REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze"

Transkrypt

1 REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa, prawa pracy, podatków? Poszukujesz doradztwa w zakresie stworzenia biznes planu czy wniosku kredytowego? Chciałbyś stworzyć plan marketingowy lub profesjonalną ofertę dla swoich produktów? Skorzystaj z usług: REGIONALNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO KSU 1 Będąc osobą fizyczną rozpoczynającą działalność gospodarczą lub funkcjonującym przedsiębiorstwem możesz skorzystać z bezpłatnych usług informacyjnych oraz dofinansowanych aż do 90% usług doradczych 2. Usługi są realizowane w formie bezpośredniego kontaktu w siedzibie RPK KSU: w biurze DAWG we Wrocławiu lub Inkubatorze Przedsiębiorczości we Wrocławiu, w lokalizacji dyżurów lub w dowolnie wskazanym miejscu przez klienta, a także telefonicznie czy mailowo. 1 Funkcjonowanie Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (KSU) współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata odpłatność wynosi 10% wartości usługi w przypadku osób fizycznych: 160 zł; w przypadku przedsiębiorstw: 240 zł i jest to maksymalny koszt dla klienta.

2 Oferta RPK KSU składa się z usług: 1) informacyjnej, polegającej na przekazywaniu bezpłatnej, spersonalizowanej informacji biznesowej lub pro-biznesowej z zakresu m. in.: administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej, zatrudnianie cudzoziemców, świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych, prawo ochrony konkurencji, społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), ochronę własności intelektualnej, systemy jakości ISO 9001 i HACCP, rozwój zasobów ludzkich, wykorzystywanie technologii informacyjnych, ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP), możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw, prawo zamówień publicznych, zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy epuap, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego epuap, podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU, inne, stwierdzone w trakcie diagnozy. 2) informacyjnej - opieka nad klientem, polegającej na wsparciu w określeniu, wyborze i współpracy z podmiotami oferującymi usługi specjalistyczne tj. finansowe, proinnowacyjne czy proeksportowe. 3) doradczej - asysty w prowadzeniu i rozpoczynaniu działalności gospodarczej dla: a) osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą b) funkcjonujących przedsiębiorstw. Usługa doradcza - asysta w prowadzeniu i rozpoczynaniu działalności gospodarczej składa się z poszczególnych etapów, obejmujących: 1. Diagnozę potrzeb klienta (Etap I) 2. Wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania oraz standardami świadczenia usług doradczych (Etap II). Przed rozpoczęciem świadczenia usługi klient zostaje poinformowany o etapach usługi, tj. diagnozie i doradztwie, o maksymalnym czasie trwania usługi (do 16 godzin asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej i do 24 godzin asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej, cenie (całkowity koszt usługi wynosi odpowiednio 160 zł dla osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą i 240 zł dla przedsiębiorcy) i warunkach finansowania usługi, o zachowaniu poufności wszystkich informacji przekazanych przez klienta oraz o konieczności zawarcia umowy, stanowiącej podstawę do świadczenia usługi doradczej.

3 Etap I polega na ustaleniu potrzeb klienta oraz najważniejszych problemów dotyczących rozpoczynania działalności gospodarczej lub identyfikacji problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu ścieżki postępowania w celu rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb. Diagnoza potrzeb klienta odbywa się na podstawie zestandaryzowanego formularza wspomagającego Konsultanta w procesie diagnozy. Moduły (obszary tematyczne usługi) diagnozy oraz usługi doradczej obejmują: a) Dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą: A. konsultacje nt. profilu planowanej działalności, B. analizę SWOT planowanej działalności, C. analizę form i źródeł finansowania działalności, D. pomoc w przygotowaniu biznesplanu, E. wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, F. przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej, G. pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia. b) Dla funkcjonujących przedsiębiorstw: A. Wymogi formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej, B. Marketing przedsiębiorstwa, C. Organizacja przedsiębiorstwa, D. Finanse przedsiębiorstwa. Efektem końcowym etapu I jest podpisanie umowy z klientem na świadczenie usługi asysty rozpoczynaniu lub w prowadzeniu działalności gospodarczej. Etap II polega na udzieleniu klientowi doradztwa, zgodnie z rekomendowanymi działaniami zawartymi w zestandaryzowanym formularzu diagnozy, wynikającymi ze zdiagnozowanych potrzeb klienta dotyczących rozpoczynania działalności gospodarczej lub związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, i problemów przedsiębiorcy. Usługa może zostać wykonana przez konsultanta dokonującego diagnozy potrzeb klienta lub ewentualnie przez konsultanta specjalizującego się w danej dziedzinie (np. prawnej, podatkowej, marketingowej czy finansowej). Produktem usługi doradczej i efektem pracy doradcy w poszczególnych modułach (obszarach), w zależności od potrzeb będzie m.in.: a) Dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą: określenie branży, wielkości, formy prowadzonej działalności zgodnie z profilem działalności zakładanej przez klienta, które zostaną umieszczone we wniosku rejestracyjnym,

4 wskazanie niezbędnych dokumentów wymaganych do prowadzenia działalności, pomoc w złożeniu wniosku o koncesję, licencję, zezwolenie itp., zdefiniowanie silnych i słabych stron działalności oraz szans i zagrożeń przygotowanie wniosku kredytowego, wniosku o pożyczkę itp., przygotowanie rachunku ekonomicznego przedsięwzięcia planowanej działalności, przy optymalnych źródłach finansowania, przygotowanie biznesplanu przez klienta przy wsparciu doradczym konsultanta, przyjęcie działań reklamowych i marketingowych nowego przedsiębiorcy oraz określenie niezbędnych działań wizerunkowych nowego przedsiębiorcy, uzasadnienie wyboru przez klienta formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, wybór PKD, formy opodatkowania oraz sposobu prowadzenia księgowości przez klienta przy wsparciu doradczym konsultanta, przygotowanie wniosku o rejestrację działalności, wypełniony formularz CEIDG 1/dokonanie wpisów zmieniających w bazie CEIDG, wykorzystanie profilu zaufanego epuap i podpisu elektronicznego w rejestracji oraz korzystaniu z usług platformy epuap, inne wynikające z procesu doradztwa. b) Dla funkcjonujących przedsiębiorstw: wypełnienie dokumentów skierowanych do ZUS i Urzędu Skarbowego, do instytucji publicznych o wydanie decyzji, zezwoleń, opinii, itp. (zgodnie z listą procedur zdiagnozowaną przez Ministerstwo Gospodarki w ramach programu uepa), konsultacje dotyczące umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, licencji, patentów, itp. opracowanie planu marketingowego i określenie najlepszych kanałów dystrybucji, zredagowanie materiałów promocyjnych, określenie najlepszych kanałów promocji i opracowanie komunikatów promocyjnych, zredagowanie opisów oferowanych produktów i usług, analiza i wybór ofert najkorzystniejszych dostawców, opracowanie listy potencjalnych klientów, opracowanie strategii rozwoju firmy, opracowanie schematu organizacyjnego i zakresu obowiązków pracowników, regulaminu pracy, przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji nowych pracowników, wypełnienie wniosków o zmianę formy prawnej prowadzonej działalności, wypełnienie dokumentacji związanej z zamykaniem działalności gospodarczej, konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj: koszty, przychody i źródła finansowania,

5 porównywanie dostępnych źródeł finansowania pod względem korzyści ekonomicznych (kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, inne) i wybór najkorzystniejszej formy finansowania, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty na rynku w zakresie wybranej formy finansowania, przygotowanie dokumentacji wymaganej przez instytucję finansową (wnioski kredytowe, biznes plany, inne), przygotowanie wezwań do zapłaty wobec dłużników, wniosków do sądu w postępowaniu uproszczonym, inne zidentyfikowane na etapie diagnozy. Rezultatem usługi doradczej asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej jest złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. Usługa doradcza asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej powinna zakończy się przekazaniem klientowi opracowanej w ramach usługi dokumentacji i podpisaniem protokołu odbioru usługi. KONTAKT: REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. (budynek Inkubatora Przedsiębiorczości) ul. Kasztanowa 3A Wrocław bezpłatna infolinia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Iwona Jaraczewska Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

IV. KROK - Rejestracja

IV. KROK - Rejestracja Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu od wielu już lat wspiera lokalną przedsiębiorczość, poprzez udzielanie pomocy w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. W ciągu ostatnich sześciu lat, dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r.

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, W MŚP. Jelenia Góra, marzec 2015 r. DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, SCHEMAT A BEZPOŚREDNIE WSPARCIE INWESTYCJI W MŚP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Jelenia Góra, marzec 2015 r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO EFS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt FUNDUSZ POŻYCZKOWY EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL

OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL strona 1 OPIS PORTALU OPTYMALNYBIZNES.PL Tytuł projektu Stworzenie internetowego serwisu OPTYMALNYBIZNES.PL świadczącego kompleksowe usługi e wsparcia procesów zarządczych dla mikro i małych firm z Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw (24 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON

REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON REGULAMIN UCZESTNICTWA I UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU PN. FUNDUSZ MIKROPOŻYCZKOWY KLON w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Zakres wsparcia w projekcie MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw wysokich technologii ANALIZA

Zakres wsparcia w projekcie MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw wysokich technologii ANALIZA Zakres wsparcia w projekcie MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw wysokich technologii ANALIZA Wstępna analiza stadium w jakim znajduje się dana firma. Wsparcie w postaci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo