INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry"

Transkrypt

1 INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, Legnica, ul. Andersa 2, tel. 076/ , fax. 076/ ,

2 Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy zakończył realizację projektu Inwestujmy w Kadry współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Celem głównym projektu było wsparcie i rozwój zawodowy 27 pracowników PUP (w tym 24 kobiet - K i 3 mężczyzn - M). Wszystkie działania realizowane w ramach projektu w okresie od 1 września 2009 roku do 31 sierpnia 2011 roku, skierowane zostały do: 26 pracowników kluczowych w tym: - 7 pośredników pracy (6 K, 1 M); - 9 doradców zawodowych (7 K, 2 M); - 4 liderów klubu pracy (4 K); - 6 specjalistów ds. programów (6 K); 1 pracownika wykonującego zadania bezpośrednio związane z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych Kierownik Poradnictwa Zawodowego (1 K). Ogólna wartość projektu: ,38 złotych, w tym: wkład własny: ,21 złotych (Fundusz Pracy ,78 złotych, środki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,43 złotych); dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: ,17 złotych. 2

3 Opis podjętych działań: W ramach projektu realizowano następujące formy wsparcia: Dofinansowanie studiów podyplomowych (w tym refundacja kosztów dojazdów, diet i noclegów): - Podstawy psychoterapii (1 M); - Praktyka zarządzania projektami unijnymi (4 K); - Prawo pracy i prawo socjalne (2 K); - Socjoterapia (4 K); - Poradnictwo i pomoc psychologiczna (1 K); - Pozyskiwanie euro funduszy (2 K); - Doradca zawodowy na europejskim rynku pracy (3K, 1 M); - Całożyciowe poradnictwo edukacyjno zawodowe (4 K); Szkolenia pracowników: - Warsztaty wypełniania wniosków aplikacyjnych PO KL projekty konkursowe (1 K, 1 M); - Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach POKL (6 K); - Kurs inspiracji (8 K, 1 M); - Psychologia obsługi klienta PUP (12 K, 1 M); - Asertywna komunikacja w obsłudze trudnego klienta urzędu ( K i 2 M); - Rozpoznawanie i przeciwdziałanie trudnościom w aktywizacji zawodowej klientów urzędu pracy (1 K, 1 M). Projekt Inwestujmy w Kadry przyczynił się do przeszkolenia większej liczby osób oraz do zwiększenia liczby osób zatrudnionych w PUP z wykształceniem podyplomowym. 3

4 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Osiągnięte wartości wskaźników w ramach projektu Inwestujmy w Kadry współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wg stanu na r. Wartość docelowa wskaźnika wartość określona we wniosku o dofinansowanie M - mężczyźni, K kobiety Mp wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu L.p. Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika MP- stan na r. w podziale na płeć K/M K M Ogółem Stopień realizacji wskaźnika =(6/3)*100 1 Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie ,30 2 Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy. Liczba osób objętych wsparciem 3 w postaci studiów podyplomowych Liczba osób objętych wsparciem 4 w postaci szkoleń ,1 Podniesienie kwalifikacji w wyniku ukończenia studiów podyplomowych Zdobycie nowych umiejętności w wyniku 6 ukończenia szkolenia Wzrost motywacji pracowników PUP Poprawa umiejętności komunikacyjnych Wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania Zwiększenie zaangażowania w wykonywane zadania

5 WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO Na koniec udziałuu w projekcie 27 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy uczestnicy projektu Inwestujmy w Kadry, zostali poddani badaniu ankietowemu, które miało na celu określenie czy rezultaty miękkie projektu zostały osiągnięte. os. osoba M - mężczyźni, K kobiety Typy operacji (wsparcie): Czy w ramach projektu uczestniczył(a) Pan/Pani w: os. (23K, 3M) os. (20K, 2M) TAK 20 Szkoleniach związanych ze specyfiką zadań realizowanych na poszczególnych stanowiskach pracy Studiach podyplomowych związanych ze specyfiką zadań reallizowanych na poszczególnych stanowiskach pracy

6 Poziom motywacji: os. (23K, 3M) 27 os. (23K, 3M) 1 10 TAK NIE NIE WIEM 0 Czy dzięki udziałowi w Projekcie "Inwestujmy w Kadry" zwiększył(a) Pan/Pani poziom swojej motywacji? Czy udział w Projekcie "Inwestujmy w Kadry" sprawił, że e zwiekszył(a) Pan/Pani swoje zaangażowanie w wykonywane zadania? Kluczowe umiejętności pracownicze: os. (23K, 3M) TAK NIE NIE WIEM 0 Czy udział w studiach podyplomowych i/lub szkoleniach w ramach Projektu wpłyna na poprawę, udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych? 6

7 Kompetencje osobiste: os. (23K, 3M) TAK NIE NIE WIEM 0 Czy możliwość nabycia nowej wiedzy i umiejętności w ramach Projektu "Inwestujmy w Kadry" umocniła poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania? W N I O S K I Na podstawie powyższych pytań należy stwierdzić, iż uczestnicy projektu Inwestujmy w Kadry chętnie uczestniczą w szkoleniach i studiach podyplomowych. Rezultaty miękkie zostały osiągnięte w 100 %. Respondenci przystępując do projektu oczekiwali, iż poziom ich motywacji i zaangażowania w wykonywane zadania ulegnie poprawie oraz rozszerzą ą swoją wiedzę aby jeszcze lepiej wykonywać swoje obowiązki. Ponadto chcieli rozwijać ć swoje umiejętności pracownicze i kompetencje osobiste. Wyniki końcowego badania ankietowego potwierdzają, iż warto uczestniczyć w projektach dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do wzrostu poziomu motywacji i zaangażowania w wykonywane zadania (100% uczestników). Natomiast nabyta wiedza 7

8 w trakcie studiów podyplomowych, szkoleniach udoskonaliła umiejętności komunikacyjne i poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania (100% ankietowanych). Uczestnicy bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat uczestnictwa w projekcie. Twierdzą, iż zdobytą wiedzę chętnie będą wykorzystywać w swojej pracy jak również dzielić się nią z koleżankami i kolegami z którymi pracują (wywiad). W związku z powyższym PUP Legnica nadal będzie starał się pozyskiwać dodatkowe środki, żeby zadbać o profesjonalną i wykształconą kadrę. 8

Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział w projekcie Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cząstkowa analiza ankiet uczestników kończących udział

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) 843-47-33, 886-05-18 www.powiat-wielun.finn.pl e-mail: lowi@praca.gov.pl Informacja dotycząca projektu Postaw na aktywność

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Człowiek - najlepsza inwestycja Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ "' " ',`.',",Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó;

y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ '  ',`.',,Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó; y Fundusří. ~ Unia Europejska ` E9 ropejs _le _ "' " ',`.',",Š,^.. mw Europejski Fundusz SpołecznY Wiedza Edukacja Rozwó; Wo1EWóoz URZĄD PRACY W opolu OGŁOSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWNIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe B. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE za 2010 r. Konin, luty 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 3 r. I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport na temat realizacji projektu,,moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu

Raport na temat realizacji projektu,,moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu Raport na temat realizacji projektu,,moje kwalifikacje gwarancją Twojego sukcesu Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Metryczka projektu Nazwa projektu: Projektodawca:,,Moje kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność T. Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL

Czas na aktywność T. Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL Czas na aktywność T Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 KAPITAŁ LUDZKI HASOOC HA -''.'.'i.

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY

RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY RAPORT Z EWALUACJI EX POST W PROJEKCIE: WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA RYNKU PRACY Opracowała : Małgorzata Połap Warszawa, Maj 2010 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 3 Informacje o projekcie...

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Korekta sprawozdania z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania A. Sprawozdanie okresowe X B. Sprawozdanie roczne C. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

13,5 13,3 13,2 12,9 11,9 11,8 11,6 10,8 11,5 11,1 11,0 10,8 10,2 10,7

13,5 13,3 13,2 12,9 11,9 11,8 11,6 10,8 11,5 11,1 11,0 10,8 10,2 10,7 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dot. poziomu bezrobocia oraz działań PUP Jaworzno LIPIEC/ 2012r. W miesiącu czerwcu 2012r. wskaźnik bezrobocia w Jaworznie zmniejszył się /w porównaniu do maja br./ o

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów szkoleniowych realizowanych

Analiza projektów szkoleniowych realizowanych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo