TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 12 stycznia 2012 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOSCIOWO- ROZLICZENIOWE ROR Konta osobiste Banku Spółdzielczego we Wschowie* S- Senior M- Profit PrestiŜ oszczędnościowe Rachunek Oszczędnościowy 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 6,00 zł * opłata pobierana 16 dnia kaŝdego miesiąca * opłata za prowadzenie rachunku załoŝonego po 15-ym dniu miesiąca - bez opłat za dany miesiąc * opłata za prowadzenie rachunku zlikwidowanego do 15-go dnia miesiąca - bez opłat za dany miesiąc * od dnia wypowiedzenia umowy rachunku - opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się Za pierwsze 12 m- cy - / W następnym okresie - 2,00 zł miesięcznie 9,00 zł 15,00 zł 3. Wpłata gotówkowa 4. Wypłaty gotówkowe 5. Przelew z rachunku dokonywane na rzecz Klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonywane na rzecz Klientów posiadających rachunki w innych 3,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł 3,00 zł 3,00 zł Bankach / otwarcie kolejengo rach. oszcz. po zamknięciu poprzedniego w czasie krótszym niŝ 60 dni - 2 jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym - ; kaŝda kolejna wypłata w danym miesiącu - 1 jeden przelew w miesiącu kalendarzowym - ; kaŝdy kolejny przelew w danym miesiącu - 5,00 zł 1 dokonywane na rzecz TP S.A. 1,50 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1 z 16

2 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOSCIOWO- ROZLICZENIOWE ROR S- Senior M- Profit PrestiŜ Rachunek Oszczędnościowy d) dokonywane z tytułu usług świadczonych przez telefonię DIALOG 2,50 zł 1,00 zł 2,50 zł 2,50 zł dokonywane z tytułu usług świadczonych przez Telewizję Kablową e) 1,50 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,50 zł "Vectra" na rachunek prowadzony w innym Banku 6. Realizacja zleceń stałych (opłata za obsługę zlecenia stałego oraz wykonanie przelewu) na rachunek w BS Wschowa (nie dotyczy spłat kredytów w BS Wschow 2,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł 2,00 zł na rachunek w innym Banku 2,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł 2,00 zł 7. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 8. Czeki w obrocie krajowym potwierdzenie czeku gotówkowego przyjęcie czeków rozrachunkowych i gotówkowych składanych do inkasa wydanie ksiąŝeczki czeków gotówkowych d) wydanie jednego blankietu czekowego z ROR - wg starego wzoru e) wydanie jednego blankietu czekowego z ROR - wg nowego wzoru 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 9. Wyciągi sporządzenie wyciągu raz w miesiącu sporządzenie wyciągu częściej niŝ 1 raz w miesiącu od kaŝdego 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł sporządzonego wyciągu wysyłanie wyciągu pocztą 1 raz w miesiącu wysyłanie wyciągu pocztą częściej niŝ 1 raz w miesiącu (za kaŝdą d) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł przesyłkę) 10. Za likwidację rachunku 11. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia Przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET ,00 zł 5,00 zł 2 z 16

3 II. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA ROR S- Senior M- Profit PrestiŜ Rachunek Oszczędnościowy 1. Udostępnienie systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-" Korzystanie z dostępu do systemu Detalicznego Banku Internetowego 2. "e-" 3. Przelewy sporządzane w systemie Detalicznego Banku Internetowego "e-" dokonane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł Bankach jeden przelew w miesiącu kalendarzowym - ; kaŝdy kolejny przelew w danym miesiącu - 5,00 zł 1 4. Usługa SMS-SALDO (miesięcznie) 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,00 zł 2,50 zł 5. Usługa SMS-SALDO 24H (miesięcznie) 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6. Wydanie listy haseł jednorazowych 7. Zablokowanie / odblokowanie do systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-" Wydanie identyfikatora i hasła (klucz dostępu) do Detalicznego Banku Internetowego "e-" wydanie pierwszego wydanie kolejnego Realizacja zleceń stałych w systemie Detalicznego Banku Internetowego "e-" dokonane na rzecz Klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonane na rzecz Klientów posiadających rachunki w innych 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł Bankach 10. Przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET z 16

4 III. KARTY PŁATNICZE MASTERCARD DEBIT PAYPASS VISA ELECTRON MŁODZIEśOWA VISA ELECTRON MAESTRO VISA CLASSIC MASTERCARD STANDARD VISA MASTERCARD MASTERCARD 1. dla posiadacza rachunku dla współposiadacza rachunku dla osoby wskazanej 25,00 zł d) karta główna e) karta dołączona 2. uszkodzonej 25,00 zł 1 23,00 zł 23,00 zł ,00 zł 55,00 zł utraconej 25,00 zł 1 23,00 zł 23,00 zł ,00 zł 55,00 zł Opłata roczna za uŝytkowanie karty 25,00 zł 1 23,00 zł 1 S-KONTO 18,00 zł SENIOR 23,00 zł ROR; 23,00 zł PROFIT, 23,00 zł PRESTIś ,00 zł* 55,00 zł* 7. ZastrzeŜenie karty 8. Zmiana limitów transakcyjnych karty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 9. Wydanie karty i PIN Rodzaj karty Wydanie pierwszej karty Wydanie nowej karty w miejsce Zasilenie rachunku karty Kwota minimalnej pierwszej wpłaty na rachunek karty Opłata za wypłatę gotówki debetowa charge kredytowa w bankomatach SGB, BPS i zrzeszonych BS 2,00% 2,00% 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 6,00 zł w bankomatach obcych 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 3,00% min. 3,50 zł 3,00% min. 3,50 zł 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 6,00 zł w kasach SGB 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 2,00% min. 4,50 zł 2,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 6,00 zł przedpłacona 25,00 zł 3 1,30 zł 1,50 zł d) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 4,50 zł e) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 7,00 zł 3,00% min. 7,00 zł 3,00% min. 4,50 zł f) w ramach usługi cashback 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 10. Przesłanie do Klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł Przesłanie do Klienta numeru PIN przy 11. pierwszej wymianie na kartę z procesorem EMV 12. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta 13. (miesięcznie) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Przesłanie ponownego zestawienia transakcji 14. na Ŝyczenie Klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,50 zł 3,00 zł 4 z 16

5 III. KARTY PŁATNICZE MASTERCARD DEBIT PAYPASS VISA ELECTRON MŁODZIEśOWA VISA ELECTRON MAESTRO VISA CLASSIC MASTERCARD STANDARD VISA MASTERCARD MASTERCARD Rodzaj karty debetowa charge kredytowa przedpłacona Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia 15. otrzymania wezwania z Oddziału Transakcje bezgotówkowe Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w 17. walucie obcej 1,00% 1,00% 1,00% 18. Opłata za przekroczenie limitu miesięcznego 2,00% kwoty przekroczenia 2,00% kwoty przekroczenia 19. Prowizja za odroczony termin płatnosci od transakcji sprzedaŝy i wypłat gotówki (miesięcznie) w kraju 1,00% 1,00% za granicą 1,00% 1,00% Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie Za sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty 22. Zmiana limitu kredytowego 23. Przekroczenie limitu kredytowego 4 4 Przeprowadzenie operacji doładownia telefonu 24. komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. na 25. Ŝądanie Klienta pisemnej informacji o spłacie 49,20 zł 49,20 zł kredytu 26. Minimalna kwota do zapłaty 5% min Opłata za wydanie nowego PIN 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł * jeŝeli średniomiesięczne obroty z tytułu uŝytkowania karty w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosiły od 40 do 799,99 zł - opłatę pobiera się w wysokości 50% * jeŝeli średniomiesięczne obroty z tytułu uŝytkowania karty w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosiły co najmniej 80 opłata wynosi 5 z 16

6 I Podstaw. na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku* 0,30% 2 3. Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty* pobierana przez SGB-Bank* 0,20% 2 za opłaty telekomunikacyjne* 1 Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym ( OVERNIGHT) - dodatkowa opłata do 5. 0,20% 5 pkt. 4* i pkt. 6* Uwaga: Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunku NOSTRO przekazy do równowartości EUR 3 przekazy przekraczające równowartość EUR 6 9. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* Realizacja przekazów w obrocie dewizowym w przypadku, gdy zarówno zleceniodawca jak i beneficjent są klientami banków SGB* 0,20% 2 II. 1. Otwarcie rachunku bankowego 2. Otwarcie rachunku bankowego bez wniesienia wpłaty 3. Likwidacja rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia 25,00 zł 4. Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM SKUP I SPRZEDAś WARTOŚCI DEWIZOWYCH Skup i sprzedaŝ walut obcych Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju na rachunki bankowe klientów BS we Wschowie Uwaga: JeŜeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w pkt. IV ppkt. 5 Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju - tryb normalny (TOMNEXT) Eurotransfer - realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR z datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie):* - rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG - bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta - bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta - określona opcja kosztowa SHA Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju* Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR)* Uwaga: Równowartość w EURO oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. RACHUNKI WALUTOWE Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwisko, adres, itp.) Ustanowienie zmian pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 2 Minimal Plus 1 za opłaty telekomunikacyjne Maksym ,00 zł plus koszty banków pośredniczących 20 6 z 16

7 III. INKASO 1. Inkaso dokumentów czeków oraz weksli* 0,20% Akcept traty* 5 3. Zmiana warunków inkasa* 5 4. Przeniesienie praw własności do towaru / cesja lub upowaŝnienie* 5 5. Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych* IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM Protest weksla lub traty* 15 + opłata notarialna Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku* 5 + koszty telekom. Uwaga: Od inkasa czeków na kwoty do równowartości 10,00 USD prowizji nie pobiera się. Pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 1,00 zł IV. INNE ZLECENIA 1. Wystawianie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 2 2. Sporządzanie wyciągów bankowych 3. Potwierdzanie zgodności podpisów 2 4. Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu) Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności, itp. 6. Skargi i zaŝalenia W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych BS Wschowa pobiera prowizje i koszty pobrane przez SGB-Bank i bank zagraniczny pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta. W przypadku wyliczenia prowizji i opłat metodą procentową naleŝy do przeliczenia równowartości PLN stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji. * Opłata pobierana przez bank współpracujący z BS we Wschowie w zakresie wykonywania w/w czynności. 7 z 16

8 V. KSIĄśECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKATY TERMINOWE Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej Likwidacja lokaty terminowej Przelew z rachunku lokaty terminowej i ksiąŝeczki oszczędnościowej a'vista na rachunek w BS Wschowa na rachunek w innym Banku Likwidacja ksiąŝeczki oszczędnościowej obiegowej a'vista terminowej Wystawienie nowej ksiąŝeczki zamiast ksiąŝeczki zniszczonej lub utraconej Wykonanie czynności związanej z umorzeniem utraconej ksiąŝeczki oszczędnościowej Przepisanie ksiąŝeczki w związku z przelewem praw na inną osobę (cesj Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 4,00 zł 8,00 zł 15,00 zł z 16

9 VI. KREDYTY MIESZKANIOWE I POśYCZKI HIPOTECZNE 1. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu / poŝyczki w tym od kredytów mieszkaniowych od kredytów mieszkaniowych z dopłatami "Rodzina na swoim" od kredytów na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych d) od poŝyczek hipotecznych 2. Prowizja rekompensacyjna za przedterminową spłatę kredytu / poŝyczki od 0,85% do 4,00% nie mniej niŝ 5 Dla Posiadaczy ROR w BS Wschowa od 0,85% od 1,00% do 2,00% od 1,50% do 2,00% od 1,50% do 3,00% Dla pozostałych Klientów od 0,85% 3,00% 3,00% 4,00% 2.1 od kredytów / poŝyczek udzielonych od r. do r.( nie dotyczy kredytu / poŝyczki podlegającej ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001r., kredytu mieszkaniowego Rodzina na swoim oraz kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych) za częściową przedterminową spłatę dokonywaną w okresie 2 lat od wypłaty I transzy kredytu / poŝyczki - od kwoty spłaty za całkowitą przedtermionową spłatę - od kwoty spłaty 0,50% 1,50% nie mniej niŝ od kredytów / poŝyczek udzielanych od r. zabezpieczonych hipoteką (nie dotyczy kredytu mieszkaniowego Rodzina na swoim" oraz kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych) d) d) za częściową przedterminową spłatę dokonywaną w okresie 2 lat od wypłaty I transzy kredytu / poŝyczki - od kwoty spłaty za całkowitą przedtermionową spłatę - od kwoty spłaty Za wydanie promesy udzielenia kredytu / poŝyczki Za wydanie Klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, Ŝe Klient nie figuruje jako dłuŝnik Za wydanie odpisu umowy o kredyt / poŝyczkę lub aneksu do umowy Za czynności związane z udzieleniem ulgi w spłacie - od kwoty prolongowania w tym za prolongatę w spłacie do 1 m-ca za prolongatę w spłacie do 3 m-cy za prolongatę w spłacie do 6 m-cy za prolongatę w spłacie powyŝej 6 m-cy inną zmianą sposobu i terminów spłaty kredytu / poŝyczki lub/i odsetek (z wyłączeniem zmiany wynikającej z przedterminowej spłaty kredytu/poŝyczki) Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy wymagających zawarcia aneksu do umowy podwyŝszenie kwoty kredytu - od kwoty podwyŝszenia zmiana zabezpieczenia kredytu / poŝyczki inspekcja nieruchomości związana ze zmianą warunków umowy kredytu / poŝyczki inne warunki umowy 0,50% 1,50% nie mniej niŝ od 0,50% do 3,00% nie mniej niŝ 5 0,50% 1,00% 2,00% 3,00% 10 od 0,50% do 2,00% nie mniej niŝ z 16

10 8. 9. VI. KREDYTY MIESZKANIOWE I POśYCZKI HIPOTECZNE Za czynności związane z inspekcją nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu / poŝyczki oraz z przeprowadzeniem kontroli na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu Za sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty od 10 do Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy / PoŜyczkobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu / poŝyczki lub odsetek dotyczących roku bieŝącego lat poprzednich (za kaŝdy rok) Za zawarcie umowy ugody na spłatę zadłuŝenia Za wydanie zgody na bezcięŝarowe odłączenie działki Za sporządzenie oraz wysłanie kompletu wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów Za zawarcie umowy przejęcia długu - od kwoty przejmowanego zadłuŝenia Za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. na Ŝądanie Klienta pisemnej informacji o spłacie kredytu / poŝyczki 5 7 od 0,00% do 2,00% 10 od jednej umowy zastawu 15,00 zł od 0,50% do 2,00% nie mniej niŝ ,20 zł 10 z 16

11 VII. KREDYTY KONSUMPCYJNE(udzielone do r.) oraz KREDYTY KONSUMENCKIE(udzielane od r.) Prowizja od kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego w tym od kredytów odnawialnych w ROR od kredytów gotówkowych, gotówkowych Plus *) do 12 m-cy do 36 m-cy do 72 m-cy od kredytów na zakup i montaŝ kolektorów słonecznych od kredytów gotówkowych Szybka gotówka" *,**) od kredytów gotówkowych Okazja" *) od kredytów gotówkowych Profit Kredyt, gotówkowych Plus Profit Kredyt dla Klientów zakładających / posiadających Profit dla pozostałych Klientów pozostałe kredyty do zł powyŝej zł **) Dla klientów, którzy załoŝą ROR i zadeklarują stały miesięczny wpływ, maksymalna stawka prowizji moŝe być obniŝona o 1 pkt. od 0,50% do 5,00% nie mniej niŝ 5 od 0,50% do 2,00% od 0,50% do 2,00% od 0,50% do 3,00% od 0,50% do 3,50% 0,70% od 0,50% do 3,00% od 0,50% do 2,00% *) Dla posiadaczy ROR w BS Wschowa, na które od 6 miesięcy wpływają środki z tytułu wynagrodzenia, emerytury lub renty, maksymalna stawka prowizji moŝe zostać obniŝona o 1,0 pkt. 3,00% 5,00% 5,00% 1,00% Odnowienie kredytu w ROR Za wydanie promesy udzielenia kredytu Za wydanie Klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, Ŝe Klient nie figuruje jako dłuŝnik od 0,50% do 2,00% nie mniej niŝ d) Za wydanie odpisu umowy o kredyt lub aneksu do umowy Za czynności związane z udzieleniem ulgi w spłacie - od kwoty prolongowania w tym za prolongatę w spłacie do 1 m-ca za prolongatę w spłacie do 3 m-cy za prolongatę w spłacie do 6 m-cy za prolongatę w spłacie powyŝej 6 m-cy inną zmianą sposobu i terminów spłaty kredytu lub/i odsetek (z wyłączeniem zmiany wynikającej z przedterminowej spłaty kredytu) Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy wymagających zawarcia aneksu do umowy podwyŝszenie kwoty kredytu odnawialnego w ROR - od kwoty podwyŝszenia zmiana zabezpieczenia kredytu 5 od 0,50% do 3,00% nie mniej niŝ 5 0,50% 1,00% 2,00% 3,00% 10 od 0,50% do 2,00% nie mniej niŝ 5 10 d) inspekcja nieruchomości związana ze zmianą warunków umowy kredytu inne warunki umowy z 16

12 VII. KREDYTY KONSUMPCYJNE(udzielone do r.) oraz KREDYTY KONSUMENCKIE(udzielane od r.) Za sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu lub odsetek dotyczących roku bieŝącego lat poprzednich (za kaŝdy rok) Za zawarcie umowy ugody na spłatę zadłuŝenia Za wydanie zgody na bezcięŝarowe odłączenie działki Za sporządzenie oraz wysłanie kompletu wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów Za zawarcie umowy przejęcia długu - od kwoty przejmowanego zadłuŝenia od 0,00% do 2,00% 10 od jednej umowy zastawu 15,00 zł od 0,50% do 2,00% nie mniej niŝ Za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. na Ŝądanie Klienta pisemnej informacji o spłacie kredytu 5 49,20 zł 12 z 16

13 d) VIII. INNE OPŁATY I PROWIZJE Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w BS Wschowa (za wyjątkiem ROR i RO) Wpłaty gotówkowe z tytułu opłaty skarbowej na rzecz Jednostki Samorządu Terytorialnego Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach do kwoty zł za wyjątkiem Oddziału Góra i Punktów Kasowych (z wyłączeniem PK Trzebnice) Oddział Góra Punkty Kasowe Punkt Kasowy Trzebnice powyŝej zł za wyjątkiem Punktów Kasowych Punkty Kasowe dokonywane na rzecz TP S.A. z tytułu usług świadczonych przez telefonię DIALOG z tytułu usług świadczonych przez Telewizję Kablową Vectra Za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego wyciągu z rachunku bankowego z lat poprzednich jednego dowodu do wyciągu jednego dowodu do wyciągu z lat poprzednich 0,30% nie mniej niŝ 3,00 zł 0,10% nie mniej niŝ 1,00 zł (chyba, Ŝe umowa z JST stanowi inaczej) 3,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3,50 zł 0,80% 0,50% 1,50 zł 3,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 1 5,00 zł 1 e) f) g) historii rachunku za rok bieŝący historii rachunku za lata poprzednie - za kaŝdy rok umowy rachunku bankowego Opłaty nie pobiera się w przypadku: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek; - gdy odpis sporządzany jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 5. Za udzielaną pisemnie informację o posiadaniu rachunku bankowego ROR stanie rachunku bankowego 5 3 wydanie opinii dotyczącej rachunku 6 d) wydanie zaświadczenia, Ŝe rachunek nie jest obciąŝony tytułami egzekucyjnymi 4 e) za wydanie innych zaświadczeń UWAGA: JeŜeli wydane zaświadczenie zawiera więcej niŝ jedną z wyŝej wymienionych informacji pobiera się opłatę w wysokości 6 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (dotyczy wszystkich rodzajów rachunków) od kaŝdej przekazanej kwoty zajęcia Przyjęcie dyspozycji (oświadczeni posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 5 0,50% nie mniej niŝ 1 nie więcej niŝ Zmiana dyspozycji (oświadczeni posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Opłata za wypłatę gotówki z rachunku "zlecenia do wypłaty" 1 0,10% nie mniej niŝ 3,00 zł nie więcej niŝ z 16

14 VIII. INNE OPŁATY I PROWIZJE Awizowanie kwoty wypłaty powyŝej na dwa dni robocze wcześniej (nie dotyczy wypłaty lokaty w terminie zapadalności) Niepodjęcie awizowanej kwoty wypłaty w uzgodnionym terminie - opłata pobierana od kwoty powyŝej w terminie awizowania 0,20% 12. Wypłata środków bez awizowania - opłata pobierana od kwoty powyŝej w dniu wypłaty* 0,20% * Bank moŝe odmówić wypłaty środków kiedy suma wypłat w danym dniu roboczym przekracza kwotę wymagającą awizowania. 14 z 16

15 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI - DOTYCZY BS ODDZIAŁ GŁOGÓW INNE OPŁATY I PROWIZJE Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach do kwoty zł powyŝej zł dokonywanych na rzecz TP S.A. Wpłaty gotówkowe na rachunki Bankowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej "NADODRZE" w Głogowie z tytułu opłaty za mieszkanie i na spłatę kredytu z tytułu wpłat za wodę, wkładów mieszkaniowych oraz innych tytułów 2,50 zł 0,50% 1,50 zł 1,85 zł 15 z 16

16 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI - DOTYCZY BS ODDZIAŁ LESZNO RACHUNKI OSZCZĘDNOSCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR S- Senior M- Profit PrestiŜ 1. Otwarcie rachunku bankowego 2. * opłata pobierana 16 dnia kaŝdego miesiąca Prowadzenie rachunku bankowego* przez pierwsze 6 miesięcy od dnia załoŝenia rachunku - 0,00 zł / w następnym okresie - 6,00 zł miesięcznie za pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania rachunku - 0,00 zł / w następnym okresie - 2,00 zł miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy od dnia załoŝenia rachunku - 0,00 zł / w następnym okresie - 9,00 zł miesiecznie przez pierwsze 6 miesięcy od dnia załoŝenia rachunku - / w następnym okresie - 15,00 zł miesięcznie * opłata za prowadzenie rachunku załoŝonego po 15-ym dniu miesiąca - bez opłat za dany miesiąc * opłata za prowadzenie rachunku zlikwidowanego do 15-go dnia miesiąca - bez opłat za dany miesiąc * od dnia wypowiedzenia umowy rachunku - opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się Zarząd BS we Wschowie moŝe ustalić indywidualne stawki opłat i prowizji inne niŝ określone w niniejszej Taryfie opłat i prowizji. 16 z 16

Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe*

Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe* TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 02.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 08.10.2014 R. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią - luty 2013 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 12.05.2015 r. RB i RB pomocniczy* RB dla rolników** / AGRO KONTO** 1. Otwarcie rachunku bankowego

Tekst jednolity na dzień 12.05.2015 r. RB i RB pomocniczy* RB dla rolników** / AGRO KONTO** 1. Otwarcie rachunku bankowego TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY w STALOWEJ WOLI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE - OSOBY PRYWATNE ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku : - ROR

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Dział A Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Pleszewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE. od 24.10.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE od 24.10.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 UŜyte w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 -

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/04/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 26 kwietnia 2011 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 04/04/2015 z 04.03.2015r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Rozdział I. Rachunki bankowe Część A. Rachunki bankowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty Załącznik do umowy rachunku bankowego wyciąg z Uchwały Nr 99/2012 Zarządu BS Susz z dnia 15.10.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych od klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią - luty 2013 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W STALOWEJ WOLI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STALOWEJ WOLI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stalowa Wola, styczeń 2011r. 1 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BIEśĄCE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo