Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego"

Transkrypt

1 Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński Norbert Meyer

2 Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną infrastrukturą sieciową Globalne zarządzanie toŝsamością w PPBW Rozproszony system detekcji intruzów Implementacja mechanizmu integracji informacji o przestępstwach elektronicznych Grid bezpieczeństwa publicznego Niezawodne i skalowalne usługi przechowywania i udostępniania informacji Model systemu gromadzenia danych sensorowych

3 Zastosowanie sieci nowych generacji dla poprawy bezpieczeństwa publicznego Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słuŝb odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne Problemy zastosowania sieci sensorowych i ad hoc networks do monitorowania stanu i bezpieczeństwa waŝnych obiektów publicznych

4 Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną infrastrukturą sieciową Budowa bezpiecznych, niezawodnych i skalowalnych sieci szerokopasmowych w środowisku o róŝnych technologiach (sieci optyczne, bezprzewodowe, mobilne) Zarządzanie problemem jakości od końca do końca w sieciach wielodomenowych, w szczególności dla transmisji strumieniowej o zadanej jakości (np. telewizja mobilna) Zastosowanie sieci sensorowych oraz ad hoc do monitorowania obiektów uŝyteczności publicznej Ocena bezpieczeństwa technologii sieciowych, światłowodowych i bezprzewodowych.

5 Infrastruktura

6 Zasięg krajowy - Pionier

7 Zasięg regionalny Włókna regionalne PIONIERa Światłowód do kaŝdej miejscowości Gminne/miejskie sieci szerokopasmowe Programy strukturalne

8 Mobilność w sieci miejskiej Sieć WiMAX Miejska Sieć Komputerowa POZMAN oraz Ring Miejski Wi-Fi Sieć WiMAX Wi-Fi

9 Globalne zarządzanie toŝsamością Jednolity system identyfikacji osób i usług, pozwalający na posiadanie jednego identyfikatora, który jest akceptowalny w całym środowisku dostępu

10 Globalne zarządzanie toŝsamością System informatyczny, który umoŝliwi wykorzystanie tylko jednego identyfikatora dostępu do usług (akceptowalnego przez wszystkie lub większość centrów autoryzacji), wdroŝenie proponowanego rozwiązania w kraju dla wybranych słuŝb bezpieczeństwa publicznego.

11 Globalne zarządzanie toŝsamością

12 Rozproszony system detekcji intruzów Rozwój globalnego systemu aktywnej detekcji intruzów (IDS), który przeciwdziała w czasie rzeczywistym atakom w sieci korporacyjnej propozycja architektury IDS dla krytycznych systemów i usług bezpieczeństwa publicznego, implementacja systemu IDS, powiązanie IDS z wybranymi systemami dostarczającymi usługi, integracja IDS z systemami zarządzania i monitorowania bezpieczeństwem (np. policją, słuŝbami mundurowymi) oraz usługami (np. systemem podpisu elektronicznego w sieci publicznej), integracja IDS z systemami monitorowania infrastruktury sieciowej przetwarzania danych

13 Mechanizm integracji informacji o przestępstwach elektronicznych Problem przechowywania, przesyłania informacji w świecie elektronicznym Nowe sposoby dostępu do informacji i prezentacji informacji dostęp elektroniczny Przestępstwa elektroniczne (kradzieŝ informacji, włamania, udostępnianie niedozwolonych treści), terroryzm Potencjalna sfera naduŝyć w systemie podpisu elektronicznego

14 Mechanizm integracji informacji o przestępstwach elektronicznych Próba przeciwdziałania: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wypełniania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

15 Mechanizm integracji informacji o przestępstwach elektronicznych Ścisła koordynacja współpracy pomiędzy słuŝbami zajmującymi się zapewnieniem bezpieczeństwa w państwie, jak policja, prokuratura, inne słuŝby specjalne a dostarczycielami usług teleinformatycznych rozumianymi zarówno jako operatorzy telekomunikacyjni, jak i dostawcy usług Protokół wymiany informacji Opracowanie metody pozyskiwania informacji z istniejących systemów informatycznych (np. bazy danych serwerów DNS, whois) w postaci raportu i gotowego oprogramowania zintegrowanego z systemem Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego System Informacyjny Platformy Bezpieczeństwa (SIP)

16 Grid bezpieczeństwa publicznego Usługi dla uŝytkownika końcowego Usługi dla słuŝb publicznych Rozproszone usługi systemowe (grid)

17 Grid bezpieczeństwa publicznego Usługi dla uŝytkownika końcowego Mobilne, np. Prywatny agent bezpieczeństwa publicznego dla urządzeń mobilnych (profilowanie kontekstu związanego z bezpieczeństwem z uwzględnieniem lokalizacji odbiorcy) Informacyjne, np. Dostęp do biblioteki cyfrowej Interakcyjne, np. System e- Learning na temat bezpieczeństwa publicznego Wizualizacyjne, np. Symulator 3D rejonów zagroŝonych Multimedialne, np. Transmisja i rejestracja obrazu z kamer monitorujących

18 Grid bezpieczeństwa publicznego Usługi dla słuŝb publicznych Aplikacja monitorowania zagroŝeń bezpieczeństwa Aplikacja monitorowania sieci transportowej (TrafficInfo) Mobilny dostęp do informacji kontekstowej (wyselekcjonowanej) na temat bezpieczeństwa publicznego Opisywanie informacji i usług (metadane) istotnych dla bezpieczeństwa publicznego Zarządzanie uprawnieniami i dostępem do usług bezpieczeństwa publicznego Automatyczne budowanie nowych usług dla uŝytkownika końcowego na podstawie dostępnych usług systemowych

19 Wspomaganie GBP Niezawodne i skalowalne usługi udostępniania i przechowywania informacji Model systemu gromadzenia danych sensorowych Dane z urządzeń monitorujących będą trafiać do systemu, gdzie zostaną zapisane w bazach danych i równocześnie będą dostarczane na inteligentne urządzenia klienckie, które umoŝliwiają obserwowanie, odtwarzanie, analizowanie oraz opisywanie danych

20 Wspomaganie dodatkową infrastrukturą

21 Ośrodki Data Center Bezpieczne pomieszczenia (Data Center) jako integralna część infrastruktury USŁUGI Zabezpieczenia przed: ogniem, wilgocią, poŝarem, wandalizmem, kradzieŝą, włamaniem, promieniowaniem, dostępem osób trzecich,... zasilanie dwupunktowe: UPS, generator prądu Potwierdzenie poziomu bezpieczeństwa certyfikacja pomieszczeń Data Center certyfikaty dla personelu polityka bezpieczeństwa DATA CENTER

22 Aplikacje na Ŝądanie Prywatna przestrzeń dyskowa Aplikacje Wirtualne środowisko IT Jednorodne środowisko

23 Wspomaganie systemu monitorowania wizyjnego miasta Poznania kamer kamer kamery

24 Dziękuj kuję za uwagę

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja

Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 2 Outsourcing Kolokacja Zamówienie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

No N rber e t Mey e er, P CSS 1

No N rber e t Mey e er, P CSS 1 Norbert Meyer, PCSS 1 Plan prezentacji Czym jest Centrum Innowacji (MIC)? MIC w Poznaniu Główne obszary działania Wsparcie innowacyjnych rozwiązań Bezpieczeństwo konieczny element w IT Przykłady zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości

Bardziej szczegółowo

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki NAUKA 2/2008 57-94 MACIEJ STROIŃSKI*, JAN WĘGLARZ** Znaczenie e-infrastruktury dla nauki 1. Wstęp Współczesna nauka ma wymiar globalny, i o ile globalizacja w znaczeniu ogólnym może budzić kontrowersje,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Model klasyczny

Załącznik nr 1 Model klasyczny Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowy i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej Załącznik nr 1 Model klasyczny Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA firmy Dreamtec spółka z o.o. 1 Zagadnienia wstępne i definicje 1. Zarząd Dreamtec sp. z o.o. deklaruje zaangażowanie w prawidłowym zarządzaniu bezpieczeostwem informacji w spółce.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan i plany rozwojowe

Aktualny stan i plany rozwojowe Aktualny stan i plany rozwojowe Norbert Meyer Konferencja MIC Nowoczesne technologie bliŝej nas Poznań,, 16.04.2009 Centra MIC na świecie oferują studentom programistom specjalistom IT naukowcom Dostęp

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp Spis treści Wstęp... 8 Słownik pojęć i terminów... 9 1. Uwarunkowania i perspektywy rozwju społeczeństwa informacyjnego... 13 1.1 Definicje społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Informacji

Systemy Ochrony Informacji 1 Systemy Ochrony Informacji Enigma Systemy Ochrony Informacji jest producentem, dostawcą i integratorem zaawansowanych dedykowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów ze szczególnym naciskiem

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kurowski Bartosz Lewandowski Cezary Mazurek Ariel Oleksiak Michał Witkowski

Krzysztof Kurowski Bartosz Lewandowski Cezary Mazurek Ariel Oleksiak Michał Witkowski SMOA Devices system monitorowania i zarządzania energią w lokalnych i rozległych sieciach oraz systemach komputerowych Krzysztof Kurowski Bartosz Lewandowski Cezary Mazurek Ariel Oleksiak Michał Witkowski

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

MONITORING RUCHU NA DROGACH

MONITORING RUCHU NA DROGACH MONITORING RUCHU NA DROGACH Precyzyjne pozycjonowanie stało się jednym z najistotniejszych narzędzi w transporcie. Globalne, satelitarne systemy pozycjonowania (GNSS) znajdują szerokie zastosowanie w sektorze

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY W PORTACH MORSKICH

PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY W PORTACH MORSKICH PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY W PORTACH MORSKICH Marcin FORKIEWICZ Streszczenie: W pracy przeanalizowano obowiązujące wymogi prawne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa portów i obiektów portowych, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo