1. Pierwsza zasada termodynamiki Matematyczna forma I zasady termodynamiki, czyli zasady zachowania energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Pierwsza zasada termodynamiki Matematyczna forma I zasady termodynamiki, czyli zasady zachowania energii"

Transkrypt

1 . Piersza zasaa termoynamiki Matematyczna forma I zasay termoynamiki, czyli zasay zachoania energii E J E E (.) E E E (.a) E E E (.b) konc pocz gzie: E energia oproazona o kła [J], E energia yproazona z kła [J], E przyrost energii kła [J]. Gy energia oproazona jest iększa o energii yproazonej, to energia kła zrośnie (E > 0). Z kolei, gy energia oproazona jest mniejsza o energii yproazonej to energia kła zmaleje (E < 0). Z rónania (.a) ynika, że zmiana energii kła następje sktek ymiany energii z otoczeniem. Energia ani nie może postać z niczego, ani nie może zniknąć. Gy o kła opłyają strmienie energii lb z kła opłyają strmienie energii, rónanie (.) przybiera postać E E E W (.) Dla kła stanie stalonym (stacjonarnym) jest E 0 (.3) stą rónanie bilans energii la tego typ kła E E W (.4) Z rónania (.4) ynika następjący niosek: Jest rzeczą niemożlią skonstroanie perpetm mobile I rozaj, tj. silnika pracjącego sposób stacjonarny bez zasilania energią z zenątrz. Ukła termoynamiczny jest stanie stacjonarnym, gy parametry stan kła nie zmieniają się czasie. Parametry stan mogą przybierać różne artości różnych pnktach kła stacjonarnego, natomiast określonym pnkcie kła stacjonarnego parametry stan są niezmienne. W stanie stacjonarnym niezmienne są także strmienie energii i sbstancji opłyające o kła i ypłyające z kła. Dla kła oosobnionego jest

2 E E 0 (.5) czyli E 0 (.6) i stą E E Ek iem (.7) Rys... Sposoby oproazania energii o kła termoynamicznego. Linia pnktoo kreskoa to osłona bilansoa. a) Energia elektryczna E el ostarczana o kła zamieniana jest nagrzenicy na ciepło, ciepło trafia o czynnika termoynamicznego i poiększa jego energię enętrzną. b) Wsktek ostarczania energii formie pracy L następje kompresja czynnika kłazie. Dostarczona praca poiększa energię enętrzną kła. c) Do kła oproazone jest ciepło Q i yproazone ciepło Q. Przyrost energii kła jest róny Q Q. Przy Q > Q energia kła zrośnie, przecinym ypak maleje. ) Energia jest oproazana o kła i yproazana z kła rrociągiem raz z czynnikiem termoynamicznym. Przy pominięci makroskopoej energii kinetycznej i potencjalnej energia ta jest róna entalpii czynnika.

3 . Entalpia Ogólne rónanie pierszej zasay termoynamiki (I ZT) E E E (.) gzie przyrost energii kła jest róny E E E (.) II I E II energia kła na końc przemiany (po tłoczeni sbstancji o kła) E I energia kła na początk przemiany (prze tłoczeniem sbstancji o kła) Dla kła przestaionego na rysnk jest E E r (.3) E 0 (.4) I 3

4 E II U Gh (.5) E 0 (.6) Zależności (.) - (.6) postaiamy o rónania (.) E r U Gh 0 0 U Gh (.7) Siła G jest rónoażona przez siłę napor czynnika na tłok, stą G pa (.8) Po postaieni (.8) o (.7) i ykorzystani zależności Ah V (.9) ostajemy E r U pv (.0) Praa strona rónania (.0) jest peną fnkcją stan. Fnkcję tę oznaczamy I i nazyamy ją entalpią I U pv[j ] (.) Po pozieleni rónania (.) stronami przez ilość sbstancji m kg otrzymjemy yrażenie na entalpię łaścią i pv [ J / kg] (.) która jest intensynym parametrem (fnkcją) stan. W interpretacji fizycznej entalpia jest energią czynnika termoynamicznego przetłaczanego rrociągiem, la przypak, którym można pominąć makroskopoą energię potencjalną i kinetyczną czynnika. Uzglęniając makroskopoą energię kinetyczną i potencjalną, całkoity strmień energii czynnika przetłaczanego rrociągiem może być obliczony ze zor m gh pv W (.3) E r Strmień czynnika m można obliczyć z zależności m V A kg/ s (.4) gzie: A - pole przekroj poprzecznego rrociąg, m - śrenia (la przekroj poprzecznego) prękość czynnika, m/s - gęstość czynnika, kg/m 3 4

5 3. Szczególne przypaki bilans energetycznego 3.. Ukła zamknięty Q U L [J] (3.) Q - ciepło oproazone o kła (jeżeli ciepło jest yproazane z kła to postaiamy je o zor (3.) ze znakiem mins), J ΔU - przyrost energii enętrznej kła, J L - praca yproazona z kła (jeżeli praca jest oproazona o kła to postaiamy ją o zor (3.) ze znakiem mins), J Po pozieleni stronami rónania (3.) przez ilość sbstancji m otrzymjemy q l [J/kg] (3.) Postać różniczkoa rónania () q l pv (3.3) 3.. Iealna maszyna przepłyoa strona okorboa strona kkorboa Ogólne rónanie bilans energetycznego la kłaó przepłyoych ma postać E E E [W] (3.4) Dla stan stalonego przyrost energii enętrznej kła jest róny zer E 0 (3.5) Strmień energii oproazanej o kła 5

6 E I Q (3.6) Strmień energii yproazanej z kła E I (3.7) L t Po postaieni (3.5) - (3.7) o (3.4) ostajemy I Q 0 I L t (3.8) Rónanie (3.8) przepisjemy formie analogicznej o (3.) Q I I Lt I L t (3.9) Dla Q 0 rónanie (3.9) praszcza się o postaci L t Nt I I (3.0) Rónanie (3.9) zielimy stronami przez strmień sbstancji m otrzymjąc q i i l i t l t (3.) Następnie o () postaiamy za entalpię łaścią i i pv (3.) a za jenostkoą pracę techniczną l t l t p v (3.3) l pv 6

7 ostając q p v p v p v l p v l (3.4) czyli rónanie bilans energii sformłoane la kła zamkniętego, ientyczne jak rónanie (3.). W analogiczny sposób rónanie (3.) można przekształcić o postaci (3.). Różniczkoa forma rónania (3.) jest następjąca q i lt i vp (3.5) Zróżniczkjmy stronami rónanie (3.) i pv vp (3.6) i postamy otrzymany ynik o rónania (3.5) q pv vp vp pv (3.7) W ten sposób rónanie (3.5) przekształciliśmy rónanie (3.3) Aiatermiczny ymiennik ciepła 7

8 Zajmiemy się bilansem energii aiatermicznego ymiennika ciepła stanie stalonym. Ogólne rónanie bilans energii la kła przepłyoego ma postać (3.4). Rozpatrzymy trzy przypaki szczególne, zależnie o sposob poproazenia osłony bilansoej. Dla szystkich rozpatryanych przypakó, z agi na analizę stan stalonego, przyrost energii enętrznej jest róny zer E 0 (3.8) Osłona obejmje kanał z czynnikiem cieplejszym Strmień energii ostarczany o kanał z czynnikiem cieplejszym (3.9) E I Strmień energii yproazanej z kanał z czynnikiem cieplejszym Q (3.0) E I Po postaieni o (3.4) zależności (3.8) (3.0) otrzymjemy I 0 Q I (3.) i po porząkoani Q I I (3.) 8

9 Strmień ciepła oaanego przez czynnik gorący jest róny spakoi strmienia entalpii tego czynnika Osłona obejmje kanał z czynnikiem zimniejszym E I Q (3.3) (3.4) E I Po proazeni o (3.4) yrażeń (3.8), (3.3) i (3.4) ostajemy I Q 0 I (3.5) i po porząkoani Q I I (3.6) Strmień ciepła pobieranego przez czynnik zimny jest róny przyrostoi strmienia entalpii tego czynnika Osłona obejmje a kanały I I (3.7) E I I (3.8) E Po postaieni o (3.4) yrażeń (3.8), (3.7) i (3.8) ostajemy I (3.9) I I I i po porząkoani I (3.30) I I I Spaek strmienia entalpii czynnika ciepłego jest róny przyrostoi strmienia entalpii czynnika zimnego. 9

ROZDZIAŁ III: Stany nieustalone Temat 8 : Stan ustalony i nieustalony w obwodach elektrycznych.

ROZDZIAŁ III: Stany nieustalone Temat 8 : Stan ustalony i nieustalony w obwodach elektrycznych. OZDZIAŁ III: Stany niestalone Temat 8 : Stan stalony i niestalony w obwodach elektrycznych. Dotychczas rozpatrywane obwody elektryczne prd stałego i zmiennego rozpatrywane były w tzw. stanie stalonym.

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-17

Ć W I C Z E N I E N R E-17 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-17 WYZNACZANIE STAŁEJ DIELEKTRYCZNEJ RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA Wielkość fizyczna Jednostka wielkości fizycznej Wzór nazwa symbol nazwa symbol Praca mechaniczna W W F S dżul J Moc Energia kinetyczna Energia potencjalna grawitacji (ciężkości)

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Druga zasada termodynamiki.

Druga zasada termodynamiki. Wykład z fizyki, Piotr Posmykiewicz 79 W Y K Ł A D XIV Druga zasada termodynamiki. Często naszym zadaniem jest zastosowanie zasady zachowania energii. Jednak, zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki, energia

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYSTYCZNA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM Z TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ANALIZA STATYSTYCZNA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM Z TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Katedra Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2007 ANALIZA STATYSTYCZNA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM Z TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 8 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10

POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10 POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10 Zastosowanie Pompa jest przeznaczona do smarowania smarem plastycznym lub olejem maszyn i urządzeń wymagających ciągłego podawania środka smarującego w małych ilościach. Doprowadzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji).

Informacja. Informacja. Informacja. Informacja/wiadomość. Zbiór danych zebranych w celu ich przetworzenia i otrzymania wyników (nowych informacji). Informacja Informacja Czynnik, któremu człowiek może przypisać określony sens (znaczenie) w celu wykorzystania do różnych celów. Wszystko to, co może być zużytkowane do bardziej sprawnego wyboru działań

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne. Treści nauczania wymagania szczegółowe Podstawa programowa z fizyki (III etap edukacyjny) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II.

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Stan graniczny wypiętrzenia dna wykopu według Eurokodu 7 1 Limit state of heave in excavation bottom according to Eurocode 7

Stan graniczny wypiętrzenia dna wykopu według Eurokodu 7 1 Limit state of heave in excavation bottom according to Eurocode 7 Przeglą Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Śroowiska nr 60, 2013: 168 174 (Prz. Nauk. Inż. Kszt. Śro. 60, 2013) Scientific Review Engineering an Environmental Sciences No 60, 2013: 168 174 (Sci. Rev. Eng.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY

TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 4, 21 (1983) TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY KRZYSZTOF WILMAŃ SKI JPPT PAN 1. Wstę p 1.1. Cci artykułu. Opis problemów, wchodzą cych w skł ad termodynamiki

Bardziej szczegółowo

2. Statyka. Równowaga hydrostatyczna

2. Statyka. Równowaga hydrostatyczna . Statyka Statyka płynó ajuje się agadnieniai rónoagi i statecności płynó, nierucoyc ględe pryjętego układu odniesienia, a także siłai yieranyi pre płyny na ścianki biornikó lub ścianki ciał stałyc anuronyc

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

AGREGAT BOCZNIKOWEGO FILTROWANIA SERII ABF-I/50-10

AGREGAT BOCZNIKOWEGO FILTROWANIA SERII ABF-I/50-10 AGREGAT BOCZNIKOWEGO FILTROWANIA SERII ABF-I/50-10 Produkt Polski 1 Dane producenta Producent: BBT Sp. z o.o. Adres: 35-11 Rzeszów; ul. M. Reja 1 Telefon/Fax: (017) 85 33 97 E-mail: Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo