Bilans cieplny suszarni teoretycznej Termodynamika Techniczna materiały dla studentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bilans cieplny suszarni teoretycznej Termodynamika Techniczna materiały dla studentów"

Transkrypt

1 Bilans cieplny suszarni teoretycznej Termodynamika Techniczna materiały dla studentó K. Kyzioł, J. Szczerba

2 Bilans cieplny suszarni teoretycznej Na rysunku 1 przedstaiono przykładoy schemat suszarni jednostopnioej raz z zaznaczonym przebiegiem suszenia z podgrzeaczem zenętrznym. Rys. 1. Schemat suszarni jednostopnioej z ykresem i-d (po stronie praej). W suszarni teoretycznej całe dostarczone ciepło zużyane jest na odparoanie ody. Przebieg procesu podgrzeania i suszenia przedstaia ykres i d (rys. 1). Stan początkoy poietrza reprezentuje na ykresie punkt A. Ponieaż podczas nagrzeania zaartość ilgoci pozostaje stała, to proces ten na ykresie reprezentuje prosta AB - prostopadła do osi odciętych. Poietrze chodzące do suszarni ma parametry określone położeniem punktu B. Proces suszenia materiału, a tym samym nailżania się poietrza, reprezentuje na ykresie linia prosta BC biegnąca rónolegle do linii stałych entalpii. Poietrze opuszczające ma parametry odpoiadające punktoi C.

3 Bilans cieplny suszarni teoretycznej - obliczenia Zgodnie z praem zachoania energii, ilość ciepła proadzonego do suszarki musi być róna ilości ciepła, które jest z suszarki ynoszone. Pozycje bilansu ciepła takiej suszarni obejmują: ciepło dostarczone z poietrzem zenętrznym tłoczonym do nagrzenicy: Q 1 = i o, kj ciepło pobrane z nagrzenicy dla nagrzania poietrza zenętrznego do temperatury t 1 : Q 2 = (i 1 i o ), kj ciepło noszone do poietrza z ilgocią odparoaną podczas suszenia: Q 3 = C t, kj ciepło zaarte poietrzu opuszczającym suszarkę: Q 4 = i 2, kj Rónanie bilansu cieplnego suszarni teoretycznej przyjmuje postać: Q 1 + Q 2 +Q 3 = Q 4 Podstaiając odpoiednie yrażenia otrzymujemy: i o + (i 1 i o ) + C t = i 2 gdzie: ilość poietrza suchego dostarczanego do suszarni, t temperatura chodzącego do suszarni materiału ilgotnego (i ody nim zaartej), masa odparoanej ilgoci.

4 Bilans cieplny suszarni teoretycznej obliczenia Rónanie bilansu służy najczęściej dla określenia ilości ciepła, które musi być dostarczone do poietrza nagrzenicy, óczas: (i 1 - i 0 ) = Q 2 = (i 2 i o ) - C t Jeżeli obie strony podzielimy przez ilość odparoanej ody to otrzymamy: lub q Q 2 2 i io C t, [kj/kg] q = ps (i 2 i o ) - C t = ps (i 1 i o ), [kj/kg] gdzie: q = Q 2 / ps d 2 1 d 1 - zużycie ciepła na odparoanie 1 kg ody, - ilość poietrza suchego potrzebnego do odparoania 1 kg ody. Jeżeli temperatura suszonego materiału t = 0 C, to z rónań ynika, że i 2 = i 1, czyli podczas suszenia teoretycznego entalpia poietrza nie zmienia się. Ciepło oddane przez poietrze na odparoanie ody zostaje mu procesie suszenia zrócone postaci pary odnej zaierającej sobie ciepło potrzebne do jej ytorzenia. Dlatego na ykresie i d przebieg suszenia reprezentuje linia rónoległa do linii stałych entalpii.

5 Bilans cieplny suszarni teoretycznej przykład Do suszarni jednostopnioej podaane jest poietrze atmosferyczne o temperaturze 20 C i zaartości ilgoci d = 11 g/kg suchego poietrza, które podgrzeaczu zostaje podgrzane do temperatury 85 C, a następnie proadzone do suszarni. Poietrze odlotoe z suszarni ma zaartość ilgoci d = 24 g/kg przy temperaturze 50 C. Do suszarni, ilości 1000 kg/godz., podaany jest materiał, którego ilgotność bezzględna ynosi 8%. W suszarni materiał ten ysuszony jest do ilgotności bezzględnej 0,5%. Ciepło łaście ody C = 4,2119 kj/(kg K). Przy założeniu teoretycznego przebiegu przeproadzić należy graficzną analizę procesu oraz określić zapotrzeboanie poietrza atmosferycznego oraz ciepła na odparoanie 1 kg ilgoci.

6 Bilans cieplny suszarni teoretycznej przykład graficzna analiza procesu Parametry poietrza początkoe, punkt A: i A =48 kj/kg; A =70%, Parametry poietrza podgrzanego, punkt B: d A =d B =11g/kg; i B =115 kj/kg; B 3%, Ilość ciepła zużyta na podgrzanie poietrza nagrzenicy (róna różnicy końcoej i początkoej pojemności ciepła): i B -i A =67kJ/kg, Parametry poietrza opuszczającego suszarnię, punkt C (leżący na tej samej linii pojemności ciepła i B - suszenie teoretyczne): C =30%.

7 Bilans cieplny suszarni teoretycznej przykład określenie zapotrzeboania na poietrze atmosferyczne potrzebne do odparoania 1 kg ilgoci Ilość odparoanej suszarni ilgoci, przypadającej na 1 kg poietrza suchego, róna jest oczyiście ilości ilgoci, o którą poietrze się zbogaciło, a ięc: d C d B = d C d A = = 13 g/kg suchego poietrza. Strumień suchego sadu ynosi: G s 100G 100 W , kg/h Strumień odparoanej ilgoci ynosi: G s W W , , kg/h Zapotrzeboanie na suche poietrze suszenia: ps d C 1000 d B , kg/h Stąd ilość suchego poietrza potrzebna na odparoanie 1 kg ilgoci: ps ps 5308 d d C A , kg/kg ilgoci odpoiadającą ilości poietrza atmosferycznego rónej: a 1000 d d d C A A , , kg/kg ilgoci

8 Bilans cieplny suszarni teoretycznej przykład określenie zapotrzeboania na ciepło potrzebne do odparoania 1 kg ilgoci Ogólne zapotrzeboanie na ciepło ynosi: Q2 ps( ic ia) C t , , kj/h Zużycie ciepła przypadające na odparoanie 1 kg ilgoci yznacza na ykresie poproadzona z punktu zeroego linia prosta rónoległa do odcinka łączącego punkty A i C, tj. punkty początkoego i końcoego stanu poietrza. Z ykresu odczytujemy, że na odparoanie 1 kg ilgoci zużyane jest 4980 kj ciepła. Z rónania na zużycie ciepła na odparoanie 1 kg ody yliczymy, że q Q ,07,J/kg odparoanej ody iteratura: J.Piech: Operacja suszenia i suszarnie przemyśle ceramicznym; Uczelniane Wydanicta Naukoo-Dydaktyczne, Krakó, 2003 r dr inż. Karol Kyzioł Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisłaa Staszica Krakoie Wydział Inżynierii ateriałoej i Ceramiki Katedra Fizykochemii i odeloania Procesó al. A. ickieicza 30, Krakó

1. Pierwsza zasada termodynamiki Matematyczna forma I zasady termodynamiki, czyli zasady zachowania energii

1. Pierwsza zasada termodynamiki Matematyczna forma I zasady termodynamiki, czyli zasady zachowania energii . Piersza zasaa termoynamiki Matematyczna forma I zasay termoynamiki, czyli zasay zachoania energii E J E E (.) E E E (.a) E E E (.b) konc pocz gzie: E energia oproazona o kła [J], E energia yproazona

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Poprawa sprawności układów ORC i systemów trigeneracyjnych poprzez zastosowanie różnych termodynamicznych wariantów ich działania

Poprawa sprawności układów ORC i systemów trigeneracyjnych poprzez zastosowanie różnych termodynamicznych wariantów ich działania NAFTA-GAZ wrzesień 2010 ROK LXVI Witold M. Lewandowski, Michał Ryms, Radosław Kołoła, Piotr Kubski, Ewa Klugmann-Radziemska, Piotr Ostrowski Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Gdańsk Poprawa sprawności

Bardziej szczegółowo

Projekt gruntowego wymiennika ciepła

Projekt gruntowego wymiennika ciepła Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Filtrowa 1, 00-11 Warszawa, Tel. (0) 85 03 97, 85 19 77, 85 5 85; fax (0) 85 8 70 E-mail: nape@nape.pl web site www.nape.pl Projekt gruntowego wymiennika

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

Stan równowagi chemicznej

Stan równowagi chemicznej Stan równowagi chemicznej Metodyka i praktyka szkolna Scenariusz lekcji chemii w szkole ponadgimnazjalnej Scenariusz ten uzyskał I nagrodę w konkursie, pod tym samym tytułem, ogłoszonym na łamach naszego

Bardziej szczegółowo

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Widerowski Karol Wysocki Jacek Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej

Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Wyniki testów komfortu, kompatybilności z różnymi źródłami ciepła i efektywności energetycznej Dr Norbert Adam Prof. Michael Graf Mgr Markus Hörtner Prof. Richard Krotil Impressum 2010 Rettig Austria GmbH

Bardziej szczegółowo

Druga zasada termodynamiki.

Druga zasada termodynamiki. Wykład z fizyki, Piotr Posmykiewicz 79 W Y K Ł A D XIV Druga zasada termodynamiki. Często naszym zadaniem jest zastosowanie zasady zachowania energii. Jednak, zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki, energia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową

Instrukcja użytkowania mierników CCM. Określenie zawartości wody metodą karbidową Instrukcja użytkowania mierników CCM Określenie zawartości wody metodą karbidową Oznaczanie zawartości wilgoci Szybko. Prosto. Niezawodnie. www.radtke-messtechnik.com KODY QR DO NASZEGO WIDEO SZKOLENIOWEGO

Bardziej szczegółowo

2. Statyka. Równowaga hydrostatyczna

2. Statyka. Równowaga hydrostatyczna . Statyka Statyka płynó ajuje się agadnieniai rónoagi i statecności płynó, nierucoyc ględe pryjętego układu odniesienia, a także siłai yieranyi pre płyny na ścianki biornikó lub ścianki ciał stałyc anuronyc

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-11

Ć W I C Z E N I E N R E-11 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-11 POMIAR CZĘSTOŚCI DRGAŃ GENERATORA PRZY

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH NA STABILNOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH

WPŁYW WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH NA STABILNOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 1/13 (98) 95 Andrzej Stobiecki, Roman Dudek AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków WPŁYW WARUNKÓW POCZĄTKOWYCH NA STABILNOŚĆ PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH NAPĘDÓW TRAKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

USTALANIE EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE IZOKWANT W PRZESTRZENI WYDAJNOŚCI. PRZYPADEK WIELU NAKŁADÓW

USTALANIE EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE IZOKWANT W PRZESTRZENI WYDAJNOŚCI. PRZYPADEK WIELU NAKŁADÓW B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 1 2008 Bogusław GUZIK* USTALANIE EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE IZOKWANT W PRZESTRZENI WYDAJNOŚCI. PRZYPADEK WIELU NAKŁADÓW W artykule opisano metodę ustalania

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU

PRODUKCJA AZOTANU(V) AMONU JANUSZRYCZKOWSKI,PAWEŁSOBIESZEK 1 Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin janusz.ryczkowski@umcs.eu Rozdział 20 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Analiza okresu technologicznego produkcji wyrobu prostego

Bardziej szczegółowo

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P

Wartość n 1 2 3 4 5 6 Symbol literowy K L M N O P 3.4 Liczby kwantowe Funkcja falowa jest wyrażeniem matematycznym, które opisuje elektron jako cząstkę o właściwościach falowych a to oznacza, że każdemu z elektronów w atomie możemy przyporządkować jedną

Bardziej szczegółowo

WYMIANA ENERGII MIĘDZY ATMOSFERĄ A PODŁOŻEM JAKO PODSTAWA KARTOWANIA TOPOKLIMATYCZNEGO

WYMIANA ENERGII MIĘDZY ATMOSFERĄ A PODŁOŻEM JAKO PODSTAWA KARTOWANIA TOPOKLIMATYCZNEGO POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII i PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. Stanisława Leszczyckiego DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA nr 14 JANUSZ PASZYŃSKI KRYSTYNA MIARA JÓZEF SKOCZEK WYMIANA ENERGII MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH

WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ŚRODOWISKOWE DLA POPRAWNEJ PRACY WAG ELEKTRONICZNYCH Niniejsza publikacja zawiera omówienie problematyki pomiarów masy w nawiązaniu do warunków otoczenia. Składa się z trzech części. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

CZY MOC CZYNNA JEST MOCĄ UŻYTECZNĄ I ZA CO POWINNIŚMY PŁACIĆ?

CZY MOC CZYNNA JEST MOCĄ UŻYTECZNĄ I ZA CO POWINNIŚMY PŁACIĆ? CZY MOC CZYNNA JEST MOCĄ UŻYTECZNĄ I ZA CO POWINNIŚMY PŁACIĆ? prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI Fellow IEEE Alfredo M. Lopez Distinguished Professor Louisiana State University USA Moc czynna jest

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo