Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych."

Transkrypt

1 Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych. ING Bank Śląski jest najbardziej aktywnym bankiem na rynku kredytów unijnych - wynika z badań Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Kredyt bankowy jest drugim - po środkach własnych, źródłem finansowania wkładu własnego w projektach inwestycyjnych firm. Obecnie 7 największych banków udziela 92 proc. wszystkich kredytów unijnych. Eligiusz Nowakowski z Departamentu Korporacyjnych Produktów Kredytowych w ING Banku Śląskim: - W 2007 roku nasz bank zajął trzecie miejsce (z udziałem 7 proc. - przyp. red.), a w 2008 roku z udziałem 22 proc. miejsce pierwsze. Jednocześnie znacznie wzrósł - ponad dwukrotnie - wolumen wydanych promes i udzielonych kredytów - mówi. W ING kredyty unijne są dostępne od 2004 roku. Oferta banku jest adresowana do klientów korporacyjnych chcących zrealizować swój projekt przy wsparciu z funduszy pomocowych. Klienci mogą też liczyć na pomoc doradców i wsparcie. Drugie i trzecie miejsce na rynku kredytów finansujących projekty unijne - według badań Instytutu - zajęły odpowiednio: PKO BP (lider zeszłorocznego zestawienia) i BRE Bank, posiadające po 17 proc. rynku. Przedsiębiorcy to strategiczny klient 1 / 6

2 Jarosław Fordoński, dyrektor Biura Unii Europejskiej w BRE Banku: - Tak dobry wynik banku to efekt wielu lat pracy. Bardzo staranie przygotowaliśmy się do kredytowania projektów współfinansowanych ze środków UE. W banku funkcjonuje Biuro ds. UE - mówi. Według badań IBnGR w latach udział rynkowy BRE Banku w wartości kredytów finansujących projekty unijne wyniósł 7 proc. W 2008 r. ten udział znacznie wzrósł. PKO BP miało z kolei 33 proc. udział w rynku kredytów unijnych w latach Bank mógł poszczycić się tym samym największym jednostkowym udziałem w rynku finansowania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w okresie absorpcji pierwszej transzy funduszy strukturalnych - zaznacza Anna Węgrzanowska, dyrektor sprzedaży PKO BP. - Rok 2008 był rokiem oczekiwania na rozpoczęcie procesów aplikacyjnych o dotacje z funduszy strukturalnych na lata , a więc niewielu beneficjentów mogło rozpocząć realizację projektów. Stąd również popyt na zewnętrzne finansowanie unijnych projektów był niewielki - dodaje. Jak zaznacza Arkadiusz Lewicki, dyrektor w Związku Banków Polskich, sektor bankowy odgrywa istotną rolę w obsłudze projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. - Banki świadczą bowiem beneficjentom różne usługi umożliwiające lub ułatwiające realizację projektów, takie jak: informacyjne i doradcze, rozliczeniowe, kredytowe, zabezpieczające i monitoringowe. Strategicznym polem aktywności dla środowiska bankowego są oczywiście projekty inwestycyjne i przedsiębiorcy. Według danych PARP, kredyt bankowy jest drugim - po środkach własnych, źródłem finansowania wkładu własnego w projektach inwestycyjnych firm - wyjaśnia Lewicki. - Mimo spowolnienia gospodarczego i problemów z dostępem do kapitału na rynku międzybankowym, banki na pewno nie wycofały się z udzielania kredytów i gwarancji na projekty unijne - dodaje. Pracują na sukces klienta 2 / 6

3 Banki starają się przyciągnąć klientów, oferując im doradztwo, organizują dla klientów dni otwarte, konferencje, warsztaty, pomagają w rozliczeniu dotacji i inwestycji. - Do dyspozycji klientów są eksperci naszego banku świadczący bezpłatnie podstawowe usługi doradcze oraz pomoc przy przygotowaniu montażu finansowego projektu. Na etapie realizacji i rozliczenia projektu zachęcamy klientów do wykorzystania takich produktów, jak rachunek projektu czy akredytywa dokumentowa - zaznacza dyrektor Anna Węgrzanowska z PKO BP. BOŚ zachęca m.in. do skorzystania z porady eksperta za pośrednictwem maila. BPH oferuje kredyt inwestycyjny - Euro Ekspres Kredyt, prowadzenie rachunku projektów, udzielanie gwarancji bankowych. Proponuje też usługi doradcze, uruchomił wyszukiwarkę programów na stronach internetowych banku, organizuje szkolenia, zorganizował cykl czatów na temat możliwości pozyskania wsparcia na inwestycje dla przedsiębiorców w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Sztandarowym produktem BRE Bank jest kredyt BRE Unia, który funkcjonuje na rynku już od ponad 5 lat. - To produkt, który w ramach jednej umowy kredytowej łączy finansowanie części pomostowej - dla części kosztów kwalifikowanych do wysokości kwoty do refundacji, części inwestycyjnej - dla pozostałych kosztów kwalifikowanych i nie kwalifikowanych wraz z umową cesji należności z tytułu przyznanego dofinansowania. Tego typu konstrukcja w znaczny sposób usprawnia proces oceny i skraca czas oczekiwania klienta na wydanie decyzji dotyczącej finansowania planowanej inwestycji. Do prawidłowej ewidencji wpływów i rozliczenia projektu zapewniamy wydzielony rachunek dla wpływów z tytułu dofinansowania - wyjaśnia Jarosław Fordoński. BGŻ finansuje zarówno projekty z sektora rolno-spożywczego kredytami Agro Unia, jak i spoza tego sektora kredytami BGŻ Unia. Także projekty związane z ochroną środowiska naturalnego. - Ze względu na specyfikę inwestycji realizowanych z dofinansowaniem unijnym nasze produkty bankowe są elastyczniejsze od kredytów komercyjnych. Charakteryzują się niższym udziałem środków własnych, atrakcyjną marżą niższą od kredytów komercyjnych, bardzo długim okresem kredytowania nawet do 15 lat. Istnieje również możliwość spłaty kredytów unijnych zaciągniętych w innych bankach. Co istotne, klienci mogą uzyskać finansowanie już w momencie, w którym dana instytucja dopuszcza projekt do realizacji - podkreśla Renata Strużyna z BGŻ. 3 / 6

4 - Naszym celem jest, aby klient osiągnął sukces w realizacji projektów unijnych, a jak wszyscy wiemy nie jest to proste ze względu na ciągle zmieniające się regulacje oraz wymogi programów unijnych. Dużym plusem jest otwartość instytucji na współpracę z bankami, jak również z przedsiębiorcami: starają się one wprowadzać modyfikacje, które mają ułatwić sięganie po środki unijne. W efekcie przedsiębiorcy realizują potężne inwestycje, o których nie mogliby marzyć bez unijnego wsparcia. Nasi klienci, którzy już raz spróbowali sięgnąć po dotacje unijne, realizują kolejne inwestycje z udziałem naszego finansowania, ponieważ wiedzą, iż jest to dla nich szansa i muszą ją wykorzystać do końca 2015 roku. Korzystania z funduszy unijnych trzeba się nauczyć. Trzeba poznać mechanizmy z nimi związane. Dalej jest już prosta droga do osiągnięcia sukcesu. Dofinansowanie jest realnym pieniądzem, który dodatkowo wpływa do firmy. Są to pieniądze, których w innych okolicznościach przedsiębiorcy nie mogliby pozyskać - zaznacza Renata Strużyna. Czekają na beneficjentów Mimo kryzysu najważniejsi gracze na rynku nie zmienili zasad przyznawania kredytów, a wręcz przeciwnie, chcą przyciągnąć klientów nowymi propozycjami. BGŻ zamierza rozszerzać ofertę obsługi projektów unijnych o nowe usługi. - Wprowadzenie rozbudowanego Rachunku Projektu umożliwiającego sprawne zarządzanie przepływami finansowymi projektu z uwzględnieniem procedur zaliczkowych. Związane jest to ze zmianą przepisów regulujących wdrażanie projektów unijnych - tłumaczy Renata Strużyna. Jarosław Fordoński, BRE Bank: - Byliśmy jednym z pierwszych banków - sygnatariuszy umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Chodzi o wsparcie dla podmiotów z sektora MSP, które mają ograniczone możliwości budowania swojej pozycji rynkowej. Składa się na to kilka czynników, między innymi mniejszy kapitał i słabszy dostęp do wiedzy. Tym samym MSP mają mniejsze możliwości rozwoju zwłaszcza w oparciu o nowe technologie i innowacje, które nierzadko wiążą się z wyższym ryzykiem. Dlatego powinny sięgnąć po kredyt technologiczny. To dla nich duża szansa i możliwość zdobycia środków na naprawdę atrakcyjnych warunkach. Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie od 50 do 70 proc.; średni: od 40 do 60 proc. - wymienia. 4 / 6

5 Anna Węgrzanowska, PKO BP: Biorąc pod uwagę czas niezbędny na ocenę wniosku o dofinansowanie, wydłużony został do sześciu miesięcy okres ważności promesy bankowej wystawianej dla klienta aplikującego o unijną dotację - informuje. Magdalena Typa, dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej w Banku BPH: - Firmom rozpoczynającym działalność lub działającym krócej niż 18 miesięcy, licząc od daty zarejestrowania, które ubiegają się lub korzystają ze wsparcia ze środków Unii Europejskiej, wystawiamy promesy lub udzielamy kredytu pod warunkiem: ustanowienia cesji z umowy dotacji, zabezpieczenia kredytu poręczeniem z funduszu poręczeń kredytowych współpracującego z bankiem, ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego na przedmiocie kredytowania. Marcin Pergoł, Departament Instytucji Finansowych BOŚ: - Procedury przyznawania kredytów unijnych nie uległy zmianie. Jednakże w konsekwencji zmian na rynkach finansowych BOŚ przywiązuje większą wagę do weryfikacji ryzyka kredytowego, w tym oceny przedstawianych zabezpieczeń. * * * Inwestycje nowych firm 5 / 6

6 Magdalena Typa, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej w Banku BPH: - Zasady oceny zdolności kredytowej i ekonomicznej opłacalności kredytów unijnych nie różnią się od innych kredytów inwestycyjnych udzielanych w naszym banku. Niemniej jednak w przypadku kredytów unijnych Bank BPH dopuszcza finansowanie inwestycji nowych firm, co nie jest standardem w przypadku zwykłych kredytów inwestycyjnych. Preferencyjne warunki Anna Węgrzanowska, dyrektor sprzedaży PKO BP: - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów - beneficjentów funduszy unijnych - nasz bank w ofercie Programu Europejskiego zagwarantował klientom preferencyjne warunki korzystania z wybranych produktów bankowych. Szukamy nowych możliwości Jarosław Fordoński, dyrektor Biura Unii Europejskiej w BRE Banku: - Cały czas poszukujemy nowych możliwości wspierania przedsiębiorców w staraniu się o unijne finansowanie. Bardzo staranie przygotowaliśmy się do kredytowania projektów współfinansowanych ze środków UE. 6 / 6

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

JEREMIE. dla instytucji finansowych

JEREMIE. dla instytucji finansowych JEREMIE dla instytucji finansowych 24 JEREMIE dla instytucji finansowych 24 Szanowni Państwo, z dużą satysfakcją zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, w której przedstawiamy naszych Partnerów

Bardziej szczegółowo

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com.

Zeszyty BRE Bank CASE. Nr78. ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP. Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych. www.case.com. Zeszyty BRE Bank CASE ElastycznoÊç krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP Nr78 2005 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne

Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Nowa perspektywa finansowa UE dla mikroprzedsiębiorstw na wsi. Środki zwrotne Jesteś przedsiębiorcą, chcesz rozwijać działalność gospodarczą, ale brakuje Ci środków? W takiej sytuacji ratunkiem dla Twojej

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej

Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Raport podsumowujący badanie możliwości stworzenia Instrumentu Finansowego dla organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej Warszawa, maj 2011 r. 1. Wprowadzenie Æ Badanie możliwości stworzenia

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po finansowaniu it

Krótki przewodnik po finansowaniu it Krótki przewodnik po finansowaniu it ERP Spis treści 3-4 Pieniądze z Unii czekają 5-8 MSP głównym odbiorcą środków UE 9-13 Jeśli nie dotacje, to co? 14 Podsumowanie 15 Przydatne wskazówki Krok 1. Pieniądze

Bardziej szczegółowo

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Edukacja Nr 9 2013 Wojciech Sadkowski Uniwersytet Jagielloński Oferta sektora bankowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie w Polsce

Fundusze Europejskie w Polsce BIULETYN INFORMACYJNY Nr 31 wrzesień 2013 Fundusze Europejskie w Polsce ISSN 1899-783X egzemplarz bezpłatny POMOC ZWROTNA Z FE POMYSŁ NA DOBRY START Nowa perspektywa 2014-2020 Europa to My! w w w. f u

Bardziej szczegółowo

12:32 3 lasermet Dzień dobry Państwu, kiedy przewidywany jest start naboru wniosków a kiedy jego zakończenie?

12:32 3 lasermet Dzień dobry Państwu, kiedy przewidywany jest start naboru wniosków a kiedy jego zakończenie? Zapis espotkania: Finansowanie różnych potrzeb małych i średnich firm 12:01 -- Moderator Redakcja magazynu Fundusze Europejskie oraz Bank BPH serdecznie zapraszają na e-spotkanie informacyjne - czat z

Bardziej szczegółowo

Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej

Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej Rozwój form finansowania projektów zasilanych ze środków Unii Europejskiej Z badań przeprowadzonych przez IBnGR w ramach projektu finansowanego z grantu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym

Nie polegaj na finansowaniu pomostowym Możliwość prefinansowania dotacji i współfinansowania inwestycji kredytem jest coraz chętniej wykorzystywana również przez podmioty państwowe i samorządowe. Coraz chętniej inwestorzy tworzą naprawdę ogromne

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wszystko o gwarancji de minimis

Wszystko o gwarancji de minimis Wszystko o gwarancji de minimis Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Gwarancja de minimis informacje ogólne... 3 1.1 Na czym polegają gwarancje?... 3 1.2 Dlaczego gwarancje de

Bardziej szczegółowo

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech Joanna Karpowicz, System preferencyjnego kredytowania rozwoju małych i średnich... 133 Gospodarka narodowa 3 (271) Rok LXXXIV/XXV maj czerwiec 2014 s. 133 151 Joanna KARPOWICZ * System preferencyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012

I. ZAKRES TEMATYCZNY II. CEL OPRACOWANIA FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 FUNDUSZE POD LUPĄ 1/2011 1/2012 Analizy Departamentu Funduszy Europejskich PKPP Lewiatan Zwrotne instrumenty finansowe w ramach programów Autor: Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka. o finansowaniu IT, czyli. znajdź sposób na sfinansowanie inwestycji IT w Twojej firmie

Mała książeczka. o finansowaniu IT, czyli. znajdź sposób na sfinansowanie inwestycji IT w Twojej firmie Mała książeczka o finansowaniu IT, czyli znajdź sposób na sfinansowanie inwestycji IT w Twojej firmie Spis treści Dlaczego warto sięgnąć po Małą książeczkę o finansowaniu IT? Dlaczego warto sięgnąć po

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Oferta banków dla organizacji pozarządowych

Oferta banków dla organizacji pozarządowych Raport Oferta banków dla organizacji pozarządowych Raport przygotowany Polski Portal Finansowy Bankier.pl i Portal Organizacji Pozarządowych ngo.pl Raport przedstawia sytuację rynkową z dnia 15 lipca 2006.

Bardziej szczegółowo