Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego"

Transkrypt

1 Publiczne przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka w Ostrowie Wielkopolskim Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Ostrów Wielkopolski, Wrzesień 2014

2 Spis treści Strona 2 z 41 Spis Treści SPIS TREŚCI PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA, PODSTAWA OPRACOWANIA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU (GABARYTY, KONSTRUKCJA, PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE) INWESTOR LOKALIZACJA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE BUDYNKU PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNO BUDOWLANE ORAZ INSTALACYJNE - STAN FAKTYCZNY (ZWIĄZANY Z OCHRONĄ PRZECIWPOŻAROWĄ ZAKRES OCENY WARUNKÓW TECHNICZNO- BUDOWLANYCH W OPARCIU O KTÓRE BUDYNEK UZNANY ZOSTAŁ ZA ZAGRAŻAJĄCY ŻYCIU LUDZI ZAKRES NIEZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI WSKAZANIE WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH WSKAZANIE NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE ZOSTANĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI WSKAZANIE NIEZGODNOŚCI W ZAKRESIE PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH, KTÓRE NIE ZOSTANĄ DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA ZASTĘPCZE I ZAMIENNE (PONADSTANDARDOWE) ANALIZA WPŁYWU ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH NA POZIOM BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO WNIOSKI W KONTEKŚCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAŁĄCZNIKI... 41

3 Strona 3 z Przedmiot, zakres i cel opracowania, podstawa opracowania Przedmiot zakres i cel opracowania Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przedszkola nr 9 im. Misia Uszatka, położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul Jana Brzechwy 2. Ekspertyza została opracowana w następstwie nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli wydziału kontrolno - rozpoznawczego Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Celem ekspertyzy jest rozpoznanie wszystkich nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku oraz zaproponowanie rozwiązań zamiennych do zatwierdzenia przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. z r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

4 Strona 4 z 41 Podstawa opracowania Zlecenie Urzędu Miasta, Wizja lokalna, Dokumentacja budynku. Obowiązujące normy i przepisy techniczne. [1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. z r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). [3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124 z 2009, poz. 1030). [4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 121 z 2003, poz z późniejszymi zmianami). [5] Norma PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru. [6] Norma PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. [7] Norma PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. [8] Norma PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. [9] Norma PN-B :2001. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. [10] Norma PN-EN Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym, [11] Instrukcja nr 221 ITB. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. [12] Instrukcja nr 409/2005 ITB, Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową. [13] Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach technicznobudowlanych klas reakcji na ogień wg PN-EN. ITB Warszawa 2004.

5 Strona 5 z Ogólna charakterystyka budynku (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie) 2.1. Inwestor Nazwa Adres Urząd Miasta ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 18; Ostrów Wielkopolski 2.2. Lokalizacja budynku Ulica Jana Brzechwy 2 Miejscowość Powiat Województwo Ostrów Wielkopolski Ostrowski Wielkopolskie 2.3. Charakterystyka i przeznaczenie budynku Analizowany obiekt to budynek niski, wolnostojący, trzykondygnacyjny (częściowo podpiwniczony) zlokalizowany na działkach nr 10/4,105/2, 104, 103/3, 12/8, pełniący funkcję publicznego przedszkola. W budynku znajdują się pomieszczenia: piwnica: pomieszczenia: archiwum, magazyny ogólne, magazyny na produkty spożywcze, pomieszczenie liczników, gospodarcze, węzła cieplnego (oddzielne wejście z zewnątrz) parter: pomieszczenia: trzech sal dydaktycznych nr 1, 2 i 3 (każda z łazienkami/wc i sale 2,3 z magazynkami podręcznymi), szatnia dzieci, hol, sekretariat, gabinet dyrektora, WC personelu, gabinet z-cy dyrektora, zmywalnia, podawalnia, korytarz, piętro: pomieszczenia: trzech sal dydaktycznych nr 4,5 i 6 (4 i 5 z łazienkami i magazynkiem podręcznym. Sala nr 6 korzysta z łazienki sali nr 5), zmywalnia, kuchnia, obieralnia, magazyn podręczny, WC dla personelu kuchni, korytarz, hol, Komunikację pionową w budynku umożliwiają dwie klatki schodowe łączące: K1 parter, piętro, K2 piwnica, parter, piętro klatka nie przeznaczona do ewakuacji - techniczna.

6 Strona 6 z 41 W budynku występują dwie windy towarowe w zapleczu kuchennym przedszkola, z których jedna łączy wszystkie kondygnacje, a druga tylko parter i pietro. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe: Elektryczna, Wentylacyjna, Centralnego ogrzewania (węzeł CO - piwnica), Wodnokanalizacyjna, Gazowa, Odgromowa. Wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia przeciwpożarowe: Hydranty wewnętrzne 52 z wężem płasko składanym - nieprawidłowe, Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), Podręczny sprzęt gaśniczy, 2.4. Parametry charakterystyczne budynku Dane: Jednostki Powierzchnia użytkowa 857,31 m 2 Powierzchnia zabudowy 457,23 m 2 Kubatura 3982,47 m 3 Wysokość <12 m Liczba kondygnacji 3 (1 podziemna) -

7 Strona 7 z Wymagane warunki techniczno budowlane oraz instalacyjne - stan faktyczny (związany z ochroną przeciwpożarową Wymagana klasa odporności pożarowej budynku Budynek zaliczony jest zgodnie z Rozporządzeniem [1] ze względu na grupy wysokości do budynku niskiego N. Ze względu na przeznaczenie analizowany budynek zaliczamy do kategorii: piwnica PM (nie przeznaczona na pobyt ludzi), parter ZLII, piętro ZLII, Budynek zgodnie z 212 Rozporządzenia [1] musi spełniać wymagania odporności pożarowej klasy C. Konstrukcja budynku fundament ławy żelbetowe, ściany podziemne: betonowe wylewane, nadziemne: gazobetonowe i z bloczków betonowych, stropy prefabrykowane żelbetowe (płyta kanałowa), stropodach wentylowany z płyt prefabrykowanych, pokryty papą. Konstrukcja główna budynku Klasa wymagana - R 60 warunek spełniony, Ściana zewnętrzna Klasa wymagana - EI 30 warunek spełniony, Ściana wewnętrzna Klasa wymagana - EI 15 warunek spełniony, Stropy Klasa wymagana - REI 60 warunek spełniony, Konstrukcja dachu Klasa wymagana - R 15 warunek spełniony,

8 Strona 8 z 41 Przekrycie dachu Klasa wymagana - RE 15 warunek spełniony. Podział budynku na strefy pożarowe Budynek obecnie stanowi jedną strefę pożarową i mieści się w dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej (5000m 2 ) zgodnie 227 ust. 1 Rozporządzenia [1] warunek spełniony. Warunki ewakuacji Maksymalna ilość osób przebywających w budynku (dzieci) i 23 opiekunów. Maksymalna długość przejść ewakuacyjnych dla stref pożarowych ZL wynosi 40 m zgodnie z 237 ust. 1 Rozporządzenia [1] warunek spełniony. Maksymalna długość dojść ewakuacyjnych dla stref pożarowych ZL wynosi: dla ZL II - przy jednym dojściu 10 m, przy dwóch 40 m zgodnie z 256 ust. 3 Rozporządzenia [1] warunek niespełniony. Wysokość i szerokość drzwi ewakuacyjnych zgodnie z 62 ust 1 i 239 ust 1 Rozporządzenia [1] wysokość min. 2m, szerokość w świetle min. 0,9m i 0,8m (do 3 osób) - warunek niespełniony. Szerokość drzwi ewakuacyjnych z budynku zgodnie z 239 ust 4 i 68 ust 1 i 2 Rozporządzenia [1] szerokość w świetle min. 1,2m - warunek niespełniony. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych zgodnie z 242 ust 1 i 4 Rozporządzenia [1] warunek niespełniony. W budynku niskim, zaliczanym do kategorii ZL II zgodnie z 245 Rozporządzenia [1], należy stosować klatki schodowe obudowane, zamykane drzwiami i wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu warunek niespełniony (klatki K1 i K2). Biegi i spoczniki klatek schodowych ewakuacyjnych zgodnie z 249 ust 3 Rozporządzenia [1] klasa wymagana R60 żelbetowa konstrukcja schodów warunek spełniony. Szerokość biegów i spoczników klatki schodowej zgodnie z 68 ust 1 Rozporządzenia [1] warunek niespełniony.

9 Strona 9 z 41 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku wynosi 10 dm 3 /s z co najmniej jednego hydrantu zewnętrznego zgodnie z 5 ust 1 pkt. 2 Rozporządzenia [3] ze względu na odległość ok. 130m - warunek niespełniony. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi hydrant zewnętrzny zlokalizowany na terenie boiska sąsiedniej szkoły. Droga pożarowa Dla budynku droga pożarowa zgodnie z 12 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia [3] jest wymagana. Drogę pożarową stanowi ul. Jana Brzechwy, która jest wąska i zawiera zbyt małą odległość od budynku. Do drogi pożarowej zapewniono dojścia o szerokości miejscowo <1,5m warunek niespełniony. Odległość od obiektów sąsiednich Odległości od budynków sąsiednich warunek spełniony. Zgodnie z wymaganiami rozdziału 7 Rozporządzenia [1] usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Ocena stanu technicznego budynku i instalacji Na podstawie aktualnych protokołów z okresowej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, oraz przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że budynek łącznie z instalacjami jest w dobrym stanie technicznym. Należy podkreślić konieczność wykonania po wszelkich zmianach niezbędnych prób i odbiorów, oraz wykonywania okresowych przeglądów w trakcie eksploatacji budynku, o których mowa w art. 62 Ustawy Prawo Budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem przeglądów mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe takich jak: przegląd instalacji elektrycznych, instalacji odgromowej, oraz urządzeń przeciwpożarowych.

10 Strona 10 z Zakres oceny warunków technicznobudowlanych w oparciu o które budynek uznany został za zagrażający życiu ludzi. Budynek został uznany za zagrażający życiu ludzi, z powodu: niezabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych K1 i K2 jak wynika z 16 ust.2 pkt.5 Rozporządzenia [2], długości dojścia dla jednego kierunku ewakuacji przekroczonej o 100% jak wynika z 16 ust.2 pkt.2 Rozporządzenia [2]: o na parterze: dla pomieszczenia podawalni (jednocześnie sali dydaktycznej nr 3) 23,0m, o na piętrze: dla sali dydaktycznej nr 4 24,0m, dla sali dydaktycznej nr 5 20,0 m, dla sali dydaktycznej nr 6 23,0m, dla pomieszczenia obieralni 38,0m, dla pomieszczenia kuchni 33,0m, dla pomieszczenia zmywalni 28,0m. 5. Zakres niezgodności z przepisami 5.1. Wskazanie wszystkich niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych KLATKA K1 1. Brak obudowy i urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu dla klatki schodowej K1 - jak wynika z 245 Rozporządzenia [1], 2. Wąskie biegi klatki schodowej K1 (licząc od parteru): o bieg drugi 1,15m,

11 Strona 11 z 41 o bieg trzeci 1,17m jak wynika z 68 ust. 1 Rozporządzenia [1] - wymagane 1,2 m, 3. Wąskie spoczniki klatki schodowej K1 (licząc od parteru): o spocznik trzeci 1,10m,

12 Strona 12 z 41 jak wynika z 68 ust. 1 Rozporządzenia [1] - wymagane 1,3 m, 4. Zbyt duża wysokość niektórych stopni klatki schodowej K1, która wynosi 0,16m - jak wynika z 68 ust.1 Rozporządzenia [1] maksymalna wysokość 0,15 m, PIWNICA 5. Brak oddzielenia piwnicy od pozostałej części budynku (drzwi, winda) - jak wynika z 250 ust. 1 Rozporządzenia [1] wymagane drzwi EI30, obudowa i/lub roleta windy EI30,

13 Strona 13 z 41 PARTER 6. Dla pomieszczeń na parterze przekroczona długość przy jednym dojściu, która wynosi odpowiednio: o dla sali dydaktycznej nr 2 14,0m klatką K1, o dla pomieszczenia podawalni (jednocześnie sali dydaktycznej nr 3) 23,0m klatką K1, o dla pomieszczenia zmywalni 18,0m klatką K1, jak wynika z z 256 ust.3 Rozporządzenia [1] dopuszczalna długość dojścia dla jednego kierunku wynosi 10m 7. Na parterze drzwi główne wejściowe mają zbyt małą szerokość skrzydła nieblokowanego (0,78m) i wysokość (1,98m) jak wynika z 62, 239 i 240 Rozporządzenia [1] wymagana szerokość skrzydła nieblokowanego 0,9m i wysokość 2,0m,

14 Strona 14 z Na parterze drzwi do wiatrołapu w kierunku wyjścia głównego mają zbyt mała szerokość skrzydła nieblokowanego (0,78m) i wysokość (1,98m) - jak wynika z 62, 239 i 240 Rozporządzenia [1] wymagana szerokość skrzydła nieblokowanego 0,9m i wysokość 2,0m, 9. Na parterze występuje zbyt mała szerokość skrzydła nieblokowanego (0,8m) i wysokość (1,98m) drzwi z klatki K1 do wiatrołapu - jak wynika z 62, 239 i 240 Rozporządzenia [1] wymagana szerokość skrzydła nieblokowanego 0,9 m., i wysokość 2,0m

15 Strona 15 z Na parterze drzwi wyjściowe z klatki K1 na zewnątrz mają zbyt mała szerokość (0,87m) - jak wynika z 62, 68, 239 i 240 Rozporządzenia [1] wymagana szerokość 1,2m i wysokość 2,0m., 11. Na parterze drzwi posiadają następujące nieprawidłowości: o na parterze z pomieszczenia sali dydaktycznej nr 1 do klatki K1 wysokość (1,95m) i zły kierunek otwierania,

16 Strona 16 z 41 o na parterze z pomieszczenia łazienki/wc do sali dydaktycznej nr 1 wysokość (1,96m), o na parterze z pomieszczenia sali dydaktycznej nr 2 do szatni wysokość (1,96m),

17 Strona 17 z 41 o na parterze z pomieszczenia łazienki/wc do sali dydaktycznej nr 2 wysokość (1,95m), o na parterze z pomieszczenia sali dydaktycznej nr 3 do pomieszczenia podawalni szerokość (0,8m),

18 Strona 18 z 41 o na parterze z pomieszczenia łazienki/wc do sali dydaktycznej nr 3 szerokość (0,8m), o na parterze z pomieszczenia podawalni do szatni szerokość (0,8m),

19 Strona 19 z 41 o na parterze na korytarzu z biura z-cy dyrektora wysokość (1,97m), o na parterze z korytarza dla biura zastępcy dyrektora do sali dydaktycznej nr 1 wysokość (1,96m),

20 Strona 20 z 41 o na parterze z pomieszczenia sekretariatu do holu - szerokość (0,78m) przeznaczone do 3 osób, jak wynika z 62 i 239 Rozporządzenia [1] wymagana szerokość skrzydła nieblokowanego 0,9m lub 0,8 (do 3 osób), wysokość 2,0m i kierunek otwierania zgodnie z ewakuacją, 12. Na parterze w pomieszczeniu podawalni występuje zbyt mała szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej z sali dydaktycznej nr 3 (1,0m) jak wynika z 242 ust. 1 Rozporządzenia [1] wymagana szerokość 1,2m (do 20 osób),

21 Strona 21 z Na parterze korytarz z biura zastępcy dyrektora posiada zbyt małą szerokość (1,11m) jak wynika z 242 ust. 1 Rozporządzenia [1] wymagana szerokość 1,2m (do 20 osób), 14. Na parterze brak dokumentacji potwierdzających stopień trudno zapalności dla boazerii stosowanych na drogach komunikacji służących do ewakuacji (hol, wiatrołap, szatnia, klatka K1) jak wynika z 258 Rozporządzenia [1] zabronione,

22 Strona 22 z Na parterze brak dokumentacji potwierdzających stopień trudno zapalności dla szafek odzieżowych dzieci w pomieszczeniu szatni jak wynika z 258 Rozporządzenia [1] zabronione, 16. Na parterze brak dokumentacji potwierdzających stopień trudno zapalności dla materiałów stanowiących wykończenie pomieszczeń przedszkolnych (wykładziny naścienne, podłogowe, szafy, itp.) - jak wynika z 258, 260 Rozporządzenia [1] zabronione,

23 Strona 23 z 41 PIĘTRO 17. Dla pomieszczeń na piętrze przekroczona długość przy jednym dojściu, która wynosi odpowiednio: o dla sali dydaktycznej nr 4 24,0m, o dla sali dydaktycznej nr 5 20,0m, o dla sali dydaktycznej nr 6 23,0 m, o dla pomieszczenia obieralni 38,0m, o dla pomieszczenia kuchni 33,0m o dla pomieszczenia zmywalni 28,0m,

24 Strona 24 z 41 jak wynika z 256 ust.3 Rozporządzenia [1] dopuszczalna długość dojścia dla jednego kierunku wynosi 10m, 18. Na piętrze korytarz w części kuchennej posiada zbyt małą szerokość (1,13m), oraz lokalne zawężenie (1,0m) jak wynika z 242 ust. 1 Rozporządzenia [1] wymagana szerokość 1,2m (do 20 osób), 19. Na piętrze drzwi posiadają następujące nieprawidłowości: o na piętrze z korytarza do holu przy klatce K1 zły kierunek otwierania, o na piętrze z pomieszczenia sali dydaktycznej nr 4 do holu klatki K1 wysokość (1,96m) i zły kierunek otwierania,

25 Strona 25 z 41 o na piętrze z pomieszczenia łazienki/wc do sali dydaktycznej nr 4 wysokość (1,96m), o na piętrze z pomieszczenia sali dydaktycznej nr 5 do klatki K1 wysokość (1,97m) i zły kierunek otwierania,

26 Strona 26 z 41 o na piętrze z pomieszczeni łazienki/wc do sali dydaktycznej nr 5 wysokość (1,98m), o na piętrze z pomieszczenia sali dydaktycznej nr 6 do holu klatki K1 wysokość (1,97m) i zły kierunek otwierania,

27 Strona 27 z 41 o na piętrze z pomieszczenia sali dydaktycznej nr 5 do sali dydaktycznej nr 6 wysokość (1,95m), o na piętrze z pomieszczeni gabinetu metodycznego do sali dydaktycznej nr 6 szerokość (0,80m), wysokość (1,99m),

28 Strona 28 z 41 o na piętrze z pomieszczenia obieralni do korytarza wysokość (1,98m) przeznaczone do 3 osób, o na piętrze z pomieszczenia kuchni do korytarza wysokość (1,97m) przeznaczone do 3 osób,

29 Strona 29 z 41 o na piętrze z pomieszczenia zmywalni do korytarza szerokość (0,79m), wysokość (1,96m) przeznaczone do 3 osób jak wynika z 62 i 239 Rozporządzenia [1] wymagana szerokość skrzydła nieblokowanego 0,9m lub 0,8 (do 3 osób), wysokość 2,0m i kierunek otwierania zgodnie z ewakuacją, 20. Na piętrze brak dokumentacji potwierdzających stopień trudno zapalności dla materiałów stanowiących wykończenie pomieszczeń przedszkolnych (wykładziny

30 Strona 30 z 41 naścienne, podłogowe, szafy, itp.) - jak wynika z 258, 260 Rozporządzenia [1] zabronione, 21. Na piętrze brak dokumentacji potwierdzających stopień trudno zapalności dla boazerii stosowanych na drogach komunikacji służących do ewakuacji (hol klatki K1) jak wynika z 258 Rozporządzenia [1] zabronione,

31 Strona 31 z Na piętrze brak dokumentacji potwierdzających stopień trudno zapalności dla kotary wydzielające fragment holu klatki K1 - jak wynika z 258 ust. 1 i 2 Rozporządzenia [1] zabronione, 23. Na piętrze brak dokumentacji potwierdzających stopień trudno zapalności dla wykładziny podłogowej holu klatki K1 - jak wynika z 258 i 260 Rozporządzenia [1] zabronione,

32 Strona 32 z 41 CAŁY BUDYNEK 24. W budynku występują nieprawidłowe hydranty wewnętrzne 52. Brak hydrantu w piwnicy a więc brak pełnego pokrycia budynku poprzez instalację hydrantową jak wynika z 19 i 20 Rozporządzenia [2] wymagane hydranty wewnętrzne 25, zapewniające pokrycie całego budynku z uwzględnieniem długości węża i efektywnego zasięgu rzutu prądu wody, 25. Zbyt mała szerokość stopni schodów zewnętrznych (0,28m) wejścia głównego i spocznika (1,23m) jak wynika z 68 i 69 Rozporządzenia [1] wymagana szerokość stopni min. 0,35m., a szerokość spocznika min. 1,3m.,

33 Strona 33 z Niespełnione warunki dla drogi pożarowej: o mała odległość bliższej krawędzi drogi pożarowej od ściany budynku min. 3,50m, oraz szerokość drogi pożarowej przebiegającej wzdłuż dłuższej ściany budynku, która wynosi min. 3,20 m - jak wynika z 12 Rozporządzenia [3] minimalna szerokość drogi to 4m a odległość bliższej krawędzi drogi od budynku 5m co daje 9m. o droga dojścia do drogi pożarowej, zawiera przewężenie w postaci furtki do szerokości 1,12m - jak wynika z 12 ust.4 Rozporządzenia [3] wymagana szerokość dojścia 1,5m, 27. Hydrant zewnętrzny stanowiący zapotrzebowanie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zlokalizowany jest w zbyt dużej odległości od budynku przedszkola ok. 130m na terenie boiska Publicznego Gimnazjum przy ul. Waryńskiego - jak wynika z 10 ust.6 Rozporządzenia [3] wymagana odległość do 75m,

34 Strona 34 z Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami 1. Dla klatki K1, należy wykonać obudowę na parterze i piętrze w postaci ścianek o klasie odporności ogniowej EI60, wyposażonych w drzwi o klasie odporności ogniowej EI30 o szerokości min. 0,9m i wysokości min. 2,0m. (załącznik graficzny). Podczas stawiania ścianki na parterze i piętrze, należy pamiętać o zapewnieniu spocznika o szerokości min. 1,3m dla klatki K1 (nie może być zmniejszany przez otwierające się drzwi na klatkę z kondygnacji). Należy wymienić drzwi do sal dydaktycznych nr 1 i 5 na drzwi o klasie odporności ogniowej EI30 o szerokości min. 0,9m i wysokości min. 2,0m (odstępstwo od kierunku otwierania zgodnie z ewakuacją - skrzydła zachodzą na spocznik klatki i go zawężają utrudniając ewakuację). Klatkę należy wyposażyć w urządzenie do usuwania dymu (odymianie grawitacyjne). 2. Wyznaczyć nowe drogi ewakuacji poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi (załącznik graficzny), 3. Należy oddzielić piwnicę od pozostałej części budynku poprzez: o wstawienie na parterze (klatka K2) drzwi pożarowych w klasie odporności ogniowej EI30 o szerokości min. 0,9m i wysokości 2,0m, o wstawienie w piwnicy żaluzji zamykających drzwi windy w klasie odporności ogniowej EI30, lub zamurowanie otworu, 4. Na parterze drzwi prowadzące z klatki K1 do wiatrołapu, oraz z wiatrołapu klatki K1 na zewnątrz należy wymienić na drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,2m (w tym skrzydło nieblokowane 0,9m) i wysokości 2,0m (w przypadku utrudnień co do wysokość spowodowanej niskim stropem zamontować niższe drzwi). Oboje drzwi należy wyposażyć w siłowniki powodujące automatyczne ich otwarcie w sytuacji uruchomienia oddymiania klatki schodowej napowietrzanie, 5. Poszerzyć szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej prowadzącej z sali dydaktycznej nr 3 przez pomieszczenie podawalni do szerokości 1,2m,

35 Strona 35 z Wymienić na drzwi o szerokości 0,9m i wysokości 2,0m z kierunkiem otwierania zgodnie z ewakuacją dla: o na parterze drzwi prowadzących z pomieszczenia sali dydaktycznej nr 3 do pomieszczenia podawalni, o na parterze drzwi prowadzących z pomieszczenia łazienki/wc do pomieszczenia sali dydaktycznej nr 3, o na parterze drzwi prowadzących z pomieszczenia podawalni do pomieszczenia szatni, o na piętrze drzwi prowadzących z pomieszczenia sali dydaktycznej nr 4 do pomieszczenia holu klatki K1, o na piętrze drzwi prowadzących z pomieszczenia sali dydaktycznej nr 6 do pomieszczenia holu klatki K1, o na piętrze drzwi prowadzących z pomieszczenia gabinetu metodycznego do pomieszczenia sali dydaktycznej nr 6 7. Na parterze i piętrze drzwi prowadzące na klatkę K2 (techniczna), należy wymienić na drzwi dymoszczelne o szerokości min. 0,9m i wysokości min. 2,0m. Na parterze drzwi z sali dydaktycznej nr 2 do klatki K2 można alternatywnie zamurować, 8. Na parterze i piętrze okładziny ścienne - boazerie bez atestu trudno zapalności, należy zlikwidować, 9. Na parterze szafki odzieżowe dzieci w szatni, bez atestu trudno zapalności, należy wymienić lub zabezpieczyć do stopnia trudno zapalności, 10. Na piętrze kotary/zasłony w holu klatki K1 - bez atestu trudno zapalności, należy zlikwidować, 11. Na piętrze wykładzinę podłogową w holu klatki K1 - bez atestu trudno zapalności, należy zlikwidować, 12. Dla wszystkich pomieszczeń przedszkola (parter, piętro), należy udokumentować (atest trudno zapalności) lub wymienić wykończenie wnętrz z materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, 13. Istniejące nieprawidłowe hydranty 52, należy wymienić na nowe hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym. Należy zapewnić pokrycie hydrantami całego budynku, włącznie z piwnicą.

36 Strona 36 z Dla wszystkich drzwi z kontrolą dostępu, należy zapewnić możliwość swobodnego otwarcia w przypadku zaniku zasilania, 5.3. Wskazanie niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami. 1. Odstępstwo - brak urządzeń służących do usuwania dymu - klatka schodowa K2 (techniczna), 2. Odstępstwo dla zbyt małej szerokości biegów klatki schodowej K1 (licząc od parteru): o bieg drugi 1,15m, o bieg trzeci 1,17m 3. Odstępstwo dla zbyt małej szerokości spocznika klatki K1 (licząc od parteru): o spocznik trzeci 1,10m, 4. Odstępstwo dla zbyt dużej wysokości stopni klatki schodowej K1, która wynosi 0,16m, 5. Odstępstwo na parterze dla: drzwi głównych prowadzących na zewnątrz - szerokość skrzydła nieblokowanego (0,78m) i wysokość (1,98m); wcześniejszych drzwi prowadzących z holu do wiatrołapu - szerokość skrzydła nieblokowanego (0,78m) i wysokość (1,98m), 6. Odstępstwo dla złego kierunku otwierania drzwi prowadzących z sali dydaktycznej nr 1 (parter) i sali dydaktycznej nr 5 (piętro) na klatkę K1. Otwieranie na zewnątrz powodowało by zawężenie biegów klatki K1, a tym samym utrudnienia w ewakuacji, 7. Odstępstwo dla następujących drzwi: o na parterze z klatki K1 do wiatrołapu, oraz z wiatrołapu klatki K1 na zewnątrz mała wysokość, o na parterze z pomieszczenia sali dydaktycznej nr 1 do klatki K1 zły kierunek otwierania, o na parterze z pomieszczenia łazienki/wc do sali dydaktycznej nr 1 wysokość (1,96m),

37 Strona 37 z 41 o na parterze z pomieszczenia sali dydaktycznej nr 2 do szatni wysokość (1,96m), o na parterze z pomieszczenia łazienki/wc do sali dydaktycznej nr 2 wysokość (1,95m), o na parterze na korytarzu z biura z-cy dyrektora wysokość (1,97m), o na parterze z korytarza dla biura zastępcy dyrektora do sali dydaktycznej nr 1 wysokość (1,96m), o na parterze z pomieszczenia sekretariatu do holu - szerokość (0,78m) przeznaczone do 3 osób, o na piętrze z korytarza do holu przy klatce K1 zły kierunek otwierania, o na piętrze z pomieszczenia łazienki/wc do sali dydaktycznej nr 4 wysokość (1,96m), o na piętrze z pomieszczenia sali dydaktycznej nr 5 do klatki K1 zły kierunek otwierania, o na piętrze z pomieszczenia łazienki/wc do sali dydaktycznej nr 5 wysokość (1,98m), o na piętrze z pomieszczenia sali dydaktycznej nr 5 do sali dydaktycznej nr 6 wysokość (1,95m), o na piętrze z pomieszczenia obieralni do korytarza nr 2 wysokość (1,98m) przeznaczone do 3 osób, o na piętrze z pomieszczenia kuchni do korytarza nr 2 wysokość (1,97m) przeznaczone do 3 osób, o na piętrze z pomieszczenia zmywalni do korytarza nr 2 szerokość (0,79m), wysokość (1,96m) przeznaczone do 3 osób 8. Odstępstwo dla szerokości (1,11m) korytarza na parterze prowadzącego z biura zastępcy dyrektora do holu, 9. Odstępstwo dla szerokości (1,13m) korytarza na piętrze w części kuchennej, oraz jego lokalnego przewężenia do szerokości (1,0m), 10. Odstępstwo dla przekroczonej długości przy jednym dojściu: o na parterze dla pomieszczenia podawalni (jednocześnie sali dydaktycznej nr 3) klatką K1 15,5m, o na parterze dla pomieszczenia zmywalni klatką K1 10,5m, o na piętrze dla pomieszczenia obieralni klatką K1 17,5m,

38 Strona 38 z 41 o na piętrze dla pomieszczenia kuchni klatką K1 12,5m. Należy zaznaczyć, że w powyższych pomieszczeniach (za wyjątkiem sali nr 3) przebywa mała ilość osób (okresowo do 3) z obsługi przedszkola. 11. Odstępstwo dla szerokości stopni (0,28m) i spocznika (1,23m) dla schodów zewnętrznych do wejścia głównego, 12. Odstępstwo dla: o szerokości drogi pożarowej - 3,20m, o odległości bliższej krawędzi drogi pożarowej od budynku 3,50m, o odstępstwo dla przewężenia w postaci furtki (1,12m) dojścia z wyjścia w kierunku placu zabaw klatką K1 do drogi pożarowej, 13. Odstępstwo dla zbyt dużej odległości hydrantu zewnętrznego od budynku przedszkola (ok. 130m). Likwidacja w/w nieprawidłowości jest niemożliwa ze względów techniczno budowlanych, funkcjonalnych budynku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynku nie gorszego od wymaganego przy spełnieniu wprost wszystkich wymagań zakłada się wprowadzić wymienione w następującym punkcie rozwiązania zamienne. 6. Przyjęte rozwiązania zastępcze i zamienne (ponadstandardowe) Po dokonanej analizie warunków budowlanych i przeciwpożarowych budynku przyjęto rozwiązania zastępcze inne niż określają to przepisy techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku (rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do obowiązujących wymagań). Jako rozwiązanie zastępcze przyjęto: zainstalowanie drzwi dymoszczelnych prowadzących z parteru i piętra na klatkę schodową K2 (klatka techniczna), podniesienie natężenia oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego (do 2lx) na korytarzach (parter, piętro), szatni, holu i klatce schodowej K1, wprowadzenie specjalistycznych szkoleń odnośnie ochrony przeciwpożarowej dla kadry przedszkola jeden raz w roku,

39 Strona 39 z 41 opracowanie nowych procedur postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia (w tym zamachu terrorystycznego) związanych z potrzebą ewakuacji uwzględniające zmiany objęte ekspertyzą, 7. Analiza wpływu rozwiązań zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego Wyznaczenie nowych dróg ewakuacji pozwoli na usystematyzowanie i podział sposobu ewakuacji dzieci w celu optymalnie szybkiego i bezpiecznego wyprowadzenia na zewnątrz. Zastosowane drzwi dymoszczelne w klatce K2 (technicznej), mają za zadanie zapobiegać ewentualnemu przemieszczaniu się gazów pożarowych poprzez efekt kominowy na poszczególne kondygnacje. Zwiększenie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, daje możliwość lepszej widoczności podczas ewakuacji dla dzieci co wpływa także, na ich poczucie bezpieczeństwa. Procedury pozwolą na określenie i utrwalenie sposobu postępowania kadry przedszkola podczas zagrożenia i potrzeby ewakuacji dzieci z budynku. Wiadomym jest, że stopień wyszkolenia personelu pod kątem wiedzy technicznej o systemach i rozwiązaniach zastosowanych w budynku jak i o samych zagrożeniach jest nieodzowne dla prowadzenia ewakuacji ludzi z budynku w sytuacji zagrożenia. 8. Wnioski w kontekście niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej Zastosowane rozwiązania zastępcze zdaniem autorów ekspertyzy w wystarczającym stopniu zrekompensują stwierdzone nieprawidłowości i zapewnią akceptowalny poziom bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nie gorszy niż w przypadku spełnienia wymagań przepisów technicznych wprost. Stwierdzenie to uzasadnione jest zastosowaniem technicznych i formalnych środków ułatwiających ewakuację ludzi, a także zwiększających szybkość informacji o konieczności ewakuacji, a co za tym idzie bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. Zastosowanie przedstawionych powyżej rozwiązań zastępczych ochrony przeciwpożarowej uzasadnia wystąpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego

40 Strona 40 z 41 Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu o uzgodnienie rozwiązań zamiennych zawartych w ekspertyzie w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. z r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

41 Strona 41 z Załączniki 1. Plan sytuacyjny 2. Rzuty poszczególnych kondygnacji

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli Zakład Usług i Handlu 33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 2 tel/fax. +48 14 645-76-88 NIP 871-000-37-91 REGON 005706532 Niedomice, dn. 15-05-2008 Ekspertyza w zakresie warunków ewakuacji, w obiekcie ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 11 lipca 2017 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.2017 r. w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

Opracował: Sławno maj 2016 r.

Opracował: Sławno maj 2016 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ LIKWIDACJA STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Opracował: inż. Krzysztof Szczepanowski Rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ /WYCIĄG/ DLA BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU W ŁOBZOWIE POLITECHNIKA KRAKOWSKA w KRAKOWIE ul. Podchorążych 1, w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul.

EKSPERTYZA TECHNICZNA. dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. EKSPERTYZA TECHNICZNA dot. stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 Zamawiający: 1. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ul. Spokojna

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wystąpienie w sprawie drogi pożarowej dla internatu z częścią szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. marsz. Franciszka Bielińskiego przy

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dot. budynku Zespołu Szkół Specjalnych Opracowali: 1. mgr inż. Waldemar Wysowski Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 500/2009

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Podstawa prawna: 2 ust. 3 a) rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 6 zlokalizowanego przy ul. Kowalskiego 19 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012 1 mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk mgr Albin Piątkowski. rzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp. upr. nr 1/01/R przeciwpożarowych Szczecin, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94 tel.

Bardziej szczegółowo

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis

Budynek biurowo - administracyjny ul. M. Skłodowskiej-Curie Zabrze. OPRACOWAŁ Imię i nazwisko Pieczęć i podpis EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie ochrony przeciwpożarowej sporządzona w trybie 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego ARCH BIURO PROJEKTOWE arch. Roman Chyła 83-221 Osiek, Na Borku 6a tel. 058 582 0938 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Do projektu budowlanego SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM W OSIEKU DZ. NR 434/2, 434/3,

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY:

WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: WYCIĄG Z EKSPERTYZY TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO ORAZ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH DOTYCZĄCY: KLATKA SCHODOWA BOCZNA WIELKIEJ ZBROJOWNI (NA BAZIE OŚMIOBOKU) w zakresie innego niż w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpoŝarowej do projektu rozbudowy Gimnazjum im,henryka Łasaka w Skomielnej Białej Sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU BIUROWEGO Al. Jerozolimskie 28 Warszawa Zleceniodawca. Miasto Stołeczne Warszawa. pl. Bankowy 3/5. 00-950 Warszawa Podstawa prawna: 2.2

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 mgr inż. Mariusz Klemański 11-036 Gronity

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DOSTOSOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INWESTOR: Przedszkole Miejskie Nr 3 14-200 Iława, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

NIP NR EW U.M. GDAŃSK BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO NIP 957 055 42 14 NR EW. 49260 U.M. GDAŃSK FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA LESZEK HERSTOWSKI GDAŃSK WRZESZCZ ul. Kochanowskiego 14 / 13 tel. kom. 0-600-212-901 OBIEKT : BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach Opis warunków ochrony przeciwpożarowej dla Przedszkola nr 1 zlokalizowanego przy ul. Buczka 41 w Suwałkach 1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji, Dane wielkościowe budynku: - realizacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy w Starym Mieście, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto Data opracowania: listopad 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Obiekt: Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Usytuowanie: ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica działka nr 28 i 29 AM-7 obręb Trzebnica Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Seminarium Szkoleniowe Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowych obiektów - techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych SEMINARIUM SZKOLENIOWE WYBRANE PROBLEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ZASTĘPCZYCH I ZAMIENNYCH. BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH PODCZAS

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 208a ust. 5 WT: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpoŝarowa

Ochrona przeciwpoŝarowa Ochrona przeciwpoŝarowa 1) Funkcja obiektu Z uwagi na realizowaną funkcję budynek zalicza się do budynków uŝyteczności publicznej, gdzie realizowana będzie funkcja dydaktyczna. 2) Powierzchnia, wysokość,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit. ZABEZPIECZENIA P.POŻ. SALI SPORTOWEJ W WIŃSKU USZCZEGÓŁOWIENIE OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: D. P. I. Malachit sp. z o. o. WROCŁAW ul. Kętrzyńska 27 51-411 WROCŁAW tel. (071) 325-16-90 email: biuro@dpimalachit.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY. TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: TECHNICZNE BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE ADRES: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH ul. Krzymińskiego 4, 88-100 Inowrocław mapa 321 dz. nr 1/8 BRANśA: OGÓLNOBUDOWLANA INWESTOR: MIASTO INOWROCŁAW

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA w

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza Suwałki

Inwestor: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza Suwałki Ekspertyza techniczna dotycząca niezbędnego dostosowania obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i spełnienia aktualnych wymagań dotyczących ewakuacji, budynku Przedszkola nr 2.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra

Zielona Góra, ul Zyty 26 Województwo lubuskie: powiat zielonogórski, gmina Zielona Góra Wykonawca RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ RZECIWPOŻAROWYCH Luty 2015 Temat Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do wymogów bezpieczeństwa pożarowego Adres Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna dot. stanu bezpieczeństwa pożarowego dwóch stref pożarowych budynku B2 SP ZOZ w Hrubieszowie usytuowanego na dz. nr 592/10. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie. Spis

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest wskazanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji projekt nadbudowy wraz z przebudową budynku szpitala

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM UL. PRZYJAŹNI W WEJHEROWIE FAZA PROJEKT BUDOWLANY Opracował: mgr inż. Krzysztof Bagiński Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy

OPIS TECHNICZNY. Przeznaczenie i program użytkowy OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru w budynku wielorodzinnym z funkcji hotelowej na potrzeby świetlicy wielopokoleniowej organizowanej przy OPS

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO ZESPOŁU OBIEKTÓW SP ZOZ W LUBARTOWIE PRZY UL

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO ZESPOŁU OBIEKTÓW SP ZOZ W LUBARTOWIE PRZY UL OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO ZESPOŁU OBIEKTÓW SP ZOZ W LUBARTOWIE PRZY UL. CICHEJ 14 CELEM DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECWIPOŻAROWYCH 1. Przedmiot, zakres i

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIW POŻAROWEJ Wykaz zastosowanych przepisów, norm i literatury specjalistycznej. 3 Zakres opracowania. 5 Podstawowe dane o obiekcie. 5 Zestawienie powierzchni.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY

OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Projektowanie architektoniczne ul. Chełmińska 106A ; 86-300 Grudziądz tel/fax 56 65 78 491, e-mail-grupa.concept@gmail.com OPERAT PRZECIWPOŻAROWY Obiekt : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ODBIORZE OBIEKTÓW PRZEZ SŁUŻBY PSP

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ODBIORZE OBIEKTÓW PRZEZ SŁUŻBY PSP KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY ODBIORZE OBIEKTÓW PRZEZ SŁUŻBY PSP bryg. mgr inż. Ireneusz Kopczyński E-mail: prewencja@warszawa-straz.pl

Bardziej szczegółowo

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków

Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Smay: Systemy odprowadzenia powietrza z budynków Aby systemy zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych w budynkach działały poprawnie, konieczne jest wykonanie instalacji zapewniającej odprowadzenie obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Dla budynku koszarowego kompanii I i II Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ul. Wrocławska , Kalisz

Dla budynku koszarowego kompanii I i II Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu ul. Wrocławska , Kalisz w trybie: 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie T.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1422, w

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BIURO USŁUG BUDOWLANYCH inż. bud. ZDZISŁAW KONECKI ul. Strzelecka 118 B/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. nr 0608 35 15 77 lub 0602 40 67 73 zdzislaw.konecki@gmail.com DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

Czuba Latoszek Sp. z o.o. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ dla budynku 100 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w Warszawie Podstawa Prawna (ekspertyza w trybie

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159.

Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Dzień dobry, Zapraszam do złożenia oferty na wykonanie projektu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy dla budynku Aleje Jerozolimskie 159. Kubatura: 26 372 m³ Ilość kondygnacji: 13 Ilość klatek:

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna Załącznik nr 1A Zakres Projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego dostosowania budynku ul. Mysia 2 zgodnie z decyzjami PSP : Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Zakres Tomu 01:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji

EKSPERTYZA TECHNICZNA w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków technicznych i ewakuacji Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel./fax. 077 4543690, 4566626, 0 602 351 009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski

Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym. mgr inż. Tadeusz Łozowski Stosowanie rozwiązań zamiennych w odniesieniu do wymagań stawianych drogom pożarowym mgr inż. Tadeusz Łozowski 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o.

UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. UNITRA - UNIPRO Spółka z o.o. 00-844 WARSZAWA, ul. GRZYBOWSKA 77 Tel: Prezes (22) 45 70 386 fax (22) 45 70 376 INWESTOR Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA /ZAMAWIAJĄCY/ 02-585 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo