E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A"

Transkrypt

1 E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 145 ZAKRES : EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO - ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH TYCHY UL. FILARETÓW 31 AUTOR OPRACOWANIA : mgr inż. Piotr Szatkowski rzeczoznawca budowlany 402/96/R Data: marzec 2010

2 EKSPERTYZA BUDOWLANA TYCHY KATOWICKA 145 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Uwarunkowania formalno - prawne 2. Lokalizacja obiektu II. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW OBIEKTU 1. Podłoże gruntowe i fundamenty 2. Konstrukcja przyziemia 3. Konstrukcja kondygnacji nadziemnych 4. Komunikacja pionowa wewnętrzna 5. Elementy wykończeniowe III. WNIOSKI NINIEJSZE OPRACOWANIE MOŻE BYĆ UZNANE JAKO PROTOKÓŁ SZCZEGÓŁOWEGO PRZEGLĄDU OBIEKTU ZGODNIE Z ART. 62 PRAWA BUDOWLANEGO. PIOTR SZATKOWSKI 2

3 EKSPERTYZA BUDOWLANA TYCHY KATOWICKA 145 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Uwarunkowania formalno - prawne 1.1. Podstawa merytoryczna opracowania W związku z ogólnopolską akcją Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego sprawdzania stanu technicznego socjalnych budynków mieszkalnych w budynku przy ul. Katowickiej 145 w Tychach przeprowadzona została kontrola PSP oraz PINB. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tychach postanowieniem nr 14/09 znak PINB-7143/14/930/09 z dnia r. zobowiązał Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach do dostarczenia ekspertyzy stanu technicznego tego budynku. W sprawie bezpieczeństwa użytkowania budynku wydał również decyzję Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach nr 96/2009 z dnia r Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza ogólnego stanu technicznego budynku w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji oraz bezpieczeństwa uzytkowania. Poddano PINB zobowiązał MZBM do objęcia ekspertyzą określenie mozliwości dostosowania budynku do obowiązujacych warunków technicznych Podstawa formalna opracowania Zlecenie DOKUMENTY DOSTARCZONE PRZEZ ZLECENIODAWCĘ Ksiązka obiektu Inwentaryzacja budowlana MATERIAŁY UZYSKANE PRZEZ ZLECENWCĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZLECENIA Oględziny budynku Kontrolne odkrywki i pomiary PIOTR SZATKOWSKI 3

4 EKSPERTYZA BUDOWLANA TYCHY KATOWICKA Lokalizacja obiektu Tychy ul. Katowicka 145. Teren płaski zabudowany analogicznymi budynkami mieszkalnymi. II. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW OBIEKTU Poddano analizie elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy wykończeniowe bazując na dostępnej dokumentacji projektowej i oględzinach i możliwych do wykonania odkrywkach. 1. Podłoże gruntowe i fundamenty 1.1. Podłoże gruntowe Zarządca budynków nie posiada dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Wykonanie badań podłoża gruntowego w obecnym stanie technicznym budynków nie jest konieczne. Stan techniczny obiektów wskazuje na właściwą nośność podłoża gruntowego. PIOTR SZATKOWSKI 4

5 EKSPERTYZA BUDOWLANA TYCHY KATOWICKA Posadowienie obiektu Posadowienie obiektu wykonano w formie bezpośrednich ław fundamentowych. Brak zarysowań i odkształceń. 2. Konstrukcja przyziemia Charakterystyka konstrukcyjna budynku oparta jest o przedłożone dokumenty obiektu tj. książkę obiektu i inwentaryzację, oraz informacje zarządcy obiektu i wyniki oględzin Ściany piwnicy Murowane z cegły pełnej, w części murowane z kamienia na zaprawie cementowej Strop nad piwnicą Sklepienia odcinkowe na belkach stalowych. Zadawalający stan techniczny. 3. Konstrukcja kondygnacji nadziemnych 3.1. Ściany Konstrukcję nośną kondygnacji nadziemnych ściany murowane z cegły pełnej. Miejscowe uszkodzenia tynku Stropy Stropy o konstrukcji drewnianej, belkowe osłonięte tynkiem na trzcinie. Brak widocznych uszkodzeń Konstrukcja dachu Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej. Dach kryty papą na deskowaniu oraz dachówką. 4. Komunikacja pionowa wewnętrzna Komunikacja pionowa wewnątrz realizowana jest przez klatki schodowe. Konstrukcja schodów jest żelbetowa. Nie stwierdzono odkształceń czy pęknięć. Parametry wymiarowe klatki schodowej nie odpowiadają wymogom przepisów techniczno-budowlanych obecnie obowiązującym. PIOTR SZATKOWSKI 5

6 EKSPERTYZA BUDOWLANA TYCHY KATOWICKA 145 W zakresie wysokości balustrad należy przewidzieć, w najbliższym czasie, zwiększenie ich wysokości do 110cm, wpływa to bowiem bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowania budynku. 5. Elementy wykończeniowe Budynek jest wykończony w technologii tradycyjnej. Z uwagi na wiek budynku oraz niskonakładowe utrzymanie elementy wykończenia są w istotnym stopniu zużyte technicznie Ścianki działowe murowane i tynkowane Ścianki takie występują głównie na kondygnacjach pośrednich. Element w zasadniczo dobrym stanie technicznym Posadzki Posadzki głównie drewniane o znacznym stopniu zużycia Elementy wyposażenia Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie piecami na opał stały. Kuchnie wyposażone w piece na opał stały III. WNIOSKI 1. Elementy konstrukcyjne budynku są w stanie technicznym pozwalającym na bezpieczne (pod względem bezpieczeństwa konstrukcji) użytkowanie budynku. 2. Dostosowanie budynku do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi jest możliwe jedynie drogą przebudowy obiektu. Decyzja o przebudowie należy do właściciela obiektu i nie wynika z przepisów prawa budowlanego. PIOTR SZATKOWSKI 6

7 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 145 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH TYCHY, UL. FILARETÓW 31 AUTOR OPRACOWANIA : mgr inż. Zbigniew Cyganik rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr upr. 251/93

8 Data: styczeń 2010 SPIS TREŚCI Strona I. DANE OGÓLNE 3 1. Przedmiot opracowania 3 2. Podstawa opracowania 3 3. Cel i zakres opracowania 3 II. DANE WYJŚCIOWE 4 1. Ogólna charakterystyka obiektu 4 2. Konstrukcja obiektu 4 3. Zestawienie powierzchni i zagospodarowanie obiektu 5 III. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 6 1. Wysokość budynku grupa wysokości 6 2. Klasyfikacja pożarowa obiektu 6 3. Klasa odporności pożarowej budynku 6 4. Podział na strefy pożarowe 6 5. Warunki ewakuacji 7 6. Elementy wykończenia wnętrz 8 7. Instalacje użytkowe w budynku 8 8. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie 8 9. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Drogi pożarowe 9 IV. WNIOSKI Z ISTNIEJĄCEGO STANU ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 9 V. ZESTAWIENIE WYMAGAŃ NIEMOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA 10 VI. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE - ZALECENIA 10 2

9 3

10 I. DANE OGÓLNE 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, usytuowanego w Tychach przy ul. Katowickiej Podstawa opracowania 1/ Umowa Nr DTE 342 / U / 297 / 10 / 2009 z dnia r. 2/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami/. 3/ Dokumentacja przekazana przez Zleceniodawcę. 4/ Obowiązujące przepisy i Polskie Normy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 5/ Przeprowadzona inwentaryzacja i pomiary w budynku. 3. Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest określenie niezbędnych zabezpieczeń przeciwpożarowych dla analizowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zapewniających bezpieczeństwo pożarowe w budynku, a przede wszystkim eliminujących zagrożenie życia ludzi przez zapewnienie, w miarę technicznych możliwości, bezpiecznych warunków ewakuacji w przypadku pożaru. Zakresem opracowania objęto : 1/ Ustalenie głównych parametrów pożarowo-technicznych charakteryzujących budynek tj. : - grupę wysokości, - kategorię zagrożenia ludzi, - klasę odporności pożarowej budynku. 2/ Określenie nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku, uwzględniając wymagania zawarte w : - rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 80, poz. 563/, - rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami/. 3/ Przedstawienie niezbędnych zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku. 4

11 II. DANE WYJŚCIOWE 1. Ogólna charakterystyka obiektu Budynek został wzniesiony w roku 1900 jako budynek mieszkalny wielorodzinny, obecnie stanowi własność Gminy Miasta Tychy, pełniąc funkcję mieszkalną wielorodzinną z lokalami socjalnymi. Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Liczba lokali mieszkalnych 4, obecnie w budynku zamieszkuje 16 osób. Na parterze zlokalizowany jest wydzielony lokal handlowy. Dane techniczne, charakteryzujące obiekt: powierzchnia zabudowy 176,30 m 2, powierzchnia użytkowa 250,62 m 2, kubatura 1305,0 m 3, ilość kondygnacji nadziemnych 2 + poddasze częściowo użytkowym z lokalami mieszkalnymi, ilość kondygnacji podziemnych 1 (częściowe podpiwniczenie), wysokość budynku budynek 2 kondygnacyjny z poddaszem użytkowym o wysokości H = +9,20 m : budynek niski (N). 2. Konstrukcja obiektu Budynek o konstrukcji tradycyjnej: - ławy fundamentowe betonowe, - ściany piwnicy murowane z cegły ceramicznej pełnej, - ściany nośne kondygnacji nadziemnych murowane z cegły ceramicznej pełnej, - ściany podziału wewnętrznego murowane z cegły ceramicznej pełnej, - stropy nad piwnicami odcinkowe z cegły ceramicznej pełnej, - stropy nad kondygnacjami nadziemnymi o konstrukcji drewnianej, belkowe z podsufitką otynkowaną (tynk cementowo-wapienny na trzcinie), - lokal mieszkalny na poddaszu wydzielony od drewnianej konstrukcji dachu podsufitka wykonaną z pełnego deskowania i tynku na trzcinie (z uwagi na brak zgody mieszkańców na wykonanie odkrywek nie można szczegółowo określić warstw stropodachu nad poddaszem), - dach o konstrukcji nośnej drewnianej, kryty papą na pełnym deskowaniu i dachówką. Klatka schodowa wewnętrzna ze schodami dwubiegowymi prostymi o konstrukcji nośnej stalowej ze stopniami drewnianymi, na półpiętrach spoczniki ze stopniami zabiegowymi. Parametry techniczno-użytkowe klatki schodowej: - szerokość biegu : 0,96 0,99 m, 5

12 - szerokość spocznika : 0,96 m. Na półpiętrach występują obniżenia wysokości przejścia między spocznikiem a belką biegów do wysokości 1,64 m i 1,78 m. Występują warunki stwarzające zagrożenie życia ludzi. Schody prowadzące do piwnic wydzielone są z przestrzeni klatki schodowej : biegiem schodów prowadzącym na piętro, ścianką pełną wykonaną z cegły ceramicznej pełnej oraz drzwiami jednoskrzydłowymi drewnianymi pełnymi zwykłymi. Wejście/wyjście główne z budynku bezpośrednio z klatki schodowej zamykane drzwiami rozwieranymi jednoskrzydłowymi o szerokości 0,90 m, drzwi otwierane do wewnątrz. 3. Zestawienie powierzchni i zagospodarowanie obiektu Na poszczególnych kondygnacjach budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowano : a) piwnica - pow. użyt. 39,20 m 2 : pomieszczenia piwnic, b) parter - pow. użyt. 135,60 m 2 : 1 lokal handlowy, 1 lokal mieszkalny + klatka schodowa, c) I piętro - pow. użyt. 100,80 m 2 : 2 lokale mieszkalne + klatka schodowa + wc, d) poddasze - pow. użyt. 97,40 m 2 : 1 lokal mieszkalny, pokój mieszkania z 1 piętra, 2 strychy + klatka schodowa. Ilość osób zamieszkałych w obiekcie 16. 6

13 III. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO 1. Wysokość budynku ilość kondygnacji : 2 nadziemne + poddasze, wysokość : +9,20 m, grupa wysokości - budynek niski (N). 2. Klasyfikacja pożarowa obiektu Zgodnie z pełnioną funkcją, budynek mieszkalny wielorodzinny zalicza się do kategorii ZL IV zagrożenia ludzi. 3. Klasa odporności pożarowej budynku Budynek powinien być wykonany co najmniej w klasie D odporności pożarowej z elementów konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniających ognia. Klasę odporności ogniowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku przedstawiono w tabeli Nr 1. Tabela Nr 1 Klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach, ul. Katowicka 145 Nazwa elementu budowlanego Nazwa materiału budowlanego Ściany nośne zewnętrzne : - cegła ceramiczna pełna, Ściany nośne wewnętrzne : - cegła ceramiczna pełna, Ściany działowe : - cegła ceramiczna pełna, Stropy nad piwnicami : - odcinkowy z cegły ceramicznej pełnej Stropy nad parterem i piętrem : - drewniane belkowe z podsufitką (tynk na trzcinie) Stropy nad poddaszem w części mieszkalnej: - drewniane belkowe z podsufitką (tynk na trzcinie) Konstrukcja dachu: - krokwie drewniane + pełne deskowanie + papa, dachówka Klasa odporności ogniowej Stopień rozprzestrzeniania ognia REI 120 Nie rozprzestrzeniające ognia REI 120 Nie rozprzestrzeniające ognia EI 60 Nie rozprzestrzeniające ognia REI 60 Nie rozprzestrzeniające ognia REI 30 Nie rozprzestrzeniające ognia REI 15 Nie rozprzestrzeniające ognia ( - ) Silnie rozprzestrzeniający ogień Budynek nie spełnia wymagań klasy odporności pożarowej w związku z palną konstrukcją dachu. ( - ) element bezklasowy 4. Podział na strefy pożarowe Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla analizowanego budynku wynosi 8000 m 2. 7

14 Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 373,0 m 2. Wymagania ochrony przeciwpożarowej w zakresie dopuszczalnej wielkości strefy pożarowej są spełnione. 5. Warunki ewakuacji Wymagania ewakuacyjne regulują postanowienia rozdziału 4, dział VI - bezpieczeństwo pożarowe, warunków technicznych, na podstawie których przeprowadzono analizę warunków ewakuacji występujących w budynku mieszkalnym. Podstawowe wymagania przepisów w zakresie ewakuacji dotyczą : a) ilości wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń, b) długości przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu, c) długości drogi ewakuacyjnej, d) warunków wydzielenia korytarzy i klatek schodowych. Rozporządzenie [1] definiuje, że : 1/ długość drogi ewakuacyjnej (dojście ewakuacyjne) mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej (np. korytarza) od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, 2/ za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej, uważa się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Budynek mieszkalny : - maksymalna ilość osób mogących przebywać jednocześnie na kondygnacji do 6 osób, - ilość dojść ewakuacyjnych (kierunków ewakuacji) 1, - maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi 8 m - dopuszczalna długość 40 m, - maksymalna długość drogi ewakuacyjnej wynosi: 28 m - mierzona od wyjścia z lokalu mieszkalnego usytuowanego na poddaszu po biegach klatki schodowej do wyjścia na zewnątrz budynku - przy dopuszczalnej długości 60 m, - główne wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej przez drzwi rozwierane jednoskrzydłowe o szerokości 0,90 m w świetle ościeżnicy, otwierane do wewnątrz, - klatka schodowa o parametrach użytkowych: schody dwubiegowe o konstrukcji nośnej stalowej, stopnie drewniane, 8

15 szerokość biegu (mierzona między poręczą balustrady a ścianą) 0,96 m, szerokość spocznika : 0,96 m. Parametry techniczno-użytkowe schodów w klatce schodowej nie spełniają normatywów w zakresie szerokości biegów i spoczników - nie ma technicznych możliwości dostosowania szerokości biegów i spoczników do wymaganej wielkości tj. biegi : 1,20 m, spoczniki : 1,50 m, z uwagi na układ nośny ścian klatki schodowej. Istniejąca szerokość biegów schodów w klatce schodowej jest mniejsza o 20 % od szerokości wymaganej (normatywnej tj.1,20 m). Istniejąca szerokość spoczników schodów w klatce schodowej jest mniejsza o 36 wymaganej (normatywnej tj. 1,50 m). % od szerokości Na półpiętrach występują obniżenia wysokości przejścia między spocznikiem a belką biegów do wysokości 1,64 m i 1,78 m przy wymaganej wysokości 2,20 m. Uwaga: Z uwagi na znaczne obniżenie wysokości przejść na półpiętrach oraz występowanie spoczników o szerokości 0,96 m ze stopniami zabiegowymi w budynku występują warunki ewakuacji stwarzające zagrożenie życia ludzi wymagana jest przebudowa istniejącej klatki schodowej. 6. Elementy wykończenia wnętrz Na klatce schodowej nie stwierdzono występowania łatwo zapalnych okładzin ścian i sufitów. Schody posiadają konstrukcję nośną stalową oraz stopnice drewniane o gr. 2,5 cm (element palny silnie rozprzestrzeniający ogień). 7. Instalacje użytkowe w budynku Budynek wyposażony jest w : - instalację elektryczną, brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu, - instalację wodociągową i kanalizacyjną. - instalacja grzewcza indywidualna w postaci pieców węglowych, przewody kominowe murowane z cegły ceramicznej. 8. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie 9

16 Urządzenia przeciwpożarowe są to urządzenia służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków w obiektach, w których są zainstalowane, a w szczególności : stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe i urządzenia oddymiające. Z uwagi na istniejące parametry pożarowo-techniczne budynku mieszkalnego (budynek niski, ZL IV) stosowanie urządzeń przeciwpożarowych w analizowanym budynku mieszkalnym nie jest wymagane. 9. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane jest w ramach jednostki osadniczej. W promieniu 75 m od budynku nie stwierdzono żadnych punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych. 10. Drogi pożarowe Dojazd do analizowanego budynku mieszkalnego zapewnia ul. Katowicka. Parametry technicznoużytkowe ul. Katowickiej spełniają wymagania stawiane drogom pożarowym. Z uwagi na charakterystykę pożarowo-techniczną budynku mieszkalnego (budynek niski, ZL IV) nie ma obowiązku zapewnienia dojazdu pożarowego spełniającego wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U. Nr 124, poz. 1030/. IV. WNIOSKI Z ISTNIEJĄCEGO STANU ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU. Przeprowadzona analiza warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Katowickiej 145 w Tychach wykazała, następujące nieprawidłowości w zabezpieczeniu przeciwpożarowym : 1. Budynek nie posiada wymaganej klasy odporności pożarowej z uwagi na palne elementy konstrukcyjne dachu - są to elementy silnie rozprzestrzeniające ogień. 2. Klatka schodowa stanowiąca jedyną pionową drogę ewakuacji, posiada schody, które nie spełniają normatywów w zakresie szerokości biegów i spoczników oraz wysokości przejścia między spocznikami a biegami schodów. 10

17 3. Schody nie mają wymaganej klasy odporności ogniowej, posiadają konstrukcję nośna stalową ze stopnicami drewnianymi (element palny silnie rozprzestrzeniający ogień). 4. Brak przeciwpożarowego wyłącznika prądu. V. ZESTAWIENIE WYMAGAŃ NIEMOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA 1. Zapewnienie klatki schodowej ze schodami prostymi o normatywnej szerokości dla biegów i spoczników schodów z uwagi na istniejący układ nośny ścian klatki schodowej. Uwaga: Z uwagi na znaczne obniżenie wysokości przejść na półpiętrach oraz występowanie spoczników o szerokości 0,96 m ze stopniami zabiegowymi wymagana jest przebudowa istniejącej klatki schodowej, ponieważ istniejące warunki ewakuacji w budynku należy uznać za stwarzające zagrożenie życia ludzi. VI. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE - ZALECENIA 1. Wykonać przebudowę istniejących schodów w klatce schodowej tak aby wyeliminować warunki stwarzające zagrożenie życia ludzi. Do tego zadania wymagane będzie sporządzenie projektu budowlanego, z ekspertyzą techniczną przeciwpożarową uzgodnioną ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. 2. Drewniane elementy konstrukcyjne dachu zabezpieczyć ogniochronnie do stopnia niezapalności (NRO), należy zastosować środki ogniochronne z aktualnymi aprobatami technicznymi np. system ogniochronny Amarvin, Ogniochron lub inny równorzędny. 3. Przy najbliższym remoncie drewnianą konstrukcję dachu wydzielić od pomieszczeń na poddaszu okładzinami ogniochronnymi o klasie EI 30 zastosować obudowanie płytami gipsowokartonowymi typ GKF - technologia wykonania jak w aprobatach technicznych ITB wydanych dla firmy KNAUF lub RIGIPS. 4. Piwnice wydzielić pożarowo drzwiami klasy EI Budynek wyposażyć w główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, umieszczony na zewnątrz budynku przy przyłączu sieciowym. Miejsce lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinno być oznakowane znakiem Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zgodnym z PN-92/N

18 6. Utrzymywać instalacje użytkowe budynku w stanie pełnej sprawności technicznej, prowadzić okresowe badania i przeglądy instalacji zgodnie z wymaganymi czasookresami - zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy prawo budowlane. 7. W przypadku stosowania przez mieszkańców budynku urządzeń gazowych zasilanych gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartosci gazu do 11 kg należy rygorystycznie przestrzegać wymagań określonych w 177 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami/. 12

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. MIKOŁOWSKA 172 ZAKRES : EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO - ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A E K S P E R T Y Z A B U D O W L A N A OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 104 ZAKRES : EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO - ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. JANKOWICKA 4 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. PRZEJAZDOWA 18

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. PRZEJAZDOWA 18 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. PRZEJAZDOWA 18 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A

E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A w zakresie spełnienia w sposób inny, niż wskazany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

1. DANE OGÓLNE. Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Ul.Filaretów TYCHY. Inwestycja: TYCHY, ul.katowicka 225 Dz.

1. DANE OGÓLNE. Inwestor: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Ul.Filaretów TYCHY. Inwestycja: TYCHY, ul.katowicka 225 Dz. 1 OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY DO PROJEKTU MODERNIZACJI I DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW EKSPERTYZY TECHNICZNEJ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna określająca wymagania ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego Ośrodek Zdrowia część mieszkalna w związku z przebudową dwóch mieszkań na cztery mieszkania ul. Centralna 8 63-012

Bardziej szczegółowo

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

13. Warunki ewakuacji i elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego. Rozdział XIII-I, str. Spis treści Rozdział XIII-I. 1. Przeznaczenie obiektu budowlanego, rodzaj prowadzonej działalności. 2. Kategoria zagrożenia ludzi. 3. Procesy technologiczne. 4. Materiały stosowane

Bardziej szczegółowo

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu

do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu 4 OPIS TECHNICZNY do projektu remontu budynku starej szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu Inwestor : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Kościuszki 6a 86-100 Świecie I. DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa. Budynek biurowy ul. Olszewska 14/20 w Warszawie EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Warszawie ul. Olszewska 14/20 00-792 Warszawa EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 104

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 104 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. KATOWICKA 104 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. H. Marusarzówny i GIMNAZJUM w Pogórskiej Woli Zakład Usług i Handlu 33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 2 tel/fax. +48 14 645-76-88 NIP 871-000-37-91 REGON 005706532 Niedomice, dn. 15-05-2008 Ekspertyza w zakresie warunków ewakuacji, w obiekcie ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych

E K S P E R T Y Z A. stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych E K S P E R T Y Z A stanu ochrony przeciwpożarowej z zakresu dróg pożarowych ZAMKU W NIDZICY Nidzica, ul. Zamkowa 2 Autorzy: Rzeczoznawca d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, nr upr. 349/97 bryg. w st.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Opis przedmiotu zamówienia publicznego Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia publicznego na kompleksowe Opracowanie 8 audytów energetycznych dla budynków znajdujących się przy ul. Kużaja od nr 58 do nr 70 oraz przy ul. Sikorskiego 4 w Radzionkowie,

Bardziej szczegółowo

4. WYKAZ POMIESZCZEŃ I ICH POWIERZCHNI:

4. WYKAZ POMIESZCZEŃ I ICH POWIERZCHNI: OPIS TECHNICZNY do inwentaryzacji budowlanej mieszkania na poddaszu w budynku wielorodzinnym 1. DANE EWIDENCYJNE: 1.1. Określenie zamierzenia : inwentaryzacja budowlana dla zmiany ogrzewania mieszkania

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, lipiec 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, lipiec

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Andrzej Nowak Burkatów 42k, 58-100 Świdnica Tel. +48 668 631 848 e-mail: nowak@pracownia-budownictwo.pl NIP: 884-225-16-98 REGON: 021468215 www.pracownia-budownictwo.pl EGZ.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA

EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WEJHEROWIE DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Projektant

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja. uproszczona budynku mieszkalnego. ul. Zielona 14, Szczecinek. Monika Jasińska ul. Wopistów Koszalin

Inwentaryzacja. uproszczona budynku mieszkalnego. ul. Zielona 14, Szczecinek. Monika Jasińska ul. Wopistów Koszalin Inwentaryzacja uproszczona budynku mieszkalnego nazwa obiektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny adres: ul. Zielona 14, 78-400 Szczecinek właściciel administrator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 DO PROJEKTU PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ ADAPTACJA PODDASZA NA CELE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Inwestor: Lokalizacja: GMINA LEWIN BRZESKI UL. RYNEK 1, 49-340 LEWIN BRZESKI 49-345

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA Andrzej Nowak Burkatów 42k, 58-100 Świdnica Tel. +48 668 631 848 e-mail: nowak@pracownia-budownictwo.pl NIP: 884-225-16-98 REGON: 021468215 www.pracownia-budownictwo.pl EGZ.

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 81/2012 1 mgr inż. arch. Maciej Furmańczyk mgr Albin Piątkowski. rzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp. upr. nr 1/01/R przeciwpożarowych Szczecin, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94 tel.

Bardziej szczegółowo

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp.

Zakres prowadzonych prac budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych itp. SPIS CZĘŚĆ I TREŚCI KWESTIE OGÓLNE 1. Tytuł (temat) opracowania 2. Podstawa prawna 3. Przedmiot, zakres, cel opracowania CZĘŚĆ II CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1. Gabaryty 2. Konstrukcja 3. Przeznaczenie 4.

Bardziej szczegółowo

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO

WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OCENĄ STANU ISTNIEJĄCEGO Dotycząca budowy instalacji solarnej dla Szkoły Podstawowej nr 65 ul. Golikówka 52 w Krakowie Branża: konstrukcyjno - budowlana Lokalizacja: Kraków,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w SIEPRAWICACH Część 3 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA CZĘŚĆ 3. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA BRANŻA : ARCHITEKTURA Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom.

W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU. Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) SWARZĘDZ tel. kom. U S Ł U G I W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROJEKTOWANIU KORBACZ POŻ SERWIS STEFAN KORBACZ Os. Cegielskiego 34 m. 14 tel/fax (061) 223 74 97 62-020 SWARZĘDZ tel. kom. 0-602 238-163 NIP 782-143-83-56

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3.

OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. OPIS TECHNICZNY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY LEŚNICZÓWKA POGRODZIE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ BRZEZINA 1, DZ. NR EWID.: 92/3. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa Kopie decyzji i uzgodnień Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRACOWNIA PROJEKTOWA gr inŝ. arch. MARTA FILEK - WACHNIK 03-284 Warszawa ul. Porannej Bryzy 21 NIP 524-102-49-09 tel./ fax 0-22-251-47-48 lub 0-604-472-720 m.wachnik@biuroprojektowe.com INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/1 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 1 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA

Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA Inż. Hieronim Dzikowski Zakład Usług Ppoż. Heron 33-370 Muszyna Rynek 15/2 EKSPERTYZA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO OBIEKTU 20 WOJSKOWEGO SZPITALA UZDROWISKOWO REHABILITACYJNEGO SP ZOZ w

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU GIMNAZJUM NR 14 PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 1 6 WE WROCŁAWIU. TYTUŁ: EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO NA POTRZEBY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby

Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby Charakterystyka pożarowa budynku 1) Powierzchnia, wysokość, ilość kondygnacji: Budynek zamieszkania zbiorowego z częścią przeznaczoną na potrzeby nauki: - powierzchnia zabudowy...737,50 m 2 - powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Rzeszowie przy ul. M. Bałuckiego 9c, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Działka w kształcie prostokąta, nie ogrodzona,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Lp. SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Podstawy prawne opracowania 4 3. Cel opracowania 5 4. Charakterystyka ogólna budynku 6 1. Zakres przebudowy i oce

Lp. SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Podstawy prawne opracowania 4 3. Cel opracowania 5 4. Charakterystyka ogólna budynku 6 1. Zakres przebudowy i oce Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tychach, przy ul. Przejazdowej 18 Rzeczoznawca budowlany: Opracował: Katowice, marzec 2014 r. Data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W BUDYNKU KRUS RYKI UL. KOŚCIUSZKI 22 Branża: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA Spis zawartości: Lp. Nazwa Str. 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY. 1. Przeznaczenie, program użytkowy, dane liczbowe. Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy z rozbudową części hali magazynowej na Strażnice OSP wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej OPRACOWANIE Przedsiębiorstwo Handlowo Techniczne SUPON Sp. z o.o. ul. Sandomierska 105 25-324 Kielce tel. (41) 3680414 do 16 RODZAJ OPRACOWANIA Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej TEMAT OBIEKT INWESTOR

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/

EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ / WARUNKI ZASTĘPCZE/ URZĄD MIEJSKI w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Podstawa prawna: 2 ust. 3 a) rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4

Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4 Identyfikacja obiektu budowlanego budynek mieszkalny DW1/4 nazwa Budynek mieszkalny wielorodzinny lokalizacja Paniówki, gmina Gierałtowice, ulica Brzozowa 4 Budynek składa się z podpiwniczonej części (garaże

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo