Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr5 w Wodzisławiu Śląskim w roku szkolnym 2004/2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr5 w Wodzisławiu Śląskim w roku szkolnym 2004/2005"

Transkrypt

1 Kurs obsługi arkusza kalkulacyjnego EXCEL dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr5 w Wodzisławiu Śląskim w roku szkolnym 2004/2005 Kurs z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel przeznaczony jest dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5. Prowadzony będzie w II semestrze roku szkolnego 2004/2005 jedną godzinę tygodniowo (w poniedziałki od godz ) w sali informatyki (nr 17). Kurs będzie obejmował: Wstęp 1. Czym jest Excel? Kurs jest skierowany do początkujących uŝytkowników arkusza kalkulacyjnego Excel i ma za zadanie w krótkim czasie pomóc w poznaniu podstaw obsługi tego programu. Podstawy 2. Wprowadzanie danych Na początku zapoznamy się z budową arkusza kalkulacyjnego i sposobem, w jaki są opisywane poszczególne komórki. 3. Edycja i usuwanie danych Zobaczymy róŝne sposoby zmiany danych oraz dowiemy się, jak je usuwać z jednej lub z kilku komórek jednocześnie. 4. Tworzenie serii danych Excel pozwala wprowadzać dane na wiele sposobów. Jednym z nich jest automatyczne tworzenie serii danych. Sposób ten jest w wielu przypadkach bardzo pomocny. Serie danych tworzy się w bardzo prosty sposób, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z ich moŝliwości. 5. Pierwsze obliczenia - formuły Formuły w Excelu są tym, co powoduje, Ŝe to narzędzie jest tak potęŝne i wszechstronne. Dzięki formułom moŝemy dokonywać szybkich obliczeń na ogromnych zbiorach danych. 6. Przyspieszenie obliczeń - serie Serie moŝna stosować takŝe w przypadku formuł. Dzięki temu moŝna szybko skopiować formuły, zamiast Ŝmudnie przepisywać je do kolejnych komórek, a Excel zadba o to, aby do obliczenia wyniku uŝyte były zawsze odpowiednie komórki źródłowe.

2 7. Autosuma Jedną z najczęściej wykonywanych operacji w Excelu jest sumowanie. Z tego powodu Excel został wyposaŝony w interesujące narzędzia ułatwiające szybkie sumowanie liczb. Jednym z nich jest Autosuma. 8. Komentarze Czasem zachodzi potrzeba dodatkowego opisania działań czy teŝ pojedynczych wartości umieszczonych w arkuszu. Do tego celu idealnie nadają się komentarze. 9. Wstawianie i usuwanie komórek Wprowadzając dane do arkusza nie zawsze uda się przewidzieć ilość niezbędnego miejsca na dane. Poznamy sposoby wstawiania nowych pustych komórek oraz dodatkowych wierszy i kolumn do wypełnionego arkusza tak, aby nie zniszczyć tego, co juŝ się w nim znajduje. 10. Kopiowanie komórek Operacje kopiowania, wycinania i wklejania komórek moŝemy w Excelu przeprowadzać tak, jak w kaŝdym innym programie, czyli za pomocą skrótów klawiaturowych Ctrl + C, Ctrl + X i Ctrl + V. Ale to nie wszystko. Operacje te moŝemy wykonać takŝe za pomocą myszki. 11. Transpozycja tabel Transpozycja, trudne słowo, pozwala na zmianę wyglądu tabeli stworzonej w Excelu w taki sposób, Ŝe kolumny stają się wierszami a wiersze kolumnami. 12. Praca z arkuszami W Excelu kaŝdy skoroszyt składa się z co najmniej jednego arkusza. Tak jak w przypadku zwykłego skoroszytu, tak i w Excelu istnieje moŝliwość dodania dodatkowych arkuszy, kopiowania, a takŝe zmiany kolejności arkuszy juŝ tam obecnych. Formatowanie 13. Formatowanie danych Dobrze skonstruowany arkusz poza tym, Ŝe znacznie przyspiesza Ŝmudne obliczenia, powinien i moŝe interesująco wyglądać. Aby poprawić jego wygląd naleŝy posłuŝyć się funkcjami formatowania. 14. Ukrywanie kolumn/wierszy

3 Czasami zachodzi potrzeba ukrycia części danych zapisanych w arkuszu. Dowiemy się, jak ukryć całe wiersze i kolumny, a ponadto pokaŝemy, jak w prosty sposób moŝna pogrupować wiersze w logiczne bloki. 15. Format walutowy Kontynuujemy naukę formatowania danych. Jak szybko nadać liczbom format walutowy. 16. Obramowanie i tło komórek MoŜliwości formatowania danych, dzięki którym będziemy mogli wyśrodkować tekst w komórkach, dodać do komórek obwódki czy kolorowe tło. Na podglądzie wydruku zobaczymy, jak arkusz nasz będzie wyglądał po wydrukowaniu. 17. Zaawansowane formatowanie Zaawansowane formatowanie danych moŝliwe jest dzięki funkcji Formatowanie komórek, w której moŝemy ustawić wszystkie parametry wybranej komórki, czyli np. zawinąć tekst w komórce, czy obrócić go o dowolny kąt. 18. Usuwanie formatów Poznając moŝliwości formatowania danych w komórkach musimy wiedzieć, Ŝe nawet po usunięciu zawartości komórki klawiszem Delete, jej format pozostaje niezmieniony. MoŜe to być bardzo uciąŝliwe, jeśli chcemy do tej samej komórki wprowadzić inne dane. Dowiemy się, jak skutecznie usunąć nadany jej wcześniej format. 19. Autoformatowanie Autoformatowanie słuŝy do automatyzacji procesu formatowania danych w arkuszu. Dzięki tej funkcji moŝesz stworzyć profesjonalnie wyglądające tabele w ciągu jednej minuty, korzystając ze stylów zdefiniowanych w Excelu. Przydatne funkcje 20. Blokowanie okienek Pracując z długimi listami i przewijając je w dół często znika z ekranu ich pierwszy wiersz z tytułami kolumn, co moŝe bardzo przeszkadzać w pracy. Dzięki funkcji blokowania okienek moŝna temu problemowi szybko zaradzić. 21. Znajdź i zamień Excel jest wyposaŝony w funkcje pozwalające na wyszukiwanie dowolnych ciągów znaków, oraz zastępowanie ich innymi. 22. Sortowanie danych

4 Do częstych czynności podczas pracy z Excelem naleŝy sortowanie zawartości wielu komórek, dlatego Excel posiada mechanizmy ułatwiające sortowanie danych. 23. Autofiltr Dzięki funkcji Autofiltr moŝesz pokazywać dane spełniające pewne warunki i jednocześnie ukrywać te, które danego warunku nie spełniają. Wykonanie filtrowania zajmie ci dosłownie kilka sekund, a często dzięki temu zaoszczędzisz całe godziny pracy. Zaawansowane obliczenia 24. Adresowanie względne i absolutne Standardowo Excel uŝywa do obliczeń względnych odwołań do komórek. Ten rodzaj odwołań był stosowany do tej pory w naszych obliczeniach. Czasem jednak musimy uŝyć odwołań absolutnych, aby uzyskać poŝądany rezultat. RóŜnice między nimi są znaczne. 25. Obliczenia z procentami Jednym z częstszych rodzajów obliczeń, jakie stosowane są w codziennej pracy z Excelem, to obliczenia na procentach. 26. Odwołania przez nazwę Odwołania przez nazwę to rodzaj adresowania absolutnego, które dodatkowo daje nam moŝliwość bardziej intuicyjnej pracy w Excelu. Zamiast adresować niektóre komórki za pomocą kombinacji liter i cyfr, moŝemy nadać im dowolną nazwę i uŝyć jej w naszej formule. 27. Obliczanie czasu Na pierwszy rzut oka obliczanie czasu jest proste i nie róŝni się od obliczeń na zwykłych liczbach. Jednak nie znając pewnych trików moŝna natknąć się na trudności, które spowodują, Ŝe obliczenia będą błędne. 28. Szukanie wyniku Szukanie wyniku to, inaczej mówiąc, moŝliwość obliczania równań z jedną niewiadomą. 29. Stosowanie funkcji Dostępne w Excelu funkcje w połączeniu z formułami są potęŝnym narzędziem, dzięki któremu moŝemy znacznie ułatwić nawet bardzo skomplikowane obliczenia. 30. Funkcja JEśELI Funkcja JEśELI pozwala na zaszycie logiki w formułach.

5 Prezentacja danych 31. Wykresy Jedną z często wykonywanych czynności w Excelu jest wstawianie wykresów, dzięki którym moŝemy obrazowo przedstawić róŝnego rodzaju dane. Do dyspozycji mamy wykresy sformatowane standardowo, jednak w prosty sposób moŝemy kaŝdemu elementowi wykresu nadać dowolną formę. 32. Drukowanie Druk arkuszy kalkulacyjnych nieco róŝni się od druku innych dokumentów. Jest to spowodowane faktem, Ŝe dowolny arkusz jest znacznie dłuŝszy a takŝe znacznie szerszy od typowej kartki papieru. MoŜe to powodować pewne problemy. Współpraca z MS Word 33. Korespondencja seryjna JeŜeli kiedykolwiek musiałeś napisać podobny list do wielu osób, z pewnością wiesz, jakie to Ŝmudne. Excel uŝyty razem z Wordem idealnie nadaje się do zautomatyzowania tej czynności.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Arkusze kalkulacyjne. Moduł 4 Arkusz kalkulacyjny jest programem, który umożliwia wprowadzanie i edycję danych w różnych postaciach. Patrz menu Format komórki liczby (menu zakładkowe).

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Arkusz kalkulacyjny (spreadsheet) komputerowy program umożliwiający wykonywanie obliczeń na danych w postaci tekstu, liczb i formuł (wzorów). Wbudowane w programie

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Akusz kalkulacyjny 2 Czym jest arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych, głównie liczbowych, z wykorzystaniem tabel.

Bardziej szczegółowo

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych 1 Spis treści 1. Harmonogram i program szkolenia... 3 2. Edycja danych... 7 3. Manipulacja danymi... 17 4. Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość STREAM soft Wersja 2.7.239 2 Finanse i Księgowość Spis treści Słowo wstępne 7 Część I Charakterystyka modułu Finanse i Księgowość 9 1. Przeznaczenie modułu 9 2. Budowa modułu

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Biblia.

Excel 2010 PL. Biblia. Excel 2010 PL. Biblia. Autor: John Walkenbach Twoje kompletne źródło wiedzy o Excelu 2010! Przedstaw dane za pomocą wykresów Dokonaj szczegółowej analizy trendów Ujarzmij formuły, funkcje, tabele, arkusze

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

System do zrządzania firmą SFSQL

System do zrządzania firmą SFSQL 1 System do zrządzania firmą SFSQL 2 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowy interfejs uŝytkownika SFKlientSQL... 5 Logowanie... 5 Zmiana hasła... 6 Menu programu... 8 Obsługa tabel z danymi widoki... 9 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

4.3 Arkusze kalkulacyjne

4.3 Arkusze kalkulacyjne 4-49 4.3 Arkusze kalkulacyjne Arkuszem kalkulacyjnym nazywamy obszerną tabelę, do której można wprowadzać różnego rodzaju dane, takie jak tekst, liczby, ceny, czy jakiekolwiek inne przetwarzane przez komputer

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela

Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCEL 2007

MICROSOFT EXCEL 2007 MICROSOFT EXCEL 2007 POZIOM PODSTAWOWY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje

Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Dodaj do koszyka. Cennik i informacje Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA

Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Moja Firma. Moja Firma. BRIT s.c., 1994-2006. str. 2

Moja Firma. Moja Firma. BRIT s.c., 1994-2006. str. 2 Moja Firma 44 200Rybnik,ul.Jankowicka23/25 (0 32)7559830,7559831 Moja Firma e mail :poczta@brit.com.pl BRIT s.c., 1994-2006 internet :www.brit.com.pl str. 2 Jak... korzystać z pomocy programu Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Kadrowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 2.67

Kadrowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 2.67 1 Kadrowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 2.67 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. 2 Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA. Program Magazynowy PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Program Magazynowy 1. Instalacja oprogramowania Aktualną wersję programu moŝna pobrać z Internetu ze strony www.lomag.pl. Program LoMag instaluje się automatycznie wraz ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo