Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień Człowiek najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń i doradztwa? Fundusze unijne szansą na własną firmę! Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Od redakcji Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl Wydawca: GOS Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel , fax Redaktor naczelna Agnieszka Dyba Zespół redakcyjny Anna Duda Natalia Kamińska Adam Laskowski Korekta techniczna Adam Laskowski Opracowanie graficzne i skład Małgorzata Lipczyńska Zdjęcia Jakub Szpon, Olgierd Koczorowski Druk Drukarnia Media Druk Jarosław Śliwiński Wrześniowy numer Informatora o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl poświęciliśmy zagadnieniom funduszy unijnych dla firm i tematyce szkoleń z tej dziedziny. W ramach zmiany polityki Unii Europejskiej, która swoje odzwierciedlenie będzie miała w kolejnym okresie programowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata przedsiębiorcy będą mogli pozyskiwać fundusze na szkolenia dla swoich pracowników. Wielu z nich wyraża zainteresowanie wsparciem finansowym z UE na szkolenie swojego personelu, jednak stają przed wieloma dylematami: jak wypełnić wniosek o dofinansowanie projektu szkoleniowego, jakie są główne zasady przygotowywania i realizacji projektów dofinansowanych z EFS, a przede wszystkim skąd czerpać informacje na ten temat. Z tego względu głównym celem, jaki postawiliśmy sobie przy tworzeniu aktualnego wydania, było zebranie wszystkich ważnych dla przedsiębiorców informacji dotyczących unijnych szkoleń i wsparcia doradczego z tego zakresu w naszym regionie. Poświęciliśmy im artykuły, wpisy blogowe i wywiady. Wiele przedsiębiorstw, które skorzystały z dotacji unijnych wie, że z edukacji zapewnianej przez Unię Europejską płyną dwie spore korzyści. Po pierwsze, tematyka szkoleń unijnych odpowiada bieżącym potrzebom firm i regionów, po drugie zaś, szkolenia te nie generują kosztów są bezpłatne (żeby jednak do nich przystąpić, trzeba spełnić ściśle określone kryteria). Jednak jeszcze wciąż sporo zachodniopomorskich firm nie wie, gdzie szukać szkoleń i ofert doradczych. W związku z tym postanowiliśmy wskazać im kilka źródeł informacji. Mamy nadzieję, że tym numerem przekonamy przedsiębiorców do pozyskiwania funduszy na szkolenia dla swoich pracowników i poszukiwania wsparcia i szkoleń dofinansowanych przez Unię Europejską. Wierzymy, że dzięki temu wydaniu zachodniopomorskie firmy będą mogły z większą pewnością i płynniej poruszać się po tematyce funduszy UE. Jak co miesiąc zapraszamy Państwa do lektury naszego magazynu, dostępnego również w wersji elektronicznej na stronie: Spis treści Magdalena Kosobucka Kierownik Projektu Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. ZmianyNaTAK.pl. Publikacja bezpłatna Szczecin, wrzesień 2013 W numerze: 3 Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników 4 Gdzie szukać unijnych szkoleń i doradztwa? 5 Fundusze unijne szansą na własną firmę! 6 Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia pracowników? 7-8 Oferty szkoleń i doradztwa w zakresie funduszy unijnych 9-13 Oferty szkoleń i doradztwa na rynku zachodniopomorskim 14 Blog Pracodawcy 15 Blog Pracownika 2 NR 15 wrzesień 2013

3 Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Dzięki funduszom unijnym zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają łatwiejszy dostęp do bogatej i zróżnicowanej oferty szkoleniowej. O tym, jak szkolenia pomagają w dążeniu do podnoszenia własnych kompetencji i samodoskonalenia opowie Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. Katarzyna Brzychcy, Wicedyrektor ds. EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie W jaki sposób udział w szkoleniach współfinansowanych ze środków UE zwiększa szanse na awans w pracy bądź znalezienie zatrudnienia? Szkolenia prowadzą do podniesienia, uzupełnienia, czy też zdobycia nowych kwalifikacji. Dzięki szkoleniom mamy szansę na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy, możliwości awansu, rozwoju zawodowego. Zwiększają one bezpieczeństwo utrzymania zatrudnienia. Szkolenia realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Spójności (EFS) finansowane są w większości przypadków w 100%, co nie ogranicza do nich dostępu osobom, które z przyczyn finansowych nie byłyby w stanie z nich skorzystać, gdyby były one odpłatne. Inwestycja w kadry poprzez szkolenia i przekwalifikowywanie pracowników przynosi korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i całej gospodarce. Obserwując zasady działania obecnego rynku pracy można zauważyć trend, że od pracowników będzie się wymagało wyższych zdolności i umiejętności do przekwalifikowywania się oraz znalezienia sposobów do odnalezienia się w zupełnie odmiennych i nowych warunkach. Stanowi to szansę przede wszystkim dla osób bezrobotnych bądź niezadowolonych z obecnego profilu zawodowego. Jak kształtuje się sytuacja w województwie zachodniopomorskim? Ile osób jest zainteresowanych uczestnictwem w takich szkoleniach? Jakie tematyki szkoleń są najbardziej popularne? Kursy i szkolenia organizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze są bezpłatne, po drugie są to tzw. szkolenia szyte na miarę, czyli dostosowane do potrzeb odbiorców. Najwięcej chętnych jest na kursy językowe i komputerowe. Wiele osób pragnie również skorzystać m.in. z kursów prawa jazdy różnych kategorii, kursu na spawacza, glazurnika, kucharza, stolarza, kursu opieki osób starszych, kursów kosmetycznych czy z przeszkolenia umożliwiającego zdobycie uprawnień pracownika ochrony i monitoringu. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia objętych szkoleniami i kursami zostało osób, w tym kobiet i mężczyzn. Natomiast w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki wsparcie dla przedsiębiorców i osób pracujących objętych wsparciem zostało osób w tym kobiet i mężczyzn. Gdzie najlepiej szukać informacji o dostępnych szkoleniach? Jakie instytucje oferują wsparcie w tym zakresie? Informacji tych najlepiej szukać na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zakładka PO Kapitał Ludzki, podzakładka Szkolenia w ramach EFS oraz ogólnopolskiej Znajdują się tam bazy szkoleń w podziale dla osób pracujących, niepracujących oraz dla przedsiębiorstw. Zachęcam również do kontaktu z naszymi Punktami Informacyjnymi EFS w Szczecinie i Koszalinie, w których wsparcie uzyskają zarówno osoby, jak i przedsiębiorstwa, które chciałaby skorzystać z bazy szkoleń. Fundusze unijne to szansa na większy dostęp do szkoleń. Jak często pracodawcy pragnący zwiększyć kompetencje swoich pracowników korzystają z oferowanych rozwiązań? Coraz więcej pracodawców korzysta z takiej możliwości. Wynika to z jednej strony z większej świadomości konieczności rozwoju firmy, z drugiej zaś z niskich kosztów udziału ich pracowników w takim szkoleniu. Kolejnym czynnikiem, który sprawił iż liczba przedsiębiorców wysyłających swoich pracowników na szkolenia jest większa to, że został przygotowany katalog szkoleń dla pracodawców, dzięki czemu nie muszą sami projektować takich szkoleń, tylko mogą skorzystać z przygotowanych już propozycji. Oczywiście istnieje możliwość zaprojektowania szkolenia bezpośrednio pod potrzeby danego przedsiębiorstwa, jednakże nie zawsze przedsiębiorcy chcą z niej korzystać. Spora część osób uważa, że skoro szkolenie jest bezpłatne, to zapewne jego jakość będzie niska. Jak zmienić ten panujący stereotyp? Wydaje mi się, iż takie zdanie funkcjonowało kiedyś. Obecnie wysokie wymagania klientów sprawiają, iż firma szkoleniowa, która przeprowadzałaby szkolenia o niskiej jakości merytorycznej, nie miałaby szans na utrzymanie się na rynku. Poziom świadczonych usług musi być na tyle wysoki, by sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów. Szkolenia dofinansowane w ramach EFS dają wartość dodaną, iż firma szkoleniowa może zaproponować na szkoleniu jeszcze więcej, aniżeli miałoby to miejsce bez dofinansowania. Jakie jeszcze inne korzyści (oprócz finansowych) płyną z uczestnictwa w szkoleniach unijnych zarówno dla pracowników, przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych? Dla firm jest to wzrost prestiżu, przeszkoleni pracownicy to firma świadcząca usługi na wyższym poziomie. Współczesny rynek pracy wymaga zarówno od pracowników, jak i przedsiębiorstw nieustannego rozwoju, wprowadzania ulepszeń, nowych technologii, stąd uczestnictwo w szkoleniach jest niemalże obowiązkowe. Podczas szkoleń można nawiązać nowe znajomości biznesowe, co może skutkować rozwojem współpracy, ze względu na uczestnictwo osób z różnych firm pracujących w podobnych branżach. Szkolenia dają możliwość uzupełniania luk w wykształceniu bądź też zupełnego przekwalifikowania się. Myślę jednak, że największą korzyścią jest własna satysfakcja z ukończenia szkolenia, a zadowolony pracownik chętniej i w większym stopniu angażuje się w sprawy firmy. Dziękuję za rozmowę. Natalia Kamińska 3

4 Gdzie szukać unijnych szkoleń i doradztwa? Szkolenia i usługi doradcze dofinansowane z UE cieszą się dużą popularnością. Dzięki nim można zdobyć nowe kwalifikacje, zmienić zawód czy rozwijać umiejętności osobiste. Jeśli jeszcze z nich nie korzystałeś i nie wiesz, gdzie ich szukać, przedstawiamy informacje o instytucjach z województwa zachodniopomorskiego, które je oferują. Pierwszym krokiem, jaki trzeba zrobić, aby znaleźć odpowiednie unijne szkolenia lub wsparcie, jest określenie własnych potrzeb. Po drugie, należy znaleźć projekt unijny, którego wytyczne spełniamy. Trzecim krokiem jest wybranie odpowiedniej instytucji. W unijnej ofercie szkoleniowo-doradczej znajdują się bezpłatne projekty: szkoleniowe, doradcze, przekwalifikowujące oraz podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Są one kierowane do określonych grup odbiorców: osób bezrobotnych, pracujących, młodzieży, osób niepełnosprawnych, kobiet, nauczycieli, rolników, przedsiębiorców, samozatrudnionych i innych. Głównymi instytucjami z województwa zachodniopomorskiego, które oferują kursy, warsztaty i usługi doradcze prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) są: Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) i powiatowe urzędy pracy instytucje te odpowiedzialne są w ramach UE za działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz podnoszenia kwalifikacji osób pracujących. Dzięki działalności powiatowych urzędów pracy i wsparciu z EFS: uczniowie mogą uczestniczyć w programach doradztwa edukacyjno-zawodowego, studenci/naukowcy mogą przystąpić do kursów, szkoleń i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, pracownicy przedsiębiorstw/pracujące osoby dorosłe mogą uczestniczyć w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych oraz korzystać z doradztwa, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione mogą wziąć udział w projektach doradztwa z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz rachunkowości. Na stronie WUP (www.wup.pl) w zakładce Szkolenia z EFS można znaleźć ofertę szkoleniową z podziałem na: szkolenia oraz inne wsparcie dla osób niepracujących, szkolenia oraz inne wsparcie dla osób pracujących, szkoła dla dorosłych, szkolenia oraz inne wsparcie dla nauczycieli, szkolenia dla dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji. Zadania na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, do których należą m.in. organizacja warsztatów oraz szkoleń z EFS realizują ponadto: Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) lista OHP-ów w woj. zachodniopomorskim znajduje się w zakładce Jednostki organizacyjne/hufce pracy na stronie: Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) lista OPS-ów w woj. zachodniopomorskim znajduje się w zakładce Rodzina i społeczeństwo/pomoc społeczna na stronie miejskie ośrodki i powiatowe centra pomocy rodzinie(mopr, PCPR) lista MO- PR-ów i PCPR-ów w woj. zachodniopomorskim znajduje się w zakładce Jednostki organizacyjne pomocy społecznej na stronie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) wspiera beneficjentów EFS m.in. poprzez doradztwo i szkolenia (lista szkoleń w zakładce Szkolenia na stronieszczecin.roefs.pl), organizacje pracodawców np. Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan, przedstawicielstwa pracownicze, instytucje oświatowe i szkolnictwa wyższego, organizacje pozarządowe. Instytucjami realizującymi projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do których należą unijne szkolenia i usługi doradcze, są także podmioty sektora prywatnego: firmy szkoleniowe, firmy doradcze, agencje zatrudnienia. Źródłem ofert bezpłatnych szkoleń unijnych i usług doradczych są także: lokalne portale internetowe informacyjno-ogłoszeniowe np. Infoludek (www.infoludek.pl); znaleźć tam można ogłoszenia o szkoleniach zamieszczane przez instytucje prywatne, ale też państwowe, jak np. PUP, ogólnopolskie portale z bazą szkoleniowo-doradczą np. Inwestycja w kadry, (www.inwestycjawkadry.info.pl) czy Szkolenia24h.pl (www.szkolenia24h.pl); w zakładkach Dotacje unijne, Tematyka unijna można znaleźć również oferty z woj. zachodniopomorskiego; Informator o szkoleniach i doradztwie ZmianyNaTAK.pl to jedyny serwis w województwie zachodniopomorskim, który zawiera katalog szkoleń i usług doradczych z regionu Pomorza Zachodniego, w tym z zakresu problematyki unijnej; jego baza jest codziennie aktualizowana. Informacje o usługach szkoleniowo-doradczych pojawiają się nie tylko w portalu internetowym, ale także w magazynie wydawanym w dwóch formach: drukowanej i elektronicznej, dostępnej na stronie Polska strona Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na stronie pod adresem w zakładce Szkolenia/Konferencje znajdują się informacje na temat konferencji, seminariów i szkoleń informacyjnych z zakresu funduszy unijnych, które odbywają się również w woj. zachodniopomorskim. Anna Duda 4 NR 15 wrzesień 2013

5 Fundusze unijne szansą na własną firmę! Wiele osób marzy o własnej firmie, jednak bariery finansowe, a także obawy przed skomplikowanymi procedurami sprawiają, że założenie działalności gospodarczej staje się czymś nieosiągalnym. Od czego należy zacząć, aby wreszcie stać się swoim szefem? O tym opowiada dr inż. Jakub Szpon, właściciel Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych. dr inż. Jakub Szpon, właściciel Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakie powinny być pierwsze kroki w celu uzyskania wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności? Paradoksalnie pierwszy krok jest bardzo prosty. Po prostu trzeba posiadać dobry pomysł oraz determinację do podjęcia własnej działalności gospodarczej. Kolejne etapy wydają się być z jednej strony trudne, ale przy dużych chęciach tak naprawdę są łatwe. Z pewnością w pierwszej kolejności trzeba poszukać informacji na temat możliwości finansowania przedsięwzięcia, takich jak na przykład dotacje lub narzędzia czysto komercyjne związane m.in. z pozyskaniem kredytu czy pożyczki. Jaka jest procedura pozyskiwania dotacji na rozwój? Jakie dokumenty są potrzebne? Tu warto wyjaśnić sprawę od samego początku. W naszym regionie to Wojewódzki Urząd Pracy jest odpowiedzialny za PO KL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) działanie 6.2, czyli za dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pieniądze są przekazywane na zasadach konkursowych. Wpierw trafiają one do instytucji bezpośrednio udzielających wsparcia finansowego, a następnie do osób, które opracują najlepsze biznesplany. Wysokość takiego dofinansowania wynosi do 40 tys. złotych. Zanim jednak to nastąpi, potencjalny przedsiębiorca musi przejść całą procedurę aplikacyjną, na którą najczęściej składa się formularz rekrutacyjny i kilka dokumentów, które można w ciągu kilkunastu minut wypełnić w biurze projektu. Reasumując, na tym etapie najważniejszy jest dobry pomysł i duża motywacja. Do kogo można zwrócić się o pomoc w otrzymaniu dotacji finansowej? Z założenia działanie 6.2, czyli program dotacyjny powinien być prosty, a jego zasady nieskomplikowane. Dlatego przyszły przedsiębiorca zgłaszający się do instytucji udzielającej dotacji powinien tylko i wyłącznie właśnie od niej otrzymać kompleksową pomoc, polegającą na wsparciu merytorycznym, jak i właściwej obsłudze administracyjnej. Natomiast, zawsze można się zgłosić do Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako dysponenta środków, z prośbą o udzielenie informacji jakie podmioty udzielają dotacji (informacja dostępna jest np. na stronie czy do powiatowego urzędu pracy, którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym. Co należy zrobić, aby przygotować się do takiego wyzwania? Najważniejsze to przygotować się mentalnie. Trzeba uwierzyć w siebie i być gotowym na pracę przez 24 godziny na dobę. Należy mieć świadomość, że będzie to wymagało poświęcenia dużej ilości czasu, w tym także weekendów. Trafnie Pani określiła otworzenie własnej firmy jako wyzwanie. Istotne jest, aby być w pełni przygotowanym na podjęcie wysiłku i przyjęcie ciężaru obowiązków i odpowiedzialności. Pod względem merytorycznym wystarczy ogólna wiedza z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz dobra znajomość branży, w której mamy zamiar funkcjonować. Specjalistyczną wiedzę otrzymamy podczas szkoleń, które należy przejść jeszcze przed otrzymaniem wsparcia finansowego. Czy każdy może zostać przedsiębiorcą? Jakie warunki należy spełnić w tym zakresie? Właściwie każdy może otworzyć własną firmę. Zwróciłbym jednak uwagę, że ważne są tzw. predyspozycje do bycia dobrym przedsiębiorcą. Trzeba posiadać nazwijmy to pewne cechy charakteru, które sprawią że dobrze będziemy kierować firmą. Mam tu na myśli przede wszystkim odpowiedzialność, rzetelność czy umiejętność działania w stresie. W prowadzonych przeze mnie projektach, na początku zawsze jest przeprowadzany odpowiednio dopasowany test psychologiczny, którego wyniki określają czy i w jakim stopniu kandydat nadaje się na biznesmena. Czy największe szanse na pozyskanie dotacji mają tylko innowacyjne projekty? Biorąc pod uwagę strategię rozwoju całej UE, to właśnie projekty innowacyjne powinny być preferowane. Jednakże trzeba jasno powiedzieć, że za dotację w wysokości 40 tys. ciężko jest utworzyć firmę typowo innowacyjną. Najczęściej można mówić o pewnych elementach innowacyjności, a jeżeli już to o tzw. innowacyjności terytorialnej. Z mojego doświadczenia wynika, że każdy dobry pomysł ma duże szanse na otrzymanie dofinansowania, bez względu na zawarty w nim poziom innowacyjności. Ponadto do wspierania typowo innowacyjnych nowatorskich pomysłów mamy cały Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Jakie czynniki są najczęściej brane podczas procedury oceniania wniosków? Dotacje otrzymać można na podstawie złożonego biznesplanu. To on tak naprawdę decyduje o przyznaniu i wysokości dotacji. Biznesplany są oceniane przez niezależnych ekspertów. Zatem najważniejszy jest dobrze napisany biznesplan, który w pełni oddawałby istotę pomysłu udowadniając, że ma on szanse powodzenia, czyli osiągnięcie tzw. trwałości ekonomicznej. Ile czasu trwa napisanie biznesplanu? To pytanie bardzo często pojawia się na pierwszym spotkaniu z kandydatami zainteresowanymi otrzymaniem dotacji. Odpowiedź na nie jest trudna, ponieważ jednej osobie wystarczy 30 godzin, z kolei dla innej nawet 100 będzie za mało. Wszystko zależy od indywidualnych umiejętności czy stopnia złożoności pomysłu. Jedno jest pewne cykl szkoleń oraz system indywidualnego doradztwa niewątpliwie pomaga i pozwala skrócić czas tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Podsumowując, przy odrobinie chęci i wsparcia, każdy jest w stanie napisać dobry biznesplan. Dziękuję za rozmowę. Natalia Kamińska 5

6 Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia pracowników? Każde przedsiębiorstwo ma prawo ubiegać się o przyznanie środków finansowych na podwyższenie kwalifikacji kadry. O szczegółach tego procesu opowiedziała nam Katarzyna Wróbel Doradczyni Kluczowa w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczecinie. W ramach jakiego programu unijnego można starać się o dofinansowanie na szkolenia pracowników? Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Należy zaznaczyć, iż nie każda firma ma możliwość uzyskania wsparcia. Uzależnione jest to od spełnienia warunków konkursów, do których składane są wnioski, jak np. wielkość przedsiębiorstwa, branża, w której firma działa oraz rodzaj wsparcia. Jeśli nie chcą robić tego sami, to na jakich zasadach mogą zrobić to za nie firmy szkoleniowe? Pierwszym sposobem jest zlecenie przygotowania i realizacji szkoleń firmie specjalizującej się w opracowaniu oraz wdrażaniu dofinansowanych projektów. Należy rozpocząć od rozpoznania potrzeb szkoleniowych firmy oraz przygotowania wniosku o dofinansowanie. W innym wariancie, dostępnym głównie dla niewielkich organizacji, możliwym jest skierowanie pracownika na tzw. szkolenie otwarte. Tutaj skazani jesteśmy na poszukiwania interesującego nas tematu dofinansowanego szkolenia i nie mamy wpływu na kształt tego, co otrzymujemy. Często jest to jedyna możliwość podwyższenia kwalifikacji przez pracowników niewielkich firm. Ile pieniędzy można uzyskać w ramach projektu? Pula środków do pozyskania na konkretny projekt jest zależna od kilku czynników. Między innymi od potencjału firmy (liczby pracowników, możliwości skierowania ich na szkolenia) czy pomysłu na jego realizację. Trudno jest określić limit środków, na jakie może opiewać wniosek. Wartość projektu powinna być realna i racjonalna to znaczy odpowiadać na zdiagnozowane problemy firmy oraz mieć wartość nie wyższą niż oferta wolnorynkowa w tym zakresie. Jakie warunki powinna spełniać firma, która stara się o dofinansowanie? Katarzyna Wróbel Akredytowana Doradczyni Kluczowa w Regionalnym Ośrodku EFS w Szczecinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji projektów inwestycyjnych, szkoleniowych oraz doradczych. Trenerka i coach. Jeśli przedsiębiorca z województwa zachodniopomorskiego ubiega się o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wówczas powinien przeanalizować aktualne zapisy dwóch dokumentów. Pierwszym jest Plan Działań dla Priorytetu VIII, opracowywany przez Instytucję Pośredniczącą (w woj. zachodniopomorskim tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie). Drugim jest Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL. To właśnie zapisy tych dokumentów wskazują, jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, aby móc złożyć wniosek (branża, wielkość przedsiębiorstwa, zakres wsparcia). Proszę przedstawić etapy pozyskiwania dotacji. Na początku należy dokonać analizy potrzeb szkoleniowych. Weryfikujemy jaki rodzaj szkoleń trzeba przeprowadzić, aby zwiększyć kompetencje kadry. Jeśli potrzeby firmy są zgodne z kryteriami konkursowymi, wtedy rozpoczynamy przygotowanie projektu. Wypełniony wniosek składamy w Instytucji Pośredniczącej. Następnie oczekujemy na wyniki oceny. Gdy wniosek uzyskał pozytywną rekomendację Komisji Oceny Projektów, to należy złożyć komplet załączników, niezbędnych do podpisana umowy o dofinansowanie projektu. Po dostarczeniu i zaakceptowaniu dokumentów, wnioskodawca podpisuje umowę oraz wnosi zabezpieczenie realizacji projektu. Pozostaje już tylko realizacja wniosku w oparciu o umowę o dofinansowanie. Co się dzieje w przypadku odmowy? Jeżeli projekt nie uzyskał wystarczającej liczby punktów podczas oceny, w uzasadnionych przypadkach można odwołać się od tej decyzji. Wydłuża to okres oczekiwania na informację o dofinansowaniu projektu, ale wciąż istnieje szansa na pozytywne rozstrzygnięcie wniosku. Jaki jest czas oczekiwania na informację o uzyskaniu dofinansowania? Trwa to kilka miesięcy. Od 2 do nawet 8-9. Decyzja uzależniona jest od liczby złożonych wniosków, sprawności działania danej instytucji organizującej konkurs czy też konieczności składania protestu od oceny. Planując realizację szkoleń czy doradztwa dla pracowników, należy pamiętać, że realizowane one będą w okresie późniejszym. Które instytucje pośredniczą w pozyskiwaniu środków finansowych? W województwie zachodniopomorskim Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Jego zadaniem jest przygotowanie Planów Działań dla poszczególnych Priorytetów PO KL na kolejne lata. To tutaj ogłaszane są konkursy, przyjmowane i oceniane wnioski oraz zatwierdzane wydatki, dokonywane w ramach realizacji projektów. Gdzie przedsiębiorca może uzyskać pomoc doradczą? Jak wygląda to w praktyce? Bezpłatną pomoc doradczą można otrzymać w Regionalnych Ośrodkach Europejskiego Funduszu Społecznego w Szczecinie oraz Koszalinie. Tam uzyskamy informacje na temat dofinansowania pomysłu na projekt czy skorzystamy z usługi doradczej podczas przygotowania oraz realizacji projektu. Forma świadczenia pomocy dostosowana jest do potrzeb przedsiębiorcy. Może to być bezpośrednia rozmowa w biurze RO EFS, jak i u samego klienta, a także drogą mailową. Dziękuję za rozmowę. Anna Duda 6 NR 15 wrzesień 2013

7 Oferty szkoleń i doradztwa w zakresie funduszy unijnych Przedsiębiorcy, którzy zainteresowani są pozyskaniem funduszy z unijnych programów, we wrześniowym wydaniu magazynu znajdą wiele ofert instytucji doradczych, które mogą udzielić im szczegółowych informacji i wsparcia przy tworzeniu wniosków o dotacje. Obok nich, jak co miesiąc, znalazły się również propozycje szkoleń z zakresu pozyskiwania środków unijnych. Źródła i sposoby pozyskiwania środków unijnych na projekty inwestycyjne dla sektora MŚP Opis Celem szkolenia jest przegląd podstawowych unijnych źródeł finansowania twardych inwestycji dla firm sektora MŚP, wyjaśnienie procedur związanych z aplikowaniem o środki unijne i prezentacja źródeł szczegółowych informacji lub wsparcia w przygotowaniu wniosku. Termin do ustalenia Cena bezpłatne Miejsce Koszalin, Szczecin Organizato Habitat Sp. z o.o.,www.e-habitat.pl Kontakt tel , Informacje dodatkowe: szkolenie organizowane jest na zgłoszenie firmy Pozyskiwanie funduszy unijnych na programy rozwoju kadr przedsiębiorstw ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Opis Celem szkolenia jest prezentacja podstawowych unijnych źródeł finansowania programów rozwoju kadr dla firm sektora MŚP oraz procedur związanych z aplikowaniem o środki unijne, a także ukazanie źródeł szczegółowych informacji lub wsparcia w przygotowaniu wniosku. Termin do ustalenia Cena bezpłatne Miejsce Koszalin, Szczecin Organizator Habitat Sp. z o.o., Kontakt tel , Informacje dodatkowe: szkolenie organizowane na zgłoszenie firmy Doradztwo Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego Opis Regionalny Ośrodek EFS to miejsce otwarte dla wszystkich tych, którzy widzą możliwości rozwoju, jakie zapewnia Europejski Fundusz Społeczny. Podczas indywidualnych spotkań jego doradcy starają się znaleźć optymalne rozwiązanie problemów, opierając się na informacjach i materiałach przekazanych przez zainteresowanych dotacjami. Udzielają wsparcia na każdym etapie: przy planowaniu projektów, w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz w trakcie realizacji projektu czy przy rozliczaniu dotacji ze środków EFS. Termin do uzgodnienia Miejsce ul. Św. Ducha 2, Szczecin Organizator Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie przy Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Kontakt tel , fax tel. kom , wiadomosc/w/doradztwo-11/ Działalność szkoleniowo-doradcza Opis Wspieranie rozwoju regionów to najważniejszy cel działalności Instytutu Rozwoju Regionalnego. Jego celem jest wspieranie działań samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych przyczyniających się do aktywizacji społeczno-gospodarczej regionu w integracji z Unią Europejską, a więc m.in. pomoc w pozyskiwaniu i implementacji programów pomocowych, pomoc w poszukiwaniu uzupełniających źródeł finansowania inwestycji, działalność szkoleniowo-doradcza, opracowywanie strategii programów rozwoju regionalnego czy pomoc w sporządzaniu projektów i wniosków aplikacyjnych. Termin do uzgodnienia Miejsce ul. Kolumba 86-89, Szczecin Organizator Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego, Kontakt tel , Regionalny Punkt Konsultacyjny Opis W ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego KSU świadczy usługi informacyjne i doradcze dotyczące umowy realizowanej na podstawie projektu systemowego PARP Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Celem usługi doradczej pod nazwą asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej jest wsparcie początkującego przedsiębiorcy we wszystkich aspektach zakładania firmy. Druga usługa doradcza, skierowana do już działających przedsiębiorców, to asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej. Termin do uzgodnienia Miejsce ul. Św. Ducha 2, Szczecin Organizator Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kontakt tel , Konsultacyjny-KSU-63.html Informacje dodatkowe: usługi informacyjne PK KSU są całkowicie bezpłatne, natomiast usługi doradcze są w 90% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 7

Niepełnosprawni na rynku pracy

Niepełnosprawni na rynku pracy dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 13 lipiec 2013 Niepełnosprawni na rynku pracy Czy firmy są przyjazne dla niepełnosprawnych pracowników? (Nie)pełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 9 marzec 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 9 marzec 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 9 marzec 2013 Partnerstwo w logistyce E-logistyka Korzyści z zielonej logistyki Logistyka w firmie przewozowej a szkolenia

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Raport Warszawa, listopad 2009 r. RAPORT_druk.indd 1 09-12-19

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo