Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia"

Transkrypt

1 Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu WWW - Wirtualna Wyspa Wiedzy. Jego celem jest wsparcie tradycyjnego procesu edukacyjnego najnowocześniejszymi metodami i technologiami kształcenia na odległość. Projekt ten stanowi fragment działań internetowych określanych jako Wirtualna Uczelnia. E-learning jako nowa forma kształcenia E-learning (edukacja zdalna) jako forma kształcenia jest w Polsce mało popularny, choć w zapytaniu w wyszukiwarce Google zwraca 132 miliony stron www ( ). Wynika to m.in. z ograniczeń ustawowych metodą e-learningu moŝe być objętych maksymalnie 60% zajęć dydaktycznych ze standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia (z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych). Innym elementem opóźniającym stosowania technik kształcenia na odległość jest nieufność samych wykładowców. E-learning to forma edukacji na odległość (nauczyciel i student są odseparowani), które odbywa się w sieci komputerowej (internetowej, intranetowej) z zastosowaniem mediów elektronicznym (w tym multimediów) z zapewnieniem dwukierunkowej komunikacji między uczestnikami kształcenia. W nauczaniu naleŝy przyjąć odpowiednią metodykę i aktywne metody kształcenia. Cały proces dydaktyczny wspomagany jest i śledzony za pomocą informatycznego systemu edukacyjny, zwanego platformą zdalnego nauczania. Podstawowe zalety zdalnej edukacji to ułatwiony dostęp do nauczania 24/7/365 (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) z róŝnych miejsc, indywidualizacja procesu kształcenia, zwiększona efektywność oraz bogactwo form prezentacji. E-learning to równieŝ a moŝe przede wszystkim zmiana filozofii kształcenia: student samodzielnie zdobywa wiedzę a nauczyciel jest jego przewodnikiem (mentorem, mistrzem). Dzięki zdalnemu nauczaniu moŝna brać udział w e-kursach prowadzonych przez wybitnych naukowców na całym świecie, a z zajęć internetowych mogą korzystać osoby z mniejszych ośrodków, osoby niepełnosprawne lub obciąŝone obowiązkami, które nie pozwalają im studiować stacjonarnie.

2

3 Aktywności e-learningu. Idea e-edukacji w strategii Uczelni Najlepsze efekty kształcenia daje wykorzystanie zalet kształcenia tradycyjnego oraz nowych moŝliwości nauczania zdalnego. Ta łączona forma edukacji nazywana jest kształceniem hybrydowym, mieszanym lub z ang. blended. Kaliska PWSZ prowadząc zajęcia przede wszystkim metodą tradycyjną będzie wspierać najnowocześniejsze metody i techniki kształcenia na odległość, a ponadto wykorzystywać technologie internetowe do organizacji procesów kształcenia. W pierwszej fazie realizacji projektu Wirtualna Wyspa Wiedzy na portalu zdalnego nauczania umieszczone zostaną materiały edukacyjne, w drugiej - pojawią się rozbudowane treści uzupełnione multimediami, testami, elementami komunikacji między uczestnikami zajęć. Kolejny etap będzie przejściem do zastosowania w nauczaniu technik e-learningowych. Tam gdzie to moŝliwe zaplanowano zbudowanie szeregu kursów do samodzielnego studiowania (m.in. kurs biblioteczny, BHP, kursy korzystania z platformy e-learningowej dla studentów i wykładowców). Dla kontroli jakości kształcenia w technologii zdalnej zastosowane zostaną kryteria oceny kursów opracowane przez Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego.

4 Multimedialny kurs BHP pracowni komputerowej dostępny na platformie edukacyjnej. Portal edukacyjny i pierwsze kursy Jako platformę do prowadzenia zdalnej edukacji wykorzystano popularne na całym świecie środowisko Moodle. Oprogramowanie Moodle pozwala przygotować zajęcia zdalne i realizować je w róŝnych wariantach. Portal edukacyjny został zainstalowany na dedykowanym serwerze i udostępniony w domenie edukacyjnej PWSZ (www.e.pwsz-kalisz.edu.pl). Jako pierwszy materiał edukacyjny na portalu umieścił Rektor Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Kaliszu prof. zw. dr hab. inŝ. Jan Chajda w formie kursu Współrzędnościowa technika pomiarowa. Kurs zawiera m.in. prezentacje z wykładów oraz filmy. W obecnej chwili materiały edukacyjne oferowane są w 15 kursach przez 10 wykładowców. Dla przedmiotów Technologia Informacyjna i Informatyka w Zarządzaniu wykorzystywane są aktywne metody nauczania, np. rozbudowane zadania w postaci warsztatów, lekcje samokształceniowe oraz testy. Z portalu edukacyjnego mogą korzystać studenci i wykładowcy PWSZ logując się na indywidualnie przydzielone konto. W semestrze letnim zaplanowano szkolenia dla wykładowców w zakresie wykorzystania platformy e-learningowej oraz tworzenia i publikowania materiałów dla kursów zdalnych. Zapewne wpłynie to na zwiększenie zainteresowania zdalna formą nauczania. Kurs internetowy traktowany będzie w przyszłości równowaŝnie z tradycyjną publikacją.

5 Wybrane kategorie kursów na portalu edukacyjnym. Biblioteka cyfrowa Uczelnia przystąpiła do budowy własnej biblioteki cyfrowej. W pierwszej kolejności dostępne będą w niej w całości lub we fragmentach wydawnictwa PWSZ, a Uczelnia rozwijać będzie współpracę z bibliotekami szkół wyŝszych dla wykorzystania sieci zasobów cyfrowych. JuŜ w tej chwili pięć wydawnictw uczelnianych uzyskało swoją postać zdigitalizowaną. W wersji elektronicznej moŝna przeczytać równieŝ Biuletyn Uczelniany oraz magazyn studencki śak Kaliski. W postaci zbiorów elektronicznych, których licencje zakupiła kaliska PWSZ dostępnych jest obecnie 15 baz pełnotekstowych (m.in. ProQuest, Emerald, InforLex, TezMesch), 4 bazy bibliograficzne, 4388 czasopism elektronicznych. Dostęp do baz ProQuest i Emerald moŝliwy jest spoza sieci uczelnianej (a zatem z domu) z wykorzystaniem portalu edukacyjnego.

6 Pracownia e-learningu Biblioteka cyfrowa na portalu edukacyjnym. Dla wspomagania procesu budowy kursów zdalnych i przygotowania materiałów dla biblioteki cyfrowej oraz rozwijania portalu edukacyjnego zaplanowano utworzenie pracowni e-learningu. Dysponować ona będzie odpowiednim sprzętem (komputery graficzne, skanery, tablice wirtualne, projektor, sprzęt audio i wideokonferencyjny) i oprogramowaniem (programy dla autorów kursów, programy do wideokonferencji i prezentacji), które pozwolą wykładowcom na realizację programów nauczania z zastosowaniem najnowocześniejszych narzędzi, technologii oraz metodologii. Pracownia zlokalizowana zostanie w kampusie przy ul. Poznańskiej, który stanie się centrum działań e-learningowych Uczelni. W kierunku przyszłości: współpraca i sieci wiedzy Dla dostępu do najlepszych treści edukacyjnych istotna będzie współpraca między uczelniami przy wykorzystaniu technologii internetowych. Obejmie ona wspólną realizację i wymianę kursów, organizację wspólnych zajęć w wirtualnych klasach, wykłady przez internet, korzystanie ze wspólnych baz bibliotek cyfrowych. Działania te zmierzać będą do budowania sieci wiedzy oraz osiągnięcia wysokiego poziomu nauczania studentów.

Nr 1/2012 (5) Styczeń 2012. Biuletyn Informatyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Nr 1/2012 (5) Styczeń 2012. Biuletyn Informatyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Nr 1/2012 (5) Styczeń 2012 Biuletyn Informatyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 10 lat e-edukacji 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Sylwia Niezabitowska Anna Ptak Biblioteka Politechniki Łódzkiej Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Streszczenie: Postęp cywilizacyjny, upowszechnienie nowych technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

E-edukacja w uczelnianych strukturach dydaktyczno-organizacyjnych na przykładzie WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu

E-edukacja w uczelnianych strukturach dydaktyczno-organizacyjnych na przykładzie WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu Ryszard Świekatowski WyŜsza Szkoła Logistyki w Poznaniu E-edukacja w uczelnianych strukturach dydaktyczno-organizacyjnych na przykładzie WyŜszej Szkoły Logistyki w Poznaniu W niniejszym opracowaniu przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela

Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela e-edukacja w kraju Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela Małgorzata Bartoszewicz Hanna Gulińska W artykule omówiono doświadczenia pracowników Zakładu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

E-learning w bibliotece. E-learning w bibliotece. KONFERENCJA METODYCZNA E-LEARNING W BIBLIOTECE 18.10.2012 r.

E-learning w bibliotece. E-learning w bibliotece. KONFERENCJA METODYCZNA E-LEARNING W BIBLIOTECE 18.10.2012 r. E-learning w bibliotece E-learning w bibliotece nauczanie zdalne zdalne e-kursy e-edukacja edukacja elektroniczna e-nauczanie blended learning distance learning kształcenie na na odległość wirtualna edukacja

Bardziej szczegółowo

e-mentor :: Koncepcja kształcenia studentóww zakresie systemów e-lea... Anna Rybak, Wiesław Półjanowicz

e-mentor :: Koncepcja kształcenia studentóww zakresie systemów e-lea... Anna Rybak, Wiesław Półjanowicz 1 z 9 2011-04-18 10:05 e-learning zarządzanie wiedzą e-biznes kształcenie ustawiczne metody, formy i programy kształcenia Strona główna O czasopiśmie Najnowszy numer Archiwum Forum Dla autorów Kontakt

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ WYKŁAD

NOWOCZESNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ WYKŁAD WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK KSZTAŁCENIA W EDUKACJI AKADEMICKIEJ WYKŁAD 1 Współczesne systemy kształcenia na odległość 1 Wprowadzenie: e-learning działania wspomagające proces nauczania przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Arkadiusz Banasik, Tomasz Horzela, Adrian Kapczyński, Anna Męczyńska Politechnika Śląska Rozwój elektronizacji nauczania na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD

WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD WIRTUALNE METODY NAUCZANIA W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TECHNIKI KOMPUTEROWE W PROJEKTOWANIU CAD ON-LINE METHODS OF TEACHING RELATED TO THE COMPUTER TECHNIQUES IN THE PROJECTIONS OF CAD Robert Mazur mgr

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

Czy i jaki e-learning akademicki? 1

Czy i jaki e-learning akademicki? 1 Anna K. Stanisławska-Mischke anna.stanislawska@uj.edu.pl Czy i jaki e-learning akademicki? 1 Wprowadzenie: e-learning, czy b-learning? E-learning (e-nauczanie) od ponad 10 lat próbuje zadomowić się w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Zygmunt Drążek Tomasz Komorowski Uniwersytet Szczeciński Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Celem artykułu jest omówienie tematyki tworzenia i publikowania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 611 STUDIA INFORMATICA NR 26 2010 WIESŁAW PÓŁJANOWICZ ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE Wprowadzenie E-learning obecnie rozwija

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym

Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym Redlarski, K., Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. W: B. A. Basińska, I. Garnik (red.). Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy (s. 77-94). Gdańsk: Wydział

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy e-edukacyjne w środowisku akademickim na przykładzie SGH. Doświadczenia z wdrożeń.

Inicjatywy e-edukacyjne w środowisku akademickim na przykładzie SGH. Doświadczenia z wdrożeń. Marcin Dąbrowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Inicjatywy e-edukacyjne w środowisku akademickim na przykładzie SGH. Doświadczenia z wdrożeń. Opracowanie ma przybliżyć czytelnikowi możliwości aktywności

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyki Cyfrowej Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "Oświata"

Centrum Dydaktyki Cyfrowej Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Oświata Centrum Dydaktyki Cyfrowej Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "Oświata" Oferta szkoleń dla nauczycieli Aktualizacja z dnia 12.09.2014 Spis treści Misja ośrodka...2 Zespół trenerów CDC...3 Tematyka

Bardziej szczegółowo

Usługi są zawsze skrojone na miarę potrzeb i uwarunkowań konkretnych szkół w gminach i powiatach.

Usługi są zawsze skrojone na miarę potrzeb i uwarunkowań konkretnych szkół w gminach i powiatach. Stowarzyszenie Miasta w Internecie [SMWI] jest znaną w Polsce organizacją ekspercką, wspomagającą samorządy w rozwiązywaniu problemów występujących w trakcie modernizacji oświaty w kierunku cyfrowej szkoły.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE BoŜena Jakubczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle

Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle Platforma e-learning na przykładzie systemu Moodle dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Budowa systemu e-learning jest przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo