Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak , Poznań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań"

Transkrypt

1 Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak , Poznań

2 DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki i e-gospodarki Rozwój projekty badawczo rozwojowe Promocja konferencje, wydawnictwa, szkolenia WdroŜenia usługi doradcze, projekty, analizy, audyty

3 WIZJA INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Innowacyjna Wielkopolska: 1. Wykorzystująca tradycję oraz współczesny potencjał intelektualny i gospodarczy, dla tworzenia innowacyjnych podstaw rozwoju, 2. Uznająca innowacje za główny czynnik regionalnego wzrostu gospodarczo-społecznego, 3. Tworząca środowisko przyjazne innowacjom poprzez wspieranie: powstawania i rozwoju firm innowacyjnych, tworzenia nowoczesnych technologii w jednostkach sektora B+R i ich komercjalizacja, powstania płaszczyzny współpracy nauki i gospodarki, 4. Zdolna konkurować z innymi regionami europejskimi.

4 PROJEKT PEŁNA NAZWA PROJEKTU w Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu AKRONIM I LOGO RegLo CZAS REALIZACJI BENEFICJENCI PROJEKTU PRZEDSIĘBIORSTWA Z WIELKOPOLSKI

5 FINANSOWANIE PROJEKTU: Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z krajowych środków publicznych budŝetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

6 CEL UTWORZENIA CENTRUM CELE: Transfer wiedzy o innowacjach i know how w obszarze logistyki oraz wzmocnienie postaw innowacyjnych wśród przedsiębiorstw w Wielkopolsce. Zwiększenie zdolności do wprowadzania innowacji i kwalifikacji kadr w zakresie wykorzystania najnowszej wiedzy opartej o nowoczesne technologie, urządzenia, systemy informatyczne i organizację pracy. Stworzenie stałej struktury sieci współpracy słuŝącej poprawie transferu wiedzy o innowacjach i know-how w obszarze logistyki oraz wzmocnieniu postaw innowacyjnych przedsiębiorców

7 Realizacja wyznaczonych zadań liczba przeprowadzonych warsztatów 8 z 8, liczba uczestników warsztatów 502 na 400 planowanych, liczba konsultacji 425 na 350 planowanych, konsultacje indywidualne na 150 planowanych, konsultacje telefoniczne na 200 planowanych; całkowita liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem 468 na 400 planowanych, liczba utworzonych forum wymiany doświadczeń -1 z 1, liczba domowych stron internetowych projektu -1 z 1.

8 WARSZTATY Dobór modelu zarządzania zapasami Optymalizacja sieci dystrybucji Optymalizacja powierzchni magazynowej Wykorzystanie Automatycznej Identyfikacji

9 KONSULTACJE INDYWIDUALNE KONSULTACJE Konsultacje w zakresie wyznaczenia kierunków rozwoju gospodarki magazynowej Konsultacje w zakresie organizacji procesu magazynowania Konsultacje w zakresie zagospodarowania powierzchni magazynu Konsultacje w zakresie zasad wdroŝenia kodów kreskowych zgodnie z globalnym systemem GS1 Konsultacje w zakresie projektowania i wykorzystania etykiety logistycznej w gospodarce magazynowej Konsultacje w zakresie wdroŝenia systemu WMS Konsultacje w zakresie oceny poziomów zapasów Konsultacje w zakresie usprawnienia systemu uzupełniania zapasów Konsultacje w zakresie oceny wykorzystania środków transportu

10 KONSULTACJE KONSULTACJE TELEFONICZNE norm i przepisów obowiązujących w logistyce, zasad stosowania kodów kreskowych, doboru środków transportu, doboru urządzeń i wyposaŝenia stosowanego w logistyce, usług logistycznych w województwie wielkopolskim, szkoleń realizowanych w obszarze logistyki, moŝliwości uczestniczenia w projektach badawczych, moŝliwości skorzystania z funduszy unijnych.

11 FORUM ELEKTRONICZNE FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ MoŜliwość prezentacji osiągnięć w dziedzinie stosowanych innowacji organizacyjnych i technologicznych Prezentacja projektu i jego rezultatów oraz promocja źródeł finansowania Forum wymiany opinii i doświadczeń w zakresie potrzeb i wdroŝeń innowacji logistycznych

12 4.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz innowacji 1.1 Podniesienie kultury innowacyjnej środowisk regionu 1.2 Wsparcie poprzez innowacje słabiej rozwiniętych obszarów Wielkopolski 1.3 Tworzenie warunków i instrumentów dla wdraŝania Regionalnej Strategii Innowacji 4. Budowa nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej 3. Wykorzystanie potencjału badawczego Wielkopolski dla wzrostu konkurencyjności gospodarki 2. Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji 4.2 Poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw 4.3 Poprawa struktury i ułatwienie dostępu do usług 4.4 Rozwój instrumentów finansowania innowacji, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw 3.1 Kreowanie przedsiębiorczych postaw w nauce 3.2 Utworzenie struktur i regulacji w nauce ułatwiających jej współpracę z gospodarką 3.3 Wzrost udziału przychodów nauki ze współpracy z przedsiębiorstwami 3.4 Dostosowanie oferty edukacyjnej nauki do potrzeb regionalnej gospodarki 2.1 Przełamanie mentalnych barier innowacji i współpracy 2.2 Zwiększenie umiejętności kadr w przedsiębiorstwach 2.3 Rozwój bazy technicznej przedsiębiorstw 2.4 Rozwój międzyregionalnej współpracy firm CELE OPERACYJNE CEL STRATEGICZNY CELE STRATEGICZE CELE OPERACYJNE

13 WNIOSKI DuŜe zainteresowanie wdraŝaniem zmian organizacyjnych związanych z logistyką w przedsiębiorstwach Przełamywanie oporów związanych ze współpracą firm z jednostką naukową Zwiększenie oddziaływania ILIM na firmy regionu Wielkopolski skoncentrowanie działań na regionie i sektorze MSP Gotowość nawiązania trwałej współpracy beneficjentów REGLO z ILIM pomysł KLASTRA LOGISTYCZNEGO

14 Dziękuję za uwagę!

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prezentacja partnera koordynującego z województwa dolnośląskiego Dr inŝ. Jarosław Osiadacz Spotkanie partnerów sieci EU-Net Oderpartnership

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

DZIAŁANIA NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI PL0800173 DZIAŁANIA NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI STANISŁAW SOJA Ministerstwo Gospodarki i Pracy - Warszawa Jak zapewnić zrównoważony wzrost gospodarczy i poprawić konkurencyjność gospodarki, tworząc

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego MŚP przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Możliwości wsparcia finansowego MŚP przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Możliwości wsparcia finansowego MŚP przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Nowa Ruda Słupiec, 18 maja 2012 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013 Ostatni dzwonek na dotację 2013 - działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel

Bardziej szczegółowo

2007-20132013 i 2014-20202020

2007-20132013 i 2014-20202020 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wsparcie rozwoju biznesu w ramach perspektywy finansowej 2007-20132013 i 2014-20202020 Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celów strategicznych 3 i 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Tadeusz Stryjakiewicz Jacek Wajda

Ocena realizacji celów strategicznych 3 i 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski. Tadeusz Stryjakiewicz Jacek Wajda Ocena realizacji celów strategicznych 3 i 4 Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski Tadeusz Stryjakiewicz Jacek Wajda Metodologia badań Struktura opracowania Prezentacja załoŝeń celu strategicznego

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

1 Do organizacji tych zaliczono: Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie, Wielkopolską Izbę

1 Do organizacji tych zaliczono: Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie, Wielkopolską Izbę 4. Zwiększenie zdolności przedsiębiorstw do wprowadzania innowacji - ocena realizacji 2. celu strategicznego Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski (Robert Romanowski, Józef Komorowski, Wanda

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej.

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Rozdział V W spieranie przedsiębiorczości i pom oc publiczna w U nii E uropejskiej i w P olsce 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Istota

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO STUDIUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2008 2010 ZAŁĄCZNIK NR 3 LISTA PROGRAMÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO L.p.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju na lata 2012-2020

Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Bielsko-Biała 2012 Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Strategia przyjęta przez Senat w dniu 18-12-2012 r. 1 Spis treści 1. UWAGI METODYCZNE... 3 2. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie

Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie Dotacje w latach 2007-2013 Wprowadzenie Dotacje w latach 2007-2013 Wprowadzenie PLAN 1. Vento Consulting, czyli kim jesteśmy? 2. Dotacje 2007-2013, Wstęp 3. Dotacje 2007-2013, Projekty 4. Złote zasady

Bardziej szczegółowo