Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.7 Temat zajęć: Dokumentowanie działalności przedsięwzięcia 1. Cele lekcji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.7 Temat zajęć: Dokumentowanie działalności przedsięwzięcia 1. Cele lekcji:"

Transkrypt

1 Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 7.7 Temat zajęć: Dokumentowanie działalności przedsięwzięcia 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie rachunkowość, wymienia podstawowe zasady rachunkowości: kontynuacja działalności, memoriał, współmierność, realizacja, ostrożna wycena, indywidualna ocena, istotność, ciągłość, periodyzacja, wymienia podstawowe funkcje rachunkowości: funkcja informacyjna, kontrolna, dowodowa, sprawozdawczo-analityczna, zna pojęcie kreatywna księgowość, rozumie, że prowadzenie kreatywnej księgowości jest przykładem postępowania nieetycznego w biznesie, a jej wykrycie powoduje konsekwencje prawne, finansowe i negatywnie wpływa na wizerunek firmy, wymienia co najmniej cztery przykłady dowodów księgowych, wskazuje elementy dowodów księgowych na podstawie analizy przykładowej faktury VAT, sporządza prawidłowo fakturę VAT i wystawia rachunek, na podstawie przykładowych danych, jest przekonany o konieczności prowadzenia w przedsiębiorstwie rzetelnej dokumentacji firmowej. 2. Metody i techniki: obserwacja, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

2 Strona2 3. Środki dydaktyczne: schematy: Funkcje rachunkowości, Zasady rachunkowości, wzory dowodów księgowych: faktury VAT, rachunku dla każdego ucznia. 4. Typ lekcji: realizacja nowego materiału. 5. Formy organizacji pracy: praca: zbiorowa i indywidualna. 6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe: 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., 2003, Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa. 2. Dziuba-Burczyk A., 1995, Rachunkowość podatkowa, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków. 3. Jarocka E., 2007, Finanse przedsiębiorstw, systemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń, wyd. II, Wydawnictwo Difin, Warszawa. 4. Rachwał T., 2006, Podstawy przedsiębiorczości. Słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Nowa Era, Warszawa. 5. Sawicki K. (red.), 1997, Podstawy rachunkowości, wyd. II, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 6. Kreatywna księgowość w Dellu: (data odczytu: ). 7. Kontrola uczniów: Kontroli podlegać będzie: zaangażowanie uczniów w lekcję, poprawność samodzielnego wypełnienia wzoru faktury VAT lub rachunku zgodnie z podanymi przez nauczyciela danymi.

3 Strona3 8. Nawiązanie do lekcji: Nauczyciel rozpoczyna lekcję od przeczytania fragmentu artykułu Kreatywna księgowość w Dellu: Dell musi skorygować sprawozdania finansowe z czterech lat, podczas których stosował tzw. kreatywną księgowość zawyżającą zyski koncernu. Biorąc pod uwagę skalę działalności firmy, zawyżenie zysków jest bardzo niewielkie wewnętrzne śledztwo, którego wyniki podano w ostatni piątek, oszacowało je w sumie na mln dol. (łączny zysk netto Della, drugiego na świecie producenta komputerów po HP, wyniósł w tym okresie 12 mld dol.). Skandal napsuł jednak firmie krwi i nadszarpnął jej wizerunek. Dochodzenie w sprawie kreatywnej księgowości w Dellu rok temu wszczęła amerykańska komisja nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych (SEC). Pracowało przy nim 125 prawników i 250 księgowych, przebadano ponad 5 mln dokumentów. Firma uruchomiła też wewnętrzny audyt w tej sprawie. Wiosną tego roku kierownictwo koncernu przyznało, że wykryto błędy w rachunkowości, nie podało jednak szczegółów. Nauczyciel tłumaczy, że sytuacja ta została opisana przez dziennikarzy w 2007 roku, a kreatywna księgowość była prowadzona w firmie w latach poprzedzających rok Przebieg lekcji: 1. Czynności organizacyjne. 2. Nawiązanie do lekcji, po którym nauczyciel podaje temat lekcji. 3. Nauczyciel pyta uczniów, jak na podstawie odczytanego fragmentu rozumieją termin kreatywna księgowość. Następnie nauczyciel pyta, jakie konsekwencje może mieć taka działalność dla firmy. Uczniowie prowadzą z nauczycielem dyskusję na temat etyczności takiego postępowania i jego konsekwencji finansowych, prawnych i wizerunkowych dla firmy. 4. Nauczyciel tłumaczy, że księgowość jest elementem ważnej dziedziny ekonomii, jaką jest rachunkowość, której elementy poznali już, realizując materiał z działu Nauczyciel prosi uczniów o podanie skojarzeń z pojęciem rachunkowość. Uczniowie podają swoje pomysły, a następnie nauczyciel podaje wspólnie z uczniami definicję pojęcia rachunkowość: Rachunkowość to system obserwacji, pomiaru i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, ujmujący całokształt działalności danego podmiotu gospodarczego, prowadzony systematycznie, chronologicznie i w sposób uporządkowany w celu rzetelnej i wiarygodnej rejestracji sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego.

4 Strona4 6. Nauczyciel omawia funkcje i zasady rachunkowości, posługując się schematami zawartymi w załącznikach 1 i Nauczyciel przypomina, że podstawowymi dokumentami, jakimi będą się posługiwać uczniowie podczas prowadzenia swojej przyszłej działalności przy dokumentowaniu zakupów i sprzedaży są dowody księgowe. Jeśli jest taka potrzeba, nauczyciel ponownie definiuje pojęcie dowód księgowy: Dowód księgowy jest to dokument stwierdzający fakt dokonania określonej operacji gospodarczej, zgodnie z jej przebiegiem, będący podstawą zapisu zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych. 8. Nauczyciel przedstawia wybrane rodzaje dowodów księgowych, istotne z punktu widzenia realnego prowadzenia ich działalności. Dowody księgowe wg adresata: dowody wewnętrzne, dowody zewnętrzne. Dowody operacji pieniężnych: KP kasa przyjmie, KW kasa wyda, czeki, weksle, polecenia przelewu, raporty kasowe, wyciągi bankowe. Dowody księgowe ruchu składników majątku: PZ przyjęcie materiałów z zewnątrz, RW pobranie materiałów, WZ wydanie materiałów na zewnątrz. 9. W trakcie wymieniania dowodów księgowych nauczyciel prosi uczniów o podawanie przykładów takich dokumentów, które będą realnie wystawiane przez planowaną przez nich firmę. 10. Nauczyciel prezentuje przykładową fakturę VAT i na jej przykładzie przypomina obowiązkowe elementy dowodu księgowego: określenie jego rodzaju i numeru identyfikacyjnego, nazwa i adres stron umowy,

5 Strona5 opis operacji, wartość i wielkość operacji, data przeprowadzenia operacji, data sporządzenia dowodu, podpisy i pieczątki. 11. Nauczyciel rozdaje uczniom przykładowe dowody księgowe (rachunek i faktura VAT) do wypełnienia (załącznik 3). Tłumaczy jednocześnie, dlaczego niektóre przedsiębiorstwa wystawiają faktury VAT, a inne tylko rachunki. 12. Uczniowie wypełniają przykładowe dowody księgowe na podstawie podanych przez nauczyciela założeń. Przykładowe polecenia do wypełnienia rachunku i faktury VAT znajdują się w załączniku 4. Uwaga: Należy przekształcić podane polecenia tak, by towary i usługi, których sprzedaży dotyczą, były bezpośrednio związane z planowaną przez uczniów działalnością. 13. Nauczyciel przeprowadza z uczniami dyskusję podsumowującą na temat konieczności prowadzenia rzetelnej dokumentacji jako wprowadzenie do kolejnej lekcji. 10. Zadanie domowe Wypełnij fakturę VAT zgodnie z poleceniem. Uwaga: Nauczyciel połowie klasy daje polecenie 1, a drugiej połowie polecenie 2. Każdemu z uczniów wręcza po jednej fakturze VAT do uzupełnienia wg otrzymanego polecenia (1 lub 2). Polecenie 1 Na początku waszej działalności będziecie musieli ponieść znaczne wydatki na zakup różnych dóbr, np. wyposażenia, komputera, kasy fiskalnej, towarów, lub innych rzeczy potrzebnych do świadczenia usług. Wciel się w rolę dostawcy, od którego kupisz dowolnie wybrany, niezbędny na początku waszej działalności towar. Wystaw waszej firmie (jako dostawca) na ten zakup fakturę VAT, uzupełniając w niej wszystkie dane (wymyśl je!), zgodnie z zasadami, które poznałeś się na lekcji. Polecenie 2

6 Strona6 W trakcie waszej działalności będziecie wystawiać waszym klientom dowody zakupy w postaci paragonów lub faktur VAT. Zgodnie z informacjami uzyskanymi na lekcji wystaw wymyślonej przez siebie firmie fakturę VAT na dowolny, oferowany przez waszą firmę towar.

7 Strona7 Załącznik 1 Schemat Funkcje rachunkowości

8 Strona8 Załącznik 2 Schemat Zasady rachunkowości

9 Strona9 Załącznik 3 Wzory faktury VAT i rachunku

10 Strona10

11 Strona11 Załącznik 4 Polecenia dla uczniów Polecenie 1 Uzupełnij fakturę VAT na podstawie poniższych danych. Pani Anna Nowak jest płatnikiem podatku VAT. Prowadzi hurtownię odzieży damskiej Penelopa r. sprzedała na podstawie faktury VAT nr 1/03 następujące towary: - sukienki 15 sztuk - cena sprzedaży netto 200 zł/szt. ( stawka podatku 23%), - bluzki 20 sztuk cena sprzedaży netto 85 zł /szt. (stawka podatku 23%). Nabywcą jest sklep detaliczny Joanna, którego właścicielem jest Joanna Miłek. Forma płatności : przelew 14 dni. Pozostałe dane uzupełnij dowolnie. Polecenie 2 Uzupełnij rachunek na podstawie poniższych danych. Pani Maria Byrska prowadzi z mężem na targu stoisko z warzywami i owocami. Małżeństwo prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Frutarz s.c. Maria i Adam Byrscy. Małżonkowie nie są płatnikami podatku VAT r. sprzedali firmie F.H.U Krak-sok następujące towary: - pomidory 15 kg - cena sprzedaży 10 zł/kg, - pomarańcze 10 kg cena sprzedaży 8 zł/kg, - jabłka 20 kg cena sprzedaży 2,5 zł/kg. Forma płatności: gotówka. Pozostałe dane uzupełnij dowolnie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Agnieszka Świętek Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 5.7 Temat zajęć: Struktura biznesplanu 1. Cele lekcji: Uczeń: zna pojęcie biznesplan, rozumie potrzebę pisania biznesplanu dla celów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Anna Irena Szymańska Scenariusze zajęć edukacyjnych nr 6.15 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 6 1. Cele lekcji: Uczeń wykazuje się wiedzą i umiejętnościami opanowanymi po zrealizowaniu materiału

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY Poradnik PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY do Programu nauczania (DKOS-4015-176/02) i Podręcznika do liceów i techników z Podstaw przedsiębiorczości autorstwa W. J. Jakubowskiego, T. Maja, P. Załęskiego Autor:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01

Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Gospodarowanie aktywami 341[02].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo