SZKOLNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA"

Transkrypt

1 SZKOLNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA Szkolenie instruktażowe dla kadry dydaktycznej w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa w szkole. Szkolny system interwencji Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych Sytuacje wymagające powiadomienia policji Sytuacji kryzysowe rozwiązywane wewnątrzszkolnie Podstawy prawne DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK: Zna i potrafi zastosować niezbędne procedury w sytuacji kryzysowej Zna i potrafi odwołać się do odpowiedniej podstawy prawnej Posiada komplet wiedzy zabezpieczającej jego i ucznia w sytuacji kryzysowej

2 ELEMENTY COACHINGU W DYDAKTYCE Kto pyta nie błądzi! Dobrymi radami piekło jest wybrukowane! Stare przysłowia niosą ze sobą niedocenianą prawdę! Jak wykorzystać pytania do poprawy relacji, wzrostu efektywności oddziaływań na ucznia i rodzica? Czym zastąpić udzielanie rad i instruktaży? Jak podzielić odpowiedzialność za efekty współpracy? - pojęcia związane z coachingiem - narzędzia i modele coachingowe - zastosowanie coachingu w dydaktyce - strategie zadawania pytań - zdiagnozuje i zrozumie pojęcia z dziedziny coachingu - potrafi zastosować skuteczne narzędzia i modele coachingowe - potrafi sprawnie korzystać ze strategii zadawania pytań w rozmowie z uczniem i rodzicem

3 TEAM BUILDING CZYLI GRUPA TO NIE SUMA JEDNOSTEK Szkolenie warsztatowe scalające zespół pracowników, dające przestrzeń do budowania relacji oraz motywacji do pracy w zespole. GŁÓWNE ELEMENTY SZKOLENIA TO: Zespół a grupa Cechy efektywnego zespołu Etapy rozwoju zespołu Zaufanie jako fundament skutecznej pracy w grupie Role zespołowe i procesy grupowe w zespole Emocje a rozwój zespołu Czynniki wspierające rozwój zespołu Komunikacja w zespole Zadania zespołu a jego rozwój Rola lidera w budowaniu zespołu Cel jako narzędzie rozwoju zespołu DZIĘKI SZKOLENIU UCZESTNIK: Potrafi zdiagnozować siebie i innych pod kątem predyspozycji współpracy w zespole Rozumie konieczność budowania zespołu opartego na zaufaniu Posiada umiejętność kreowania relacji Zna i rozumie znaczenie emocji dla efektywności zespołu Zna i potrafi zastosować style kierowania zespołem Rozumie istotę i wagę budowania zaufania Szkolenie ma charakter wyjazdowy połączony z rozrywkowym elementem lokalnej turystyki.

4 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Proste? Więc dlaczego tak często napotykamy opór w komunikacji? Ulegamy barierom? Napotykamy opór i niezrozumienie? Co decyduje o skutecznej komunikacji? W jaki sposób znacząco tą skuteczność podnieść? O czym zawsze należy pamiętać, a co wyrzucić ko kosza raz na zawsze? Nauka skutecznej komunikacji to być może najważniejsza inwestycja na jaką powinieneś sobie pozwolić! - pojęcia związane z komunikacją - typy i rodzaje komunikacji - elementy zaburzające skuteczność komunikacji - fundamenty skutecznej komunikacji: Komunikat JA, informacja zwrotna, strategie zadawania pytań, aktywne słuchanie - zna i rozumie pojęcia dotyczące komunikacji - zna i rozpoznaje typy i rodzaje komunikatów - potrafi definiować, wskazywać i eliminować elementy utrudniające komunikację - używa narzędzi skutecznej komunikacji takich jak: Komunikat JA, informacja zwrotna, aktywne słuchanie, strategie zadawania pytań

5 KOMUNIKACJA ASERTYWNA Asertywność to mówienie NIE! to najpopularniejsza definicja pojęcia. Tymczasem komunikacja asertywna to bezcenna umiejętność troski o siebie, swoje prawa i granice z jednoczesnym poszanowaniem praw i granic drugiej osoby. To skuteczne osiąganie celów i zamierzeń w całkowitej zgodzie ze sobą i pełnym poszanowaniu innych. Buduj postawę asertywną w sobie, a nie będziesz musiał uczyć się technik i narzędzi. - pojęcia związane z asertywnością - związki asertywności z komunikacją - budowanie postawy asertywnej - zastosowanie narzędzi asertywnych we wzmacnianiu postawy asertywnej - zna i rozumie pojęcia związane z asertywnością - potrafi dostrzec i wykorzystać elementy asertywności w komunikacji interpersonalnej - buduje w sobie postawę asertywna wspieraną narzędziami i technikami asertywnej komunikacji

6 MARZENIA W FUNKCJI CELÓW CZYLI DOSTAJESZ ZAWSZE TO CO CHCESZ Kiedy słyszymy zdanie: Nie powiem Ci o swoim marzeniu bo się nie spełni, na usta pcha się odpowiedź: jeśli mi nie opowiesz to na pewno się nie spełni!. Konstruowanie marzeń w funkcji celu to jedyny skuteczny sposób na ich spełnianie! Pozwól sobie osiągnąć wszystko, zarządzaj marzeniami i decyduj o ich spełnianiu! Nie zrzucaj ich ciężaru na przypadek lub zdarzenia losowe. Zadbaj o swoje marzenia samodzielnie! - definicje i pojęcia celu - zadziwiające funkcje podświadomości - marzenia w funkcji S.M.A.R.T. - skuteczne metody realizacji celu - zna i rozumie definicje i pojęcia związane z realizacją celów - zna i rozumie funkcje ludzkiej podświadomości wpływające na realizacje zamierzeń - potrafi konstruować cele i marzenia zgodnie z S.M.A.R.T. - zna i potrafi zastosować skuteczne techniki realizacji własnych zamierzeń

7 ZARZĄDZANIE POPRZEZ RELACJE Style kierowania ludźmi Zarządzanie zasobami ludzkimi Typy przywództwa Serio? A dlaczego nie zarządzanie poprzez liderstwo? Wskazywanie kierunku, moderacja celów, określanie ścieżki rozwoju. Zarządzanie to relacje, zaufanie, lojalność, odpowiedzialność za wspólny sukces. Pozwól swoim pracownikom pokochać ich pracę i uzależnić się od relacji ze swoim szefem. Niech każdy poniedziałek będzie wyczekiwany przez nich z utęsknieniem, a piątek powodem do depresji. - pojęcia związane z budowaniem relacji w biznesie - techniki budowania zespołu - strategie zarządzania oparte na relacjach - zastosowanie koncepcji budowania relacji w zarządzaniu - pozna i zrozumie pojęcia związane z budowaniem relacji - będzie umiał zastosować techniki budowania zespołu oparte na relacjach - pozna i zastosuje strategie zarządzania relacjami - pozna i zrozumie korzyści płynące z budowania relacji w biznesie

8 INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY Z GRUPĄ światem rządzi rozum! Czy na pewno? Z jakiego powodu sukces osiągają często osoby, które w szkole wyniki miały najwyżej przeciętne? Czy jedynie wiedza i umiejętności gwarantują awans, karierę i pieniądze? A może jest jeszcze cos co ma większe znaczenie? Inteligencja emocjonalna pozwala nam tworzyć relacje, wywierać korzystny wpływ na siebie w kontekście innych, skutecznie osiąga własne cele. Naucz się korzystać z potęgi emocji w relacjach. Zbuduj relacje poprzez wykorzystanie największej siły międzyludzkiej czyli siły płynącej z emocji. - definicje inteligencji emocjonalnej - emocje i ich zastosowanie - strategie zarządzania emocjami - zastosowanie strategii zarządzania emocjami - korzyści i zagrożenia płynące z emocjonalności - pozna i zrozumie istotę inteligencji emocjonalnej - nauczy się nazywać i definiować emocje własne i innych osób - pozna i zacznie stosować strategie zarządzania emocjami - pozna zastosowania strategii - zrozumie korzyści i zagrożenia płynące z emocjonalności

9 TECHNIKI IMPROWIZACJI W PRACY Z GRUPĄ Spotykasz na co dzień sytuacje wymagające natychmiastowej reakcji? Doświadczasz dynamicznych zmian wymagających spontaniczności i rozwiązań nietypowych? Techniki improwizacji pozwalają otworzyć nasz umysł na to co nowe i nieznane. Naucz się spontanicznie reagować na zmiany, szybko i skutecznie dostosowywać swoje zachowanie bez szczegółowej analizy. Błyskawiczna reakcja to często zyskanie przewagi lub unikniecie straty. Bądź szybki, błyskotliwy i nieprzewidywalny. - teoria improwizacji - geneza technik improwizacyjnych - rodzaje improwizacji - ćwiczenia improwizacyjne uwalniające spontaniczność - gry improwizacyjne stymulujące kreatywność - zastosowanie improwizacji w pracy zawodowej - zna i rozumie pojęcie improwizacji - stosuje ćwiczenia improwizacyjne w celu pobudzania spontaniczności własnej oraz innych - zna i potrafi wykorzystać gry improwizacyjne do stymulowania kreatywności - rozumie możliwości zastosowania improwizacji w sytuacjach zawodowych

10 TECHNIKI KREATYWNE W PRACY Z GRUPĄ W jaki sposób rozwiązujesz problemy i sytuacje trudne w pracy? Czy zawsze wykorzystujesz potencjał całego zespołu? Czy za każdym razem masz poczucie, że rozwiązanie jest najlepszym z możliwych? Techniki twórczego rozwiazywania problemów umożliwiają zaangażowanie każdej osoby w rozwiązanie sytuacji trudnej. Wykorzystują zasoby i potencjały znacznie skuteczniej niż tradycyjne sposoby. Docieraj do ukrytych pokładów kreatywności. Naucz się odnajdywać najlepsze rozwiązania w gąszczu informacji. Pracuj twórczo i skutecznie. ZAKRES MERYTORYCZNY : - teoria twórczego rozwiązywania problemów - fundamenty twórczości - techniki pobudzania kreatywności - metody twórczego rozwiązywania problemów - zna i rozumie ideę twórczego rozwiązywania problemów - zna i wykorzystuje fundamenty kreatywności do pobudzania jej u siebie i innych - posługuje się technikami pracy twórczej w celu generowania rozwiązań

11 POTĘGA MOTYWACJI, CZYLI ŻEBY SIĘ CHCIAŁO Masz poczucie, że nie wszyscy (łącznie z Tobą) pracują na sto procent swoich możliwości? Odnosisz wrażenie, ze nie zawsze chce nam się tak jak powinno? Naucz się motywować siebie i innych w sposób twórczy i skuteczny. Analizuj i badaj źródła motywacji wewnętrznych i zewnętrznych. Dbaj o pobudzanie motywacji różnorodnie i ustawicznie. - rodzaje motywatorów - różnice indywidualne i obszary wspólne w motywowaniu się do pracy - skuteczność poszczególnych motywatorów - konstruowanie programów i systemów motywacyjnych - nietypowe formy motywowania siebie i innych - zna i rozumie istotę motywacji - rozpoznaje w sobie skuteczne czynniki motywujące - potrafi zdiagnozować czynniki motywujące u innych pracowników - skutecznie dobiera formy i narzędzia motywacji do grupy, z którą pracuje - zna i stosuje nietypowe formy motywatorów

12 MYSLĘ, WIĘC JESTEM, CZYLI NAUKA PRZEZ CAŁE ŻYCIE Masz wrażenie, że czytanie sprawia Ci więcej trudności niż innym? A może musisz cos usłyszeć żeby zapamiętać? Chciałbyś wiedzieć więcej i ciągle się doskonalić i nie masz pewności jak zrobić to najskuteczniej? Znajdź swój sposób uczenia się. Zbadaj swoje preferencje i dostosuj metody i środki do własnego, unikatowego stylu. Pozwól sobie na naukę w zgodzie z samym sobą. Zwiększ w sposób znaczący skuteczność swojego nauczania i uczenia się innych od Ciebie. - style uczenia się dorosłych - kanały percepcji w słusznie uczenia się - cykl Kolbe a w praktyce - podstawowe mnemotechniki - zdiagnozuje i zrozumie swój unikatowy styl uczenia się w oparciu o dominujący kanał percepcji i preferencje doświadczania - dopasuje techniki zdobywania wiedzy do własnych preferencji - pozna i zastosuje techniki zwielokrotniające jakość przekazywania wiedzy

13 KADRA TRENERSKA: IWO KONOPEK Trener, socjolog i pedagog. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Akademii Trenerów Biznesu. Ponad 500 dni szkoleniowych w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozwoju kompetencji społecznych, budowania zespołu, obsługi klienta, sprzedaży i innych umiejętności miękkich w biznesie. Kreator wizerunku, trener autoprezentacji. Autor warsztatów rozwojowych dla młodzieży wykorzystujących techniki parateatralne i cyrkowe (szczudła, kuglarstwo). Doświadczenie biznesowe budował zaczynając od korporacji i firm sieciowych (Empik Sp. z o.o., Poczta Polska, Orange, Telbridge Sp. z o.o.), poprzez firmy sektora MŚP, na jednostkach sektora publicznego kończąc. Pasjonat żeglarstwa, teatru i gotowania. Rozmiłowany w coachingu prowokatywnym, technikach improwizacyjnych i etykiecie w biznesie. Doskonale wie jak łapać wiatr pędzić przed siebie zawsze ostrym kursem. Mistrz abstrakcyjnego, sarkastycznego humoru, podchwytliwych pytań i zagadek, kamiennej twarzy i mrugnięcia okiem. Elżbieta Zawodniak Coach, trener, licencjonowany superwizor umiejętności psychospołecznych oraz treningu interpersonalnego. Jest wierna podejściu holistycznemu, którego podstawowe założenie brzmi: Każdy element świata ma pozytywne i negatywne strony. Dostrzegamy te i te, lecz budujemy na pozytywnych, a negatywne zamieniamy w pozytywne. Jej ulubioną formą pracy jest prowadzenie treningów interpersonalnych i rozwojowych w nurcie coachingowym. Wspiera rozwój firm poprzez szkolenia pracowników z efektywnej obsługi klienta, motywacji i automotywacji, pracy zespołowej, twórczego rozwiązywania problemów, radzenia sobie z konfliktem, skutecznych metod radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji czyli budowania profesjonalnego wizerunku, kierowania zespołem, wypalenia zawodowego, komunikacji relacyjnej, asertywnej i emocjonalnej oraz mobbingu. Jej niezwykła empatia, duża wrażliwość emocjonalna i uważność, z jaką przygląda się drugiemu człowiekowi w połączeniu z bardzo metodycznym, przemyślanym i profesjonalnym podejściem do pracy na sali szkoleniowej sprawiają, że zajęcia z nią są nie tylko ciekawe i poruszające, ale przede wszystkim efektywne. Mądrość życiowa i doświadczenie trenerskie budzą zaufanie ludzi, którzy stykają się z nią na polu osobistym i zawodowym. Ciepła i szczera, ciekawa drugiego człowieka lubi i potrafi słuchać.

14 KONTAKT: CRK Brain Up Iwo Konopek Tel: www. brainup.com.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r.

AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. AKCELERATOR Budowanie wizerunku lidera w organizacji. Sesje eksperckie. Oferta Nr 271/B/AT/AK/2012 Płock, 2012 r. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Techniki komunikacji: komunikacja niewerbalna i techniki aktorskie w biznesie

Techniki komunikacji: komunikacja niewerbalna i techniki aktorskie w biznesie Oferta Szkoleń 1 Efektywność Fakt: Tylko jedna osoba na 5 jest rzeczywiście zaangażowana w pracę, którą wykonuje. Tymczasem ponad 100 badań potwierdziło związek między zaangażowaniem Pracowników a ich

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

COACHING WEEK 2015 PROGRAM

COACHING WEEK 2015 PROGRAM COACHING WEEK 2015 PROGRAM 18.05.2015 Godzina i adres 11:30 13:15 Temat i prowadzący Szczegóły "COACHING KARIERY. JAK ZNALEŹĆ SWOJĄ DROGĘ?" w procesie edukacji i rozwoju JOANNA GAWLIK-DZIADOŃ - coach "Jeśli

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji Moduł III: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Art, Science & Craft of Business

Art, Science & Craft of Business SKUTECZNOŚĆ W BIZNESIE Art, Science & Craft of Business WARSZTATY SZKOLENIOWE: Droga współczesnego lidera - wojownika: Kompetencje biznesowe i sztuka wojenna 2013 Value Creation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. wrzesień 2014 styczeń 2015

Oferta szkoleń. wrzesień 2014 styczeń 2015 Oferta szkoleń wrzesień 2014 styczeń 2015 Warszawa 2014 KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SZANOWNI PAŃSTWO, upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie stanowi jedno z największych wyzwań

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Rozwijamy specjalistów

Rozwijamy specjalistów Rozwijamy specjalistów ASERTYWNOŚĆ Szkolenia inżynierskie SEW-Eurodrive Szkolenia Menadżerskie Szkolenia Microsoft Office 1 SEW-Eurodrive Napędzamy świat - od ponad 80 lat SEW projektuje i tworzy systemy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com.

INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com. INSTYTUT NIEINWAZYJNEJ ANALIZY OSOBOWOŚCI 90-415 Łódź, Plac Wolności 2, tel. 042-633 56 15 www.nao.com.pl, www.inao.pl, biuro@nao.com.pl OFERTA Inspirujemy & Motywujemy & Wspieramy dokonania SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej.

ROZEZNANIE RYNKU. Wariant 1 1. Dziewięć tematów szkoleń stacjonarnych w formie warsztatowej. ROZEZNANIE RYNKU W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na przeszkolenie pracowników ZUS w ramach projektu pt. "Poprawa jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców"

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 120 miejsc edycja 2015 W drodze na szczyt ważne są pierwsze kroki Advanced General Basic Basic Management Program Kompleksowy program doskonalenia kluczowych

Bardziej szczegółowo