1. Obywatel w urzędzie gminy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Obywatel w urzędzie gminy"

Transkrypt

1 1. Obywatel w urzędzie gminy Cele lekcji 1. a) Wiadomości Uczeń zna zadania realizowane przez urząd gminy. 2. b) Umiejętności Uczeń potrafi: załatwić sprawę w urzędzie, gromadzić informacje na podstawie wywiadu, uporządkować i ocenić informacje zebrane w oparciu o wywiad. 3. c) Postawy Uczeń przygotowuje się do świadomego korzystania z praw obywatelskiech Metoda i forma pracy Spotkanie z interesującym człowiekiem, wywiad, notatka, sprawozdanie, praca w zespołach, praca z klasą Środki dydaktyczne Aparat fotograficzny, karty pracy, arkusz szarego papieru, flamastry Przebieg lekcji 1. a) Faza przygotowawcza Nauczyciel nawiązuje kontakt z sekretarzem urzędu gminy. Umawia datę i czas spotkania oraz jego cele i plan. Zajęcia odbywać się będą w urzędzie gminy. Nauczyciel przygotowuje uczniów do spotkania. Wyjaśnia, że celem wizyty w urzędzie będzie zapoznanie się z jego pracą. Prosi uczniów, aby zapoznali się z listą spraw, które można załatwić w urzędzie gminy (załącznik 1). Rozmawia o tym, czy wiedzą, jakie sprawy ich rodzice załatwiali w urzędzie. Nauczyciel dzieli klasę na 5 zespołów i wyjaśnia, że w czasie wizyty w urzędzie uczniowie, pracując w grupach, będą musieli podjąć próbę załatwienia spraw. Nauczyciel zwraca uwagę na zasady zachowania podczas wizyty w urzędzie. Uczniowie wyznaczają spośród siebie 2 osoby, które przygotują fotograficzny reportaż z wizyty w urzędzie oraz 2 osoby, które opracują notatkę do gazetki szkolnej. 2. b) Faza realizacyjna 1. Nauczyciel wprowadza uczniów do urzędu gminy. Ustala z sekretarzem urzędu lub inną upoważnioną przez niego osobą szczegółowy przebieg wizyty w urzędzie. Gospodarz dokonuje krótkiej prezentacji urzędu, w tym jego organizacji i odpowiada na ewentualne pytania uczniów. 2. Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z zadaniami do realizacji (załącznik 2) Grupy

2 odczytują treść zadań, nauczyciel sprawdza, czy uczniowie zrozumieli polecenia. Następnie uczniowie rozchodzą się po urzędzie i pracują zgodnie z poleceniami. 3. Uczniowie wspólnie opracowują sprawozdanie z wykonania zadań. Określają, jaką sprawę załatwiali, w którym wydziale urzędu oraz jakie należy przedłożyć dokumenty, aby nadać bieg sprawie. Liderzy grup dokonują zapisów we właściwych polach tabeli przygotowanej przez nauczyciela na dużym arkuszu. (załącznik 3). 4. Nauczyciel inicjuje rozmowę na temat refleksji uczniów z pobytu w urzędzie. 3. c) Faza podsumowująca Nauczyciel prosi uczniów, aby dokończyli zdania W czasie wizyty w urzędzie najbardziej zainteresowało mnie. Uczniowie zapisują swoje zdania na kartkach i przyklejają na arkuszu szarego papieru, przygotowanym przez nauczyciela. Wybrany uczeń odczytuje informacje. Karteczki segregowane są według podobieństwa zagadnień. Z kilku podobnych klasa może ułożyć jedno zdanie. Nauczyciel prosi o wybranie komitetu redakcyjnego. Zadaniem grupy uczniów będzie wykonanie w ramach pracy domowej plakatu z wykorzystaniem zdjęć i notatki prasowej. Uczniowie mogą zaprezentować swoją pracę w gazetce szkolnej lub na specjalnej wystawie, którą przygotują dla rodziców Bibliografia 1. Brudnik E., Muszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce Królikowski J., Tołwińska-Królikowska E., Metody nauczania, [w:] Europa na co dzień, pod red. M. Taraszkiewicz, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1997, s /R-IV 3. Pacewicz A, Merta T., Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej. Podrecznik i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum. Wersja podstawowa. Część 1, Civitas, Warszawa 2005, s Załączniki 1. a) Informacja dla uczniów załącznik 1. Jakie sprawy można załatwić w urzędzie gminy Gmina wydaje: dowód osobisty, akt urodzenia, ślubu i zgonu, zezwolenie na budowę, rozbudowę czy rozbiórkę domu, przydział mieszkania komunalnego i zgodę na wykup, decyzję umożliwiającą zakup lub dzierżawę działki komunalnej bądź lokalu użytkowego, zgodę na wycięcie drzewa, pozwolenie na publiczną zbiórkę darów w gminie. W urzędzie gminy można też:

3 zawrzeć związek małżeński, otrzymać koncesję, zameldować się i wymeldować, zarejestrować działalność gospodarczą, otrzymać numer PESEL, zapłacić podatki lokalne, poznać plan zagospodarowania przestrzennego. Źródło: Pacewicz A, Merta T., Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej. Podrecznik i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum. Wersja podstawowa. Część 1, Civitas, Warszawa 2005, s b) Karta pracy ucznia załącznik 2. Grupa A Waszym zadaniem jest uzyskanie informacji na temat wysokości podatku od nieruchomości. Kupiliście właśnie dom o powierzchni 120 m 2 na terenie gminy i chcecie dowiedzieć się, jaką opłatę powinniście wnieść, w jakim terminie i gdzie oraz jakie dokumenty należy złożyć. Nazwa wydziału urzędu gminy, gdzie można załatwić tę sprawę:. Grupa B Waszym zadaniem jest uzyskanie informacji na temat możliwości ubiegania się o dowód osobisty. Za tydzień ukończycie 18 lat i chcecie dowiedzieć się, jaką opłatę powinniście wnieść, w jakim terminie i gdzie oraz jakie dokumenty należy złożyć. Nazwa wydziału urzędu gminy, gdzie można załatwić tę sprawę:. Grupa C Waszym zadaniem jest uzyskanie informacji na temat możliwości ubiegania się o mieszkanie komunalne. Chcecie dowiedzieć się, jakie są zasady przyznawania mieszkań oraz jakie ewentualne dokumenty należy złożyć, w jakim terminie i do kogo.

4 Nazwa wydziału urzędu gminy, gdzie można załatwić tę sprawę:. Grupa D Waszym zadaniem jest uzyskanie informacji na temat możliwości naprawienia nawierzchni ulicy na terenie osiedla. Chcecie dowiedzieć się, jakie są zasady zgłaszania usterek i w jakim trybie sprawa zostanie rozpatrzona. Nazwa wydziału urzędu gminy, gdzie można załatwić tę sprawę:. Grupa E Waszym zadaniem jest uzyskanie informacji na temat możliwości otrzymania stypendium w związku z niskimi dochodami rodziców. Chcecie dowiedzieć się, jakie są zasady ustalania wysokości stypendium oraz jakie dokumenty należy złożyć. Nazwa wydziału urzędu gminy, gdzie można załatwić tę sprawę:. załącznik 3. sprawa do załatwienia wydział sposób załatwienia 3. c) Zadanie domowe Zadaniem grupy uczniów komitetu redakcyjnego będzie wykonanie w ramach pracy domowej plakatu z wykorzystaniem zdjęć i notatki prasowej Czas trwania lekcji 2 x 45 minut

5 8. 8. Uwagi do scenariusza Zdobyte przez uczniów informacje nie mają charakteru statystycznego. Ich wartość polega na tym, że zostały zdobyte od urzędników bezpośrednio odpowiedzialnych za ich realizację na rzecz mieszkańców gminy. Istotny jest także sposób ich uzyskania.

Projekt, ćwiczenie pisemne, ilustracja, prezentacja, praca z klasą, praca w zespołach.

Projekt, ćwiczenie pisemne, ilustracja, prezentacja, praca z klasą, praca w zespołach. 1. 2. Polscy nobliści a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości Uczeń zna dorobek polskich noblistów oraz zasady przyznawania Nagrody Nobla. ii. b) Umiejętności Uczeń potrafi: samodzielnie wyszukać informacje,

Bardziej szczegółowo

Temat: Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg... tworzymy portret ojczyzny.

Temat: Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg... tworzymy portret ojczyzny. Autorka scenariusza: Beata Lasocka Scenariusz lekcji języka polskiego opracowany na podstawie podręcznika do kształcenia literackiego i językowego dla klasy czwartej szkoły podstawowej Słowo za słowem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

Temat: Prywatyzacja niejedno ma imię

Temat: Prywatyzacja niejedno ma imię Temat: Prywatyzacja niejedno ma imię Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna) Czas: 2 jednostki lekcyjne Cele lekcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

Sesja IV/7 Co z tą ewaluacją? Badania własne nauczycieli jako element profesjonalizacji

Sesja IV/7 Co z tą ewaluacją? Badania własne nauczycieli jako element profesjonalizacji Sesja IV/7 Co z tą ewaluacją? Badania własne nauczycieli jako element profesjonalizacji Co z tą ewaluacją? Badania własne nauczycieli jako element profesjonalizacji MATERIAŁ 6.1 Miękkie, alternatywne

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego

MATERIAŁY EDUKACYJNE. Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego [3] Część trzecia MATERIAŁY EDUKACYJNE Scenariusze zajęć dotyczących społeczeństwa obywatelskiego Scenariusze zajęć lekcyjnych, które powstały w ramach programu Przyjazna Szkoła, odpowiadają na wciąż rosnące

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy

Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Wybrani i powołani, czyli skąd się biorą władze gminy Władze samorządowe, ze względu na realizowane przez nie działania, podzielić można na uchwałodawcze i wykonawcze. Władze uchwałodawcze (rada gminy,

Bardziej szczegółowo

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny seria ekonomia społeczna Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny Młody Obywatel Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna).

Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna). Tytuł: Prywatyzować, czy nie prywatyzować? Oto jest pytanie... Rodzaj materiału: scenariusz Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła

Bardziej szczegółowo

Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna)

Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu (szkoła ponadgimnazjalna) TEMAT: Prywatyzować, czy nie prywatyzować? Oto jest pytanie... Rodzaj materiału: scenariusz lekcji Obszar nauczania: wiedza o społeczeństwie (gimnazjum), podstawy przedsiębiorczości oraz ekonomia w życiu

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji.

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji. PRACA ZALICZENIOWA Forma pracy: Scenariusze zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" Autor: Sebastian Kubski Scenariusz lekcji: Giełda

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Młodzi Przedsiębiorczy program nauczania ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej SCENARIUSZ (16) Autorka: Urszula Małek Temat: Biznesplan- cele działania. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Wiedza o społeczeństwie, III etap edukacyjny Uczeń/uczennica: 5. 5) opracowuje indywidualnie lub

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach pozalekcyjnych w szkole podstawowej prowadzenie szkolnego czasopisma

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach pozalekcyjnych w szkole podstawowej prowadzenie szkolnego czasopisma Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania Anna Gruntkowska Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach pozalekcyjnych w szkole podstawowej

Bardziej szczegółowo

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.

Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Twoje dane twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ AUTOR: EDYTA MIERZWA, MAGDALENA KRZAKIEWICZ -ROSPOND-

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA

OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA OPIS WYBRANYCH PRZYKŁADÓW WSPÓŁCZESNYCH METOD KSZTAŁCENIA REFERAT WYGŁOSZONY W DNIU 17.11.2004r. NA SPOTKANIU ZESPOŁU SAMOKSZTAŁCENIOWEGO Istnieją różne rodzaje metod i różne sposoby ich klasyfikacji.

Bardziej szczegółowo

I. Człowiek i społeczeństwo

I. Człowiek i społeczeństwo I. Człowiek i społeczeństwo Temat 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności 2. Człowiek wśród innych co wyróżnia nas od innych, potrzeby człowieka. człowiek jako istota społeczna,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo