Sieciowe systemy operacyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieciowe systemy operacyjne"

Transkrypt

1 Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 3 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski

2 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS DFS Distributed File System Rozproszony System plików(dfs, Distributed File System)- system umożliwiający stworzenie pojedynczego, hierarchicznego systemu plików. Zadaniem tej usługi jest organizacja zasobów udostępnionych w sieci w jednolitą drzewiastą strukturę zasobów plikowych

3 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Funkcjonowanie DFS Struktura zasobów sieciowych reprezentowana jest jako pojedynczy punkt odniesienia, niezależnie od rzeczywistego położenia bazowych zasobów Użytkownik przeglądający zarządzany przez system plików DFS udostępniony folder nie musi znać nazwy serwera, na którym folder ten jest udostępniony

4 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Funkcjonowanie DFS Działanie DFS opiera się na przestrzeniach nazw- wirtualnych serwerów lub inaczej, wirtualnej ścieżce UNC(Universal Naming Convention)- przykładowo, administrator może stworzyć pojedynczą przestrzeń dla często używanych plików korporacji, które mogą być zlokalizowane gdziekolwiek w całej sieci, choć reprezentowane są w postaci pojedynczego punktu odniesienia

5 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Tradycyjny system współdzielenia plików w sieci

6 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Funkcjonowanie usługi DFS

7 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Rodzaje DFS Autonomiczny system DFS SystemDFSopartynadomenie

8 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Autonomiczny system DFS Konfiguracja autonomicznego systemu plików DFS jest przechowywana w rejestrze na kom- puterze lokalnym Autonomiczny serwer DFS nie wykorzystuje usługi Active Directory, nie może mieć replik na poziomie katalogu głównego i może mieć tylko jeden poziom łączy DFS (implementacja ta ma na celu utrzymanie wstecznej zgodności z poprzednimi wersjami systemu DFS)

9 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS System DFS oparty na domenie Konfiguracja systemu DFS opartego na domenie jest przechowywana w usłudze Active Directory Informacje są udostępniane wielu kontrolerom domen, system DFS oparty na domenie zapewnia odporność na awarie każdemu systemowi DFS w domenie Katalog główny systemu DFS opartego na domenie musi się znajdować na serwerze członkowskim domeny lub na kontrolerze domeny, może mieć foldery udostępnione na poziomie katalogu głównego i obsługuje replikację katalogu głównego i plików za pomocą usługi Microsoft File Replication (FRS)

10 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Dodanie serwera DFS

11 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Wybór hosta dla katalogu głównego DFS

12 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Dodanie łącz DFS

13 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Manager DFS

14 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Współdzielenie DFS w Active Directory

15 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Zasady replikacji Wszystkie udziały stanowiące repliki łącza powinny zawierać te same informacje Jeśli dane znajdujące się w udziałach przeznaczone są tylko do odczytu, administrator może ręcznie umieścić w nich odpowiednią zawartość Jeśli użytkownicy mogą modyfikować dane w udziałach, niezbędny jest mechanizm synchronizowania danych z jednego odwołania w łączu z innymi odwołaniami w łączu

16 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Konfiguracja zasad replikacji 1. Skonfiguruj kontroler domeny 2. Uruchom na wszystkich serwerach przechowujących repliki usługę Replikacji plików(ntfrs.exe) 3. Sprawdź czy wszystkie komputery poprawnie rozpoznają nazwy(dns, WINS) 4. Utwórz katalog główny domeny 5. Utwórz łącze z kilkoma replikami na różnych hostach 6. Wybierz za pomocą narzędzia Rozproszony system plików polecenie Zasady replikacji i ustaw folder główny dla replikacji oraz włącz lub wyłącz udostępnione foldery na liście

17 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Konfiguracja zasad replikacji

18 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Uzyskiwanie dostępu do katalogów głównych i folderów udostępnionych DFS Dostęp do katalogu głównego DFS w autonomicznym systemie DFS [Serwer]\[Katalog główny] \\[Serwer]\[Katalog główny] Dostęp do folderu udostępnionego DFS w systemie opartym na domenie [Nazwa domeny]\[katalog główny DFS] \\[Serwer]\[Katalog główny DFS]

19 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Usługa kopiowania w tle Usługi kopiowania woluminów w tle są jednym z tańszych rozwiązań odzyskiwania danych, których utrata nastąpiła na skutek błędu człowieka Usługi te działają poprzez tworzenie niewidzialnych kopii plików i folderów przechowywanych na dyskach(przeważnie w folderach udostępnionych). Kopie te są tworzone zgodnie z odpowiednim harmonogramem

20 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Usługa kopiowania w tle W trakcie gdy uruchomione są Usługi kopiowania woluminów wtle,systemmożewsposóbefektywny,azarazem niewidzialny dla użytkownika zarządzać poprzednimi wersjami plików na wybranych woluminach Usługi kopiowania woluminów w tle zapewniają końcowemu użytkownikowi dostęp do stworzonych kopii za pomocą dodatkowego oprogramowania Odzyskiwanie lokalne przez użytkownika nie jest obsługiwane

21 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Usługa kopiowania w tle Folder udostępniony musi znajdować się na woluminie przechowywanym na serwerze pracującym pod kontrolą Windows Server 2003 Administratorzy pracujący na lokalnym serwerze również musząużyćścieżkiunc,abyuzyskaćdostępdokopiiwtle Kopiewtlesąwykonywanedlacałegowoluminu,aniedla określonych folderów

22 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Konfiguracja usługi kopiowania w tle

23 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Odzyskiwanie kopii

24 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Server Message Block Server Message Block- protokół służący udostępnianiu zasobów komputerowych, m.in. drukarek czy plików, typu klient-serwer, opierający się na systemie zapytań generowanych przez klienta i odpowiedzi od serwera(wyjątkiem jest mechanizm tzw. oplockówopportunistic lock), w którym serwer może wygenerować nieproszony przez klienta sygnał informujący o zerwaniu wcześniej założonej blokady). Z uwagi na fakt, iż najczęściej maszyny klienckie dysponują również funkcjami serwerowymi(udostępnianie plików), sieci nabierają charakteru peer-to-peer

25 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Rozwój Początkiprotokołusięgająpołowylat80. wfirmieibm opracowano wczesną wersję IBM PC Network Protocol W kolejnych latach protokół był nadal rozwijany, głównie przez firme Microsoft, stając się w pózniejszych latach podstawą Otoczenia sieciowego w systemach Microsoft Windows(każda wersja począwszy od Windows 3.11 for Workgroups zawiera implementację )

26 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Protokoły Protokół wykorzystuje do działania dwa protokoły niższych rzędów- protokół warstwy sesji NetBIOS (korzystający z warstwy transportu TCP/IP, DECnet albo IPX/SPX) lub protokół nierutowalny NetBEUI będący protokołem warstw sieci, transportu i sesji Systemy Microsoft Windows potrafia korzystac z, a co za tym idzie NetBIOS, zarówno poprzez TCP/IP(obecnie najpopularniejsza metoda), jak i poprzez IPX/SPX, NetBEUI SaMBa instalowana na systemach Unix, korzysta tylko z poprzez TCP/IP

27 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Identyfikacja komputerów w SaMBie Identyfikacja komputerów w sieciach odbywa się za pomoca ich nazw NetBIOS(nazwą jest ciąg znaków o długości poniżej 15 znaków) lub za pomocą mechanizmów protokołów podległych, np. poprzez adres IP czy nazwę DNS, gdy wykorzystuje protokół TCP do transportu danych

28 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Podstawowe operacje Core protocol Otwieranie i zamykanie plików Otwieranie i zamykanie drukarek Odczytizapisz/doplików Tworzenie i kasowanie plików/katalogów Przeszukiwanie katalogów Ustawianie i odczytywanie atrybutów plików Blokowanie i udostepnianie wybranych fragmentów plików

29 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Implementacje protokołu Core Plus Protocol LanManager1.0(LANMAN1.0) LANMAN2.0 LANMAN 2.1(Windows for Workgroups) CIFS1.0/NTLanManager1.0

30 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Modele bezpieczeństwa protokołu Share level- polegający na zabezpieczeniu zasobu i znajdujących się w nim plików hasłem. Znajomość samego hasła wystarcza do uzyskania dostępu(jedyny model np. w Windows for Workgroups, Windows 95/98/Me, jedna z opcji wsambie) User level- oparty na zabezpieczaniu konkretnych plików poprzez prawa dostępu przyporządkowane konkretnym użytkownikom. Znajomość użytkownika i hasła jest warunkiem do uzyskania dostepu do zasobu. Model ten pojawił sie w LANMANie 1.0(jedyny model np. w Microsoft Windows NT 3.51/4.0/2000/XP/2003, jedna z opcji w Sambie)

31 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Grupa robocza Grupa robocza Grupa robocza- zespół komputerów, w którym na każdym z komputerów przechowywane są poufne dane, a proces logowania, autoryzacji i uwierzytelnienia przebiega lokalnie. Rozwiązanie preferowane w sieciach domowych i w małych firmowych

32 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Domena Domena Domena- podejście scentralizowane do kwestii przechowywania poufnych danych- w każdej domenie kontroler domeny(jeden główny oraz ewentualnie kilka zapasowych), przechowujący dane poufne. Procesy autoryzacji, autentykacji przeprowadzane sa centralnie. Rozwiązanie preferowane w większych sieciach firmowych i korporacyjnych

33 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta CIFS CIFS Common Internet File System(CIFS)- nowa wersja protokołu opracowywana przez Microsoft i kilka innych firm. Szkic protokołu został zgłoszony do IETF, jednak z powodu wielu niedoskonałości nie został zatwierdzony. CIFS został zaimplementowany m.in. w Microsoft Windows 2000/XP/2003 oraz Samba 3.0

34 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Komunikat Posłańca

35 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Negocjacja ustawień

36 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Właściwości połączenia lokalnego

37 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Parametry udostępniania plików i folderów Nazwa udziału- nazwa, pod jaką będzie widoczny udostępniony zasób. Nazwa musi być unikalna dla tego komputera, składać się może z liter, cyfr i symboli, nie może zawierać samych kropek oraz może mieć maksymalnie długość 12 znaków(jeśli udostępniany folder ma być widoczny dla strasznych klientów- Windows 95/98/Me; w przeciwnym wypadku nazwa udziału może mieć dłuższą wartość)

38 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Parametry udostępniania plików i folderów Komentarz- nieobowiązkowy wpis nie dłuższy niż 48 znaków Limit użytkowników- opcja pozwalająca zmniejszyć ilość podłączających się do zasobu użytkowników. Do wyboru- Dopuszczalne maksimum oraz Zezwalaj tylu użytkownikom [Liczba użytkowników] Uprawnienia

39 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Udostępnianie zasobów

40 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Uprawnienia

41 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Zarządzanie udziałami- fsmgmt.mmc

42 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Sesje- fsmgmt.mmc

43 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Otwarte pliki- fsmgmt.mmc

44 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Narzędzia konsolowe Zarządzanie zasobami net share Zarządzanie sesjami net session Zarządzanie otwartymi plikami net file

45 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, konfiguracja Uruchomienie/ zatrzymanie/ restart serwera /etc/init.d/smb[start stop restart] Weryfikacja pliku konfiguracyjnego testparm

46 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, uruchomienie

47 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, status

48 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, plik konfiguracyjny/etc/smb.conf Sekcja globalna [global] # Ustawienia globalne netbios name = Balrog server string = Samba Server%v workgroup = SSO encrypt passwords = yes smb passwd file =/etc/samba/smbpasswd...

49 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, plik konfiguracyjny/etc/smb.conf Sekcja globalna... # Ustawienia plików dziennika log file =/var/log/samba/log.%m maxlogsize=50 # Ustawienia interfejsów... interfaces = lo eth0 bind interfaces only = yes...

50 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, plik konfiguracyjny/etc/smb.conf Sekcja globalna... # Ograniczenia hostów klienckich hosts allow = /24 hosts deny = /0 # Ustawienia trybu kontroli dostepu security = user...

51 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, plik konfiguracyjny/etc/smb.conf Sekcja udziałów... # Ustawienia udziałów [public] comment = Katalog publiczny browseable = yes public=yes createmode=0766 guestok=yes path =/home/samba/public

52 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, plik konfiguracyjny/etc/smb.conf Sekcja udziałów... [homes] comment = Katalog Domowy browseable = no writeok=yes validusers=%s

53 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, dodatkowe parametry pliku konfiguracyjnego admin users = user(domyślnie niezdefiniowane)- lista użytkowników mających przywileje administracyjne w udziale czyli prawa root w operacjach na plikach hostsallow/hostsdeny= /[nazwakomputera] (domyślnie brak wartości)- lista komputerów(po adresach IP lub nazwach) mających zezwolenie lub nie w dostępie do usługi browseable=yes/no(domyślnieyes)-widocznośćudziału na liście przeglądania

54 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, dodatkowe parametry pliku konfiguracyjnego force user/ group =[Uzytkownik]/[Grupa](domyślnie niezdefiniowane)- podłączenie jako użytkownik/ grupa przy dostępie do udziału guestok=yes/no(domyślnieno)-dostępgościnnydo usługi guestonly=yes/no(domyślnieno)-wymuszanie podłączenia jako gość w dostępie do udziału valid/ invalid users =[Uzytkownik](domyślnie niezdefiniowane)- lista użytkowników mających lub nie zezwolenie na logowanie się do danej usługi

55 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, dodatkowe parametry pliku konfiguracyjnego maxconnections=10(domyślnie0czylibrakograniczeń)- limitowanie liczby maksymalnych połączeń do zasobów read/ write list =[Uzytkownik]/[Grupa](domyślnie pusta wartość)- lista użytkowników mających dostęp tylko do odczytu/ zapisu w udziale writable=yes/no(domyślnieno)-opcjaokreślającaczy udział jest udostępniony do zapisu

56 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, plik konfiguracyjny/etc/smb.conf Obsługa Messengera- przekierowanie wiadomości WinPopup na mail do administratora serwera messagecommand=/bin/mail-s wiadomoscod%fna%m \ root<%s;rm%s Obsługa Messengera- wyrzucenie wiadomości WinPopup na siódmą konsolę messagecommand=/bin/sh-c echo-e\akomunikatod%f:\ ;cat%s;rm%s/dev/tty7 Obsługa Messengera- przekazanie wiadomości dla wszystkich zalogowanych użytkowników messagecommand=wall<%s;rm%s

57 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Otoczenie sieciowe

58 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Identyfikacja sieciowa

59 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Konfiguracja klienta

60 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Przeglądanie zasobów Połączenie z zasobami na komuterze w sieci Microsoft Network \\[Komputer]\[Zasób] Przegląd zasobów poprzez narzędzie net view net view\\[nazwa komputera] net view/domain[:nazwa domeny]

61 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Logowanie do zasobów

62 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Podłączone udziały

63 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Mapowanie dysków sieciowych

64 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Mapowanie dysków sieciowych

65 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Mapowanie dysków sieciowych

66 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Odłączanie dysków sieciowych

67 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Usługa posłaniec

68 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Wiadomość Messengera

69 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Wysyłanie wiadomości Wysłanie wiadomości do wszystkich użytkowników zalogowanych do danego komputera net send/users[wiadomość] Wysłanie wiadomości do wszystkich użytkowników domeny (grupy roboczej) net send*[wiadomosc] Wyświetlenie nazw zarejestrowanych dla określonej lokalizacji nbtstat-a[adres IP] find <03>

70 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Wysyłanie wiadomości Wysłanie komunikatu konsoli Menu Start-> Uruchom-> compmgmt.msc

71 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Wiadomość Messengera

72 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Klient Nautilus

73 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Klient Lisa

74 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Przeglądanie zasobów Wylistowanie dostępnych zasobów na danym komputerze smbclient-n-l[nazwa komputera] Podłączenie do zasobów określonego komputera smbclient//[nazwa komputera]/[nazwa zasobu] Wyszukiwanie komputerów używających findsmb smbtree

75 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Wylistowanie udziałów serwera

76 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Korzystanie z serwera

77 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Znajdowanie serwerów

78 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Montowanie zasobów smbfs Podłączenie zasobów jako guest mount-t smbfs-o guest//[serwer]/[zasób] [Katalog montowania] Podłączenie zasobów jako konkretny użytkownik mount-t smbfs-o username=[użytkownik],password=[hasło] //[Serwer]/[Zasób][Katalog montowania]

79 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Podłączenie Windowsowego zasobu C$

80 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Wysyłanie wiadomości Wysłanie wiadomości od określonego użytkownika do danego komputera echo[wiadomość] smbclient-u[użytkownik]-m[komputer] Wyświetlenie nazw zarejestrowanych dla określonej lokalizacji nmblookup-a[adres IP]

81 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Usługi terminalowe Usługi terminalowe Usługi terminalowe(terminal Services)- usługa wykorzystująca RDP(Remote Desktop Protocol), korzystająca z TCP/IP umożliwiająca niezawodny zdalny dostęp do serwera terminali. Pozwala na wspóldzielenie aplikacji i pulpitu poprzez sieć, zdalne zarządzanie systemem przez administratorów oraz centralizację zarządzania aplikacjami

82 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Zalety i możliwości usług terminalowych Współdzielenie aplikacji i pulpitu Centralne zarządzanie aplikacjami Małe wymagania sprzętowe dzięki centralizacji i wirtualizacji usługi(możliwość uruchomienia na sprzęcie przenośnym- PocketPC,...) Usługi terminalowe nie wymagają klientów systemów Microsoft Windows aby możliwe było korzystanie z ich usług Bezpieczeństwo komunikacji- dwukierunkowe szyfrowanie danych 128-bitowym RC4

83 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Zalety i możliwości usług terminalowych Automatyczne ponowne podłączenie zerwanej sesji(przydatne wprzypadkuzawodnychpołączeń-wlan,...) Wsparcie dla autoryzacji kart Smart Card Automatyczne przekierowywanie lokalnych i sieciowych napędów klienta

84 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Zalety i możliwości usług terminalowych Automatyczne przekierowywanie audio Wsparcie trybu True Color Katalogi sesji przechowujące listę sesji poindeksowaną po nazwie użytkownika i serwerze w celu automatycznego podłączenia zerwanych sesji w środowisku serwera terminali) Równoważenie połączeń- obecnie serwer terminali może obsługiwać do 32 serwerów

85 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Serwer terminali, dodawanie nowych ról

86 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Serwer terminali, instalacja

87 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Terminalowy serwer licencji

88 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Konsola zarządzania terminalowego serwera licencji

89 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Terminal Services Manager

90 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Terminal Services Configuration

91 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Terminal Services Configuration, własności połączenia

92 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Terminal Services Configuration, ustawienia serwera

93 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Remote Desktop Connection

94 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Remote Desktop Connection poprzez WWW RDCWebClient serwera]/tsweb

95 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Remote Desktop Connection poprzez WWW

96 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Remote Desktop Connection, problemy z logowaniem Lokalna polisa nie zezwala na interaktywne logowanie

97 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Remote Desktop Connection, problemy z logowaniem Lokalna polisa nie zezwala na interaktywne logowanie

98 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Remote Desktop Connection, problemy z logowaniem Brak prawa nawiązania sesji dla użytkownika

99 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Remote Desktop Connection, problemy z logowaniem Brak prawa nawiązania sesji dla użytkownika

100 Co już umiemy? Konfigurować serwer DFS Konfigurować serwer Konfigurować serwer terminali

101 Koniec Dziękujęzauwagę...

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA 2015 Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA Spis treści. Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Instalacja / deinstalacja serwera Samby w OpenSuse. 2 Usługi Samby / porty nasłuchu. 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek Podstawy teoretycznie Server Message Block to protokół służący udostępnianiu zasobów komputerowych, m.in. drukarek czy plików. Jest on protokołem typu klient-serwer, a więc opiera się na systemie zapytań

Bardziej szczegółowo

Serwer SMB. Udostępnienie zasobów systemowych w sieci. Jakub Stasiński, Jędrzej Chruściel, Michał Wojciechowski

Serwer SMB. Udostępnienie zasobów systemowych w sieci. Jakub Stasiński, Jędrzej Chruściel, Michał Wojciechowski Serwer SMB Udostępnienie zasobów systemowych w sieci Jakub Stasiński, Jędrzej Chruściel, Michał Wojciechowski Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek Protokół SMB Samba - implementacja

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba.

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba. Str. 1 Ćwiczenie 8 Samba serwer plików Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem Samba. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien: - poruszać się po systemie Linux, w

Bardziej szczegółowo

SIECIOWE. mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej. amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/

SIECIOWE. mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej. amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/ SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/ SAMBA co to takiego? SaMBa zbiór uniksowych aplikacji rozumiejących

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 14 Samba Wprowadzenie Konfiguracja Zarządzanie użytkownikami Podłączanie zasobu - 1 - Wprowadzenie Samba służy do obsługi wymiany

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Serwer plików i drukarek Samba

Serwer plików i drukarek Samba Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Laboratorium Administrowania Systemami Komputerowymi Serwer plików i drukarek Samba ćwiczenie numer: 14 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i administracja serwerem SAMBA

Konfiguracja i administracja serwerem SAMBA Wprowadzenie Konfiguracja i administracja serwerem SAMBA Server Message Block (SMB) to protokół służący udostępnianiu zasobów komputerowych, m.in. drukarek czy plików. SMB jest protokołem typu klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Samba, instalacja i konfiguracja

Samba, instalacja i konfiguracja Samba, instalacja i konfiguracja Samba oprogramowanie umożliwiające uruchomienie tak zwanego serwera plików, na systemie Linux. Jest ono kompatybilne z systemem Windows, dlatego jest bardzo powszechnie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi

Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi Administrowanie Sieciowymi Systemami Operacyjnymi Typ zadania: Tworzenie konsoli administracyjnej Zadanie 1: Utwórz konsolę administracyjną składającą się z konsol Active Directory Users and Computers

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Dfs - Distributed File System SMB - Server Message Block. 18 grudnia 2002

Dfs - Distributed File System SMB - Server Message Block. 18 grudnia 2002 Dfs - Distributed File System SMB - Server Message Block 18 grudnia 2002 1 Spis treści 1 Dfs - Distributed File System 3 1.1 Przyjęte tłumaczenie................................ 3 1.2 Wprowadzenie...................................

Bardziej szczegółowo

SMB jako rozproszony system plików Prezentacja na SO

SMB jako rozproszony system plików Prezentacja na SO SMB jako rozproszony system plików Prezentacja na SO Sławomir Zatorski 21 stycznia 2003 1 Spis treści 1 Pakiet Samba 3 2 Implementacje Microsoftu 3 3 Dostęp do plików na innym komputerze 3 4 Różnice w

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 5. Zarządzanie plikami Windows Serwer 2008 R2 Moduł 5. Zarządzanie plikami Sprawdzamy konfigurację kart sieciowych 172.16.x.0 x nr w dzienniku Na serwerze musi działać Internet! Statyczny adres IP jest potrzebny komputerom,

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015

Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Rozwiązanie Zadania egzaminacyjnego egzamin praktyczny z kwalifikacji e13 styczeń 2015 Poniższe zadanie egzaminacyjne wykonane jest na przykładzie systemu Windows Server 2008 R2 oraz Windows 7 professional.(zamiennie

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny

Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Przygotowanie VMWARE SERVER do pracy Zainstaluj VMWARE SERVER Zainstaluj VMWARE TOOLS (potrzebne połączenie z Internetem) Instalacja systemów operacyjnych i tworzenie domeny Zainstaluj Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN

Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Str. 1 Ćwiczenie 7a - Active Directory w pracowniach MEN Gxc LAN CKP - Fast Ethernet Brama 10.0.10.100 DNS 212.160.198.2 Gxa Koncentrator (Hub) - 5 portowy P5 P4 P3 P2 P1 3C905C-TX IP 10.0.10.xc 3C905C-TX

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy

ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy 1 Proces logowania Rozpoczynając prace z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy podać w oknie logowania identyfikator użytkownika oraz prawidłowe hasło dostępu.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi terminalowe

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Usługi terminalowe Jarosław Kuchta Usługi terminalowe Zagadnienia Wykorzystanie usług terminalowych Sposób działania usług terminalowych Instalowanie usług terminalowych Funkcje usług terminalowych Usługi terminalowe 2 Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników

Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Budowa i administracja systemów operacyjnych Laboratorium 15 Administrowanie kontami użytkowników Konto użytkownika daje użytkownikowi możliwość podłączenia się do domeny w celu uzyskania dostępu do zasobów

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURY SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH. 2. Rozproszone systemy plików

ARCHITEKTURY SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH. 2. Rozproszone systemy plików ARCHITEKTURY SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH 2. Rozproszone systemy plików Rozproszony system plików DFS (Distributed( File System) Rozproszony system plików ułatwia użytkownikom dostęp i zarządzanie plikami, które

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie pamięci USB jako serwera Samba

Wykorzystanie pamięci USB jako serwera Samba 1. Ustawienia komputera 2. Podłączenie dysku USB 3. Ustawienia routera Vigor 3.1. Ustawienia ogólne 3.1. Konta użytkowników 4. Połączenie z serwerem plików 4.1. Odnajdywanie serwera plików 4.1.1. \\lokalny_adres_ip_routera

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie plików i folderów

Udostępnianie plików i folderów Udostępnianie plików i folderów Udostępnianie folderów Aby udostępnić folder w sieci należy zaznaczyć wybrany folder i kliknąć PPM wybieramy opcję Właściwości, a następnie zakładkę Udostępnianie. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer

Sieci równorzędne, oraz klient - serwer Sieci równorzędne, oraz klient - serwer podział sieci ze względu na udostępnianie zasobów: równorzędne, peer-to-peer, P2P, klient/serwer, żądanie, odpowiedź, protokół sieciowy, TCP/IP, IPX/SPX, admin sieciowy,

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie zasobów

Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów komputera lokalnego jest operacją, która pozwala na dostęp do nich użytkownikom sieciowym, pod warunkiem, że mają do tego odpowiednie uprawnienia. Jeśli zasób

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciami komputerowymi

Administrowanie sieciami komputerowymi Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Administrowanie sieciami komputerowymi studia niestacjonarne Rzeszów 2010 Tematyka ćwiczeń: Ćwiczenie nr 1: Elementy zarządzania routerem brzegowym Ethernet

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów

Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów Wprowadzenie do Active Directory. Udostępnianie katalogów. Prowadzący: Grzegorz Zawadzki MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej

Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Charakterystyka sieci klient-serwer i sieci równorzędnej Sieć klient-serwer Zadaniem serwera w sieci klient-serwer jest: przechowywanie plików i programów systemu operacyjnego; przechowywanie programów

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja i planowanie systemów Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Windows XP Funkcja Pulpit zdalny (Remote desktop) Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. Windows XP Funkcja Pulpit zdalny (Remote desktop) Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Windows XP Funkcja Pulpit zdalny (Remote desktop) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0001 Wersja: 21-11-2005 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP

6. Cel: Sprawdzenie drogi protokołu TCP/IP Ćwiczenia nr 3 1. Cel: Sprawdzenie konfiguracji protokołu TCP/IP W wierszu poleceń należy wpisać rozkaz ipconfig (zapisać ustawienia na kartce) Ponownie wpisać ten sam rozkaz z opcją ipconfig /all (zapoznać

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO

KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO KONFIGURACJA INTERFEJSU SIECIOWEGO TCP/IPv4 Zrzut 1 Konfiguracja karty sieciowej Zrzut 2 Wprowadzenie dodatkowego adresu IP Strona 1 z 30 Zrzut 3 Sprawdzenie poprawności konfiguracji karty sieciowej Zrzut

Bardziej szczegółowo

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77

2 Projektowanie usług domenowych w usłudze Active Directory... 77 Przed rozpoczęciem... 77 Spis treści Podziękowania... xiii Wprowadzenie... xv Instrukcje dotyczące konfiguracji laboratorium... xv Wymagania sprzętowe... xvi Przygotowanie komputera z systemem Windows Server 2008 Enterprise...

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Serwer druku w Windows Server

Serwer druku w Windows Server Serwer druku w Windows Server Ostatnimi czasy coraz większą popularnością cieszą się drukarki sieciowe. Często w domach użytkownicy posiadają więcej niż jedno urządzenie podłączone do sieci, z którego

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2 aplikacji transportowa Internetu Stos TCP/IP dostępu do sieci Warstwa aplikacji cz.2 Sieci komputerowe Wykład 6 FTP Protokół transmisji danych w sieciach TCP/IP (ang. File Transfer Protocol) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Samba. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Oprogramowanie Samba. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Usługi udostępniania plików i drukarek w sieci LAN Oprogramowanie Samba Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Cechy Samby Samba jest serwerem plików i drukarek, który zawiera implementację protokołu SMB

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus

Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Wymagania techniczne infrastruktury IT potrzebne do uruchomienia i pracy ServiceDesk Plus Status: Tajemnica handlowa Wersja z dnia: 23 października 2013 Strona: 1 z 8 SPIS TREŚCI 1. Wymagania dla serwera

Bardziej szczegółowo

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP

Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Projekt Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: Microsoft i CISCO dla Zachodniopomorskich MŚP Opis

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

SAMBA DOKUMENTACJA DO PREZENACJI. Mateusz Zimny Dawid Winiarz

SAMBA DOKUMENTACJA DO PREZENACJI. Mateusz Zimny Dawid Winiarz SAMBA DOKUMENTACJA DO PREZENACJI Mateusz Zimny Dawid Winiarz I. Cześć teoretyczna: 1. Historia Samby. 2. Co to jest Samba? 3. Aplikacje pakietu. 4. Protokół SMB. 5. Sposób działania. 6. Profile Samby 7.

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Opracował Sławomir Zielioski Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera

Bardziej szczegółowo

PCBIZNES Instalacja wersji sieciowej na serwerze z Microsoft Windows 7

PCBIZNES Instalacja wersji sieciowej na serwerze z Microsoft Windows 7 PCBIZNES Instalacja wersji sieciowej na serwerze z Microsoft Windows 7 Przebieg instalacji wersji sieciowej na przykładzie programu Ewa: I. KONFIGURACJA SERWERA 1. Instalację wersji sieciowej należy rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Asix Konfiguracja systemu Asix dla usługi Pulpitu zdalnego Remote Desktop Services, (Terminal Services)

Asix Konfiguracja systemu Asix dla usługi Pulpitu zdalnego Remote Desktop Services, (Terminal Services) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja systemu Asix dla usługi Pulpitu zdalnego Remote Desktop Services, (Terminal Services) Pomoc techniczna (dla Asix od wersji 7 i systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager

Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager Instrukcja instalacji v2.0 Easy Service Manager 1. Instalacja aplikacji. Aplikacja składa się z trzech komponentów: - serwer baz danych Firebird 1.5.5, - sterownik Firebird ODBC, - aplikacja kliencka Easy

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1

Ćwiczenie 2. Instalacja i konfiguracja serwera Windows Serwer 2008 cz. 1 SERIA II Pracownia sieciowych systemów operacyjnych. Ćwiczenie 1. Konfiguracja lokalnych kont użytkowników 1. Opisz w sprawozdaniu różnice pomiędzy trzema następującymi rodzajami kont użytkowników systemu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. T: Konfiguracja usługi ftp w systemie Windows 8.1. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu ftp. FTP (ang. File Transfer Protocol) protokół transferu plików umożliwiający

Bardziej szczegółowo

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER

PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER PRACA W SIECI TYPU KLIENT-SERWER Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności konfigurowania komputera w sieci typu klient-serwer Zadania 1. Przestudiować w podręczniku [1] rozdział pt. Praca w sieci z serwerem.

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Samba serwer plików i drukarek. Rafał Szcześniak The Samba Team. Prosze pytać w każdej chwili

Samba serwer plików i drukarek. Rafał Szcześniak <mimir@samba.org> The Samba Team. Prosze pytać w każdej chwili serwer plików i drukarek Rafał Szcześniak The Team Prosze pytać w każdej chwili Co to jest? Jest to wolna implementacja serwera protokołu SMB/CIFS pozwalająca systemom Unix współpracować

Bardziej szczegółowo

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności:

Role serwera. Po skonfigurowaniu roli serwera plików można wykonywać następujące czynności: Role serwera W systemach operacyjnych z rodziny Windows Server 2003 jest dostępnych kilka ról serwerów Aby skonfigurować rolę serwera, należy zainstalować ją za pomocą Kreatora konfigurowania serwera,

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Usługa DNS i SMB

Wykład 5 Usługa DNS i SMB Wykład 5 Usługa DNS i SMB hierarchiczna i rekurencyjna architektura DNS rekordy DNS SMB możliwości protokołu rodzaje wezłów SMB, proces elekcji parametry konfiguracyjne pakietu Samba DNS co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem

Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Rozdział 1: Podstawy administrowania serwerem 41 Laboratorium A: Podstawy administrowania serwerem Cele Scenariusz Uwagi administratora systemów Wymagania wstępne Po zrealizowaniu tego laboratorium uczestnik

Bardziej szczegółowo

Pomoc: konfiguracja PPPoE

Pomoc: konfiguracja PPPoE Pomoc: konfiguracja PPPoE Sieć AGGnet wykorzystuje protokół PPPoE w celu uwierzytelnienia użytkownika, zanim przyznany zostanie dostęp do zasobów Internetu. Każdy abonent naszej sieci otrzymuje indywidualny

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci?

Problemy techniczne SQL Server. Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Problemy techniczne SQL Server Jak odblokować porty na komputerze-serwerze, aby umożliwić pracę w sieci? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być używane

Bardziej szczegółowo

Serwery WWW. Odpowiednie operacje dla ostatniego elementu są dostępne pod prawym przyciskiem myszki

Serwery WWW. Odpowiednie operacje dla ostatniego elementu są dostępne pod prawym przyciskiem myszki Serwery WWW Typ zadania: Tworzenie konsoli administracyjnej Zadanie 1: Utwórz konsolę administracyjną składającą się z konsol Active Directory Users and Computer oraz Computer Management (dla innego komputera).

Bardziej szczegółowo