala sieciowego NT jest oznaczenie certyfikatu CE na tabliczce znamionowej tego terminala. Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ poprzez szczegółowe wyjaśnienie, o jaką usługę telefoniczną chodzi Zamawiającemu w pkt. VI pkt.12) tj. automatyczna identyfikacja i autoryzacja abonenta (IUR) Wykonawca informuje, że różne usługi mogą nosić różne oznaczenia u różnych operatorów. W związku z tym bardzo proszę o dokładniejsze opisanie wymaganej funkcjonalności.

5 Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga przekazania mu urządzeń dostępowych, urządzenia te mają być udostępnione Zamawiającemu w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu umowy. W związku z tym, Zamawiający nie wymaga przekazania instrukcji tych urządzeń w języku polskim, o ile nie będzie obsługiwał tych urządzeń. Ponad to Wykonawca powinien określić czas usunięcia usterki takiego urządzenia oraz sposób zgłaszania usterek przez zamawiającego, taki jak przy zgłaszaniu innych usterek i awarii. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść Punktu VI ppkt2) załącznika nr 2 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia 2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu urządzenia do odbioru zgodnie z założeniami punktu V oraz zapewni nieodpłatny serwis i gwarancję przez cały okres obowiązywania umowy. 2)Przekazanie Zamawiającemu urządzeń dostępowych nie jest wymagane. Urządzenia te mają być udostępnione Zamawiającemu w zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni usunięcie zgłoszonej usterki, awarii urządzeń dostępowych w ciągu 24 godz. od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Operatora w formie telefonicznej lub faksowej (na wskazany przez niego numer telefonu lub faksu). Zgłoszenie nastąpi w dni robocze tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel w godzinach 8.00 do 18.00, a 24 godziny na usuniecie awarii liczone jest w dni robocze tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel bez względu na godzinę i dzień tygodnia zgłoszenia awarii. Jeśli jednak wykonawca będzie chciał przekazać zamawiającemu urządzenia dostępowe to nastąpi to zgodnie z założeniami punktu V a Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis i gwarancję przez cały okres obowiązywania umowy. Pytanie 8: zapytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. VI, ppkt 9) Zamawiający w powyższym miejscu SIWZ zamieścił zapis mówiący, że: Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego zabezpieczenia poprawnej Pracy aparatów telefonicznych( serwisowanie, naprawa bądź wymiana aparatu uszkodzonego z przyczyn niezależnych od zamawiającego ) Bardzo proszę zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ poprzez wyjaśnienie, o jakie aparaty telefoniczne chodzi zamawiającemu? W Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga dostawy żadnych aparatów telefonicznych. Wykonawca również nie prowadzi serwisu aparatów telefonicznych. Jeśli zamawiający zakupił jakieś aparaty telefoniczne na wolnym rynku, to powinien serwisować je we wskazanym przez producenta aparatów serwisach i na zasadach określonych przez producenta aparatów w karcie gwarancyjnej. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w punkcie VI pkt.9 w załączniku nr 2 do SIWZ poprzez wykreślenie słów: Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego zabezpieczenia poprawnej pracy aparatów telefonicznych( serwisowanie, naprawa bądź wymiana aparatu uszkodzonego z przyczyn niezależnych od zamawiającego) Pytanie 9 zapytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. VI, ppkt11) Bardzo proszę Zamawiającego o modyfikację SIWZ poprzez zmianę zapisu w taki sposób, że Wykonawca zapewni usunięcie zgłoszonej usterki w ciągu 24 godz. od chwili przyjęcia

6 zgłoszenia przez Operatora w formie telefonicznej lub faksowej (na wskazany przez niego numer telefonu lub faksu), przy zastrzeżeniu, ze zgłoszenie nastąpi w dni robocze tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel w godzinach 8.00 do 18.00, a 24 godziny na usuniecie awarii liczone jest w dni robocze tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel bez względu na godzinę i dzień tygodnia zgłoszenia awarii. Wyższy standard, w którym Wykonawca zapewni krótsze czasy reakcji i usuwania awarii wiążą się już ze znacznie większymi opłatami, które zamawiający będzie musiał ponosić w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z tym bardzo proszę zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i zmianę wymagań dotyczących czasów reakcji i usuwania awarii na takie, które wykonawca będzie w stanie spełnić, a dla zamawiającego zapewnią sprawne funkcjonowanie, bez niepotrzebnego ponoszenia nadmiernych kosztów. Zamawiający wyraża zgodę na usuwanie usterek i awarii w sposób zaproponowany przez Wykonawcę i modyfikuje treść załącznika nr 2 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia w punkcie VI pkt 11) w następujący sposób: Wykonawca zapewni usunięcie zgłoszonej usterki w ciągu 24 godz. od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Operatora w formie telefonicznej lub faksowej (na wskazany przez niego numer telefonu lub faksu), bez względu na godzinę i dzień tygodnia zgłoszenia awarii. Koszty dojazdu serwisanta, jego usługi itp. będą wliczone w cenę miesięcznego abonamentu Wykonawca zapewni usunięcie zgłoszonej usterki w ciągu 24 godz. od chwili przyjęcia zgłoszenia przez Operatora w formie telefonicznej lub faksowej (na wskazany przez niego numer telefonu lub faksu). Zgłoszenie nastąpi w dni robocze tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel w godzinach 8.00 do 18.00, a 24 godziny na usuniecie awarii liczone jest w dni robocze tj. z wyłączeniem dni wolnych od pracy, świąt oraz niedziel bez względu na godzinę i dzień tygodnia zgłoszenia awarii. Koszty dojazdu serwisanta, jego usługi itp. będą wliczone w cenę miesięcznego abonamentu. Pytanie 10 zapytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. VI, ppkt12) Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ poprzez szczegółowe wyjaśnienie, o jaką usługę telefoniczną chodzi zamawiającemu w pkt. VI pakt 12 tj. automatyczna identyfikacja i autoryzacja abonenta(iur)? Wykonawca informuje, że różne usługi mogą nosić różne oznaczenia u różnych operatorów. W związku z tym bardzo proszę o dokładniejsze opisanie wymaganej funkcjonalności. Zamawiający wyjaśnia, że autoryzacja abonenta nie jest wymagana. Przez automatyczną identyfikację zamawiający rozumie wyświetlenie na aparacie telefonicznym numeru dzwoniącego. W pkt. VI ppkt.12 b) załącznika nr 2 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia 12) Wykonawca zapewni nieodpłatnie, dla dowolnej ilości zakończeń sieci Zamawiającego, następujące świadczenia: b) automatyczna identyfikacja i autoryzacja abonenta (IUR) 12) Wykonawca zapewni nieodpłatnie, dla dowolnej ilości zakończeń sieci Zamawiającego, następujące świadczenia: b) automatyczna identyfikacja

7 Pytanie 11 zapytanie do Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. VI, ppkt13) Bardzo proszę zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i wyjaśnienie, czy w powyższym miejscu SIWZ Zamawiający ma na myśli dostawę bilingu w wersji elektronicznej zapewniającego swobodne filtrowanie i wyszukiwanie danych wykonanych połączeń oraz w wersji papierowej w podziale na poszczególne numery główne łączy telefonicznych? Wykonawca informuje, że nie posiada możliwości technicznych zapewnienia z telefonicznej centrali miejskiej bilingów w podziale na poszczególne numery DDI. Wykonawca jest w stanie zapewnić biling z numerów głównych łączy telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych ISDN. zamawiający wyraża zgodę na modyfikację Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. VI, ppkt13) Wykonawca zapewni dostawę bilingu w formie elektronicznej zapewniającej swobodne filtrowanie i wyszukiwanie danych (np. arkusz kalkulacyjny) oraz specyfikacje dla wszystkich numerów telefonicznych Zamawiającego w formie wydruku. Koszty związane z bilingami i specyfikacjami zawierać będzie stała opłata abonamentowa numerów, których bilingi i specyfikacje dotyczą. Wykonawca zapewni dostawę bilingu w formie elektronicznej zapewniającej swobodne filtrowanie i wyszukiwanie danych (np. arkusz kalkulacyjny) oraz specyfikacje dla wszystkich numerów telefonicznych Zamawiającego w formie wydruku, z głównych łączy komunikacyjnych analogowych i cyfrowych ISDN. Koszty związane z bilingami i specyfikacjami zawierać będzie stała opłata abonamentowa numerów, których bilingi i specyfikacje dotyczą. Pytanie 12: zapytanie do załącznika nr 2 do SIWZ tj. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt. VII oraz do Załącznika nr 5 do SIWZ tj. istotnych postanowień umowy, pkt. 17 Bardzo proszę zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ poprzez zmianę powyższego zapisu SIWZ w taki sposób, że Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby numerów telefonicznych w trakcie trwania umowy, jak również do zawieszenia usługi, jeśli zaistnieje taka konieczność, a Wykonawca zapewni zwiększenie liczby numerów telefonicznych i pobierze za nie zwiększone odpowiednio opłaty abonamentowe, przy zachowaniu cen innych usług na poziomie oferty przetargowej Wykonawcy, o ile będzie posiadał pozytywne możliwości techniczne podłączenia nowych linii telefonicznych. Wykonawca informuje, że podłączenie nowych linii telefonicznych może wymagać przeprowadzenia inwestycji na rozbudowę infrastruktury kablowej, której koszt może przewyższyć przychody z umowy przetargowej i być dla Wykonawcy całkowicie nieopłacalne w świetle rachunku ekonomicznego przedsiębiorstwa. Zamawiający wyjaśnia, że jeśli ewentualne zwiększenie ilości linii telefonicznych w trakcie wykonywania umowy z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, będzie wymagało przeprowadzenia inwestycji na rozbudowę infrastruktury kablowej, której koszt może przewyższyć przychody z umowy przetargowej, zamawiający zleci to w odrębnym zamówieniu. Pytanie 13 zapytanie do Załącznika nr 5 do SIWZ tj. istotnych postanowień umowy, pkt. 7 Zamawiający w powyższym miejscu SIWZ zamieścił zapis mówiący, że : Za wykonanie usługi, stanowiącej przedmiot umowy Wykonawca wystawił faktury VAT dla poszczególnych Oddziałów, uwzględniające zakres faktycznie wykonanych usług w danym miesiącu nie później niż w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego faktury dotyczą.

8 Zamawiający uiści należność przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Uprzejmie informuję, ze Wykonawca wystawiając fakturę za usługi telekomunikacyjne za dany okres rozliczeniowy uwzględnia w niej koszty wykonanych w tym okresie rozliczeniowym połączeń np.; telefonicznych, a więc mamy do czynienia z opłaceniem z dołu. Natomiast abonament za usługi telekomunikacyjne jest opłacany z góry. Wyżej wymieniony sposób rozliczenia jest zgodny z ustawą z dnia 16 lipca Prawo telekomunikacyjne, mającą bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. W związku z powyższym zwracam się do zamawiającego z zapytaniem, czy dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT, w sposób przedstawiony powyżej, a wiec abonament za usługi telekomunikacyjne opłacany z góry, a ewentualne koszty wykonanych połączeń telekomunikacyjnych opłacane z dołu, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową? zamawiający dopuszcza wystawianie faktur VAT z abonamentem opłacanym z góry a koszty wykonanych połączeń opłacane będą z dołu. Pytanie 14: zapytanie do Załącznika nr 5 do SIWZ tj. istotnych postanowień umowy, pkt. 7 Pragnę zwrócić uwagę zamawiającego na zapis wprowadzony do istotnych postanowień umowy, pkt. 7 dotyczący ustalenia terminu płatności od daty dostarczenia faktury do zamawiającego, a wiec od daty otrzymania faktury VAT przez kontrahenta. Ustalenie takie zarówno z punktu widzenia Wykonawcy usługi jak i z punktu widzenia przepisów podatkowych, nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji naraża wiec wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 19 ust. 13 b ustawy dnia r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póżn. zm) oraz art. 12 ust. 3 d ustawy z dnia r o podatku dochodowym od osób prawnych ( tj. Dz. U. z 200r, Nr 54,poz.654 z późn. zm).również zamawiającego jako podatnika VAT dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług tzn zgodnie z art. 86 ust.10 pkt. 3 oraz art. 86 ust.11 tej ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu następnym. W przypadku proponowanego brzmienia zapisu Wykonawca nie jest w stanie precyzyjnie określić momentu otrzymania faktury przez Zamawiającego, co w konsekwencji może doprowadzić do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków,. Rozwiązaniem może być uzależnienie terminu płatności np. 21 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT ( z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. W związku z powyższym zwracam się do zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na możliwość modyfikacji treści SIWZ i zapisanie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby każdorazowo podawany był on w treści wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT i określony np. na 21 dni lub nawet 28 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę? Jednocześnie podkreślam tutaj bezsporny fakt, że postępowanie zamawiającego i Wykonawców nie powinno powodować konfliktów z obowiązującymi przepisami i ustawami, takimi jak Prawo telekomunikacyjne czy też ustawa o podatku od towarów i usług. Pomimo, że istotny dla obowiązku podatkowego jest moment wystawienia faktury a nie jej doręczenia, Zamawiający wyraża zgodę na określenie terminu płatności od dnia wystawienia faktury z terminem płatności 21 dni. l W związku z tym modyfikuje treść załącznika nr 5 do SIWZ pkt. 7 w następujący sposób: 7.Za wykonanie usługi, stanowiącej przedmiot umowy Wykonawca wystawi faktury VAT dla poszczególnych Oddziałów, uwzględniające zakres faktycznie wykonanych usług wdanym miesiącu nie później niż w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego

9 faktury dotyczą. Zamawiający uiści należność przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 7.Za wykonanie usługi, stanowiącej przedmiot umowy Wykonawca wystawi faktury VAT dla poszczególnych Oddziałów, uwzględniające zakres faktycznie wykonanych usług wdanym miesiącu nie później niż w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego faktury dotyczą. Zamawiający uiści należność przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 21 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Pytanie 15: zapytanie do Załącznika nr 5 do SIWZ tj. istotnych postanowień umowy, pkt. 8 Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na możliwość modyfikacji treści SIWZ i dopuszczenie dostarczenia przez Wykonawcę bilingu w formie elektronicznej w formie przesłania pocztą elektroniczną od wykonawcy na adres Zamawiającego? Zamawiający nie wyraża zgody na formę bilingu elektronicznego. Pytanie 16: zapytanie do Załącznika nr 5 do SIWZ tj. istotnych postanowień umowy, pkt. 13 Bardzo proszę zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ, ponieważ Wykonawca stoi na stanowisku, że niejasny jest zapis o zapewnieniu możliwości cesji wybranych numerów telefonicznych.16.1 Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i wyjaśnienie zapisu, czy zamawiający rozumie zapis w ten sposób, ze w trakcie trwania umowy, abonentem każdego z numerów telefonicznych objętych tą umową, może zostać dowolna osoba fizyczna lub prawna ( również wtedy, gdy nie spełnia ona wymogów przyjmowanych przez Wykonawcę dla zawarcia umowy o świadczenie usług np.: w zakresie wypłacalności)? Zwracam uwagę zamawiającego na fakt, ze jeśli powyżej wymieniony zapis jest rozumiany w ten sposób, to uprawnienie takie budzi zastrzeżenia Wykonawcy. Bardzo proszę zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i wyjaśnienie, czy zapis należy rozumieć w ten sposób, ze po cesji ( w istocie będzie tu chyba chodziło o wstąpienie w prawa strony umowy o świadczenie usług) świadczenie usług będzie się odbywało na warunkach ogólnych, nie zaś na warunkach specjalnych uzyskanych od wykonawcy w toku przedmiotowego przetargu.16.2 bardzo proszę zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i wyjaśnienie zapisu, czy w przypadku cesji od osób fizycznych i prawnych ma jednocześnie dojść do zmiany warunków świadczenia usług na przeniesionych numerach na warunki uzyskane w trybie niniejszego postępowania? Zwracam uwagę zamawiającego na fakt, ze jeśli powyżej wymieniony zapis jest rozumiany w ten sposób, to uprawnienie takie budzi zastrzeżenia Wykonawcy. Dowolna osoba fizyczna lub prawna podpisując umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych na określonych warunkach handlowych ( np.: z kosztownym aparatem dotowanym przez operatora w taki sposób, ze jego cena wynosi 1 zł) powinna się z tej umowy przed operatorem wywiązać, a nie zmieniać warunków handlowych w drodze cesji. Takie działania narażają Wykonawcę na straty. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 5 pkt. 13 poprzez wykreślenie punktu 13 Zamawiający przed upływem terminu obowiązywania umowy będzie miał możliwość rezygnacji oraz dokonywania cesji wybranych numerów telefonicznych. Pytanie17: zapytanie do Załącznika nr 5 do SIWZ tj. istotnych postanowień umowy, pkt. 15 Bardzo proszę zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ, iż postępowanie reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będzie prowadzone na zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej ( Dz. U. Nr 226, poz.2291) Zamawiający wyjaśnia, że w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych, zastosowanie mają postanowienia umowy a w sprawach w niej nieuregulowanych zastosowanie mają

10 przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej ( Dz. U. Nr 226, poz.2291). W związku z tym modyfikuje treści załącznika nr 5 pkt. 15 do SIWZ. 15. Do postępowania reklamacyjnego zastosowanie będą miały obowiązujące przepisy prawa. 15.w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych, zastosowanie mają postanowienia umowy a w sprawach w niej nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej ( Dz. U. Nr 226, poz.2291). Pytanie18 zapytanie do Załącznika nr 5 do SIWZ tj. istotnych postanowień umowy, pkt. 19 Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zmianę zapisu Istotnych postanowień umowy pkt. 19 w następujący sposób: w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych i przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne? Podkreślam, ze ustawa z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne ma bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ i w związku z tym załącznik Nr 5 do SIWZ pkt W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z Nr 113,poz.759 ze zmianami) 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z Nr 113,poz.759 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 Prawo telekomunikacyjne. Pytanie 19: zapytanie do Załącznika nr 5 do SIWZ tj. istotnych postanowień umowy, pkt. 11 Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i zmianę zapisu Istotnych postanowień umowy pkt. 11 w następujący sposób: Za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% od wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia? zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ w pkt.11 załącznika nr 5 Za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% od wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

11 Za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% od wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia Pytanie 20: Zapytanie dot. Załączników do SIWZ tj. Załącznika nr 1 a do SIWZ, tj. Formularza Oferty, Załącznika nr 1b do SIWZ Formularza cenowego, załączników nr 3 i nr 4 do SIWZ Oświadczeń Wykonawcy. Zwracam się z zapytaniem, czy zamawiający zgadza się na udostępnienie na swojej stronie WWW wyżej wymienionych załączników do SIWZ w edytowalnej formie elektronicznej, najlepiej w plikach MS Word? Ewentualnie Zamawiający może również przesłać powyżej wymienione załączniki do SIWZ na adresy poczty elektronicznej osób kontaktowych po stronie Wykonawcy wymienionych w niniejszym piśmie. W uzasadnieniu informuję, że dążeniem Wykonawcy jest złożenie rzetelnej i maksymalnie czytelnej dla zamawiającego oferty przetargowej. A co za tym idzie udostępnienie przez Zamawiającego w/w formularzy w edytowalnej wersji elektronicznej np.: w plikach typu MS Word, zapewni czytelne przygotowanie ofert przez Wykonawców i ułatwi pracę zamawiającego przy ocenie ofert. Zwracam również uwagę Zamawiającego na fakt, że jest to normalna, powszechnie stosowana przez zamawiających praktyka zapewnienia sobie czytelnych, zrozumiałych ofert przetargowych od Wykonawców. Zamawiający zamieści Załącznik nr 1 a do SIWZ, tj. Formularza Oferty, Załącznik nr 1b do SIWZ Formularza cenowego, załączniki nr 3 i nr 4 do SIWZ Oświadczeń Wykonawcy na stronie WWW w edytowalnej formie elektronicznej. Pytanie 21: Zapytanie do załącznika nr 2 do SIWZ tj. Opisu przedmiotu zamówienia, pkt.ii,dot. Numerów linii telefonicznych. Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie SIWZ i wyjaśnienie kwestii niezgodności podanych w SIWZ numerów telefonicznych, a danymi posiadanymi przez Wykonawcę: 1) Zamawiający podał 8-cyfrowy numer telefoniczny 2) Zamawiający podał 8-cyfrowy numer telefoniczny 3) Zamawiający podał 8-cyfrowy numer telefoniczny 4) zamawiający podał numer telefoniczny, którego nie posiada Wykonawca w swojej ewidencji-uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy nie wystąpił tutaj błąd w numerze, a jeśli nie to proszę o podanie, jaki operator obsługuje ten numer telefonu 5) Zamawiający podał tutaj zakres DDI, który należy do innego Abonenta niż Zamawiający. 1) Zamawiający modyfikuje w załączniku nr 2 do SIWZ w ust.ii pkt.1) ppkt 3 Oddział Legnica numer telefoniczny: 3/

12 3/ ) Zamawiający modyfikuje w załączniku nr 2 do SIWZ w ust.ii pkt.2) ppkt 2 Oddział Kłodzko numer telefoniczny: jest : 2/ powinno być 2/ ) Zamawiający modyfikuje w załączniku nr 2 do SIWZ w ust.ii pkt.3) ppkt 8 Oddział Jelenia Góra numer telefoniczny: jest 8./ linia cyfrowa ISDN BRA 8./ linia cyfrowa ISDN BRA 4) zamawiający podał numer telefoniczny, którego nie posiada Wykonawca w swojej ewidencji-uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy nie wystąpił tutaj błąd w numerze, a jeśli nie to proszę o podanie, jaki operator obsługuje ten numer telefonu. Zamawiający wyjaśnia, że ten numer zawsze był numerem Zamawiającego i że korzysta z usług jednego operatora. A zatem powinien on być w jego ewidencji numerów cyfrowych lub analogowych. 5) Zamawiający modyfikuje w załączniku nr 2 do SIWZ w ust.ii pkt.4) ppkt 1 Oddział Wałbrzych: podpis, pieczątka

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014

Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Teatr Narodowy Warszawa, 26 czerwca 2014r. Pl. Teatralny 3 00 077 Warszawa Nr sprawy: 24/2014 Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług telekomunikacyjnych w telefonii

Bardziej szczegółowo

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147.

Łącze ISDN wpisane do centrali PABX wystąpi przy ul. Piotrkowska 147. Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Nr 17 / 2013 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii stacjonarnej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE Al. Zjednoczenia 110 NIP:929 011 25 21 65-120 Zielona Góra REGON:000160821 068 322 91 00, fax 068 322 91 84 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia.

OGŁOSZENIE. Szczegółowe informacje na temat charakterystyki zamówienia zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia. Nr sprawy: GDDKiA O/Ł.Z-12/aw/1/10/2014/zw OGŁOSZENIE o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

1. Zapytanie do SIWZ, Rozdział VI, pkt. I, tj. miejsce i termin składania ofert

1. Zapytanie do SIWZ, Rozdział VI, pkt. I, tj. miejsce i termin składania ofert Zamawiający/Beneficjent: Gmina Przemków Plac Wolności 25 59-170 PRZEMKÓW Przemków, 2009-12-17 Wg rozdzielnika Informuję, iż na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych: 1) z bezprzewodowych przenośnych telefonów stacjonarnych w zakresie połączeń

Bardziej szczegółowo

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE Al. Zjednoczenia 110 NIP:929 011 25 21 65-120 Zielona Góra REGON:000160821 068 322 91 00, fax 068 322 91 84 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014

Wydział Organizacyjno-Prawny. WYJAŚNIENIE, MODYFIKACJA oraz ZMIANA nr.1 DO ZAM.PUB. NR 32/2014 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjno-Prawny 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 54 tel. 71 39 74 200 fax 71 39 74 202 e-mail: wroclaw.dwup@dwup.pl DOZ/JS/Z.P.32/2540/2/2014 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAWIADOMIENIE DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 18.06.2015 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/12/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od )

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od ) Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od 16.04.2014) Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Umowa na czas określony... 3 2.1. Miesięczne opłaty abonamentowe... 3 2.2. Plany taryfowe... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytania Oferenta

Odpowiedź na zapytania Oferenta Przetarg nieograniczony na:.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) dla Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu Numer ogłoszenia: 97903-2016; data zamieszczenia: 22.06.2016

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Poznań, dnia 2009-04-15 EZ/ 1902/3./2009 Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 19/2009 ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 08 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30 83-200 Starogard Gdański tel/fax. 058-56-239-59 Znak sprawy: 282-08/2013 dot. Zaproszenie do składania propozycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:

UMOWA NR. W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają: UMOWA NR W dniu... roku w Poznaniu pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają:.. Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 12 kwietnia 2011 r. D.ZP-2820/6/11 Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dot. Dostawy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy

Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. SO-225-14/2015. Wykonawcy SO-225-14/2015 Poznań, dnia 18 listopada 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Stosownie do pkt. 7 zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy.

Wykonawcy. Stosownie do pkt. 7 zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy. Łódź, dnia 16 września 2015 roku Ld-2251-27-3/15 Wykonawcy dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej Warszawa, 08.01.2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej (sprawa: KZP/01/2014). Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego.

Dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego. Warszawa 03 grudnia 2013 r. Znak sprawy: TELEFON/13 Dot. przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telefonii komórkowej na potrzeby Centrum Sztuki Współczesnej Zamku Ujazdowskiego. Zamawiający -

Bardziej szczegółowo

Nowy Tomyśl, 20 września 2011r. BIZP Otrzymują Wykonawcy, zainteresowani zamówieniem

Nowy Tomyśl, 20 września 2011r. BIZP Otrzymują Wykonawcy, zainteresowani zamówieniem BIZP. 272.1.9.2011 Nowy Tomyśl, 20 września 2011r. Otrzymują Wykonawcy, zainteresowani zamówieniem Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) a firmą, zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA (projekt) a firmą, zwaną w treści umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA (projekt) Załącznik nr 4 W dniu. w Częstochowie pomiędzy Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie z siedzibą 42 200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, NIP 573-011-67-75, REGON 000001494, zwaną w

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR... zawarta w dniu 2010 r. w Szczecinie.... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR... zawarta w dniu 2010 r. w Szczecinie.... reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA NR... Załącznik nr 5 do siwz zawarta w dniu 2010 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Gen, Sikorskiego 3 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

usługę telekomunikacyjną polegającą na świadczeniu usług transmisji danych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 2015-2017.

usługę telekomunikacyjną polegającą na świadczeniu usług transmisji danych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w latach 2015-2017. Szczecin 10.07.2015 r. Orange Polska SA Sprzedaż Orange Polska Wydział Sprzedaży do Instytucji Publicznych Ul. Piekarnicza1, 80-172 Gdańsk Zamawiający MBP w Szczecinie informuje, że jeden z Wykonawców

Bardziej szczegółowo

U m o w a Nr... NIP, REGON.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

U m o w a Nr... NIP, REGON.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... U m o w a Nr... W dniu...r. w Łodzi, pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez pełnomocników: 1.... 2.... Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 14.01.2012 r. URN. 271.1.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI (2) na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

ODPOWIEDZI (2) na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Oddział w Toruniu Toruń, 11 sierpnia 2017 r. Zatwierdził Bronisław Pierzynowski Dyrektor Oddziału ZUS w Toruniu DO WYKONAWCÓW ODPOWIEDZI (2) na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax

Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, Rawicz tel , fax Zakład Karny w Rawiczu ul. 17-go Stycznia 28, 63-900 Rawicz tel. 0655468500, fax. 0655454266 e-mail: zk_rawicz@sw.gov.pl Nr spr.: 26/sekret./1/2012 Rawicz, dn. 21.11.2012r. S WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY

Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY Kraków, 10 kwietnia 2015 r. 2AG-2212-1/15 WYKONAWCY dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej dla Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Cennik* Non Stop Świat

Cennik* Non Stop Świat * Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na łączu Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. Nr post. 104/210/KW/2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ-po zmianie Sprawa nr KZ - 6/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla 62 numerów abonenckich

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy Dolnośląskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica tel.: 76 8624864 faks: 76 8622150 www.dsckziu.pl sekretariat@dsckziu.pl Znak sprawy: DA.350.01.14

Bardziej szczegółowo

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR

1/6. Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania. Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Poznań, 19 marca 2014 r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: NO.5.2507.1.2014. Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa POSIR Odpowiadając na pytania do Zapytania o cenę, na Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) Rodzaj połączenia Okres taryfi kacyjny Opłata za 1 minutę połączenia 1) Cennik* Non Stop Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w technologii WiMAX oraz na

Bardziej szczegółowo

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie:

Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: Postanowienia umowne, które będą zawarte w umowie: 1. Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego do budynków DOW NFZ w roku 2018: 1)

Bardziej szczegółowo

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r.

znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. znak: 9/2010 Gdańsk, dnia 27 lipca 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie Usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą centrali

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega treść umowy w 3 ust. 7 pkt.c, który otrzymuje brzmienie - blokada połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne.

Zmianie ulega treść umowy w 3 ust. 7 pkt.c, który otrzymuje brzmienie - blokada połączeń na numery specjalne, infolinie i numery dodatkowo płatne. Poznań, dn. 16.10.2015r EZ/350/86/2015/1165 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/86/2015 na: Świadczenie usług telefonicznych telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Łódź: Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi Numer ogłoszenia: 61145-2013; data zamieszczenia: 22.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY (...) PRZEDMIOT UMOWY Znak sprawy: XIV/264/17/13 Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa czasopism zagranicznych do zbiorów głównych Biblioteki Narodowej zgodnie z zaakceptowaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy Załącznik nr 6 do siwz zawarta w dniu... 2009 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Katowice, dn. 08.09.2009 r. PZ-341/409/14425/09 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenie usług bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 16. Czy jest możliwe podpisanie umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak, na pisemną prośbę wykonawcy zamawiający prześle umowę pocztą.

Pytanie 16. Czy jest możliwe podpisanie umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak, na pisemną prośbę wykonawcy zamawiający prześle umowę pocztą. Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

-Wzór- UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

-Wzór- UMOWA. z siedzibą w.. przy ul., wpisanym w dniu pod numerem do. w, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: -Wzór- Wpisano do rejestru umów Nr.. dnia.. 2011 r. UMOWA Zawarta w Katowicach w dniu..., pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040,

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy część A dla którego Zamawiającym jest : Gmina Polanica-Zdrój NIP 883-16-78-080

Formularz ofertowy część A dla którego Zamawiającym jest : Gmina Polanica-Zdrój NIP 883-16-78-080 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy część A dla którego Zamawiającym jest : Gmina Polanica-Zdrój NIP 883-16-78-080... Nazwa i adres wykonawcy REGON... NIP... Tel./fax... e-mail....

Bardziej szczegółowo

Warszawa r.

Warszawa r. Warszawa 2011-09-01 r. Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pytania dot. przetargu: 1. Zał. nr 5 do SIWZ par 7 ust 3 - Zamawiający wymaga podania w umowie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907) zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji

Bardziej szczegółowo

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Wrocław dnia, 17.12.2014 r. DO: WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU Dotyczy: postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP-1/2011 Załącznik nr 3 25 SĄD REJONOWY W ŻARACH ul. PODWALE 2 68-200 ŻARY Żary, dnia 8 kwietnia 2011 roku Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-2/2011 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

1. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie systemu PABX innego niż firmy Siemens ale spełniającego przedstawione wymagania funkcjonalne?

1. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie systemu PABX innego niż firmy Siemens ale spełniającego przedstawione wymagania funkcjonalne? Pytania od oferentów wraz z odpowiedziami: 1. Czy dopuszczają Państwo zastosowanie systemu PABX innego niż firmy Siemens ale spełniającego przedstawione wymagania funkcjonalne? Odp.: Zamawiający dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe

Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe CZĘŚĆ I USŁUGI TELEFONICZNE Rozdział 1. Opłaty instalacyjne i jednorazowe Tabela I.1.1 Przyłączenie urządzenia końcowego i uzyskanie dostępu do sieci Operatora 1 Przyłączenie urządzenia końcowego do sieci

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA SĄDU OKRĘGOWEGOW POZNANIU

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA SĄDU OKRĘGOWEGOW POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Tel 8566004 Fax 8566087 e-mail dyrektor@poznan.so.gov.pl ZP-226-12/12 61-745 Poznań, dnia 28.03.2012 roku. Al. Marcinkowskiego 32 Centrala tel. 856-60-00 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 października 2013 r. Znak sprawy: DA-IV-1-272.2.2013 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu/strona UMWW dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Zakup

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r.

Oznaczenie sprawy: 1/ŁĄCZ/2011 Gdynia, 28.02.2011 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1 81-103 Gdynia 3 Dotyczy: przetargu nieograniczonego Zakup usług telefonii komórkowej. Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW.271.9.2015 Wg rozdzielnika

350000-ILGW.271.9.2015 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 10 czerwca 2015r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW.271.9.2015 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

UMOWA RZP.../2017. zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 5B do Zaproszenia część B zamówienia UMOWA RZP..../2017 zawarta w dniu 2017 roku w Słupsku pomiędzy: Miastem Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel.17 25 00 100 fax 17 862 30 90

35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel.17 25 00 100 fax 17 862 30 90 Powiiattowy Urząd Pracy w Rzesszowiie 35-242 Rzeszów, ul. Partyzantów 1a tel.17 25 00 100 fax 17 862 30 90 PUP-PA-3402/42/JD/12 Rzeszów, dnia 27.09.2013r. WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG.261.2.1.15.2015 - Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /17 Data: 21.02.2017 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na okres 36 miesięcy

Bardziej szczegółowo