TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 12 stycznia 2012 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOSCIOWO- ROZLICZENIOWE ROR Konta osobiste Banku Spółdzielczego we Wschowie* S- Senior M- Profit PrestiŜ oszczędnościowe Rachunek Oszczędnościowy 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 6,00 zł * opłata pobierana 16 dnia kaŝdego miesiąca * opłata za prowadzenie rachunku załoŝonego po 15-ym dniu miesiąca - bez opłat za dany miesiąc * opłata za prowadzenie rachunku zlikwidowanego do 15-go dnia miesiąca - bez opłat za dany miesiąc * od dnia wypowiedzenia umowy rachunku - opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się Za pierwsze 12 m- cy - / W następnym okresie - 2,00 zł miesięcznie 9,00 zł 15,00 zł 3. Wpłata gotówkowa 4. Wypłaty gotówkowe 5. Przelew z rachunku dokonywane na rzecz Klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonywane na rzecz Klientów posiadających rachunki w innych 3,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł 3,00 zł 3,00 zł Bankach / otwarcie kolejengo rach. oszcz. po zamknięciu poprzedniego w czasie krótszym niŝ 60 dni - 2 jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym - ; kaŝda kolejna wypłata w danym miesiącu - 1 jeden przelew w miesiącu kalendarzowym - ; kaŝdy kolejny przelew w danym miesiącu - 5,00 zł 1 dokonywane na rzecz TP S.A. 1,50 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,50 zł 1 z 16

2 I. RACHUNKI OSZCZĘDNOSCIOWO- ROZLICZENIOWE ROR S- Senior M- Profit PrestiŜ Rachunek Oszczędnościowy d) dokonywane z tytułu usług świadczonych przez telefonię DIALOG 2,50 zł 1,00 zł 2,50 zł 2,50 zł dokonywane z tytułu usług świadczonych przez Telewizję Kablową e) 1,50 zł 1,00 zł 1,50 zł 1,50 zł "Vectra" na rachunek prowadzony w innym Banku 6. Realizacja zleceń stałych (opłata za obsługę zlecenia stałego oraz wykonanie przelewu) na rachunek w BS Wschowa (nie dotyczy spłat kredytów w BS Wschow 2,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł 2,00 zł na rachunek w innym Banku 2,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł 2,00 zł 7. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłuŝnika 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 8. Czeki w obrocie krajowym potwierdzenie czeku gotówkowego przyjęcie czeków rozrachunkowych i gotówkowych składanych do inkasa wydanie ksiąŝeczki czeków gotówkowych d) wydanie jednego blankietu czekowego z ROR - wg starego wzoru e) wydanie jednego blankietu czekowego z ROR - wg nowego wzoru 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 9. Wyciągi sporządzenie wyciągu raz w miesiącu sporządzenie wyciągu częściej niŝ 1 raz w miesiącu od kaŝdego 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł sporządzonego wyciągu wysyłanie wyciągu pocztą 1 raz w miesiącu wysyłanie wyciągu pocztą częściej niŝ 1 raz w miesiącu (za kaŝdą d) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł przesyłkę) 10. Za likwidację rachunku 11. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia Przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET ,00 zł 5,00 zł 2 z 16

3 II. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA ROR S- Senior M- Profit PrestiŜ Rachunek Oszczędnościowy 1. Udostępnienie systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-" Korzystanie z dostępu do systemu Detalicznego Banku Internetowego 2. "e-" 3. Przelewy sporządzane w systemie Detalicznego Banku Internetowego "e-" dokonane na rzecz klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonane na rzecz klientów posiadających rachunki w innych 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł Bankach jeden przelew w miesiącu kalendarzowym - ; kaŝdy kolejny przelew w danym miesiącu - 5,00 zł 1 4. Usługa SMS-SALDO (miesięcznie) 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,00 zł 2,50 zł 5. Usługa SMS-SALDO 24H (miesięcznie) 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6. Wydanie listy haseł jednorazowych 7. Zablokowanie / odblokowanie do systemu Detalicznego Banku Internetowego "e-" Wydanie identyfikatora i hasła (klucz dostępu) do Detalicznego Banku Internetowego "e-" wydanie pierwszego wydanie kolejnego Realizacja zleceń stałych w systemie Detalicznego Banku Internetowego "e-" dokonane na rzecz Klientów posiadających rachunki w BS Wschowa dokonane na rzecz Klientów posiadających rachunki w innych 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł Bankach 10. Przelew do innego banku realizowany w systemie SORBNET z 16

4 III. KARTY PŁATNICZE MASTERCARD DEBIT PAYPASS VISA ELECTRON MŁODZIEśOWA VISA ELECTRON MAESTRO VISA CLASSIC MASTERCARD STANDARD VISA MASTERCARD MASTERCARD 1. dla posiadacza rachunku dla współposiadacza rachunku dla osoby wskazanej 25,00 zł d) karta główna e) karta dołączona 2. uszkodzonej 25,00 zł 1 23,00 zł 23,00 zł ,00 zł 55,00 zł utraconej 25,00 zł 1 23,00 zł 23,00 zł ,00 zł 55,00 zł Opłata roczna za uŝytkowanie karty 25,00 zł 1 23,00 zł 1 S-KONTO 18,00 zł SENIOR 23,00 zł ROR; 23,00 zł PROFIT, 23,00 zł PRESTIś ,00 zł* 55,00 zł* 7. ZastrzeŜenie karty 8. Zmiana limitów transakcyjnych karty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 9. Wydanie karty i PIN Rodzaj karty Wydanie pierwszej karty Wydanie nowej karty w miejsce Zasilenie rachunku karty Kwota minimalnej pierwszej wpłaty na rachunek karty Opłata za wypłatę gotówki debetowa charge kredytowa w bankomatach SGB, BPS i zrzeszonych BS 2,00% 2,00% 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 6,00 zł w bankomatach obcych 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 1,30 zł 3,00% min. 3,50 zł 3,00% min. 3,50 zł 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 6,00 zł w kasach SGB 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 2,00% min. 4,50 zł 2,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 6,00 zł przedpłacona 25,00 zł 3 1,30 zł 1,50 zł d) w kasach obcych 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 4,50 zł e) za granicą 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 4,50 zł 3,00% min. 7,00 zł 3,00% min. 7,00 zł 3,00% min. 4,50 zł f) w ramach usługi cashback 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 10. Przesłanie do Klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł Przesłanie do Klienta numeru PIN przy 11. pierwszej wymianie na kartę z procesorem EMV 12. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta 13. (miesięcznie) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Przesłanie ponownego zestawienia transakcji 14. na Ŝyczenie Klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4,50 zł 3,00 zł 4 z 16

5 III. KARTY PŁATNICZE MASTERCARD DEBIT PAYPASS VISA ELECTRON MŁODZIEśOWA VISA ELECTRON MAESTRO VISA CLASSIC MASTERCARD STANDARD VISA MASTERCARD MASTERCARD Rodzaj karty debetowa charge kredytowa przedpłacona Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia 15. otrzymania wezwania z Oddziału Transakcje bezgotówkowe Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w 17. walucie obcej 1,00% 1,00% 1,00% 18. Opłata za przekroczenie limitu miesięcznego 2,00% kwoty przekroczenia 2,00% kwoty przekroczenia 19. Prowizja za odroczony termin płatnosci od transakcji sprzedaŝy i wypłat gotówki (miesięcznie) w kraju 1,00% 1,00% za granicą 1,00% 1,00% Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie Za sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty 22. Zmiana limitu kredytowego 23. Przekroczenie limitu kredytowego 4 4 Przeprowadzenie operacji doładownia telefonu 24. komórkowego pre-paid w bankomacie sieci SGB Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. na 25. Ŝądanie Klienta pisemnej informacji o spłacie 49,20 zł 49,20 zł kredytu 26. Minimalna kwota do zapłaty 5% min Opłata za wydanie nowego PIN 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł * jeŝeli średniomiesięczne obroty z tytułu uŝytkowania karty w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosiły od 40 do 799,99 zł - opłatę pobiera się w wysokości 50% * jeŝeli średniomiesięczne obroty z tytułu uŝytkowania karty w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosiły co najmniej 80 opłata wynosi 5 z 16

6 I Podstaw. na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku* 0,30% 2 3. Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty* pobierana przez SGB-Bank* 0,20% 2 za opłaty telekomunikacyjne* 1 Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym ( OVERNIGHT) - dodatkowa opłata do 5. 0,20% 5 pkt. 4* i pkt. 6* Uwaga: Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB-Bank S.A. wolnych środków na rachunku NOSTRO przekazy do równowartości EUR 3 przekazy przekraczające równowartość EUR 6 9. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* Realizacja przekazów w obrocie dewizowym w przypadku, gdy zarówno zleceniodawca jak i beneficjent są klientami banków SGB* 0,20% 2 II. 1. Otwarcie rachunku bankowego 2. Otwarcie rachunku bankowego bez wniesienia wpłaty 3. Likwidacja rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia 25,00 zł 4. Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM SKUP I SPRZEDAś WARTOŚCI DEWIZOWYCH Skup i sprzedaŝ walut obcych Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju na rachunki bankowe klientów BS we Wschowie Uwaga: JeŜeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w pkt. IV ppkt. 5 Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju - tryb normalny (TOMNEXT) Eurotransfer - realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR z datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie):* - rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG - bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta - bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta - określona opcja kosztowa SHA Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju* Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR)* Uwaga: Równowartość w EURO oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. RACHUNKI WALUTOWE Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwisko, adres, itp.) Ustanowienie zmian pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 2 Minimal Plus 1 za opłaty telekomunikacyjne Maksym ,00 zł plus koszty banków pośredniczących 20 6 z 16

7 III. INKASO 1. Inkaso dokumentów czeków oraz weksli* 0,20% Akcept traty* 5 3. Zmiana warunków inkasa* 5 4. Przeniesienie praw własności do towaru / cesja lub upowaŝnienie* 5 5. Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych* IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM Protest weksla lub traty* 15 + opłata notarialna Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku* 5 + koszty telekom. Uwaga: Od inkasa czeków na kwoty do równowartości 10,00 USD prowizji nie pobiera się. Pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 1,00 zł IV. INNE ZLECENIA 1. Wystawianie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 2 2. Sporządzanie wyciągów bankowych 3. Potwierdzanie zgodności podpisów 2 4. Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu) Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności, itp. 6. Skargi i zaŝalenia W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych BS Wschowa pobiera prowizje i koszty pobrane przez SGB-Bank i bank zagraniczny pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta. W przypadku wyliczenia prowizji i opłat metodą procentową naleŝy do przeliczenia równowartości PLN stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji. * Opłata pobierana przez bank współpracujący z BS we Wschowie w zakresie wykonywania w/w czynności. 7 z 16

8 V. KSIĄśECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKATY TERMINOWE Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej Likwidacja lokaty terminowej Przelew z rachunku lokaty terminowej i ksiąŝeczki oszczędnościowej a'vista na rachunek w BS Wschowa na rachunek w innym Banku Likwidacja ksiąŝeczki oszczędnościowej obiegowej a'vista terminowej Wystawienie nowej ksiąŝeczki zamiast ksiąŝeczki zniszczonej lub utraconej Wykonanie czynności związanej z umorzeniem utraconej ksiąŝeczki oszczędnościowej Przepisanie ksiąŝeczki w związku z przelewem praw na inną osobę (cesj Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 4,00 zł 8,00 zł 15,00 zł z 16

9 VI. KREDYTY MIESZKANIOWE I POśYCZKI HIPOTECZNE 1. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu / poŝyczki w tym od kredytów mieszkaniowych od kredytów mieszkaniowych z dopłatami "Rodzina na swoim" od kredytów na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych d) od poŝyczek hipotecznych 2. Prowizja rekompensacyjna za przedterminową spłatę kredytu / poŝyczki od 0,85% do 4,00% nie mniej niŝ 5 Dla Posiadaczy ROR w BS Wschowa od 0,85% od 1,00% do 2,00% od 1,50% do 2,00% od 1,50% do 3,00% Dla pozostałych Klientów od 0,85% 3,00% 3,00% 4,00% 2.1 od kredytów / poŝyczek udzielonych od r. do r.( nie dotyczy kredytu / poŝyczki podlegającej ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001r., kredytu mieszkaniowego Rodzina na swoim oraz kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych) za częściową przedterminową spłatę dokonywaną w okresie 2 lat od wypłaty I transzy kredytu / poŝyczki - od kwoty spłaty za całkowitą przedtermionową spłatę - od kwoty spłaty 0,50% 1,50% nie mniej niŝ od kredytów / poŝyczek udzielanych od r. zabezpieczonych hipoteką (nie dotyczy kredytu mieszkaniowego Rodzina na swoim" oraz kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych) d) d) za częściową przedterminową spłatę dokonywaną w okresie 2 lat od wypłaty I transzy kredytu / poŝyczki - od kwoty spłaty za całkowitą przedtermionową spłatę - od kwoty spłaty Za wydanie promesy udzielenia kredytu / poŝyczki Za wydanie Klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, Ŝe Klient nie figuruje jako dłuŝnik Za wydanie odpisu umowy o kredyt / poŝyczkę lub aneksu do umowy Za czynności związane z udzieleniem ulgi w spłacie - od kwoty prolongowania w tym za prolongatę w spłacie do 1 m-ca za prolongatę w spłacie do 3 m-cy za prolongatę w spłacie do 6 m-cy za prolongatę w spłacie powyŝej 6 m-cy inną zmianą sposobu i terminów spłaty kredytu / poŝyczki lub/i odsetek (z wyłączeniem zmiany wynikającej z przedterminowej spłaty kredytu/poŝyczki) Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy wymagających zawarcia aneksu do umowy podwyŝszenie kwoty kredytu - od kwoty podwyŝszenia zmiana zabezpieczenia kredytu / poŝyczki inspekcja nieruchomości związana ze zmianą warunków umowy kredytu / poŝyczki inne warunki umowy 0,50% 1,50% nie mniej niŝ od 0,50% do 3,00% nie mniej niŝ 5 0,50% 1,00% 2,00% 3,00% 10 od 0,50% do 2,00% nie mniej niŝ z 16

10 8. 9. VI. KREDYTY MIESZKANIOWE I POśYCZKI HIPOTECZNE Za czynności związane z inspekcją nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu / poŝyczki oraz z przeprowadzeniem kontroli na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu Za sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty od 10 do Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy / PoŜyczkobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu / poŝyczki lub odsetek dotyczących roku bieŝącego lat poprzednich (za kaŝdy rok) Za zawarcie umowy ugody na spłatę zadłuŝenia Za wydanie zgody na bezcięŝarowe odłączenie działki Za sporządzenie oraz wysłanie kompletu wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów Za zawarcie umowy przejęcia długu - od kwoty przejmowanego zadłuŝenia Za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. na Ŝądanie Klienta pisemnej informacji o spłacie kredytu / poŝyczki 5 7 od 0,00% do 2,00% 10 od jednej umowy zastawu 15,00 zł od 0,50% do 2,00% nie mniej niŝ ,20 zł 10 z 16

11 VII. KREDYTY KONSUMPCYJNE(udzielone do r.) oraz KREDYTY KONSUMENCKIE(udzielane od r.) Prowizja od kwoty udzielonego kredytu konsumenckiego w tym od kredytów odnawialnych w ROR od kredytów gotówkowych, gotówkowych Plus *) do 12 m-cy do 36 m-cy do 72 m-cy od kredytów na zakup i montaŝ kolektorów słonecznych od kredytów gotówkowych Szybka gotówka" *,**) od kredytów gotówkowych Okazja" *) od kredytów gotówkowych Profit Kredyt, gotówkowych Plus Profit Kredyt dla Klientów zakładających / posiadających Profit dla pozostałych Klientów pozostałe kredyty do zł powyŝej zł **) Dla klientów, którzy załoŝą ROR i zadeklarują stały miesięczny wpływ, maksymalna stawka prowizji moŝe być obniŝona o 1 pkt. od 0,50% do 5,00% nie mniej niŝ 5 od 0,50% do 2,00% od 0,50% do 2,00% od 0,50% do 3,00% od 0,50% do 3,50% 0,70% od 0,50% do 3,00% od 0,50% do 2,00% *) Dla posiadaczy ROR w BS Wschowa, na które od 6 miesięcy wpływają środki z tytułu wynagrodzenia, emerytury lub renty, maksymalna stawka prowizji moŝe zostać obniŝona o 1,0 pkt. 3,00% 5,00% 5,00% 1,00% Odnowienie kredytu w ROR Za wydanie promesy udzielenia kredytu Za wydanie Klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłuŝenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, Ŝe Klient nie figuruje jako dłuŝnik od 0,50% do 2,00% nie mniej niŝ d) Za wydanie odpisu umowy o kredyt lub aneksu do umowy Za czynności związane z udzieleniem ulgi w spłacie - od kwoty prolongowania w tym za prolongatę w spłacie do 1 m-ca za prolongatę w spłacie do 3 m-cy za prolongatę w spłacie do 6 m-cy za prolongatę w spłacie powyŝej 6 m-cy inną zmianą sposobu i terminów spłaty kredytu lub/i odsetek (z wyłączeniem zmiany wynikającej z przedterminowej spłaty kredytu) Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy wymagających zawarcia aneksu do umowy podwyŝszenie kwoty kredytu odnawialnego w ROR - od kwoty podwyŝszenia zmiana zabezpieczenia kredytu 5 od 0,50% do 3,00% nie mniej niŝ 5 0,50% 1,00% 2,00% 3,00% 10 od 0,50% do 2,00% nie mniej niŝ 5 10 d) inspekcja nieruchomości związana ze zmianą warunków umowy kredytu inne warunki umowy z 16

12 VII. KREDYTY KONSUMPCYJNE(udzielone do r.) oraz KREDYTY KONSUMENCKIE(udzielane od r.) Za sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu lub odsetek dotyczących roku bieŝącego lat poprzednich (za kaŝdy rok) Za zawarcie umowy ugody na spłatę zadłuŝenia Za wydanie zgody na bezcięŝarowe odłączenie działki Za sporządzenie oraz wysłanie kompletu wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów Za zawarcie umowy przejęcia długu - od kwoty przejmowanego zadłuŝenia od 0,00% do 2,00% 10 od jednej umowy zastawu 15,00 zł od 0,50% do 2,00% nie mniej niŝ Za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Za sporządzenie i wysłanie do BIK S.A. na Ŝądanie Klienta pisemnej informacji o spłacie kredytu 5 49,20 zł 12 z 16

13 d) VIII. INNE OPŁATY I PROWIZJE Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w BS Wschowa (za wyjątkiem ROR i RO) Wpłaty gotówkowe z tytułu opłaty skarbowej na rzecz Jednostki Samorządu Terytorialnego Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach do kwoty zł za wyjątkiem Oddziału Góra i Punktów Kasowych (z wyłączeniem PK Trzebnice) Oddział Góra Punkty Kasowe Punkt Kasowy Trzebnice powyŝej zł za wyjątkiem Punktów Kasowych Punkty Kasowe dokonywane na rzecz TP S.A. z tytułu usług świadczonych przez telefonię DIALOG z tytułu usług świadczonych przez Telewizję Kablową Vectra Za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego wyciągu z rachunku bankowego z lat poprzednich jednego dowodu do wyciągu jednego dowodu do wyciągu z lat poprzednich 0,30% nie mniej niŝ 3,00 zł 0,10% nie mniej niŝ 1,00 zł (chyba, Ŝe umowa z JST stanowi inaczej) 3,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 3,50 zł 0,80% 0,50% 1,50 zł 3,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 1 5,00 zł 1 e) f) g) historii rachunku za rok bieŝący historii rachunku za lata poprzednie - za kaŝdy rok umowy rachunku bankowego Opłaty nie pobiera się w przypadku: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek; - gdy odpis sporządzany jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 5. Za udzielaną pisemnie informację o posiadaniu rachunku bankowego ROR stanie rachunku bankowego 5 3 wydanie opinii dotyczącej rachunku 6 d) wydanie zaświadczenia, Ŝe rachunek nie jest obciąŝony tytułami egzekucyjnymi 4 e) za wydanie innych zaświadczeń UWAGA: JeŜeli wydane zaświadczenie zawiera więcej niŝ jedną z wyŝej wymienionych informacji pobiera się opłatę w wysokości 6 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (dotyczy wszystkich rodzajów rachunków) od kaŝdej przekazanej kwoty zajęcia Przyjęcie dyspozycji (oświadczeni posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 5 0,50% nie mniej niŝ 1 nie więcej niŝ Zmiana dyspozycji (oświadczeni posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Opłata za wypłatę gotówki z rachunku "zlecenia do wypłaty" 1 0,10% nie mniej niŝ 3,00 zł nie więcej niŝ z 16

14 VIII. INNE OPŁATY I PROWIZJE Awizowanie kwoty wypłaty powyŝej na dwa dni robocze wcześniej (nie dotyczy wypłaty lokaty w terminie zapadalności) Niepodjęcie awizowanej kwoty wypłaty w uzgodnionym terminie - opłata pobierana od kwoty powyŝej w terminie awizowania 0,20% 12. Wypłata środków bez awizowania - opłata pobierana od kwoty powyŝej w dniu wypłaty* 0,20% * Bank moŝe odmówić wypłaty środków kiedy suma wypłat w danym dniu roboczym przekracza kwotę wymagającą awizowania. 14 z 16

15 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI - DOTYCZY BS ODDZIAŁ GŁOGÓW INNE OPŁATY I PROWIZJE Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach do kwoty zł powyŝej zł dokonywanych na rzecz TP S.A. Wpłaty gotówkowe na rachunki Bankowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej "NADODRZE" w Głogowie z tytułu opłaty za mieszkanie i na spłatę kredytu z tytułu wpłat za wodę, wkładów mieszkaniowych oraz innych tytułów 2,50 zł 0,50% 1,50 zł 1,85 zł 15 z 16

16 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI - DOTYCZY BS ODDZIAŁ LESZNO RACHUNKI OSZCZĘDNOSCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR S- Senior M- Profit PrestiŜ 1. Otwarcie rachunku bankowego 2. * opłata pobierana 16 dnia kaŝdego miesiąca Prowadzenie rachunku bankowego* przez pierwsze 6 miesięcy od dnia załoŝenia rachunku - 0,00 zł / w następnym okresie - 6,00 zł miesięcznie za pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania rachunku - 0,00 zł / w następnym okresie - 2,00 zł miesięcznie przez pierwsze 6 miesięcy od dnia załoŝenia rachunku - 0,00 zł / w następnym okresie - 9,00 zł miesiecznie przez pierwsze 6 miesięcy od dnia załoŝenia rachunku - / w następnym okresie - 15,00 zł miesięcznie * opłata za prowadzenie rachunku załoŝonego po 15-ym dniu miesiąca - bez opłat za dany miesiąc * opłata za prowadzenie rachunku zlikwidowanego do 15-go dnia miesiąca - bez opłat za dany miesiąc * od dnia wypowiedzenia umowy rachunku - opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się Zarząd BS we Wschowie moŝe ustalić indywidualne stawki opłat i prowizji inne niŝ określone w niniejszej Taryfie opłat i prowizji. 16 z 16

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony Załącznik nr uchały nr 73/01 Zarzadu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 0.09.01 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE -

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 17 marca 2014r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 08 maja 2014r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 08 maja 2014r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 08 maja 2014r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe*

Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe* TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne. obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne. obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. BS w Starej Białej pobiera prowizje i opłaty za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku Załącznik do Decyzji nr 73/016 Wiceprezesa Zarządu SGB Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 7 października 016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku Załącznik do Decyzji nr 7/016 Wiceprezesa Zarządu SGB Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 7 października 016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią - luty 2013 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 08.10.2014 R. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, kwiecień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, kwiecień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, kwiecień 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Rzepinie pobiera prowizje i opłaty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca

Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Uchwała nr 6/14/2012 Zarządu z dnia 18.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej. Lp Wyszczególnienie czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty Załącznik do umowy rachunku bankowego wyciąg z Uchwały Nr 99/2012 Zarządu BS Susz z dnia 15.10.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych od klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Suszu

Bardziej szczegółowo