CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o Kraków ul. Zarzecze 38 B tel faks

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem."

Transkrypt

1 CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o Kraków ul. Zarzecze 38 B tel faks Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki badańmarketingowych zrealizowanych na zlecenie Agencji Rozwoju Pomorza SA w ramach projektu Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze III Jan Jerschina

2 Plan prezentacji 2 Informacje o badaniach Charakterystyka rynku usług doradczych Podażi popyt na usługi doradcze i szkoleniowe Bariery korzystania z usług doradczych i szkoleniowych Determinanty rozwoju usług doradczych i szkoleniowych Główne wnioski z analizy SWOT

3 Badania firm doradczych i przedsiębiorstw informacje 3 Firmy doradcze Przedsiębiorstwa Główny cel: charakterystyka rynku usług doradczych w województwie pomorskim; 2009 r. (+ porównanie z 2008 r.); Firmy świadczące usługi doradcze wykraczające poza bieżącą obsługę przedsiębiorstw; Wywiady osobiste w siedzibach firm; Próba: 86; Wykonawca: CEM. Główny cel: ocena trendów rozwojowych przedsiębiorstw w województwie pomorskim; 2009 r.; Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz odrębnie firmy nowopowstałe (małe i średnie); Wywiady osobiste w siedzibach firm. Próba: 1085; Wykonawca: CBOS.

4 Charakterystyka firm doradczych 4 Większośćfirm doradczych to mikroprzedsiębiorstwa co piąta nie zatrudnia pracowników, a niemal 60% zatrudnia od 1 do 9 pracowników. Zdecydowana większośćfirm działa na rynku co najmniej 3 lata 88%, a prawie połowa wszystkich firm ponad 10 lat. Prawie wszystkie firmy (98%) to firmy wyłącznie z kapitałem polskim. Zatrudnienie Staż na rynku 10-49; 18% ; 2% 250 lub więcej; 2% 0; 19% Dłużej niż 10 lat; 47% Krócej niż rok; 1% Od roku do 3 lat; 11% Od 3 lat do 10 lat; 41% 1-9; 59%

5 Odbiorcy usług doradczych 5 Główni odbiorcy usług doradczych to małe i średnie przedsiębiorstwa. Duże przedsiębiorstwa: % Średnie przedsiębiorstwa: % Małe przedsiębiorstwa: % Mikro przedsiębiorstwa: do 9 Administracja publiczna na szczeblu samorządowym Administracja publiczna na szczeblu rządowym lub państwowym Uczelnie lub placówki naukowobadawcze Osoby fizyczne Inne podmioty 11% 7% 8% 5% 34% 42% Procenty nie sumująsiędo 100, ponieważrespondenci wymieniali po kilka kategorii odbiorców.

6 Korzystanie z usług doradczych i szkoleniowych przez przedsiębiorstwa 6 Korzystanie przez przedsiębiorstwa z usług doradczych (innych niżbieżąca obsługa) oraz usług szkoleniowych w latach Ogółem (N=1085) 28% 72% Mikro (N=179) Małe (N=608) Średnie (N=261) 20% 25% 38% 51% 73% Doradcze Szkoleniowe 84%

7 Powody korzystania z usług doradczych różnica perspektyw 7 Przedsiębiorstwa jako najważniejszy powód korzystania z usług doradczych wskazująwymogi prawne i administracyjne. Ten powód byłwskazywany przez przedstawicieli firm doradczych dopiero na czwartym miejscu. Zdaniem firm doradczych główny powód skłaniający przedsiębiorstwa do korzystania z usług doradczych to brak odpowiednich kompetencji wewnątrz firm. Według przedsiębiorstw Wymogi prawne, administracyjne 29% 43% Według firm doradczych Dążenie do podnoszenia jakości świadczonych usług Brak odpowiednich kompetencji wewnątrz firmy Obniżenie kosztów działalności Rozwijanie nowych obszarów działalności Inne 1% 2% 40% 39% 56% 37% 34% 32% 22% 21% Firmy doradcze (N=85) Przedsiębiorstwa (N=365)

8 Podaż i popyt na usługi doradcze 8 Usługi doradcze świadczone przez firmy doradcze oraz zapotrzebowanie na usługi doradcze wśród przedsiębiorstw pozyskiwanie dotacji prawne techniczne, przemysłowe i inżynieryjne 21% 24% 47% 47% 38% 43% innowacyjność 18% 32% finansowe 17% 52% podatkowe 16% 40% Najwięcej przedsiębiorców potrzebuje doradztwa w zakresie pozyskiwania dotacjioraz doradztwa prawnego. Natomiast najczęściej oferowane usługi dotycządoradztwa finansowegoi zarządzania strategicznego. wdrażanie systemów jakości zarządzanie strategiczne marketing doradztwo personalne ochrona środowiska IT logistyka 22% 14% 13% 9% 9% 18% 8% 15% 6% 18% 2% 32% 39% 49% Firmy doradcze - świadczone usługi (N=85) Przedsiębiorstwa - zapotrzebowanie (N=365) eksport 2% 18%

9 Podaż i popyt na usługi szkoleniowe 9 Usługi szkoleniowe świadczone przez firmy doradcze oraz zapotrzebowanie na usługi szkoleniowe wśród przedsiębiorstw technologia produkcji, techniczne, zawodowe księgowość i finanse sprzedaż i marketing 21% 24% 38% 39% 38% 45% prawo i administracja 17% 27% organizacja i zarządzanie zarządzanie jakością Najwięcej przedsiębiorców potrzebuje szkoleńw zakresie technologii produkcji, technicznych i zawodowychoraz zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie księgowości i finansów. Natomiast najczęściej oferowane szkolenia obejmują organizację i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimii umiejętności interpersonalne. języki obce informatyka 17% 16% 15% 10% 13% 11% 27% 33% 52% 56% Firmy doradcze - oferowane szkolenia (N=48) Przedsiębiorstwa - zapotrzebowanie (N=811) umiejętności interpersonalne 8% 46%

10 Ocena zapotrzebowania na usługi doradcze i szkoleniowe na Pomorzu 10 Połowa badanych przedstawicieli firm doradczych ocenia zapotrzebowanie na usługi doradcze i szkoleniowe jako bardzo duże (9%) lub raczej duże (39%). Co trzeci ocenia je jako średnie. Ocena zapotrzebowania na usługi doradcze Ocena zapotrzebowania na usługi szkoleniowe Raczej małe; 8% Bardzo małe; 2% Średnie; 36% Nie wiem; 5% Bardzo duże; 9% Raczej duże; 39% Raczej małe; 7% Średnie; 35% Nie wiem; 8% Bardzo duże; 8% Raczej duże; 41%

11 Bariery w przedsiębiorstwach utrudniające korzystanie z usług doradczych 11 Ranking barier w opinii firm doradczych Ze względu na inny sposób zadania pytania, możemy porównaćtylko rankingi barier wskazywanych przez firmy doradcze i przedsiębiorstwa. w bardzo dużym stopniu w dużym stopniu Zgoda, że główną barierąjest brak środków finansowych Brak środków finansowych Niski poziom zarządzania w przedsiębiorstwach 32% 27% 38% 42% Brak wiedzy o korzyściach wynikających z korzystania z usług doradczych 26% 37% Brak środków finansowych 37% Brak planowania Brak kultury organizacyjnej korzystania z firm zewnętrznych w zakresie doradztwa Przekonanie, że usługi doradcze są przeznaczone tylko dla dużych firm Brak wiedzy o usługach doradczych Brak zaufania co do kompetencji firm doradczych 21% 21% 21% 22% 18% 39% 37% 34% 28% 19% Niepewność co do opłacalności przedsięwzięcia* Brak zaufania do kompetencji firm doradczych Brak wiedzy o usługach doradczych Przekonanie, że usługi doradcze są przeznaczone tylko dla dużych firm Niski poziom zarządzania w przedsiębiorstwach Brak wiedzy o korzyściach wynikających z korzystania z usług doradczych Brak kultury organizacyjnej korzystania z firm zewnętrznych w zakresie doradztwa 16% 14% 13% 12% 11% 6% 26% Ranking barier w opinii przedsiębiorstw Brak planowania 6% *Kategoria niewystępująca w kwestionariuszu dla firm doradczych

12 Bariery w otoczeniu przedsiębiorstw utrudniające korzystanie z usług doradczych 12 Ranking barier w opinii firm doradczych Ze względu na inny sposób zadania pytania, możemy porównaćtylko rankingi barier wskazywanych przez firmy doradcze i przedsiębiorstwa. w bardzo dużym stopniu w dużym stopniu Zgoda, że główną barierąjest cena usług doradczych i brak wsparcia finansowego Cena usług doradczych 27% 39% Brak odpowiednich zachęt finansowych do korzystania z usług doradczych ze strony instytucji samorządowych i państwowych (ulg, dopłat) 19% 42% Cena usług doradczych 42% Niedostosowane oferty usług doradczych do potrzeb/brak odpowiedniej oferty usług doradczych Brak zainteresowania firm doradczych świadczeniem usług dla małych i średnich przedsiębiorstw Brak dostępnych informacji o usługach doradczych Niski poziom rozwoju gospodarczego regionu Niskie kompetencje firm doradczych 19% 26% 13% 25% 14% 20% 12% 17% 7% 18% Brak odpowiednich zachęt finansowych do korzystania z usług doradczych ze strony instytucji samorządowych i państwowych (ulg, dopłat) Brak dostępnych informacji o usługach doradczych Niedostosowane oferty usług doradczych do potrzeb/brak odpowiedniej oferty usług doradczych Niskie kompetencje firm doradczych Brak zainteresowania firm doradczych świadczeniem usług dla małych i średnich przedsiębiorstw 18% 17% 12% 12% 29% Niski poziom rozwoju gospodarczego regionu 5% Ranking barier w opinii przedsiębiorstw

13 Czynniki determinujące rozwój rynku usług doradczych i szkoleniowych (1) 13 Oczekiwanie dofinansowania usług doradczych i szkoleniowych. Potrzeba promocji usług. Działania rozwojowe, które mogłyby podjąć instytucje rządowe i samorządowe w opinii firm doradczych Dofinansowanie usług, dotacje, ulgi, pomoc finansowa 40% Promocja usług, zwiększenie świadomości usług 20% Zmniejszenie biurokracji, mniej formalności 9% Poprawa, przejrzystość przepisów Kontrola, nadzór nad świadczonymi usługami, certyfikacja Liberalna polityka gospodarcza, mniejsze obciążenia finans. Stworzenie bazy danych, skatalogowanie usług Poprawić dostęp do funduszy unijnych Promowanie nowych form zarządzania w firmach Koordynowanie różnych podmiotów (firmy-banki, otoczenie) 5% 4% 4% 2% 2% 2% 8% Inne 19%

14 Czynniki determinujące rozwój rynku usług doradczych i szkoleniowych (2) 14 Potrzeba promocji usług ( Promować dane usługi, mówić o tym w mediach., Dopasować ofertę i wyjść z inicjatywądo samych firm doradczych., Kreowanie obrazu przydatności i korzyści usług doradczych, uświadomienie o korzyściach dla przedsiębiorstw. ). Rozpoznanie potrzeb ( Dopasować ofertę i wyjść z inicjatywą do samych firm doradczych, Powinno być lepiej przeprowadzone rozeznanie rynku usługobiorców i należy trafićz ofertądo zainteresowanych poprzez organizacje zrzeszających przedsiębiorców. ). Wsparcie firm doradczych i współpraca z nimi ( Należy wskazywać kierunki rozwoju i być moderatorem dla firm doradczych., Zwiększenie współpracy z firmami szkoleniowymi i doradczymi, lepsza współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi. ). Promocja usług, inicjatywa, wyjście z ofertą 28% Dopasować ofertę do potrzeb, rozpoznać potrzeby Wsparcie, współpraca Zmiana nastawienia ogólnie Certyfikacja, rankingi firm doradczych, baza danych Podnieść jakość usług Mniej biurokracji, prostsze procedury Więcej szkoleń Oddziaływanie na gospodarkę 2% 2% 2% 2% 4% 6% 11% 12% Działania rozwojowe, które mogłyby podjąć instytucje otoczenia biznesu w opinii firm doradczych Dofinansowanie usług 1% Inne 16%

15 Czynniki determinujące rozwój rynku usług doradczych i szkoleniowych (3) 15 Firmy widząpotrzebędostosowania oferty usług do potrzeb rynku ( Byćotwartym na sugestie małych firm w przypadku, gdy sązainteresowane specjalistycznymi szkoleniami dla wąskiego kręgu odbiorców., Dostosowaćsiędo zmieniającego sięzapotrzebowania na usługi doradcze., Duża elastycznośćtych firm, dostosowanie do zmian rynkowych. ). Potrzeba promocji usług ( Bardziej pokazywaćswoje doświadczenie, propagować, zachęcaćdo korzystania z usług., Prowadzićszerokądziałalnośćinformacyjnąw zakresie działalności firmy, posiadanych usług. ). Troska o jakośći profesjonalizm ( Podnoszenie jakości szkoleńi ich efektywności wdrażania w pracy zawodowej., Zatrudnić profesjonalne osoby, oferować usługi na wysokim poziomie. ). Działania rozwojowe, które mogłyby podjąć firmy doradcze i szkoleniowe w opinii firm doradczych Dostosować ofertę do potrzeb rynku, firm, elastyczna oferta Promować działalność, zachęcać do korzystania, informacja Podnieść jakość usług, profesjonalizm Obniżyć ceny, dostosować do możliwości firm, promocje 8% 19% 28% 33% Inne 15%

16 Czynniki determinujące rozwój rynku usług doradczych i szkoleniowych (4) 16 Dominuje opinia, że najbardziej potrzebna jest zmiana myślenia w przedsiębiorstwach o usługach doradczych ( Świadomośćkadry zarządzającej, że szkolenia mająduży wpływ na rozwój firmy., Większa otwartośćkadry zarządzającej., Zmienićsposób myślenia na nowoczesny, byćotwartym na zmiany i nowości., Otwarcie na możliwośćposzerzenia własnych zasobów, bo przecież to się zwróci. ). Działania rozwojowe, które mogłyby podjąć przedsiębiorstwa w opinii firm doradczych Zmiana myślenia, mentalności, nastawienia zarządów/właścicieli Zmiana w kulturze zarządzania, kulturze organizacyjnej Podnoszenie kwalifikacji pracowników Zaufanie do firm doradczych i szkoleniowych, otwartość Rozwijać się, zapewniać odpowiedni poziom oferty Podnoszenie kwalifikacji kadry kierowniczej 1% 4% 7% 12% 12% 44% Inne 15%

17 Główne wnioski z analizy SWOT pomorskiego rynku usług doradczych (1) 17 Przedmiotem analizy SWOTsątutaj relacje rynkowe, a nie firmy doradcze i przedsiębiorstwa jako takie Silne strony relacji pomiędzy firmami doradczymi a przedsiębiorstwami 1. Znaczna liczba firm doradczych W wyniku kwerendy przeprowadzonej w latach 2008 i 2009 oraz analizy bazy danych można oszacować, że doradztwem tego rodzaju, które nas w tych badaniach interesuje, zajmuje się w województwie pomorskim około 900 firm doradczych. 2. Wzrost lub przynajmniej utrzymanie się udziału firm doradztwa prorozwojowego wśród ogółu firm doradczych Szacujemy, że udziałfirm tego rodzaju wśród ogółu firm doradztwa i usług dla przedsiębiorstw w 2008 r. wynosił 38% a w 2009 r. 49%. 3. Dośćdobra kondycja firm doradczych mimo spadku wysokości ich przychodów 2009 średnio 39% planuje zwiększenie zatrudnienia

18 Główne wnioski z analizy SWOT pomorskiego rynku usług doradczych (2) 18 Przedmiotem analizy SWOTsątutaj relacje rynkowe, a nie firmy doradcze i przedsiębiorstwa jako takie 1. Znaczny udział firm o zerowym zatrudnieniu (jednoosobowych). 2. Często tylko lokalny zasięg działania. 3. Popyt na usługi doradcze wśród przedsiębiorstw w fazie wchodzenia na rynek, rzadziej w fazie rozwoju. 4. Niskie przychody większości firm doradczych. 5. Powodem korzystania z doradztwa jest raczej dążenie do podnoszenia jakości usług niż dążenie do rozwoju i wdrażania innowacji. 6. Słabe korzystanie przez MSPz usług firm doradczych innych niżbieżąca obsługa. 7. Brak środków finansowych jest najsilniej działającąbarierąkorzystania z usług doradczych. 8. Inne silne bariery rozwoju rynku: niski poziom zarządzania w przedsiębiorstwach, brak planowania, brak kultury organizacyjnej korzystania z firm zewnętrznych w zakresie doradztwa. 9. Brak wiedzy o usługach doradczych i korzyściach z nich wynikających, oraz stereotyp, iż usługi doradcze są dla dużych firm. 10. Cena usług doradczych oraz brak odpowiednich zachęt finansowych ze strony instytucji samorządowych i państwowych (ulgi, dopłaty) barierami dla MSP. 11. Niedostosowanie oferty usług do potrzeb MSP. Słabe strony relacji pomiędzy firmami doradczymi a przedsiębiorstwami 12. Brak zainteresowania firm doradczych świadczeniem usług dla MSP. 13. Słaby popyt na szkolenia o kluczowym znaczeniu dla procesów rozwojowych przedsiębiorstw.

19 Główne wnioski z analizy SWOT pomorskiego rynku usług doradczych (3) 19 Przedmiotem analizy SWOTsątutaj relacje rynkowe, a nie firmy doradcze i przedsiębiorstwa jako takie 1. Dofinansowywanie, stosowanie ulg, pomocy finansowej przez instytucje rządowe i samorządowe. 2. Promowanie usług doradczych i szkoleniowych na rzecz zwiększenia świadomości przedsiębiorców o płynących z nich pożytków przez instytucje rządowe i samorządowe. 3. Wspieranie rozwoju usług w zakresie wdrażania innowacji (wsparcie finansowe wdrażania innowacji, zakupu doradztwa, szkoleń). 4. Wspomaganie finansowe zatrudnienia dodatkowego personelu przez firmy doradcze o zerowym zatrudnieniu. 5. Zmiana sposobu myślenia i nastawienia zarządów przedsiębiorstw i ich właścicieli do zewnętrznego doradztwa i szkoleń. 6. Zapotrzebowanie przedsiębiorców na szkolenia. 7. Prorozwojowe motywy zapotrzebowania na szkolenia wśród przedsiębiorstw: dążenie do podnoszenia jakości świadczonych produktów lub usług oraz dostosowanie do nowych metod pracy. Szanse i możliwości rozwoju relacji pomiędzy firmami doradczymi a przedsiębiorstwami

20 Główne wnioski z analizy SWOT pomorskiego rynku usług doradczych (4) 20 Przedmiotem analizy SWOTsątutaj relacje rynkowe, a nie firmy doradcze i przedsiębiorstwa jako takie 1. Brak tendencji zwiększania zatrudnienia Nie odkryto tendencji do wzrostu liczby firm o wyższym zatrudnieniu pomiędzy 2008 r. a 2009 (ale co do zamiarów jest lepiej). 2. Brak nowych firm Firmy młode, o stażu nie więcej niż3 lata, stanowiąniewielki udziałogółu firm doradczych 12%. Sytuacja pod tym względem podobna jest w 2009 r. do sytuacji w 2008 r. 3. Niskie przychody firm Niskie przychody firm doradczych i ich spadek w 2009 r. mogąstanowićczynnik hamujący ich rozwój zwłaszcza utrudniająlub uniemożliwiają wzrost zatrudnienia. Zagrożenia dla rozwoju relacji pomiędzy firmami doradczymi a przedsiębiorstwami

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji

Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji Badanie klimatu przedsiębiorczości oraz zdolności firm do podnoszenia konkurencyjności i wdrażania innowacji I. OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ BYTOMIA Czy może Pan(i) polecić Bytom jako miejsce do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH w ramach projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wspieramy dobre zarządzanie Zarządzanie jest porządkowaniem chaosu Henry M. Boettinger Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych 1. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego

Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Usługa pilotażowa w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno spożywczego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 2: Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235

Województwo łódzkie. Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235 Województwo łódzkie Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2011 235 Tabela 1 Dane statystyczne POLSKA ŁÓDZKIE Łódzki Miasto Łódź Piotrkowski Sieradzki Skierniewicki PKB na 1 mieszkańca

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Jak wypadamy na tle Polski?

Jak wypadamy na tle Polski? KONFERENCJA 2015 rok - plany i wyzwania pomorskich MMŚP Konkurencyjność sektora MMŚP na Pomorzu. Jak wypadamy na tle Polski? Gdańsk, 27 lutego 2015 Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Partner główny Partner

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE

DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE DOŚWIADCZENIA ROZWOJU KLASTRÓW W POLSCE Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska MARITA KOSZAREK ekspert międzynarodowy ponad 9 lat doświadczenia w zakresie klastrów bezpośrednia współpraca

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Usługi dla przedsiębiorców

Usługi dla przedsiębiorców Usługi dla przedsiębiorców 13 stycznia 2016 r. Dział Rozwoju Przedsiębiorczości Al. Grunwaldzka 472 D (Olivia Six) 80-309 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 32 33 200 Katarzyna Matuszak Usługi informacyjne

Bardziej szczegółowo

Rynek szkole ń w sektorze MSP

Rynek szkole ń w sektorze MSP 1 Rynek szkole ń w sektorze MSP Raport z badania przeprowadzonego przez firm ę ItComs sierpie ń 27 2 Spis treści Wstęp 3 1. Popyt na usługi szkoleniowe 4 2. Tematyka szkoleń 4 3. Zamknięte czy otwarte?

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA

Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego. Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Kształcenie dorosłych w Małopolsce - zamierzenia Województwa Małopolskiego Spotkanie w dniach 4-5 kwietnia 2013 WARSZAWA Strategia rozwoju Małopolski Strategia Strategia 2007 RWM 2013 RWM 2020 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Schemat prezentacji:

Schemat prezentacji: Konkursy w ramach II Priorytetu POKL: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących zaplanowane do ogłoszenia w 2012 r. Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat Krajowego Systemu Usług

Informacja na temat Krajowego Systemu Usług 2013 Informacja na temat Krajowego Systemu Usług Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 10 grudnia 2013 r. Czym jest Krajowy System Usług? Misja: Rozwój przedsiębiorstw Ponad 270 ośrodków

Bardziej szczegółowo

Bilans Kapitału Ludzkiego. LLL w badaniach BKL

Bilans Kapitału Ludzkiego. LLL w badaniach BKL 12 Bilans Kapitału Ludzkiego LLL w badaniach BKL Struktura projektu IV edycja Popyt Podaż Edukacja Pracodawcy Ludność w wieku produkcyjnym Analiza kierunków kształcenia Oferty pracy Uczniowie ostatnich

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG W RAMACH DZIAŁANIA 4.5 LP Działanie Dotychczasowe brzmienie w brzmieniu zaakceptowanym przez KM 1. 4.5 W projekcie przewidziano komponent B+R - (utworzenie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych Kutno, Marzec 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych 1. Nazwa organizacji 1 2. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy wybrać jedną pozycję z listy i wpisać

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Warszawa, 28 stycznia 2016 Szósty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm 6 904 wywiady z właścicielami

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

E-Podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego

E-Podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego E-Podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Seminarium konsultacyjne projektu e-biznes Stan i perspektywy rozwoju e-biznesu w województwie podlaskim z odniesieniem

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA nr... zawarta w dniu r. w... pomiędzy: INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, tel. 61 851 86 77, NIP: 7781024498, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dziś i jutro

Fundusze unijne dziś i jutro Fundusze unijne dziś i jutro Mechanizmy wsparcia przedsiębiorstw Dotacje Usługi doradcze Szkolenia Powiązania kooperacyjne (klastry) Instrumenty inżynierii finansowej - pożyczki, mikropożyczki, poręczenia,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Kraków, 25 czerwca 2010 r.

Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Kraków, 25 czerwca 2010 r. Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych Kraków, 25 czerwca 2010 r. Plan prezentacji 1. Cele i podstawowe założenia projektu 2. Wizualizacja + zagospodarowanie terenu + zestawienie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce

Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce Raport z badania sondażowego wśród małych i średnich firm w Polsce Warszawa, listopad 00 Sondaż telefoniczny wśród msp - - SPIS TREŚCI INFORMACJE O BADANIU...3 CELE BADANIA...3 DOBÓR PRÓBY...3 METODA...

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Proekologia strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13

Proekologia strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13 Proekologia strategią przyszłości MŚP UDA-POKL.02.01.01-00-361/13 Czy wiesz, że? 42,3% MŚP w Polsce nie podejmuje żadnych działań prośrodowiskowych a świadomość ekologiczna konsumentów od kilku lat systematycznie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo