Zewnętrzne audyty bezpieczeństwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zewnętrzne audyty bezpieczeństwa"

Transkrypt

1 Zewnętrzne audyty bezpieczeństwa Czy powinniśmy się ich bać? Gerard Frankowski, Jakub Tomaszewski Zespół Bezpieczeństwa PCSS IDC IT Security Roadshow , Warszawa 1

2 Agenda Poznajmy się Wprowadzenie bezpieczeństwo IT Audyt bezpieczeństwa IT Obawy związane z zewnętrznym audytem bezpieczeństwa Wybrane aspekty audytów teleinformatycznych Podsumowanie, pytania, dyskusja 2

3 Poznajmy się 3

4 PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe Centrum obliczeniowe i składowania danych Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów R&D Główne obszary zainteresowań Gridy, sieci nowej generacji, portale Bezpieczeństwo sieci i systemów 4

5 Zespół Bezpieczeństwa PCSS Dedykowany zespół istnieje od 1996 r. Zabezpieczanie infrastruktury PCSS Zadania bezpieczeństwa w projektach R&D Szkolenia, transfer wiedzy Badania własne Audyty i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa IT Najciekawsze badania z ostatnich lat Bezpieczeństwo Instant Messengers ( 04-05) Badania sieci Wi-Fi na terenie Poznania ( 05) Raport o bezpieczeństwie bankowości elektronicznej ( 06) Bezpieczeństwo serwerów WWW Apache i MS IIS ( 07) Raport o bezpieczeństwie zakupów internetowych ( 08) 5

6 Centrum Innowacji Microsoft Centrum bezpieczeństwa i usług outsourcingowych Partnerzy projektu: Microsoft PCSS Politechnika Poznańska Zadania: Bezpieczeństwo technologii Usługi hostingowe Telemedycyna Multimedia II Konferencja MIC

7 Wprowadzenie 7

8 Audyt a bezpieczeństwo IT Dlaczego bezpieczeństwo IT jest problemem? Skomplikowane oprogramowanie Nieodpowiednia konfiguracja Niedostateczna wiedza i świadomość Czy potrzebujemy 100% ochrony? Ekonomia bezpieczeństwa: koszt ataku a moŝliwe zyski Podnosząc poprzeczkę napastnikowi utrudniamy lub uniemoŝliwiamy atak Nasza techniczna definicja audytu Utrudnienie ataku lub sprawdzenie, czy to dobrze zrobiono 8

9 Audyt teleinformatyczny 9

10 Audyt bezpieczeństwa fazy i cykle Bezpieczeństwo nie jest stanem, ale procesem Infrastruktura IT to Ŝywy organizm Kolejni uŝytkownicy, dodatkowa funkcjonalność,... Nowy sprzęt i oprogramowanie Innowacyjne technologie wprowadzają nowe rodzaje zagroŝeń Weryfikacja stanu bezpieczeństwa Cykl audytów pozwala na: Ciągłą weryfikację poziomu bezpieczeństwa Sprawdzenie poprawności reakcji na wyniki poprzedniej kontroli Propozycja działań korygujących Analiza ryzyka Implementacja, wdroŝenie 10

11 Obszary merytoryczne audytu Koszty Analiza ciągłości działania Bezpieczeństwo fizyczne Bezpieczeństwo sieci Opłacalność Bezpieczeństwo prawne Audyt teleinformatyczny Bezpieczeństwo dostępu zdalnego Bezpieczeństwo osobowe Bezpieczeństwo stacji roboczych Bezpieczeństwo serwerów 11

12 Czym jest, a czym nie jest audyt teleinformatyczny Audyt to: Weryfikacja zgodności stanu istniejącego ze stanem poŝądanym Działania zmierzające do wspomagania audytobiorcy Audyt to NIE: Kontrola, która ma znaleźć i ukarać winnych Działania zmierzające do spowodowania strat Dlaczego warto przeprowadzić audyt: NiezaleŜna ocena stanu bezpieczeństwa Rekomendacje dotyczące przyszłych wdroŝeń systemów IT Weryfikacja pracy własnych pracowników Symulacja ataku i sprawdzenie reakcji personelu 12

13 Metodyka audytu przykłady Metodyka recepta na audyt ISECOM = the Institute for Security and Open Methodologies Instytut opracował metodykę OSSTM (Open Source Security Testing Methodology) OSSTMM = OSSTM Manual, wersja 2.2 OSSTMM uwzględnia: Bezpieczeństwo informacji Bezpieczeństwo procesu Bezpieczeństwo technologii webowych Bezpieczeństwo narzędzi komunikacyjnych Bezpieczeństwo technologii bezprzewodowych Bezpieczeństwo fizyczne 13

14 Metodyka audytu przykłady (2) OWASP = Open Web Application Security Project Otwarta społeczność, której celem jest walka z błędami oprogramowania poszukiwanie oraz edukacja OWASP składa się z szeregu podprojektów związanych z bezpieczeństwem poszczególnych obszarów i technologii A Guide to Building Secure Web Applications and Web Services draft 3, luty 2006 Identyfikuje ok. 20 róŝnych aspektów bezpieczeństwa aplikacji webowych, jak np. e-commerce, phishing, kwestie autoryzacji, AJAX, błędy programistyczne,... 14

15 Obawy związane z zewnętrznym audytem bezpieczeństwa 15

16 Zewnętrzny a wewnętrzny audyt bezpieczeństwa Audyt wewnętrzny Znajomość infrastruktury Mniejsze koszty Pełne rozeznanie w niuansach związanych ze specyfiką działalności firmy (instytucji) AUDYT WEWNĘTRZNY!= AUDYT ZEWNĘTRZNY Oba podejścia są dobre ale do róŝnych zastosowań Audyt zewnętrzny ŚwieŜe spojrzenie Większa praktyka audytorów Wyczulenie na nowinki w dziedzinie bezpieczeństwa IT 16

17 Niechęć kierownictwa Po co nam to? Kto mógłby nas zaatakować? Do tej pory nikt nas nie zaatakował... Nie mamy Ŝadnych waŝnych danych... Wydostawanie się informacji poza firmę Dlaczego ktoś z zewnątrz ma analizować naszą sieć i systemy? Kwestie organizacyjne Oferta, umowy, spotkania,... Koszt 17

18 Odpowiedzi dla Kierownictwa Kwestia realności ataku Za kaŝdym razem, gdy [jakiś programista] mówi Nikt nie zada sobie trudu, Ŝeby to zrobić, zawsze znajdzie się jakiś dzieciak w Finlandii, który zada sobie trud A. Mayfield MoŜe ktoś się włamał, ale o tym nie wiemy? MoŜe nie chodzi o dane, ale np. o moc procesora? Firma z zewnątrz, spotkania, umowy,... Obiektywny ogląd sytuacji Umowy są m.in. po to, aby nie było wycieku informacji Koszt tak, ale audyt moŝe teŝ: Zwiększyć wydajność pracy Zabezpieczyć firmę przed oskarŝeniami Pomóc w wymianie sprzętu i oprogramowania 18

19 Obawy działu IT Co się stanie, jeśli wytkną nam błędy? Konsekwencje ze strony pracodawcy Kwestie honorowe Ktoś mnie sprawdza... Osoba zatrudniona przez szefa to nasz wróg Oni się mądrzą! Jeśli mam wdroŝyć te zalecenia, to wszystko stanie na głowie! 19

20 Jak rozwiązać obawy działu IT? Kwestie honorowe Weryfikacja to takŝe pomoc Audytorzy są specjalistami, ukierunkowanie to ich obowiązek Nie wszystkie zalecenia wprowadza się w Ŝycie Audyt moŝe teŝ: Wiele nauczyć Zaowocować wymianą sprzętu, oprogramowania Pomóc w organizacji szkoleń dla pracowników 20

21 Po audycie: Kierownictwo a dział IT Warunek konieczny rozsądek Kierownictwa Konieczne są spotkania audytorzy - Kierownictwo Dział IT (nie dział bezpieczeństwa) ma inną strukturę wiedzy niŝ ekipa audytorska Omyłki są rzeczą ludzką Audytorzy nie szukają winnych, tylko błędów Nowi pracownicy to nie gwarancja wyŝszego poziomu bezpieczeństwa, za to na pewno wymagają wdroŝenia Błąd zawiniony a niezawiniony 21

22 Inne aspekty audytów 22

23 Konieczność kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa IT Jeden źle zabezpieczony element moŝe zepsuć cały efekt... Przykład audyt bezpieczeństwa w spółce z o.o. Struktura krytyczności luk Obszary, na których brak było szkoleń dla pracowników Obszary, na których szkolono pracowników 23

24 Walka wewnątrz firmy Zgubne skutki rozmycia odpowiedzialności A: to nie my, to B! B: za to odpowiada C! C: nie wiem, kto za to odpowiada, ale na pewno nie my... Kwestia procedur / polityki bezpieczeństwa Ekipa audytorska a Dział Bezpieczeństwa małe i średnie firmy brak dedykowanego działu bezpieczeństwa IT audytorzy zastępują tymczasowo dział bezpieczeństwa duŝe firmy i korporacje weryfikacja kompetencji moŝliwość rywalizacji 24

25 Koszt niezaleŝności spojrzenia Audyt zewnętrzny to istotnie nie tylko zalety Brak znajomości specyfiki pracy Z innego punktu widzenia to zaleta Niekiedy przepisy (zewnętrzne lub wewnętrzne) narzucają na audytorów określone ograniczenia Certyfikaty dla osób i/lub instytucji Dopuszczenie do informacji niejawnych Trudność ze znalezieniem audytorów / wyŝszy koszt Kompleksowy audyt wymaga pomocy pracowników 25

26 Podsumowanie Postęp nowych technologii niesie nieuniknione zagroŝenia Całkowite bezpieczeństwo to mit, ale wystarczy jego określony poziom Audyt teleinformatyczny wykrywa słabe punkty infrastruktury, a takŝe skutkuje zestawem zaleceń na przyszłość Audyt w ogóle to kwestia złoŝona Zewnętrzny audyt ma wiele zalet, ale teŝ i wady Większość obaw moŝna rozwiać przy pomocy uzgodnień między stronami oraz edukacji Decyzja naleŝy do Kierownictwa firmy / instytucji 26

27 Więcej informacji Gerard Frankowski, PCSS: Jakub Tomaszewski, PCSS: Centrum Innowacji Microsoft: PCSS: Zespół Bezpieczeństwa PCSS: 27

28 Pytania i dyskusja Dziękujemy za uwagę :-) 28

Audyty bezpieczeństwa dla samorządów i firm. Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Audyty bezpieczeństwa dla samorządów i firm. Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Audyty bezpieczeństwa dla samorządów i firm Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Plan prezentacji Wprowadzenie Dlaczego korzystanie z infrastruktur teleinformatycznych jest niebezpieczne? Czy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bezpiecznego kodu w systemach Windows

Tworzenie bezpiecznego kodu w systemach Windows Tworzenie bezpiecznego kodu w systemach Windows Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Centrum Innowacji Microsoft Poznań, 18.12.2007 1 Agenda 11:00 - Rozpoczęcie, powitanie uczestników, informacje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza

Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza Bezpieczeństwo w firmie dobre praktyki korzystania z rozwiąza zańmicrosoft Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Poznań, 24.0.06.2008.2008 Agenda (1) 11:00 Powitanie, wprowadzenie dla uczestników,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Nowocień, Zespół. Bezpieczeństwa PCSS

Tomasz Nowocień, Zespół. Bezpieczeństwa PCSS Bezpieczeństwo IT Tomasz Nowocień, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Poznań, 24.10.2008 2008 Agenda Kim jesteśmy? Bezpieczeństwo danych. Zagrożenia i sposoby zabezpieczeń Zabezpieczenie platformy Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Bezpieczeństwo SQL Server 2008 Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS Spotkanie społeczności PLSSUG i PG.NET 19.11.2009 Agenda Poznajmy się: czym jest PCSS imic? Wprowadzenie bezpieczeństwo wieloaspektowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji PHP hostowanych w środowisku. Windows. Gerard Frankowski, PCSS

Bezpieczeństwo aplikacji PHP hostowanych w środowisku. Windows. Gerard Frankowski, PCSS Bezpieczeństwo aplikacji PHP hostowanych w środowisku Windows Gerard Frankowski, PCSS III Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliŝej nas Poznań,, 16.04.2009 1 Agenda Bezpieczeństwo w MIC O O czym dziś

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań:

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz POZMAN Uczestnik projektów naukowo-badawczych Główne obszary zainteresowań: Zabezpieczanie aplikacji webowych w ASP.NET Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Warsztaty Startup-IT Tworzenie serwisów internetowych Poznań, 26.02.2009 1 Agenda Kim jesteśmy i co robimy? PCSS

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo serwera Microsoft IIS v. 7.0

Bezpieczeństwo serwera Microsoft IIS v. 7.0 Bezpieczeństwo serwera Microsoft IIS v. 7.0 BłaŜej Miga, Gerard Frankowski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Centrum Innowacji Microsoft Poznań, 30.10.2007 1 Agenda 11:00 - Rozpoczęcie, powitanie uczestników,

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa

protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Zabezpieczanie komunikacji sieciowej przy pomocy protokołu IPSec. Gerard Frankowski Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Zespół Bezpieczeństwa Poznań, 30.01.2007 1 Witam Państwa serdecznie na szkoleniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji webowych

Bezpieczeństwo aplikacji webowych Bezpieczeństwo aplikacji webowych Tomasz Nowocień nowocien@man.poznan.pl Zespół Bezpieczeństwa PCSS http://security.psnc.pl Szkolenie Działu KDM PCSS Poznań, 29.04.2009 1 Szkolenie - plan spotkania 10.00

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Omijanie firewalli w systemach Windows

Omijanie firewalli w systemach Windows Omijanie firewalli w systemach Windows Zagro rożenia i ochrona Jakub Tomaszewski Zespół Bezpieczeństwa PCSS Poznań, 18.12.2008.2008 1 Agenda 10:00 Rozpoczęcie, cie, powitanie uczestników, informacje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian.

Przetrwają nie najsilniejsi i nie najbardziej inteligentni, lecz ci, którzy najlepiej dostosują się do zmian. 8 zasad doskonałości projektowej czyli Jak stworzyć organizację zarządzaną przez projekty? Warszawa, 13 listopada 2012 www.fideaeffect.com 8 zasad doskonałości projektowej Przetrwają nie najsilniejsi i

Bardziej szczegółowo

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH Marek KOKOT Streszczenie: W artykule przedstawiono korzyści i zagroŝenia płynące z zastosowania programów typu CRM w małych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Szkolenia menadŝerskie dla pracowników Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Tytuł szkolenia: Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w firmie czego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD!

Spis treści. O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność. Strategie bezpieczeństwa w IT. Uwaga na BYOD! Bezpieczeństwo IT 1 Spis treści O naturze bezpieczeństwa, czyli jak opanować niepewność Sebastian Pikur, Infovide-Matrix SA Strategie bezpieczeństwa w IT Krzysztof Labiak, itelligence Uwaga na BYOD! Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web

Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Standardy oceny bezpieczeństwa i strategie ochrony aplikacji Web Aplikacje Web tworzone są przez deweloperów na zamówienie firm, w celu spełnienia ich specyficznych potrzeb. Firma zatrudniając dewelopera

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo. hostingowej GERARD FRANKOWSKI, MARCIN JERZAK

Bezpieczeństwo. hostingowej GERARD FRANKOWSKI, MARCIN JERZAK Bezpieczeństwo heterogenicznej platformy hostingowej GERARD FRANKOWSKI, MARCIN JERZAK Zespół Bezpieczeństwa PCSS / Centrum Innowacji Microsoft Agenda Poznajmy się: PCSS i MIC Dlaczego heterogeniczny hosting?

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010

Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS. Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 Bezpieczeństwo interoperacyjnego hostingu Gerard Frankowski, Zespół Bezpieczeństwa PCSS 4. Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliżej nas Poznań, 04.03.2010 1 Agenda Wprowadzenie Zespół Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne. Case Studies

Zajęcia praktyczne. Case Studies www.akademiabtc.pl Certyfikaty Zajęcia praktyczne Case Studies Warsztaty komputerowe Małe grupy szkoleniowe rofesjonalne materiały dydaktyczne Nauka na najnowszych systemach Eksperci IT w roli trenerów

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT Infrastructure 2 Wprowadzenie Głównym zadaniem przedsiębiorstw jest zwiększanie konkurencyjności własnych produktów i usług,

Bardziej szczegółowo

Metodyki testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych

Metodyki testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych PRZEGLĄD TELEINFORMATYCZNY NR 2, 2013 Metodyki testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych Marek ANTCZAK, Zbigniew ŚWIERCZYŃSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT, ul. Gen. S. Kaliskiego 2,

Bardziej szczegółowo