ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa 46 BRANŻA: Architektura + Konstrukcja STADIUM: Projekt budowlany INWESTOR: Dom Dziecka Stanica Katowice ul. Plebiscytowa 46 AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 Sierpień

2 Spis zawartości projektu A. Część opisowa 1. Karta tytułowa 2. Spis zawartości projektu 3. Opis techniczny 4. Załączniki Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej Domu Dziecka Stanica przy ul. Plebiscytowej w Katowicach Postanowienie nr 354/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w Domu Dziecka Stanica 5. Oświadczenie projektanta 6. Uprawnienia projektanta 7. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Architektów 8. Informacja dotycząca BHP B. Część rysunkowa 1. Projekt zagospodarowania 1: Rzut piwnicy 1: Rzut parteru 1: Rzut piętra 1: Rzut piętra 2 1: Rzut poddasza 1: Przekrój B-B 1: Zestawienie stolarki 1:100 2

3 Opis 1. Podstawa opracowania Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej Domu Dziecka Stanica przy ul. Plebiscytowej w Katowicach Postanowienie nr 354/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w Domu Dziecka Stanica Zlecenie Inwestora 2. Własność: Dom Dziecka Stanica Katowice, ul. Plebiscytowa Dane o budynku 3.1. Powierzchnia użytkowa 1110,26 m² 3.2. Liczba kondygnacji 3 nadziemne + 1podziemna + poddasze nieużytkowe 3.3. Wysokość budynku 10,83 cm budynek niski Budynek wolnostojący, usytuowany z zachowaniem wymaganych odległości 8 m od obiektów sąsiadujących. 4.1 Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego Opis przyjętych rozwiązań projektowych Przewiduje się wprowadzenie niżej opisanych zmian do budynku Domu Dziecka Stanica w celu przystosowania obiektu do wymagań przeciwpożarowych. Wjazd na działkę istniejący zjazd z jezdni ul. Plebiscytowej od strony zachodniej. Wymiana okna na parterze na okno nieotwieralne posiadające odporność ogniową REI 60,wymiary 210x170 cm, Wydzielenie pożarowe klatki schodowej poprzez zamknięcie istniejących otworów w drzwiowych do odp. ogniowej REI 30 i EI 60 (drzwi do kuchni na parterze) oraz zamurowanie okna podawczego i wykonanie obok drzwi o klasie odporności EI 60, wyposażenie drzwi o odporności ogniowej i na drodze ewakuacyjnej w samozamykacze, 3

4 Wymiana istniejących hydrantów wewnętrznych 52 na obligatoryjne hydranty 25 wg projektu instalacji wodnej, Wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu wg projektu instalacji elektrycznej, Zabezpieczenie drewnianego stropu nad drugim piętrem do odporności ogniowej REI 60 poprzez zastosowanie dwustronnego rozwiązania systemowego Analiza przyjętych rozwiązań wg ekspertyzy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej sporządzonej dla Domu Dziecka Stanica oraz Postanowienia nr 354/2010 dotyczącego zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełniania wymagań bezpieczeństwa pożarowego w w/w budynku, dotyczące: - szerokości fragmentu poziomej drogi ewakuacyjnej na piętrze 1 oraz 2, - szerokości spoczników istniejącej klatki schodowej służącej celom ewakuacji, - długości dojścia ewakuacyjnego przy zapewnieniu jednego kierunku ewakuacji. Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Główna konstrukcja nośna R 60 Konstrukcja dachu zaimpregnowana do stanu niezapalności NRO R 15 Stropy nad piwnicą, parterem i piętrem 1 REI 60 Strop nad piętrem 2-konstrukcja drewniana Nie spełnia warunku Ściany zewnętrzne EI 30 Ściany wewnętrzne EI 15 Pokrycie dachu zaimpregnowane do stanu niezapalności NRO+GKF montowana systemowo Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych EI 15 Biegi i spoczniki schodów R 60 Szerokości spoczników Okno na parterze przy wyjściu głównym Szerokość drzwi wyjściowych oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej na zewnątrz budynku jest nie mniejsza niż 130cm Nie spełnia warunku Nie spełnia warunku Drzwi do piwnicy EI 30 4

5 Drzwi na poddasze nieużytkowe EI 30 Długości oraz szerokości dojścia ewakuacyjnego na 1 piętrze z pom. nr 111 na 2 piętrze z pom. nr 207 Nie spełnia warunku Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Główny wyłącznik prądu w holu przy wyjściu z budynku Instalacja piorunochronna zgodna z wymaganiami Polskich Norm Przewody wentylacyjne z materiałów niepalnych Kurek główny w holu przy wyjściu z budynku Wyposażenie w gaśnice Normatywna ilość sprzętu gaśniczego(3)umieszczone na każdej kondygnacji i oznakowane zgodnie z Polską Normą w tym zakresie Hydranty 52 Wymagany przeciwpożarowy wyłącznik prądu Obligatoryjnie hydranty 25 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 2 hydranty zewnętrzne, podziemne DN80, usytuowane 75 m od obiektu, po przeciwległej stronie ulicy Plebiscytowej, oznakowane prawidłowo Drogi pożarowe Nie wymagana Zakres niezgodności, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami Niezgodności z przepisami technicznobudowlanymi i przepisami przeciwpożarowymi Okno w parterze przy wyjściu głównym zwykłe, nie posiada wymaganej odporności Przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego na piętrze 1 i 2 Postępowanie Wymiana okna na okno nieotwieralne posiadające odporność ogniową REI 60 Likwidacja warunków zagrożenia życia poprzez wydzielenie pożarowe klatki schodowej-obudowanie jej do odporności ogniowej REI 60, zamknięcie istniejących w niej otworów drzwiowych do odp. 5

6 Hydranty wewnętrzne 52 Główny wyłącznik prądu Drewniany strop nad 2 piętrem nie spełniający wymagań rozporządzenia ogniowej REI 30 i EI 60 (drzwi do kuchni na parterze) oraz zamurowanie okna podawczego i wykonanie obok drzwi o klasie odporności EI 60. Zmiana na hydranty 25 z wężem półsztywnym Wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu Strop zabezpieczyć dwustronnie płytami o odporności ogniowej REI 60, stosując rozwiązania systemowe Zakres niezgodności, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami Szerokości spoczników nie spełniające wymagań 68 ust cm między parterem i 1 piętrem, cm na 1 piętrze, cm między 1 i 2 piętrem, cm między 2 piętrem, a poddaszem nieużytkowym Długości dojścia ewakuacyjnego na 1 i 2 piętrze Szerokość fragmentu poziomej drogi ewakuacyjnej w miejscu przejścia korytarza z sypialni dzieci na schody wynosząca 100 cm na piętrze 1 i 2. Ze względu na istniejące uwarunkowania konstrukcyjnobudowlane nie ma możliwości dostosowania niezgodności do stanu zgodnego z warunkami technicznymi Ponad standardowe rozwiązania rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów: Wyposażenie wszystkich drzwi o zalecanej odporności ogniowej oraz drzwi w obrębie dróg ewakuacyjnych w samozamykacze, Dodatkowe wydzielenie drzwiami EI 30 hallu na 1 i 2 piętrze - skrócenie odległości dojścia ewakuacyjnego, Wydzielenie drzwiami EI 30 z samozamykaczem pomieszczenia biblioteki ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru i zadymienie drogi ewakuacyjnej prowadzącej do klatki, Wydzielenie strefy pożarowej ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 i drzwiami EI 60 oznaczonymi na poszczególnych kondygnacjach. 6

7 5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej dla przebudowanego obiektu określono zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji Łączna powierzchnia użytkowa objętej opracowaniem, części obiektu Dom Dziecka Stanica wynosi 1110,26 m 2. Powierzchnia piwnicy wynosi 166,12 m 2, Powierzchnia parteru wynosi 327,45 m 2, Powierzchnia I piętra wynosi 314,67 m 2, Powierzchnia II piętra wynosi 302,02 m 2. Wysokość budynku wynosi 10,83 m, budynek niski. Liczba kondygnacji budynku wynosi 3 nadziemne + 1 podziemna + poddasze nieużytkowe Odległość od obiektów sąsiadujących Obiekt wolnostojący, usytuowany z zachowaniem wymaganych odległości 8 m od obiektów sąsiadujących Parametry pożarowe występujących substancji palnych W budynku nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych tj. rozporządzenia [3] Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego Nie dotyczy pomieszczeń i strefy pożarowej kategorii zagrożenia ludzi - ZL. Natomiast występujące w obiekcie pomieszczenia o funkcji technicznej lub magazynowej są powiązane funkcjonalnie z działalnością obiektu, w których gęstość obciążenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach Budynek zamieszkania zbiorowego kwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, jako Dom Dziecka dla dzieci od lat 6 do 18 oraz ZL III (pomieszczenia biurowo - administracyjne). Liczba osób na poszczególnych kondygnacjach części objętej opracowaniem przedstawia się następująco: - piwnica brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 7

8 - parter maksymalnie 35 dzieci, które mogą przebywać w jadalni lub na sali gimnastycznej + 5 osób personelu (wychowawcy, pracownicy administracyjni), - pierwsze piętro - 11 dzieci w pokojach sypialnych + 5 osób personelu (wychowawcy, pracownicy administracyjni), - drugie piętro - 11 dzieci w pokojach sypialnych + 5 osób personelu (wychowawcy, pracownicy administracyjni), - poddasze nieużytkowe - brak pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem Podział obiektu na strefy pożarowe Z uwagi na docelowe obudowanie klatki schodowej ścianami REI 60 i zamkniecie drzwiami EI 30. Wyposażenie w klapę dymową o powierzchni czynnej co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podłogi klatki i powierzchni otworu pod klapę dymową nie mniejszej niż 1,0 m 2, sterowaną czujką dymu ( 226 ust. 2 i 256 ust. 2 rozporządzenia 6). Z uwagi na powyższe każda kondygnacja obiektu stanowi odrębną strefę pożarową. Ponadto oddzielono klatkę schodową od pozostałej części obiektu ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI 120 oraz drzwiami EI 60, zaznaczoną na rysunkach stanowiących załączniki do ekspertyzy jako ściana oddzielenia przeciwpożarowego Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Budynek Domu Dziecka Stanica jako niski ZLV w świetle aktualnych warunków technicznych [6], winien spełniać wymagania C klasy odporności pożarowej budynku i posiadać: - główną konstrukcję nośną - R 60 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), warunek spełniony, ściany murowane i otynkowane, stanowiące konstrukcję nośną budynku spełniają ten warunek, - konstrukcję dachu - R 15 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), warunek spełniony, krokwie drewniane zaimpregnowane do stanu niezapalności NRO spełniają ten warunek, - stropy - REI 60 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), stropy żelbetowe nad piwnicą, parterem i pierwszym piętrem spełniają ten warunek, warunku nie spełnia drewniany strop nad drugim piętrem, - ściany zewnętrzne - El 30 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), warunek spełniony, ściany murowane i otynkowane spełniają ten warunek, - ściany wewnętrzne - El 15 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia 8

9 (NRO), warunek spełniony, ściany murowane i otynkowane lub wykonanych z płyt GKF montowanych systemowo spełniają ten warunek, - przekrycie dachu RE 15 z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), warunek spełniony, deskowanie pełne zaimpregnowane do stanu niezapalności NRO przykryte papą, dodatkowo deskowanie osłonięte płytą GKF zamontowaną systemowo spełnia ten warunek. Klasa odporności ogniowej przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych, z zastrzeżeniem 216 ust. 1 rozporządzenia (6), powinna wynosić co najmniej E I Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku Domu Dziecka Stanica zapewniono możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku, bezpośrednio (sala gimnastyczna na parterze przeznaczona do użytku 35 osób) albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi" do obudowanej i zamykanej drzwiami EI 30 i drzwiami zwykłymi klatki schodowej, oddymianej klapą dymową zamontowaną w stropodachu i sterowaną czujką dymu oraz ręcznie przy wejściu do budynku oraz z pomieszczenia na drugim piętrze czyli najwyższej kondygnacji użytkowej. Szerokość korytarzy wynosi 140 cm. Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami zwykłymi, (budynek niski), o szerokości 0,9 m lub 0,8 m, gdy liczba osób w pomieszczeniu do 3. Na podłodze stanowiącej dojście ewakuacyjne znajdują się płytki ceramiczne lub wykładzina trudno zapalna. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku otwierają się na zewnątrz. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku jest nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, określona zgodnie z 68 ust. 1 i 2 rozporządzenia (6), czyli nie mniejsza niż 120 cm. Warunek ten jest spełniony, gdyż drzwi do holu z klatki oraz drzwi na zewnątrz z holu posiadają szerokość 130 cm. Skrzydło 90 cm do normalnego użytku i drugie skrzydło drzwiowe dające się otworzyć w przypadku prowadzonej ewakuacji z budynku domu dziecka. Ponadto z klatki schodowej można się również ewakuować poprzez drzwi otwierane na zewnątrz jednoskrzydłowe o szerokości 90 cm. Przedmiotowe drzwi zlokalizowane przy wyjściu ewakuacyjnym z kuchni. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych posiada klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż E I

10 Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie zmniejszają, po ich całkowitym otwarciu, wymaganej szerokości tej drogi.. Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej lub pochylni posiadają klasę odporności ogniowej określoną zgodnie z 216 rozporządzenia (6), jak dla stropów budynku., ściany murowane i otynkowane dają odporność REI 60. Na parterze klatki schodowej znajdują się cztery drzwi zwykłe i dwa okienka do wydawania posiłków z kuchni nie posiadające deklarowanej odporności ogniowej EI 30: drzwi z księgowości na hol, drzwi z jadalni na klatkę, drzwi do pomieszczenia gospodarczego i drzwi do WC. Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji wykonane z materiałów niepalnych i posiadają klasę odporności ogniowej co najmniej R 60. schody żelbetowe pokryte płytkami ceramicznymi. Szerokość schodów 130 cm spełnia wymagania stawiane warunkami technicznymi. Wymagań warunków technicznych nie spełniają spoczniki o szerokości: cm między parterem i pierwszym piętrem, cm na pierwszym piętrze, cm między pierwszym i drugim piętrem, cm między drugim piętrem a poddaszem nieużytkowym. Odległość między ścianą zewnętrzną, stanowiącą obudowę klatki schodowej, a inną ścianą zewnętrzną tego samego lub innego budynku powinna być ustalona zgodnie z 271 rozporządzenia(6), jeżeli co najmniej jedna z tych ścian nie spełnia wymagań klasy odporności ogniowej określonej według 216 ust.1 rozporządzenia (6) jak dla stropu budynku z tą klatką schodową. Warunek nie spełniony, gdyż okno na parterze przy wyjściu głównym z budynku jest oknem zwykłym i nie posiada odporności ogniowej REI 60. Piwnice oddzielone od pozostałej części budynku stropami i ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej R E I 60 i zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30.. Wyjście z klatki schodowej na poddasze nieużytkowe zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 15.. W budynku stwierdzono przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego większej o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych: - na pierwszym piętrze budynku odległość dojścia z sypialni dzieci nr 111 do drzwi wejściowych na klatkę schodową wynosi 20 m + zejście po klatce z pierwszego piętra do drzwi wyjściowych na zewnątrz, - na drugim piętrze budynku odległość dojścia z sypialni dzieci nr 207 do drzwi wejściowych na klatkę schodową wynosi 19m + zejście po klatce z 10

11 drugiego piętra do drzwi wyjściowych na zewnątrz, co pozwala uznać budynek za zagrażający życiu ludzi. Długość przejścia ewakuacyjnego w budynku nie przekracza 40 m. Obiekt Domu Dziecka wyposażono w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zastosowane na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym o wymaganym normą natężeniu oświetlenia. Kierunki i wyjścia ewakuacyjne oznakowano zgodnie z PN Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych Obiekt wyposażono w główny wyłącznik prądu zlokalizowany w holu przy wyjściu z budynku. Instalacja piorunochronna, wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Obiekt wyposażono w kurek główny zlokalizowany na ścianie przy wyjściu z budynku. Przewody wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych. Budynek ogrzewany z miejskiej centralnej sieci grzewczej Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zastosowano na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne działa przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego, co potwierdzają przedstawione protokóły badań. Oświetlenie awaryjne wykonano zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. W klatce schodowej znajdują się hydranty wewnętrzne 52 zlokalizowane na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze budynku Wyposażenie w gaśnice. Cały obiekt wyposażony w normatywną ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, zgodnie z rozporządzeniem [3] - jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm 3 ) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej budynku. Gaśnice rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności: przy wejściach do budynku, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. W miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działania źródeł ciepła (piece, grzejniki). Gaśnice umieszczono w tych samych miejscach na każdej kondygnacji. Miejsca lokalizacji gaśnic oznakowano zgodnie z Polską Normą w tym zakresie. 11

12 5.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Dla obiektu ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dm 3 /s, co zapewniają 2 hydranty zewnętrzne, podziemne DN 80, usytuowane w odległości od obiektu do 75 m, zlokalizowane po przeciwległej stronie ulicy Plebiscytowej i oznakowane prawidłowo Drogi pożarowe Droga pożarowa nie jest wymagana. Reasumując powyższe stwierdzić należy, że zaprojektowano następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe: 1) Zabezpieczenie stropu nad trzecią kondygnacją do klasy odporności ogniowej REI 60, wg rozwiązania systemowego. 2) Wydzielenia przeciwpożarowego klatki schodowej ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 i zamknięcie jej na wszystkich kondygnacjach od pomieszczeń dostępnych bezpośrednio z jej przestrzeni, drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30 wyposażonymi w samozamykacze, w miejscach wskazanych w części rysunkowej. 3) Wyposażenia klatki schodowej w samoczynne urządzenia oddymiające, zaprojektowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 4) Zamknięcia na poziomie poszczególnych kondygnacji, drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 wyposażonymi w samozamykacze oraz drzwiami wyposażonymi w samozamykacze, pomieszczeń dostępnych z przestrzeni hallów oraz jadalni, w miejscach wskazanych w części rysunkowej ekspertyzy. 5) Dokonania podziału budynku na strefy pożarowe, ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 oraz drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 60 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w części rysunkowej. 6) Zamknięcia otworu okiennego na poziomie pierwszej kondygnacji nie otwieraną przeszkloną przegrodą o klasie odporności ogniowej EI 60, w miejscu wskazanym w części rysunkowej. 7) Zamknięcia wskazanych pomieszczeń występujących w obrębie poziomych dróg ewakuacyjnych, drzwiami wyposażonymi w samozamykacze. 8) Wyposażenie dróg komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wykonaną według wymagań określonych w PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 9) Wykonanie w strefach pożarowych na poszczególnych kondygnacjach obiektu, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami 25, zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 12

13 10) Wyposażenie obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, którego wyłączenie uruchomi działanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz nie pozbawi zasilania systemu oddymiania klatek schodowych. 11) Wprowadzenie w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu szczegółowych zasad ogłaszania oraz prowadzenia ewakuacji w przypadku powstania zagrożenia. 12) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla pracowników w zakresie sposobów postępowania na wypadek pożaru i konieczności ewakuacji, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Pozostałe odstępstwa dotyczące szerokości fragmentu poziomej drogi ewakuacyjnej, szerokości spoczników istniejącej klatki schodowej i długości dojścia ewakuacyjnego przy zapewnieniu jednego kierunku ewakuacji według wskazań ekspertyzy dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej i postanowienia nr 354/210 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach. 6. Uwagi końcowe Zaproponowane powyżej rozwiązania zastępcze (ponad standardowe) w pierwszej kolejności, eliminują zagrożenie życia mogące wystąpić w obiekcie, a dodatkowo podniosą poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Przedstawiona analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego spowoduje, zdaniem rzeczoznawcy budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych nie pogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej występujących w obiekcie, lecz ich wyraźną poprawę. Opracował: mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 13

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Załącznik do zarządzenia nr73 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 01.07.2010 r. URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Opracował: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH

ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH ZASADY DZIAŁANIA I WSÓŁPRACY URZĄDZEŃ INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH (scenariusz pożarowy) Obiekt: Teatr Wielki Opera Narodowa Plac Teatralny 1 Warszawa Opracowanie: mgr inż. pożarnictwa Mateusz Oleksy mgr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo