Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A."

Transkrypt

1 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Celami statutowymi Agencji jest szeroko pojęta promocja regionu oraz aktywizacja gospodarcza i pomoc w działaniu małym i średnim przedsiębiorstwom. 1

2 Grupa docelowa Profil działalności: Główne kierunki działania Agencji: promocja potencjału gospodarczego regionu zachodniopomorskiego w kraju i za granicą, prowadzenie banku informacji o lokalnych zasobach produkcyjnych i usługowych, doradztwo prawne, organizacyjne i gospodarcze, inicjowanie, organizowanie i udzielanie wsparcia kapitałowego podmiotom gospodarczym rozpoczynającym i prowadzącym działalność, organizowanie oraz pomoc w pozyskiwaniu współinwestorów kapitałowych, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw we wprowadzaniu menedżerskich metod zarządzania, prowadzenie działalności szkoleniowej, analitycznej i badawczej. 2

3 Organizacja firmy: Prezes Zarządu dr Magdalena Kotnis Prokurent mgr inż. Iwona Jarlaczyńska-Rudziewicz 3

4 Najważniejsze działy firmy: Regionalna Instytucja Finansująca (RIF), Regionalne Centrum Badań i Analiz (RCBiA), Dział Szkoleń, Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU (RPK KSU), Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS), Wydział Promocji Przedsiębiorczości (WPP). 4

5 Najważniejsze działy firmy: Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) Udzielanie dotacji na refundację kosztów realizacji realizowanych w ramach PO IG projektów np.: Projektów Innowacyjnych, Projektów Celowych - stymulujących działalność B+R, Projektów promujących polską gospodarkę na rynku międzynarodowym (budżet: ,00 ), Projektów z dziedziny gospodarki elektronicznej (budżet: ,00 ; wielkość wsparcia 70% z kwoty od 20 do 700 tys. zł), Projektów dotyczących elektronicznego biznesu B2B (budżet: ,00 ; wielkość wsparcia 20 tys. do 2 mln zł), Świadczenie usług doradczych dla MSP, Promowanie PO IG. 5

6 Najważniejsze działy firmy: Regionalne Centrum Badań i Analiz (RCBiA) Realizowane zadania: badania nad gospodarką kraju i regionu, badania rynku nieruchomości, badania demograficzne, analizy rynku pracy, badania sondażowe, opracowanie biznesplany dla firm i przedsięwzięć, opracowanie strategii rozwoju, studia wykonalności projektu oraz wiele innych. 6

7 Najważniejsze działy firmy: Dział szkoleń Realizowane zadania: organizacja kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, prowadzenie szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych, zagadnień finansowych, zarządzania kadrami, wystąpień publicznych, motywacji pracowników, itp. organizacja szkoleń dla przedsiębiorców, coaching. 7

8 Najważniejsze działy firmy: Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU (RPK KSU) Dedykowany małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom pragnącym podjąć działalność gospodarczą. Usługi punktu dotyczą aspektów prowadzenia działalności gospodarczej: Zagadnień prawnych, Zagadnień podatkowych, Elementów marketingu, zarządzania, Uzyskiwania komercyjnego i poza komercyjnego finansowania działalności gospodarczej, Zasad udzielenia wsparcia w ramach funduszy strukturalnych UE. 8

9 Najważniejsze działy firmy: Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) Prowadzony w ZARR S.A. od 1 października 2008 roku, Zakresem działań obejmuje podregion szczeciński, Zadania wykonywane przez ROEFS: Organizacja szkoleń, Animacja, Doradztwo i udzielanie informacji dla beneficjentów EFS, w szczególności PO KL, Udzielanie pomocy w przygotowaniu projektów, Udzielenie wsparcia merytoryczno-eksperckiego w procesie budowy partnerstw lokalnych, Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej. 9

10 Najważniejsze działy firmy: Zadania wydziału: Wydział Promocji Przedsiębiorczości (WPP) Promocja programów wdrażanych przez Regionalną Instytucję Finansującą, Realizacja zadań Punktu Konsultacyjnego, Współpraca z ośrodkami Krajowego Systemu Usług działającymi na terenie województwa, Organizacja szkoleń, konferencji i seminariów, Przygotowywanie i realizacja projektów własnych ZARR, finansowanych w ramach EFS w szczególności z zakresu promocji i rozwoju przedsiębiorczości. 10

11 Zrealizowane projekty Nowoczesny Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób po 45 roku życia, niepracujących, niezarejestrowanych jako bezrobotne przez okres co najmniej trzech ostatnich miesięcy lub zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, zamieszkałych na terenie Szczecina oraz powiatu łobeskiego i drawskiego. Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze, przygotowanie do pracy w handlu (w szczególności e-commerce i e-usługi) oraz udzielenie wsparcia psychologicznodoradczego. Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 Zrealizowane projekty Paszport do przedsiębiorczości Skierowany do osób zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, zamierzających założyć własną działalność gospodarczą. Kompleksowe wsparcie dla osób, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą, Zapewnienie trwałości i ciągłości funkcjonowania wspieranych przedsiębiorstw w pierwszym roku ich istnienia, Promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania małych firm i upowszechnienie dobrych praktyk z zakresu wspierania rozwoju samozatrudnienia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 Zrealizowane projekty Bezpieczny klient Podniesienie dotychczasowych i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych pracowników (w tym kadry zarządzającej) dużych przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego, w zakresie obsługi klienta oraz systemu zapewniania bezpieczeństwa. Udzielenie wsparcia szkoleniowego dotyczącego m.in.: obsługi programów monitorowania, obsługi klienta niepełnosprawnego, zarządzania różnorodnością (w tym pracownikiem niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie), zarządzania personelem w dużym przedsiębiorstwie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 Inicjatywa JESSICA Cel: Wspomaganie działań mających na celu wprowadzenie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Podmioty uprawnione do uzyskania pożyczki JESSICA: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy, podmioty funkcjonujące na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego Przeznaczenie pożyczki: rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, renowacja zabytków, renowacja przestarzałej infrastruktury miejskiej, renowacja części wspólnych Maksymalna wysokość pożyczki: 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych Okres spłaty pożyczki: 20 lat Możliwa karencja w spłacie pożyczki: 48 miesięcy Oprocentowanie: stawka bazowa WIBOR 3M, pomniejszona o wskaźnik wynikający z analizy społecznej projektu 14

15 Misja ZARR S.A. Formuła, jaką ZARR przyjął w działaniu pozwala na realizowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw, których charakter podporządkowany jest celowi nadrzędnemu, jakim jest promocja województwa. Agencja nie ogranicza się zatem tylko do sfery gospodarczej ale też stara się włączać w działania środowisk naukowych, kulturalnych, sportowych - oferując pomoc organizacyjną, finansową, bądź merytoryczną w realizacji przedsięwzięć służących podniesieniu atrakcyjności Pomorza Zachodniego. Szerokie kontakty ze strukturami samorządowymi różnych szczebli pozwalają Spółce na bieżące monitorowanie potrzeb i problemów z jakimi borykają się społeczności lokalne. 15

16 Dziękuję za uwagę Joanna Mika Specjalista ds. rozliczeń - Wydział Promocji Przedsiębiorczości Młodszy specjalista ds. szkoleń Specjalista ds. promocji i informacji PO IG Regionalne Centrum Badań i Analiz Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Św. Ducha 2, Szczecin tel ;

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.

Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Departament Rozwoju Wsi Warszawa, 2003.04.16 Źródła wspierania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR spełnia znaczącą rolę w rozwoju przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI Na lata 2005 2012

PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI Na lata 2005 2012 PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI Na lata 2005 2012 SOKOŁÓW PODLASKI 2004 r. CEL. 1 TWORZENIE WARUNKÓW DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MIEŚCIE Działanie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. Imię (imiona) i nazwisko JERZY RUSZAŁA 2. Imiona rodziców ADAM, MICHALINA 3. Data urodzenia 31.07.1968r. 4. Obywatelstwo POLSKIE 5. Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

Regiony i miasta przyjazne MŚP

Regiony i miasta przyjazne MŚP Regiony i miasta przyjazne MŚP Badanie przeznaczone dla władz lokalnych i regionalnych UE Witold Krochmal, sprawozdawca zapowiadanej opinii KR-u w sprawie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA INNOWACJE Sposoby rozumienia innowacyjności AGENDA Dostępne źródła finansowania innowacji w programach NSS Zwrotne i bezzwrotne instrumenty finansowe Innowacje społeczne Działalnośd

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo