INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO"

Transkrypt

1 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) Zamawiający odpowiada: 1.SIWZ pkt 1.3 Wykonawca nie może przewidzieć, czy dany model telefonu nie został przez producenta terminala przeznaczony do wycofania ze sprzedaży producenci jako oddzielne podmioty mają prawo swobodnego decydowania o swojej polityce sprzedaży. Wnosimy o wykreślenie zapisu. Odp. Zamawiający wykreśli powyższe zapisy. 2.SIWZ pkt Ponieważ na etapie składania ofert żaden Wykonawca nie może przewidzieć daty aktywacji dodatkowej karty, a zatem nie może określić okresu trwania umowy dla tych kart - czyli poprawnie skalkulować oferty nie narażając się na straty finansowe. Wnosimy o określenie iż dodatkowe karty sim Wykonawca będzie dostarczał na warunkach zgodnie z zaproponowanymi stawkami w formularzu ofertowym z wyłączeniem ceny terminala, którego cena będzie ustalana w momencie realizacji takiego zamówienia w oparciu o czas pozostały do zakończenia umowy głównej. 3.SIWZ pkt 19 Wnosimy o doprecyzowanie tego zapisu poprzez określenie iż okres gwarancji dla terminali wyniesie 24 mies, dla akcesoriów 12 mies, bateria 6 mies, nośniki pamięci 90 dni (karty pamięci), z wyłączeniem produktów marki Apple (firma Apple udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje produkty na terenie Polski) Takie okresy gwarancji określają producenci tychże terminali, Wykonawca nie może sam wydłużyć tych terminów - gdyż to nie on określa warunki ewentualnych napraw (koszty napraw są po stronie producenta sprzętu jako gwaranta). 4.Umowa par 1 ust 6.a oraz 6.b Wnosimy o doprecyzowanie iż wymóg nie dotyczy połączeń na serwisy płatne, infolinie, połączenia Premium Rate. INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO ul. Kościelna 13, Sosnowiec NIP tel fax

2 5.Umowa par 1 ust 6.c Wnosimy o doprecyzowanie iż wymóg dotyczy SMS/MMS na krajowe numery komórkowe z wyłączeniem serwisów płatnych, infolinii oraz numerów Premium rate. 6.Umowa par 5 ust 8 Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie zapisów w przetargu, że niezmienność stawek w ofercie nie dotyczy połączeń międzynarodowych oraz roamingu, gdyż stawki te są uzależnione od aktualnych stawek za połączenia międzynarodowe u operatorów zagranicznych i odpowiednich do przedmiotu zamówienia regulacji Komisji Unii Europejskiej. 7.Umowa par 7 Wnosimy o doprecyzowanie iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postepowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie reklamacji telekomunikacyjnej - Dzu z 2014 r. poz 284. Informujemy iż Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza pozostawienie tego zapisu o swobodne naliczanie kar bez informowania Wykonawcy o zastrzeżeniach. Wyrażenie zgody Wykonawcy na ustosunkowanie się do reklamacji powinno być podstawą właściwej współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 7 umowy. 8. punkt 5 propozycji treści Umowy Czy Zamawiający dopuszcza dostarczanie faktur w postaci e-faktur? Wyjaśniamy, iż dostarczanie faktur w formie e-faktur znacznie skróci termin dostarczania faktur. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczanie faktur w postaci e-faktur. 9. Punkt 5 propozycji treści Umowy Czy Zamawiający dopuszcza formę płatności w postaci usługi Polecenia Zapłaty? Wyjaśniamy, iż usługa Polecenie Zapłaty to bardzo wygodna forma. Zamawiający nie musi pamiętać o terminach płatności, to my inicjujemy płatność w terminie zgodnym z datą płatności widniejącą na fakturze., eliminując ewentualne naliczenie odsetek od nieterminowej płatności. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na formę płatności w postaci usługi Polecenia Zapłaty. 10. *Zobowiązujemy się, że w ramach opłaty abonamentowej zrealizujemy następujące usługi: a) Połączenia głosowe Nielimitowane połączenia do sieci komórkowych (T-Mobile, Orange,

3 Plus GSM, Play) oraz stacjonarnych w Polsce w ramach opłaty abonamentowej (dla 30 kart SIM) c) SMS/MMS Nielimitowane do sieci komórkowych (T-Mobile, Orange, Plus GSM, Play) w Polsce w ramach opłaty abonamentowej (dla 30 kart SIM). Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie SIWZ poprzez określenie, że zapis mówiący o nielimitowanych połączeniach w kraju nie dotyczy połączeń na numery skrócone, specjalne, jak również na numery o podwyższonej opłacie tzw. numery premium rate, numery płatnych infolinii oraz SMS i MMS Premium i SMS na stacjonarne. W uzasadnieniu informuję, że taryfikacja połączeń na te numery jest bardzo zróżnicowana. Na infolinie płatne taryfikacja może być realizowane w postaci jednej opłaty za cały czas połączenia lub za każdą minutę lub za 3 minuty albo jeszcze w inny sposób zależny od pozycjonowania danej infolinii w Planie Numeracji Krajowej stosowanej w Polsce. Podobne zróżnicowanie taryfikacji połączeń dotyczy numerów premium oraz SMS i MMS premium. 11. UMOWA, 1.6. Wykonawca w ramach abonamentu zobowiązuje się zapewnić: a) Nielimitowane (bezpłatne) połączenia dla wszystkich połączeń krajowych stacjonarnych (dla 30 numerów), b) Nielimitowane (bezpłatne) połączenia dla wszystkich połączeń komórkowych do sieci wszystkich operatorów na terenie kraju (dla 30 numerów), c) Nielimitowane (bezpłatne) wiadomości SMS/MMS wysłane do któregokolwiek z operatorów krajowych (dla 30 numerów); Zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie SIWZ poprzez określenie, że zapis mówiący o nielimitowanych połączeniach w kraju nie dotyczy połączeń na numery skrócone, specjalne, jak również na numery o podwyższonej opłacie tzw. numery premium rate, numery płatnych infolinii oraz SMS i MMS Premium i SMS na stacjonarne. W uzasadnieniu informuję, że taryfikacja połączeń na te numery jest bardzo zróżnicowana. Na infolinie płatne taryfikacja może być realizowane w postaci jednej opłaty za cały czas połączenia lub za każdą minutę lub za 3 minuty albo jeszcze w inny sposób zależny od pozycjonowania danej infolinii w Planie Numeracji Krajowej stosowanej w Polsce. Podobne zróżnicowanie taryfikacji połączeń dotyczy numerów premium oraz SMS i MMS premium UMOWA, 1.6., h) blokadę połączeń z numerami specjalnymi - tzn. taryfikowanymi wg. cen wyższych niż standardowa opłata za połączenia,

4 Czy zamawiający zgadza się na ponoszenie kosztów połączeń na numery skrócone, specjalne, jak również na numery o podwyższonej opłacie tzw. numery premium rate, numery płatnych infolinii w przypadku złożenia do Wykonawcy zamówienia na zdjęcie blokad? Odp. Zamawiający wyraża zgodę. 13. UMOWA, 4.4 Wykonawca zapewnia dedykowaną dla Zamawiającego obsługę w postaci wskazanego z imienia i nazwiska pracownika odpowiedniego działu Wykonawcy, dostępnego w dni robocze w godzinach od 07:30 do 15:30; Czy zamawiający zgodzi się na modyfikację, że dedykowany opiekun będzie dostępny od 8:00-16:00 w dni robocze? Odp. Zamawiający wyraża zgodę m=na powyższą modyfikację. 14. UMOWA, 4.4) Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu technicznego przez 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały czas trwania umowy dla wyznaczonych przez Zamawiającego osób, Czy zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie, że Wykonawca zapewnia obsługę awarii sieci w trybie 24/7/365 natomiast obsługa uszkodzeń aparatów telefonicznych i modemów (sprzętu) prowadzona jest przez opiekuna dedykowanego w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze. 15. UMOWA, 4.6) Wykonawca w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego uszkodzenia/wady zapewni zastępcze telefony komórkowe o nie gorszych parametrach na czas naprawy uszkodzonego sprzętu, Czy Zamawiający zgodzi się na to aby wymóg zapewnienia urządzeń zastępczych spełniony został poprzez dostarczenie Zamawiającemu przez Wykonawcę po jednym urządzeniu z każdego rodzaju (spośród zamawianych urządzeń) a Zamawiający we własnym zakresie dysponował będzie nimi w razie ich awarii? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. 16. Ad. 12) Zamawiający zgłasza uszkodzenie sprzętu Opiekunowi Zamawiającego. Ten organizuje proces odbioru sprzętu od Zamawiającego, naprawę oraz późniejsze dostarczenia po naprawie do Zamawiającego. Czy zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie, że Wykonawca zapewnia obsługę awarii sieci w trybie 24/7/365 natomiast obsługa uszkodzeń aparatów telefonicznych i modemów (sprzętu) prowadzona jest przez opiekuna dedykowanego w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze. Odp. Zamawiający zmienił powyższe zapisy w 4.

5 17. Ad. 13) Zamawiający wymaga, aby uszkodzone, zniszczone albo nieprawidłowo funkcjonujące karty SIM były wymieniane przez Wykonawcę na prawidłowo funkcjonujące egzemplarze w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od zgłoszenia przez Zmawiającego uszkodzenia, zniszczenia lub nieprawidłowego funkcjonowania. Obowiązek ten dotyczy całego okresu trwania umowy. Karty te powinny być na koszt Wykonawcy dostarczone do siedziby Zamawiającego. Czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie przez Wykonawcę dodatkowych kilku nieaktywnych kart SIM, które będą aktywowane poprzez Infolinię Wykonawcy? Czy to zapewni spełnienie tego punktu? Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie przez Wykonawcę dodatkowych pięciu nieaktywnych kart SIM, które będą aktywowane poprzez Infolinię Wykonawcy Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane z dołu na podstawie faktycznie wykorzystanych przez Zamawiającego połączeń w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym. Zamawiający zapłaci miesięcznie przedpłatę (abonament) za każdy numer. Szczegółowy cennik jest zawarty w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy. Uprzejmie informuję, że Wykonawca wystawiając fakturę za usługi telekomunikacyjne za dany okres rozliczeniowy uwzględnia w niej koszty wykonanych w tym okresie rozliczeniowym połączeń np. telefonicznych, a więc mamy do czynienia z opłacaniem z dołu. Natomiast abonament za usługi telekomunikacyjne jest opłacany z góry. Wyżej wymieniony sposób rozliczania jest zgodny z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, mającą bezsprzeczne zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy dopuszcza wystawianie przez Wykonawcę faktury VAT w sposób przedstawiony powyżej, a więc abonament za usługi telekomunikacyjne opłacany z góry, a ewentualne koszty wykonanych połączeń telekomunikacyjnych opłacane z dołu, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową?

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej Zielona Góra 03.02.2011 r. uczestnicy postępowania Nasz znak DZ ws/341/ 10 /11 Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika

350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika Kraków, dnia 04 lipca 2014r. IZBA CELNA W KRAKOWIE 350000-ILGW-253-74/2014 Wg rozdzielnika W związku z zapytaniami dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty

Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Warunki Oferty Promocyjnej e-promocja: Wiele możliwości na raty Kody Promocji: B_WWW_T8_NF_R_5GB, B_WWW_T8_NF_R_2,5GB, B_WWW_T8_NF_R_500MB, B_WWW_T8_NF_R 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DRECOTTON.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny DRECOTTON.pl i Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

dla rozwoju Mazowsza człowiek najlepsza inwestycja Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN-915/2014 TZ/271/71/14 Warszawa, dnia 27.10.2014 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług pozycjonowania i monitorowania pojazdów

OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług pozycjonowania i monitorowania pojazdów OGÓLNE WARUNKI świadczenia usług pozycjonowania i monitorowania pojazdów 1 1 Określenia i definicje 1. Abonent strona umowy, zleceniodawca. 2. SMA strona umowy, zleceniobiorca. 3. Ogólne Warunki Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo