Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części"

Transkrypt

1 Strona1 Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części SZKOŁY I PRZEDSZKOLA UCZESTNICZĄCE w PROJEKCIE przyporządkowane do poszczególnych części 1. Bożena Stocka 4. Anna Stankiewicz 7. Elżbieta Babicz Nr części SZKOŁA/PRZEDSZKOLE ADRES 1 Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Mieszka I 5, Białystok 2 Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Władysława Broniewskiego 1, Białystok, 3 Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku ul. Sienkiewicza 57, Białystok

2 Strona2 Część 1 TIK nowe narzędzia pracy projektowej Bożena Stocka Społeczna Szkołą Podstawowa nr 1 STO w Białymstoku Liczba uczestników projektu 20 TIK nowe narzędzia pracy projektowej Moduł I - 8 h Nowe narzędzia pracy projektowej: WebQuest - definicje i przykłady. Wykład 2h, warsztaty 6h r zna typologię zadań w metodzie WebQuest dostrzega możliwości zastosowania metody WebQuest w procesie uczenia się ucznia na różnych etapach kształcenia zna zasady tworzenia WebQuestu, narzędzia i aplikacje wykorzystywane w pracy metodą WebQuest Nowe narzędzia pracy projektowej: Challenge Based Learning - definicje i Moduł II 6h przykłady. Warsztaty - 6 godz r zna kategorie wyzwań w metodzie Challenge Based Learning zna etapy i zasady w planowaniu i przygotowaniu projektu przez efekty nauczyciela definiuje produkty realizowane przez uczniów określa metody oceny pracy uczniów w modelu Challenge Based Learning Nowe narzędzia pracy projektowej: WebQuest i Challenge Based Learning tworzenie scenariuszy zajęć Warsztaty 8h r zna budowę scenariusza WebQuest i Challenge Based Learningu, tworzy scenariusze zajęć stosujących metodę WebQuest. tworzy scenariusze zajęć w modelu Challenge Based Learning dokonuje oceny produktów przygotowywanych przez uczniów w pracy efekty metodą WebQuest i modelu Challenge Based Learning dzieli się doświadczeniem w przygotowywaniu scenariuszy tymi metodami modyfikuje rozkład materiału ze swojego przedmiotu uwzględniając możliwości zastosowania nowych metod pracy Minimalne wymagania stawiane osobie, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia wykształcenie wyższe magisterskie doświadczenie w pracy trenerskiej lub/i edukatorskiej z nauczycielami na tematy związane z wykorzystaniem nowoczesnych TIK w nauczaniu (minimum 150h) w 3 ostatnich latach znajomość możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji poparta prowadzonymi badaniami w tym zakresie lub opracowaniami, publikacjami, wystąpieniami na konferencjach na ten temat - minimum 10 opracowań i/lub publikacji i/lub wystąpień w ostatnich 3 latach autorstwo i/lub współautorstwo i/lub nadzór merytoryczny nad minimum 50 jednostkami e-learningowymi

3 Strona3 Część 2. Współpraca nauczycieli w zespołach zadaniowych w kontekście promocji i budowania wizerunku szkoły Liczba uczestników projektu Moduł I - 6 h wybrane Moduł II 8 h wybrane wybrane Minimalne wymagania stawiane osobie, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia Anna Stankiewicz Szkoła Podstawowa nr 15 w Białymstoku 20 Współpraca nauczycieli w zespołach zadaniowych w kontekście promocji i budowania wizerunku szkoły Znaczenie komunikacji interpersonalnej dla budowania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi i środowiskiem lokalnym Warsztaty - 6 godzin Listopad 2014 potrafi efektywnie pracować w zespołach zadaniowych rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej dla budowania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi i środowiskiem lokalnym Budowanie Stylu Życzliwo-Konsekwentnej komunikacji i wizerunku szkoły Warsztaty - 8 godz. Grudzień 2014 Przekazanie wiedzy z zakresu komunikacji w standardzie Życzliwo Konsekwentnym potrafi argumentować zadania i cele potrafi komunikować się w sposób asertywny Siła Przekonań i Wartości w budowaniu skutecznej współpracy w procesie edukacyjnym Warsztaty 6 godzin Styczeń 2015 Przekazanie wiedzy z zakresu powstawanie przekonań i wartości. Przekazanie wiedzy z zakresu umiejętności coachingowych w relacji nauczyciel uczeń. posiada umiejętność zrozumienia i wykorzystywania przekonań uczniów do oprawy efektów ich pracy posiada umiejętność posługiwania się narzędziami Coachingowymi Kwalifikacje: 1. Wykształcenie wyższe 2. Trener w zakresie treningu i/lub warsztatu umiejętności komunikacyjnych i/lub trener biznesu 3. Certyfikowany coach 4. Trener praktyki sztuki NLP Doświadczenie 1. Doświadczenie w pracy z dorosłymi, w prowadzeniu szkoleń/warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów w zakresie umiejętności komunikacyjnych i/lub z zakresu coachingu minimum 100 godzin szkoleń/warsztatów. 2. Autor i realizator dla trenerów osób dorosłych minimum 100 godzin 3. Autor i realizator kursów Neurolingwistycznego Programowania minimum 100 godzin

4 Strona4 Część 3. PRACA WYCHOWAWCZA I DYDAKTYCZNA Z MŁODZIEŻĄ Z ZESPOŁEM ASPERGERA Elżbieta Babicz Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku Liczba uczestników projektu 20 Moduł I - 6 h PRACA WYCHOWAWCZA I DYDAKTYCZNA Z MŁODZIEŻĄ Z ZESPOŁEM ASPERGERA Cel ogólny: Uaktualnienie wiedzy oraz zdobycia praktycznych umiejętności na temat pracy z młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera, pozwalających skutecznie zastosować tę wiedzę w codziennej praktyce dydaktycznowychowawczej w warunkach szkoły integracyjnej. Efekty: 1. Zwiększa się udział uczniów z orzeczeniami w życiu szkoły. 2. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz uczniów z orzeczeniami wykazuje zwiększenie stopnia realizacji założonych celów. 3. posiadają wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie organizowania procesu nauczania, w zgodzie z wytycznymi płynącymi z orzeczeń uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera. 4. posiadają niezbędne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wspierania funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu w warunkach placówki edukacyjnej, za szczególnym uwzględnieniem procesów grupowych. Wprowadzenie teoretyczne, przygotowanie merytoryczne do podjęcia kolejnych tematów w dniach następnych. warsztaty 6 h styczeń 2015 Moduł II 8 h po 1 module: 1. Poznają Zespół Aspergera i autyzm w wieku młodzieńczym zagadnienia teoretyczne. Objawy osiowe i zaburzenia towarzyszące w kontekście codziennego funkcjonowania. 2. Poznają problemy dojrzewania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 3. Poznają zasady pracy z nastolatkiem z autyzmem i Zespołem Aspergera - podobieństwa, różnice, główne zasady. Po pierwszym dniu uczestnicy powinni wykazać się wiedzą w zakresie identyfikacji (oraz różnicowania) zaburzeń ze spektrum autyzmu (z głównym naciskiem na autyzm i Zespół Aspergera) w odniesieniu do osób w wieku młodzieńczym. Edukacja młodzieży z Zespołem Aspergera i autyzmem. warsztaty - 8 h styczeń 2015 efekty po 2 module: 1. Potrafią organizować miejsca edukacji dla osób z zaburzeniami

5 Strona5 sensorycznymi. 2. Postrzegają zachowania trudne jako wynik nieprawidłowej organizacji pracy osoby ze spektrum autyzmu. 3. Formułują plany aktywności i albumy aktywności w pracy z osobą ze spektrum autyzmu. 4. Wykorzystują plany aktywności podczas zajęć szkolnych. 5. Wizualizują w procesie nauczania. Po drugim dniu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie organizowania procesu nauczania, w zgodzie z wytycznymi płynącymi z orzeczeń uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera. Organizacja nauczania i praca wychowawcza w grupie. warsztaty 6 h styczeń 2015 efekty Wymagania 1. Diagnozują potrzeby - poszczególnych uczniowie w kontekście potrzeb grupy. 2. Wiedza, jak rozwijać samoświadomość podstawę motywacji do działania i zmian. 3. Wspierają kompetencje społeczno komunikacyjne uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera. 4. Wiedzą, jak zorganizować wspólną przestrzeń do nauki uczniom z autyzmem/zespołem Aspergera oraz innym uczniom na terenie placówki edukacyjnej. W ostatnim dniu uczestnicy powinni posiadać niezbędne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wspierania funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu w warunkach placówki edukacyjnej, za szczególnym uwzględnieniem procesów grupowych. Kwalifikacje: 1. studia pedagogiczne/psychologiczne 2. kursy doskonalące w zakresie tematyki minimum 100 h Doświadczenie: 1. 3 lata doświadczenia w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, która obejmuje: prowadzenie zespołowych diagnoz klinicznych i rozwojowych, prowadzenie indywidulnej terapii kognitywno stymulacyjnej; prowadzenie terapii grupowej dla osób z ASD 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu intensywnej terapii podczas specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych dedykowanych osobom z ASD (na różnych poziomach życia i funkcjonowania).

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego

ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego ZAŁĄCZNIK 1 Ramowy program praktyki dla słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego 1. Praktyka stanowi formę kształcenia umożliwiającą pogłębianie i weryfikację wiedzy oraz

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły Nowy system doskonalenia nauczycieli Wspomaganie pracy szkoły Jak wspomagać szkoły? Jednym z ważniejszych czynników decydujących o jakości systemów edukacyjnych jest skuteczność nauczycieli, która wynika

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? OFERTA 1 str. 1 SIECI POWIĄZANE Z OFERTĄ 1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. 2. Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu). 3. Zadania

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw ii zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

Bardziej szczegółowo

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Joanna Kamińska Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Socjoterapii. Ukończyła m. in. kwalifikacyjny kurs

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Idea i założenia programu

I. WSTĘP. Idea i założenia programu I. WSTĘP Idea i założenia programu Odpowiedzią MEN na potrzebę wzmacniania kapitału społecznego w Polsce jest obowiązkowe wprowadzenie od 2010/2011do gimnazjów projektu edukacyjnego. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z przygotowaniem psychologiczno pedagogicznym i dydaktycznym

Bardziej szczegółowo

Uczeń zdolny. w systemie edukacji

Uczeń zdolny. w systemie edukacji Uczeń zdolny w systemie edukacji I. Kim jest uczeń zdolny? Jak go rozpoznać i wspierać w rozwoju? Zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo