EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji"

Transkrypt

1 Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax , , e:mail - www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Obiekt: Budynek Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Lokalizacja: Opole, ul. 1 Maja 6 Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Opole, ul. 1 Maja 6 Zleceniodawca: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu Opole, ul. 1 Maja 6 Wykonawca: P.U.P. TECHNO-POŻ Opole, ul. Wrocławska 118 Podstawa: Umowa Opracowali mgr Irena Kowalczyk uprawniona do wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mgr inż. Jan Koziuk rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Józef Chamielec rzeczoznawca budowlany Opole, grudzień 2013 r

2 Spis treści 1. Przedmiot, zakres i cel opracowania Podstawy opracowania ekspertyzy 4 2. Ogólna charakterystyka (stan istniejący) Parametry obiektu Podział funkcjonalny budynku Konstrukcja budynku Wysokość budynku Usytuowanie budynku Instalacje użytkowe Urządzenia przeciwpożarowe Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego Kategoria zagrożenia ludzi Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych Podział obiektu na strefy pożarowe Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzenienia ognia elementów budowlanych Warunki ewakuacji Oznakowania ewakuacyjne Przeciwpożarowe klapy odcinające Oświetlenie awaryjne Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Wyposażenie w gaśnice Wyposażenie w hydranty wewnętrzne Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Drogi pożarowe Wykaz niezgodności z przepisami warunków technicznych Analiza proponowanych zabezpieczeń oraz możliwy przebieg zdarzeń podczas pożaru Wymagania, które zostaną wykonane Zestawienie wymagań, które nie zostaną spełnione w zakresie warunków technicznych Proponowane zabezpieczenia w ramach odstępstwa Uwagi końcowe 30 Załączniki - Pełnomocnictwa - Opłata skarbowa - Plan zagospodarowania - Rzuty kondygnacji - Przekrój budynku - Protokół z badania sieci wodociągowej przeciwpożarowej - Raport symulacji ewakuacji TECHNO-POŻ 2

3 1. Przedmiot i cel opracowania Zakresem przedmiotowym opracowania jest ekspertyza pożarowa dotycząca warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwagi na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na poziomie czwartego piętra Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Opolu przy ulicy 1 Maja 6. Dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych ochrony przeciwpożarowej, a w sytuacji braku możliwości wykonania zgodnie z przepisami zastosowania rozwiązań zastępczych i zamiennych do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, warunków technicznych i ewakuacji: 1. Zgodnie z 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) wymagania o których mowa mogą być spełnione w sposób inny niż podany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej albo rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, i uzgodnione z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 2. Zgodnie z 1 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) W przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w 19. Zastosowane pojęcia na potrzeby opracowania: rozwiązania zastępcze rozwiązania spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, zapewniające akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia; rozwiązania zamienne rozwiązania spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach przeciwpożarowych, zapewniające nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej. TECHNO-POŻ 3

4 1.1. Podstawy opracowania ekspertyzy 1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz z późniejszymi zmianami); 2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami); 3) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 z późniejszymi zmianami); 4) Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113 poz. 954); 5) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. Poz z późniejszymi zmianami); 6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719); 7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998); 9) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030); 10)Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań z zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych. Komenda Głowna PSP Biuro Rozpoznawania Zagrożeń; 11)Wizje i oględziny obiektu; 13)Pełnomocnictwo; 14)Zlecenie. TECHNO-POŻ 4

5 2. Ogólna charakterystyka (stan istniejący) Budynek Agencji Nieruchomości Rolnej w Opolu zlokalizowany jest przy ulicy 1 Maja pod numerem 6 na działce nr 61/3. Budynek w zabudowie zwartej posiada pięć kondygnacji nadziemnych w części środkowej oraz po cztery kondygnacje po stronie zachodniej oraz południowej. Budynek posiada podpiwniczenie stanowiące kondygnację podziemną. Budynek Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu przy ulicy 1 Maja Parametry obiektu Zestawienie głównych danych: Powierzchnia zabudowy: 831,80 m 2, Powierzchnia użytkowa: 2899,60 m², Kubatura: 15846,00 m 3, Powierzchnia piwnicy: 513,40 m², Powierzchnia parteru: 632,60, Powierzchnia pierwszego piętra: 663,10 m 2, TECHNO-POŻ 5

6 Powierzchnia drugiego piętra: 695,90 m 2, Powierzchnia trzeciego piętra: 690,30 m 2, Powierzchnia czwartego piętra: 217,70 m 2, Strych: 277,40 m 2, Liczba kondygnacji nadziemnych: 5, Ilość kondygnacji podziemnych: 1, Wysokość budynku: 16,80 m Podział funkcjonalny budynku Budynek Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Opolu przeznaczony jest do użytku publicznego jako budynek biurowo-usługowohandlowy. W żadnym z pomieszczeń budynku nie będzie przebywało więcej niż 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami. Ilość osób w całym budynku wynosić będzie 128 osób. W budynku na poziomie piwnicy znajdują się pomieszczenia przeznaczone na archiwum Agencji Nieruchomości Rolnej, pomieszczenia magazynowe oraz techniczne. Na poziomie piwnicy przebywać będzie 5 osób. Na poziomie parteru część budynku przeznaczona jest na Millennium Bank z salą operacyjną, pomieszczeniami biurowymi, biurami poselskimi, skarbcem oraz pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Od strony ulicy 1 Maja znajduje się lombard oraz sklep mięsny. Ilość osób na poziomie parteru wynosi około 16. Na poziomie pierwszego piętra znajdują się pomieszczenia biurowe wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz jedno mieszkanie z czterema pomieszczeniami. Ilość osób na poziomie pierwszego piętra wynosi 36. Na poziomie drugiego piętra znajdują się pomieszczenia biurowe wraz z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi oraz jedno mieszkanie po stronie zachodniej. Ilość osób na poziomie pierwszego piętra wynosi 28. Na poziomie trzeciego piętra znajdują się pomieszczenia przeznaczone wyłącznie na biura. Ilość osób na poziomie drugiego piętra wynosi 32. Czwarte piętro tylko w części środkowej przeznaczone jest na pomieszczenia biurowe. Po stronie południowej oraz zachodniej znajduje się strych. Wejście na strych po stronie południowej i zachodniej zamykane jest drzwiami bez cech odporności ogniowej 30 minut (EI 30). Ilość osób na poziomie czwartego piętra wynosi Konstrukcja budynku Ściany nośne zewnętrzne wykonane są z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej, dwustronnie otynkowanej. Grubość ścian od poziomu piwnicy do drugiego piętra wynosi od 59 do 54 cm, od trzeciego do czwartego piętra grubość ścian wynosi 45 cm. Klasa odporności ogniowej ścian przy grubościach od 45 do 59 cm wynosi 240 minut (REI 240) zgodnie z Instrukcją ITB wytycznych w zakresie oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych nie objętych świadectwem dopuszczenia do stosowania TECHNO-POŻ 6

7 w budownictwie. Wymagana klasa odporności ogniowej dla ścian zewnętrznych wynosi EI 60 - jest spełniona. Ściany wewnętrzne działowe wykonano z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości od 59 do 12 cm z obustronnym tynkiem spełniając wymagania odporności ogniowej 30 minut (EI 30) zgodnie z Instrukcją ITB wytycznych w zakresie oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych nie objętych świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych poziome drogi ewakuacyjne korytarze obudowane są ścianami murowanymi o grubości od 12 do 54 cm obustronnie otynkowanymi spełniającymi wymagania klasy odporności ogniowej 30 minut (EI 30). Na poziomie drugiego i trzeciego piętra w części środkowej budynku występują przeszklenia w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej bez cech klasy odporności ogniowej 30 minut (EI 30). Stropy - w budynku stropy wykonano nad piwnicą jako żelbetowy na belkach stalowych, nad parterem strop wykonano jako ceramiczny prefabrykowany spełniający wymagania klasy odporności ogniowej 60 minut (REI 60). Strop nad piwnicą spełnia wymagania odporności ogniowej 120 minut (REI 120). Ściany wewnętrzne klatki schodowej murowane obustronnie otynkowane o grubości od 12 cm do 53 cm. Ściany wewnętrzne klatki schodowej spełniają wymagania klasy odporności ogniowej 60 minut (REI 60). Klatka schodowa po stronie południowej (2) na poziomie pierwszego i drugiego piętra nie jest zamykana drzwiami. Schody budynek posiada dwie klatki schodowe monolityczne ze schodami w konstrukcji żelbetowej. Schody oraz spoczniki wykonano z materiałów niepalnych. Schody oraz spoczniki - spełniają wymagania klasy odporności ogniowej 60 minut (R 60). Dach budynku dwuspadowy wykonany w konstrukcji drewnianej przekryty blachodachówką. W części środkowej dach płaski Wysokość budynku Wysokość budynku mierzona jest od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu lub jego części znajdującej się na kondygnacji nadziemnej do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy go osłaniającej bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Jako pierwszą kondygnację nadziemną istniejącego budynku ustala się parter - jest to kondygnacja, która według warunków technicznych nie jest kondygnacją podziemną, ponieważ nie z każdej strony poziom podłogi jest zagłębiony w gruncie o więcej niż 50% wysokości pomieszczenia. Piwnica obejmuje w całości powierzchnię zabudowy budynku i jest kondygnacją podziemną. TECHNO-POŻ 7

8 Najwyżej położony punkt budynku znajduje się na wysokości 17,23 m i jest nim najwyżej położony punkt konstrukcji przekrycia dachu. Z uwagi jednak na strop nad ostatnią kondygnacją użytkową (części pięciokondygnacyjnej) spełniający wymagania klasy odporności ogniowej 60 minut (REI 60) wysokość budynku liczona będzie do górnej powierzchni stropu czwartego piętra w części środkowej wraz z jego ociepleniem o wysokości 16,10 m. Rzędna terenu przy najniżej położonym wejściu do obiektu od strony południowo-zachodniej (parkingu wewnetrznego) położona jest poniżej poziomu 0,00 parteru - 0,70 m. Po uwzględnieniu rzędnej terenu wysokość budynku wynosić będzie 16,10 m + 0,70 m = 16,80 m. Wysokość 16,80 m mieści się w granicach m przez co obiekt zaliczany będzie do grupy budynków średniowysokich (SW) Usytuowanie budynku Budynek usytuowany jest przy skrzyżowaniu ulicy 1 Maja z ulicą Reymonta. Od strony północnej i wschodniej budynek graniczy z chodnikiem oraz ulicą 1 Maja i Reymonta. Odległość do najbliższego budynku mieszkalnego i biurowego po stronie północnej wynosi 27,5 m. Po stronie wschodniej najbliższy budynek znajduje się w odległości około 70 m i jest nim sklep Biedronka. Widok na budynek po stronie północnej oraz na sklep Biedronka po stronie wschodniej Po stronie zachodniej budynek Agencji Nieruchomości Rolnej łączy się z jednokondygnacyjnym budynkiem PKS Opole. Ściana zewnętrzna budynku Agencji Nieruchomości Rolnej po stronie zachodniej nie posiada żadnych otworów okiennych i spełnia wymagania ściany oddzielenia przeciwpożarowego 120 minut (REI 120). Dach budynku PKS Opole jest betonowy. Zachowane są również po stronie zachodniej pasy o szerokości 2 m pomiędzy otworami okiennymi obu TECHNO-POŻ 8

9 budynków Agencji Nieruchomości Rolnych, a PKS Opole spełniając wymagania odporności ogniowej 60 minut (EI 60). Widok połączenia budynku Agencji Nieruchomości Rolnych z budynkiem PKS Opole po stronie zachodniej od ulicy 1 Maja oraz parkingu wewnetrznego Widok od strony zachodniej (PKS Opole) Od strony południowej budynek Agencji Nieruchomości Rolnych stanowi zwartą zabudowę z budynkiem mieszkalnym. Oba budynki oddzielone są ścianą murowaną o grubości 56 cm spełniającą wymagania klasy odporności ogniowej 120 minut (REI 120). Ściana oddzielenia przeciwpożarowego wysunięta jest na co najmniej 0,3 m poza lico ściany zewnętrznej obu budynków: mieszkalnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. TECHNO-POŻ 9

10 Ściana oddzielenia przeciwpożarowego po stronie południowej Ściana oddzielenia przeciwpożarowego nie posiada wysunięcia na co najmniej 30 cm poza lico ściany zewnętrznej budynku. Od strony ulicy Reymonta ściana posiada pas wykonany z materiału niepalnego w klasie odporności ogniowej 60 minut (EI 60) o szerokości 2,70 m. Od strony podwórko szerokość pasa w klasie odporności ogniowej 60 minut (EI 60) wynosi 1,42 m brak wymaganej szerokości 2 m stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Pas ocieplony jest styropianem, który nie spełnia wymagań zastosowania materiału niepalnego stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Widok od strony parkingu wewnetrznego na ścianę oddzielenia przeciwpożarowego z pasem w klasie odporności ogniowej EI 60 o szerokości 1,42 m. TECHNO-POŻ 10

11 2.6. Instalacje użytkowe a) instalacja elektryczna oświetleniowa i siłowa, b) instalacja wodociągowa zimnej i ciepłej wody, c) instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, d) instalacja odgromowa, e) instalacja centralnego ogrzewania (przyłącze miejskie), f) instalacja telekomunikacyjna, g) instalacja systemu sygnalizacji pożarowej (w pomieszczeniach banku Millennium na poziomie parteru), h) instalacja strukturalna, i) instalacja antywłamaniowa Urządzenia przeciwpożarowe Urządzenia przeciwpożarowe - wymagania: system sygnalizacji pożaru nie jest wymagany (pomieszczenia Banku Millennium wyposażono w system sygnalizacji pożarowej wymagania wewnętrzne), oświetlenie ewakuacyjne wymagane na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym, hydranty 25 wymagane hydranty DN 25 z wężem półsztywnym na każdej kondygnacji nadziemnej i podziemnej w strefach pożarowych przekraczających 200 m 2, hydranty 33 nie są wymagane, hydranty 52 nie są wymagane, zawory hydrantowe nie są wymagane, przeciwpożarowe klapy odcinające występują na poziomie parteru, dźwiękowy system ostrzegawczy nie jest wymagany, stałe/półstałe urządzenia gaśnicze nie są wymagane, pompy przeciwpożarowe nie występują, urządzenia oddymiające wymagane w klatkach schodowych służących do ewakuacji w budynkach średniowysokich (SW), kurtyny dymowe nie są wymagane, urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem nie są wymagane, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych nie są wymagane, TECHNO-POŻ 11

12 system zamknięć drzwiowych nie występuje, przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla obiektu wymagany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu z uwagi na kubaturę strefy pożarowej przekraczającą 1000 m Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego Elementy budynku, które powinny spełniać określone wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, powinny posiadać deklarację zgodności i aprobaty techniczne potwierdzające spełnienie przez nie wymogów przeciwpożarowych. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Do wykończenia wnętrz nie należy stosować materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Stosowanie materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach, żaluzjach łatwo zapalnych jest zabronione. Jako łatwo zapalne materiały uznaje się takie, których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z kryteriów: t i >=4s; t s <=30s; nie występuje przepalenie trzeciej nitki, nie występują płonące krople. W budynku Agencji Nieruchomości Rolnych jedynym konstrukcyjnym elementem drewnianym jest konstrukcja dachu, którą należy zabezpieczyć do właściwości nierozprzestrzenia ognia (NRO). Strych z drewnianą konstrukcją dachu TECHNO-POŻ 12

13 3. Kategoria zagrożenia ludzi Budynek Agencji Nieruchomości Rolnych znajdujący się w Opolu przy ulicy 1 Maja 6 przeznaczony jest do użytku publicznego i jest użytkowany przez ludzi z zachowaną zdolnością poruszania się. W budynku na poziomie pierwszego i drugiego piętra znajdują się pomieszczenia przeznaczone na mieszkania. Obecnie w obiekcie nie występują pomieszczenia przeznaczone dla więcej niż 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami. Główne przeznaczenie obiektu to działalność biurowa. Na podstawie powyższych ustaleń przyjęto, że budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III + ZL IV. 4. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych W budynku nie wyznacza się pomieszczeń ani stref zagrożonych wybuchem. W obiekcie nie są składowane ani przechowywane materiały łatwopalne. 5. Podział obiektu na strefy pożarowe Budynek Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 2899,60 m² zaliczaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III + ZL IV i grupy budynków średniowysokich (SW). Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej budynków średniowysokich (SW) zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL IV wynosi 5000 m² - nie została przekroczona. Po stronie południowej pomiędzy budynkiem mieszkalnym zaliczanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, a strefą pożarową ZL III Agencji Nieruchomości Rolnych - od strony parkingu wewnetrznego znajduje się ściana oddzielenia przeciw-pożarowego z pasem w klasie odporności ogniowej EI 60 o szerokości 1,42 m przy wymaganej szerokości minimum 2 m brak szerokości pasa stawić będzie odstępstwo w ramach opracowania. 6. Klasa odporności pożarowej budynku oraz stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Budynek Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL IV oraz do grupy budynków średniowysokich (SW). Wymagana klasa odporności pożarowej budynku dla tej strefy pożarowej powinna wynosić B. Nie ma możliwości obniżenia wymaganej klasy odporności pożarowej z uwagi na więcej niż dwie kondygnacje nadziemne zgodnie z 212 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków TECHNO-POŻ 13

14 technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych wymagana dla całego obiektu Klasa odporności pożarowej Klasa odporności ogniowej elementów budynku Główna konstrukcja nośna Konstrukcja dachu Strop 1 Ściana zewnętrzna 2 Ściana wewnętrzna Przekrycie dachu B R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30 R nośność ogniowa, E szczelność ogniowa, I izolacyjność ogniowa, S dymoszczelność. Pasy międzykondygnacyjne o wysokości 0,8 m, oraz 1,5 od wrót garaży są zachowane. 7. Warunki ewakuacji Klatki schodowe oraz schody Budynek posiada dwie klatki schodowe - jedna znajduje się po stronie zachodniej, druga po stronie południowej. Klatki schodowe dla celów analizy ponumerowano: 1 zachodnia, 2 południowa. Na drogach ewakuacyjnych występują również schody wewnętrzne w celu pokonania równicy poziomów. Klatka schodowa (1) po stronie zachodniej łączy wszystkie pięć kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną. Klatka schodowa o konstrukcji żelbetowej spełnia wymagania klasy odporności ogniowej 60 minut (R 60) biegów i spoczników oraz wykonania z materiałów niepalnych. Szerokość biegów klatki schodowej jest zróżnicowana na poziomie piwnicy (kondygnacji podziemnej) szerokość wynosi 1,10 m przy wymaganiach 0,8 m, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych szerokość wynosi od 1,2 do 1,17 m przez co nie spełnia wymagania szerokości 1,2 m brak wymaganej szerokości 1,2 m stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Szerokość spoczników międzypiętrowych wynosi od 1,15 m pomiędzy parterem, a pierwszym piętrem oraz 1,65 m na pozostałych spocznikach międzypiętrowych. Spoczniki na kondygnacjach posiadają szerokość: na poziomie piwnicy kondygnacji podziemnej 1,10 m (przy wymaganiach 0,8 m), na poziomie parteru 1 Jeśli element jest częścią głównej konstrukcji nośnej powinien również spełniać kryteria przedstawione w tabeli jak dla głównej konstrukcji nośnej 2 odporność ogniowa dotyczy jedynie pasa międzyokiennego TECHNO-POŻ 14

15 - pierwszej kondygnacji nadziemnej 1,10 m (przy wymaganiach 1,5 m) oraz na pozostałych kondygnacjach nadziemnych 1,60 m. Niewłaściwa szerokość spoczników w klatce schodowej (1) po stronie zachodniej mniejsza od 1,5 m stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Pomiędzy parterem, a pierwszym piętrem klatka schodowa posiada schody zabiegowe schody zabiegowe stawić będą odstępstwo w ramach opracowania. Schody zabiegowe przy spoczniku międzypitrowym pomiędzy parterem, a pierwszym piętrem w klatce schodowej (1) po stronie zachodniej Schody dwubiegowe z największą ilością 14 stopni w jednym biegu nie przekraczają dopuszczalnej ilości 17 stopni. Wysokość stopni wynosi od 0,160 m do 0,165 m przy dopuszczalnej maksymalnej wysokości 0,175 m. Na poziomie parteru klatka schodowa (1) po stronie zachodniej posiada drzwi jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku. Szerokość drzwi jednoskrzydłowych wynosi 1,01 m przy wymaganiach 1,2 m mniejsza szerokość od 1,2 m stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Wysokość tych drzwi wynosi 2,23 m. Bezpośredni za drzwiami zewnętrznymi z klatki schodowej (1) znajduje się stopnień o wysokości 0,240 m i szerokości 0,52 m. Stopień nie spełnia wymagań maksymalnej wysokości 0,175 m oraz szerokości spocznika 1,5 m nieprawidłowość stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Z klatki schodowej możliwe jest wejście na strych przez drzwi nie posiadające cech klasy odporności ogniowej 30 minut (EI 30). Wejście do piwnicy która podzielona jest na dwie części nie jest zamknięta drzwiami w klasie odporności ogniowej 30 minut (EI 30) z uwagi na przeznaczenie na pomieszczenia magazynowe i techniczne. Klatka schodowa nie jest wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Klatka schodowa zamknięta jest drzwiami na każdej kondygnacji. TECHNO-POŻ 15

16 Klatka schodowa (2) po stronie południowej łączy wszystkie kondygnacje nadziemne od parteru po czwarte piętro. Klatka schodowa posiada schody trzybiegowe monolityczne żelbetowe spełniające wymagania klasy odporności ogniowej 60 minut (R 60) oraz wykonania z materiałów niepalnych. Ilość stopni w jednym biegu nie przekracza 8. Wysokość stopni wynosi od 0,160 m do 0,180 m przekroczona wysokość stopni większa od 0,175 m stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Szerokość biegów wynosi od 1,20 m do 1,35 m i jest większa od wymaganej szerokości 1,2 m. Szerokość spoczników jest większa od wymaganej szerokości 1,5 m poza jednym spocznikami na poziomie parteru o szerokości 0,65 mniejsza szerokość spoczników od wymaganej 1,5 m stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Klatka schodowa zamykana jest drzwiami jedynie na poziomie czwartego piętra. Drzwi wejściowe na strych z klatki schodowej na poziomie czwartego piętra nie posiadają cech klasy odporności ogniowej 30 minut (EI 30). Na poziomie parteru znajduje się hol z recepcją w której przebywa ochrona obiektu. Wysokość holu wynosi od 3,48 m do 3,78 m spełniając wymagania minimalnej wysokości 3,30 m. Drzwi wyjściowe z holu pośrednie dwuskrzydłowe posiadają szerokość 1,8 m z podziałem symetrycznym 0,9 m, drugie drzwi zewnętrzne również dwuskrzydłowe o szerokości 1,32 m (szerokość skrzydła nieblokowanego wynosi 1,10 m) nie spełniają wymaganej szerokości 1,8 m stanowić będą odstępstwo w ramach opracowania. Hol posiada drugie wyjście przez drzwi zewnętrzne od strony parkingu wewnętrznego o szerokości 0,9 m. Dojście do drzwi zewnętrznych możliwe jest przez drzwi pośrednie o szerokości 0,81 m oraz schody wewnętrzne nie posiadające szerokości spocznika 1,5 m przez co nie będą brane pod uwagę jako rugi kierunek ewakuacji. Widok na klatkę schodową (2) po stronie południowej oraz okna pomieszczeń po stronie zachodniej w odległości 2 m przy wymaganiach kątowych 4 m TECHNO-POŻ 16

17 Uwzględniając, że klatka chodowa (2) zostanie wydzielona pożarowo drzwiami o odporności ogniowej 30 minut (EI 30) otwory okienne klatki schodowej, a ściany z otworami okiennymi pomieszczeń po stronie zachodniej tworzą kąt 126 mniejszy niż 140. Odległość między otworami okiennymi klatki schodowej, a otworami okiennymi pomieszczeń wynosi 1,88 m przy wymaganej odległości 4 m brak zachowanej odległości kątowej 4 m stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Schody wewnętrzne i zewnętrzne Schody wewnętrzne występują na kilku kondygnacjach. Na kondygnacji podziemnej w piwnicy schody wewnętrzne służą do pokonania różnicy poziomów w ramach jednego pomieszczenia przeznaczonego na archiwum Agencji Nieruchomości Rolnych. Szerokość biegu schodów wynosi 1,6 m, a ilość stopni 7. Wysokość stopni wynosi 0,200 m i przekracza dopuszczalna wysokość 0,175 m stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Na poziomie parteru schody występują w korytarzu należącym o lombardu i sklepu mięsnego. Schody o jednym biegu i szerokości 1,43 m posiadają 4 stopnie. Wysokość stopni nie przekracza 0,175 m i wynosi 0,165 m. Szerokość spocznika przed drzwiami ewakuacyjnymi zewnętrznymi na stronę ulicy 1 Maja wynosi 0,9 m przy wymaganiach 1,5 m mniejsza szerokość spocznika stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Ewakuacja z poziomu czwartego piętra Na poziomie czwartego piętra znajdują się pomieszczenia biurowe jedynie w środkowej części budynku połączone komunikacyjnie z klatką schodową (2) po stronie południowej. Długość korytarza na tym poziomie wnosi około 17 m przez co nie musi on być dzielony przegrodą z drzwiami dymoszczelnymi. Klatka schodowa na poziomie czwartego piętra zamknięta jest drzwiami bez cech odporności ogniowej oraz nie jest wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu przez co długość dojścia ewakuacyjnego będzie liczona od drzwi najdalej położonego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi do drzwi zewnętrznych na ulicę Reymonta w holu na poziomie parteru. Ewakuacja jako przejście ewakuacyjne w pomieszczeniach prowadzi przez drzwi o szerokości 0,9 m na korytarz o szerokości 1,97 m. Wszystkie drzwi do pomieszczeń otwierają się do wewnątrz przez co nie zmniejszają szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej. Obudowę korytarza tworzą ściany murowane o grubości 12 cm obustronnie otynkowane spełniające wymagania klasy odporności ogniowej 30 minut (EI 30). Drzwi wydzielające klatkę schodową posiadają szerokość 0,9 m. Następnie ewakuacja przebiega klatką schodową do poziomu parteru. Na poziomie parteru klatka schodowa wydzielona jest od holu przeszkleniem z drzwiami wyposażonymi w urządzenia kontroli dostępu o szerokości 1,11 m (wymagana szerokość minimum 1,2 m) brak wymaganej szerokości 1,2 m drzwi stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Następnie ewakuacja prowadzi przez hol, drzwi pośrednie wewnętrzne do drzwi zewnętrznych. Długość dojścia ewakuacyjnego od drzwi najdalej położonego pomieszczenia na poziomie czwartego piętra do drzwi zewnętrznych w holu wynosi 71,50 m. Przeszklenie na poziomie parteru służy jedynie jako zabezpieczenie z kontrolą dostępu. Z uwagi na zakaz fotografowania parteru w obrębie banku brak jest dokumentacji zdjęciowej. TECHNO-POŻ 17

18 Ewakuacja z poziomu trzeciego piętra Na poziomie trzeciego piętra znajdują się wyłącznie pomieszczenia biurowe Agencji Nieruchomości Rolnych. Poziom trzeciego piętra korytarz który umożliwia ewakuację tylko w jednym kierunku. Po stronie zachodniej do klatki schodowej (1), a po stronie północnej i południowej do klatki schodowej (2). Ewakuacja z pomieszczeń części zachodniej pomieszczeń biurowych przebiega jako przejście ewakuacyjne do drzwi z tych pomieszczeń na korytarz. Wszystkie drzwi z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi posiadają szerokość 0,9 m poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi o szerokości 0,7 m mniejsza szerokość od wymaganej 0,8 m do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Klatka schodowa (1) po stronie zachodniej dzieli korytarz na dwie części o długości 8 i 10 m. Szerokość korytarza wynosi od 1,92 m do 1,97 m. Długość dojścia ewakuacyjnego od drzwi najdalej położonego pomieszczenia do drzwi zewnętrznych na poziomie parteru wynosi 48,5 m przy dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego w jednym kierunku 30 m. Druga część na poziomie trzeciego piętra obejmuje pomieszczenia po stronie północnej i południowej. Ewakuacja z pomieszczeń biurowych z tej części przebiega jako przejście ewakuacyjne do drzwi z pomieszczeń na korytarz o długości 35 m i szerokości od 2,01 do 2,30 m. Drzwi z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi posiadają szerokość 0,9 m poza jednym pomieszczeniem ksero po stronie południowej o szerokości 0,8 m w pomieszczeniu tym ilość osób jak może przebywać to maksymalnie 2. Szerokość drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wynosi 0,8 m. Długość dojścia ewakuacyjnego od drzwi najdalej położonego pomieszczenia po stronie południowej do drzwi zewnętrznych w holu na poziomie parteru wynosi 65 m przy dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego w jednym kierunku 30 m. Na poziomie trzeciego piętra w części środkowej występuje przeszklenie na wysokości mniejszej niż 2 m bez cech klasy odporności ogniowej EI 30. Przeszklenie będzie zabezpieczone do odporności ogniowej EI 30 poprzez zabudowę. Ewakuacja z poziomu drugiego piętra Na poziomie drugiego piętra korytarz poziomej drogi ewakuacyjnej łączy ze sobą dwie klatki schodowe (1) po stronie zachodniej i (2) po stronie południowej. Możliwość ewakuacji w dwóch kierunkach dotyczy jedynie części środkowej pomiędzy dwoma klatkami schodowymi. Pozostała część obiektu ze wszystkimi pomieszczeniami po stronie południowej posiada jeden kierunek ewakuacji. Długość korytarza przed wydzieleniem drzwiami na poziomie drugiego piętra wynosi 48 m. Szerokość korytarza na poziomie drugiego piętra wynosi 1,97 m do 2,01 m przy wymaganej szerokości 1,4 m. Obudowę korytarza poziomej drogi ewakuacyjnej tworzą istniejące ściany o grubości od 12 do 24 cm obustronnie otynkowane spełniające wymagania klasy odporności ogniowej 30 minut (EI 30). W części środkowej znajdują się przeszklenia na wysokości poniżej 2 m bez cech klasy odporności ogniowej 30 minut (EI 30) które zostaną zabudowane w klasie EI 30. Długość dojścia ewakuacyjnego od drzwi mieszkania po stronie zachodniej do wyjścia ewakuacyjnego drzwi zewnętrznych w klatce schodowej (1) wynosi 29 m przy dopuszczalnej długości 30 m. Długość dojścia ewakuacyjnego od drzwi najdalej położonego pomieszczenia po stronie południowej do drzwi zewnętrznych w holu na poziomie parteru wynosi TECHNO-POŻ 18

19 55,50 m i przekracza dopuszczalną długość dojścia ewakuacyjnego 30 m w jednym kierunku. Długość dojścia ewakuacyjnego z części środkowej posiadającej dwa kierunki ewakuacji nie przekroczy 60 m dla najkrótszego dojścia oraz 120 m dla najdłuższego dojścia ewakuacyjnego. Długość dojścia ewakuacyjnego od drzwi mieszkania po stronie zachodniej do drzwi zewnętrznych na poziomie parteru wynosi równo 30 m. Ewakuacja z poziomu pierwszego piętra Na poziomie pierwszego piętra znajdują się pomieszczenia biurowe Agencji Nieruchomości Rolnych oraz mieszkanie podzielone konstrukcyjnie na dwie części. Każda z części powiązana jest ewakuacyjnie tylko z jedną z dwóch klatek schodowych. Ewakuacja z pomieszczeń części zachodniej pomieszczeń biurowych oraz jednego mieszkania przebiega jako przejście ewakuacyjne do drzwi z tych pomieszczeń na korytarz. Wszystkie drzwi z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi posiadają szerokość 0,9 m poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi o szerokości 0,7 m mniejsza szerokość od wymaganej 0,8 m do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Klatka schodowa (1) po stronie zachodniej dzieli korytarz o szerokości 1,8 m na dwie części o długości 8 i 11 m. Długość dojścia ewakuacyjnego od drzwi najdalej położonego pomieszczenia do drzwi zewnętrznych na poziomie parteru wynosi 27 m przy dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego w jednym kierunku 30 m. Druga część na poziomie pierwszego piętra obejmuje pomieszczenia po stronie północnej i południowej. Ewakuacja z pomieszczeń biurowych z tej części przebiega jako przejście ewakuacyjne do drzwi z pomieszczeń na korytarz o długości 35 m i szerokości 1,86 m. Drzwi z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi posiadają szerokość 0,9 m poza jednym pomieszczeniem po stronie południowej o szerokości 0,84 m. Szerokość drzwi do pomieszczeń higienicznosanitarnych wynosi 0,8 m. Drzwi do pomieszczenia zaplecza nie przeznaczonego na pobyt ludzi wynosi 0,7 m szerokość 0,7 m drzwi do pomieszczenia zaplecza stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Długość dojścia ewakuacyjnego od drzwi najdalej położonego pomieszczenia do drzwi zewnętrznych w holu na poziomie parteru wynosi 41,5 m przy dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego w jednym kierunku 30 m. Ewakuacja z poziomu parteru Na poziomie parteru oprócz pomieszczeń biurowych Agencji Nieruchomości Rolnych znajdują się pomieszczenia usługowe banku wraz z pomieszczeniami biurowymi, lombardu oraz sklepu mięsnego z. Poziom parteru podzielony jest na dwie części. Każda z części będzie posiadać jeden kierunek ewakuacji. Strona zachodnia przeznaczona jest oprócz jednego pomieszczenia biurowego na lombard i sklep mięsny. Sklep mięsny oraz lombard posiadają wspólne wejście od strony ulicy 1 Maja, które służy również jako wyjście ewakuacyjne dla klientów i personelu oraz wspólne wejście komunikacyjne od strony zaplecza oraz sklepu mięsnego. Ewakuacja z pomieszczenia lombardu oraz sklepu mięsnego możliwa jest przez drzwi o szerokość 0,80 i 0,82 m na korytarz (niewłaściwa szerokość drzwi mniejsza od 0,9 m z pomieszczeń lombardu i sklepu mięsnego stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania) skąd schodami wewnętrznymi o wysokości stopni 0,200 m wysokość stopni schodów większa od dopuszczalnej 0,175 m stanowić TECHNO-POŻ 19

20 będzie odstępstwo w ramach opracowania, ewakuacja prowadzi do drzwi zewnętrznych o szerokości 0,9 m i wysokości 1,95 m (niewłaściwa wysokość drzwi stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania) od strony ulicy 1 Maja. Przed drzwiami zewnętrznymi ewakuacyjnymi znajduje się spocznik o szerokości 0,9 m liczony do wnęki drzwiowej przy wymaganej szerokości 1,5 m. Niewłaściwa szerokość drzwi mniejsza od 0,9 m z pomieszczeń lombardu i sklepu mięsnego stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Długość przejścia ewakuacyjnego przez pomieszczenia nie przekracza 40 m i wynosi 11 m. W sklepie mięsnym przejście ewakuacyjne prowadzi przez nie więcej jak trzy pomieszczenia do wyjścia na korytarz od strony ulicy 1 Maja. Ewakuacja z części środkowej północnej przeznaczonej na Bank Millennium prowadzi przejściem ewakuacyjnym przez nie więcej niż trzy pomieszczenia. Długość przejścia ewakuacyjnego przez pomieszczenia Banku Millennium do drzwi ewakuacyjnych z Sali operacyjnej o szerokości 1,0 m i wysokości 2,42 m wynosi 16,50 m. Na drodze przejścia ewakuacyjnego w sali operacyjnej baku znajdują się schody wachlarzowe z trzema stopniami o wysokości 0,135 m oraz szerokości stopnia 0,30 m przy wymaganej szerokości 0,25 m. Długość dojścia ewakuacyjnego od drzwi Banku Millennium do drzwi zewnętrznych z holu wynosi 5,5 m. Po stronie południowej ewakuacja z pomieszczeń biurowych prowadzi przez drzwi o szerokości minimum 0,9 m i wysokości 2,0 m na korytarz o szerokości 1,84 m którego obudowy stanowią ściany murowane o grubości od 12 cm do 53 cm obustronnie otynkowane spełniające wymagania klasy odporności ogniowej 30 minut (EI 30). Długość korytarza wynosi 14,5 m i liczona jest do drzwi w klasie odporności ogniowej 30 minut (EI 30) oddzielających hol. Długość dojścia ewakuacyjnego od drzwi najdalej położonego pomieszczenia biurowego po stronie południowej do drzwi zewnętrznych w holu wynosi 24 m. Ewakuacja z poziomu piwnicy Piwnica w budynku podzielona jest na dwie części. Część obejmująca stronę północną i południową dostosowana została na potrzeby archiwum Agencji Nieruchomości Rolnych tworząc jedno pomieszczenie. Długość przejścia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w którym może przebywać człowiek do drzwi zewnętrznych wynosi 51 m przy dopuszczalnej długości przejścia 40 m przekroczona długość dojścia ewakuacyjnego stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Wyjście z pomieszczenia archiwum umożliwiają drzwi zewnętrzne o szerokości 0,93 m i wysokości 1,90 m mniejsza wysokość drzwi od 2,0 m stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. Wysokość maksymalnego obniżenia na przejściu ewakuacyjnym wynosi 1,89 m wysokość pomieszczenia mniejsza od wymaganej 3 m stanowi odstępstwo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Z uwagi na stworzenie jednego pomieszczenia archiwum oraz uwzględniając ilość 5 osób jaka będzie przebywała w tym pomieszczeniu szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu na pobyt ludzi powinna wynosić powyżej 3 osób nie mniej niż 0,9 m. W naszym przypadku szerokość przejścia ewakuacyjnego jest zmniejszona w kilkunastu miejscach do wymiaru od 0,7 m do 0,86 m zmniejszenie szerokości przejścia ewakuacyjnego poniżej 0,9 m stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. W pomieszczeniu archiwum znajdują się dwa pomieszczenia zamykane drzwiami o szerokości 0,7 m przy wymaganiach minimum 0,8 m brak szerokości o,8 m stanowić będzie odstępstwo w ramach opracowania. TECHNO-POŻ 20

21 Druga część po stronie zachodniej przeznaczona jest na pomieszczenia magazynowe oraz techniczne przyłącze miejskie. Drzwi wejściowe do piwnicy po stronie zachodniej zostaną wymienione na drzwi w klasie odporności ogniowej 30 minut (EI 30). Pomieszczenia magazynowe oraz techniczne nie są przeznaczone na pobyt ludzi przez co ewakuacja z piwnicy części zachodniej nie będzie analizowana. Ogólna uwaga w zakresie dróg ewakuacyjnych Na niektórych kondygnacjach na poziomej drodze ewakuacyjnej znajdują się szafy nie spełniające wymagań właściwości trudno palności i nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Szafy również w niektórych miejscach zmniejszają szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej dlatego bezwzględnie należy je usunąć z korytarzy. Szafy nie posiadające właściwości trudno palności oraz NRO powodujące również zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej 8. Oznakowanie ewakuacyjne Oznakowanie ewakuacyjne zostanie rozmieszczone zgodnie z normą PN/N /05 dotyczącą sposobów oznakowania dróg ewakuacyjnych. Uwzględnione zostaną oznakowania wyjść na zewnątrz budynku. Do oznakowania zostaną użyte znaki fotoluminestencyjne zgodne z Polskimi Normami lub podświetlane TECHNO-POŻ 21

22 znaki ewakuacyjne. Oznakowanie będzie zgodne z PN/N-01256/ Na drogach ewakuacyjnych zostaną zastosowane ewakuacyjne znaki kierunkowe. 9. Przeciwpożarowe klapy odcinające oraz przepusty Przeciwpożarowe klapy odcinające należy stosować na przejściach przez przegrody budowlane w miejscach, gdzie wymagane są przepusty przeciwpożarowe. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty zanikające w stropie oraz w ścianach nie wymagają zabezpieczeń. Budynek podzielono na strefy pożarowe oddzielone ścianami w klasie odporności ogniowej 120 minut (REI 120) oraz stropem REI 60 i REI 120. W przypadku wykonania przepustów instalacyjnych przechodzących przez te ściany i stropy wystąpi konieczność zabezpieczenia przepustów ogniochronnie do odporności ogniowej tego oddzielenia lub wydzielenia przeciwpożarowego. W ścianach i stropach wydzielenia przeciwpożarowego pomieszczeń zamkniętych dopuszcza się wykonywanie przepustów o średnicy większej niż 0,04 m. W budynku znajduje się instalacja wentylacji grawitacyjnej. 10. Oświetlenie awaryjne Zgodnie z 181 przepisów warunków technicznych awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. W budynku wymagane jest oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) w osiach korytarzy na poziomych drogach ewakuacyjnych, które oświetlane są światłem sztucznym. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne będzie wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie tj. PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Wymagania określone w normie. W celu zapewnienia właściwej widzialności umożliwiającej ewakuację wymaga się aby były oświetlone strefy przestrzeni. Z wymagania tego wynika wskazanie umieszczania opraw oświetleniowych co najmniej 2 m nad podłogą. Znaki przy wszystkich wyjściach ewakuacyjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak oświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Gdy nie jest możliwe bezpośrednie dostrzeżenie wyjścia ewakuacyjnego, to w celu jego wskazania powinien być umieszczony oświetlony znak kierunkowy. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe od oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z EN powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w takich miejscach gdy to TECHNO-POŻ 22

23 konieczne aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa, zatem oprawy powinny być umieszczane: a) przy każdych drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, b) w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio, c) w pobliżu każdej zmiany poziomu, d) przy każdej zmianie kierunku, e) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy, f) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, g) w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, h) w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego. W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno stanowić co najmniej 50% podanej wartości. Szersze drogi ewakuacyjne mogą być traktowane jako kilka dróg o szerokości 2 m. Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40 : 1. Oświetlenie ewakuacyjne (awaryjne) zostanie wykonane w osiach dróg ewakuacyjnych - korytarzy oraz w obu klatkach schodowych w miejscach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. 11. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Dla obiektu wymagany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu z uwagi na kubaturę strefy pożarowej przekraczającą 1000 m³. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie będzie powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej. Przeciwpożarowy wyłącznik zostanie oznakowany zgodnie z PN. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się wewnątrz obiektu w holu przy recepcji ochrony całodobowej. zaprojektowany wewnątrz obiektu Przeciwpożarowy wyłączniki prądu został oznakowany znakiem zgodnym z PN. 12. Wyposażenie w gaśnice Budynek zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach będzie przypadać, na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w budynku. Środki gaśnicze dostosowane będą do panującego zagrożenia pożarowego w obiekcie. Przy rozmieszczaniu gaśnic spełnione zostaną następujące warunki: TECHNO-POŻ 23

24 1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Lokalizacja gaśnic będzie oznakowana znakami zgodnymi z PN. 13. Wyposażenie w hydranty wewnętrzne Budynek zaliczany do grupy budynków średniowysokich w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III oraz z uwagi na brak oddzielenia pożarowego części należących do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej to jest rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 19 ust. 1 pkt. 2 wymaga stosowania hydrantów wewnętrznych DN 25 z wężem półsztywnym na każdej kondygnacji. Budynek obecnie nie posiada instalacji hydrantowej wewnętrznej. 14. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków ZL określa się na podstawie wielkości strefy pożarowej według wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). Dla budynku użyteczności publicznej o kubaturze brutto powyżej 5000 m 3 i o powierzchni wewnętrznej od 1000 m 2 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm 3 /s. Zapewnić ją należy z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub z zapasu wody 200 m 3 w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewnić wydajność nie mniejszą niż 10 dm³/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,2 MPa. Na podstawie oględzin ustalono, że w najbliższym otoczeniu budynku znajdują się aż cztery hydranty DN 80. Dwa z nich to hydranty podziemne DN 80 usytuowane przy ulicy Reymonta od strony wschodniej budynku - hydranty nie spełniają wymaganej minimalnej odległości 5 m od budynku. Pierwszy hydrant nadziemny DN 80 spełniający wymagania znajduje się przy ulicy Reymonta po przeciwnej stronie skrzyżowania w odległości 30 m od budynku. Drugi hydrant nadziemny DN 80 znajduje się przy ulicy 1 Maja obok sklepu Biedronka w odległości 76 m od budynku. TECHNO-POŻ 24

25 Hydrant DN 80 nadziemny w odległości 30 m po przeciwnej stronie skrzyżowania Po sprawdzeniu na potrzeby wykonywanej ekspertyzy technicznej przez pracownika TECHNO-POŻ Wojciecha Urygę dostępnych hydrantów podziemnych w odległości 30 i 76 m od obiektu, przy jednoczesnym poborze wody - stwierdzono wydajność 23,80 dm 3 /s dm 3 /s przy ciśnieniu nominalnym 0,26 MPa. Pomiary sprawdzenia wydajności oraz ciśnienia dokonał pracownik serwisu przeciwpożarowego TECHNO-POŻ. 15. Drogi pożarowe Budynek Agencji Nieruchomości Rolnych położony jest przy skrzyżowaniu dwóch ulic 1 Maja oraz Reymonta. Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynków średniowysokiego (SW) i kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL IV przez co wymagany jest dojazd pożarowy. Dojazd pożarowy powinien być wykonany zgodnie ze ścisłymi warunkami. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku na całej jego długości. Bliższa krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany budynku od 5 do 15 m. Pomiędzy drogą pożarową, a ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. Wyjście z budynku powinno mieć połączenia z drogą pożarową o szerokości minimalnej 1,5, a długość tej drogi nie powinna przekraczać 50 m. Dojazd pożarowy powinien być oznakowany tablicą zgodną z PN. Parametry drogi pożarowej: Najmniejszy promień skrętu łuku zewnętrznego nie mniej niż 11 m Minimalna szerokość drogi pożarowej 4 m TECHNO-POŻ 25

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA w

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Podstawa prawna: 2 ust. 3 a) rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel./fax. 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

ANALIZA W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU W ODNIESIENIU DO PROJEKTU HALI BUDOWLANEGO SPORTOWO- BUDOWY PRZYCHODNI

ANALIZA W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU W ODNIESIENIU DO PROJEKTU HALI BUDOWLANEGO SPORTOWO- BUDOWY PRZYCHODNI ANALIZA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU ANALIZA W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU W ODNIESIENIU DO PROJEKTU HALI BUDOWLANEGO SPORTOWO- BUDOWY PRZYCHODNI

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli Zakład Usług i Handlu 33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 2 tel/fax. +48 14 645-76-88 NIP 871-000-37-91 REGON 005706532 Niedomice, dn. 15-05-2008 Ekspertyza w zakresie warunków ewakuacji, w obiekcie ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa Zleceniodawca. Miasto Stołeczne Warszawa. pl. Bankowy 3/5. 00-950 Warszawa Podstawa prawna: 2.2

Bardziej szczegółowo

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Ostrów Wielkopolski, Wrzesień 2014 Spis treści Strona 2 z 41 Spis Treści

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Opracował: Sławno maj 2016 r.

Opracował: Sławno maj 2016 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LIKWIDACJA STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Opracował: inż. Krzysztof Szczepanowski Rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej Warszawa, 22 września 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wystąpienie w sprawie drogi pożarowej dla internatu z częścią szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego przy

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o.

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. 00-844 WARSZAWA, ul. GRZYBOWSKA 77 Tel: Prezes (22) 45 70 386 fax (22) 45 70 376 INWESTOR Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA /ZAMAWIAJĄCY/ 02-585 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Obiekt: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Usytuowanie: ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica działka nr 28 i 29 AM-7 obręb Trzebnica Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

Czuba Latoszek Sp. z o.o. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji projekt nadbudowy wraz z przebudową budynku szpitala

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INWESTOR: Przedszkole Miejskie Nr 3 14-200 Iława, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 145 ZAKRES : EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO - ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r.

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Kraków, dnia 24 października 2016 r. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek Specjalista do spraw bezpieczeństwa procesów przemysłowych *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. [1] Przekrycie dachu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012 1 mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk mgr Albin Piątkowski. rzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp. upr. nr 1/01/R przeciwpożarowych Szczecin, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94 tel.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : Adres : Inwestor : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 / 13 tel. kom. 0-600-212-901 OBIEKT : BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla budynku 100 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie Podstawa Prawna (ekspertyza w trybie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna dot. stanu bezpieczeństwa pożarowego dwóch stref pożarowych budynku B2 SP ZOZ w Hrubieszowie usytuowanego na dz. nr 592/10. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Spis

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra Wykonawca RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ RZECIWPOŻAROWYCH Luty 2015 Temat Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Adres Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

EKSPERTYZA techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej EKSPERTYZA techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej remontu i modernizacji Domu Studenta nr 4 Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Gen. Kaliskiego 21 w Warszawie (sporządzona w trybie 2 ust.3a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DYPLOMOWE. Budownictwo semestr VII

SEMINARIUM DYPLOMOWE. Budownictwo semestr VII WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 SEMINARIUM DYPLOMOWE Budownictwo semestr VII Warszawa 2010/2011 r. Plansza 1/14 Państwa Członkowskie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 104 ZAKRES : EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO - ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: CELINACH -1- Zawartość opracowania: I. DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 1. Oświadczenia projektantów 2. Uprawnienia projektantów 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego II. CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Instalacje i urządzenia elektryczne oraz technologiczne powinny zapewniać ochronę przed powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY, BUDOWA ŁĄCZNIKA ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY PSZCZÓŁKI Zastosowane urządzenia

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dot. budynku Zespołu Szkół Specjalnych Opracowali: 1. mgr inż. Waldemar Wysowski Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 500/2009

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo