EKONOMIA MENEDŻERSKA. dr Sylwia Machowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKONOMIA MENEDŻERSKA. dr Sylwia Machowska"

Transkrypt

1 EKONOMIA MENEDŻERSKA dr Sylwia Machowska 1

2 Analiza popytu i optymalna polityka cenowa 2 Rozdział 3

3 CO JUŻ WIEMY? Znamy już prosty model maksymalizacji zysku. Model pozwala nam wyznaczyć optymalny poziom ceny oraz optymalny poziom produkcji a zatem i optymalny zysk. 3

4 CO BĘDZIEMY ROBIĆ? Model bardziej złożony: wiele zmiennych określających popyt, wrażliwość popytu na zmiany tych wielkości (elastyczność). Maksymalizacja zysku na podstawie metod optymalizacji uwzględniających bardziej skomplikowane uwarunkowania funkcji popytu. 4

5 Problem na dzisiaj Naszym zadaniem jest analiza popytu na przeloty samolotem na trasie Teksas Floryda w klasie ekonomicznej. Od czego zależy popyt? = ƒ(p, Pk, Y) liczba sprzedanych biletów w klasie ekonomicznej Y poziom dochodu wyrażony wskaźnikiem P cena biletu w klasie ekonomicznej PK cena biletu konkurenta 5

6 Popyt jako funkcja wielu zmiennych Interpretacja równania popytu: =25+3Y+PK-2P Równanie popytu naszej linii lotniczej na każdy przelot. liczba sprzedanych biletów w klasie ekonomicznej zmienne określające Y poziom dochodu wyrażony wskaźnikiem (rok /miesiąc bazowy = 100) P cena biletu w klasie ekonomicznej PK cena biletu konkurenta Pamiętamy, że Y jest wskaźnikiem dochodu. Rok bazowy = 100. Jeśli wskaźnik = 105 to oznacza, że dochód wzrósł o 5% 6

7 Interpretacja równania popytu: =25+3Y+PK-2P Równanie popytu naszej linii lotniczej na każdy przelot. Z równania wynika, że: 1. Wzrost wskaźnika dochodu o 1% spowoduje przyrost sprzedaży o 3 bilety. 2. Każda podwyżka ceny biletu konkurenta o 10 dolarów spowoduje wzrost sprzedaży o 10 biletów. 3. Każda podwyżka ceny biletu przez naszą linię o 10 dolarów wywoła spadek sprzedaży o 20 biletów. Sprawdźmy to: 7

8 Interpretacja równania popytu: =25+3Y+PK-2P Z równania wynika, że: 1. Wzrost wskaźnika dochodu o 1% spowoduje przyrost sprzedaży o 3 bilety. równanie wyjściowe (w miejscu niewiadomych podstawiamy 100j.): 225.= 25+3* * = 25+3* *100 8

9 Interpretacja równania popytu: =25+3Y+PK-2P Z równania wynika, że: 2. Każda podwyżka ceny biletu konkurenta o 10 dolarów spowoduje wzrost sprzedaży o 10 biletów. równanie wyjściowe (w miejscu niewiadomych podstawiamy 100j.):.= * *100.= * *100 9

10 Interpretacja równania popytu: =25+3Y+PK-2P Z równania wynika, że: 3. Każda podwyżka ceny biletu przez naszą linię o 10 dolarów wywoła spadek sprzedaży o 20 biletów. równanie wyjściowe (w miejscu niewiadomych podstawiamy 100j.): 225.= 25+3* * = 25+3* *110 10

11 Opisując równanie w powyżej zaprezentowany sposób musimy pamiętać, że: przy każdej z tych zmian zakładamy, że reszta zmiennych jest ceteris paribus inaczej, że zmienia się tylko zmienna określająca. 11

12 Jeśli natomiast chcemy pokazać całkowitą zmianę popytu wynikającą ze zmian wszystkich zmiennych to możemy zapisać: Δ= Δ3Y+ ΔPK- Δ2P Proszę zapisać równanie Teraz możemy zmieniać wszystkie zmienne Pamiętamy, że Y jest wskaźnikiem dochodu. Rok bazowy =

13 Jeżeli dochód wzrośnie o 5% a ceny wszystkich biletów spadną o 15 dolarów to: Δ= (-15)- 2(-15) Δ= 30 Podstawiamy tylko zmianę 5% a nie 105% Oznacza to, że nasza linia lotnicza powinna sprzedać dodatkowo 30 miejsc w klasie ekonomicznej na każdy lot. 13

14 Wróćmy do równania: =25+3Y+PK-2P Jakich informacji dostarcza to równanie o aktualnym stanie popytu? Załóżmy, że: PK = P = 240 j.p. a wskaźnik dochodu= 105 Ile biletów na każdy lot powinniśmy sprzedać? = 25+3(105)+1(240)-2(240)=100 miejsc Przy takim równaniu i danych parametrach nasza linia lotnicza powinna sprzedać 100 miejsc w klasie ekonomicznej na każdy lot. 14

15 Zadanie 1 Korzystając z równania Δ= Δ3Y+ ΔPK- Δ2P oblicz wielkość zmiany wolumenu sprzedaży biletów w sytuacji, gdy ΔY=-8, ΔPK=12, ΔP=20. Δ= 3(-8)+12-2(20) Δ= -52 miejsca 15

16 Krzywa popytu i zmiany jej położenia =25+3Y+PK-2P Chcemy narysować krzywą popytu i sprawdzić jakie będą skutki zmian naszej ceny biletu. Zakładamy, że cena biletu konkurenta (240j.p) oraz wskaźnik dochodu (105j.p.) nie zmieniają się - dlaczego????? jak? Musimy wprowadzić takie założenie ponieważ inaczej nie będziemy w stanie zbadać skutków naszej zmiany ceny. 16

17 cena =25+3Y+PK-2P =25+3(105)+240-2P= 580-2P =580-2P Zmiana ceny biletu to poruszanie się wzdłuż krzywej D. P= 240 to x=100 P= 200 to x= 180 itd Liczba sprzedanych miejsc Co dzieje się w przypadku gdy zmienia się jeden z pozostałych czynników określających popyt? np. za rok przewiduje się wzrost dochodów do Y=119 Otrzymujemy zatem (proszę obliczyć): =622-2P Przy wzroście dochodu zwiększy się popyt. To ile sprzedamy biletów przy wzroście popytu i P= 145??? 622 =

18 Innym sposobem podejścia do efektów zmian w dochodzie jest zapisanie równań ceny dla starej i nowej krzywej popytu: stare równanie nowe równanie =580-2P to P= 290-/2 =622-2P to P= 311-/2 Co z tego wynika? Jeżeli celem linii lotniczej jest utrzymanie za rok obecnego wolumenu sprzedaży, to może ona podnieść cenę biletu o.? Odpowiedź: o 21 dolarów 18

19 Elastyczność popytu Elastyczność oznacza intensywność (wielkość) reakcji jednej zmiennej (zależnej) na zmiany innej zmiennej (niezależnej) Zmienna niezależna np. P 1. Jak zmiany tej zmiennej P wpłyną na 2. Zmiany tej zmiennej Zmienna zależna np. 19

20 Elastyczność cenowa popytu Elastyczność cenowa popytu mierzy siłę reakcji sprzedaży (wielkości popytu) danego dobra na zmiany ceny tego dobra. Zatem, będziemy badać (przewidywać) wpływ zmiany ceny na wolumen sprzedaży w zależności od elastyczności cenowej popytu. 20

21 Edp (Ep) Elastyczność cenowa popytu jest stosunkiem procentowej zmiany wielkości popytu (ilości) wynikającym z procentowej zmiany ceny tego dobra. % Edp % P 21

22 przykład Funkcja popytu linii lotniczej opisana jest równaniem =580-2P. Przy obecnej cenie przelotu równej 240j.p. sprzedawanych jest 100 biletów. Gdyby linia lotnicza obniżyła cenę do 235j.p. to sprzedaż wyniosłaby 110 biletów. Ale czy ta obniżka ceny się w ogóle opłaca???? 22

23 x=580-2p P1= 240 %ΔP = -2,1% P2= 235 1=100 %Δ = 10% 2=110 % Edp % P Edp 10% 4,8% 2,1% Wskaźnik Edp mówi nam o ile procent zmieni się wielkość popytu jeśli cena zmieni się o jeden procent. interpretacja do zadania Jeśli cena spadnie o 1% to wielkość popytu (sprzedaży) wzrośnie o 4,8%. 23

24 Jeszcze o interpretacji wskaźnika Edp Jednoprocentowa zmiana ceny (niezależnie od tego jaka %ΔP występuje w zadaniu) wywołuje zawsze procentową zmianę w wielkości popytu równą wskaźnikowi Edp. Edp Edp 4,8% 1% 4,8% 10% 4,8% 2,1% 24

25 Jeszcze o interpretacji wskaźnika Edp Wynik Edp>1 świadczy o tym, że popyt jest elastyczny. Przy popycie elastycznym obniżka ceny zawsze się opłaci, natomiast podwyżka ceny nie. 25

26 Obliczenie wskaźnika Edp dało nam odpowiedź na pytanie, czy obniżka ceny się opłaci wiemy już, że tak, ale czy wiemy dlaczego tak? Ekonomiści wiedzą, że przy popycie elastycznym obniżka ceny spowoduje wzrost przychodów. 26

27 Można to jeszcze sprawdzić obliczając przychody: TR=P TR1= = j.p. TR2= = j.p. Już po takim działaniu wiadomo, że obniżka ceny opłaci się. 27

28 Jaki charakter ma popyt na bilety lotnicze? Jeśli TR a P to popyt musi być elastyczny (wrażliwy na zmianę ceny). Ponadto, wskaźnik Edp jest > I1I co również oznacza, że popyt jest elastyczny. 28

29 BADANIE OPŁACALNOŚCI ZMIANY CENY W ZALEŻNOŚCI OD ELASTYCZNOŚCI CENOWEJ POPYTU Jeszcze raz wracam do pytania: czy obniżka ceny biletów się opłaci? x=580-2p i P 1 = 240, P 2 = 235 P TR Pole prostokąta jest obrazem. 145 Edp= -1 D

30 Elastyczność funkcji liniowej jest zmienna (przypomnienie) Edp = popyt doskonale elastyczny dla dowolnej zmiany Δ, P nie zmieni się popyt elastyczny %Δ > %ΔP % Edp % P Edp = 1 popyt neutralny %Δ = %ΔP popyt nieelastyczny %Δ < %ΔP Edp = 0 popyt sztywny Δ=0 dla dowolnej zmiany P, więc Edp=0 30

31 Badanie wielkości przychodów w zależności od ceny i elastyczności cenowej popytu oraz zależności przychodu krańcowego od elastyczności cenowej popytu P dla nieekonomistów Edp = I1I MR D pole TR 31

32 Pytanie kontrolne dla nieekonomistów: Kiedy przy danej krzywej popytu TR jest maksymalny? 32

33 Dlaczego maksymalizacja przychodu jest ważna i kiedy jest ważna? Maksymalizacja przychodu nie koniecznie musi oznaczać maksymalizację zysku. Maksymalizacja przychodu może stać w konflikcie z maksymalizacją zysku. 33

34 Jeśli przedsiębiorstwo nie ponosi kosztów zmiennych lub ma je znikome to maksymalizacja przychodu determinuje maksymalizację zysku. Wówczas maksymalizacja zysku następuje poprzez ustalenie ceny i wielkości produkcji na takim poziomie, który zapewni największy przychód. TVC = 0 max TR = max Π 34

35 Badanie zależności przychodu i zysku w zależności od kosztów całkowitych i kosztów zmiennych 35

36 to jest zysk Jedno pytanie... W jaki sposób menedżer znajduje właściwego (optymalnego) i P??? Poprzez zrównanie MC = MR, ale tu MC=0 bo to przecież jest koszt zmienny więc MR=0 TR TC TFC MR P TR max 3 MR D = P TR jest maksymalne tam gdzie MR=0 Im większy poziom przychodu tym większy zysk. TFC = TC bo nie ma kosztów zmiennych Należy zwiększać sprzedaż (zakładając, że MR jest dodatni), aż do momentu kiedy MR=0 Gdyby MR był ujemny sprzedaż należałoby zmniejszać aż do momentu kiedy MR=0 36

37 to jest zysk TR TC TFC TR max TC TVC A co się wydarzy gdy do analizy włączymy koszty zmienne??? TFC 0 MR P MA TR a zysk zmniejszył się MR D = P 37

38 38 Zależność między przychodem krańcowym a elastycznością cenową popytu P TR MR Pochodna takiego równania przyjmuje postać: Edp P MR P P P MR P P P P MR P P MR Str. 114 P P P P P P Edp według wzoru na pochodną iloczynu funkcji

39 Zależność między przychodem krańcowym a elastycznością cenową popytu MR P 1 1 Edp 3 1 MR+ MR- 2 Str

40 Sprawdźmy czy ta zależność działa Dana jest funkcja x = P 400 Założenie: ZNAMY P i Edp MR P 1 1 Edp 300 Edp = - 3 To ile wynosi MR? MR= 300 [1+1/-3] MR = MR Edp = - 0, D MR=? MR =

41 Elastyczność cenowa popytu jest jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w analizie marginalnej przy ustalaniu optymalnego poziomu ceny. 41

42 Metody liczenia elastyczności Wskaźnik elastyczności cenowej popytu można liczyć trzema metodami: Metodą współczynnikową (interpretacyjną) Metodą punktową Metodą łukową 42

43 Edp Metoda punktowa p p 1 1 Jej zaletą jest możliwość bezpośredniego zastosowania w analizie marginalnej. Wyrażenie to można przekształcić w taki sposób, że elastyczność (określona przy danej cenie) będzie bezpośrednio zależeć od pochodnej funkcji popytu względem ceny oraz stosunku ceny do ilości. Edp p p 1 1 p p 1 p 1 p 1 1 Pierwsza pochodna funkcji popytu względem ceny równa współczynnikowi kierunkowemu b liczonemu jako Δ/ΔY. np. = 3-0,5P b=0,5 43

44 Sprawdźmy to: Edp p p p 1 p p p 1 1 Pierwsza pochodna funkcji popytu względem ceny równa współczynnikowi kierunkowemu b liczonemu jako Δ/ΔY. np. = 3-0,5P to b=0,

45 Metodzie punktowej odpowiada też następująca postać wzoru zawierająca współczynnik kierunkowy b : Edp b P 45

46 46 Metoda łukowa ) ( 2 1 ) ( p p p Edp ) ( 2 1 ) ( p p p p P P Edp

47 Co sprawia, że popyt jest elastyczny bądź nieelastyczny względem ceny? Poziom ceny Przy niskiej cenie określona zmiana ceny np. podwyżka o 5%, powoduje na ogół słabszą reakcję nabywców niż analogiczna podwyżka przy wysokiej cenie wyjściowej. 47

48 Wysokość dochodu Ludzie o niższych dochodach silniej reagują na zmiany ceny, zwłaszcza dóbr droższych. Istotny jest też udział wydatków na dane dobro w dochodzie ogółem. 48

49 Dostępność substytutów Dostępność bliskich substytutów zwiększa wrażliwość nabywców na podwyżkę ceny danego dobra. Im większa liczba substytutów tym popyt jest bardziej elastyczny. 49

50 Gusty i przyzwyczajenia nabywców Przywiązanie do konsumpcji danego dobra zmniejsza wrażliwość nabywcy na podwyżkę ceny. Rodzaj dobra Popyt na dobra podstawowe jest mniej elastyczny na zmiany ceny niż popyt na dobra luksusowe. 50

51 Długość okresu (czas dostosowań) W długim okresie reakcja popytu na zmianę ceny jest pełniejsza niż w krótkim. W krótkim okresie możliwości substytucji są ograniczone. Im dłuższy okres tym większa elastyczność. 51

52 Szerokość kategorii dobra Popyt na owoce jest mniej elastyczny niż popyt na konkretny gatunek owoców. W obrębie szerszej grupy towarowej istnieją większe możliwości substytucji. 52

53 Konkurencja na rynku Im większa konkurencja tym popyt jest bardziej elastyczny. Istnieje większa możliwość zastępowania jednego dobra innym dobrem. 53

54 Elastyczność dochodowa popytu Elastyczność dochodowa popytu mierzy siłę reakcji sprzedaży (popytu) na zmiany dochodu. Zatem, będziemy badać (przewidywać) wpływ zmiany dochodu na wolumen sprzedaży. 54

55 Edi (Ey) Elastyczność dochodowa popytu jest stosunkiem procentowej zmiany popytu (ilości) wynikającym z procentowej zmiany dochodu (I). % Edi % I Edi I I I I I 1 55

56 interpretacja Elastyczność dochodowa na żywność wynosi 0,25, co oznacza, że 10-procentowy wzrost dochodu powoduje jedynie 2,5-procentowy wzrost wydatków na zakup tych dóbr. Można więc powiedzieć, że konsumpcja żywności jest mało wrażliwa na zmiany dochodu. 56

57 interpretacja INACZEJ Wskaźnik Edi mówi nam o ile procent zmieni się popyt jeśli dochód zmieni się o jeden procent. Np. Edi = 3,0 Dobra normalne ponieważ wskaźnik jest dodatni Jeśli dochód wzrośnie o 1% to popyt (sprzedaż) wzrośnie o 3,0%. Uwaga na korelacje dochodu i popytu!!! 57

58 Korelacja między dochodem a popytem Współczynnik elastyczności dochodowej popytu może przybierać wartości dodatnie, ujemne lub 0. 58

59 Jeżeli konsumenci nabywają więcej towarów gdy ich dochody wzrastają dochodowa elastyczność popytu przyjmuje wartości dodatnie z reguły taka zależność dotyczy tzw. dóbr normalnych (podstawowych i luksusowych) 59

60 Jeżeli konsumenci wraz ze wzrostem swoich dochodów nabywają mniej danego towaru oznacza to że współczynnik elastyczności przyjmuje wartości ujemne a analizowane dobro jest tzw. dobrem niższego rzędu. 60

61 Dlaczego elastyczność dochodowa jest ważna dla menedżera? Gdy dochody maleją np. podczas recesji, tak samo zachowuje się popyt na towary w całej gospodarce. Dlatego Edi jest ważnym narzędziem pomiaru wrażliwości sprzedaży na zmiany koniunkturalne w gospodarce. 61

62 Jeśli Edi=1, to wielkość sprzedaży zmienia się dokładnie w takim samym stopniu jak dochody. Jeśli Edi>1, to sprzedaż jest bardzo podatna wahania koniunkturalne, czyli wrażliwa na zmiany dochodu. 62

63 Edc (Epk) Elastyczność mieszana popytu to intensywność reakcji konsumentów, przejawiająca się w skali zmiany popytu na jedno dobro (A) pod wpływem zmiany ceny drugiego dobra (B). % Edc A % P B Edc A p p B A2 A1 p B2 p p A1 B1 A1 B1 B1 63

64 interpretacja Współczynnik elastyczności mieszanej przedstawia procentową zmianę popytu na jedno dobro do procentowej zmiany ceny drugiego dobra (wzrost ceny benzyny obniża popyt na samochody). 64

65 interpretacja Wskaźnik Edc mówi nam o ile procent zmieni się popyt na dobro A jeśli cena dobra B zmieni się o jeden procent. 65

66 Elastyczność mieszana popytu dla dóbr substytucyjnych jest dodatnia (wzrost ceny kawy pobudza popyt na herbatę) a dla dóbr komplementarnych ujemna. Popyt niezależny, Edc=1; zmiana ceny jednego dobra nie powoduje zmian w popycie na drugie dobro. Edc = 0 oznacza, że badane dobra są wobec siebie niezależne. 66

67 przykład Jeżeli oczekuje się, że 5-procentowa obniżka cen biletów lotniczych przez konkurenta spowoduje spadek sprzedaży biletów lotniczych przez naszą linię lotniczą o 12%, to wiadomo, że: Edc= -12%/-5%= 2,4 % Edc % P INACZEJ Wskaźnik Edc mówi nam o ile procent zmieni się popyt na dobro A jeśli cena dobra B zmieni się o jeden procent. A B Jeśli cena dobra B spadnie o 1% to popyt (sprzedaż) na dobro A spadnie o 2,4%. 67

68 Elastyczność cenowa jako narzędzie prognozowania Edp p p 1 1 = Edp p p 1 1 Elastyczność cenowa jest narzędziem pozwalającym konstruować prognozy. 68

69 przykład Elastyczność cenowa na benzynę wynosi Edp= -0,3. Jeśli cena benzyny miałaby wzrosnąć z 1j.p. do 1,20j.p., czyli o 20% to co stanie się ze sprzedażą (wielkością popytu)? Edp p 1 p1 1 0,3 20% Zużycie benzyny spadnie o 6%. 1 6% Edp % % P 0,3 Na pewno? % 20% % 0,3 20% 6% 69

70 przykład Edp na luksusowe samochody wynosi -2,1. Jeśli cena wzrośnie o 5% to co stanie się ze sprzedażą (wielkością popytu)? 1 2,1 5% 10,5% Nastąpi spadek sprzedaży o 10,5%. To zmiana w sprzedaży Generalnie to: Zmiana w sprzedaży = Edp zmianę w cenie Edp P 1 P 1 70

71 Wpływ na wielkość sprzedaży więcej niż jednej zmiennej Cenowa i dochodowa elastyczność popytu wynoszą odpowiednio, Edp=-0,38 i Edi=1,8. W nadchodzącym roku należy spodziewać się, że przeciętne ceny biletów lotniczych wzrosną o 8%, a dochody o 5%. Jaki będzie wpływ tych zmian na sprzedaż biletów? 1 0,38 8% 1,8 5% 5,96% Edp p p Edi I I Suma wyników cząstkowych. Proszę obliczyć. Sprzedaż powinna wzrosnąć o ok. 6%. 71

72 A Zadanie z egzaminu 1. Wyznacz funkcję popytu. P=400-0,25 lub = P M 2. Oblicz elastyczność cenową popytu w punktach A, M, B. B Edp dla A= -3 Edp dla M= -1. MR D Edp dla B= -0,33 3. Narysuj krzywą MR oraz opisz ją równaniem. P=400-0,25 to MR=400-0, Przychód całkowity ze sprzedaży osiąga swój maksymalny poziom dla =..? i wynosi..? =800 TR= Wykreśl krzywą TR. 72

73 zadanie Kierownictwo zawodowej drużyny sportowej dysponuje stadionem na miejsc, które chce zapełnić. Ma jednak świadomość, iż liczba sprzedanych biletów () zależy od ceny biletu (P). Ocenia ono, że funkcja popytu ma postać = P. Przyjmując, że koszty utrzymania drużyny są stałe i nie ulegają zmianie wraz ze zmianą liczby widzów, jaka powinna być optymalna polityka cenowa kierownictwa? 73

74 rozumowanie Jeśli nie ma kosztów zmiennych to P powinna być taka żeby zmaksymalizować przychód ponieważ maksymalizacja przychodu w tym przypadku równa jest maksymalizacji zysku. Oznacza to, że przychód krańcowy musi równać się zero (bo wtedy TR jest max). Proszę obliczyć samodzielnie P i TR. 74

75 obliczenia stadion posiada miejsc a = P = P więc P= 20- /3000 potrzebna będzie funkcja MR P= 20- /3000 to MR= 20 /1500 MR=0 0=20-/1500 to = (optymalny) no, to P= 10 (optymalna) a więc TR= Sprawdzenie funkcji MR TR=P TR=(20-/3000) TR= 20-2 /3000 MR= 20-2/3000 MR=20-/

76 Ale stadion posiada miejsc, może więc warto zapełnić go cały? Może więcej zarobimy? Żeby sprzedać więcej biletów trzeba by było obniżyć cenę. Spróbujmy. Jaka wobec tego musi być cena, żeby wypełnić cały stadion? 76

77 = P oto nasze równanie P Nachylenie krzywej popytu = Δ/ΔY Δ/ΔY=60 000/20 = ??= P=8 Opłaciło się wypełnić cały stadion? dla funkcji Y=. 77

78 USTALANIE CENY NA PODSTAWIE: Nadwyżki na pokrycie kosztów stałych Optymalnego narzutu na koszty krańcowe Kosztów pełnych 78

79 Wyznaczenie optymalnej polityki cenowej inaczej niż do tej pory TEZA: Istnieje ścisła zależność między wielkością popytu na dane dobro a optymalną ceną. str

80 Charakter tej zależności odzwierciedla nadwyżka na pokrycie kosztów: Nadwyżka na pokrycie= (P-MC) (kosztów stałych) Zakładamy, że MC jest wielkością stałą 80

81 W jaki sposób przedsiębiorstwo powinno ustalić wysokość ceny, aby zmaksymalizować wielkość nadwyżki na pokrycie a tym samym i zysku? Odpowiedź zależy od siły reakcji popytu na zmiany ceny. 81

82 Zależność między ceną, nadwyżką na pokrycie, wielkością sprzedaży a elastycznością cenową popytu: Jeśli P nadwyżka na pokrycie (P-MC) ale P jednak constans wielkość (rozmiar) tego spadku zależeć będzie od elastyczności cenowej Popyt elastyczny duży spadek sprzedaży 82 Popyt nieelastyczny mały spadek sprzedaży

83 P i IEdpI>1 (wrażliwy) spowoduje duży i w konsekwencji nadwyżki na pokrycie. P i IEdpI<1 (niewrażliwy) spowoduje nieznaczny i w konsekwencji nadwyżki na pokrycie. Popyt wrażliwy P Popyt mało wrażliwy Duże ubytki w sprzedaży Małe ubytki w sprzedaży 83

84 Można więc sformułować następujące twierdzenia: Odwrotna zależność między P a przy popycie mało elastycznym działa na korzyść wysokich cen (warto podnieść P). Jeśli rośnie cena i popyt będzie coraz bardziej elastyczny tym większy będzie spadek nadwyżki na pokrycie a więc i potencjalnego zysku ( nie warto podnieść P) 84

85 Dlatego właśnie linie lotnicze ustalają wysokie opłaty za przelot w przypadku podróżnych wykazujących niską elastyczność cenową popytu a niskie ceny przeznaczone są dla popytu wrażliwego. A jak one to robią?

86 Przedsiębiorstwa lotnicze dokonują segmentacji rynku ze względu na elastyczność cenową popytu i osiągają wymierne korzyści na różnicach w elastyczności. Klasa ekonomiczna Klasa biznes D TR TR D MC 86

87 Ustalanie optymalnej ceny na podstawie kosztu krańcowego - zasada optymalnego narzutu na koszty Wyprowadzenie wzoru: MR P MR MC P P Edp PMC 1 1 Edp MC P Edp krańcowe = To jest optymalna cena PMC 1 P Edp 87

88 Reguła ceny maksymalizującej zysk zwana zasadą optymalnego narzutu na koszty krańcowe: to jest optymalna cena to jest współczynnik narzutu PMC 1 P Edp = P 1 Edp Edp MC Przekształcenie wygodne dla obliczeń 88

89 Oznacza ona, że: Wielkość stosowanego przez przedsiębiorstwo narzutu (narzutu ponad koszt krańcowy wyrażonego jako procent ceny), będącego podstawą konstrukcji ceny, jest odwrotnie proporcjonalna do cenowej elastyczności popytu na dane dobro. Zasada narzutu na koszty jest najczęściej stosowaną wersją reguły będącej podstawą optymalnej polityki 89 cenowej, czyli MC=MR.

90 Co się stanie jeśli popyt będzie coraz bardziej elastyczny względem ceny? PMC 1 P Edp Reguła ceny maksymalizującej zysk zwana zasadą optymalnego narzutu na koszty krańcowe Prawa strona równania wyrażającego zasadę optymalnego narzutu na koszty będzie się zmniejszać, a z nią będzie maleć także wysokość zawartego w cenie optymalnego narzutu po lewej stronie równania. 90

91 Zatem, im bardziej elastyczny jest popyt względem ceny, tym mniejszy jest narzut na cenę ponad koszt krańcowy. 91

92 uwaga Zasada narzutu na koszty ma zastosowanie tylko w przypadku popytu elastycznego dlaczego? 92

93 Jeśli popyt jest nieelastyczny, to żadna cena nie zapewni przedsiębiorstwu maksymalnego zysku! dlatego, że Nie ma możliwości wyznaczenia optymalnej ceny z MC = MR przy popycie nieelastycznym, ponieważ MR byłby ujemny. 93

94 Przy popycie nieelastycznym przedsiębiorstwo może podnieść cenę, aby zwiększyć przychód (nie może tego zrobić przy popycie elastycznym). Przy wyższej cenie sprzeda mniej towaru, tym samym obniża ono swoje koszty wytworzenia i może ono osiągnąć większy zysk. Przedsiębiorstwo nigdy nie powinno znaleźć się w nieelastycznej części krzywej popytu na swoje wyroby. 94

95 Jak to działa? Reguła ceny maksymalizującej zysk zwana zasadą optymalnego narzutu na koszty krańcowe P Edp (1 Edp) MC elastyczność MC Współczynnik narzutu Edp/(1+Edp) -1, , , , , (1 ) 1* ,0 2,0 1,5 1,25 1,1 1,0 Cena

96 Ustalanie cen na podstawie kosztów pełnych często stosowane w praktyce gdzie: ATC to przeciętny koszt całkowity, m to narzut na cenę ponad koszt przeciętny ATC AVC AFC 96

97 JEDNAKŻE Optymalna cena i wielkość produkcji zależą od kosztów krańcowych a nie kosztów pełnych. 97

98 Koszty stałe zawarte w ATC nie mają wpływu na wybór optymalnej ceny i wielkości produkcji. Ponadto, procentowy narzut m zawarty w cenie powinien być funkcją elastyczności cenowej popytu a tu nie jest. 98

99 Przedsiębiorstwo, które stosuje stały narzut bez względu na elastyczność cenową, niepotrzebnie rezygnuje z części zysku. 99

100 Np. rzeczy (przedmioty) robione na zamówienie (zegarki, suknie ślubne) mają większy narzut niż przedmioty produkowane seryjnie. Mogą taki mieć ponieważ popyt na dobra nieseryjne (robione ręcznie) jest mniej elastyczny (nieelastyczny) w stosunku do popytu na rzeczy produkowane seryjnie. Zatem, metoda ustalania ceny na podstawie kosztów pełnych jest niezbyt dobra. 100

101 Przy ustalaniu cen na podstawie kosztów pełnych tak naprawdę istotne jest, w jakim stopniu naśladuje ona metodę wyznaczania ceny z wykorzystaniem zasady optymalnego narzutu na koszty krańcowe. Im bardziej naśladuje tym lepiej 101

102 Nawet jeśli przedsiębiorstwa nie stosują świadomie zasady optymalnego narzutu, to ich polityka cenowa może w rzeczywistości nawiązywać do tej właśnie zasady. 102

103 Na przykład, firma, która próbuje stosować różną wysokość narzutów opartych na kosztach pełnych, może w pewnym momencie dojść do ceny zapewniającej maksymalny zysk nie obliczając nawet elastyczności. Ale firma konkurencyjna, która utrzymuje cenę poniżej poziomu optymalnego, osiągnie mniejszy zysk i w końcu może wypaść z rynku. 103

104 Tak zwana naturalna selekcja ekonomiczna (eliminowanie firm mniej efektywnych) oznacza w konsekwencji, że na rynku utrzymują się przedsiębiorstwa, którym udało się osiągnąć maksymalne zyski. 104

105 Prawdą jednak jest to, że: W niektórych okolicznościach metoda ustalania cen na podstawie kosztów pełnych jest mniej kosztowna od metody ustalania cen na podstawie kosztów krańcowych. Estymacja cenowych elastyczności popytu konieczna do obliczenia optymalnej wysokości narzutu na koszty krańcowe jest nierzadko bardzo kosztowna. 105

106 Dyskryminacja cenowa 106

107 Dyskryminacja cenowa Dyskryminacja cenowa (różnicowanie cen) występuje gdy przedsiębiorstwo sprzedaje to samo dobro różnym klientom po różnych cenach. 107 Str.122

108 Dyskryminacja cenowa w praktyce Linie lotnicze: turyści niska cena, biznesmeni wysoka cena. Lekarze, prawnicy, konsultanci: różne stawki w zależności od rodzaju klienta. Subskrypcje na czasopisma naukowe: dla bibliotek i instytucji drogo, dla klienta indywidualnego taniej. Różnice w cenach ze względu na rodzaj odbiorcy: hurtownicy tanio, indywidualni drogo. 108 Str.122

109 Strategia dyskryminacji cenowej Istota dyskryminacji: koszty produkcji są takie same a im niższa elastyczność (popyt mniej wrażliwy) tym wyższe ceny. 109

110 Strategia dyskryminacji cenowej Aby przedsiębiorstwo mogło stosować politykę różnicowania cen muszą być spełnione dwa warunki: Przedsiębiorstwo musi umieć zidentyfikować poszczególne segmenty rynku ze względu na elastyczność. Segmenty rynku o różnych elastycznościach muszą być odizolowane od siebie w taki sposób by klient nie miał możliwości wyboru segmentu. 110

111 W jaki sposób przedsiębiorstwo maksymalizuje zysk za pomocą różnicowania cen? Za pomocą optymalnego narzutu na koszty. P Edp (1 Edp) MC P P Edp (1 Edp) MC D MC D Jeśli MC jest constans to różnice cen są wyłącznie konsekwencją różnicy elastyczności. 111

112 Zadanie Przedsiębiorstwo identyfikuje dwa segmenty rynkowe o różnych elastycznościach cenowych popytu wynoszących odpowiednio -5 oraz -3. Koszt krańcowy jest identyczny dla obu segmentów i wynosi 200j.p. Optymalny poziom cen wynosi. P= 250 i P= 300 P Edp (1 Edp) MC 112

113 zadanie Produkujemy samochody na rynek krajowy i zagraniczny. Równania popytu przyjmują następującą postać: P k = P z = MC k = MC z = Jakie są optymalne wielkości sprzedaży i poziomy cen? Czy otrzymane wyniki świadczą o optymalnej strategii cenowej zastosowanej na obu rynkach? Proszę obliczyć. 113

114 P k = ; MC k = MR= MC=MR = k = 200 sztuk P k = P k = j.p. P z = ; MC z = MR= MC=MR = z = 100 sztuk P z = P z = j.p. Dlaczego na rynku zagranicznym, pomimo większego kosztu krańcowego cena za sztukę jest niższa i na dodatek sprzedaje się mniej samochodów? Jedynym możliwym wytłumaczeniem takiej sytuacji jest to, że rynek zagraniczny charakteryzuje się wyższą elastycznością cenową popytu. Czy otrzymane wyniki świadczą o optymalnej strategii cenowej zastosowanej na obu rynkach? A można to udowodnić? 114

115 Żeby to udowodnić należy obliczyć elastyczności dla obu rynków. Rynek zagraniczny powinien uzyskać wyższy współczynnik Edp. Zapraszam do liczenia. 115

116 Z badania wynika, że rynek zagraniczny charakteryzuje się wyższą elastycznością cenową popytu (przy każdej cenie). Miejsce zerowe liczone dla dwóch miejsc po przecinku. Po uwzględnieniu wszystkich miejsc miejsce zerowe= Rysujemy obie krzywe popytu. Badamy elastyczność przy obu cenach dla obu rynków. Przy cenie Dla rynku krajowego Edp=2 Dla rynku zagranicznego Przy cenie Dla rynku krajowego , Edp=3, , Edp=1,5 Wyższa elastyczność przy obu cenach Dla rynku zagranicznego 2, Edp=2,4 116

117 zadanie W ciągu ostatnich pięciu lat sprzedaż biletów na mecze zawodowej drużyny koszykarskiej w pewnym mieście wzrosła o 30%, a przeciętna cena biletów zwiększyła się o 50%. Czy te zmiany wskazują na to, że krzywa popytu ma nachylenie dodatnie? NIE WYNIKA 117

118 zadanie Zarząd sieci sklepów spożywczych McPablo s Food Shops dokonał analizy tygodniowego popytu na swoje tradycyjne tacos na 53 rynkach lokalnych. Z analizy wynika, że: = P + 0,8A + 55pop + 800Pk = liczba tacos sprzedawanych przez jeden sklep w ciągu tygodnia A= wydatki na reklamę w danym regionie pop= liczba ludności w tym regionie (w tysiącach) Pk = przeciętna cena tacos pobierana przez konkurentów Ustalono, że dla typowego sklepu sieci McPablo s: P=1,50; A= 1000; pop=40; Pk=1 (peso) 118

119 Oblicz wielkość tygodniowej sprzedaży typowego sklepu McPablo s. pop podstawiamy 40 = ,50 + 0, = = 2400 Jaka jest obecnie elastyczność cenowa popytu na tacos? = P + 0,8A + 55pop + 800Pk Edp d dp p d p dp dp 1 d p 1 1 Edp= ,50/2400 więc Edp=-0,75 119

120 120 Jaka jest elastyczność popytu względem wydatków na reklamę? % % A wydatków na reklamę E A A A A A A E E= 0,8 1000/2400 więc E= 0,33 Zmiana wydatków na reklamę o 1% spowoduje zmianę w popycie o 0,33% = P + 0,8A + 55pop + 800Pk

121 Czy sieć McPablo s powinna podnieść ceny swoich tacos? Zdecydowanie tak (popyt jest nieelastyczny), zwiększy to utarg i zmniejszy koszty. 121

122 Ciężko było, ale zrobiliśmy rozdział 3 122

123 P.S. ZMIANA Δ oznacza relatywnie duże zmiany d nieskończenie małe zmiany x/ y sytuacja gdy na popyt oddziałuje wiele zmiennych wówczas właściwa jest pochodna cząstkowa 123

Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny?

Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny? Jak mierzyć reakcję popytu lub podaży na zmianę ceny? Oczywistym miernikiem jest nachylenie krzywych popytu i podaży Np. obniżka ceny o 1 zł każdorazowo powoduje zwiększenie popytu na kajzerki o 20 sztuk

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU

MIKROEKONOMIA. Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU Wykład 3 Mikroanaliza rynku 1 MIKROANALIZA RYNKU 1. POPYT Popyt (zapotrzebowanie) - ilość towaru, jaką jest skłonny kupić nabywca po ustalonej cenie rynkowej, dysponując do tego celu odpowiednim dochodem

Bardziej szczegółowo

Elastyczność cenowa i dochodowa popytu- pojęcie i zastosowanie. Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski 1. Instytut Nauk Ekonomicznych

Elastyczność cenowa i dochodowa popytu- pojęcie i zastosowanie. Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski 1. Instytut Nauk Ekonomicznych Elastyczność cenowa i dochodowa popytu- pojęcie i zastosowanie Dr Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski 1. Instytut Nauk Ekonomicznych Popyt elastyczny Prawo popytu mówi, ze zmiany ceny wywołują

Bardziej szczegółowo

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH

MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH MODELE STRUKTUR RYNKOWYCH ZADANIE. Mamy trzech konsumentów, którzy zastanawiają się nad nabyciem trzech rożnych programów komputerowych. Właściwości popytu konsumentów przedstawiono w następującej tabeli:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ.

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. Wykład 1 Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej 1 WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. PODEJMOWANIE OPTYMALNYCH DECYZJI NA PODSTAWIE ANALIZY MARGINALNEJ. 1. EKONOMIA MENEDŻERSKA ekonomia menedżerska

Bardziej szczegółowo

1) Granica możliwości produkcyjnych Krzywa transformacji jest to zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje ilościowe dwóch produktów, które gospodarka narodowa może wytworzyć w danym okresie przy

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Sylwia Machowska

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Sylwia Machowska KONKURENCJA DOSKONAŁA dr Sylwia Machowska Definicja Konkurencja doskonała jest modelem teoretycznym opisującym jedną z form konkurencji na rynku; cechą charakterystyczną konkurencji doskonałej w odróŝnieniu

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol

Mikroekonomia - Lista 11. Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Mikroekonomia - Lista 11 Przygotować do zajęć: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol, monopol pełny, duopol Konkurencja doskonała 1. Model konkurencji doskonałej opiera się na następujących

Bardziej szczegółowo

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ

Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane. Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ Popyt, podaż i wszystko co z Nimi związane Mgr Michał Ferdzyn SWSPiZ POPYT to zależność pomiędzy ilością dobra, którą chcą i mogą kupić konsumenci, a ceną tego dobra. Popyt jest przedstawiany za pomocą

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt)

Nazwisko i Imię zł 100 zł 129 zł 260 zł 929 zł 3. Jeżeli wraz ze wzrostem dochodu, maleje popyt na dane dobro to jest to: (2 pkt) Nazwisko i Imię... Numer albumu... A 1. Utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji nazywana jest: (2 pkt) ujemnym przepływem pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Metody ustalania cen. Inną metodą jest ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji (koszty przeciętne całkowite) formuła koszt plus.

Metody ustalania cen. Inną metodą jest ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji (koszty przeciętne całkowite) formuła koszt plus. Metody ustalania cen Ustalanie ceny na podstawie jednostkowych kosztów produkcji y produkcji stanowią bardzo istotny element rachunku ekonomicznego firmy, gdyż informują o wartości zużytych przez firmę

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK EKONOMICZNY. dr Sylwia Machowska

KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK EKONOMICZNY. dr Sylwia Machowska KOSZTY, PRZYCHODY, WYNIK EKONOMICZNY dr Sylwia Machowska 1 NIE MA DZIAŁAŃ BEZ KOSZTÓW Koszty stanowią zawsze punkt wyjścia myślenia ekonomicznego dlatego, że każde działanie podmiotów jest związane z ponoszeniem

Bardziej szczegółowo

wielkosci czynnika popytu dobra wielkosci ceny popytu na dobrox popytu ceny

wielkosci czynnika popytu dobra wielkosci ceny popytu na dobrox popytu ceny ELASTYCZNOŚCI POPYTU: Elastyczności i podaży 1. cenowa elastyczność mierzy, o ile procent zmieni się wielkość pod wpływem jednoprocentowej zmiany dobra lub usługi 2. dochodowa elastyczność mierzy, o ile

Bardziej szczegółowo

Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie

Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Katedra Badań Operacyjnych, Finansów i Zastosowań Informatyki Presentation is based on: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html

Bardziej szczegółowo

5. Teoria Podaży i Popytu - Popyt

5. Teoria Podaży i Popytu - Popyt 5. Teoria Podaży i Popytu - Popyt Popyt na dobro maleje względem ceny (o ile dobro jest tak zwane normalne, a nie luksusowe). Zakładamy że firma ustala cenę danego dobra p, która obowiązuje wszędzie. Niech

Bardziej szczegółowo

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność:

3. O czym mówi nam marginalna (krańcowa) produktywność: Ʊ1. 诲眤诲眤眪 眪 Zbiór produkcyjny: a) to zbiór wszystkich nakładów czynników produkcji, b) wykazuje możliwe techniki wytwarzania, c) pokazuje techniczne możliwości, d) poprawne są odpowiedzi a, c, e) poprawne

Bardziej szczegółowo

Elastyczność. Krzysztof Kołodziejczyk, PhD

Elastyczność. Krzysztof Kołodziejczyk, PhD Elastyczność Krzysztof Kołodziejczyk, PhD https://flic.kr/p/j4fg3d Agenda 1. Dostosowania wielkości popytu i podaży do zmian cen i dochodów (elastyczne, nieelastyczne) 2. Wskaźniki Ep i Edp i ich interpretacja

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie z Rozdziału 6: Koszt opodatkowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Powtórzenie z Rozdziału 6: Koszt opodatkowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 8 Koszt opodatkowania R I N C I L E O F MICROECONOMIC F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint lides by Ron Cronovich 2007 Thomson outh-western, all rights reserved W tym rozdziale

Bardziej szczegółowo

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji

5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji 5. Teoria Popytu. 5.1 Różne Rodzaje Konkurencji a. Konkurencja doskonała Producenci sprzedają nierozróżnialne towary, e.g. zboże pierwszej klasy. Zakładamy że jest dużo producentów, a żaden nie ma wpływu

Bardziej szczegółowo

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ.

MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. Wykład 4 Konkurencja doskonała i monopol 1 MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ. EFEKTYWNOŚĆ RYNKU. MONOPOL CZYSTY. KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA. 1. MODEL KONKURENCJI DOSKONAŁEJ W modelu konkurencji doskonałej

Bardziej szczegółowo

Zachowanie monopolistyczne - dyskryminacja cenowa

Zachowanie monopolistyczne - dyskryminacja cenowa Zachowanie monopolistyczne - dyskryminacja cenowa Dotychczas analizowaliśmy monopolistę, który dyktował wspólną cenę dla wszystkich konsumentów Z dyskryminacją cenową mamy do czynienia wtedy, gdy różne

Bardziej szczegółowo

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Wstęp: scenariusz. Przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 14 rzedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska

MECHANIZM RYNKOWY. dr Sylwia Machowska MECHANIZM RYNKOWY dr Sylwia Machowska 1 Plan wykładu Rynek Popyt, wielkość popytu, prawo popytu Podaż, wielkość podaży, prawo podaży Równowaga rynkowa 2 Rynek 3 Rynek Rynek to proces wzajemnego oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Negatywne skutki monopolu

Negatywne skutki monopolu Negatywne skutki monopolu Strata dobrobytu społecznego z tytułu: (1) mniejszej produkcji i wyższej ceny (2) kosztów poszukiwania renty, które ponoszą firmy w celu osiągnięcia monopolistycznej pozycji na

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Monopol Monopol Jeden sprzedawca. Krzywa popytu jaką napotyka monopolista (opadająca) to krzywa popytu rynkowego. Monopolista może zmienić cenę rynkową produktu dostosowując

Bardziej szczegółowo

JEDNOCZYNNIKOWA i DWUCZYNNIKOWA FUNKCJA PRODUKCJI

JEDNOCZYNNIKOWA i DWUCZYNNIKOWA FUNKCJA PRODUKCJI JEDNOCZYNNIKOWA i DWUCZYNNIKOWA FUNKCJA PRODUKCJI Zadanie 1: Uzupełnij tabelę, gdzie: TP produkt całkowity AP produkt przeciętny MP produkt marginalny L nakład czynnika produkcji, siła robocza (liczba

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa

Dyskryminacja cenowa Dyskryminacja cenowa Ceny liniowe za każdą jednostkę dla każdego nabywcy w każdych warunkach ustala się jednakową cenę - jednolita stawka żądana jest za jednostkę produktu niezależnie od jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii ELASTYCZNOŚCI W EKONOMII

Podstawy ekonomii ELASTYCZNOŚCI W EKONOMII Podstawy ekonomii ELASTYCZNOŚCI W EKONOMII Elastyczność cenowa popytu Elastyczność cenowa podaŝy Opracowanie: dr Tomasz Taraszkiewicz Elastyczność cenowa popytu Elastyczność względna zmiana zmiennej zaleŝnej

Bardziej szczegółowo

2.1. Charakterystyka elastyczności popytu

2.1. Charakterystyka elastyczności popytu 13 2.ELASTYCZNOŚCI POPYTU Aby zmierzyć siłę i kierunek oddziaływania czynników kształtujących popyt stosuje się różnego rodzaju mierniki. Do najpopularniejszych należą elastyczności popytu, które mierzą

Bardziej szczegółowo

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO

WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO WAŻNE ZAGADNIENIA NA MIKRO KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH (zwiększanie produkcji jednego dobra nie jest możliwe bez zmiany produkcji drugiego dobra) krzywa możliwości produkcyjnych pokazuje możliwości

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty

Ekonomia. Wykład dla studentów WPiA. Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Ekonomia Wykład dla studentów WPiA Wykład 5: Firma, produkcja, koszty Popyt i podaż kategorie rynkowe Popyt i podaż to dwa słowa najczęściej używane przez ekonomistów Popyt i podaż to siły, które regulują

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku Maksymalizacja zysku Na razie zakładamy, że rynki są doskonale konkurencyjne Firma konkurencyjna traktuje ceny (czynników produkcji oraz produktów jako stałe, czyli wszystkie ceny są ustalane przez rynek

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena

Temat Rynek i funkcje rynku. Elementy rynku. Rynek. Popyt i podaż. Cena - pieniężny wyraz wartości. Popyt Podaż Cena Temat i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. opyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży 5.

Bardziej szczegółowo

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski

Podaż firmy. Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski odaż firmy Zakładamy, że firmy maksymalizują zyski Inne cele działalności firm: Maksymalizacja przychodów Maksymalizacja dywidendy Maksymalizacja zysków w krótkim okresie Maksymalizacja udziału w rynku

Bardziej szczegółowo

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A)

5. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A) 1. Na rynku pewnego dobra działają dwie firmy, które zachowują się zgodnie z modelem Stackelberga. Firmy ponoszą stałe koszty krańcowe równe 24. Odwrócona linia popytu na tym rynku ma postać: P = 480-0.5Q.

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 3: Popyt Podstawowe pojęcia: rynek, popyt, krzywa popytu, prawo popytu, efekt snobizmu, efekt Veblena, cena maksymalna i minimalna, zmiana popytu, dobro Griffena, dobra

Bardziej szczegółowo

Ekonomia menedżerska. Koszty funkcjonowania decyzje managerskie. Prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii

Ekonomia menedżerska. Koszty funkcjonowania decyzje managerskie. Prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Ekonomia menedżerska Koszty funkcjonowania decyzje managerskie Prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Kluczowe pojęcia: v Przychody, koszty i zysk przedsiębiorstwa v Koszty księgowe i ekonomiczne v

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia

Mikroekonomia II Semestr Letni 2014/2015 Ćwiczenia 4, 5 & 6. Technologia Mikroekonomia II 050-792 Semestr Letni 204/205 Ćwiczenia 4, 5 & 6 Technologia. Izokwanta produkcji to krzywa obrazująca różne kombinacje nakładu czynników produkcji, które przynoszą taki sam zysk. P/F

Bardziej szczegółowo

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania:

Rynki i konkurencja. Siły rynkowe czyli popyt i podaż. W tym rozdziale odpowiemy na pytania: 4 Siły rynkowe czyli popyt i podaż R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna Konkurencja monopolistyczna Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Prezentacja oparta na: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html Cechy: Wielu sprzedawców Zróżnicowane produkty

Bardziej szczegółowo

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI

Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI Decyzje konsumenta I WYBIERZ POPRAWNE ODPOWIEDZI 1. Dobrami podrzędnymi nazywamy te dobra: a. które nie mają bliskich substytutów b. na które popyt maleje w miarę wzrostu dochodów konsumenta, przy pozostałych

Bardziej szczegółowo

Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie

Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie Elastyczność popytu i podaży i jej zastosowanie Dr. Anna Kowalska-Pyzalska Insitute of Computer Science & Management/ Chair of Economy Presentation is based on: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html

Bardziej szczegółowo

4. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A)

4. Utarg krańcowy (MR) można zapisać jako: A) 1. Rozważmy rynek doskonale konkurencyjny w długim okresie. Funkcja kosztu całkowitego pojedynczej firmy jest następująca: TC = 1296q 2 + 1369 dla q > 0 oraz TC = 0 dla q = 0. Wszystkie firmy są identyczne.

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję:

Bardziej szczegółowo

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade

J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade Jan J. Michałek (wersja uproszczona) J.Brander i P.Krugman (1983): A Reciprocal Dumping Model of International Trade - jakie

Bardziej szczegółowo

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk

MONOPOL. dr Krzysztof Kołodziejczyk MONOPOL dr Krzysztof Kołodziejczyk https://flic.kr/p/fd2sei Agenda 1. Popyt 2. Równowaga monopolu 3. Cena monopolowa 4. Opłacalność produkcji 5. Podaż 6. Dyskryminacja cenowa Monopol słowa kluczowe cenodawca

Bardziej szczegółowo

12. Funkcja popytu jest liniowa. Poniższa tabela przedstawia cztery punkty na krzywej popytu:

12. Funkcja popytu jest liniowa. Poniższa tabela przedstawia cztery punkty na krzywej popytu: 1. Dla której z poniższych funkcji popytu elastyczność cenowa popytu jest równa -1 i jest stała na całej długości krzywej popytu? A) Q = -5 + 10 B) Q = 40-4 C) Q = 30000-1 D) Q = 2000-2 E) Q = 100-3 F)

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA

KONKURENCJA DOSKONAŁA KONKURENCJA DOSKONAŁA Bez względu na rodzaj konkurencji, w jakiej uczestniczy firma, jej celem gospodarowania jest maksymalizacja zysku (minimalizacja straty) w krótkim okresie i maksymalizacja wartości

Bardziej szczegółowo

5. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 122-7P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi:

5. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 122-7P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi: 1. Na oligopolistycznym rynku istnieje 8 firm, które zachowują się zgodnie z modelem Cournota (jednoczesne ustalanie ilości). Wszystkie firmy ponoszą takie same koszty krańcowe, równe 12 zł od jednostki

Bardziej szczegółowo

8. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 356-3P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi:

8. Jeśli funkcja popytu na bilety do kina ma postać: q = 356-3P, to całkowity utarg ze sprzedaży biletów jest maksymalny, gdy cena wynosi: 1. rzedsiębiorstwo posiada dwa zakłady. Funkcja popytu rynkowego dana jest równaniem: = 46080-4Q, gdzie Q - produkcja całego rynku. Funkcja kosztu całkowitego pierwszego i drugiego zakładu jest następująca:

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk

KONKURENCJA DOSKONAŁA. dr Krzysztof Kołodziejczyk KONKURENCJA DOSKONAŁA dr Krzysztof Kołodziejczyk Agenda 1. Popyt 2. Równowaga przedsiębiorstwa 3. Opłacalność (rentowność) produkcji 4. Podaż (powyżej poziomu zamknięcia) Konkurencja doskonała słowa kluczowe

Bardziej szczegółowo

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne

6. Teoria Podaży Koszty stałe i zmienne 6. Teoria Podaży - 6.1 Koszty stałe i zmienne Koszty poniesione przez firmę zwykle są podzielone na dwie kategorie. 1. Koszty stałe - są niezależne od poziomu produkcji, e.g. stałe koszty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki

Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Teoria wyboru konsumenta (model zachowań konsumenta) Gabriela Przesławska Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Polityki Gospodarczej Analiza postępowania konsumenta może być prowadzona

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

8. WYBRANE ZASTOSOWANIA MODELI EKONOMETRYCZNYCH

8. WYBRANE ZASTOSOWANIA MODELI EKONOMETRYCZNYCH 39 8. WYBRANE ZASTOSOWANIA MODELI EKONOMETRYCZNYCH 8.1. Funkcje popytu i elastyczności popytu 8.1.1. Czynniki determinujące popyt i ich wpływ Załóżmy, że hipoteza ekonomiczna dotycząca kształtowania się

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa

Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Mikroekonomia -Ćwiczenia Ćwiczenia 4: Podaż i równowaga rynkowa Podstawowe pojęcia: rynek, podaż, krzywa podaż, prawo podaż, cena równowagi, cena maksymalna i minimalna, zmiana podaż dr inż. Anna Kiełbus

Bardziej szczegółowo

88. Czysta stopa procentowa. 89. Rynkowa (nominalna) stopa procentowa. 90. Efektywna stopa procentowa. 91. Oprocentowanie składane. 92.

88. Czysta stopa procentowa. 89. Rynkowa (nominalna) stopa procentowa. 90. Efektywna stopa procentowa. 91. Oprocentowanie składane. 92. 34 Podstawowe pojęcia i zagadnienia mikroekonomii 88. zysta stopa procentowa zysta stopa procentowa jest teoretyczną ceną pieniądza, która ukształtowałaby się na rynku pod wpływem oddziaływania popytu

Bardziej szczegółowo

dany produkt Rynek, rynek konkurencyjny Dobra: substytucyjne i komplementarne Prawo popytu Plan i krzywa popytu rynek pracy, aukcja internetowa,

dany produkt Rynek, rynek konkurencyjny Dobra: substytucyjne i komplementarne Prawo popytu Plan i krzywa popytu rynek pracy, aukcja internetowa, Rynek, rynek konkurencyjny Dobra: substytucyjne i komplementarne Prawo popytu Plan i krzywa popytu -Pyzalska ttp://wwwswlearningcom/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_microhtml dany produkt na wyspecjalizowanym

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Rachunek Różniczkowy

Rachunek Różniczkowy Rachunek Różniczkowy Sąsiedztwo punktu Liczby rzeczywiste będziemy teraz nazywać również punktami. Dla ustalonego punktu x 0 i promienia r > 0 zbiór S(x 0, r) = (x 0 r, x 0 ) (x 0, x 0 + r) nazywamy sąsiedztwem

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu

Lista 7 i 8 Zysk księgowy i alternatywny Koszty alternatywne Koszty i utargi krańcowe Koszty produkcji w krótkim i długim okresie czasu Zadanie 1. Pan Smith prowadzi prywatny biznes. W ubiegłym roku jego utarg wyniósł 55000, a koszty bezpośrednie 27000. Kapitał finansowy włożony w działalność zakładu wynosił przez cały rok 25000. Stopa

Bardziej szczegółowo

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz Goczek. Uniwersytet Warszawski Dr Łukasz Goczek Uniwersytet Warszawski Wpływ podatków na podaż i popyt Co decyduje, kto naprawdę ponosi ciężar podatku Koszty i korzyści wynikające z podatków i dlaczego podatki nakładają koszt, który

Bardziej szczegółowo

P R I N C I P L E S O F

P R I N C I P L E S O F 4 Siły rynkowe czyli popyt i podaż P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights

Bardziej szczegółowo

Oligopol wieloproduktowy

Oligopol wieloproduktowy Oligopol wieloproduktowy Do tej pory zakładali adaliśmy, że e produkty sąs identyczne (homogeniczne) W rzeczywistości ci produkty sprzedawane przez firmy nie są doskonałymi substytutami. W większo kszości

Bardziej szczegółowo

Monopol statyczny. Problem monopolisty: Π(q) = p(q)q c(q)

Monopol statyczny. Problem monopolisty: Π(q) = p(q)q c(q) Monopol Jest jedna firma Sama ustala cenę powyżej kosztu krańcowego Zyski nadzwyczajne (największe osiągalne) Stoi przed podobnymi ograniczeniami co firmy doskonale konkurencyjne: -Ograniczenia technologiczne

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II

Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II Mikroekonomia II: Kolokwium, grupa II Prowadząca: Martyna Kobus 2012-06-11 Piszemy 90 minut. Sprawdzian jest za 70 punktów. Jest 10 pytań testowych, każde za 2 punkty (łącznie 20 punktów za test) i 3 zadania,

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Minimalizacja Kosztów

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Minimalizacja Kosztów 010 W. W. Norton & Company, Inc. Minimalizacja Kosztów Minimalizacja Kosztów Przedsiębiorstwo minimalizuje koszty, jeśli produkuje daną wielkość produkcji y 0 według najmniejszych możliwych kosztów. c(y)

Bardziej szczegółowo

Ekonomia menedżerska analiza marginalna. Prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii

Ekonomia menedżerska analiza marginalna. Prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Ekonomia menedżerska analiza marginalna Prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Podejmowanie decyzji optymalnych na podstawie analizy marginalnej Przyczyny konfliktu: Rozbieżne zdania pomiędzy koncesjodawcą

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza wykład 3

Rachunkowość zarządcza wykład 3 Rachunkowość zarządcza wykład 3 Czym będziemy się zajmować na dzisiejszych zajęciach? Analiza progu rentowności Ilościowy i wartościowy próg rentowości Marża brutto, strefa bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna

Bardziej szczegółowo

MONOPOL. dr Sylwia Machowska - Okrój

MONOPOL. dr Sylwia Machowska - Okrój MONOPOL dr Sylwia Machowska - Okrój MONOPOL PEŁNY (absolutny, czysty, doskonały) to forma rynku wykluczająca wszelką konkurencję produkcja zdominowana jest przez jedno przedsiębiorstwo, a wytwarzany produkt

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA. mgr Maciej Szczepankiewicz. Katedra Nauk Ekonomicznych. semestr zimowy 2015/2016

MIKROEKONOMIA. mgr Maciej Szczepankiewicz. Katedra Nauk Ekonomicznych. semestr zimowy 2015/2016 MIKROEKONOMIA semestr zimowy 2015/2016 mgr Maciej Szczepankiewicz Katedra Nauk Ekonomicznych Kontakt E: maciej@szczepankiewicz.net Dyżury: Wtorek 12-13.30 nieparzyste 10.15-11.45 parzyste Środa 13.15-14.45

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i jej zastosowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Elastyczność i jej zastosowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 5 Elastyczność i jej zastosowania R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (dla przypadku gospodarki zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego PKB jako miara dobrobytu Produkcja w gospodarce

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ POPYT SZTYWNY DOCHODOWA ELASTYCZNOŚC POPYTU POPYT DOSKONALE ELASTYCZNY. e p P

ELASTYCZNOŚĆ POPYT SZTYWNY DOCHODOWA ELASTYCZNOŚC POPYTU POPYT DOSKONALE ELASTYCZNY. e p P Cena LASTYCZNOŚĆ Informuje o wielkości zmiany jednej wielkości w reakcji na zmianę innej wielkości Współczynnik elastyczności cenowej popytu informuje o sile reakcji konsumenta na zmieniającą się cenę

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej)

Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Makroekonomia 1 Wykład 5: Model klasyczny gospodarki (zamkniętej) Gabriela Grotkowska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Produkcja w gospodarce Mierzyć już umiemy, teraz: wyjaśniamy!!

Bardziej szczegółowo

Mikroekonomia. Wykład 4

Mikroekonomia. Wykład 4 Mikroekonomia Wykład 4 Ekonomia dobrobytu Na rynku doskonale konkurencyjnym, na którym występuje dwóch konsumentów scharakteryzowanych wypukłymi krzywymi obojętności, równowaga ustali się w prostokącie

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Popyt Własności Funkcji Popytu Statyka porównawcza funkcji popytu pokazuje jak zmienia się funkcja popytu x 1 *(p 1,p 2,y) i x 2 *(p 1,p 2,y) gdy zmianie ulegają ceny

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 1. Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach):

LEKCJA 1. Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach): Uniwersytet Warszawski Mikroekonomia zaawansowana Studia zaoczne dr Olga Kiuila LEKCJA 1 MODELE RYNKOWE Konkurencja doskonała (w całej gospodarce nie jest możliwa, lecz na wybranych rynkach): - Typowa

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności Próg rentowności ( literaturze przedmiotu spotyka się również określenia: punkt równowagi, punkt krytyczny, punkt bez straty punkt zerowy) jest to taki punkt, w którym jednostka

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE OPTYMALNA STRUKTURA PRODUKCJI Na podstawie: J. Wermut, Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 2013 1 DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE Decyzje krótkookresowe to takie, które dotyczą

Bardziej szczegółowo

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma

Monopol. Założenia. Skąd biorą się monopole? Jedna firma Założenia Jedna firma Monopol Siłą rzeczy musi ona sama ustalić cenę Cena rynkowa zależy od ilości sprzedawanej przez firmę Produkt nie posiada substytuty Dużo kupujących (krzywa popytu opadająca) Istnieją

Bardziej szczegółowo

Równowaga rynkowa. Równowaga rynkowa: ilustracja graficzna. Nierównowaga rynkowa: nadwyżka dobra. Nierównowaga rynkowa: niedobór dobra

Równowaga rynkowa. Równowaga rynkowa: ilustracja graficzna. Nierównowaga rynkowa: nadwyżka dobra. Nierównowaga rynkowa: niedobór dobra Równowaga rynkowa Cena unkt r Ilość Cena i ilość Cena (cena czyszcząca rynek): cena, przy której wielkość zapotrzebowania jest równa ilości oferowanej. Nierównowaga rynkowa: niedobór dobra Cena rynkowa

Bardziej szczegółowo

Zachowania monopolistyczne

Zachowania monopolistyczne Zachowania monopolistyczne 1. The Mall Street Journal rozważa rozszerzenie swoich usług na wysyłanie swoich artykułów przez e- mail do czytelników. Zamówione badania marketingowe wskazują istnienie dwóch

Bardziej szczegółowo

Scenariusz. Elastyczność i jej zastosowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Scenariusz. Elastyczność i jej zastosowania. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 5 Elastyczność i jej zastosowania R I N C I L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W oweroint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 8. Miara wielkości barier wejścia na rynek = różnica między ceną dla której wejście na rynek nie następuje a min AC.

LEKCJA 8. Miara wielkości barier wejścia na rynek = różnica między ceną dla której wejście na rynek nie następuje a min AC. LEKCJA 8 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Miara wielkości barier wejścia na rynek = różnica między ceną dla której wejście na rynek nie następuje a min AC. Na wysokość barier wpływ mają: - korzyści skali produkcji,

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania:

Konkurencja monopolistyczna. W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na pytania: 17 Konkurencja monopolistyczna P R I N C I P L E S O F MICROECONOMICS F O U R T H E D I T I O N N. G R E G O R Y M A N K I W PowerPoint Slides by Ron Cronovich 2007 Thomson South-Western, all rights reserved

Bardziej szczegółowo

Zadania z ekonomii matematycznej Teoria konsumenta

Zadania z ekonomii matematycznej Teoria konsumenta Paweł Kliber Zadania z ekonomii matematycznej Teoria konsumenta Zad Dla podanych niżej funcji użyteczności: (a u (x x = x + x (b u (x x = x x (c u (x x = x x (d u (x x = x x 4 (e u (x x = x + x = x + x

Bardziej szczegółowo

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Leon Walras

Historia ekonomii. Mgr Robert Mróz. Leon Walras Historia ekonomii Mgr Robert Mróz Leon Walras 06.12.2016 Leon Walras (1834 1910) Jeden z dwóch ojców neoklasycznej mikroekonomii (drugim Marshall) Nie był tak dobrym matematykiem jak niektórzy inni ekonomiści

Bardziej szczegółowo

Popyt rynkowy. Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności

Popyt rynkowy. Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności Popyt rynkowy Wyprowadzenie funkcji popytu z funkcji uŝyteczności Zadanie 1 (*) Jak zwykle w tego typu zadaniach darujmy sobie tworzenie sztucznych przykładów i będziemy analizować wybór między dwoma dobrami

Bardziej szczegółowo

Dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska. EKONOMIA wykład dla doktorantów WPiA

Dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska. EKONOMIA wykład dla doktorantów WPiA Dr hab. prof. UW Urszula Sztanderska EKONOMIA wykład dla doktorantów WPiA WYKŁAD 5 FIRMA, PRODUKCJA, KOSZTY Popyt i podaż kategorie rynkowe Popyt i podaż to dwa słowa najczęściej używane przez ekonomistów

Bardziej szczegółowo

Ryszard Rapacki, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak

Ryszard Rapacki, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak Struktury rynku a optymalne decyzje w przedsiębiorstwie Ryszard Rapacki, Piotr Maszczyk, Mariusz Próchniak Program MBA-SGH VI edycja PORÓWNANIE STRUKTUR RYNKU Cecha Struktura rynku Konkurencja doskonała

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Zadania ćw.6 (Krzyż Keynesowski) 20 marca Zadanie 1. Wyznacz funkcję oszczędności, jeśli funkcja konsumpcji opisana jest wzorem:

Zadania ćw.6 (Krzyż Keynesowski) 20 marca Zadanie 1. Wyznacz funkcję oszczędności, jeśli funkcja konsumpcji opisana jest wzorem: Zadanie 1. Wyznacz funkcję oszczędności, jeśli funkcja konsumpcji opisana jest wzorem: a) C=120 + 0,8Y b) C=0,95Y + 10 c) C=4/5Y Zadanie 2. Dla jakiej wielkości dochodu (Y) nie będą występować żadne oszczędności

Bardziej szczegółowo

Inwestycje (I) Konsumpcja (C)

Inwestycje (I) Konsumpcja (C) Determinanty dochodu narodowego Zadanie 1 Wypełnij podaną tabelę, wiedząc, że wydatki konsumpcyjne stanowią 80% dochody narodowego, inwestycje są wielkością autonomiczną i wynoszą 1.000. Produkcja i dochód

Bardziej szczegółowo