Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 roku - raport

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 roku - raport"

Transkrypt

1 Warszawa, r. Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 roku - raport Z najnowszych badań wynika, iż mimo spowolnienia gospodarczego w Polsce, małe i średnie przedsiębiorstwa pozytywnie oceniają swoją sytuację finansową (39,35 proc.). Co więcej, w ciągu najbliższych miesięcy przedsiębiorcy prognozują jej poprawę (38,32 proc.) W porównaniu z 2011 rokiem zmalały kwoty finansowania zewnętrznego. W ich zaciąganiu przeszkadzają firmom skomplikowane procedury pozyskania kapitału (53,13 proc.), wysokie koszty z tym związane (43,75 proc.) oraz duża liczba wymaganych zabezpieczeń (38,54 proc.). Firmy widzą za to szansę na pozyskanie środków z dotacji UE, o które w 2013 roku planuje ubiegać się aż 37,39 proc. z nich - wynika z najnowszego raportu na temat finansowania MŚP w 2012 roku przygotowanego przez ARI S.A. Pierwsze półrocze 2012 roku było korzystne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w Polsce. Duża liczba inwestycji, często związana z przygotowaniami do EURO 2012, stymulowała ich rozwój. Jednak sytuacja ta zmieniła się diametralnie w trzecim kwartale ubiegłego roku, kiedy inwestycje te zostały ukończone. Dodatkowo, w Polsce zaczęły być odczuwalne skutki ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. Efekty tej sytuacji widoczne są nadal. Obecnie priorytetem dla firm nie są już inwestycje, tak jak to miało miejsce w 2011 roku, lecz utrzymanie lub przywrócenie płynności finansowej (38,46 proc.), wynika z przeprowadzonych badań. Wśród przedsiębiorstw, które obecnie chcą inwestować w swój rozwój, nastąpił podział na te, które korzystają w tym celu z zewnętrznego finansowania (39,63 proc.) oraz te, które wykorzystują wyłącznie kapitał własny (40,09 proc), bojąc się zaciągania zobowiązań związanych z ryzykiem finansowym. MŚP napotykają nadal na poważne przeszkody w otrzymaniu finansowania zewnętrznego. Przedsiębiorcy deklarują, że najbardziej uciążliwe są dla nich skomplikowane procedury pozyskania finansowania (53,13 proc.), wysokie koszty (43,75 proc.) oraz duża liczba wymaganych zabezpieczeń stosowanych przez firmy finansujące (38,54 proc.). Widoczny jest

2 wyraźny spadek zaufania do instytucji finansowych. W porównaniu z rokiem 2011 zmalało ono aż dwukrotnie. 38,5 proc. przedsiębiorstw uważa, że wiarygodność instytucji - źródła pozyskania kapitału zewnętrznego ma dla nich duże znaczenie. Usztywnienie procedur bankowych oraz chęć minimalizowania ryzyka spowodowała, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystały w 2012 roku z dotacji unijnych (25 proc.). Z kolei w roku bieżącym, po kapitał z UE planuje sięgnąć aż dwóch na pięciu badanych (37,39 proc.). Na przestrzeni ostatniego roku niemal o 4 procent wzrósł odsetek firm, które korzystają z funduszy pochodzących z programów unijnych. Oprócz tradycyjnych form finansowania, są one trzecim najważniejszym rodzajem kapitału stymulującego rozwój polskich przedsiębiorstw informuje Szymon Gawryszczak, prezes zarządu w ARI S.A. Ostrożność w działaniach oraz stagnacja gospodarcza odbija się na wysokości planowanych pożyczek, kredytów, dotacji i innych zewnętrznych finansowań. Znacząco zmniejszyła się liczba firm planujący pozyskać kwotę powyżej 1 milion złotych, z 29,82 proc., do ok. 10 proc. w 2013 roku. Dodatkowe fundusze mają być częściej przeznaczane na zakup nowych maszyn, wyposażenia, itp. (47,86 proc). Według firm ich sytuacja finansowa, nie powinna ulec już pogorszeniu, więc przywracanie płynności finansowej nie będzie głównym działaniem w kwestii angażowania kapitału (35,04 proc.). Firmy chcą też częściej wdrażać innowacyjne rozwiązania. (33 proc.). Mimo panującego kryzysu, pozytywnie oceniają swoją sytuację finansową (39,35 proc.). Według prognoz ma się ona jeszcze poprawić (38,32 proc.) w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 roku pełny raport Z badania przeprowadzonego przez agencję Praktycy.com na zlecenie Agencji Rozwoju Innowacji S.A. wynika, że przedsiębiorcy coraz rzadziej zaciągają zewnętrzne zobowiązania finansowe. Już 2 na 5 firm (40 proc.) finansuje się wyłącznie z kapitału własnego. Przedłużający się kryzys gospodarczy na świecie oraz spowolnienie gospodarcze w Polsce spowodowało, że ponad 40 proc. z nich woli korzystać wyłącznie z własnych zasobów pieniężnych, co daje 10-procentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Kolejna widoczna zmiana na rynku dotyczy korzystania wyłącznie z kapitału zewnętrznego, takiego jak kredyty, leasing, dotacje, itp. W porównaniu z rokiem 2011 liczba firm, które pozyskują fundusze tylko z tego źródła podwoiła się i wynosi obecnie 20 proc. To wszystko powoduje, że coraz mniej jest przedsiębiorstw, które wykorzystują

3 obie formy finansowania jednocześnie. Jeszcze przed rokiem było ich 60 proc., teraz ta liczba spadła do 40 proc. Widoczna jest, więc coraz silniejsza polaryzacja. Rynek wyraźnie dzieli się na firmy, które mimo kryzysu chcą się rozwijać i zaciągają kredyty pod inwestycje oraz te, które nie podejmują ryzykowanych działań. Skomplikowane procedury pozyskania finansowania zniechęcają przedsiębiorców Mimo upływu roku od poprzedniego badania, główne czynniki utrudniające firmom pozyskanie finansowania wciąż pozostają te same. Przedsiębiorcy najczęściej wskazują skomplikowane procedury uzyskania kapitału (53,13 proc.). Zawiłość przepisów oraz długi czas potrzebny na załatwienie formalności, nadal są skuteczną przeszkodą dla firm. Cierpią na tym nie tylko przedsiębiorstwa, ale też cała gospodarka, której rozwój jest przez to hamowany. To jednak nie koniec trudności, jakie napotykają przedsiębiorcy chcący pozyskać finansowanie zewnętrzne. Kolejną z nich są wysokie koszty pozyskania takiego kapitału (43,75 proc.) oraz duża liczba wymaganych zabezpieczeń przez instytucje udzielające finansowania (38,54 proc.). Warto zwrócić uwagę na fakt, iż polscy przedsiębiorcy coraz bardziej boją się zadłużać. Jeszcze w

4 zeszłym roku taką obawę wskazywało 25,58 proc. badanych firm, a po 12 miesiącach wynik ten wzrósł już do 30 proc. Przedsiębiorcy chcą lepszych warunków Korzystniejsze warunki finansowania to dla 60,56 proc. przedsiębiorców, kluczowy czynnik decydujący o chęci skorzystania z funduszy zewnętrznych. Podobna ilość respondentów wskazała też potrzebę zwiększenia przejrzystości i skrócenia czasu potrzebnego na realizację procedury przyznawania finansowania 57,28 proc. To jednak nie koniec, przedsiębiorcy chcieliby też, by oferta była dostosowana do potrzeb ich firm 52,11 proc. W porównaniu z rokiem ubiegłym dwukrotnie więcej przedsiębiorców zwraca uwagę na wiarygodność firmy finansującej, aż 38,5 proc.

5 Skąd pozyskiwać finansowanie zewnętrzne? Najpopularniejszym źródłem kapitału obcego są kredyty 74,34 proc. Firmy często wybierają też z leasing, w ciągu ostatnich 12 miesięcy 43,42 proc. respondentów skorzystało z tej formy pozyskania kapitału zewnętrznego. Ważną rolę odgrywają również dotacje unijne, które są źródłem finansowania dla 25 proc. przedsiębiorstw. Na przestrzeni ostatniego roku niemal o 4 procent wzrósł odsetek przedsiębiorstw, które korzystają z funduszy pochodzących z programów UE. Oprócz tradycyjnych form finansowania, są one trzecim najważniejszym rodzajem kapitału stymulującego rozwój polskich firm informuje Szymon Gawryszczak, prezes zarządu ARI S.A.

6 Dużą popularność dotacji unijnych potwierdzają plany przedsiębiorców, z których wynika, że najchętniej skorzystaliby właśnie z nich 37,39 proc. Kredyt jest dopiero na drugim miejscu - 34,78 proc. wskazań. To duża zmiana w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to najpopularniejszy był właśnie ten instrument finansowy. Taki stan rzeczy może wynikać z charakteru kapitału unijnego oraz sytuacji gospodarczej w kraju. Podstawową zaletą dotacji jest jej bezzwrotny charakter, możliwość sfinansowania znacznej części projektu, a nawet w przypadku projektów doradczych całości takiego projektu. Wystarczy spełnić określone wymagania i wywiązać się z zaplanowanych założeń. - Możemy wnioskować, że zwiększenie zainteresowania dotacjami unijnymi wynika z coraz mniejszej skłonności przedsiębiorców do podejmowania ryzyka, jakim jest spłata zaciągniętego kredytu. Warto też zauważyć, że firmy coraz częściej rozważają pozyskanie inwestora zewnętrznego, który również nie będzie wymagał od nich zwrotu wniesionego kapitału. W ubiegłym roku blisko 2% badanych przedsiębiorców skorzystało z takiej możliwości. Przewiduje się, że ta liczba zwiększy się w 2013 r. do 3,48%. wyjaśnia Szymon Gawryszczak z ARI S.A.

7 Niższe kwoty pożyczek W ciągu ostatniego roku przedsiębiorcy najczęściej pozyskiwali kwoty od 10 do 100 tysięcy złotych 42,74 proc., wynika z badań. Kwoty od 100 do 500 tysięcy złotych otrzymało 28,23 proc. respondentów. Z finansowania większego niż 1 milion złotych skorzystało 8 proc. firm, o 20 proc. mniej niż w 2011 roku. Jest to potwierdzeniem końca boomu inwestycyjnego i ogólnego spowolnienia gospodarczego

8 Nic nie wskazuje na to, że w 2013 roku sytuacja miała się zmienić. Zdecydowana większość (80 proc) firm zamierza pozyskać w ciągu najbliższego roku od 10 tysięcy do pół miliona złotych. Jedynie, co dziesiąte przedsiębiorstwo chce ubiegać się o kwoty powyżej miliona złotych.

9 Z badań wynika, że prawie połowa firm (45,87 proc.) planuje skorzystać w ciągu najbliższego roku z finansowania zewnętrznego. Tylko co piąte przedsiębiorstwo stanowczo odrzuca taką możliwość, a 33 proc. jeszcze nie zdecydowało. Innowacje coraz ważniejsze dla firm

10 Nowoczesne technologie w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw wdrożyła już co dziesiąta badana firma. Chęć wprowadzania udoskonaleń oraz zwiększenia konkurencyjności firm przez przedsiębiorców pokazuje, że coraz częściej zdają sobie oni sprawę z konieczności wprowadzania zmian, by móc przetrwać na dynamicznie zmieniającym się rynku mówi Szymon Gawryszczak. Mimo, że większość firm deklarowała przeznaczenie pozyskanych funduszy zewnętrznych na różnego rodzaju wydatki inwestycyjne, to 38,46 proc. potrzebowało tych środków na przywrócenie płynności finansowej. W nadchodzącym roku wydatki na innowacje będą jednym z ich głównych priorytetów przedsiębiorców. Jedna trzecia z firm planuje wdrożyć je w swojej firmie. Najważniejszym wydatkiem będzie jednak zakup wyposażenia oraz narzędzi. Mniejszy będzie też odsetek przedsiębiorstw zaciągających kredyty w celu przywrócenia płynności finansowej 35,04%. Natomiast w środki transportu będzie chciała zainwestować co czwarta firma.

11 Finansowanie innowacji w praktyce Przedstawiciele firm zapytani o łatwość pozyskania finansowania na innowacje, stwierdzili w zdecydowanej większości (69,3 proc.), że napotykają na duże lub bardzo duże utrudnienia.

12 Jednak nie wydaje się, by to ich zniechęcało, gdyż 33,7 proc. z nich planuje w najbliższym czasie wdrożyć nowoczesne rozwiązania w swoich firmach. Widać wyraźny wzrost świadomości, że dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, przedsiębiorstwo może być bardziej konkurencyjne na rynku. Firmy widzą w innowacjach szansę na rozwój i zwiększenie zysków mówi Szymon Gawryszczak z ARI S.A. Według badanych przedsiębiorstw największą trudnością w pozyskiwaniu funduszy na wdrożenie nowoczesnych technologii są skomplikowane procedury przyznawania (79 proc.), niejasne kryteria oceny wniosków (50,8 proc.), wysokie ryzyko niepowodzenia takiej inwestycji (29,8 proc.) oraz duże koszty jej wdrożenia (25,8 proc.). Większość (42,4 proc.) badanych uważa, że najlepszym źródłem kapitału na wdrożenie innowacji są środki z dotacji UE. Przedsiębiorcy chcieliby też skorzystać z ulg podatkowych (18 proc.) oraz preferencyjnych kredytów i pożyczek (14,4 proc.).

13 Według firm jest dobrze i będzie jeszcze lepiej Dwóch na pięciu (39,35 proc.) przedstawicieli sektora MŚP optymistycznie ocenia kondycję finansową swoich firm. Podobna ilość badanych twierdzi natomiast, że nie jest ona ani dobra, ani zła 39,81 proc. Jedynie co piąty badany przedsiębiorca stwierdził, że jest zła.

14 Według przedsiębiorców kondycja finansowa ich firm w najbliższym czasie nie zmieni się, tak deklaruje 43,46 procent badanych. Podobny odsetek (38,32 proc.) twierdzi, że powinna ulec poprawie, a 18,23 proc. twierdzi, że się pogorszy. Więcej informacji udziela: Zbigniew Forjasz Senior Account Executive tel.: +(48) m.: +(48) Agencja Praktycy.com ul. Braci Gierymskich 156, Wrocław ul. Mokotowska 1, Warszawa Metodologia Badanie zostało przeprowadzone w dniach 7 13 stycznia 2013 r. Zastosowano metodę CAWI komputerowo wspomagany wywiad za pomocą ankiety internetowej. Próba badawcza składała się z 613 właścicieli i menedżerów z mikro, małych oraz średnich firm z terenu całej Polski. W badaniu zastosowano próbę kwotową. Populacja została podzielona na województwa, a następie w obrębie każdego z nich wybrano respondentów metodą losową. Część raportu dotycząca finansowania innowacji opiera się na badaniu zrealizowanym w dniach 26 listopada 2 grudnia 2012 r. Zastosowano w nim również metodę CAWI komputerowo wspomagany wywiad za pomocą ankiety internetowej. Próba badawcza składała się z 507 właścicieli i menedżerów z mikro, małych oraz średnich firm z terenu całej Polski. W badaniu zastosowano próbę kwotową. Populacja została podzielona, również w tym przypadku, na województwa, a następie w obrębie każdego z nich wybrano respondentów metodą losową.

15 * * * O Agencji Rozwoju Innowacji S.A. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. jest firmą doradczo-inwestycyjną, która wspiera i finansuje innowacyjne, często trudne, przedsięwzięcia w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii oraz pozyskiwania kapitału ze źródeł zewnętrznych na ich finansowanie. Dokonuje analizy projektów pod kątem najbardziej efektywnego źródła wsparcia. Głównie są to fundusze strukturalne, bilateralne, programy wspólnotowe, ale także środki krajowe, takie jak programy operacyjne i granty. Firma bada również możliwość uzyskania dofinansowania z bezpośrednich dotacji Komisji Europejskiej, środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, a także z zasobów innych krajów. Pomaga również w zdobywaniu funduszy na realizację nowych pomysłów, które cechują się dużym potencjałem rozwojowym. Poszukuje także innowacji już u źródła poprzez Dolnośląski Ośrodek Wiedzy i Technologii (DOTWIT), który wchodzi w skład ARI i zajmuje się komercjalizacją wiedzy naukowej jako platforma współpracy naukowców i biznesu. Od grudnia 2012 roku spółka notowana jest na giełdzie NewConnect. *** O Praktycy.com Praktycy.com jest zespołem ekspertów, którzy w sposób kompleksowy i strategiczny budują komunikację marketingową i PR-ową, kreują wizerunek oraz promują kluczowe polskie i międzynarodowe marki w świecie rzeczywistym i online. Wśród naszych klientów znajdują się m.in.: Grupa Onet.pl, (m.in. Zumi.pl, Sympatia.pl, OnetLajt), Animex, P&G, zanox.com, Grupa Fotka.pl (Fotka.pl, Emuzyka.pl, Spinacz.pl, Swistak.pl), moneybookers.com, Millennium Bank, Kancelaria Podatkowa Ożóg i Wspólnicy, Grupa Nantes, TeleOpieka, IT Kontrakt czy zanox. Więcej:

Startup WOM. maciej oleksy TO TYLKO POCZĄTEK TRENDY W ZARZĄDZANIU EFEKTYWNE PROGRAMY PARTNERSKIE MARCIN ŁUKIAŃCZYK UKRYTY POTENCJAŁ WIRTUALNY OKUP

Startup WOM. maciej oleksy TO TYLKO POCZĄTEK TRENDY W ZARZĄDZANIU EFEKTYWNE PROGRAMY PARTNERSKIE MARCIN ŁUKIAŃCZYK UKRYTY POTENCJAŁ WIRTUALNY OKUP WSZYSTKO O e-biznesie MARZEC 2013 UKRYTY POTENCJAŁ ALICJA ZBYTNIEWSKA MAREK DORNOWSKI WIRTUALNY OKUP Foto: Archiwum własne autora maciej oleksy Startup MA ZArabiać WOM TO TYLKO POCZĄTEK Marek gawdzik TRENDY

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020

Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Rola instytucji finansowych w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 Jakub Fulara Bank Pekao SA Biuro Funduszy Unii Europejskiej oraz Programów Publicznych Spis treści Wstęp... 1 Wykorzystanie środków

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE

SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU MSP W POLSCE Ujęcie wg sekcji gospodarki Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek RAPORT W UJĘCIU WG SEKCJI GOSPODARKI z wyników badania przygotowanego przez PKPP Lewiatan w ramach

Bardziej szczegółowo

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU

TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI TRENDY ROZWOJOWE SEKTORA MSP W OCENIE PRZEDSIĘBIORCÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE 2009 ROKU (NUMER 2/2009) DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2009 r. Wstęp... 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania

Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania Szanse i zagrożenia w rozwoju dużych firm w Polsce Wyniki badania 2 Spis treści Wstęp 4 Poziom optymizmu w oczekiwaniach zarządzających dużymi przedsiębiorstwami 5 Nowe cele strategiczne 6 Priorytety biznesowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw

Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw dr Małgorzata Okręglicka Katedra Inwestycji, Rachunkowości i Mikroekonomii Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej Finansowanie działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Raport z badania ankietowego przedsiębiorstw Instytut Badań Strukturalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych

Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych Plany inwestycyjne polskich firm produkcyjnych KPMG w Polsce Luty 2013 0 Spis treści KONTAKT: KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 (22) 528 11 00 F: +48 (22) 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 2 Wstęp Mamy nadzieję, że zdefiniowanie problemów da jednostkom administracji państwowej i innym instytucjom odpowiedzialnym za określanie warunków skutecznego

Bardziej szczegółowo

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Analiz i Badań Raport: Efekty programu gwarancji de minimis realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Autorzy: Dr Tomasz Kaczor Agnieszka Kowalczyk Copyright: Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

Marlena Ciechan-Kujawa *

Marlena Ciechan-Kujawa * ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI DOI: http://dx.doi.org/10.12775/aunc_econ.2013.020 EKONOMIA XLIV nr 2 (2013) 303 317 Pierwsza wersja złożona 2 lutego 2013 ISSN Końcowa wersja zaakceptowana 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 301 (71), 151 162 Leonid Worobjow, Agnieszka Zdrojewska UWARUNKOWANIA POWSTANIA PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo