Sieciowe systemy operacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieciowe systemy operacyjne"

Transkrypt

1 Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 3 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski

2 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS DFS Distributed File System Rozproszony System plików(dfs, Distributed File System)- system umożliwiający stworzenie pojedynczego, hierarchicznego systemu plików. Zadaniem tej usługi jest organizacja zasobów udostępnionych w sieci w jednolitą drzewiastą strukturę zasobów plikowych

3 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Funkcjonowanie DFS Struktura zasobów sieciowych reprezentowana jest jako pojedynczy punkt odniesienia, niezależnie od rzeczywistego położenia bazowych zasobów Użytkownik przeglądający zarządzany przez system plików DFS udostępniony folder nie musi znać nazwy serwera, na którym folder ten jest udostępniony

4 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Funkcjonowanie DFS Działanie DFS opiera się na przestrzeniach nazw- wirtualnych serwerów lub inaczej, wirtualnej ścieżce UNC(Universal Naming Convention)- przykładowo, administrator może stworzyć pojedynczą przestrzeń dla często używanych plików korporacji, które mogą być zlokalizowane gdziekolwiek w całej sieci, choć reprezentowane są w postaci pojedynczego punktu odniesienia

5 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Tradycyjny system współdzielenia plików w sieci

6 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Funkcjonowanie usługi DFS

7 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Rodzaje DFS Autonomiczny system DFS SystemDFSopartynadomenie

8 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Autonomiczny system DFS Konfiguracja autonomicznego systemu plików DFS jest przechowywana w rejestrze na kom- puterze lokalnym Autonomiczny serwer DFS nie wykorzystuje usługi Active Directory, nie może mieć replik na poziomie katalogu głównego i może mieć tylko jeden poziom łączy DFS (implementacja ta ma na celu utrzymanie wstecznej zgodności z poprzednimi wersjami systemu DFS)

9 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS System DFS oparty na domenie Konfiguracja systemu DFS opartego na domenie jest przechowywana w usłudze Active Directory Informacje są udostępniane wielu kontrolerom domen, system DFS oparty na domenie zapewnia odporność na awarie każdemu systemowi DFS w domenie Katalog główny systemu DFS opartego na domenie musi się znajdować na serwerze członkowskim domeny lub na kontrolerze domeny, może mieć foldery udostępnione na poziomie katalogu głównego i obsługuje replikację katalogu głównego i plików za pomocą usługi Microsoft File Replication (FRS)

10 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Dodanie serwera DFS

11 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Wybór hosta dla katalogu głównego DFS

12 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Dodanie łącz DFS

13 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Manager DFS

14 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Współdzielenie DFS w Active Directory

15 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Zasady replikacji Wszystkie udziały stanowiące repliki łącza powinny zawierać te same informacje Jeśli dane znajdujące się w udziałach przeznaczone są tylko do odczytu, administrator może ręcznie umieścić w nich odpowiednią zawartość Jeśli użytkownicy mogą modyfikować dane w udziałach, niezbędny jest mechanizm synchronizowania danych z jednego odwołania w łączu z innymi odwołaniami w łączu

16 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Konfiguracja zasad replikacji 1. Skonfiguruj kontroler domeny 2. Uruchom na wszystkich serwerach przechowujących repliki usługę Replikacji plików(ntfrs.exe) 3. Sprawdź czy wszystkie komputery poprawnie rozpoznają nazwy(dns, WINS) 4. Utwórz katalog główny domeny 5. Utwórz łącze z kilkoma replikami na różnych hostach 6. Wybierz za pomocą narzędzia Rozproszony system plików polecenie Zasady replikacji i ustaw folder główny dla replikacji oraz włącz lub wyłącz udostępnione foldery na liście

17 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Konfiguracja zasad replikacji

18 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Uzyskiwanie dostępu do katalogów głównych i folderów udostępnionych DFS Dostęp do katalogu głównego DFS w autonomicznym systemie DFS [Serwer]\[Katalog główny] \\[Serwer]\[Katalog główny] Dostęp do folderu udostępnionego DFS w systemie opartym na domenie [Nazwa domeny]\[katalog główny DFS] \\[Serwer]\[Katalog główny DFS]

19 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Usługa kopiowania w tle Usługi kopiowania woluminów w tle są jednym z tańszych rozwiązań odzyskiwania danych, których utrata nastąpiła na skutek błędu człowieka Usługi te działają poprzez tworzenie niewidzialnych kopii plików i folderów przechowywanych na dyskach(przeważnie w folderach udostępnionych). Kopie te są tworzone zgodnie z odpowiednim harmonogramem

20 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Usługa kopiowania w tle W trakcie gdy uruchomione są Usługi kopiowania woluminów wtle,systemmożewsposóbefektywny,azarazem niewidzialny dla użytkownika zarządzać poprzednimi wersjami plików na wybranych woluminach Usługi kopiowania woluminów w tle zapewniają końcowemu użytkownikowi dostęp do stworzonych kopii za pomocą dodatkowego oprogramowania Odzyskiwanie lokalne przez użytkownika nie jest obsługiwane

21 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Usługa kopiowania w tle Folder udostępniony musi znajdować się na woluminie przechowywanym na serwerze pracującym pod kontrolą Windows Server 2003 Administratorzy pracujący na lokalnym serwerze również musząużyćścieżkiunc,abyuzyskaćdostępdokopiiwtle Kopiewtlesąwykonywanedlacałegowoluminu,aniedla określonych folderów

22 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Konfiguracja usługi kopiowania w tle

23 Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS Odzyskiwanie kopii

24 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Server Message Block Server Message Block- protokół służący udostępnianiu zasobów komputerowych, m.in. drukarek czy plików, typu klient-serwer, opierający się na systemie zapytań generowanych przez klienta i odpowiedzi od serwera(wyjątkiem jest mechanizm tzw. oplockówopportunistic lock), w którym serwer może wygenerować nieproszony przez klienta sygnał informujący o zerwaniu wcześniej założonej blokady). Z uwagi na fakt, iż najczęściej maszyny klienckie dysponują również funkcjami serwerowymi(udostępnianie plików), sieci nabierają charakteru peer-to-peer

25 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Rozwój Początkiprotokołusięgająpołowylat80. wfirmieibm opracowano wczesną wersję IBM PC Network Protocol W kolejnych latach protokół był nadal rozwijany, głównie przez firme Microsoft, stając się w pózniejszych latach podstawą Otoczenia sieciowego w systemach Microsoft Windows(każda wersja począwszy od Windows 3.11 for Workgroups zawiera implementację )

26 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Protokoły Protokół wykorzystuje do działania dwa protokoły niższych rzędów- protokół warstwy sesji NetBIOS (korzystający z warstwy transportu TCP/IP, DECnet albo IPX/SPX) lub protokół nierutowalny NetBEUI będący protokołem warstw sieci, transportu i sesji Systemy Microsoft Windows potrafia korzystac z, a co za tym idzie NetBIOS, zarówno poprzez TCP/IP(obecnie najpopularniejsza metoda), jak i poprzez IPX/SPX, NetBEUI SaMBa instalowana na systemach Unix, korzysta tylko z poprzez TCP/IP

27 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Identyfikacja komputerów w SaMBie Identyfikacja komputerów w sieciach odbywa się za pomoca ich nazw NetBIOS(nazwą jest ciąg znaków o długości poniżej 15 znaków) lub za pomocą mechanizmów protokołów podległych, np. poprzez adres IP czy nazwę DNS, gdy wykorzystuje protokół TCP do transportu danych

28 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Podstawowe operacje Core protocol Otwieranie i zamykanie plików Otwieranie i zamykanie drukarek Odczytizapisz/doplików Tworzenie i kasowanie plików/katalogów Przeszukiwanie katalogów Ustawianie i odczytywanie atrybutów plików Blokowanie i udostepnianie wybranych fragmentów plików

29 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Implementacje protokołu Core Plus Protocol LanManager1.0(LANMAN1.0) LANMAN2.0 LANMAN 2.1(Windows for Workgroups) CIFS1.0/NTLanManager1.0

30 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Modele bezpieczeństwa protokołu Share level- polegający na zabezpieczeniu zasobu i znajdujących się w nim plików hasłem. Znajomość samego hasła wystarcza do uzyskania dostępu(jedyny model np. w Windows for Workgroups, Windows 95/98/Me, jedna z opcji wsambie) User level- oparty na zabezpieczaniu konkretnych plików poprzez prawa dostępu przyporządkowane konkretnym użytkownikom. Znajomość użytkownika i hasła jest warunkiem do uzyskania dostepu do zasobu. Model ten pojawił sie w LANMANie 1.0(jedyny model np. w Microsoft Windows NT 3.51/4.0/2000/XP/2003, jedna z opcji w Sambie)

31 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Grupa robocza Grupa robocza Grupa robocza- zespół komputerów, w którym na każdym z komputerów przechowywane są poufne dane, a proces logowania, autoryzacji i uwierzytelnienia przebiega lokalnie. Rozwiązanie preferowane w sieciach domowych i w małych firmowych

32 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Domena Domena Domena- podejście scentralizowane do kwestii przechowywania poufnych danych- w każdej domenie kontroler domeny(jeden główny oraz ewentualnie kilka zapasowych), przechowujący dane poufne. Procesy autoryzacji, autentykacji przeprowadzane sa centralnie. Rozwiązanie preferowane w większych sieciach firmowych i korporacyjnych

33 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta CIFS CIFS Common Internet File System(CIFS)- nowa wersja protokołu opracowywana przez Microsoft i kilka innych firm. Szkic protokołu został zgłoszony do IETF, jednak z powodu wielu niedoskonałości nie został zatwierdzony. CIFS został zaimplementowany m.in. w Microsoft Windows 2000/XP/2003 oraz Samba 3.0

34 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Komunikat Posłańca

35 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Negocjacja ustawień

36 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Właściwości połączenia lokalnego

37 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Parametry udostępniania plików i folderów Nazwa udziału- nazwa, pod jaką będzie widoczny udostępniony zasób. Nazwa musi być unikalna dla tego komputera, składać się może z liter, cyfr i symboli, nie może zawierać samych kropek oraz może mieć maksymalnie długość 12 znaków(jeśli udostępniany folder ma być widoczny dla strasznych klientów- Windows 95/98/Me; w przeciwnym wypadku nazwa udziału może mieć dłuższą wartość)

38 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Parametry udostępniania plików i folderów Komentarz- nieobowiązkowy wpis nie dłuższy niż 48 znaków Limit użytkowników- opcja pozwalająca zmniejszyć ilość podłączających się do zasobu użytkowników. Do wyboru- Dopuszczalne maksimum oraz Zezwalaj tylu użytkownikom [Liczba użytkowników] Uprawnienia

39 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Udostępnianie zasobów

40 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Uprawnienia

41 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Zarządzanie udziałami- fsmgmt.mmc

42 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Sesje- fsmgmt.mmc

43 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Otwarte pliki- fsmgmt.mmc

44 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Narzędzia konsolowe Zarządzanie zasobami net share Zarządzanie sesjami net session Zarządzanie otwartymi plikami net file

45 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, konfiguracja Uruchomienie/ zatrzymanie/ restart serwera /etc/init.d/smb[start stop restart] Weryfikacja pliku konfiguracyjnego testparm

46 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, uruchomienie

47 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, status

48 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, plik konfiguracyjny/etc/smb.conf Sekcja globalna [global] # Ustawienia globalne netbios name = Balrog server string = Samba Server%v workgroup = SSO encrypt passwords = yes smb passwd file =/etc/samba/smbpasswd...

49 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, plik konfiguracyjny/etc/smb.conf Sekcja globalna... # Ustawienia plików dziennika log file =/var/log/samba/log.%m maxlogsize=50 # Ustawienia interfejsów... interfaces = lo eth0 bind interfaces only = yes...

50 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, plik konfiguracyjny/etc/smb.conf Sekcja globalna... # Ograniczenia hostów klienckich hosts allow = /24 hosts deny = /0 # Ustawienia trybu kontroli dostepu security = user...

51 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, plik konfiguracyjny/etc/smb.conf Sekcja udziałów... # Ustawienia udziałów [public] comment = Katalog publiczny browseable = yes public=yes createmode=0766 guestok=yes path =/home/samba/public

52 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, plik konfiguracyjny/etc/smb.conf Sekcja udziałów... [homes] comment = Katalog Domowy browseable = no writeok=yes validusers=%s

53 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, dodatkowe parametry pliku konfiguracyjnego admin users = user(domyślnie niezdefiniowane)- lista użytkowników mających przywileje administracyjne w udziale czyli prawa root w operacjach na plikach hostsallow/hostsdeny= /[nazwakomputera] (domyślnie brak wartości)- lista komputerów(po adresach IP lub nazwach) mających zezwolenie lub nie w dostępie do usługi browseable=yes/no(domyślnieyes)-widocznośćudziału na liście przeglądania

54 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, dodatkowe parametry pliku konfiguracyjnego force user/ group =[Uzytkownik]/[Grupa](domyślnie niezdefiniowane)- podłączenie jako użytkownik/ grupa przy dostępie do udziału guestok=yes/no(domyślnieno)-dostępgościnnydo usługi guestonly=yes/no(domyślnieno)-wymuszanie podłączenia jako gość w dostępie do udziału valid/ invalid users =[Uzytkownik](domyślnie niezdefiniowane)- lista użytkowników mających lub nie zezwolenie na logowanie się do danej usługi

55 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, dodatkowe parametry pliku konfiguracyjnego maxconnections=10(domyślnie0czylibrakograniczeń)- limitowanie liczby maksymalnych połączeń do zasobów read/ write list =[Uzytkownik]/[Grupa](domyślnie pusta wartość)- lista użytkowników mających dostęp tylko do odczytu/ zapisu w udziale writable=yes/no(domyślnieno)-opcjaokreślającaczy udział jest udostępniony do zapisu

56 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Serwer, plik konfiguracyjny/etc/smb.conf Obsługa Messengera- przekierowanie wiadomości WinPopup na mail do administratora serwera messagecommand=/bin/mail-s wiadomoscod%fna%m \ root<%s;rm%s Obsługa Messengera- wyrzucenie wiadomości WinPopup na siódmą konsolę messagecommand=/bin/sh-c echo-e\akomunikatod%f:\ ;cat%s;rm%s/dev/tty7 Obsługa Messengera- przekazanie wiadomości dla wszystkich zalogowanych użytkowników messagecommand=wall<%s;rm%s

57 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Otoczenie sieciowe

58 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Identyfikacja sieciowa

59 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Konfiguracja klienta

60 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Przeglądanie zasobów Połączenie z zasobami na komuterze w sieci Microsoft Network \\[Komputer]\[Zasób] Przegląd zasobów poprzez narzędzie net view net view\\[nazwa komputera] net view/domain[:nazwa domeny]

61 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Logowanie do zasobów

62 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Podłączone udziały

63 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Mapowanie dysków sieciowych

64 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Mapowanie dysków sieciowych

65 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Mapowanie dysków sieciowych

66 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Odłączanie dysków sieciowych

67 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Usługa posłaniec

68 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Wiadomość Messengera

69 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Wysyłanie wiadomości Wysłanie wiadomości do wszystkich użytkowników zalogowanych do danego komputera net send/users[wiadomość] Wysłanie wiadomości do wszystkich użytkowników domeny (grupy roboczej) net send*[wiadomosc] Wyświetlenie nazw zarejestrowanych dla określonej lokalizacji nbtstat-a[adres IP] find <03>

70 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Wysyłanie wiadomości Wysłanie komunikatu konsoli Menu Start-> Uruchom-> compmgmt.msc

71 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Wiadomość Messengera

72 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Klient Nautilus

73 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Klient Lisa

74 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Przeglądanie zasobów Wylistowanie dostępnych zasobów na danym komputerze smbclient-n-l[nazwa komputera] Podłączenie do zasobów określonego komputera smbclient//[nazwa komputera]/[nazwa zasobu] Wyszukiwanie komputerów używających findsmb smbtree

75 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Wylistowanie udziałów serwera

76 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Korzystanie z serwera

77 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Znajdowanie serwerów

78 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Montowanie zasobów smbfs Podłączenie zasobów jako guest mount-t smbfs-o guest//[serwer]/[zasób] [Katalog montowania] Podłączenie zasobów jako konkretny użytkownik mount-t smbfs-o username=[użytkownik],password=[hasło] //[Serwer]/[Zasób][Katalog montowania]

79 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Podłączenie Windowsowego zasobu C$

80 Mechanizmy serwera Konfiguracja serwera Konfiguracja klienta Wysyłanie wiadomości Wysłanie wiadomości od określonego użytkownika do danego komputera echo[wiadomość] smbclient-u[użytkownik]-m[komputer] Wyświetlenie nazw zarejestrowanych dla określonej lokalizacji nmblookup-a[adres IP]

81 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Usługi terminalowe Usługi terminalowe Usługi terminalowe(terminal Services)- usługa wykorzystująca RDP(Remote Desktop Protocol), korzystająca z TCP/IP umożliwiająca niezawodny zdalny dostęp do serwera terminali. Pozwala na wspóldzielenie aplikacji i pulpitu poprzez sieć, zdalne zarządzanie systemem przez administratorów oraz centralizację zarządzania aplikacjami

82 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Zalety i możliwości usług terminalowych Współdzielenie aplikacji i pulpitu Centralne zarządzanie aplikacjami Małe wymagania sprzętowe dzięki centralizacji i wirtualizacji usługi(możliwość uruchomienia na sprzęcie przenośnym- PocketPC,...) Usługi terminalowe nie wymagają klientów systemów Microsoft Windows aby możliwe było korzystanie z ich usług Bezpieczeństwo komunikacji- dwukierunkowe szyfrowanie danych 128-bitowym RC4

83 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Zalety i możliwości usług terminalowych Automatyczne ponowne podłączenie zerwanej sesji(przydatne wprzypadkuzawodnychpołączeń-wlan,...) Wsparcie dla autoryzacji kart Smart Card Automatyczne przekierowywanie lokalnych i sieciowych napędów klienta

84 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Zalety i możliwości usług terminalowych Automatyczne przekierowywanie audio Wsparcie trybu True Color Katalogi sesji przechowujące listę sesji poindeksowaną po nazwie użytkownika i serwerze w celu automatycznego podłączenia zerwanych sesji w środowisku serwera terminali) Równoważenie połączeń- obecnie serwer terminali może obsługiwać do 32 serwerów

85 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Serwer terminali, dodawanie nowych ról

86 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Serwer terminali, instalacja

87 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Terminalowy serwer licencji

88 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Konsola zarządzania terminalowego serwera licencji

89 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Terminal Services Manager

90 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Terminal Services Configuration

91 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Terminal Services Configuration, własności połączenia

92 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Terminal Services Configuration, ustawienia serwera

93 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Remote Desktop Connection

94 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Remote Desktop Connection poprzez WWW RDCWebClient serwera]/tsweb

95 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Remote Desktop Connection poprzez WWW

96 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Remote Desktop Connection, problemy z logowaniem Lokalna polisa nie zezwala na interaktywne logowanie

97 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Remote Desktop Connection, problemy z logowaniem Lokalna polisa nie zezwala na interaktywne logowanie

98 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Remote Desktop Connection, problemy z logowaniem Brak prawa nawiązania sesji dla użytkownika

99 Mechanizmy serwera terminali Konfiguracja serwera terminali Konfiguracja klienta serwera terminali Remote Desktop Connection, problemy z logowaniem Brak prawa nawiązania sesji dla użytkownika

100 Co już umiemy? Konfigurować serwer DFS Konfigurować serwer Konfigurować serwer terminali

101 Koniec Dziękujęzauwagę...

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe

Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe Podstawowe usługi sieciowe i serwerowe DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych

Bardziej szczegółowo

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek

Protokół SMB umożliwia udostępnianie plików udostępnianie drukarek Podstawy teoretycznie Server Message Block to protokół służący udostępnianiu zasobów komputerowych, m.in. drukarek czy plików. Jest on protokołem typu klient-serwer, a więc opiera się na systemie zapytań

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba.

Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne. Wykład 3 Samba. Zbigniew S. Szewczak Systemy Operacyjne Wykład 3 Samba. Toruń, 2003 O czym będzie? Systemy sieciowe SMB NetBIOS Protokół SMB/CIFS Funkcje Samby Struktura systemu Samba Konfigurowanie Samby Serwer SMB w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Serwerami Sieciowymi cz. II

Zarządzanie Serwerami Sieciowymi cz. II Zarządzanie Serwerami Sieciowymi cz. II Sieci komputerowe - konfiguracja i administracja Studium podyplomowe KIS (PŁ) mgr inŝ. Adam Sobczyk e-mail: adam.sobczyk@wp.pl Zarządzanie Serwerami Sieciowymi Terminarz

Bardziej szczegółowo

Serwer plików samba server Serwer wydruku samba server Serwer aplikacji

Serwer plików samba server Serwer wydruku samba server Serwer aplikacji Możliwe usługi serwerowe w Windows 2003 serwer: Serwer plików umożliwia stworzenie centralnego repozytorium plików z odpowiednią kontrolą poziomu dostępu. Jeżeli na serwerze mają być udostępniane pliki

Bardziej szczegółowo

Role serwera role serwera Zarządzanie tym serwerem

Role serwera role serwera Zarządzanie tym serwerem Role serwera W Windows 2003 Server wprowadzono nową koncepcję uproszczenia konfigurowania serwera, polegającą na tym, że poszczególne, często spotykane grupy operacji zostały podzielone na tzw. role. Każda

Bardziej szczegółowo

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji, a siecią poprzez którą komunikaty są transmitowane,

Bardziej szczegółowo

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych

Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Zbigniew S. Szewczak Podstawy Systemów Operacyjnych Wykład 14 Sieciowe systemy operacyjne Toruń, 2004 Terminy egzaminów I termin czwartek, 7.06.2004, p.313, g.11.00-13.00 - MSP środa, 9.06.2004, S7, g.

Bardziej szczegółowo

Samba jako serwer plików i logowania dla Windows.

Samba jako serwer plików i logowania dla Windows. mgr Artur Ejsmont Samba jako serwer plików i logowania dla Windows. 1. Wstęp W sieci lokalnej często potrzebować będziemy możliwości współdzielenia plików. Niestety mechanizmy wbudowane w systemy Windows

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Hierarchia nazw, rejestracja domen,

Hierarchia nazw, rejestracja domen, Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, 09.12.2014 r. Plan wykładu Windows

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek

Vademecum administratora. Windows Server 2008. William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 William R. Stanek Vademecum administratora Windows Server 2008 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Windows Server 2008 Administrator s Pocket Consultant

Bardziej szczegółowo

Samba plik konfiguracyjny serwera

Samba plik konfiguracyjny serwera Samba plik konfiguracyjny serwera Położenie: /etc/samba/smb.conf 3bird Projects 2014, http://informatyka.3bird.net Uwaga: Plik dotyczy komputera, który pełni funkcję serwera (dla wielu usług). Jest m.

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server]

Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Sieciowe Systemy Operacyjne [Microsoft 2003/2008 Server] Michał Kuciapski Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Gdański Temat 0 Konsola Virtual PC Typ zadania: Dodawanie wirtualnych maszyn Zadanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4. Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Samba jako serwer udostępniania plików i drukarek w sieci LAN Konfiguracja serwera Samba w wersji 3 i 4 Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Cechy Samby w wersji 3 Samba jest serwerem plików i drukarek,

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika

Podrêcznik u ytkownika Podrêcznik u ytkownika Połączenie z udostępnionymi folderami Najprostszym sposobem na połączenie urządzenia StorCenter z udostępnionymi folderami jest skorzystanie z oprogramowania StorCenter Manager załączonego

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 PROJEKT I WDROŻENIE USŁUGI KATALOGOWEJ ACTIVE DIRECTORY W BANKU

XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 PROJEKT I WDROŻENIE USŁUGI KATALOGOWEJ ACTIVE DIRECTORY W BANKU XII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne Łódź, październik 2004 ADAM IGNACZAK * WOJCIECH BIENIECKI ** * ) dyplomant w Katedrze Zarządzania Produkcją, Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ ** ) Katedra

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciami komputerowymi

Administrowanie sieciami komputerowymi Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Administrowanie sieciami komputerowymi studia niestacjonarne Rzeszów 2010 Tematyka ćwiczeń: Ćwiczenie nr 1: Elementy zarządzania routerem brzegowym Ethernet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST

INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST INSTRUKCJA OBSŁUGI DataEdge 2108NST 3112NST 4116NST 5124NST Spis Treści 1. Charakterystyka DataEdge...3 1.1. HotSwap... 3 1.2. HotSpair... 3 1.3. Snapshot... 3 2. Podłączenie...4 2.1. Przyłączenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL

Źródło licencji Chip Special: Microsoft Small Business Server 2000 PL System operacyjny System operacyjny jest programem działającym jako pośrednik między uŝytkownikiem komputera a sprzętem komputerowym. System operacyjny tworzy środowisko, w którym uŝytkownik moŝe wykonywać

Bardziej szczegółowo

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik

Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Pakiet Microsoft Active Directory Management Pack Podręcznik Active Directory Management Pack dla Microsoft Operations Manager 2005 Kierownik programu: Mas Libman Autor: Shala Brandolini Data publikacji:

Bardziej szczegółowo