Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.7 Temat zajęć: Czym będziemy się zajmować? Przygotowanie oferty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.7 Temat zajęć: Czym będziemy się zajmować? Przygotowanie oferty"

Transkrypt

1 Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.7 Temat zajęć: Czym będziemy się zajmować? Przygotowanie oferty 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia pojęcie produkt i dokonuje klasyfikacji produktów, określa szczegółowy rodzaj i zakres planowanej działalności gospodarczej, przygotowuje ofertę przedsiębiorstwa, określa cel przedsięwzięcia oraz przedmiot działalności, definiuje rynek docelowy, identyfikuje potencjalnych konsumentów oraz ich oczekiwania względem określonych dóbr lub usług, charakteryzuje konkurentów i oferowane przez nich produkty, porównuje ofertę planowanego przedsiębiorstwa z ofertą innych firm działających na rynku, prezentuje w sposób interesujący ofertę przedsiębiorstwa. 2. Metody i techniki: dyskusja, pogadanka, ćwiczenia praktyczne. 3. Środki dydaktyczne: schemat Podstawowa klasyfikacja produktów, karty pracy dla każdej grupy, materiały, które uczniowie opracowali na wcześniejszych zajęciach (analiza konsumentów i konkurentów), oferty przedsiębiorstw z czasopism branżowych przyniesione przez uczniów, komputery z dostępem do internetu.

2 Strona2 4. Typ lekcji: realizacja nowego materiału. 5. Formy organizacji pracy: praca: grupowa i zbiorowa. 6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe 1. Altkom J., red., 2004, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków. 2. Grelak K., 1996, Marketing produktu, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin. 3. Hingston P., 1992, Wielka księga marketingu, SIGNUM, Kraków. 4. Kotler Ph., 1999, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków. 5. Kotler Ph., 2005, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań. 6. Kotler Ph., 2004, Marketing od A do Z, PWE, Warszawa. 7. Mendel Z., Reguły small biznesu. Własna firma w praktyce, Helion, Gliwice. 8. Mruk H., Rutkowski I.P., 1994, Strategia produktu, PWE, Warszawa. 9. Rachwał T., 2006, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Nowa Era, Warszawa. 7. Kontrola uczniów: Kontrola uczniów polega na: ocenie aktywności uczniów na lekcji (udział w dyskusji), ocenie oferty przedsiębiorstwa przygotowanej przez uczniów, ocenie zaprezentowania oferty. 8. Nawiązanie do lekcji: Nauczyciel, nawiązując do tematu lekcji, podaje poniższe cytaty (lub jeden wybrany cytat): Sprzedano milion wierteł o średnicy 10 mm nie dlatego, że ludzie potrzebowali 10-milimetrowych wierteł, lecz dlatego, że potrzebowali 10-milimetrowych otworów. (Teodore Levitt)

3 Strona3 Swatch produkuje zegarki dla dzieci, ponieważ one gorliwie naśladują dorosłych. (Mruk, Rutkowski 1994, s. 23.) Produkt to coś więcej niż fizyczne urządzenie; to koncepcja, która rozwiązuje czyjeś problemy. (Kotler, Marketing od A do Z, 2004, s. 118.) Nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie, jak rozumieją powyższe słowa. Uczniowie udzielają odpowiedzi. 9. Przebieg lekcji: 1. Czynności organizacyjne. 2. Nauczyciel podaje temat i cel lekcji oraz formy realizacji tematu. Następnie, nawiązując do tematu lekcji, podaje cytaty i prosi o wyjaśnienie ich znaczenia. 3. Nauczyciel zachęca uczniów do podjęcia dyskusji na temat: Jaki będzie rodzaj i zakres waszej (planowanej) działalności? 4. Nauczyciel wyjaśnia, że podstawowym zadaniem produktów i usług przedsiębiorstwa jest zaspokajanie określonych potrzeb konsumentów. Oferta przedsiębiorstwa powinna więc stanowić odpowiedź na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez konsumentów. Nauczyciel przedstawia na schemacie podstawową klasyfikację produktów (załącznik 1). 5. Nauczyciel dzieli uczniów na 3-4-osobowe grupy. Rozdaje karty pracy (załącznik 2). Uczniowie, korzystając z przyniesionych materiałów, internetu oraz materiałów opracowanych na wcześniejszych zajęciach (analiza konsumentów i konkurentów) opracowują ofertę produktową wymyślonego przez siebie przedsiębiorstwa. Opisują cel przedsięwzięcia, przedmiot działalności, rynek (potencjalni konsumenci oraz konkurenci), produkty, cechy produktów. 6. Poszczególne grupy prezentują wyniki swojej pracy. Przykładowo wypełniona szczegółowa charakterystyka produktów (dla różnych grup) załącznik Zadanie domowe: Wyszukaj informacje na temat firmy The Body Shop, założonej przez brytyjską businesswoman Anitę Roddick. Zapoznaj się z ofertą produktową firmy i wyjaśnij, jak była przyczyna sukcesu tego przedsięwzięcia gospodarczego.

4 Strona4 W wypadku braku wystarczającej ilości czasu na wykonanie realizowanego na lekcji zadania, uczniowie kończą pracę w domu. Dodatkowo nauczyciel może polecić uczniom zapoznanie się z quizem Headmaster.

5 Strona5 Załącznik 1 Podstawowa klasyfikacja produktów Produkty Dobra konsumpcyjne Dobra produkcyjne Dobra nietrwałe (zużywające się dość szybko i całkowicie) Dobra trwałe (długi okres użytkowania) Usługi

6 Strona6 Załącznik 2 Karta pracy 1. Korzystając z przyniesionych ofert, własnej wiedzy i internetu przygotujcie ofertę produktową wymyślonej przez siebie firmy. Lp. Czym będziemy się zajmować? 1. Nazwa firmy 2. Cel działalności gospodarczej 3. Oferowane dobra lub usługi 4. Docelowi odbiorcy 5. Konkurenci oferujący podobne produkty (porównanie oferty)

7 Strona7 2. Uzupełnijcie tabelę dotyczącą szczegółowej charakterystyki oferowanych produktów. Lp. Nazwa produktu Czym jest produkt? Jakie są dodatkowe Jakich dodatkowych / usługi (dobro, usługa) korzyści produktu? korzyści spodziewają się konsumenci?

8 Strona8 Załącznik 3 Przykładowo wypełniona szczegółowa charakterystyka produktów (dla różnych grup) Lp. Nazwa produktu Czym jest produkt? Jakie są dodatkowe Jakich dodatkowych / usługi (dobro, usługa) korzyści produktu? korzyści spodziewają się konsumenci? 1. Lodówka konkretny model lodówki 2. Komputer konkretny model komputera dwa lata gwarancji, darmowa dostawa do domu pakiet oprogramowania, gwarancja zapobieganie psuciu się produktów żywnościowych możliwość pisania tekstów, przygotowywania arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji itp. 3. Keczup pikantny sos próbka nowego dodaje smaku pomidorowy smaku keczupu potrawom 4. Wycieczka siedmiodniowa gwarancja niezapomniane zagraniczna wycieczka do Rzymu niezmienności ceny, wrażenia z popytu, All inclusive możliwość zwiedzenia zabytków

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.15 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 6 1. Cele lekcji: Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami opanowanymi po zrealizowaniu materiału

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.8 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (1)

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.8 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (1) Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 6.8 Temat zajęć: Jak przyciągniemy klientów? Działania marketingowe (1) 1. Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie pojęć: marketing, marketing-mix,

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej SCENARIUSZ (16) Autorka: Urszula Małek Temat: Biznesplan- cele działania. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Wiedza o społeczeństwie, III etap edukacyjny Uczeń/uczennica: 5. 5) opracowuje indywidualnie lub

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.7 Temat zajęć: Dokumentowanie działalności przedsięwzięcia 1. Cele lekcji:

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.7 Temat zajęć: Dokumentowanie działalności przedsięwzięcia 1. Cele lekcji: Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.7 Temat zajęć: Dokumentowanie działalności przedsięwzięcia 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie rachunkowość, wymienia podstawowe zasady rachunkowości:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.5 Temat zajęć: Wycieczka z niedźwiedziem po Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.5 Temat zajęć: Wycieczka z niedźwiedziem po Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Strona1 Sławomir Dorocki Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.5 Temat zajęć: Wycieczka z niedźwiedziem po Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcia: rynek kapitałowy,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Marketing usług hotelarskich

Marketing usług hotelarskich Adam Stefański Marketing usług hotelarskich PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA 1 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo REA s.j.,

Bardziej szczegółowo

Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa LIDER PROJEKTU: Szczecin 2013 PARTNERZY PROJEKTU:

Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa LIDER PROJEKTU: Szczecin 2013 PARTNERZY PROJEKTU: LIDER PROJEKTU: PARTNERZY PROJEKTU: Poradnik wykorzystania e-podręcznika podczas zajęć dydaktycznych na kierunku technik hotelarstwa Szczecin 2013 Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji.

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji. PRACA ZALICZENIOWA Forma pracy: Scenariusze zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" Autor: Sebastian Kubski Scenariusz lekcji: Giełda

Bardziej szczegółowo

Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska. Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż

Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska. Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż Autorzy: dr Hanna Borne-Januła mgr Maria Peć mgr Janina Rudzińska Recenzenci: mgr Włodzimierz Banasik mgr Andrzej Muż Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska 2 Spis treści Wprowadzenie 5 I. Założenia

Bardziej szczegółowo

Przepis na zdrowie jesienna akcja zdrowego odżywiania

Przepis na zdrowie jesienna akcja zdrowego odżywiania Przepis na zdrowie jesienna akcja zdrowego odżywiania Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie Spis treści Wstęp... 3 1. Formy realizacji projektu 4 2. Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu technika.. 5 Żywienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i prawo w turystyce

Ekonomia i prawo w turystyce Maria Wajgner, Renata Tyli ska Ekonomia i prawo w turystyce Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁ IV WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ W REALIZOWANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ W module czwartym: poznasz różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami; pogłębisz swoje

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym

Organizacja i zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym . Przedmiot Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo