No N rber e t Mey e er, P CSS 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "No N rber e t Mey e er, P CSS 1"

Transkrypt

1 Norbert Meyer, PCSS 1

2 Plan prezentacji Czym jest Centrum Innowacji (MIC)? MIC w Poznaniu Główne obszary działania Wsparcie innowacyjnych rozwiązań Bezpieczeństwo konieczny element w IT Przykłady zaawansowanych usług Podsumowanie Konkurs 2

3 Czym jest Centrum Innowacji Microsoft MIC wspiera inicjatywy LSE Celem inicjatywy Local Software Economy (LSE) wspieranie inwestycji i partnerstwo w lokalnym rynku wytwarzania oprogramowania Microsoft Innovation Center (MIC) Centrum współpracy w obszarze badań naukowych, technologii oraz rozwiązań angaŝujące instytucje rządowe, uczelnie i partnerów z szeroko rozumianego przemysłu MIC powinien być zorientowany na: Współpracę badawczą Rozwój lokalnych firm informatycznych Współprace z instytucjami rządowymi 3

4 Około 60 centrów MIC na świecie oferuje studentom programistom specjalistom IT naukowcom Dostęp do najnowszej technologii, wsparcie konsultacyjne, dostęp do zasobów 4

5 MIC w Poznaniu Centrum bezpieczeństwa i usług ug outsourcingowych 5

6 MIC w Poznaniu Ukierunkowany jest na utworzenie centrum innowacyjnego i nowacyjnego w Polsce w zakresie bezpieczeństwa i usług ug outsourcingowych. Planowane jest rozwinięcie szeregu działań specjalistycznych w okresie kilku kolejnych lat, tak aby w efekcie końcowym wypracować specjalistyczne centrum usługowe ugowe dla jednostek i organizacji wykorzystujących technologie firmy Microsoft. Specjalizacja Centrum skierowana będzie do wszystkich jednostek, którym niezbędne jest doradztwo w zakresie wprowadzenia nowych technologii, bezpieczeństwa istniejących aplikacji oraz szkolenia w zakresie tworzenia bezpiecznych aplikacji. Ponadto udostępniona zostanie usługa uga hostowania aplikacji dla szkół wyŝszych, z moŝliwo liwości cią wykorzystania i zdalnego udostępnienia do zajęć dydaktycznych. 6

7 Oddziaływanie Szko zkoly wyzsze Jednostki samorzadowe Sluzba zdrowia Male i srednie przedsiebiorstwa (MSP) 7

8 Zadania Wsparcia dla szkól dla srodowiska akademickiego Zdalne udostępnianie aplikacji Microsoft w polskim środowisku edukacyjnym Konsultacje w zakresie bezpieczenstwa Audyt bezpieczeństwa usług ug aplikacji na Ŝądanie danie dla firm hostingowych Audyt bezpieczeństwa tworzonych aplikacji Rozwój nowatorskich aplikacji Badania technologii multim. w obszarach IPTV, broadcast,, usługi ugi mobilne Bezpieczne telekonsultacje medyczne wraz ze wspomaganiem decyzji 8

9 Bezpieczeństwo w IT 9

10 Postęp technologiczny to nowe moŝliwości 10

11 Postęp technologiczny niestety nowe zagroŝenia 11

12 Świat wirtualny zbudowany jest z informacji 12

13 Bezpieczeństwo fizyczne 13

14 KradzieŜ danych 14

15 KradzieŜ toŝsamości Ukraść toŝsamość w świecie wirtualnym moŝna przy znacznie mniejszych kosztach niŝ w świecie rzeczywistym 15

16 KradzieŜ zasobów Jezeli celem napastnika nie sa nasze dane to moze to byc moc obliczeniowa komputera. Niewielka moc z jednego komputera pomnozona przez tysiace komputerów daje moc duza 16

17 Audyt teleinformatyczny Audyt to weryfikacja zgodności stanu istniejącego ze stanem poŝądanym Dlaczego przeprowadzać audyt teleinformatyczny: NiezaleŜna ocena stanu bezpieczeństwa Rekomendacje dotyczące planowanych wdroŝeń systemów IT Weryfikacja pracy własnych pracowników Analiza powłamaniowa Symulacja prawdziwego ataku i sprawdzenie reakcji personelu Audyt to nie kontrola, która ma znaleźć winnych Audyt to działania zmierzające do wspomagania firmy, a nie spowodowania strat 17

18 Obszary audytu Analiza ciągłości działania Bezpieczeństwo fizyczne Bezpieczeństwo sieci Opłacalność Koszty Bezpieczeństwo prawne Audyt teleinformatyczny Bezpieczeństwo dostępu zdalnego Bezpieczeństwo osobowe Bezpieczeństwo stacji roboczych Bezpieczeństwo serwerów 18

19 Etapy audytu Weryfikacja stanu bezpieczeństwa Analiza ryzyka Implementacja, wdroŝenie Propozycja działań korygujących 19

20 Bezpieczeństwo w IT - podsumowanie Powszechność dostępu do informacji jest kluczowym elementem sukcesu kaŝdej firmy Sieć globalna to zwiększenie skali biznesu Bezpieczeństwo (w tym IT) to istotna część ryzyka Nie naleŝy oszczędzać na bezpieczeństwie 20

21 Audyty Bezpieczeństwa w MIC Czy MOJA infrastruktura jest bezpieczna? JESTEM gotowy na wprowadzenie nowych usług IT? Audyt systemów, aplikacji i usług Audyt tworzonego oprogramowania Wspieramy mini/mikro biznes WSZĘDZIE TAM, GDZIE KOSZTY ELIMINUJĄ dobry poziom bezpieczeństwa 21

22 NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA 22

23 Narzędzie telekonsultacji medycznych 23

24 Cel Stworzyć narzędzie umoŝliwiające zdalne konsultacje medyczne w oparciu o dane obrazowe (USG, RTG, NMR, ) Telekonsultacje na Ŝywo Architektura klient-serwer Gruby klient z moŝliwością edycji i poprawiania obrazów 24

25 Funkcje Pozyskiwanie obrazów z urządzeń obrazowania medycznego Komunikacja za pomocą: Obrazu Tekstu Dźwięku (głos) W telekonsultacji moŝe brać udział wielu lekarzy 25

26 Technologie Microsoft.Net Framework 2.0: WebServices WindowsForms Microsoft Windows 2003 Server Microsoft SQL Server DirectX 26

27 Bezpieczeństwo Pełna autoryzacja uŝytkowników Szyfrowanie komunikatów Archiwizacja wszystkich danych System powiadomień 27

28 Architektura SQL Server Klient dla Windows Klient dla Windows Serwer Lekarz konsultujący 1 Lekarz konsultowany Klient dla Windows Lekarz konsultujący N 28

29 Scenariusz KaŜda telekonsultacja stanowi zamkniętą sesję Sesja jest inicjowana przez lekarza konsultowanego i przez niego zamykana Do sesji mogą dołączać się lekarze konsultujący na zaproszenie konsultowanego (mail, SMS) 29

30 Telewizja Interaktywna 30

31 Badania technologii multimedialnych w obszarach IPTV, broadcast, usługi mobilne Cel: stymulacja wdroŝeń aplikacji i rozwiązań pilotowych w zakresie technologii multimedialnych Powstanie grupy kompetencyjnej ds. technologii multimedialnych Prace b+r oraz ewaluacja aplikacji pod kątem ich integracji z innymi rozwiązaniami i wdroŝeń Opracowanie pilotowych aplikacji multimedialnych, wsparcie na etapie wdraŝania 31

32 Oddziaływanie na rynek Wspomaganie atrakcyjnych rynkowo rozwiązań związanych np. z potrzebami uŝytkowników mobilnych umoŝliwi m.in. szybszy rozwój rynku usług mobilnych Wspieranie technologii szerokopasmowego dostępu do treści multimedialnych (np. telewizja interaktywna, biblioteki cyfrowe, wideo na Ŝądanie), co wpłynie na rozwój rynku treści multimedialnych 32

33 Konieczna POMOC? 33

34 WCZTI 34

35 Podsumowanie Technologie IT są nieodzowne w prowadzeniu biznesu Nie naleŝy jednak zapominać o bezpieczeństwie tego co najwaŝniejsze - INFORMACJI Nowatorskie rozwiązania Ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby uŝytkowników Wsparcie małego/średniego biznesu MIC Centrum Innowacji Microsoft, PCSS, PP WCZTI Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych 35

36 Konkurs POMYSŁ NA TECHNO-MIKRO-BIZNES Najciekawsze pomysły wykorzystania wiedzy z zakresu technologii informacyjnych w zastosowaniach komercyjnych dla mikroprzedsiebiorstw Przes Przeslanie zglosze oszen do 24 listopada 2006 r. - mikrobiznes.pcss pcss.pl pl Ogloszenie wyników 2 grudnia 2006 r. 36

37 Opis projektu Przedmiot działalności Technologia i niezbędne zasoby charakterystyka sprzętu techniki produkcji/wykonywania usług Uproszczona analiza SWOT mocne i słabe strony, szanse i zagroŝenia Cele przedsięwzięcia (krótko- i długoterminowe) Plan marketingowy (produkt, cena, dystrybucja, promocja) Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania Uzasadnienie ekonomiczne planowane koszty i przychody w pierwszym roku 37

38 Kryteria Oceny Innowacyjnosc projektu Zastosowane technologie i rozwiązania organizacyjne Wartość uŝytkowa Szanse powodzenia projektu Innowacja 38

39 Nagroda MS Windows, MS Office Proffessional, MS Project Fundatorem nagród jest Microsoft 39

40 Zgłoszenia do 24 listopada równorzędnych nagród mikrobiznes.pcss pcss.pl pl 40

41 Dziękuję za uwagę! Norbert Meyer PCSS 41

Audyty bezpieczeństwa dla samorządów i firm. Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Audyty bezpieczeństwa dla samorządów i firm. Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Audyty bezpieczeństwa dla samorządów i firm Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Plan prezentacji Wprowadzenie Dlaczego korzystanie z infrastruktur teleinformatycznych jest niebezpieczne? Czy

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne audyty bezpieczeństwa

Zewnętrzne audyty bezpieczeństwa Zewnętrzne audyty bezpieczeństwa Czy powinniśmy się ich bać? Gerard Frankowski, Jakub Tomaszewski Zespół Bezpieczeństwa PCSS IDC IT Security Roadshow 20.03.08, Warszawa 1 Agenda Poznajmy się Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013r. STRONA 1 USŁUGI AUDYTU i BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Warszawa 2013 Spis Treści 1 O Nas pointas.com.pl 2 Kadra i Kwalifikacje 3 Audyty i konsulting

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Office 365 w Sygnity

COMPUTERWORLDGUiDE. Office 365 w Sygnity COMPUTERWORLDGUiDE Office 365 w Sygnity wypróbuj bezpłatnie Office 365 w Sygnity Computerworld Guide Office 365 w Sygnity Sygnity uczyniła duży krok naprzód w rozwoju organizacji, rewolucjonizując sposób

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Kariery

Akademickie Centrum Kariery Akademickie Centrum Kariery Akademia Ekonomiczna w Krakowie Transfer innowacji poprzez staże w przedsiębiorstwach projekt staży innowacyjnych Projekt został zrealizowany w ramach ZPORR Priorytetu 2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013

Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Kierunki rozwoju grupy kapitałowej ATM Systemy Informatyczne S.A. na lata 2012-2013 Warszawa, czerwiec 2012 roku 1. Wprowadzenie W wyniku realizacji strategii ATM S.A. ogłoszonej na lata 2010-2011 nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Katalog usług. w zakresie bezpieczeństwa IT w organizacji

Katalog usług. w zakresie bezpieczeństwa IT w organizacji Katalog usług w zakresie bezpieczeństwa IT w organizacji Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Ul. Noskowskiego 10, 61-704 Poznań Kontakt: Gerard Frankowski email: gerard.frankowski@man.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie Konrad Frontczak Szczecin, 2010 1 Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WZROST POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM

PROJEKT WZROST POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM PROJEKT WZROST POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE PROGRAM do zabezpieczenia realizacji przedsięwzięć projektu "Automatyczne przetwarzanie informacji multimedialnej

Bardziej szczegółowo

SUPERMEDIA Interactive

SUPERMEDIA Interactive 1 SUPERMEDIA Interactive Sp. z o.o. ul. Senatorska 13/15 00-075 Warszawa http://www.smi.pl e-mail: smi@smi.pl Infolinia 0 801 335 500 tel. +48 22 829 65 52 fax +48 22 829 65 42 2 O NAS KIM JESTEŚMY Jesteśmy

Bardziej szczegółowo