pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat"

Transkrypt

1 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki, lokaty, bankowość elektroniczna, karty płatnicze) Rozdział. Obsługa rachunków w ramach Pakietu dla Młodych pobrania Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy ROR JUNIOR Rachunek oszczędnościowy Na Start Rachunek oszczędnościowy Młodzieżowy. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku. Wpłata gotówkowa na rachunek. Wypłata gotówkowa z rachunku jedna dowolna, pozostałe operacje 0,00 zł jedna dowolna, pozostałe operacje 0,00 zł 5. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika ) 0,00 zł 6. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 0,00 zł wkładu na wypadek jego śmierci 7. Odwołanie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie 0,00 zł przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci 8. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy 5,00 zł 9. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu 20,00 zł od każdego spadkobiercy 0. Wypłata kosztów pogrzebu 0,00 zł. Przelewy: ) na rachunki prowadzone w PBS złożone papierowo na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju ) złożone elektronicznie poprzez kanał www Internet Banking na rachunki w innych bankach w kraju 2. Zlecenia stałe: ) złożone w Banku: a) przyjęcie w kraju papierowo złożone elektronicznie poprzez kanał www Internet Banking: a) przyjęcie w kraju Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. Polecenie zapłaty: ) złożenie polecenia wykonania polecenia zapłaty realizacja każdej operacji polecenia zapłaty (opłata pobierana 0,70 zł,00 zł,00 zł jedna dowolna, pozostałe operacje 0,00 zł jedna dowolna, pozostałe operacje 0,00 zł,00 zł

2 z rachunku klienta) ) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja polecenia zapłaty,00 zł,00 zł. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: ) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta 5. Likwidacja rachunku ) Rozdział 2. Obsługa rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych pobrania ROR ROR STANDARD SENIOR. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku: ) ) wpływy miesięczne na rachunek w wysokości.500 zł i więcej wpływy miesięczne na rachunek poniżej.500 zł 5,00 zł 8,00 zł. Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty) 2 W pierwszych dwóch latach pozostałe lata,00 zł. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika ) 0,00 zł 0,00 zł 5. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 20,00 zł 20,00 zł wkładu na wypadek jego śmierci 6. Odwołanie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie 0,00 zł 0,00 zł przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci ) 7. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy 5,00 zł 5,00 zł 8. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu 20,00 zł 20,00 zł od każdego spadkobiercy 9. Wypłata kosztów pogrzebu 0, 00 zł 0,00 zł 0. Przelewy: ) na rachunki prowadzone w PBS złożone papierowo na rachunki prowadzone w innych bankach w kraju ) złożone elektronicznie poprzez kanał www Internet Banking na rachunki w innych bankach w kraju. Zlecenia stałe: ) złożone w Banku: a) przyjęcie w kraju papierowo złożone elektronicznie poprzez kanał www Internet Banking: a) przyjęcie w kraju Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia 2. Polecenie zapłaty: ) złożenie polecenia wykonania polecenia zapłaty realizacja każdej operacji polecenia zapłaty (opłata pobierana z rachunku klienta) ) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja polecenia zapłaty. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: ) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta,00 zł 0,70 zł 2,50 zł,00 zł,00 zł,00 zł 0,70 zł,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł

3 . Likwidacja rachunku ) ) ) Prowizji nie pobiera się w przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank Dla klientów, którzy nie posiadali ROR w PBS Wągrowiec w okresie ostatnich 2 miesięcy opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł przez okres 6 miesięcy od założenia rachunku Rozdział. Obsługa rachunków oszczędnościowych. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy. Wypłaty gotówkowe lub przelew wewnętrzny lub przelew wyjściowy z rachunku oszczędnościowego: ) jedna dowolna w miesiącu pozostałe operacje obciążeniowe 5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: ) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta 0,00 zł 6. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika ) 0,00 zł 7. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci 20,00 zł 8. Odwołanie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 0,00 zł jego śmierci 9. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy 5,00 zł 0. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy 20,00 zł. Wypłata kosztów pogrzebu 0,00 zł 2. Likwidacja rachunku ) Rozdział. Obsługa rachunków oszczędnościowych a vista płatnych na każde żądanie (książeczki a vista). Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku. Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty). Przelew na rachunek bankowy z wyjątkiem SKO i PKZP: ) prowadzony w PBS (nie dotyczy przelewu środków na lokatę terminową) prowadzony w innym banku w kraju 5. Przelew z rachunków SKO i PKZP na rachunek bankowy: ) prowadzony w PBS prowadzony w innym banku w kraju 6. Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych a vista: ) wydanie książeczki (nie dotyczy rachunków SKO) wydanie książeczki dla SKO ) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki ) wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej lub utraconej,00 zł 0,00 zł,00 zł 20,00 zł 0,00 zł 7. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika ) 0,00 zł 8. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci 20,00 zł 9. Odwołanie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 0,00 zł jego śmierci 0. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy 5,00 zł. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy 20,00 zł 2. Wypłata kosztów pogrzebu 0,00 zł. Likwidacja rachunku ) Rozdział 5. Obsługa rachunków terminowych lokat oszczędnościowych. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej 2. Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty terminowej. Wypłata gotówkowa środków z rachunku lokaty terminowej. Likwidacja rachunku lokaty terminowej przed upływem okresu umownego 5. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci 20,00 zł 6. Odwołanie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci 0,00 zł 7. Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy: ) prowadzony w PBS prowadzony w innych bankach w kraju 0,00 zł 8. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika 0,00 zł 9. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy 5,00 zł

4 0. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy 20,00 zł. Wypłata kosztów pogrzebu 0,00 zł 2. Sporządzenie wyciągu bankowego na życzenie klienta ) Rozdział 6. Waluty wymienialne Skup i sprzedaż wartości dewizowych. Skup i sprzedaż walut obcych 2. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub innych banków w kraju na rachunki bankowe klientów banku. Zwrot niepodjętej kwoty polecenia zapłaty 00,00 zł. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju tryb normalny (TOMNEXT): ) przekazy do euro 0,00 zł przekazy przekraczające euro 5. Eurotransfer realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie): rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, określona opcja kosztów SHA 65,00 zł,80 zł 6. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym 00,00 zł (OVERNIGHT) dodatkowa opłata do ust. i 5 7. Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju 5,00 zł + koszty banków pośredniczących 8. Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR): ) przekazy do równowartości euro przekazy przekraczające równowartość euro Uwaga: równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu 0,00 zł 60,00 zł 9. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) 0,00 zł 0. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym, na poczet realizacji polecenia wypłaty 5,00 zł (przekazu) za granicę Rachunki walutowe. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku. Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty). Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 5.000,00 euro) 0,0% Uwaga: w przypadku obliczania prowizji metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji 5. Pełnomocnictwa: ustanowienie, zmiana lub odwołanie pełnomocnika ) 0,00 zł 6. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci 20,00 zł 7. Odwołanie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 0,00 zł jego śmierci 8. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci od każdego zapisobiorcy 5,00 zł 9. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy 20,00 zł 0. Wypłata kosztów pogrzebu 0,00 zł. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: ) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej ( ) klienta 2. Likwidacja rachunku ) Rozdział 7. Usługi bankowości elektronicznej Serwis SMS. Abonament miesięczny (w cenie abonamentu 0 SMSów),00 zł (nie dotyczy ROR Junior) 2. Opłata za każdy kolejny SMS 0,0 zł (nie dotyczy ROR Junior). Zmiana numeru telefonu komórkowego, na który mają być przesyłane informacje,00 zł

5 Internet Banking. Udostępnienie usługi i wydanie haseł 2. Opłata za listę haseł jednorazowych: ) wydanie pierwszej listy haseł jednorazowych wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych,00 zł. Zablokowanie i odblokowanie systemu. Opłata za przekazywanie haseł SMS do autoryzacji dyspozycji,00 zł (nie dotyczy ROR Junior) Rozdział 8. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku oszczędnościoworozliczeniowego (debetowe). Wydanie karty dla: ) posiadacza rachunku współposiadacza rachunku ) osoby wskazanej 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej Maestro/ 5 młodzieżowa MasterCard Debit Paypass paywave paywave młodzieżowa 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł. Wznowienie karty. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty 2,50 zł 2,50 zł (w przypadku rachunku ROR JUNIOR przez pierwsze 2 lata od wydania karty ),00 zł,00 zł,00 zł (w przypadku rachunku ROR JUNIOR przez pierwsze 2 lata od wydania karty ) 6. Zmiana limitów karty na wniosek klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: ) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych w kasach banków SGB ) w bankomatach innych niż wskazane w pkt ) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 5) w bankomatach za granicą 6) w ramach usługi cash back,50 zł,0 zł % min.,50 zł % min.,50 zł 0,60 zł,50 zł,0 zł % min.,50 zł % min.,50 zł 0,60 zł,50 zł,0 zł % min.,50 zł % min.,50 zł 0,60 zł,50 zł 2% min. 5,00 zł 2% min.,50 zł % min. 0,00 zł,50 zł 2% min. 5,00 zł 2% min.,50 zł % min. 0,00 zł 8. Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN,50 zł,50 zł,50 zł,50 zł,50 zł 9. Przesłanie do klienta nowego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 0. Zmiana PIN w bankomatach: ) banków SGB innych, niż wskazane w pkt. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: ) banków SGB,50 zł innych, niż wskazane w pkt,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł,00 zł 2. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł klienta. Expresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu dni roboczych) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5. Transakcje bezgotówkowe 6. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro Karty przedpłacone % (dot. Visa Electron),50 zł,50 zł,50 zł,50 zł % % % MasterCard. Wydanie karty wraz z numerem PIN 20,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty. Zastrzeżenie karty. Użytkowanie karty 5. Opłata za wypłatę gotówki: ) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych w kasach banków SGB ) w bankomatach innych niż wskazane w pkt ) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 5) w bankomatach za granicą 6. Zmiana PIN w bankomatach: ) banków SGB innych, niż wskazane w pkt,50 zł,0 zł % min.,50 zł % min.,50 zł,50 zł 7. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 8. Transakcje bezgotówkowe

6 Rozdział 9. Ubezpieczenia posiadaczy/użytkowników kart płatniczych. Pakiet Bezpieczna Karta (nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty płatniczej): ) Wariant Classic (do kwoty.500 zł) Wariant Gold (do kwoty.000 zł) warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik 2. Pakiet Bezpieczny Podróżnik: ) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty zł) warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik. Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik: ) Wariant Classic Wariant Gold warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik. Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta dla Klienta ) Ubezpieczenie obowiązuje do końca terminu ważności kart wydanych przed r. Rozdział 0. Pozostałe opłaty. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w kraju, za wyjątkiem: ) wpłaty na działalność pożytku publicznego wpłaty na rachunki karty Kibica SGB KKS Lech Poznań ) wpłaty na Gminę Wągrowiec z tytułu podatku od nieruchomości i podatku gruntowego Maestro/ MasterCard Debit Paypass/ / młodzieżowa Karty debetowe paywave/ paywave młodzieżowa Rozdział. Postanowienia ogólne. Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki, lokaty, bankowość elektroniczna, karty płatnicze)". 2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają, co następuje: ) pakiet taryfowy zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) zrzeszenie, które tworzą SGBBank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, ) elektroniczny kanał dostępu sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem, lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych.. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6,5 zł 2,55 zł,05 zł 2,95 zł 2,70 zł,75 zł,5 zł 2,55 zł,05 zł 2,95 zł 2,70 zł,75 zł ) 0,50% nie mniej niż,00 zł, a w Punktach Kasowych 0,50% nie mniej niż 2,70 zł 2. Wypłaty gotówkowe różne zlecone do wypłaty 0,50% nie mniej niż 5,00 zł. Wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za wyjątkiem informacji o posiadaniu rachunku i wysokości salda 50,00 zł + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT. Przechowywanie w depozycie bankowym duplikatów kluczy: ) przyjęcie depozytu do przechowania przechowywanie depozytu (opłata miesięczna) 5. Inne czynności i usługi bankowe ) za zastrzeżenie dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług ofert Banku za zastrzeżenie dokumentu osoby innej, niż wskazana w pkt ) 2 0,00 zł + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT 0,00 zł + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT 5,00 zł

7 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są (termin ) legenda: ) jednorazowo w momencie wykonywania czynności, 2 miesięcznie z góry, do 0go każdego miesiąca, ) ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, ) w dniu rozliczenia operacji. 9. W przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 0. Pakiety dla klientów indywidualnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: ) pakiet dla Młodych w skład którego wchodzą: a) rachunek oszczędnościoworozliczeniowy ROR JUNIOR dla klientów indywidualnych do ukończenia 25 roku życia, b) rachunek oszczędnościowy Na Start dla klientów indywidualnych do ukończenia roku życia, c) rachunek oszczędnościowy Młodzieżowy dla klientów indywidualnych od do ukończenia 8 roku życia, ROR STANDARD dla klientów indywidualnych, ) ROR SENIOR dla emerytów i rencistów.. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 2. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.. Taryfa obowiązuje od dnia r. 7

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo