Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA"

Transkrypt

1 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Ełku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 A, Ełk, woj. warmińsko-mazurskie, tel , fax SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). W ogłoszeniu jest: I.Przedmiotem zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych) wynikających z Rocznych Planów Wspomagania szkół i przedszkoli w ramach projektu pn. Wspomaganie placówek oświatowych w Powiecie Ełckim. Zamówienie dotyczy wspomagania 37 szkół i 7 przedszkoli. W ramach Rocznych Planów Wspomagania w każdej szkole realizowane będą oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. W roku szkolnym 2013/14 w każdej szkole uczestniczącej w projekcie odbędzie się po 15 h warsztatów i konsultacji grupowych w okresie od listopada 2013 r. do końca marca.2014 r. (po 4 spotkania, 3-4 godzinne, 1 raz w miesiącu i ferie zimowe) oraz po 12 h konsultacji grupowych i indywidualnych wspomagających przełożenie nowych umiejętności nauczycieli i nauczycielek na praktykę szkolną w okresie od lutego 2014 r. do czerwca 2014 r. Łącznie h, w tym 660 h warsztatów i 528 h konsultacji. Warsztaty realizowane będą w grupach 20 osobowych, natomiast konsultacje grupowe w grupach do 25 osób. Projekt realizowany jest od września 2013 r. do sierpnia 2015 r. II.Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 15 części. CZĘŚĆ I - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? CZĘŚĆ II - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Ocenianie kształtujące CZĘŚĆ III -

2 NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. CZĘŚĆ IV - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się. CZĘŚĆ V - NAZWA Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła. CZĘŚĆ VI - NAZWA Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?. CZĘŚĆ VII - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Budowa koncepcji pracy szkoły. CZĘŚĆ VIII - NAZWA Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. CZĘŚĆ IX - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet CZĘŚĆ X - NAZWA Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Rodzice partnerami szkoły. CZĘŚĆ XI - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Nauczyciel 45+. CZĘŚĆ XII - NAZWA Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Szkoła promuje wartość edukacji. CZĘŚĆ XIII - NAZWA Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. CZĘŚĆ XIV - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? CZĘŚĆ XV - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?.. W ogłoszeniu powinno być: I.Przedmiotem zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, konsultacji grupowych) wynikających z Rocznych Planów Wspomagania szkół i przedszkoli w ramach projektu pn. Wspomaganie placówek

3 oświatowych w Powiecie Ełckim. Zamówienie dotyczy wspomagania 43 szkół i 7 przedszkoli. W ramach Rocznych Planów Wspomagania w każdej szkole realizowane będą oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. W roku szkolnym 2013/14 w każdej szkole uczestniczącej w projekcie odbędzie się po 15 h dydaktycznych (45 min) warsztatów, 12 h dydaktycznych (45 min) konsultacji grupowych z wykładami (w okresie od grudnia 2013 r. do końca marca.2014 r. (po 4 spotkania, 3-4 godzinne, 1 raz w miesiącu i ferie zimowe) oraz po 10 h zegarowych (60 min) konsultacji indywidualnych i po 5 h zegarowych (60 min) konsultacji grupowych na szkołę lub przedszkole wspomagających przełożenie nowych umiejętności nauczycieli i nauczycielek na praktykę szkolną w okresie od lutego 2014 r. do czerwca 2014 r. Łącznie h dydaktycznych warsztatów, 600 h dydaktycznych konsultacji grupowych z wykładami, 500 h zegarowych konsultacji indywidualnych oraz 250 h zegarowych konsultacji grupowych. Warsztaty i konsultacje grupowe realizowane będą w grupach do 25 osób. Projekt realizowany jest od września 2013 r. do sierpnia 2015 r. II. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 18 części. CZĘŚĆ I - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? CZĘŚĆ II - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Ocenianie kształtujące CZĘŚĆ III - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. CZĘŚĆ IV - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia CZĘŚĆ V - NAZWA Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - CZĘŚĆ VI - NAZWA Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?. CZĘŚĆ VII - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Budowa koncepcji pracy szkoły. CZĘŚĆ VIII - NAZWA Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. CZĘŚĆ IX - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet. CZĘŚĆ X - NAZWA Prowadzenie przez ekspertów

4 w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Rodzice partnerami szkoły CZĘŚĆ XI - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Nauczyciel 45+ CZĘŚĆ XII - NAZWA Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Szkoła promuje wartość edukacji. CZĘŚĆ XIII - NAZWA Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. CZĘŚĆ XIV - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? CZĘŚĆ XV - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? CZĘŚĆ XVI - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Praca z uczniem zdolnym. CZĘŚĆ XVII - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? CZĘŚĆ XVIII - NAZWA: Prowadzenie przez ekspertów w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych w oparciu o ofertę doskonalenia - Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, z których każda spełni łącznie następujące warunki: a)wykształcenie: studia wyższe II stopnia b)doświadczenie w edukacji: - ukończone kursy lub szkolenia lub studia podyplomowe odpowiadające zakresowi tematycznemu oferty doskonalenia, - przygotowanie do pracy moderatora (np. TERM, ukończone kursy i studia przygotowujące do pracy trenera lub edukatora lub moderatora lub coacha lub lidera przedsięwzięć edukacyjnych lub certyfikat trenerski lub pełnienie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta itp.) c)doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych: - prowadzenie różnych form pracy z grupami osób dorosłych, w tym działań realizowanych w szkołach i skierowanych do nauczycieli (np. przygotowanie i prowadzenie lekcji otwartych, szkolenia rad pedagogicznych, nauczycielskich grup przedmiotowych, doradztwo). d)ponadto Zamawiający doprecyzowuje wymagania w zakresie doświadczenia osób w edukacji oraz

5 doświadczenia w pracy z grupą osób dorosłych w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia oraz określa minimalną liczbę osób zdolnych do wykonania zamówienia w danej części: Dla części I - Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny - 5 osób, które posiadają: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami) dotyczących nowatorskich metod pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (zdolnymi, słabymi, przeciętnymi), rozwoju twórczego myślenia u dziecka, nowych metod motywowania uczniów do pracy i czytania książek, nowatorskich metod kształcenia umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, efektywnego doboru metod pracy i wykorzystania pomocy dydaktycznych w procesie edukacyjnym, współpracy z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów oraz zakresu szkolnej strategii wspierania rozwoju uczniów lub motywowania lub aktywizowania lub metod i technik pracy z uczniami lub indywidualnych strategii uczenia się lub dostosowywania metod i form pracy do potrzeb rozwojowych uczniów lub udzielania uczniom i rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce. Dla części II - Ocenianie kształtujące - 1 osoba, która posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami) dotyczących istoty oceniania kształtującego i metod stosowanych w tym ocenianiu, stosowania różnych sposobów sprawdzania poziomu ukształtowania umiejętności uczniów - w tym metod ewaluacyjnych, udzielania informacji zwrotnej, wprowadzania rodziców w zasady oceniania kształtującego. Dla części III - Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki - 3 osoby, które posiadają: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami(kami) dotyczących czynników warunkujących dobór sposobów motywowania dzieci do nauki lub budowania poczucia własnej wartości, aktywizowania lub metod pracy z dziećmi, rozbudzania ciekawości poznawczej, teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera, specyfiki rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku szkolnym, roli oceniania kształtującego w motywowaniu uczniów do nauki, projektowania i wdrażania innowacji pedagogicznych (1 osoba). - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami(kami) dotyczących sposobów motywowania uczniów do nauki, w tym wykorzystaniu dramy lub technik szybkiego uczenia się i zapamiętywania oraz motywujące do nauki lub budowania poczucia własnej wartości lub aktywizowania lub metod pracy z dziećmi, uczniami lub technik nauczania-uczenia się sprzyjających budowaniu poczucia odpowiedzialności za własny rozwój lub stylów uczenia się lub treningu interpersonalnego, technik szybkiego czytania, metod rozwijających kreatywność, sztuki zadawania pytań i formułowania poleceń, indywidualnej pracy z uczniem (2 osoby). Dla części IV - Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się - 1 osoba, która posiada. - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami) z zakresu nowoczesnych metod pracy z uczniami zwiększających aktywność uczniów w procesach edukacyjnych, efektywności współpracy z

6 rodzicami, technik efektywnego uczenia się, nowych metod motywowania uczniów do nauki. Dla części V - Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła - 3 osoby, z których każda posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami) dotyczących planowania i realizacji działań wychowawczych, diagnozy zaburzeń zachowania, przeciwdziałania agresji rówieśniczej, komunikacji z rodzicami, podstaw prawnych interwencji wychowawczych, niedostosowania społecznego, nadpobudliwości ruchowej, praca z zespołem klasowym, w którym funkcjonuje dziecko z zaburzeniami zachowania oraz z zakresu budowy właściwego klimatu w szkole/przedszkolu i stresu, wypalenia zawodowego agresji u nauczycieli.. Dla części VI- Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? - 8 osób, z których każda posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami) dotyczących działań edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw uczniowskich, metody indywidualnego podejścia do ucznia i jego problemów nie tylko szkolnych, profilaktyki uzależnień, motywowania uczniów do aktywności, zaangażowania w sprawy społeczne, w sprawy szkoły, metod współpracy nauczycieli w zakresie rozpoznawania problemów ucznia i właściwej pomocy, wzmacniania właściwych postaw. - co najmniej 3 letnie w opracowywaniu narzędzi służących kształtowaniu postaw uczniów zgodnych z systemem wartości promowanym w szkole oraz zgodnych z oczekiwaniami rodziców i środowiska (2 osoby). - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami) z zakresu pracy nad tworzeniem koncepcji pracy szkoły, nad precyzowaniem systemu wartości, określaniem modelu absolwenta, nad opracowywaniem programu wychowawczego opartego na przyjętym w szkole określonym systemie wartości, z zakresu kształtowania programu wychowawczego szkoły tak, aby w planie pracy wychowawczej zaplanowane zostały działania służące osiąganiu przyjętych celów oraz w zakresie integracji nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zadań służących kształtowaniu postaw uczniów i rozwojowi szkoły (5 osób). Dla części VII- Budowa koncepcji pracy szkoły - 1 osoba, która posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami(kami) dotyczących umiejętności społecznych, diagnozowania potrzeb, zespołowego podejmowania decyzji, spójności działań podmiotów odpowiedzialnych za budowanie koncepcji pracy szkoły, metod i technik zespołowego wypracowania pomysłu na szkołę, kreowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, zasad i obszarów współpracy ze środowiskiem jako element koncepcji, dostosowania koncepcji do zmian w edukacji, koncepcja pracy a inne dokumenty szkolne, czym jest koncepcja, jak ją opracowywać, co powinna zawierać, narzędzia do badania potrzeb. Dla części VIII - Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 2 osoby, która posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami(kami) w zakresie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze ze szczególnym uwzględnieniem

7 dziecka agresywnego, nowoczesnych metod współpracy z rodzicami takiego dziecka oraz aspektów prawnych pracy z dzieckiem trudnym i jego rodzicami (1 osoba). - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami(kami) dotyczących metod i form pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dyslektycznym, z upośledzeniem w stopniu lekkim, agresywnym, nadpobudliwym), nowych meto i technik pracy z uczniem zdolnym w grupie oraz motywowania uczniów do pracy(1 osoba). Dla części IX - Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet - 1 osoba, która posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami(kami) z zakresu wykorzystania środków i narzędzi TIK w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych, wykorzystania zasobów Internetu (z uwzględnieniem praw autorskich, elementów komunikacji interpersonalnej w obrębie mediów elektronicznych), programów edukacyjnych oraz materiałów multimedialnych w procesie dydaktycznym. Dla części X - Rodzice partnerami szkoły - 1 osoba, która posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami) dotyczących rozpoznawania postaw rodzica wobec szkoły (geneza postaw, strategie postępowania wobec rodziców); asertywności, negocjacji, sposobów motywowania rodziców do współpracy, przekazywania rodzicom informacji o porażkach, prawidłowych relacji rodzice-szkoła, rodzice-nauczyciele, sposobów aktywizowania rodziców i angażowania w życie szkoły, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z emocjami w sytuacjach prowokacyjnych, konstruowania narzędzi ewaluacji współpracy szkoły z rodzicami. Dla części XI - Nauczyciel osoby, z których każda posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami) dotyczących zarządzania emocjami, relaksacji, autoprezentacji, poczucia własnej wartości, treningu asertywności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych zgodnie z uregulowaniami prawnymi, zapobieganie prowokacjom i reagowanie na prowokacje, zarządzanie czasem, z zakresu emisji głosu oraz aspektów prawnych przejścia na emeryturę lub uzyskania świadczenia kompensacyjnego (1 osoba). - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami) dotyczących zarządzania emocjami, relaksacji, autoprezentacji, poczucia własnej wartości, treningu asertywności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych zgodnie z uregulowaniami prawnymi, zapobieganie prowokacjom i reagowanie na prowokacje, zarządzanie czasem, z zakresu emisji głosu, wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej, prawnych aspektów wykorzystania materiałów edukacyjnych z Internetu, z zakresu opracowywaniu materiałów dydaktycznych oraz aspektów prawnych przejścia na emeryturę lub uzyskania świadczenia kompensacyjnego (1 osoba). -co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami) dotyczących zarządzania emocjami, relaksacji, zwiększenia motywacji, techniki decoupage, technik tanecznych - zabaw integracyjnych dziecka z dorosłym, elementów tańca współczesnego, zwiększenie motywacji do pracy i zmniejszenie

8 stresu (1osoba). - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami) dotyczących zarządzania emocjami, relaksacji, autoprezentacji, poczucia własnej wartości, treningu asertywności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych zgodnie z uregulowaniami prawnymi, zapobieganie prowokacjom i reagowanie na prowokacje, zarządzanie czasem, z zakresu komunikacji interpersonalnej w zespole oraz aspektów prawnych przejścia na emeryturę lub uzyskania świadczenia kompensacyjnego (1 osoba). Dla części XII - Szkoła promuje wartość edukacji - 2 osoby, które posiadają: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami(kami) z zakresu efektywnej komunikacji w szkole podstaw i zasad organizacji pracy zespołów nauczycielskich, skutecznej współpracy w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych w szkole we współpracy nauczycieli, jednolitości oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych Dla części XIII - Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych - 2 osoby, które posiadają: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami(kami) dotyczących rozwijania kompetencji w zakresie dobrych praktyk w komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności metodycznych w zakresie skutecznej organizacji procesów edukacyjnych, efektywnej organizacji zespołów nauczycielskich (tworzenia zespołu, określania ról jego członków, monitorowania pracy), integracji i komunikacji szkoły z rodzicami, z zakresu zespołowego planowania działa, korelacji międzyprzedmiotowej, z zakresu opracowania struktur działań zespołowych wspierania każdego ucznia w jego rozwoju oraz systematycznego, poddawanego bieżącej refleksji monitorowania efektów tych działań. Dla części XIV - Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? - 1 osoba, która posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami(kami) z zakresu zespołowego rozwiązywania problemów, planowania przedsięwzięć edukacyjnych z uwzględnieniem istniejących i potencjalnych źródeł finansowania zmian, opracowywania planów modernizacji i optymalizacji wykorzystania obecnych warunków lokalowych i wyposażenia, bezpieczeństwa i higieny nauki oraz pracy. Dla części XV - Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? - 8 osób, z których każda posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami) dotyczących ewaluacji wewnętrznej, jako sposobu badania pracy szkoły, metodologii badań oraz we wspieraniu zespołów do spraw ewaluacji (m. in. w zakresie opracowania narzędzi badawczych, opracowania i zebranych danych, opracowania raportu, sformułowania wniosków i rekomendacji) oraz zakresu analizowania wymagań zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju szkoły (5 osób). - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami) dotyczących ewaluacji wewnętrznej, jako sposobu badania pracy szkoły, metodologii badań oraz we wspieraniu zespołów do spraw ewaluacji (m. in. w zakresie opracowania narzędzi badawczych, opracowania i zebranych danych, opracowania raportu, sformułowania wniosków i rekomendacji),

9 motywowania nauczycieli do działania i włączania się w procesy ewaluacyjne oraz zakresu analizowania wymagań zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju szkoły (1 osoba).. W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, z których każda spełni łącznie następujące warunki: a)wykształcenie: studia wyższe II stopnia b)doświadczenie w edukacji: ukończone kursy/ szkolenia/studia podyplomowe odpowiadające zakresowi tematycznemu oferty doskonalenia, -przygotowanie do pracy moderatora (np. TERM, ukończone kursy i studia przygotowujące do pracy trenera lub edukatora lub moderatora lub coacha lub lidera przedsięwzięć edukacyjnych lub certyfikat trenerski lub pełnienie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta itp.) c)doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych: -prowadzenie różnych form pracy z grupami osób dorosłych, w tym działań realizowanych w szkołach i skierowanych do nauczycieli (np. przygotowanie i prowadzenie lekcji otwartych, szkolenia rad pedagogicznych, nauczycielskich grup przedmiotowych, doradztwo). d)ponadto Zamawiający doprecyzowuje wymagania w zakresie doświadczenia osób w edukacji oraz doświadczenia w pracy z grupą osób dorosłych w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia oraz określa minimalną liczbę osób zdolnych do wykonania zamówienia w danej części: Dla części I - Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny - 6 osób, które posiadają: -co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami)dotyczących nowatorskich metod pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (zdolnymi, słabymi, przeciętnymi), rozwoju twórczego myślenia u dziecka, nowych metod motywowania uczniów do pracy i czytania książek, nowatorskich metod kształcenia umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, efektywnego doboru metod pracy i wykorzystania pomocy dydaktycznych w procesie edukacyjnym, współpracy z rodzicami w kontekście współodpowiedzialności za kształtowanie postaw uczniów oraz zakresu szkolnej strategii wspierania rozwoju uczniów lub motywowania lub aktywizowania lub metod i technik pracy z uczniami lub indywidualnych strategii uczenia się lub dostosowywania metod i form pracy do potrzeb rozwojowych uczniów lub udzielania uczniom i rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce Dla części II - Ocenianie kształtujące - 1 osoba, która posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami)dotyczących istoty oceniania kształtującego i metod stosowanych w tym ocenianiu, stosowania różnych sposobów sprawdzania poziomu ukształtowania umiejętności uczniów - w tym metod ewaluacyjnych, udzielania informacji zwrotnej, wprowadzania rodziców w zasady oceniania kształtującego. Dla części III - Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki - 6 osób, które posiadają: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami(kami)dotyczących czynników warunkujących dobór sposobów motywowania dzieci do nauki lub budowania poczucia własnej

10 wartości, aktywizowania lub metod pracy z dziećmi, rozbudzania ciekawości poznawczej, teorii inteligencji wielorakich H.Gardnera, specyfiki rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku szkolnym, roli oceniania kształtującego w motywowaniu uczniów do nauki, projektowania i wdrażania innowacji pedagogicznych (1 osoba). - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami(kami)dotyczących sposobów motywowania uczniów do nauki, w tym wykorzystaniu dramy lub technik szybkiego uczenia się i zapamiętywania oraz motywujące do nauki lub budowania poczucia własnej wartości lub aktywizowania lub metod pracy z dziećmi, uczniami lub technik nauczania-uczenia się sprzyjających budowaniu poczucia odpowiedzialności za własny rozwój lub stylów uczenia się lub treningu interpersonalnego, technik szybkiego czytania, metod rozwijających kreatywność, sztuki zadawania pytań i formułowania poleceń, indywidualnej pracy z uczniem (4 osoby). - co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami(kami)dotyczących technik interaktywnych w pracy z uczniem na przykładzie np. praca w chmurze, technik pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera i autyzmem oraz z zakresu wykorzystania techniki glottodydaktyki w pracy z uczniem oraz technik uczenia się i metod motywujących do nauki (1 osoba). Dla części IV - Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się - 1 osoba, która posiada. - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami)z zakresu nowoczesnych metod pracy z uczniami zwiększających aktywność uczniów w procesach edukacyjnych, efektywności współpracy z rodzicami, technik efektywnego uczenia się, nowych metod motywowania uczniów do nauki. Dla części V - Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła - 3 osoby, z których każda posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami)dotyczących planowania i realizacji działań wychowawczych, diagnozy zaburzeń zachowania, przeciwdziałania agresji rówieśniczej, komunikacji z rodzicami, podstaw prawnych interwencji wychowawczych, niedostosowania społecznego, nadpobudliwości ruchowej, praca z zespołem klasowym, w którym funkcjonuje dziecko z zaburzeniami zachowania oraz z zakresu budowy właściwego klimatu w szkole/przedszkolu i stresu, wypalenia zawodowego agresji u nauczycieli.. Dla części VI- Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? - 8 osób, z których każda posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami)dotyczących działań edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw uczniowskich, metody indywidualnego podejścia do ucznia i jego problemów nie tylko szkolnych, profilaktyki uzależnień, motywowania uczniów do aktywności, zaangażowania w sprawy społeczne, w sprawy szkoły, metod współpracy nauczycieli w zakresie rozpoznawania problemów ucznia i właściwej pomocy, wzmacniania właściwych postaw. co najmniej 3 letnie w opracowywaniu narzędzi służących kształtowaniu postaw uczniów zgodnych z systemem wartości promowanym w szkole oraz zgodnych z oczekiwaniami rodziców i

11 środowiska (2 osoby). - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami)z zakresu pracy nad tworzeniem koncepcji pracy szkoły, nad precyzowaniem systemu wartości, określaniem modelu absolwenta, nad opracowywaniem programu wychowawczego opartego na przyjętym w szkole określonym systemie wartości, z zakresu kształtowania programu wychowawczego szkoły tak, aby w planie pracy wychowawczej zaplanowane zostały działania służące osiąganiu przyjętych celów oraz w zakresie integracji nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół zadań służących kształtowaniu postaw uczniów i rozwojowi szkoły (5 osób). Dla części VII- Budowa koncepcji pracy szkoły - 1 osoba, która posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami(kami)dotyczących umiejętności społecznych, diagnozowania potrzeb, zespołowego podejmowania decyzji, spójności działań podmiotów odpowiedzialnych za budowanie koncepcji pracy szkoły, metod i technik zespołowego wypracowania pomysłu na szkołę, kreowania wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, zasad i obszarów współpracy ze środowiskiem jako element koncepcji, dostosowania koncepcji do zmian w edukacji, koncepcja pracy a inne dokumenty szkolne, czym jest koncepcja, jak ją opracowywać, co powinna zawierać, narzędzia do badania potrzeb. Dla części VIII - Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - 2 osoby, która posiada: - o najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami(kami)w zakresie nowoczesnych metod pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze ze szczególnym uwzględnieniem dziecka agresywnego, nowoczesnych metod współpracy z rodzicami takiego dziecka oraz aspektów prawnych pracy z dzieckiem trudnym i jego rodzicami (1 osoba). - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami(kami)dotyczących metod i form pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dyslektycznym, z upośledzeniem w stopniu lekkim, agresywnym, nadpobudliwym), nowych meto i technik pracy z uczniem zdolnym w grupie oraz motywowania uczniów do pracy(1 osoba). Dla części IX - Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet - 1 osoba, która posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauczycielami z zakresu wykorzystania środków i narzędzi TIK w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych, wykorzystania zasobów Internetu (z uwzględnieniem praw autorskich, elementów komunikacji interpersonalnej w obrębie mediów elektronicznych), programów edukacyjnych oraz materiałów multimedialnych w procesie dydaktycznym. Dla części X - Rodzice partnerami szkoły - 1 osoba, która posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami)dotyczących rozpoznawania postaw rodzica wobec szkoły (geneza postaw, strategie postępowania wobec rodziców); asertywności, negocjacji, sposobów motywowania rodziców do współpracy, przekazywania rodzicom informacji o porażkach, prawidłowych relacji rodzice-szkoła, rodzice-nauczyciele,

12 sposobów aktywizowania rodziców i angażowania w życie szkoły, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z emocjami w sytuacjach prowokacyjnych, konstruowania narzędzi ewaluacji współpracy szkoły z rodzicami. Dla części XI - Nauczyciel osoby, z których każda posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami)dotyczących zarządzania emocjami, relaksacji, autoprezentacji, poczucia własnej wartości, treningu asertywności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych zgodnie z uregulowaniami prawnymi, zapobieganie prowokacjom i reagowanie na prowokacje, zarządzanie czasem, z zakresu emisji głosu oraz aspektów prawnych przejścia na emeryturę lub uzyskania świadczenia kompensacyjnego (1 osoba). - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami)dotyczących zarządzania emocjami, relaksacji, zwiększenia motywacji, techniki decoupage, technik tanecznych - zabaw integracyjnych dziecka z dorosłym, elementów tańca współczesnego, zwiększenie motywacji do pracy i zmniejszenie stresu (1 osoba). - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami)dotyczących zarządzania emocjami, relaksacji, autoprezentacji, poczucia własnej wartości, treningu asertywności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych zgodnie z uregulowaniami prawnymi, zapobieganie prowokacjom i reagowanie na prowokacje, zarządzanie czasem, z zakresu emisji głosu, wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej, prawnych aspektów wykorzystania materiałów edukacyjnych z Internetu, z zakresu opracowywaniu materiałów dydaktycznych oraz aspektów prawnych przejścia na emeryturę lub uzyskania świadczenia kompensacyjnego (1 osoba). - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z nauczycielami(kami)dotyczących zarządzania emocjami, relaksacji, autoprezentacji, poczucia własnej wartości, treningu asertywności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych zgodnie z uregulowaniami prawnymi, zapobieganie prowokacjom i reagowanie na prowokacje, zarządzanie czasem, z zakresu komunikacji interpersonalnej w zespole oraz aspektów prawnych przejścia na emeryturę lub uzyskania świadczenia kompensacyjnego (1 osoba). Dla części XII - Szkoła promuje wartość edukacji - 3 osoby, które posiadają: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dorosłymi/nauczycielami z zakresu efektywnej komunikacji w szkole podstaw i zasad organizacji pracy zespołów nauczycielskich, skutecznej współpracy w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych w szkole we współpracy nauczycieli, jednolitości oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych (2 osoby) - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dorosłymi/nauczycielami z zakresu efektywnej komunikacji w szkole podstaw i zasad organizacji pracy zespołów nauczycielskich, skutecznej współpracy w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych w szkole we współpracy nauczycieli, jednolitości oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych, z zakresu budowania dobrego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, budowania narzędzi do badania i promowania

13 edukacji we współpracy z rodzicami oraz lokalnymi instytucjami. (1 osoba) Dla części XIII - Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych - 2 osoby, które posiadają: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dorosłymi/nauczycielami dotyczących rozwijania kompetencji w zakresie dobrych praktyk w komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności metodycznych w zakresie skutecznej organizacji procesów edukacyjnych, efektywnej organizacji zespołów nauczycielskich (tworzenia zespołu, określania ról jego członków, monitorowania pracy), integracji i komunikacji szkoły z rodzicami, z zakresu zespołowego planowania działa, korelacji międzyprzedmiotowej, z zakresu opracowania struktur działań zespołowych wspierania każdego ucznia w jego rozwoju oraz systematycznego, poddawanego bieżącej refleksji monitorowania efektów tych działań. Dla części XIV - Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? - 1 osoba, która posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dorosłymi/nauczycielami z zakresu zespołowego rozwiązywania problemów, planowania przedsięwzięć edukacyjnych z uwzględnieniem istniejących i potencjalnych źródeł finansowania zmian, opracowywania planów modernizacji i optymalizacji wykorzystania obecnych warunków lokalowych i wyposażenia, bezpieczeństwa i higieny nauki oraz pracy. Dla części XV - Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? - 4 osoby, z których każda posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z dorosłymi/nauczycielami dotyczących ewaluacji wewnętrznej, jako sposobu badania pracy szkoły, metodologii badań oraz we wspieraniu zespołów do spraw ewaluacji (m. in. w zakresie opracowania narzędzi badawczych, opracowania i zebranych danych, opracowania raportu, sformułowania wniosków i rekomendacji) oraz zakresu analizowania wymagań zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju szkoły (3 osoby). - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z dorosłymi/nauczycielami dotyczących ewaluacji wewnętrznej, jako sposobu badania pracy szkoły, metodologii badań oraz we wspieraniu zespołów do spraw ewaluacji (m. in. w zakresie opracowania narzędzi badawczych, opracowania i zebranych danych, opracowania raportu, sformułowania wniosków i rekomendacji), motywowania nauczycieli do działania i włączania się w procesy ewaluacyjne oraz zakresu analizowania wymagań zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju szkoły (1 osoba). Dla części XVI - Praca z uczniem zdolnym - 1 osoba, która posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z dorosłymi/nauczycielami dotyczących rozwijania twórczego myślenia i wykorzystywania pasji uczniów w szkole, animacji kulturowej, rozpoznawanie uzdolnień uczniów, wykorzystywania modelu pracy z uczniem zdolnym na lekcjach, wspierania i podtrzymywania motywacji ucznia zdolnego, w zakresie współpracy z rodzicami w aspekcie podtrzymywania, motywacji i rozwijania pasji ucznia zdolnego. Dla części XVII - Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? - 3 osoby, z których każda posiada: - co

14 najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z dorosłymi/nauczycielami dotyczących ewaluacji wewnętrznej, jako sposobu badania pracy szkoły, metodologii badań oraz we wspieraniu zespołów do spraw ewaluacji (m. in. w zakresie opracowania narzędzi badawczych, opracowania i zebranych danych, opracowania raportu, sformułowania wniosków i rekomendacji), ewaluacji programów i projektów własnych, motywowania nauczycieli do działania i włączania się w procesy ewaluacyjne oraz zakresu analizowania wymagań zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju szkoły. Dla części XVIII - Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? - 1 osoba, z których każda posiada: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z dorosłymi/nauczycielami dotyczących ewaluacji wewnętrznej, jako sposobu badania pracy szkoły, metodologii badań oraz we wspieraniu zespołów do spraw ewaluacji (m. in. w zakresie opracowania narzędzi badawczych, opracowania i zebranych danych, opracowania raportu, sformułowania wniosków i rekomendacji) oraz zakresu analizowania wymagań zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju szkoły.. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7). W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15. W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:00, miejsce: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk ul. Sikorskiego 5A.. W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:00, miejsce: Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Ełk ul. Sikorskiego 5A..

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Ełk: Prowadzenie przez ekspertów form doskonalenia wynikających z Rocznych Planów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 259743-2014; data zamieszczenia: 16.12.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 259743-2014; data zamieszczenia: 16.12.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2014-12-16 14:55 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 251609-2014 z dnia 2014-12-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraśnik 1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi - przeprowadzenie cyklu szkoleń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.odn.kalisz.pl Kalisz: Usługa edukacyjna II - realizacja form doskonalenia w ramach projektu Zmodernizowany

Bardziej szczegółowo

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? I. Efekty Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb Indywidualne style uczenia się, odkrywanie potencjału uczniów,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople

Przedszkole Niepubliczne Złote Krople Przedszkole Niepubliczne Złote Krople SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Potrzeby nauczycieli Cel ogólny Cele szczegółowe Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraśnik: Przeprowadzenie cyklu szkoleń (warsztatów, szkoleniowych rad pedagogicznych, konsultacji indywidualnych i grupowych) przez ekspertów zewnętrznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl Kalisz: Usługa edukacyjna - realizacja form doskonalenia w ramach Projektu Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: ul. Polna 16; 18 400 Łomża tel./fax (86) 218 05 44 NIP: 718 213 72 79, Regon: 200718240 Znak postępowania: ŁCRE/POKL/068/37/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę w zakresie

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl Kalisz: Usługa edukacyjna - realizacja form doskonalenia w ramach Projektu Bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zs3.bip.edukacja.rybnik.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zs3.bip.edukacja.rybnik. Strona 1 z 15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zs3.bip.edukacja.rybnik.eu/ Rybnik: Prowadzenie przez ekspertów warsztatów, spotkań

Bardziej szczegółowo

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015 Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, 21-22 września 2015 Doskonalenie nauczycieli jako element rozwoju całej szkoły Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój Rozwój szkoły może

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Projekt pn. Wspomaganie na piątkę jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.0428.2014 Częstochowa, 2014-12-31 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: poen.superhost.pl/ Jasło: Realizacja form doskonalenia nauczycieli (szkolenia, warsztaty, wykłady,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny

Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny 2014-2015 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Głogowie rok szkolny 2014/2015 Oferta: Nauczyciel 45+ Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny

Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny Realizacja 48 Rocznych Planów Wspomagania Praca 4 sieci Współpracy i Samokształcenia rok szkolny 2013-2014 Szkoła Podstawowa Nr 13 w Głogowie rok szkolny 2013/2014 Oferta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Rad Pedagogicznych i Zespołów Pracowniczych

Szkolenia Rad Pedagogicznych i Zespołów Pracowniczych Oferta_2016:Oferta 2016-09-12 06:25 Strona 21 II forma SzkolenIowe rady pedagogiczne z elementami warsztatu I wykładów Interaktywnych moduły 4-8 godz. 1. Metody stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SPOTKAŃ. Tematyka wybranych obszarów wspomagania z podziałem na 56 grup szkoleniowych.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ. Tematyka wybranych obszarów wspomagania z podziałem na 56 grup szkoleniowych. HARMONOGRAM SPOTKAŃ Tematyka wybranych obszarów wspomagania z podziałem na 56 grup szkoleniowych. I. Budowa koncepcji pracy 1. Publiczne Budowa koncepcji Gimnazjum pracy w Mordach 1. Diagnoza mocnych i

Bardziej szczegółowo

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną Kaszczuk dotyczyła potrzeby

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Mińsk Mazowiecki: Realizacja oferty doskonalenia nauczycieli w formie wykładów w ramach projektu pn. Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE W BANIACH ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLE W BANIACH ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM.ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI NA LATA 2011-2015 Uchwalona przez Radę Pedagogiczną w dniu 3.10.2011 I Wstęp Koncepcja pracy Gimnazjum im. Orła Białego w Miękini na lata 2011-2015 została

Bardziej szczegółowo

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE:

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE: Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Kraśnik: Przeprowadzenie przez ekspertów zewnętrznych w ramach sieci współpracy i samokształcenia cyklu szkoleń/warsztatów w ramach projektu pn. Kompleksowy system doskonalenia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na:

Przetarg nieograniczony na: Przetarg nieograniczony na: PROWADZENIE PRZEZ EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH WYKŁADÓW, WARSZTATÓW I KONSULTACJI GRUPOWYCH podczas realizacji projektu Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość

Bardziej szczegółowo

Data... Wykonawca: Nazwa/ Imię i nazwisko:.. Siedziba/ Adres:... NIP/Pesel:... Nr tel: Nr faksu:...

Data... Wykonawca: Nazwa/ Imię i nazwisko:.. Siedziba/ Adres:... NIP/Pesel:... Nr tel: Nr faksu:... Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-94/2 w ramach konkursu /POKL/3.5/202 Załącznik nr 2 Data... Wykonawca: Nazwa/ Imię i nazwisko:.. Siedziba/ Adres:.... NIP/Pesel:... Nr tel: Nr faksu:... Email: Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Jaszkotlu

Gimnazjum w Jaszkotlu Gimnazjum w Jaszkotlu SORE Agata Sopniewska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, spotkania

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/ Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /dotyczy wszystkich części zamówienia/ 1. Każda grupa realizuje program doskonalenia obejmujący: a) warsztaty prowadzone aktywnymi metodami szkoleniowymi

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1

Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1 Arkusz indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w kontekście nowych regulacji prawnych Romana Cybulska, Barbara Łaska 1 Lp. 1 2 INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY dla ucznia realizującego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach

Koncepcja pracy MISJA: Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich. w latach Koncepcja pracy Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich w latach 2012-2017 MISJA: Nasza szkoła : dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia promuje zdrowy styl życia w zgodzie ze środowiskiem jest

Bardziej szczegółowo

Biblioteka pedagogiczna wspomaga placówki oświatowe w Siedlcach

Biblioteka pedagogiczna wspomaga placówki oświatowe w Siedlcach Biblioteka pedagogiczna wspomaga placówki oświatowe w Siedlcach BP w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Oskara Lange 6 tel. (25) 644-17-16 fax: (25) 633-40-14 www.bpsiedlce.pl e-mail: sekretariat@bpsiedlce.pl

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP)

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, RP Metoda projektów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) Temat/ cele i treści Proponowana Ilość

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. część 4 Szkoła Podstawowa nr 3 część 3 Przedszkole nr 14 część 2 Przedszkole nr 6 część 1 Przedszkole nr 5 Liczba grup szkoleniowycho liczebności 18-25 osób Liczba godzin* przypadajaca na grupę SUMA godzin*

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność

Aktywne poszukiwanie pracy. Asertywność Aktywne poszukiwanie pracy rozeznanie w sytuacji na rynku pracy, poznanie źródeł i metod poszukiwania pracy, nabycie wiedzy o wymogach pracodawców wobec potencjalnych pracowników. poznanie i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7. W Statucie Gimnazjum nr 7 wprowadza się Aneksem nr 1 następujące zmiany:

Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7. W Statucie Gimnazjum nr 7 wprowadza się Aneksem nr 1 następujące zmiany: Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7 Aneks nr 1 do Statutu Gimnazjum nr 7 został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Uchwała nr 25/2011 Rady Pedagogicznej z dnia 12.09.2011r. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: podn.nbip.pl/podn/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: podn.nbip.pl/podn/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: podn.nbip.pl/podn/ Stargard Szczeciński: Świadczenie usług szkolenia specjalistycznego oraz konsultacji

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze r.

Siemiatycze r. Siemiatycze 31.08.2014 r. Sprawozdanie z realizacji I oferty doskonalenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w nowej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017

Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Oferta działań wychowawczych i profilaktycznych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Poddębicach na rok szkolny 2016/2017 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Poddębicach przesyła Ofertę działań wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Procedury szkoleniowe mogą zostać dopasowane do konkretnych potrzeb zamawiających szkolenie. W tym celu zapraszamy do kontaktu.

Procedury szkoleniowe mogą zostać dopasowane do konkretnych potrzeb zamawiających szkolenie. W tym celu zapraszamy do kontaktu. PROCEDURY I STANDARD WDRAŻANIA PROGRAMU NAUKI ZACHOWANIA (PNZ) I ETAP SZKOLENIE Podstawowe szkolenie prezentacja programu uczestnikom i szkołom (uczestnicy szkolenia mogą zaprezentować po szkoleniu program

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015 Spis szkoleń ANE (I) Neurodydaktyka w praktyce szkolnej... 2 Ocenianie kształtujące aktywizowanie uczniów... 3 Pedagog/psycholog szkolny jako wsparcie dla dyrektora szkoły... 4 Sytuacje kryzysowe w szkole/placówce...

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich

Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych Potrzeby nauczycieli W ramach przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015 W drodze do sukcesu Projekt realizowany przez Miasto Zielona Góra, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE DLA NAJMŁODSZYCH

DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE DLA NAJMŁODSZYCH NUMER SZKOLENIA: 104 DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE DLA NAJMŁODSZYCH ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego Po zakończeniu szkolenia nauczyciel: samodzielnie przygotowuje doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 496044-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 496044-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Mińsk Mazowiecki: Realizacja oferty doskonalenia nauczycieli w formie warsztatów/wykładów w ramach projektu pn. Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim Numer

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1 Cele Programu: 1. Diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkolnego, ocena aktualnej sytuacji.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W NOWYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA. Warszawa, 24-26 września 2015 r.

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W NOWYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA. Warszawa, 24-26 września 2015 r. PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W NOWYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA Warszawa, 24-26 września 2015 r. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Około 700 publicznych i niepublicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 1 zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 1 zamówienia Załącznik Nr 3 do SIWZ Nr MGZO.271.12.2017.AD OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 1 zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podstawowych

Bardziej szczegółowo