Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych i zewnętrznych przyszłej działalności, wymienia następujące elementy biznesplanu: streszczenie, ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa, analiza strategiczna, analiza rynku, plan marketingowy, plan techniczny, struktura organizacyjna i plan zatrudnienia, plan finansowy działalności, analiza szans powodzenia przedsiębiorstwa, ocena ryzyka planowanej działalności, wskazuje i analizuje zagadnienia, które powinny się znaleźć w poszczególnych działach biznesplanu, analizuje przykładowe biznesplany, wskazując ich wady i zalety. 2. Metody i techniki: metaplan, burza mózgów, obserwacja pośrednia, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, studia przykładowe. 3. Środki dydaktyczne: film edukacyjny Biznesplan z portalu NBP, komputer z rzutnikiem multimedialnym, opcjonalnie komputery z dostępem do internetu dla grup, schemat Struktura biznesplanu, karta pracy dla każdego ucznia, wydruki przykładowych biznesplanów ściągnięte z portali internetowych dla przedsiębiorców:

2 Strona2 (data odczytu: ). 4. Typ lekcji: realizacja nowego materiału. 5. Formy organizacji pracy indywidualna, grupowa, zbiorowa. 6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe 1. Dorocki S., Kilar, W. Rachwał, T. Świętek, A. Zdon-Korzeniowska M., 2012, Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic. III część produktu finalnego, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa. 2. Fiore F.F., 2006, Jak szybko przygotować dobry biznesplan, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 3. Jahns A., 2009, Skuteczny biznesplan, Wydawnictwo Złote Myśli & Artur Jahns, Gliwice. 4. Jarocka E., 2007, Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, Wyd. 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s Rachwał T., 2004, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Nowa Era, Warszawa. 6. Animowany film edukacyjny Biznesplan zamieszczony na portalu NBP: (data odczytu ). 7. Portale internetowe dla przedsiębiorców z przykładowymi biznesplanami: odczytu ). (data

3 Strona3 7. Kontrola uczniów: Nauczyciel prowadzi bieżącą kontrolę pracy uczniów na lekcji: w trakcie oglądania filmu sprawdza, czy uczniowie wynotowują odpowiedzi na pytania, na bieżąco zachęca wszystkich uczniów do dyskusji i uczestniczenia w burzy mózgów, kontroluje zaangażowanie wszystkich uczniów w pracę grupową analizę przykładowych biznesplanów, sprawdza wykonywanie przez wszystkich uczniów ćwiczenia dotyczącego struktury biznesplanu. 8. Nawiązanie do lekcji: Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Po co w życiu planujemy nasze działania? Uczniowie podczas burzy mózgów podają swoje propozycje odpowiedzi. Nauczyciel prosi uczniów, by zapisywali odpowiedzi na tablicy, kolejno prowadząc strzałki od zapisanego na środku tablicy hasła Po co planować? (metoda metaplanu). 9. Przebieg lekcji: 1. Czynności organizacyjne. 2. Nawiązanie do lekcji. 3. Uczniowie wspólnie z nauczycielem oglądają fragment lub całość (wg decyzji nauczyciela) 10- minutowego filmu animowanego dotyczącego pisania biznesplanu. W trakcie oglądania filmu uczniowie muszą zanotować odpowiedzi na pytania: - Dlaczego pracownik banku nie chciał udzielić bohaterowi kredytu? - Dlaczego przyjaciel bohatera Eugeniusz uważa, że biznesplan to element szczególnie ważny przed otwarciem firmy? - Komu potrzebny jest biznesplan? - Jakie elementy biznesplanu wymienia Eugeniusz i co one zawierają? 4. Nauczyciel wprowadza pojęcie biznesplan: Biznesplan rodzaj planu, zestaw dokumentów i analiz zawierających opis krótko- i długookresowych celów przedsiębiorstwa, jego produktów i usług, strategii działania, ocenę możliwości rozwoju w warunkach konkretnego rynku oraz założenia finansowe, organizacyjne, kadrowe i techniczne, a także metody osiągania tych celów. (źródło: Rachwał 2006). 5. Uczniowie przedstawiają zdobyte informacje w formie dyskusji z nauczycielem.

4 Strona4 6. Nauczyciel omawia strukturę biznesplanu, posługując się schematem (załącznik 1). Następnie rozdaje uczniom karty pracy (załącznik 2). 7. Uczniowie wykonują zadanie 1 z karty pracy, polegające na dopasowaniu nazw działów biznesplanu do opisów ich zawartości. 8. Nauczyciel dzieli klasę na małe grupy, którym wręcza przykładowe biznesplany (opcjonalnie uczniowie wyszukują biznesplany na stronach portali internetowych podanych w punkcie 3). Uczniowie, analizując biznesplany, odpowiadają na pytania z zadania 2 z karty pracy. 9. Nauczyciel prowadzi z uczniami dyskusję na temat dostrzeżonych cech przykładowych biznesplanów, a następnie dokonuje podsumowania lekcji, podkreślając sens pisania biznesplanu w planowaniu działalności gospodarczej. 10. Zadanie domowe: Zastanów się, jaką działalność gospodarczą możesz poprowadzić w przyszłości. Weź pod uwagę własne predyspozycje i zainteresowania. Może będziesz się realizować prowadząc firmę zajmującą się organizacją wesel? Może salon kosmetyczny? A może sklep motoryzacyjny? Jeśli już masz pomysł, odpowiedz sobie na dwa pytania: Czy Twoja działalność ma szansę powodzenia? Jak duże nakłady finansowe trzeba by ponieść? To pierwsze z pytań, które zadaje sobie każdy początkujący przedsiębiorca

5 Strona5 Załącznik 1 Struktura biznesplanu

6 Strona6 Załącznik 2 Karta pracy 1. Uzupełnij brakujący puste miejsca w poniższych zdaniach oznaczonych numerami 1 8 nazwami działów biznesplanu podanymi w tabeli. Streszczenie Ogólna Analiza Analiza rynku i plan charakterystyka strategiczna marketingowy przedsiębiorstwa Podsumowanie- Plan finansowy Struktura Plan techniczny analiza szans działalności organizacyjna powodzenia i plan i oszacowanie ryzyka zatrudnienia 1. obejmuje analizę SWOT, warianty strategii rozwoju, strategię pozyskania inwestorów. 2. : opis rynku, podmioty działające w branży, polityka cenowa, sposoby dystrybucji, narzędzia promocji. 3. obejmuje źródła finansowania inwestycji, plan ilościowy produkcji lub usług, nakłady inwestycyjne. 4. : kadra zarządzająca, plan kadrowy, płace i systemy motywacyjne, schemat organizacyjny. 5. : przychody, koszty, przewidywany zysk. 6. obejmuje: cel dokumentu, krótką charakterystykę firmy, opis przedsięwzięcia, potrzeby finansowe i zakładany zysk. 7. : logo, nazwa, forma organizacyjno-prawna, dane o właścicielach, przedmiot działalności, lokalizacja, obszar działania. 8. obejmuje czynniki wpływające na powodzenie przedsięwzięcia, bariery w realizacji pomysłu, ryzyko działalności, załączniki. 2. Analizując przykładowe biznesplany przedsiębiorstw, odpowiedz na pytania: - Jaką działalność prowadzą firmy?

7 Strona7 - Jaki jest stopień szczegółowości biznesplanów? - Czy zapis biznesplanów jest jasny i zrozumiały? - Czy odnajdujesz w przykładowych biznesplanach poznane elementy struktury biznesplanu?

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji.

PRACA ZALICZENIOWA. analizować trendy na giełdzie, scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie giełdy, akcji. PRACA ZALICZENIOWA Forma pracy: Scenariusze zastosowania nabytej podczas Kursu wiedzy, na zajęciach szkolnych dla przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" Autor: Sebastian Kubski Scenariusz lekcji: Giełda

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW MODUŁ IV WYKORZYSTYWANIE TIK W NAUCZANIU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ORAZ W REALIZOWANIU FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ W module czwartym: poznasz różne modele wykorzystywania TIK w pracy z uczniami; pogłębisz swoje

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego

Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Tytuł projektu: Numer umowy: Innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo

Bardziej szczegółowo

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe?

O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI. Gimnazju m. konto bankowe? O OSZ MATERIA Y DLA NAUCZYCIELI Gimnazju m konto bankowe? ZAJĘCIA 2: Czy warto mieć konto bankowe? Grupa wiekowa: gimnazjum Czas zajęć: 1,5 godziny Wprowadzenie Obecnie posiadanie konta bankowego jest

Bardziej szczegółowo