Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości

2 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości

3 Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

4 Realizatorzy projektu: LIDER Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce PARTNERZY Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenie Integracja i Rozwój Fundacja Centrum Europy Lokalnej

5 Termin realizacji projektu 1 czerwca listopada 2012

6 Typy działań w ramach projektu upowszechnianie najlepszych praktyk promujących postawy przedsiębiorcze oraz wspieranie przedsiębiorczości poprzez rozszerzenie oferty usług dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, opartych na transferze najlepszych i sprawdzonych rozwiązań opracowanie nowych usług i zapewnienie do nich dostępu w wymiarze ponadregionalnym lub krajowym promowanie dostępnych instrumentów wsparcia, zachęcanie do korzystania z usług i działań sprofilowanych, oferowanych przez rynek; działania tego rodzaju mogą być podejmowane wyłącznie jako uzupełnienie inicjatyw realizowanych w ramach obszaru 1 i 2

7 Cele szczegółowe promowanie idei przedsiębiorczości wśród uczniów szkół zawodowych osób, poszerzanie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości poprzez warsztaty i e-learning 100 osób, ukazanie praktycznego wymiaru funkcjonowania MŚP (praktyki zawodowe) 50 osób, sprawdzeniu pomysłów biznesowych uczniów w ramach preinkubacji 30 osób, utworzenie lokalnych biur Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości w szkołach 10 biur, podniesienie kwalifikacji z zakresu przedsiębiorczości wśród nauczycieli przedsiębiorczości 10 osób, podniesienie kwalifikacji personelu realizującego projekt i konsultantów w dziedzinie e-learningu 10 osób, zwiększenie elastyczności zawodowej beneficjentów, rozwoju zdolności interpersonalnych wśród beneficjentów projektu oraz propagowanie idei kształcenia przez całe życie (u co najmniej 80% uczniów).

8 zainteresuje uczniów przedsiębiorczością jako możliwą ścieżką kariery, ukaże jak ważną rolę w kraju pełni gospodarka i zarządzanie strategiczne, przygotuje ich profesjonalnie do prowadzenia własnej firmy, umożliwi nabycie kwalifikacji w zakresie nowoczesnych technologii ICT.

9 b) długoterminowo: szkoły staną się ośrodkami wspierania przedsiębiorczości, gdzie pracować będą wykwalifikowani nauczyciele przedsiębiorczości (opiekunowie lokalnych biur MIP), rezultaty projektu zostaną upowszechnione poprzez: przygotowanie publikacji podsumowującej i konferencji, stronę projektu, strony internetowe partnerów i szkół biorących udział w projekcie, opracowana zostanie publikacja Organizacja praktyk w praktyce. Podręcznik, rezultaty będą publikowane w czasopiśmie Inspiracje wydawanym cyklicznie przez ŚCDN, inne szkoły zawodowe będą mogły korzystać z platformy e-learningowej oraz zamieszczonych na niej materiałów dydaktycznych.

10 Zadania w ramach projektu Zarządzanie projektem Promocja projektu, rekrutacja i organizacja spotkań informacyjno - promocyjnych nt. przedsiębiorczości Organizacja Konferencji Inauguracyjnej i Podsumowującej Warsztaty Przedsiębiorczość E-learning Praktyki uczniów w MŚP Usługa preinkubacji

11 Harmonogram realizacji

12 Warsztaty Przedsiębiorczość Po spotkaniach informacyjno promocyjnych na warsztaty zostanie wytypowana grupa 100 beneficjentów (na podstawie oceny zgłoszonych pomysłów biznesowych przygotowanych pod kierunkiem nauczyciela - opiekuna grupy). Powstanie 1 grupy w każdej ze szkół biorących udział w projekcie - 10 grup po 10 osób x 24 h/grupa.

13 Zajęcia poprowadzą wykładowcy właściciele firm członków Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce. W zajęciach będą uczestniczyć uczniowie jak również nauczyciel opiekun grupy. Tematyka szkoleń będzie obejmować: podstawy przedsiębiorczości 4 h, marketing i działania promocyjne 4 h, księgowość w firmie 4 h, biznes plan przedsięwzięcia 4 h, krajowe i unijne środki na rozwój firm 4 h, Internet w biznesie 4 h. Razem 24 godziny zajęć.

14 Praktyki uczniów w MŚP w okresie wakacyjnym (2012 r.) 50 uczniów odbędzie praktyki zawodowe w małych i średnich przedsiębiorstwach działających w sąsiedztwie szkoły, opracowana zostanie również publikacja: Organizacja praktyk w praktyce. Podręcznik, który będzie służył jako przewodnik dla szkół zawodowych.

15 Co MIP zrobi dla Twojej firmy? Użyczamy osobowości prawnej Prowadzimy księgowość Udzielamy porad Oferujemy doradztwo biznesowe ekspertów MIP

16 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości

17 Nasze zadania w projekcie: konfiguracja platformy e-learningowej, opracowanie strony internetowej projektu, opracowanie metodyczne i graficzne zasobów do poszczególnych modułów szkolenia, nadzór merytoryczny nad materiałami szkoleniowymi, przeprowadzenie szkoleń z zakresu e-learningu dla trenerów przedsiębiorców, organizacja konferencji: inaugurującej i podsumowującej.

18 Strona internetowa

19 Platforma e-learningowa

20 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości

21 Kamila Jacewicz Marciniak Prezes Zarządu SIR Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

22 Działalność SIR Stowarzyszenie Integracja i Rozwój powstało w 2001 roku i zgodnie ze swoim statutem realizuje cele w zakresie: - działalności naukowo-technicznej, - edukacji i oświaty, - rozwoju społeczności lokalnych, - wspierania inicjatyw społecznych, - rozwoju społeczności lokalnych i pomocy społecznej.

23 Zadania SIR w projekcie Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości organizacja praktyk zawodowych w małych i średnich przedsiębiorstwach dla 50 uczniów w celu zapoznania ich ze specyfiką prowadzenia własnej działalności gospodarczej

24 Zadania SIR w projekcie Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Praktyki będą się odbywać na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy Organizatorem praktyk (SIR), Pracodawcą i Uczniem Termin realizacji praktyk: wakacje 2012 Okres trwania praktyki dla jednego ucznia: 1 miesiąc Pracodawcy za opiekę nad praktykantem i przygotowanie stanowiska pracy otrzymają zwrot kosztów w formie ryczałtu 1000 zł/miesiąc. Celem usprawnienia realizacji praktyk zostanie opracowany specjalny programu do obsługi praktyk Na podsumowanie realizacji praktyk zostanie opracowana Publikacja Organizacja praktyk w praktyce.

25 Organizacja praktyk w ramach projektu Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Integracja i Rozwój ul. Śniadeckich 30/ Kielce tel

26 Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości

27 Aktywizacja i wspieranie liderów regionalnych i lokalnych w zakresie podejmowanych przez nich działań na rzecz lokalnych społeczności. Popularyzacja idei ekonomii społecznej, innowacyjności oraz przedsiębiorczości. Wspieranie rozwoju regionalnego (ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego) Realizowane projekty w ramach PO KL: Moja przyszłość moja decyzja Gmina Chęciny gmina liderów Liderzy z Górnej półki Pamiętam i żyje dla integracji Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy: Metropolia Akademicka Kielce Orły Świętokrzyskie Kuźnia Inicjatyw Obywatelskich

28 Nasza rola w projekcie: Promocja

29 Nasza rola w projekcie: Promocja

30 Nasza rola w projekcie: Rekrutacja i organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych Celem dotarcia z ofertą projektu do szerokiej rzeszy potencjalnych beneficjentów, w wybranych szkołach (10) zrealizowane zostaną spotkania informacyjno promocyjne (10 spotkań po 20 osób x 2 h/grupa). Ich zadaniem będzie wyłowienie osób zainteresowanych udziałem w warsztatach z przedsiębiorczości i otwarciem firmy w ramach Młodzieżowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP). Na spotkaniach tych zostanie przedstawiona problematyka prowadzenia własnej działalności gospodarczej, oferta projektu oraz zasady praktyk i preinkubacji firm w MIP.

31 Dziękujemy za uwagę.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 1 2012 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu:

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu: ,, Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowozachodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ Laureaci w kategorii Pracodawca przyjazny pracownikom 50+ Firma IKEA RETAIL Sp. z o.o. za strategiczne podejście do zarządzania różnorodnością w

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Członkostwo Stowarzyszenia w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO - ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem tel./fax: (061) 28 32 704 www.unia.srem.com.pl, e-mail:unia@srem.com.pl NIP 7851708599

Bardziej szczegółowo

es.o.es EKONOMIA SPOŁECZNA -OGRÓD MOŻLIWOŚCI Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Nr 2 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

es.o.es EKONOMIA SPOŁECZNA -OGRÓD MOŻLIWOŚCI Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Nr 2 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY es.o.es Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Nr 2 / 2010r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY EKONOMIA SPOŁECZNA -OGRÓD MOŻLIWOŚCI es.o.es Biuletyn Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 30-070

Bardziej szczegółowo